مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۸ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم
نخست‌وزیر تیمسار سپهبد فضل‌الله زاهدی دوره هچدهم قانونگذاری
حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۴
کابینه حسین علاء دوره هجدهم قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵ - نخست‌وزیران: فضل‌الله زاهدی (۷ اردیبهشت ۱۳۳۳ تا ) - حسین علاء -

رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت (سردار فاخر) - رییس دوره دوم مجلس سنا ابراهیم حکیمی - سید حسن تقی‌زاده - حسن صدر (صدرالاشراف)


نخست‌وزیر سپهبد فضل‌الله زاهدی

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۱ - *دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - طرح و تصویب پیشنهاد تقدم گزارش کمیسیون خاص نفت در دستور ۳ - طرح و تصویب یک فوریت گزارش کمیسیون خاص نفت ۴ - طرح گزارش کمیسیون خاص راجع بقرارداد فروش نفت ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورتمجلس جلسات ۱۸ مهر و صبح ۲۰ مهر ۱۳۳۳ ۲- تقدیم دو فقره سؤال بوسیله آقای شوشتری ۳- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون خاص راجع بقرارداد فروش نفت ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: حائری زاده، پناهی و شوشتری ۳- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون خاص راجع بقرارداد فروش نفت ۴- پیشنهاد جلسات متوالی مجلس مجلس، تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای خلعتبری ۳ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون خاص راجع بقرارداد فروش نفت ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس جلسات عصر ۲۰ مهر و صبح ۲۱ و ۲۲ مهر ۱۳۳۳ ۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون خاص راجع بقرارداد فروش نفت ۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۹ - *دربرگیرنده: ۱- تصویب صورتمجلس جلسه ۲۷ مهر ۲- بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون خاص راجع بقرارداد نفت و تصویب آن ۳- اخذ رأی و تصویب لایحه اضافه اعتبار ۱۳۳۳ وزارت فرهنگ ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد. ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۳۳ نشست ۶۰ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت مجلس جلسات ۲۸ و ۲۹ مهر ۲- بیانات آقای نایب رئیس دائر به نگرانی از بی اطلاعی از هواپیمای والاحضرت شاهپور علیرضا ۳- بیانات آقای نایب رئیس در باره روز تشکیل ملل متحد ۴- بیانات قبل از دستور، آقایان: مهدوی، رضائی (ضمناً طرحی تقدیم نمودند)، دولتشاهی، نقایت، شوشتری ۵- تقدیم چهار فقره سؤال بوسیله آقایان: اردلان، دولت آبادی و کریمی ۶- تقدیم طرح دو فوری راجع باجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور در دو ماهه مهر و آبان و طرح و تصویب دو فوریت و اصل طرح ۷- تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای وزیر جنگ ۸- اعلام تصویب صورتمجلس جلسات ۲۸ و ۲۹ مهر ۹- طرح و تصویب فوریت لایحه بیست میلیون ریال اعتبار وزارت جنگ ۱۰- ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۳۳ نشست ۶۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲-اخذ رای و تصویب طرح اجازه پرداخت حقوق هزینه کل کشور بابت دو ماهه مهر و ابان ۱۳۳۳ ۳- بیانات آقای رئیس دائر ابراز تاثر و تالم از سقوط هواپیمای حامل والاحضرت شاهپور علیرضا و عرض تسلیت به پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاه- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آذر ۱۳۳۳ نشست ۶۸ - *دربرگیرنده: ۱-تصویب صورت مجلس ۲-تقدیم چهار فقره سوال بوسیله آقایان خرازی –شوشتری –مهندس شاهرخ شاهی ۳-سوال آقای فرود راجع بدیوان محاسبات و جواب آقای وزیر دارائی ۴- سوال آقای رضا افشار راجع بانتصاب آقای مهندس غلامعلی فریور بنمایندگی بازرگانی آلمان و جواب آقای وزیر اقتصاد ملی ۵- سوال آقای رضا افشار راجع بقانون انحصار دخانیات و جواب آقای وزیر دارائی ۶- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی ۷-مذاکره و تصویب طرح راجع به بازگشت بازنشتگان زمان آقای دکتر مصدق ۸-طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار دفع افات نباتی ۹-قرائت گزارش کمیسیون عرایض بوسیله آقای دکتر شاهکار مخبر کمیسیون ۱۰-قرائت گزارش واصله از مجلس سناراجع بترمیم حقوق معلمین و ارجاع به کمسیون فرهنگ ۱۱-بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی راجع بتمدید مدت اعتبارات ساختمانی و تصویب ان ۱۲-تعیین موقع و دستور جلسه بعد –ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آذر ۱۳۳۳ نشست ۷۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم ۶ فقره لایحه بوسیله آقای وزیر جنگ و استرداد فوریت لایحه مجازات دارندگان مرام اشتراکی ۳- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارائی ۴-تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اقتصاد ملی ۵- تقدیم ۴ فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۶- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۷- طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ترمیم حقوق معلمین و تصویب آن. ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۳۳ نشست ۷۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور –آقایان: کریمی. جلیلی. ارباب. دکتر پیر نیا. فرود. ۳- بیانات آقای رئیس راجع بمسافرت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ۴- بیانات آقای رئیس دائر بموضع انتخاب هیئت نظارت برنامه و قرائت نامه‌های متبادله بین سنا و شورای ملی ۵- تقدیم ۵ فقره سوال بوسیله آقایان: خلعتبری و دکتر جزایری و درخشش ۶- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله قرارداد بوسیله آقای وزیر امور خارجه ۷- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۸- تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۹- تقدیم پنج فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۱۰- بیانات آقای معاون وزارت کار راجع بمساعدت دولت نسبت بسیل زدگان ۱۱-طرح گزارش کمیسیون قوانین داوری راجع به مالیات برارث نقل و انتقادات بلاعوض. ۱۲- تقدیم نه فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی ۱۳- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع بمالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلا عوض ۱۴- ختم جلسه بعنوان تنفس

نخست وزیر حسین علاء

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۳۴ نشست ۱۶۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس جلسات ۲۰ و ۲۳ مهر ماه ۲ - سؤال آقای حمید بختیار راجع به آسایشگاه مسلولین خوزستان و جواب آقای معاون نخست وزیر ۳ - سؤال آقای دکتر شاهکار دائر به عدم اجرای احکام ترفیع قضات و جواب آقای معاون وزارت دارائی ۴ - سؤال آقای نقابت راجع به اراضی خوزستان و جواب آقای وزیر کشاورزی ۵ - مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به فروش خالصجات ۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت راه ۷ - مذاکره در گزارش کمیسیون دارائی راجع به فروش خالصجات ۸ - اخذ رأی و تصویب لایحه اجاره پرداخت یکصدو پنجاه میلیون ریال به بنگاههای ساختمانی و رهنی و کشاورزی ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۳۴ نشست ۱۶۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان تفضلی- بهبهانی و حائری‌زاده ۳ - تقاضای آقای نخست وزیر دائر به طرح لایحه اجازه الحاق دولت ایران به پیمان همکاری متقابل بین آمریکا و ترکیه به قید یک فوریت و تصویب فوریت آن ۴ - بیانات آقای قنات آبادی طبق ماده ۸۷ آئین نامه ۵ - مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به فروش خالصجات ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۳۴ نشست ۱۶۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- طرح گزارش کمیسیون امور خارجه دائر بتصویب الحاق دولت ایران به پیمان همکاری منعقدین دولین عراق و ترکیه تصویب آن ۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ۴ - قانون اجازه الحاق دولت ایران به پیمان همکاری متقابل منعقدیین دولتین عراق و ترکیه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۳۴ نشست ۲۱۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بقیه مذاکره در ماده واحده مربوط بجاده سوم تهران – تجریش ۳ - تقدیم لایحه بودجه کل کشور از طرف آقای وزیر دارائی و ارجاع آن بکمیسیون بودجه ۴ - بقیه مذاکره در ماده واحده مربوط بجاده سوم تهران – تجریش ۵ - طرح و تصویب پیشنهاد آقای مسعودی راجع بسلب فوریت ماده واحده مربوط به واگذاری اختیار تصویب موقت لایحه مالیات بردرآمد به کمیسیون قوانین دارائی و ارجاع اصل لایحه بقید یک فوریت به کمیسیون ۶ - طرح اصلاحات مجلس سنا در لایحه سازمان برنامه ۷ - طرح و مذاکره در لایحه مستمری بازماندگان مرحوم عبدالصاحب صفائی وارجاع آن بمجلس سنا ۸ - اخذ رای نهایی نسبت بلایحه سازمان برنامه و تصویب آن ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۳۴ نشست ۲۱۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان خلعتبری و حائریزاده ۳ - جواب آقای وزیر جنگ و تقدیم یک فقره لایحه از طرف ایشان ۴ - بیانات قبل از دستور آقای شوشتری ۵ - اخذ رای نهایی نسبت بلوایح عوارض بنزین برای مستمندان و اعتبار دفع ملخ ۶ - تصویب شور دوم قرارداد ترانزیت ایران و ترکیه و قرارداد مودت ایران و سوریه و قرارداد بین‌المللی مبادله مدارک و نوشتجات رسمی ۷ - شور اول قرارداد الحاق دولت ایران بقرارداد مقاوله نامه‌های پستی جهانی ۸ - بقیه مذاکره در ماده واحده مربوط بجاده سوم تهران- تجریش ۹ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای پورسرتیپ ۱۰ - بقیه مذاکره در ماده واحده مربوط بجاده سوم تهران – تجریش ۱۱ - تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۳۴ نشست ۲۱۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سؤال آقای سلطان‌مراد بختیار و جواب آقای وزیر کشور ۳ - سوال آقای خلعتبری و جواب آقای وزیر کشور ۴ - قرائت گزارش کمیسیون آئین نامه واعلام اجرای موقت آئین نامه جدید از ۵ اسفند ماه ۵ - تقدیم یک فقره لایحه راجع بضرب سکه و جمع آوری اسکناسهای ده ریالی از طرف آقای وزیر دارائی بقید دو فوریت ۶ - اخذ رای نهایی نسبت بلایحه پرداخت کمبود افسران وافراد ژاندارمری و فوق العاده پاسبانان و سرپاسبانان شهربانی کل کشور ۷ - طرح و تصویب دوفوریت لایحه ضرب سکه وجمع‌آوری اسکناسهای ده ریالی ۸ - تصویب پیشنهاد مربود بطرح لایحه پرداخت طلب طلبکاران حاجیه ربابه بقید یک فوریت و رد ورود در شور مواد ۹ - طرح گزارش کمیسیون نظام راجع بتمدید مدت خدمت افسری وظیفه ۱۰ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه