مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۳۴ نشست ۱۷۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۳۴ نشست ۱۷۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۸

جلسه: ۱۷۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس.

۲- بیانات آقای رئیس دایر بایر از تأثر و تأسف از فوت مرحوم سید مصطفی کاشانی- ختم جلسه.

مجلس یک ساعت و ۵۵ دقیقه پیش‌ازظهر به ریاست رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت‌مجلس.

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه- آقایان: نقابت- مهندس شاهرخ‌شاهی- کیکاوسی- محمود ذوالفقاری- امامی خوئی- کریمی- محمود افشار- مصطفی ذوالفقاری- دکتر عدل- اسکندری- بهادری- بوداغیان- حمیدیه- مهندس اردبیلی- بزرگ ابراهیمی- ثقه‌الاسلامی- پناهی- دکتر سید امامی- دکتر بینا- دکتر سعید حکمت- رضا افشار- شیبانی- صدقی- بیات ماکو- دکتر عمید ایلخانی‌زاده- کاشانیان- سهرابیان- صراف‌زاده- صادق بوشهری- شادلو- حشمتی- باقر بوشهری- کدیور- اورانگ- معینی‌زاده.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: امید سالار- اریه- سعیدی- یارافشار- شفیعی- قوامی- اسفندیاری- میراشرافی- سنندجی- کی‌نژاد.

دیرآمدگان و زودرفته‌گان بااجازه- آقایان: مهندس جفرودی- فرود- حائری‌زاده- سالار بهزادی- فرید اراکی- تفضلی- مهندس ظفر- تیمورتاش- سلطانی- زنگنه- امیرتیمور کلالی- مسعودی- پیراسته‏.

غایبین در رأی- آقایان: تیمورتاش- جلیل‌وند- صادرمی- تفضلی- درخشش- دکتر پیرنیا- مهندس ظفر.

رئیس- نسبت به صورت جلسه قبل نظری نیست؟ آقای درخشش.

درخشش- بنده در جلسه گذشته در تمام آرا حاضر بودم امر بفرمایید اصلاح بشود.

رئیس- غائب در رأی بودید.

درخشش- بنده غائب نبودم.

رئیس- بنده هر وقتی که زنگ می‌زنم آقایان به جلسه نمی‌آیند هر وقت که کاری داشته باشند قبلاً خبر بدهند بنده قبول می‌کنم ولی معنی ندارد وقتی که رأی می‌گیریم آقایان در جلسه حاضر نباشند و بروند بیرون.

درخشش- اگر نبودم عرض می‌کردم که نبودم و جریمه هم می‌شدم و هیچ مهم هم نبود حالا هم عرض می‌کنم که بودم.

رئیس- تحقیق می‌شود و اصلاح می‌شود آقای صدرزاده.

صدرزاده- در صورت‌جلسه قبل یک اصلاحات عبارتی است که اصلاح می‌کنم می‌دهم به اداره تندنویسی.

رئیس- لطف کنید آقای ارباب.

ارباب- یک اصلاح مختصری در بیان بنده هست که اصلاح می‌کنم می‌دهم به اداره تندنویسی.

رئیس- لطف کنید، دیگر نظری نیست به صورت‌مجلس؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه پیش تصویب شد.

۲- بیانات آقای رئیس دایر بایر از تأثر و تأسف از فوت مرحوم سید مصطفی کاشانی- ختم جلسه.

رئیس- با کمال تأسف و اندوه خبر فوت ناگهانی آقای سیدمصطفی کاشانی نماینده مجلس شورای ملی را به اطلاع عرض آقایان نمایندگان می‌رسانم (چند نفر از نمایندگان- بسیار جای تأسف است) (دکتر جزایری- همه متأثرند) این قضیه ناگوار روح تمام همکاران آن مرحوم را به واسطه حسنه‌ای که داشتند بسیار متأثر و مغموم کرده است (نمایندگان- صحیح است) این ضایعه را به حضرت آیت‌الله کاشانی پدر بزرگوارشان از طرف عموم آقایان نمایندگان تسلیت می‌گویم (صحیح است) از خداوند متعال درخواست می‌کنم روح آن مرحوم را غریق رحمت خود نمایند (انشاءالله) به احترام مقام نمایندگی و خانوادگی ایشان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود (داراب- اجازه‌های نطق قبل از دستور چه می‌شود؟) محفوظ می‌ماند (مجلس یک ساعت و ۴۰ دقیقه پیش از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت‏