مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۳۴ نشست ۲۰۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۳۴ نشست ۲۰۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملّی، دوره ۱۸

جلسه۲۰۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست‌ودوم بهمن۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱- طرح صورت‌مجلس

۲- تصویب فوریّت گزارش راجع به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولتین ایران و هند

۳- اعلام تصویب صورت‌مجلس

۴- طرح و تصویب گزارش مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولتین ایران و هند

۵- طرح گزارش کمیسیون دارایی راجع به وصول عوارض از بنزین جهت کمک به مستمندان و ارجاع به مجلس

۶- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه تمدید مدت تعهد و پرداخت اضافه اعتبار وزارت کشور

۷- طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار اضافه حقوق ژاندارمری و شهربانی

۸ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای نورالدین امامی (نایب‌رئیس) تشکیل گردید

۱- طرح صورت‌مجلس

نایب رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه- آقایان: خزیمه علم- دکتر جزایری- امید سالار- صارمی- شیبانی- مهندس ظفر- محمودی- فرید اراکی- صراف‌زاده- اسفندیاری- یارافشار- کی‌نژاد- بوربور- احمد صفایی- اورنک- پیراسته.

غایبین بی اجازه- آقایان: قوامی- اریه- مهندس شاهرخشاهی- رضایی- اردلان- افشار صادقی- امیر احتشامی- عمیدی‌نوری- استخر- فرود- نقابت- بوداغیان- سرمد.

دیر آمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: صدرزاده- کیکاوسی- خاکباز- ارباب- تیمورتاش- یورسرتیپ- دکتر شاهکار- دکتر آهی- قراگزلو- عبدالرحمن فرامرزی- دکترسید امامی- دولت‌آبادی- تجدد- درخشش

دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه- آقایان: سلطانی- دکتر سعید حکمت- امیر تیمورکلالی‌میراشرافی.

نایب رئیس- نسبت به صورت‌جلسهٔ نظری نیست؟ آقای حائری زاده

حائری‌زاده- اصلاح مختصری بنده تصور می‌کنم در اظهاراتی که درجلسه قبل کردم در مطبعه پیش آمده که باید اصلاح بشود تصحیح می‌کنم و به تندنویسی می دهم و یک تکمیلی هم عرایض بنده دارد که اگر آقایان وقت بدهند به عرض میرسانم.

نایب‌رئیس- آقایان دیگر نسبت به صورت‌مجلس نظری ندارند؟ (اظهاری نشد) تصویب صورت مجلس بعد از حصول اکثریت اعلام می‌شود.

۲- تصویب فوریت گزارش راجع به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولتین ایران و هند

نایب‌رئیس- پیشنهادی رسیده که لایحه بازرگانی ایران و هند جزو دستور قرار بگیرد قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملّی امضاکنندگان زیر تقاضا داریم لایحه بازرگانی و مودث بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری هندوستان که در مجلس سنا به تصویب رسیده و در کمیسیون‌های خارجه و اقتصاد و راه مجلس شورای ملّی تصویب و خبر آن حاضر شده با قید یک فوریت جزو دستور جلسهٔ روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه قرار بگیرد. محمدرضا خرازی- داراب- توماج- مشایخی- سهرابیان- کاشانیان- بزرگ‌نیا- ارباب- ثقةالاسلامی- دکتر امیر نیرومند- کیکاوسی و چند امضای دیگر

نایب رئیس- آقای شوشتری مخالفید (شوشتری-موافقم) چون مخالفی نیست باید اول رأی گرفته شود که در دستور قرار بگیرد بعد به فوریت رأی می‌گیریم آقایانی که موافق‌اند این لایحه در دستورقرار بگیرد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا فوریت مطرح است (گفته شد مخالفی نیست) چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایانی که با فوریت موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

۳- اعلام صورت‌مجلس

نایب رئیس- ضمناً چون عده برای رأی کافی است تصویب صورت‌مجلس هم اعلام می‌شود.

۴- طرح و تصویب گزارش مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولتین ایران و هند

نایب رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راجع به عهدنامه بین ایران و هند مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح آتی خوانده شد)

گزارش از کمیسیون امور خارجه لایحة شمارة ۴۰۴۲ دولت ارسالی از مجلس سنا مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت ایران و دولت هند را در جلسة سه‌شنبه ۱۷بهمن ماه ۱۳۳۴ با حضور آقای وزیر امور خارجه مورد بحث و رسیدگی قرار داده و عین آن را تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملّی تقدیم می‌دارد.

به جای مخبر کمیسیون امور خارجه- سنندجی

گزارش از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملّی

کمیسیون اقتصاد ملّی در جلسه مورخه ۱۹/۱۱/۳۴ با حضور آقای کاشانی وزیر بازرگانی لایحه دولت راجع به عهدنامه بازرگانی ودریانوردی بین دولت ایران و دولت هند ارسالی از مجلس سنا را مطرح و با توجه

به گزارش کمیسیون امور خارجه عیناً تصویب نمود و اینک خبر آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اقتصاد ملّی- محمدرضا خرازی

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملّی

کمیسیون راه مجلس شورای ملّی در جلسه مورخه ۱۹/۱۱/۳۴ با حضور نماینده دولت لایحه عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت ایران و دولت هند ارسالی از مجلس سنا را مطرح و با توجه به گزارش کمیسیون‌های امور خارجه و اقتصاد ملّی مورد تصویب قرارداد و اینک خبر آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون راه- صادق نراقی

نایب رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- عهدنامه بازرگانی و دریانوردی مابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و دو نامه ضمیمه می‌باشد و به زبان فارسی و هندی و انگلیسی تنظیم شده و در تاریخ بیست‌وچهارم آذرماه یک‌هزاروسیصدوسی‌وسه در تهران به امضا رسیده است تصویب می‌شود و دولت مجاز است اسناد مصوبهٔ آن را مبادله نماید لایحه فوق که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه شنبه سی‌ام دی‌ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس سنا رسید.

نایب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید مالک

نایب رئیس- جناب آقای دولت‌آبادی (دولت‌آبادی- موافقم) جناب آقای نقابت مخالفید؟

نقابت- تذکری دارم برای اصلاح

نایب رئیس- بفرمایید

نقابت- عرض کنم که روابط ایران و هندوستان رابطه تازه‌ای نیست که ما بر قرار کنیم بلکه سالیان متمادی است به حکم تاریخ که ملّت ایران و هند از طریق فرهنگ و از طریق سیاست به هم مربوط هستند (خرازی- تجارت را هم بفرمایید) تجارت در دنیا عبارت است از یک وسیله‌ای که تجار محترم در حکم عروق و شرایین بدن انسانند هر جا که فقرالدم پیدا کند مقداری خون به آنجا میرسانند و سلامتی او را تأمین می‌کنند به این جهت است که ما تجار را محترم می‌شماریم ولی اساس استحکام روابط در حقیقت روابط فرهنگی دو ملّت است هندوستان با تحولات تاریخی عجیب و ارتباط کلی که با ایران دارد به طوری است اگر مسافرتی یکی از آقایان به هندوستان بکند در هیچ یک از شهرهای هندوستان خودش را غریب نمی‌داند و مثل این است که در شهرهای ایران مسافرت می‌کند. بنده یازده ماه در هندوستان مسافرت کرده‌ام البته بی‌طرف و بدون مأموریت و برای مطالعه شخصی هندوستان طوری است که وقتی شما وارد قلعه سرخ می‌شوید یا قصور عالیه آنجا را تماشا می‌کنید مثل این است که در اصفهان گردش کرده‌اید گاهی مثل این است که در کاشان هستید گاهی تبریز هستید زیرا آثار صنعتی استادان ایرانی در تمام آن نقاط دیده می‌شود کتیبه‌هایی که در قسمت‌های مختلف و با اشعار و خط نستعلیق و عمل استاد حسین کاشی عمل محمدرضای اصفهانی در پای آنها امضا شده است واقعاً جالب توجه است و به مناسبت این که این قرارداد مطرح شده است و بندگان اعلیحضرت همایونی مسافرت می‌کنند بنده خواستم یک تذکری عرض کنم. یادم آمد یک قضیهٔ تاریخی که یک وقتی در هندوستان پیش آمد که اکبرشاه‌هندی مغلوب عموزاده خودش شد و به ایران فرار کرد در سیستان زابل فعلی او را توقیف کردند گزارش دادند و بعد با اجازه شاه‌طهماسب سوم مسافرت کرد به مرکز خراسان و شاه دستور داد که شاه هند را به قزوین پایتخت ایران بیاورند دستوری که برای این مسافرت داده می‌شود یکی از افتخارات ایران است زیرا در این دستور به قدری جزئیات ذکر شده که حتی ذکر شده چند خانچه غذا و چقدر افشره و چقدر زعفران و چقدر خرج باید بشود به ریز و به جزء در این دستور سفر ذکر شده است و با آن تشریفات سه ماه طول کشید تا پادشاه هند به ایران آمد و شاه طهماسب از او تقویت کرد و بعد از این که مشرف شد به قبر شاه صفی و مدد خواست از ارواح مقدسه اسلامی شاه به او کمک کرد و دستور داد ده‌هزار نفر از افراد زبده ایرانی از خراسان و سایر نقاط ایران با تمام ساز و برگ یعنی بنا و چادردوز و نعلبند و تمام وسایل همراه ایشان بروند و ایشان وارد شدند و برگشتند به هندوستان در موقعی که راه بین کشمیر از طریق جنوب ساخته می‌شد پسرعموی اکبرشاه در نتیجه انفجار سنگ به وسیلهٔ باروت تلف شد و این هم معجزاتی بود که برای سلاطین صفوی ذکر می‌شد و او هندوستان را گرفت و به ایرانی‌هایی که رفته بودند آن سلطنت را به او برگردانده بودند بسیار محبت کرد و چون ایرانی‌ها بیشتر سردسیری بودند آنها را در کشمیر جای داد و علت این که کشمیر مردمش مسلمان و شیعه هستند برای این است که تمام آنها از خراسان و از نقاط مختلف ایران به کشمیر رفته بودند و حتی یک طایفه‌ای را دیدم که از بختیاری رفته بودند خراسانی‌ها با همان لباس‌های خراسانی‌شان در آنجا مانده بودند و همان کلپیچ‌ها، همان شال‌ها را دارند منظور این بود که خواستم عرض کنم که در کشمیر وقتی یک ایرانی وارد می‌شود تمام شجره‌نامه‌های ۳۰۰ ساله را می‌آورند و ثابت می‌کنندکه اهل خراسان‌اند اهل ایران‌اند از نقاط مختلف رفته‌اند در آنجا (شوشتری- صحیح است) فقط یک نکته است که هیئتی که تشریف به مسافرت می‌برند توجه خواهند کرد که در همین قصرسرخ که قرار است تشریفاتی انجام شود در این محل تختی مخصوص پادشاهان هند بوده است که نادر به عنوان یادگار به ایران آورد ولی درنتیجه سوءقصدی که به نادر شد و اتفاقی که در دهلی به عمل آمد یک تابلو روی آن گذارده‌اند و در آن تابلو نادر را راهزن خوانده‌اند من خواهشمندم با ایجاد روابط با حفظ تاریخ با حفظ تمدنی که بین دو کشور وسیله ارتباط و اتصال است این تابلو را عوض کنند و عنوان راهزن را از نادر بردارند.

شوشتری- نادر تاج‌بخش بوده است نه راهزن

نایب رئیس-جناب آقای نقابت هم یادآوری این موضوع درست نبود، و هم باید مختصر می‌فرمودید و به علاوه این بیانات مربوط به مخالفت و موافقت نیست استعدا دارم بفرمایید بنشینید.

دکتر بینا- این حرف‌ها خوب است گفته شود اینها تاریخ مملکت است.

نادعلی کریمی- اینها بسیار خوب است.

نقابت- بنده خیال می‌کردم وقتی که لایحه‌ای مطرح می‌شود ناطق به عنوان موافق یا مخالف حق دارد صحبت کند.

نایب رئیس- اگر آقایان در اطراف لایحه تذکری دارند باید بدهند و ناطق باید در اطراف لایحه صحبت کند موافق یا مخالف غیر این است؟

نقابت- بنده را به عنوان مخالف حساب کنید و جلوی حرفم را نگیرید.

نایب رئیس- در اطراف لایحه در حدود آیین‌نامه البته حق دارید صحبت بفرمایید.

محمدعلی مسعودی- اینها که بد نبود تذکر به جایی است.

نایب رئیس- تذکری دادم و ایشان قبول کردند بحث بیشتر هم لازم نیست چون دیگر مخالفی نیست و در کلیات و هیچ یک از مواد هیچ‌کس اسم ننوشته به ماده واحده رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. قانون برای ابلاغ و اجرا برای دولت فرستاده می‌شود.

۵-طرح گزارش کمیسیون دارایی راجع به وصول عوارض از بنزین جهت کمک به مستمندان

نایب رئیس- لایحه عوارض بنزین جهت مستمندان مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملّی

کمیسیون دارایی در جلسهٔ دوازدهم آذر۳۴ لایحه شماره ۴۹۴۸هـ / ۴۶۸۴۰ دولت راجع به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان را با حضور آقای وزیر کشور مطرح نموده و پس از مذاکرات لازم عین مواد پیشنهادی دولت را مورد تصویب قرار داد اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

ماده اول- به منظور تأمین اعتبار خاصی برای کمک به مستمندان و به کار گماردن آنها از تاریخ ششم آذر ماه ۳۱ مبلغ بیست دینار از هر لیتر بنزین مصارف داخلی کشور علاوه بر آنچه فعلاً گرفته می‌شود توسط شرکت ملّی نفت ایران وصول و بر طبق آیین‌نامه شماره ۲۷۰۸۴-۶/۹/۳۳ که توسط وزارت کشور تنظیم و تصویب هیئت وزیران رسیده است برای منظور فوق مصرف خواهد گردید.

ماده دوم- وزارت دارایی و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

مخبر کمیسیون داریی- مشایخی

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملّی

کمیسیون کشور مجلس شورای ملی در جلسه مورخه ۲۰/۹/۳۴ با حضور آقای معاون وزارت کشور لایحه شماره ۴۹۴۸/هـ ۴۶۸۴ دولت راجع به وصول عوارض بنزین به منظور کمک به مستمندان را مطرح و با توجه به گزارش کمیسیون دارایی عیناً تصویب نمود و اینک خبر آن را به مجلس شورای ملّی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور- مهدوی

نایب رئیس- آقای خلعتبری

خلعتبری - این لایحه یک لایحه مفیدی هست ولی علت این که من مخالف اسم نوشته‌ام مخالفت‌ام مشروط است و می‌خواهم به این عنوان تذکراتی بدهم که این مسائل رعایت بشود مخصوصاً جناب آقای وزیر کشور هم حضور دارند شایسته است که توجه بفرمایید این قانون آقا سوابقی دارد ودر نتیجه آن قانون سابق و این قانون فعلی جمع‌آوری وجوهی در مملکت می‌شود ولی باید توجه داشت که این قبیل وجوه اگر خوب به مصرف برسد مفید است و باید حداکثر استفاده را در مصرف این وجوه کرد که با آن مصرفی که از هر چیز واجب‌تر و اساسی‌تر است برسد مثلاً اگر در مملکت سالی سی میلیون تومان به مصرف خیرات اطعام و این چیزها برسد بنده معتقدم اگر این سی میلیون تومان را دو کارخانه بخرند که هر کارخانه‌ای پنج هزار نفر کار تهیه کند این بهتر از این است که قسمت به قسمت تفریط بشود و به مصارفی برسد که در آیین‌نامه لایحه مطرح است بنده می‌خواهم تذکر بدهم استان‌های ایران و شهرها احتیاجاتی دارند و الان بهترین موقع است که این احتیاجات تأمین بشود در مرتبه اول وجوهی که در هر استان به وسیلهٔ این لایحه تحصیل می‌شود باید

به مصرف همان استان برسد رویه‌ای که تاکنون وزارت کشور داشته است این بوده است که تمام وجوهی که جمع می‌شد فرستاده می‌شد به وزارت دارایی و بعد وزارت کشور به شهرداری‌ها و شهرستان‌هایی که مطالبه می‌کردند یک نفعی داشت می‌فرستاد و قسمت عمده این وجوه هیچ وقت در مرکز نباید باقی می‌ماند و باید حتما به مصرف استان‌ها برسد البته استان‌ها هر یک احتیاجات اساسی دارند مثلاً فرض بفرمایید استان آذربایجان الان آقایان امراض روحی و عصبی در مملکت خیلی زیاد شده وسایل معالجه هم خیلی کم است منحصر است به یک بیمارستان در تهران و در تمام ایران مبتلایان به امراض روحی باید به تهران بیایند فرض کنیم که از این لایحه دو میلیون در استان آذربایجان وصول می‌شود بنده معتقدم طوری باید این قانون را اجراکرد و طوری آیین‌نامه‌ها را تنظیم کرد که استان آذربایجان یک تیمارستان مکمل کامل و صحیح داشته باشد یک جذامخانه صحیح داشته باشد حالا در شهرهای آذربایجان فرض بفرمایید که گرمخانه لازم است واجب است اما می‌خواهم بگویم یک قدری عمیق‌تر باید فکر کرد اگر مصارفی در شهرهای مختلف آذربایجان می‌شود من قطع دارم این مصارفی که در شهرداری‌های ولایات می‌شود اگر فرض کنید عدهٔ زیادی از اعضای شهرداری‌ها صحیح‌العمل و خوب باشند طرز عمل طوری است که قسمت عمده این وجوه از بین می‌رود و به هدر می‌رود یعنی به آن مصرف قطعی نمی‌رسد یعنی اگر در هر شهری بیست هزارتومان یا پنجاه هزارتومان برای مستمندان به عناوین مختلف خرج بشود این را اگر جمع کنید برای استان آذربایجان یک جذامخانه صحیح یک شیرخوارگاه صحیح (مهندس اردبیلی- آسایشگاه) یک آسایشگاه صحیح اگر تهیه بشود به نظر بنده بهتر است تا شما به پنجاه نفر یا صدنفر هر روز و شب و نان و پلو بدهید این تذکر بنده بود در همین شهر تهران بنده یک وقتی عضو هیئت مدیره تیمارستان بودم و بنده تیمارستان اینجا را ملاحظه کرده‌ام متصدیش رئیسش آقای دکتر نظام شخص خیلی لایق و زحمتکش ولی جناب آقای وزیر کشور وسایل کار نیست و تیمارستان خیلی وضع تأسف‌آوری داشت ۳ سال پیش وضع بدی داشت حالا نمی‌دانم شیرخوارگاه را دیدم پرورشگاه را دیدم اگر واقعاً این وجوه به جای این که خردخرد مصرف بشود به جای آن که تقسیم شود و به فقیر داده شود بهتر است باید برای استفاده کلی یک استان برای شیرخوارگاه و دارالایتام و جذامخانه و آسایشگاه داده شود به نظر بنده این کارها کمک به یک کارمفیدی است والا صرفاً به فقیر پول دادن البته از جنبه خیرات خوب است ولی عمل مفیدی نیست تذکر دوم بنده این بود که در آیین‌نامه این قانون در نظر گرفته شود که از این وجوه باید برای تهیه کار باید به مصرف برسد بنده این را مفید می‌دانم اما به شرطی که خوب اجرا بشود استان‌های ما مردم زیادی دارد که بیکار هستند اگر این وجوه جمع‌آوری بشود از تمرکز سرمایه می‌شود استفاده کرد شما اگر بتوانید چهار کارخانه بزرگ سیمان از کارخانه‌هایی که برای مملکت مفید است از این پول تأسیس بکنید که ده هزار نفر کارگر کار داشته باشند آن وقت دیگر به تنبلی و گدایی مردم عادت نمی‌کنند باید پس گردنشان زد و به زور برد که کار بکنند و مزد بگیرند ثمره این چیست؟ ثمره این این است که در یک استانی با تجمع سرمایه اولاً برای مردمش کار تهیه شده است و سطح زندگی‌شان بالا می‌رود و این پول اگر به نظر من قسمت عمده‌اش برای تهیه کار به مصرف برسد یک قانون بسیار مفیدی است برای این که هم برای مردم کار تهیه می‌کند و هم احتیاجات اساسی استان‌ها را تأمین می‌کند (مهندس اردبیلی- نظر خوبی است) نظر صحیح است؟ (مهندس اردبیلی- بله) سرمایه را در این مملکت نباید گذاشت تقسیم بشود فرض کنید اگر بخواهید ثروت مملکت را تقسیم کنید بالاخره پانزده تومان بهر فقر بیشتر نمی‌رسد این کار خیلی احمقانه است ثروت تقسیم کردن کار احمقانه‌ای است باید سعی کرد ثروت زیاد بشود طریق زیاد شدن را باید پیدا کرد این است که بنده معتقدم که بسیار فرصت خوبی است از این قبیل قوانین برای جمع‌آوری سرمایه استفاده صحیح از سرمایه مثلاً استان‌های ایران همین استان آذربایجان را مثال می‌آورم استان آذربایجان تمام شهرهایش احتیاج به راه‌های فرعی دارد تمام شهرستان‌های ایران احتیاج به راه‌های فرعی دارد همین نزدیک تهران تمام ییلاقات احتیاج به راه‌های فرعی دارند کشاورزان در تمام جاها به راه‌های فرعی احتیاج دارند که محصولات خودشان را بیاورند به جاده به پول نزدیک کنند خوب پول که کم است لایحه سازمان برنامه هم که گذشته است حالا اگر ما درآمدهایی برای ایجاد کار تهیه کنیم به نظر بنده خیلی مفید است یکی از طریق استفاده این است که شهرستان‌ها و بلوکات و دهات را به هم متصل کنید و با همین سرمایه که در آیین‌نامه هم هست که برای تهیه کار مصرف بشود بین شهرستان‌های ایران جاده بکشید مردم را به هم متصل کنید این کمک به کشاورز است کمک به ایلات و عشایر است کمک به مردم است بنابراین اگر در هر استانی قسمت عمده این پول به مصرف این کارها برسد به نظر بنده بهتر از این است که به هر نفری پنج قران یا یک تومان، دو تومان پول بدهید یا برای این که شما از این شهر غریب را بیرون کنید یا خرج غریب را بدهید غریب وقتی که آمد به جای این که از شما دو تومان بگیرد و در گرمخانه بخوابد بهتراست تا سه تومان، چهار تومان بگیرد برود کارخانه کار کند بنابراین تقاضای بنده این بود جناب آقای وزیر کشور توجه بفرمایند رویه ای که تاکنون در مصرف این ذخیره بوده است صحیح نبوده است این وجوه اگر خوب ازش استفاده بشود اگر از طریق صحیح به مصرف برسد این قانون بسیار مفیدی است و من می‌خواستم خود جنابعالی نظارت بفرمایید صورت‌های مخارج گذشته را بخواهید از استاندارها خواهش کنید یا امر بفرمایید که برای هر استانی مصارف اساسی تهیه کنند تا از آذربایجان یا کرمان یک مبتلا به امراض عصبی را نیاورند به تهران کرمان برای خودش باید دارالمجانین و آسایشگاه داشته باشد این احتیاجات اولیه بهداشتی و آسایش مردم را باید با سرمایه تأمین کرد سرمایه هم به این طریق جمع می‌شود وقتی به این طریق سرمایه جمع شد نباید سرمایه را تفریط کرد این تذکر بنده بود امیدوارم که جناب آقای وزیر کشور توجه کنند.

نایب رئیس- آقای وزیر کشور

وزیر کشور (اسدالله علم)- این تذکراتی که جناب آقای خلعتبری فرمودند بسیار صحیح است اما بنده می‌خواهم یک نکته را عرض کنم که اصولاً ما یک کاری را که شروع می‌کنیم بعد از یکی دو سال که از شروع آن گذشت آن مطلب اصلی یادمان می‌رود اگر نظر مبارک آقایان باشد در سابق از قند و شکر عوارضی می‌گرفتند برای نگاهداری بینوایان به نظرم کیلویی یک قران بود بعد آن عوارض موقوف شد و به جای آن عوارض بنزین آمد اول زمستان که می‌شود تمام آقایان به این فکر هستند روزنامه‌ها به فکر هستند که آقا یک فکری برای گداها باید کرد یک فکری برای بینوایان باید کرد که از سرما تلف نشوند بدبخت نشوند (شیبانی- نمایندگان هم همین نظر را دارند) آقایان نمایندگان هم همین تقاضا را دارند ولی محل درآمد این کار همین عواید بنزین است بنابراین بنده می‌خواستم استدعا بکنم که از مطلب دور نیفتیم یعنی این نکته در نظرتان باشد که این پول برای نگهداری بینوایان است و هم وصولش آسان است و هم این که مصرفش تا حالا زیر نظر استانداران بوده است و به نظر بنده بد مصرف نشده است ولی اگر می‌فرمایید یک کارهای اساسی هم بشود بنده حرفی ندارم ولی می‌خواهم عرض بکنم که این کارهای اساسی از طریق همین حفظ و نگهداری بینوایان باشد فعلاً بنده دو سه تا کار اساسی که شده از محل عایدات این پول به عرضتان می‌رسانم و حتماً تصدیق خواهید فرمود که کار صحیحی بوده است یکی این است که به سیل‌زدگان کمک شده است در زمان دولت تیمسار سپهبد زاهدی (شوشتری- آنها هم بینوا بودند) آنها هم بینوا بودند و به نظر بنده بسیار کار صحیحی شده است این که به بنگاه حمایت مادران کمک شده است و یک مقداری هم دولت فعلی کمک کرده و به نظر بنده این کار هم بسیار صحیح بوده است (مکرم- پیشنهادی هم در این خصوص تقدیم شده است) در این مملکت ما تلفات بچه‌ها بسیار زیاد است و این خیلی خطر عظیمی است برای مملکت و بنده با بعضی از آقایان اطباء که صحبت می‌کردم می‌گویند که علت این است که بچه در شکم مادر درست تغذیه نمی‌شود و بعد که متولد شد درست تغذیه و نگهداری نمی‌شود و این عیب هم بیشتر در طبقه بینواست که غذای کافی ندارند ویتامین و کلسیم کافی ندارند چه ندارند و چه ندارند بنابراین اگر پولی به این مصرف برسد بسیار مصرف صحیحی است (صحیح است) یک ششصدهزار تومانی اخیراً اختصاص داده‌ایم برای تیمارستان به تیمارستان آقایان مکرر تشریف برده‌اند و بنده هم رفته‌ام (عبدالصاحب صفائی- همه رفته‌اند) ما که بالاخره گذارمان به آنجا خواهد افتاد (صفائی- شما برای اصلاحات رفته‌اید) به هرحال باید تیمارستان را آماده کرد برای این که لازم است و وضع تیمارستان تهران بسیار بد است ما یک زمینی در نظر گرفتیم در کرج یک باغ بسیار بزرگی در آنجا درست خواهد شد و انشاالله خانه‌هایی هم درست خواهد شد که این بیچاره دیوانگان از این وضع رقت‌باری که دارند خلاص شوند (مهندس اردبیلی- به تیمارستان‌های شهرستان‌ها هم توجه بفرمایید) ششصدهزار تومان فعلاً اختصاص دادیم به این کار که چاه آب هم زده بشود و باغ سر و صورتی بگیرد تابعد بقیه احتیاجاتش تأمین بشود چه از این محل و یا از محل دیگر این کارهای اساسی بوده که با این پول شده است و بنده یقین دارم که مورد تصدیق و تأیید آقایان نمایندگان هست (صحیح است) یک مقداری هم برای ولایات حواله داده شده است برای نگهداری بینوایان که صورتش را هم بنده دارم صورت ریز را هم در کمیسیون تقدیم کردم یک نکته دیگری که آقای دکتر شاهکار تذکر فرمودند این است که آن گداهای ولگرد و گردن کلفت که در خیابان‌های تهران هستند باید از عملشان جلوگیری کرد و بنده خیال می‌کنم این پیشنهاد بسیار صحیح است ولی برای این کار ما یک مشکلی داریم که حالا عرض می‌کنم حالا ما گردن‌کلفت‌ها را می‌گیریم ولی در عمل در این امین‌آباد هزار نفر آنجا هستند شهرداری

این کار را می‌کند در آنجا این هزار نفر بسیار مزاحمت تولید می‌کنند (شوشتری- بگذارید سر راه‌ها) اجازه بفرمایید بنده عرض بکنم ما اول فکرکردیم که اینها را بفرستیم سر راه‌ها ولی فرستادنشان یک مشکلات عجیبی تولید می‌کند یعنی به همان اندازه که گدا هست به همان اندازه هم باید ژاندارم باشد یعنی هر یک نفر گدا یک نفر ژاندارم می‌خواهد که فرار نکنند و مزاحمت تولید نکنند برای جلوگیری از این عمل یک قانونی همین چند روزه تقدیم می‌کنیم به مجلس که اجازه بفرمایید این گردن‌کلفت‌ها را بفرستیم به جزایر (ارباب- آقا استدعا می‌کنم اینها را به بندرعباس نفرستید) (خنده نمایندگان) بندرعباس نمی‌فرستیم به جزایر می‌فرستیم در هر صورت آن قانون تقدیم خواهد شد چون اینها مزاحم ما هستند استدعا می‌کنم که در تصویب این قانون تسریع بفرمایند.

نایب رئیس- آقای خرازی

خرازی (مخبر کمیسیون اقتصاد)- به عقیده بنده یکی از لوایح خوبی که به مجلس آمده همین لایحه است که به عنوان عوارض از بنزین لیتری۲۰دینار که در قانون پیشنهادی قید شده است گرفته می‌شود برای نگهداری فقرا و به کار گماردن آنها ملاحظه بفرمایید بنزین مصرف اتومبیل‌های سواری و باری و سایر وسایط نقلیه است به کسی هم تحمیل نمی‌شود و بهترین عوارض است ولی به شرط این که همان‌طور که جناب آقای خلعتبری فرمودند در محل خودش به مصرف برسد ملاحظه بفرمایید لیتری ۳۴ شاهی از بنزین به طور کلی عوارض گرفته می‌شود یک ریال آن را دولت به عنوان مالیات می‌گیرد که جزء بودجه عمومی است و ده شاهی در۱۳۲۴ یا ۲۰ وضع شد برای آسفالت کردن جاده‌ها و این هم از ۱۳۳۱ گرفته می‌شود یعنی در لوایح دولت اسبق است که وضع کردند برای نگاهداری فقرا و به کار گماردن آنها ملاحظه بفرمایید در مملکت ما باید برای مردم کار تهیه بشود و اشخاصی حقیقه صبح که از منزل شان می‌آیند بیرون کاری برای آنان باشد یک عده‌ای حقیقة کارکن و غیرتمند هستند که پی کار می‌روند و یک عده‌ای هم همین‌طور که گفته شد دنبال ولگردی و چاقوکشی و این قبیل کارها می‌روند و اگر توجهی بشود به امور اقتصادی و تولیدی که سطح تولیدات و کشاورزی و صنعتی و مخصوصاً استخراج معادن به طریق علمی و ذوب و تصفیه‌اش عملی بشود بنده اینجا باکمال صراحت عرض می‌کنم که اول چیزی را که کم داریم نفر است اعم از فنی و تکنیسین و عمله ساده بنابراین آقایان به رغبت به این عوارض که تحمیلی به طبقه پایین نیست رأی خواهند داد و این توضیحاتی هم که جناب آقای وزیر کشور دادند بسیار، بسیار به موقع و بجا بود و ملاحظه بفرمایید همین دستگاه حمایت مادران که اسم بردند هیچ بانوی پولداری نمی‌رود در بنگاه حمایت مادران وضع حمل بکند بلکه همین فقرا مستمندان هستند که به آنجا می‌روند آنچه که بنده اطلاع دارم علاوه بر آن که یک محل زایشگاه در بنگاه حمایت از مادران هست در جنوب شهر یک مؤسسه بسیار بزرگی در باغ فردوس تهیه شده که شاید وقتی تمام بشود متجاوز از ۶میلیون تومان خرجش بشود و یکی از مؤسسات آبرومند و بزرگ است و حتی در جنوب شهر ماماهایی هستند که به خانه‌های اشخاص می‌روند و اشخاصی که نمی‌توانند به زایشگاه بیایند برای این که بچه‌های متعددی دارند کسی نیست که بچه‌های آنها را در خانه نگهداری کند اجبار دارند در خانه‌های خودشان وضع حمل کنند به آمار تلفات وضع حمل غیرطبیعی که مراجعه شود دیده می‌شود که از موقعی که این بنگاه حمایت کودکان و مادران این اقدامات را کرده خیلی تقلیل پیدا کرده است و یا راجع به تیمارستان اینجا صحبت شد چه در اینجا چه در شهرستان‌ها شهرداری تهران در تیمارستان برای هر نفری هشت ریال خرج می‌دهد (صادق بوشهری- قسمتی از آن هم مصرف نمی‌شود) جناب آقای وزیر کشور با ۸ ریال امروز نان و آب نمی‌شود خرید چه برسد به این که برای اینهایی که سالی چهار دست لباس می‌دهند و لباس‌ها را پاره می‌کنند و مزاحم هستند بشود از اینها جلوگیری کرد بنده توجه جناب آقای وزیر کشور را مخصوصاً به این نکته معطوف می‌دارم همان‌طوری که به شهرستان‌ها توجه فرموده‌اید و بودجه نوانخانه‌های شهرستان‌ها را می‌دهید سعی بفرمایید که این مؤسسات عمومی در شهرستان‌ها هم دایر بشود تا همه‌اش آقایان نمایندگان محترم شهرستان‌ها که تشریف می‌آورند پشت تریبون به طهران حمله نفرمایند یا به قول قدیمی‌های زمان فتحعلی‌شاه چهار دروازه تهران را ببندید یا ۱۲ دروازه تهران را ببندید که کسی به تهران نیاید و مزاحم تهرانی‌ها نشود. (زنگ- نایب‌رئیس)

نایب رئیس- جناب خرازی شما فرمایشتان را بفرمایید با آقایان صحبت نکنید.

خرازی- چشم اطاعت می‌کنم از سال ۱۳۰۹ که قانون انحصار تجارت خارجی گذشت و کارها در مرکز متمرکز شد هر کس پروانه ورود یا اجازه ورود و یا هرچه می‌خواهد باید بیاید تهران از همان موقع شروع شد شهرستان‌ها خالی از سکنه شد و مردم شهرستان‌ها دیدند که هر کس به بخاری نزدیک‌تر است بیشتر گرم می‌شود پا شدند آمدند تهران باید این تمرکز را به هم بزنید در تمام شهرستان‌ها شعبه کمیسیون ارز باشد شعبه وزارت اقتصاد باشد حتی بیایید اوانتاژ قرار بگذارید که به شهرستان‌ها در استان خوزستان یا خراسان یا کرمان و فارس و آذربایجان به اینجاها حق تقدم بدهند برای گرفتن سهمیه یا ارز یا برای سایر مقررات که مردم جمع نشوند در تهران و شهرستان‌ها خراب نشود و ترتیبی بدهید که این مقررات در شهرستان‌ها خراب نشود و ترتیبی بدهید که این مقررات در شهرستان‌ها هم قابل اجرا باشد مخصوصاً مقررات اقتصادی در جزایر و بنادر خلیج‌فارس وقتی می‌بینند در سواحل عمانات یک تهسیلاتی هست یافرض بفرمایید از موقعی که هندوستان تقسیم شد به هندوستان و پاکستان آن کارخانه‌جات صنعتی افتاد به هندوستان و قسمت‌های فلاحتی افتاد به پاکستان و پاکستانی‌ها فعالیت کردند به قسمی که سه میلیون دوک نخ‌ریسی دارند علاوه بر آن که احتیاجات خودشان را رفع کرده‌اند اعلان کرده‌اند که حاضرند در مقابل رقابت شوروی و ژاپنی‌ها وهندی‌ها قماش نخی بفروشند و آن وقت اهالی کشور ما از بلوچستان متجاوز از هشتادهزار نفر در ظرف این چند سال کوچ می‌کنند بروند به پاکستان فرض بفرمایید الان جزایر و بنادر خلیج‌فارس همین بوشهری که مهم‌ترین بندر ما بوده است با داشتن صدها هزار نفر جمعیت در سابق حالا چند هزار نفر بیشتر جمعیت ندارد علت آن این است که مقرراتی در مرکز و شهرستان‌ها قابل اجراست در جزایر بنادر خلیج‌فارس که ما هم سرحد هستیم با همسایگانی و آنها یک تسهیلات دیگری دارند قابل اجرا نیست بنابراین باید توجه کرد این مقررات را مطابق مقرراتی که در سایر ممالک هست در سرحدات درست کرد بنادر آزاد درست کرد تسهیلات درست کرد و مشکلات را از بین برد لذا بنده تمنی می‌کنم که این لایحه عوارض بنزین که لایحه‌ای است که به طبقات پایین تحمیل نیست عوارضی است که از بنزین اتومبیل‌های سواری و اتوبوس و کامیون می‌گیرند به این رأی داده بشود و به بنگاه حمایت مادران و یا خدایی‌نکرده سیل‌زدگان هرجا که مستمند باشد وزارت کشور توجه بکند و شهرداری‌ها توجه کنند و کمک کنند به آنها

نایب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است (نمایندگان- مخالفی نیست)

دکتر شاهکار- بنده مخالفم آقا

دکتر مشیر فاطمی- بنده پیشنهادی در اصل ماده واحده تقدیم کرده‌ام

نایب رئیس- بسیار خوب به موقع خود پیشنهادات مطرح می‌شود، آقای شوشتری بفرمایید

شوشتری - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم- کمک به بینوا و مستمند از سجایا و ملکات ایرانیان است دیانت ایرانی دیانت اسلام حکم کرده است به این که به مستمند و بینوا و فقرا و آبرومند کمک بشود از هر طریقی که می‌شود اگر تاریخ را بخوانیم می‌بینیم عادت ایران و سجیه‌اش کمک به بینواست این دیگر بحث ندارد و آقایان وقتی دولتی را تقویت می‌کنند تازه تقویت هم نکنند موضوع این لایحه یک امر پیش پا افتاده‌ای است می‌خواهند از محل یک عوارضی یک بیچارگانی را مستخلص کنند از بیچارگی البته بنده نمی‌گویم که تذکر ندهید راجع به ولگردی همان‌طوری که آقای وزیر کشور فرمودند برایش یک قانونی فکر کنند و بیاورند تذکر کوچک می‌دهم چون شما اهل محل‌اید می‌دانید جناب آقای علم برای رفع این اشکال این کار پرونده هم دارد آقای تیمسار بانما فقلیچ مدتی با من در آن کمیسیون بوده برای این که تخصیص بدهیم یک جا برای مسلولین فکر صحیحی بکنیم که مستخلص بشوند و هم برای زندانی‌ها فکر صحیحی بکنیم و هم برای ولگردها شما چرا انصراف پیدا بکنید از این فکر ما الان ۱۶۰ فرسخ باید برویم تا مشهد و از مشهد صد فرسخ باید برویم به طبس این می‌شود ۲۶۰ فرسخ من تاریخ نوشتم باید بدهم چاپ کنند بین طبس و سمنان ۶۱ فرسخ است صفویه از این راه می‌رفتند همین ولگردها را ببرید به دیهوک که از حیث آب و هوا از همه جهت خوب است یک شهری برای اینها برای ده پانزده هزار نفر درست کنید اگر این عوارض کم است آن عوارض شکر را که لغو شده دو مرتبه برقرار کنید و این کار اساسی را بکنید مجلس شورای ملّی وجها من الوجوه در این که شما هرچه لایحه بیاورید که کمک کند و مردم را به کار بگمارد و شر ولگردها را از مزاحمت خلق خدا کم بکند مجلس شورای ملّی با حسن استقبال و تشکر با شما موافقت می‌کند از این جهت استدعا دارم حرف کم بزنید و لایحه را تصویب کنید تا تمام بشود.

نایب رئیس- آقای دکتر شاهکار

دکتر شاهکار- چند روز پیش همکار محترم ما آقای دولت‌آبادی اینجا یک لغتی استعمال کردند آقای دولت‌آبادی گفتند گرفتاری مملکت ما بیشتر از بیکارگی است تا از بیکاری این لغت بسیاربسیار لغت صحیحی است ما عادت کردیم بر این که کار نکنیم و شغل‌مان را تکدی و مستمند بودن قرار بدهیم خیلی مقامات بالا باشیم و بعد هم بگوییم که طبق آیین و مذهب باید به ندار کمک کرد خدا به ندار وسیلهٔ کار کردن داده است از این وسیله استفاده نمی‌کند و می‌شود مستمند و بیکاره، رفیق من آقای ارسلان خلعتبری تعریف می‌کرد در موقعی که دکتر جردن رئیس مدرسه آمریکایی بود در آنجا یک آقایی آمده بود و کاری می‌خواست برف زیادی هم آمده بود به دکتر جردن گفته بود که من می‌خواهم ناظم بشوم بازرس بشوم یا تحصیلدار بشوم گفت والله کاری که هست این جارو را بردارید و این جلو را

بروید یک تومان هم به شما می‌دهم اگر این را به یک بچه آمریکایی می‌گفت آن بچه آمریکایی فوری پارو را برمی‌داشت و برف را می‌روبید و یک تومانش را می‌گرفت ولی به ماها برمی‌خورد که این کارها را بکنیم بدبختی ما جناب آقای وزیر کشور این است که کار بین مردم این مملکت به طور عجیبی تقسیم شده است یک نفری که بنده نمی‌دانم شغل جنابعالی کار هست یا نه از ساعت هفت صبح تا یک بعد از نصف شب گرفتار است و یک نفر دیگر هم تا ساعت یازده و نیم صبح خواب است و عصر هم کتاب دلشاد ملک معارف می‌خواند واقعاً طرز تقسیم کار در این مملکت این‌طور شده است این مطلبی که حضورتان عرض کردم که آقا در خیابان‌های شهر از ولگردها جلوگیری بفرمایید و گفته شد که این کار شد باور بفرمایید آقای وزیرکشور که من یک پسری را در جلوی سینمای متروپل دیدم که قدش۸۰ سانتی‌متر بود لاغر مردنی و فریاد می‌زد که رحم کنید و التماس می‌کرد و یک خانم هلاندز که تازه وارد این مملکت شده بود باور کرد این را برد به منزلش حمام برد و لباس نو برای او خرید فردا آقاپسر از آنجا در رفت چرا برای این که جلوی سینما جلوی اتومبیل‌ها را می‌گیرد و روزی ۷ یا۱۰ تومان گیرش می‌آید و می‌شود ماهی سیصد تومان و حال آن که با آن کار چنین پولی گیرش نمی‌آید کمک به مستمندان و بینوایان این است که در این لایحه مرقوم فرمودید کمک به مستمندان و به کار انداختن آنها بنده واقعاً دلم می‌خواست که جمله اول حذف بشود یعنی به کار بیندازند مردم را بنده مثالی عرض می‌کنم الان یک نامه‌ای آمده است از یکی از آقایان بسیار عزیزی که مورد توجه همه شما هست از آمریکا پسری دارد و این پسرش ۱۱ ساله است شب تولد مسیح به عنوان دادن عیدی مادر بچه می‌بیند که یک صندوق بزرگی آمده است در خانه به نام این بچه، البته می‌پرسد این صندوق چیست می‌گوید در روزنامه خواندم که یک مطبعه‌ای گفته بود که اگر هرکس این اوراق تبریک عید را بفروشد هر صد کارتی که بفروشد یک دلار به او می‌دهم این آقا پسر برداشته یک صندوق انداخته گردنش دور و بر خانه‌ها گشته و اینها را فروخته و۳۰ دلار گیرش آمده و با این ۳۰ دلاری که این بچه ۱۱ ساله با کار کردن گیرش آمده یک کادویی برای پدرومادر و خواهرش خریده است این روح کار کردن هنوز در مملکت ما وجود ندارد (صحیح است) این قسمتی است که باید تشویق بشود البته ضعفا و مستمندان وظیفه دینی و ملی ما است که به آنها کمک کنیم اما مستمند نتراشیم بیکاره را تشویق نکنیم (صحیح است) این که من عرض کردم حضورتان و استدعا کردم و یک تبصره هم دادم و اگر لازم باشد تبصره را برمی‌گردانم وزارت کشور و شهربانی کل کشور باید با تمام جدیت و شدت و قدرت با این ولگردها و جیب‌برها و گردن‌کلفت‌ها مبارزه کنند آقای شوشتری فرمودند که بفرستند در راه‌ها کار کنند می‌فرمایند که برای هرکدام یک ژاندارم لازم است یک نگهبان لازم است همین تأیید فرمایش شما است که نمی‌خواهند کار بکنند آقا صحیح می‌فرمایند درست هم می‌گویند عادت کرده به مفت‌خوری عادت کرده به ولگردی این قسمتی است که اگر بشود استفاده کرد و کار را تشویق کرد آن کسی که کار می‌کند حق زندگی داشته باشد و آن کس که کار نمی‌کند حق زندگی نداشته باشد (صحیح است) آن که کار می‌کند وسیله هم به او بدهیم و از ولگردی و از مفت‌خوری و از پول دادن‌های بیجا جلوگیری بکنیم خیلی مشاغل هست که باید از این کشور حذف بشود یکی از مشاغل ولگردی است گدای گردن‌کلفت بودن که باید حذف شود این است که بنده با مخالفت در پیشنهاد کفایت مذاکرات این تذکرات را خواستم عرض کنم.

نایب‌رئیس- آقایانی که با پیشنهاد کفایت مذاکرات موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده اول- به منظور تأمین اعتبار خاصی برای کمک به مستمندان و به‌کار گماردن آنها از تاریخ ششم آذرماه ۳۱ مبلغ بیست دینار از هر لیتر بنزین مصارف داخلی کشور علاوه بر آنچه فعلاً گرفته می‌شود توسط شرکت ملّی نفت ایران وصول و بر طبق آیین‌نامه شماره ۲۷۵۸۴-۹/۶/۳۲ که توسط وزارت کشور تنظیم و تصویب هیئت وزیران رسیده است برای منظور فوق مصرف خواهد گردید.

نایب‌رئیس- آقای ارباب مخالفید؟

ارباب- یک اصلاح عبارتی دارم که بنده پیشنهاد داده‌ام.

نایب‌رئیس- آن را که پیشنهاد داده‌اید و مطرح می‌شود جناب آقای شوشتری مخالف‌اید؟

شوشتری- بنده موافقم.

عبدالصاحب صفایی- اصل لایحه هم همین ماده اول است و همه موافق‌اند.

نایب‌رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملّی پیشنهاد می‌نماید ماده اول به‌طریق ذیل اصلاح شود

ماده اول- به منظور تأمین اعتبار خاصی برای کمک به مستمندان و به‌کار گماردن آنها از تاریخ ششم آذرماه ۱۳۳۱ مبلغ بیست دینار از هر لیتر بنزین مصرف داخلی کشور علاوه بر آنچه فعلاً گرفته می‌شود توسط شرکت ملّی نفت ایران وصول و بر طبق آیین‌نامه که توسط وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد برای منظور فوق مصرف گردد.

دکتر مشیر فاطمی

نایب‌رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی.

دکتر مشیر فاطمی- عرض کنم بنده این جمله‌ای که پیشنهاد اصلاحی کرده‌ام از جهت حذف یک جمله‌اش است که متأسفانه برای این که عبارتش درس بشود بنده پیشنهاد کردم که تمام ماده اصلاح بشود والا بنده فقط پیشنهادم این بود که آیین‌نمه شماره۲۷۵۸۴ مورخ ۶/۹/۳۲ اصلاح بشود و موجب یک آیین‌نامه‌ای که وزارت کشور تهیه می‌کند به مصرف برسد چون این آیین‌نامه وقتی تصویب شده که این قانون هنوز در مرحله اجرا و آزمایشی نیامده بود این قانون عوارض همان موقعی که تصویب شد یک آیین‌نامه‌ای هم ضمیمه‌اش شد الان سه سال است که وزارت کشور عمل کرده و می‌داند که در هر شهری چه احتیاجاتی دارد این است که بنده پیشنهاد کردم که بر طبق آیین‌نامه شماره فلان، اصلاح بشود که بر طبق آیین‌نامه جدیدی که وزارت کشور تنظیم می‌کند عمل بشود زیرا اگر ما این را تصویب بکنیم این صورت قانونی به خودش خواهد گرفت و هیچ‌وقت وزارت کشور نمی‌تواند بنابر احتیاجات روز این پول را به مصرف برساند. (موسوی- آذر ۳۱ نوشته)

بنده هم۳۱ نوشتم آذرماه ۳۱- و استدعا می‌کنم که توجه بفرمایید که این پول الان که به مصرف گداها می‌رسد قط از نظر پول دادن به آنها نباشد شاید بعضی جاها این کار را نخواهند بکنند و این پول را به مصرف تهیه کاری بخواهند برسانند و این فقط اصلاح عبارتی است.

نایب‌رئیس- جناب آقای وزیر کشور.

وزیر کشور- بنده قبول می‌کنم این پیشنهاد را و یک کلمه است که باید آذرماه۳۱ باشد.

نایب‌رئیس-آقایان موافقین با این پیشنهاد آقای دکتر مشیر فاطمی با این اصلاحی که آذر ۳۱ باشد و آقای وزیر کشور هم قبول کرده‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به‌شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملّی- پیشنهاد می‌کنم ثلث درآمد لیتری بیست دینار بنزین کمک به مستمندان به بنگاه حمایت از مادران و کودکان که تحت ریاست عالیه علیاحضرت ملکه ثریا پهلوی اداره می‌شود و از لحاظ ازدیاد نفوس کشور حایز کمال اهمیت است اختصاص داده شود.

حسن مکرم- بزرگ‌نیا- عاملی- مشایخی- قراگزلو- توماج- دکتر مشیر فاطمی- دکتر امیر نیرومند- و یک امضای دیگر.

دکتر بینا- آقا وزارت کشور را در این‌کار مفید نکنید دستش را باز بگذارید.

وزیر کشور- بنده قبول می‌کنم.

نایب‌رئیس- آقای حسن مکرم.

حسن مکرم- به طوری که آقایان تذکر دادند این لایحه یکی از لوایح بسیار مفید دولت است که هم وصول عوارض تحمیل به طبقه ضعیف نمی‌شود و هم به بهترین مصرف می‌رسد اجرای صحیح این لایحه هم می‌تواند واقعاً کمک‌های مؤثری به طبقه ضعیف و مستمند بکند نکته اساسی که باید در نظر گرفت و جناب آقای وزیر کشور هم ضمن فرمایشات‌شان تذکر دادند موضوع ازدیاد نفوس کشور است بنده همین چند روزه اخیر در یکی از مجلات خواندم که یقین دارم آقایان هم اکثراً ملاحظه فرموده‌اند، موضوع مقایسه ازدیاد نفوس بود در دنیا، آماری گرفته بودند برای امسال نسبت به ده، دوازده سال قبل درست الان عدد آن یادم نیست ولی چون یقین دارم آقایان هم ملاحظه فرموده‌اند مسلماً به طور تقریب در حدود دو برابر جمعیت دنیا اضافه شده اما در کشور خودمان وقتی توجه بکنیم با کمال تأسف جمعیت همان است که بوده و در این چند سال اخیر اگر اضافه شده اضافه محسوسی نیست (شوشتری- الان جمعیت ایران ۲۴ میلیون است) در هر صورت برای ازدیاد نفوس این پیشنهادی که داده شده بسیار مؤثر است. آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند که اعلیحضرت همایون شاهنشاه در تمام دوره سلطنت‌شان توجه کامل داشته‌اند به ایجاد وسایل رفاه و آسایش طبقات پایین و با بذل و بخشش‌های شاهانه واقعاً این منظور را به حد اعلا تأمین فرموده‌اند و مردم هم همیشه مرهون الطاف و مراحم اعلیحضرت هستند، علیاحضرت ملکه ثریا پهلوی به تبعیت از منویات اعلیحضرت همایونی همین‌طور قدم‌های بلندی برداشته‌اند، با تشکیل جمعیت خیر به ثریا پهلوی در این چند سال اخیر واقعاً خدمات بسیاربسیار گران‌بها و ذیقیمتی به مملکت فرموده‌اند (صحیح است) از جمله کارهایی که جمعیت خیریه ثریا پهلوی کرده‌اند توسعه تأسیسات بنگاه حمایت مادران است این بنگاه یک مریضخانه‌ای را شروع کرده است در باغ فردوس که جناب آقای خرازی و جناب آقای وزیر کشور توضیحاتی فرمودند این مریضخانه شش، هفت سال است شروع شده به ساختمان و به واسطه نداشتن بودجه ثابت و

درآمد کافی با کمال تأسف ساختمان آن تمام نشده این پیشنهادی که بنده از طرف فراکسیون مساوات تقدیم کردم به‌این منظور است که اولاً انشاالله تعالی تا سال آینده این بیمارستان تمام بشود و افتتاح بشود و از این راه کمک بزرگی به بهداشت مردم مخصوصاً مادران و کودکان خواهد شد، به‌طوری که جناب آقای علم وزیر کشور فرمودند این بیمارستان بسیار مجهز و آبرومند خواهد بود به‌طوری که شاید در خاورمیانه یا بی‌نظیر و یا لااقل کم نظیر باشد با دویست تختخواب برای این که در این امر خیر آقایان نمایندگان محترم هم عملاً شرکت داشته باشند بنده یقین دارم که تصویب می‌فرمایند مضافاً به این که باز قطع دارم جناب آقای وزیر کشور هم این پیشنهاد را قبول خواهد فرمود و از این راه قدم بزرگی برای حفظ الصحه و بهداشت مادران و کودکان برداشته خواهد شد.

نایب‌رئیس- آقای مهدوی

مهدوی (مخبر کمیسیون کشور) - پیشنهادی که آقایان دادند خیال می‌کنم تأمین نظر همان هدفی است که برای گرفتن این وجه در نظر گرفته شده و چون این دستگاه مجهزتر است و حمایت مادران و بچه‌ها هم است به نظر بنده خیلی بهتر خواهد بود که این تشکیلات آن را اداره کند بنده از نظر مخبری کمیسیون کشور این نظر را قبول می‌کنم.

عبدالصاحب صفایی- بنده مخالفم.

نایب‌رئیس- آقای وزیر کشور موافقید.

وزیر کشور- بنده موافقم و قبول می‌کنم.

نایب‌رئیس-آقای صفایی

عبدالصاحب صفایی- مخالفت بنده برای این نیست که به‌آن بنگاه خیریه داده نشود و یا باز بنده مخالف این نیستم، جناب آقای مخبر هم توجه بفرمایند، بنده مخالف این نیستم که یک مقداری کمک به مادران و کودکان بی‌بضاعت بشود و بنده مخالف این نیستم که یک مقداری از این وجه در اختیار آن بنگاه خیریه گذارده شود ولی آقایان می‌دانند وقتی که بنا شد شروع به پیشنهاد طرز خرج بشود همین طور متوالیاً پیشنهادات خواهد شد و اصل مطالب را گم می‌کند بنده تقاضا می‌کنم جناب آقای وزیر کشور قبول بفرمایند که سهمی برای مادران باردار و کودکان بی‌بضاعت قائل بشوند والا آقا وقتی که این پیشنهاد را قبول کردید بنده پیشنهاد برای سازمان خدمات اجتماعی خواهم داد و دیگری برای ساری و دیگری برای بندرعباس و این را این‌قدر تکه‌تکه می‌کنیم که اصل نتیجه‌اش از بین برود بنده عقیده‌ام این است که تعارف را کنار بگذاریم به‌نام محترم ملکه ثریا پهلوی هم تعظیم می‌کنیم ولی این موجب آن نشود که طرز تقسیم را طوری بکنیم که نتیجه از بین برود. در آیین‌نامه جناب آقای وزیر کشور این رعایت را می‌کنند و در آن موقع نسبت به همهٔ مؤسسات این پیش‌بینی را بکنند.

نایب‌رئیس- آقای وزیر کشور

وزیر کشور- عرض کنم مطلبی را که آقای صفایی فرمودند بنده آن پیشنهاد را قبل از این که حضرتعالی مخالفت بفرمایید قبول کردم و نظر جنابعالی وارد نیست درست است که نباید دست وزارت کشور بسته شود یعنی باید خود بنده فرمایشات جنابعالی را عرض کرده باشم اما بنده اعتقاد دارم که این مؤسسه یک مؤسسه مفیدی است در مملکت و اگر مملکت رو به ترقی و تعالی می‌رود باید از قدم اول شروع بکند و قدم اول حمایت مادر است و بعد حمایت کودک (صفایی- در آیین‌نامه پیش‌بینی بکنید) آیین‌نامه قابل تغییر است ولی قانون قابل تغییر نیست و لذا چون همهٔ آقایان با این نظر موافق‌اند بنده این اصلاح قانونی را قبول می‌کنم حالا بقیه‌اش بسته به نظر آقایان نمایندگان است.

نایب‌رئیس- اجازه بفرمایید تبصره پیشنهادی آقایان مجدداً قرائت می‌شود تا رأی گرفته شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

نایب‌رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد که ثلث عواید به بنگاه حمایت مادران پرداخته شود موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد با اجازه آقایان پنج‌دقیقه تنفس داده می‌شود.

(در ساعت یازده‌و ربع تنفس داده شد و در ساعت یازده و سی و پنج دقیقه مجلس مجدداً تشکیل شد)

نایب‌رئیس- پیشنهاد آقای مهندس اردبیلی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده اول اضافه شود:

دولت مکلف است هر سه ماه به سه ماه شهریه شهرستان‌ها را بعد از تقسیم ارسال دارد.

مهندس اردبیلی

نایب‌رئیس- جناب آقای مهندس اردبیلی این را آقای وزیر کشور قبول می‌کنند که بفرستند دیگر احتیاج به پیشنهاد نیست باید سهمیه ولایات را در آیین‌نامه تعیین بکنند و بعد بفرستند بفرمایید توضیح خودتان را بدهید.

مهندس اردبیلی- البته ملاحظه می‌فرمایید که در آذربایجان هم جمعیت خیریه ثریا پهلوی داریم بیمارستان داریم بنگاه حمایت مادران داریم ولی متأسفانه وضعش طوری است که پول نداریم از این بابت آذربایجان مبلغ درشتی طلبکار است خواهش می‌کنم در این قسمت توجه بفرمایید که طوری بشود که این عایدات به نسبت نفوس هر استان تقسیم بشود و فرستاده بشود و از طرف دیگر به موقع برسد یعنی یک مرتبه می‌بینیم که باید در اول مهر ماه برسد که نوانخانه درست بکنند، گرمخانه درست بکنند و گداها را جمع بکنند این پول در بهار می‌رسد و به موقع نمی‌رسد و بنده خواستم از این موقع استفاده بکنم جناب آقای وزیر کشور بعد از ۱۴ سال تبریز دومین شهر آذربایجان دارای انجمن شهر شده و انتخاباتش خاتمه پیدا کرد از این اقدامات عاقلانه و مدبرانه جناب آقای گلشاییان استاندار آذربایجان که در یک محیط بسیار آزاد و آرام این انجمن تشکیل شد مخصوصاً از جنابعالی و آقای استاندار تشکر می‌نمایم و خواهش می‌کنم که به این قسمت هم توجه بفرمایید.

نایب‌رئیس- آقای وزیر کشور

وزیر کشور- این نظر جنابعالی یعنی حواله پول به طور مرتب اگر دستگاه‌ها خوب مگر در تأمین است بنابراین گمان می‌کنم که در متن قانون پیشنهاد نفرمایید. بهتر است و استدعا می‌کنم که پس بگیرید.

مهندس اردبیلی- پس گرفتم

نایب‌رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم دو ماده واحده عبارت (علاوه بر آنچه فعلاً گرفته می‌شود) حذف شود.

مهدی ارباب

نایب‌رئیس- پیشنهاد حذف نمی‌شود توضیحتان را بفرمایید.

ارباب- عرض کنم اینجا در ماده واحده نوشته است:

مصارف داخلی کشور علاوه بر آنچه فعلا گرفته می‌شود این قانون امروز دارد به تصویب می‌رسد اگر منظور آن بیست دینار سابق است که عبارت باید حذف شود اگر یک بیست دینارسابق گرفته می‌شده و بیست دینار هم حالا باید گرفته شود این عبارت این طور است و الا اگر منظور همان بیست دینار است که فعلا گرفته می‌شود باید این قسمت حذف شود یعنی به طور کلی گرفته شود.

نایب رئیس- آقای مشایخی

مشایخی- عرض شود که موضوع این عوارض آقایان، از سال ۱۳۳۱ این بیست دینار به موجب مصوبات دکتر مصدق وصول شده است، به مصرف هم رسیده است مقصود از تقدیم این لایحه تحمیل مجوز قانونی است و توجه جناب آقای ارباب را به این مطلب جلب می‌کنم که این جمله نوشته شده است علاوه بر آن بیست دینار گرفته شود از این نقطه‌نظر است که از بنزین قسم پول به عنوان مالیات و عوارض دریافت می‌شود، لیتری سی شاهی گرفته می‌شود به عنوان مالیات که به جمع بودجه کشور می‌رود، لیتری سه شاهی گرفته می‌شود به نام عوارض که به مصرف خاصی می‌رسد از این لایحه منظور این است که آنچه را سابقاً دریافت می‌کرده‌اند که همه‌اش صورت قانونی دارد البته به قوت خودش باقی است و این بیست دیناری که مورد بحث هست لیتری بیست دیناری نیست که از امروز اضافه می‌کنیم بلکه همان بیست دیناری است که از اول سال۳۱ دریافت می‌شده است و تذکر آقای ارباب هم خیلی خوب بود برای این که این مطلب روشن شود و با این توضیحی که به عرض رسانیدم مقصود این بود که عوارض جدیدی نیست بلکه همان لیتری بیست دینار است که سابق گرفته می‌شده است.

نایب‌رئیس- آقای وزیر کشور استدعا می‌کنم که آقا ئر پشت تریبون این موضوع را تأیید بفرمایید که در صورت‌جلسه قید شود چون باید روشن‌تر نوشته می‌شده است منظور از این است که چیزی اضافه گرفته نمی‌شود و فقط این لایحه مجوز قانونی است برای آن بیست دینار فعلی.

وزیر کشور- مطالبی که جناب آقای مشایخی فرمودند بنده تأیید می‌کنم منظور این است که همان بیست دینار از هر لیتر بنزین گرفته شود این قانون هم در کمیسیون‌های مشترک مجلسین به تصویب رسیده بود حالا راهش را تمام کرده است و رسیده است به مجلس و احتیاج به تصویب مجلس دارد.

نایب‌رئیس- پس گرفتند آقای ارباب (ارباب- پس گرفتم) پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود، دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تادو ماه کلیه اشخاصی را که با تکدی امرار معاش می‌نمایند جمع‌آوری نموده آنهارا طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به کار وادار نماید. دکتر شاهکار

نایب‌رئیس- آقای دکتر شاهکار

دکتر شاهکار- بنده توضیحاتم را راجع به این پیشنهاد ضمن مطالبی که قبلاً عرض کردم دادم و چون مورد تأیید نمایندگان محترم هم قرار گرفته، از نظر جلوگیری از بیکارگی و تکدی بود که این پیشنهاد را دادم فقط یک مطلب را اضافه می‌کنم که در نقاطی که دولت صلاح بداند به کار وادار نماید از این جهت تقاضا می‌کنم که جناب آقای وزیر کشور نظرشان را بفرمایند و استدعای

تصویب این را دارم.

نایب‌رئیس- آقای وزیر کشور

وزیر کشور- بنده همان‌طور که در مقدمه عرایضم عرض کردم خود دولت قرار داشت که یک لایحه‌ای بیاورد به مجلس برای جمع‌آوری ولگردها و به کار گماردن آنها و حالا این پیشنهاد آقای دکتر شاهکار این نظر دولت را تأمین می‌کند بنابراین بنده قبول می‌کنم. منتها دو ماه خیلی کوتاه است یا سه ماه یا شش ماهش بفرمایید که در هر نقطه‌ای که دولت مصلحت می‌داند آنها را به کار وادارد بنده موافق هستم.

نایب‌رئیس- آقای داراب مخالفید؟ بفرمایید.

داراب-اصولاً باید خدمت آقایان عرض کنم که پیشنهاد آقای دکتر شاهکار البته مفید است و منظور خیر است ولی از نظر اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و عللی که این گداها را به وجود می‌آورد باید به آن علل توجه بکنیم و ببینیم که این قانون رفع آن علل را می‌کند یا نه؟ عرض کنم به نظر من یکی این که دولت را وادار کردن که اینها را جمع کند و به آنها کار بدهد این حکم این را دارد که یک کار اجباری برای اشخاص درست کند و به علاوه این گداها اکثرشان از دهات و به علت گرسنگی و فقر و بدبختی و علل دیگر اجتماعی در این شهر پیدا می‌شوند و اینها مثل یک سیلی است که دائماً شهرداری جمع می‌کند و مع‌ذلک روزبه‌روز بیشتر می‌شوند بنابراین اجازه بفرمایید این وسیله نیست که بتوانیم جلوی این امر را بگیریم آیا دولت آنقدر می‌تواند بودجه و عواید برای خودش فراهم کند که تمام این بیکاره‌ها را به علت کریز ((Crise و بحران اقتصادی که ممکن است همه روزه هم بیشتر بشود به شهرها می‌آیند جمع کند؟ آیا دولت وسیله این را خواهد داشت؟ چرا ما یک قانونی بگذاریم که دولت در انجامش گیر کند بنده نمی‌خواهم بگویم که مخالف این هستم نه مخالف نیستم ولی احتیاج به قانون ندارد یک تصویب‌نامه هیئت دولت یا یک اراده وزیر کشور کافی است که دستوری بدهد که این گداها را جمع کنند اما قانون یک تکلیف اضافی برای دولت خواهد بود که من با این اوضاع و احوال اجتماعی کشور فکر نمی‌کنم که از عهده انجام یک همچون نقشه بزرگی بر بیاید ولی البته فکر مفیدی است بگذارید آقای وزیر کشور یا دولت خودش این عمل را بکند بدون این که قانون بگذرانید.

نایب‌رئیس- جناب آقای وزیر کشور.

وزیر کشور- بنده یک دفعه عرض نمودم که ما خیال داشتیم خودمان قانونی در این مورد بیاوریم و حالا این پیشنهاد ما را بی‌نیاز می‌کند و البته این کار برای ما تولید مشکلاتی هم خواهد کرد ولی چون کار بسیار مهم و مفیدی است ما از اشکال نمی‌ترسیم و قبول می‌کنیم.

نایب‌رئیس- پیشنهاد یک بار دیگر با اصلاحی که شده قرائت می‌شود بعد اخذ رأی به عمل می‌آید.

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود: دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه کلیه اشخاصی که با تکدی امرارمعاش می‌نمایند جمع‌آوری نموده و آنها را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در هر نقطه که صلاح بداند به کار وادارد.

نایب‌رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد قبلی قرائت می‌شود (پیشنهاد می‌نماید در ماه اول پس از کمک به مستمندان زنان ولگرد هم اضافه شود. دکتر سیدامامی)

دکتر سید امامی- عرض کنم که یک طبقه از زنان هستند که در نتیجه فقر و بیچارگی یا فریب منحرف شده‌اند و این زنان محروم‌ترین طبقات این کشورند و این بدبخت‌ها در نتیجه عدم اتکا به جایی این شغل را برای خودشان انتخاب کرده‌اند و این وسیله فساد اخلاق و سرایت بیماری‌ها و غیره است. اخیراً دولت درصدد جمع‌آوری اینها است ولی متأسفانه فایده ندارد بنده معتقد هستم بایستی برای اینها یک محل کاری پیدا کرد یک کارخانه‌ای تأسیس کرد یا یک وسیلهٔ دیگری برای اینها پیدا شود که اینها از این بدبختی نجات پیدا کنند این بود که بنده این کلمه را علاوه کردم و فکر می‌کنم که کمک به این طبقه بیشتر لازم است تا این که کمک به مستمندان بشود چون آنها باید در این مملکت مادر بشوند و مفید باشند بایستی به نسل این مملکت کمک کنند و اینها بدبختی‌هایی هستند که هیچ جور پناهگاهی ندارند مثلاً اگر کلفتی را از یک خانه بیرون کنند و یا کسی که یتیم شده و پدر و مادرش در مسافرت مرده‌اند و از بین رفته‌اند و هیچ جور پناه و ملجأیی ندارد بنده منظورم از این پیشنهاد این بود که پناهگاهی برای این بیچارگان پیدا شود و آن بیچاره‌ای که یتیم شد یا از خانه‌ای بیرونش کردند بداند به کجا رجوع کند اینها می‌روند به آن ناحیه‌ای که نبایستی بروند و تولید بیماری و بدبختی برای خودشان و دیگران می‌کنند این طبقه باید مورد توجه واقع شوند و بنده موقع را مقتضی دانستم و مناسب دیدم که بعد از مستمندان زنان ولگرد هم اضافه شود.

نایب‌رئیس-آقای وزیر کشور.

وزیر کشور- پیشنهادی که آقای دکتر سیدامامی فرمودند به نظر بنده از لحاظ تذکر به دولت بسیار صحیح است اما این را اجازه بفرمایید در متن قانون نگذاریم چون تشخیص ولگرد کار بسیار مشکلی است (صحیح است) بنابراین اجازه بفرمایید که ما متذکر باشیم و اگر لازم دیدیم در آیین‌نامه بگذاریم (صفاری- وکلمه ولگرد اعم است) بلی ولگرد هم اعم است.

دکتر سیدامامی-اگر جناب آقای وزیر کشور قول می‌دهند که در این‌باره فکر کنند بنده پس می‌گیرم.

نایب‌رئیس- بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده اول با پیشنهاداتی که تصویب شده است.

مشایخی- با حذف علاوه بر آنچه که

نایب‌رئیس- بلی، رأی گرفته می‌شود با اصلاحاتی که شد و پیشنهاداتی که به تصویب رسید.

آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم- وزارت دارایی و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

نایب‌رئیس- آقای فرامرزی

عبدالرحمن فرامرزی- متشکرم از جناب آقای رئیس که بعد از سه، چهار روز کشمکش و خواهش به ما اجازه دادند که حرف بزنیم گفتند که یک شاعری رفته بود پیش‌دکتری گلویش درد می‌کرد معلوم شد که این شاعر شعری گفته است و برای کسی نخوانده است دکتر گفت سه، چهار مرتبه خواند گلویش خوب شد گفت این شعر بوده که در گلوی تو گیر کرده بود بعضی اوقات حرف توی گلوی تو گیر کرده بود بعضی اوقات حرف توی گلوی آدم گیر می‌کند و آدم می‌خواهد بگوید و رفقا نمی‌گذارند حرف بزند یکی از رفقا می‌گفت که حرف زدن برای تو ضرر دارد یک دیوانه‌ای بود در بغداد در هر دکان خرازی که می‌رسید سنگ می‌انداخت گفتند چرا این کار را می‌کنی این کار خوبی نیست گفت چرا؟ گفتند به مردم ضرر می‌خورد گفت من از صدای شکستن شیشه خوشم می‌آید و دیگر به نفع و ضررش کاری ندارم و نمی‌فهمم. من هم یک چیزی که به خاطرم می‌آید عرض می‌کنم و نفع و ضررش را نمی‌فهمم این لایحه‌ای که آورده‌اند چیست؟ در این لایحه مقداری عوارض بنزین است که دولت باید این اضافه عوارض را وصول کند و دولت هم این کار را کرده است و این اضافه بنزین برای جمع‌آوری فقرا و گداها بوده است حالا هم گداها اضافه شده‌اند و هم مالیات بنزین اضافه شده مثل این که این پول را گرفته‌اند که گداها را زیاد کنند، ضامن این که در این دولت و در دولت بعدش به مصرف برسد کیست؟ دولت‌ها اول دفعه می‌آیند می‌گویند برای فلان موضوع لازم است مالیاتی را وضع می‌کنند بعد این مالیات را می‌برند جزو مخارج دیگرشان که لازم دارند دولت بعدی می‌آید باز برای آن مالیاتی وضع می‌کند و علم چرا قضیه تسلسل است من با این لایحه مخالفم مگر این که دولت به من بگوید به مجلس بگوید من که می‌گویم به من بگوید صلاحیت دارم که از دولت بخواهم، برای این که مطابق قانون اساسی باید وکیل مجلس رسیدگی کند که دولت چه کار می‌کند حالا وکیل مجلس دلش نمی‌خواهد این کار را بکند یا خیال می‌کند که دولت به او وقعی نمی‌گذارد، قانون این اختیار را به وکیل داده من می‌خواهم بدانم این مالیاتی را که دکتر مصدق وضع کرد بر بنزین هر لیتری مقداری پول اضافه کردند و از آن روز تا این پول را می‌گیرند این را چه کار کردند چند تا گدا نگه داشتند به مصرف رسیده یا می‌رسد یا نه؟ از این که پول می‌گیرند شکی نیست و پول برای فقیرها و گداها گرفته شده است در این هم شکی نیست چه مصدق کرده باشد چه نکرده باشد چه زاهدی کرده باشد چه نکرده باشد، چه این دولت فعلی، هر سه تایشان مسئول هستند برای این که هر سه تایشان پول را گرفته‌اند من مایلم بدانم با این پول چه کرده‌اند اگر فهمیدم رأی می‌دهم و اگر نفهمیدم رأی نمی‌دهم و وظیفهٔ مجلس است که بفهمد و رأی بدهد.

نایب‌رئیس- آقای وزیر کشور

وزیر کشور- مطالب آقای فرامرزی دو قسمت بود که بنده یک قسمتش را تأیید می‌کنم آن قسمتش را تأیید نمی‌کنم آن قسمتی که ابداً تأیید نمی‌کنم این بود که دولت به مجلس اعتنا نمی‌کند یا به وکلا اعتنا نمی‌کند این را بنده جداً رد می‌کنم (احسنت) یعنی مملکت مشروطه و حکومت پارلمانی لازمه‌اش نظارت آقایان وکلا بر دستگاه‌های دولت است و این نظارت راهم ما باید گردن بگیریم و بنده هم در مقابل این حق قانونی آقایان وکلا گردن بسیار باریکی دارم و حاضر هستم همیشه که جواب توضیحات و جواب استیضاحات و جواب ایرادات را بدهم و اگر هم دستگاه وزارت کشور یا هر دستگاه دیگر در یک قسمت دچار اشتباه شده باشد باید چشمشان چهارتا شود جواب بدهند و اگر جواب ندهند باید بروند دنبال محاکمه و کارهایشان بنابراین این قسمت را بنده تأیید نمی‌کنم اما قسمت دیگر را تأیید می‌کنم یعنی اگر ایشان خواستند بدانند این پول چطور مصرف شده چه در مجلس و چه در کمیسیون چه در وزارت کشور چه در دستگاه‌های دیگر هرجا میل دارند این محاسبات را ملاحظه بفرمایند، اما گدا آن مقداری که از این مقدار پول امکان داشته است جمع‌آوری شده‌اند الان هم شایدبنده پشت

تریبون محاسباتش دستم نیست که به عرض آقایان برسانم یک کلیات مختصری آورده‌ام ولی اطمینان داشته باشید که آن مقداری که امکان داشته با این پول جمع‌آوری بشود جمع‌آوری شده است و سوابقش هم هست که می‌توانم خدمتشان عرض کنم که از این قسمت اطمینان داشته باشند.

نایب‌رئیس- آقای فرامرزی پس گرفتید مخالفت‌تان را؟ (فرامرزی- پس گرفتم) یک پیشنهادی آقای درخشش داده‌اند که مربوط به ماده اول بوده است و مربوط به این ماده که وزارت دارایی و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون هستند لیست قرائت می‌شود. (به‌شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم برای کمک به بودجه شیرخوارگاه و بنگاه حمایت مادران و تیمارستان از صاحبان اتومبیل‌های مدل ۵۰ به بالا ماهیانه هزار ریال دریافت نمایند.

درخشش

نایب‌رئیس- این مطلب طرح قانونی می‌خواهد مربوط به این کار نیست.

درخشش- به عنوان ماده الحاقیبا ماده سوم پیشنهاد می‌کنم.

نایب‌رئیس- وارد نیست؟ (بهبهانی- چرا وارد نیست آقا)

درخشش- بنده در پیشنهاد خودم باقی هستم.

نایب‌رئیس- شما اگر بخواهید می‌توانید از ماشین خودتان بپردازید و الا این مطلب مربوط به این ماده نیست آقایانی که با ماده دوم موافق‌اند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد برای اظهارنظر مشورتی به مجلس سنا فرستاده می‌شود و از مجلس سنا که برگشت اخذ رأی نهایی به عمل می‌آید. آقای معاون نخست‌وزیر.

معاون نخست‌وزیر (ذوالفقاری)- همان‌طوری که نمایندگان محترم اطلاع دارند لایحه‌ای است مربوط به معادن که مراحل خودش را در مجلس شورای ملّی طی کرده است استدعای من این بود که اگر اجازه بفرمایید در دستور قرار گیرد.

۶- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه تمدید مدت تعهد و خرج اضافه اعتبار وزارت کشور

نایب‌رئیس- لایحه‌ای است که از طرف وزارت کشور با فوریت تقدیم شده قرائت می‌شود و بعد از تصویب فوریت در جلسه بعد مطرح می‌شود.

(به‌شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده اجازه داده می‌شود بقیه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار سال ۱۳۳۳ وزارت کشور که به موجب تبصره قانون مصوب ۲۶ اردیبهشت ۳۴ تا آخر شهریور۳۴ قابل تعهد و پرداخت بوده است تا پایان اسفندماه ۱۳۳۴ قابل تعهد بوده و تعهدات تا آخر اسفند سال ۳۴ نیز تا آخر خرداد ۱۳۳۵ قابل پرداخت باشد. نخست‌وزیر - وزیر دارایی- وزیر کشور

نایب‌رئیس-فوریت اول مطرح است آقای صفایی. (عبدالصاحب صفایی- موافقم) آقای قنات‌آبادی (قنات‌آبادی- موافقم) آقایانی که با فوریت موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای طبع و توزیع فرستاده می‌شود.

۷- طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار اضافه حقوق ژاندارمری و شهربانی

نایب‌رئیس- لایحه‌ای است از طرف وزارت دارایی با قید یک فوریت در جلسه قبل تقدیم شد فوریت آن مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که کمبود اعتبار حقوق و مزایای افسران و افراد ژاندارمری کل کشور و همچنین کمبود اعتبار فوق‌العاده پاسبانان و سر پاسبانان شهربانی کل کشور را از محل صرفه‌جویی‌های اعتبارات بودجه کل کشور تأمین و پرداخت نماید از طرف وزیر دارایی- نخست وزیر

نایب‌رئیس- یک فوریت مطرح است آقای شوشتری مخالفید؟ (شوشتری- خیر موافقم) مخالفی نیست؟ آقایانی که با فوریت این لایحه موافق‌اند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد برای طبع و توزیع فرستاده می‌شود.

۸- تعیین موقع و دستور جلسهٔ بعد- ختم جلسه

نایب‌رئیس- بااجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسهٔ آتیه روز سه‌شنبه ساعت نه‌ونیم صبح دستور هم این لوایحی که در دستور است.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شورای ملّی- نورالدین امامی