مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آذر ۱۳۳۳ نشست ۷۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آذر ۱۳۳۳ نشست ۷۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۸

جلسه: ۷۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۳۳.

فهرست مطالب:

۱) تصویب صورت مجلس‏

۲) معرفی آقای دکتر شادمان به وزارت دادگستری و آقایان اخوی و نمازی به وزارت مشاور به وسیله آقای نخست‌وزیر

۳) تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان دکتر جزایری و رضایی‏

۴) طرح گزارش کمیسیون‌های بودجه و کشاورزی راجع به اضافه اعتبار دفع آفات و ارجاع به مجلس سنا

۵) تعین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سی و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای نورالدین امامی (نائب رئیس) تشکیل گردید.

۱) تصویب صورت مجلس

نائب رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد):

غائبین با اجازه-آقایان: دکتر سید امامی، حشمتی، اسفندیاری، امید سالار، محمود ذوالفقاری، شوشتری، عبدالرحمن فرامرزی، سنندجی، کاشانی، حمیدیه، مسعودی، محمودی، مهندس شاهرخ‌شاهی، بوربور، اورنگ، صارمی، عرب شیبانی.

غائبین بی‌اجازه - آقایان: شفیعی، ثقةالاسلامی، شیبانی، علم، اریه.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: دکتر جزایری، ابراهیمی، کی‌نژاد، هدی، سلطانی، ارباب، صراف‌زاده، کدیور، بهادری، خاکباز، امیرتیمور، رضایی، کریمی، مهندس جفرودی، مکرم، تربتی.

دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه - آقایان: عبدالصاحب صفایی، نراقی، صدقی، مهدوی، پیراسته، دکتر شاهکار، دکتر سعید حکمت، میراشرافی، گیو، بهبهانی، نقابت.

غائبین در رأی - آقایان: تجدد، ایلخانی‌زاده، برومند، درخشش، دکتر سعید حکمت، معین‌زاده، لاری، نراقی.

نائب رئیس - نسبت به صورت جلسه نظری هست؟ آقای ارباب.

ارباب - اولاً بااجازه چند دقیقه دیر آمدم و بی‌اجازه نبود ثانیاً در یک قسمت از عرایض بنده در جلسه پیش سوء تفسیر شد و بعضی رفقا متوجه نبودند که منظور بنده از قضات نبود قضات ما اکثراً شریف و پاکدامن هستند (صحیح است) به نظر بنده دستگاه‌هایی بود و آن عواملی که نمی‌گذاشت آن قضات شریف انجام وظیفه بکنند.

نائب رئیس - آقای ارباب، این نطق مجدد است مربوط به صورت جلسه نیست نطق مجدد را در صورت جلسه نمی‌کنند.

میراشرافی - قضات دزد هم زیاد داریم اکثراً همان‌طور هستند مثل آن آقای علوی و اینها.

نائب رئیس - آقای پیراسته.

پیراسته - در عرایض بنده چند غلط هست که معلوم است چاپی است اصلاح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسی اصلاح کنند ضمناً بنده تأخیری نداشته و در سرسرا بودم استدعا می‌کنم اصلاح شود.

نائب رئیس - اصلاح می‌شود. آقای ابراهیمی.

ابراهیمی - بنده در جلسه قبل استجازه کردم و عریضه‌ای هم عرض کردم بنده را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند در صورت مجلس.

نائب رئیس - آقا را با اجازه نوشته‌اند.

ابراهیمی - قربان بی‌اجازه نوشته‌اند.

نائب رئیس - این مال جلسه پیش است نه این جلسه. آقای فرود

فرود - بنده را جزء دیرآمدگان نوشته‌اند من دیر نیامدم خدمت جناب آقای سردار فاخر در اطاق نشسته بودم و حتی در موقعی که اینجا صورت مجلس تصویب می‌شد بنده یک اعتراضی کردم دستور بفرمایید اصلاح شود.

نائب رئیس - اصلاح می‌شود. آقای صدرزاده

صدرزاده - در عرایض بنده یک اشتباهاتی هست که اصلاح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسی.

نائب رئیس - آقای دکتر حمزوی.

دکتر حمزوی - نام بنده را جزء غایبین بی‌اجازه منظور کرده‌اند فقط بنده چند دقیقه دیر آمدم.

قنات‌آبادی - خوب همان چند دقیقه را غایب بودید.

نائب رئیس - این که خدمت‌تان است مال جلسه قبل است.

دکتر حمزوی - در جلسه قبل بنده کسالت داشتم و بااجازه بوده‌ام.

نائب رئیس - اگر با اجازه کتبی بوده البته اصلاح می‌شود. جناب آقای صفایی

سیداحمد صفایی - در بیان بنده در جلسه گذشته اشتباهاتی شده است که اصلاح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسی.

نائب رئیس - جناب آقای دکتر جزایری.

دکتر جزایری - بنده هم همین استدعا را دارم که در عرایض بنده یک اشتباهاتی هست که اصلاح می‌کنم.

نائب رئیس - نسبت به صورت جلسه آقایان دیگر فرمایشی ندارند؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود چون جلسه خصوصی وقت مجلس را گرفته با اجازه آقایان امروز قبل از دستور نخواهیم داشت.

صدرزاده - ولی نوبت را محفوظ بفرمایید.

قنات‌آبادی - آقا اصلاً این رویه را بگذارید کنار (نمایندگان - دستور دستور)

عبدالرحمن فرامرزی - حالا چون هفته‌ای یک روز بیشتر نیست اجازه بفرمایید حرف‌شان را بزنند.

۲- معرفی آقای دکتر شادمان به وزارت دادگستری و آقایان اخوی و نمازی به وزارت مشاور به وسیله آقای نخست‌وزیر.

نائب رئیس - جناب آقای نخست‌وزیر فرمایشی دارید بفرمایید.

نخست‌وزیر (سپهبد زاهدی) - با اجازه آقایان محترم جناب آقای دکتر شادمان را برای وزارت دادگستری (مبارک است) و جناب آقای اخوی وزیر مشاور و جناب آقای نمازی وزیر مشاور را معرفی می‌کنم (قنات‌آبادی - ما جناب آقای نمازی را ندیدیم) چون ایشان مریض بودند تشریف نیاوردند.

قنات‌آبادی - خدا شفایشان بدهد.

میراشرافی - امیدواریم آقای دکتر شادمان دست این قاضی‌های دزد علوی و رستگار را بگیرند بیرون کنند.

نائب رئیس - پیشنهادی است که قرائت می‌شود آقایان توجه بفرمایند (به شرح زیر قرائت شد):

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی نظر به لزوم و فوریت دفع آفات نباتی از مناطق آفت‌زده کشور تقاضا می‌شود که طبق ماده ۷۷ آیین‌نامه مجلس مقرر فرمایند که گزارش کمیسیون بودجه و کشاورزی در خصوص اعتبار دفع آفات در جلسه آتیه مجلس مطرح شود (صحیح است) احمد فرامرزی، قوامی، دکتر نیرومند، صدرزاده، حیدرعلی برومند، باقر بوشهری، دکتر مشیر فاطمی، موسوی و عده‌ای در حدود سی امضاء.

نائب رئیس - جناب آقای صدرزاده آقا یک توضیحی بدهید.

دکتر جزایری - آقا وارد دستور شدیم؟

صدرزاده - توضیح بنده در این باب بسیار مختصر است و آن این است که لایحه دفع آفات هر چه زودتر باید تصویب بشود (صحیح است) تا بتوانند جلوگیری از آفات به عمل بیاورند (صحیح است) و محصول مملکت افزایش پیدا بکند (صحیح است) تا بعضی اشکالات روی ندهد. این لایحه بااین که با قید فوریت بود بعضی از آقایان تقاضا فرمودند که به کمیسیون برود و عیبی هم نداشت چون اصلاحات مفیدی در کمیسیون شد و حالا که از کمیسیون گزارش آن آمده است از حضور آقایان استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایید در جلسه امروز طرح تصویب شود که هر چه زودتر به موقع عمل گذاشته شود.

۳- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان دکتر جزایری و رضایی

نائب رئیس - آقای دکتر جزایری.

دکتر جزایری - بنده یک سؤالی از دولت راجع به وضع زندگی و بالا رفتن هزینه زندگی کردم تقدیم مجلس می‌کنم (صحیح است).

نائب رئیس - آقایان استدعا می‌کنم بیرون تشریف نبرید می‌خواهم رأی بگیرم آقای رضایی فرمایشی دارید؟

رضایی - سؤالی است از دولت راجع به خرید کارخانه برق از کمپانی آلستوم که تقدیم مجلس می‌کنم.

۴- طرح گزارش کمیسیون‌های بودجه و کشاورزی راجع به اعتبار دفع آفات ارجاع به مجلس سنا

نائب رئیس - آقایانی که موافقند لایحه کشاورزی جز دستور قرار گیرد قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد گزارش کمیسیون‌های بودجه و کشاورزی مطرح است چاپ شده و آقایان ملاحظه فرموده‌اند جناب آقای عمیدی نوری بفرمایید.

احمد فرامرزی - می‌خواهید مخالفت کنید؟

عمیدی نوری - نه خیر عرض کنم که لایحه اضافه اعتبار وزارت کشاورزی راجع به دفع آفات در جلسات پیش فوریتش تصویب شده بود و بعد مجلس شورای ملی برای این که مطالعه بیشتری در این لایحه بشود خوشبختانه موافقت فرمودند به تقاضای بنده و تشکر می‌کنم و به کمیسیون رفت در کمیسیون میزان یک صد ریال تبدیل شد به ۶۱ میلیون ریال و این یک اصلاحی شد که نظر بنده را تا حدی تأمین کرد برای این که عنوان لایحه دفع آفات بود و ابتدا هم دراصل ماده ۸۰ میلیون ریال بود بعد در تبصره جور دیگر بود یعنی معلوم بود که بیست میلیون ریال خارج از موضوع اضافه اعتبار دفع آفات است. کمیسیون بودجه توجه مخصوصی کرد به این موضوع و از قراری که بنده اطلاع پیدا کردم صورت ریز این ۶۱ میلیون ریال اضافه اعتبار را هم خواست و معلوم شد بر این که مبنی بر ارقامی است که بایستی انجام بشود، همین‌طور یک ماده دیگری داشت در این گزارش و آن عجیب بود و این بود که هر چه را که خرج می‌کنند برای دفع آفات بعد بتوانند از مردم بگیرند و اگر هم مردم ندادند بتوانند اموال‌شان را توقیف کنند. یک همچو ماده عجیبی لایحه دولت داشت که خیلی جای تعجب بود و خوشبختانه به این موضوع هم کمیسیون بودجه توجه کرد و به علت همین توجه و دقت هم مجلس شورای ملی ارجاع فرمودند به کمیسیون و در کمیسیون این مطلب هم حل شد یعنی آن ماده اصلاح شد غرض از ذکر این مطالب این بود که اگر در لوایح یک فوریتی و دو فوریتی یک توجه بیشتری در مجلس شورای ملی بشود و به کمیسیون‌های مربوطه برود و در کمیسیون هم تحت مطالعه و تحقیق قرار بگیرد اگر اشکالاتی باشد رفع می‌شود مثل این است که مسئولیت وجدانی ما در موقع طرح و تصویب این گونه لوایح بیشتر حفظ می‌شود و به همین جهت اصولاً بنده از نظر تصویب مخالفتی ندارم، فقط نظر بنده این است که ما چه طور بفهمیم این اضافه اعتباری که گرفته می‌شود این بودجه‌هایی که برای دفع آفات تخصیص داده می‌شود به چه طرز طرح می‌شود، آقایان ملاحظه بفرمایید این اعتبار دفع آفات است معنی اضافه اعتبار این است که یک اعتباری هست در بودجه گفته شده کم است و یک اضافه‌ای خواسته‌اند، بنده از جناب آقای وزیر کشاورزی انتظار دارم اینجا روشن بکنند که با رقم اصلی که در بودجه هست راجع به دفع آفات در این مملکت چه دفع آفاتی شده و چه کاری کرده‌اند و این ۶۱ میلیون ریال که اضافه گرفته می‌شود چه جور مصرف خواهد شد، از حوزه انتخابیه خودم یک اطلاعی دارم و به عرض می‌رسانم، پرتقال یکی از محصولات خوبی است که به نفع مملکت است و اگر خوب عمل بکنیم می‌توانیم آن را جزء صادرات کشور هم به حساب بیاوریم و ارز زیادی هم به دست بیاوریم، شهسوار رامسر تا قسمت بهشهر پرتقالش مرغوب است و مورد استفاده و مصرف تهران است در سال گذشته این مسئله مسلم شد که پرتقال مارندران دچار یک آفت خاصی شده است که هر قدر خود مردم بدبخت آن حدود عملیاتی کرده‌اند که رفع آفت پرتقال بشود به جایی نرسیده است چون این را هم باید بدانید که مردم تا آن حدودی که می‌توانند مبارزه با آفات می‌کنند، به ادارات مراجعه نمی‌کنند اگر اشکالی در کارشان پیدا شد اتفاقی افتاد مراجعه به ادارات کشاورزی و دفع آفات خواهند کرد، از آنجا گزارشی به آقای وزیر کشاورزی داده شد تا امسال بنده نمی‌دانم آیا بودجه‌ای نبود به عنوان دفع آفات آنجا یا بوده اگر بوده وزارت کشاورزی تا به حال چه کرده برای مبارزه با دفع آفات پرتقال چون پارسال به ما اطلاع دادند که در حدود سی درصد پرتقال مازندران دچار یک آفت شده که تشخیص نداده‌اند آن آفت چیست و امسال آفت پرتقال به ۵۰ بلکه ۶۰ درصد رسیده اگر وزارت کشاورزی مسئولیت دفع آفات را دارد بنده می‌پرسم چرا از سال گذشته که سی درصد آفت پرتقال در شهسوار بوده و فعلاً به ۵۰ بلکه ۶۰ درصد رسیده است مبارزه‌ای نشده اگر می‌فرمایید که بودجه نداریم بنده سؤال می‌کنم آن مقداری که در بودجه وزارت کشاورزی هست راجع به دفع آفات صورتش را لطف کنید که ببینیم لااقل این ده میلیون تومان که در بودجه هست چه جور مصرف کرده‌اید که برای پرتقال که از محصولات خوب کشور ما است اعتباری نرسیده است و فعلاً هم چه تصمیمی دارید که محصول پرتقال مازندران را از این آفتی که به رسیده است نجات بدهید به این جهت است که بنده معتقد هستم جناب آقای وزیر کشاورزی اصولاً یک توجه بیشتری بفرمایند که اداره دفع آفات‌شان در مملکت یک شخصیت و احترام بیشتری پیدا بکند که هر سال به عنوان اضافات اقلام زیادی از مجلس شورای ملی می‌گذرد و ما هم هر سال موضوع سن را در ورامین می‌شنویم بنده نمی‌دانم که این سن کی دفع می‌شود آیا سن یک آفت دایمی و الی‌الابدی است که هر سال بودجه‌ای باید معین گردد یا موضوع ملخ در فارس که مورد ابتلا نمایندگان فارس است و کاملاً هم صحیح است برای دفع ملخ سن ما هر سال می‌بینیم که یک عده‌ای با بودجه زیادی حرکت می‌کنند می‌روند در نواحی مختلف مملکت و اضافه حقوق و فوق‌العاده زیادی هم می‌گیرند و ما هم نتیجه‌ای که نمی‌بینیم هیچ هر سال باز سن در ورامین و سایر جاها باز ملخ موجود است در جنوب و دو مرتبه یک بودجه اضافه اعتباری می‌خواهند مقتضی است که جناب آقای وزیر کشاورزی کاملاً این را روشن بفرمایند که این چه جور شده آیا چه طور ممکن است مردم مطمئن بشوند که اداره دفع آفات جنوب خوب کار می‌کند و دفع آفات تأمین می‌شود همین‌طور یکی از همکاران محترم بنده آقای دکتر حمزوی تذکر دادند که در فصل تابستان احشام زیاد تلف شدند و تلف می‌شوند و وزارت کشاورزی در این خصوص چه اقدامی کرده و به طور کلی بنده آن طوری که فکر آقایان رفقا را چه در کمیسیون‌ها و چه در فراکسیون‌ها می‌دیدیم تماس دارم واقعاً یک نگرانی آقایان رفقا از طرز کار دفع آفات وزارت کشاورزی و در قسمت اداره دامپروری دارند که محصولی در مقابل این بودجه عظیمی که وزارت کشاورزی برای این گونه امور دارد هیچ راندمانی محصولی در مقابل این وجود ندارد به همین جهت آن طوری که باید وزارت کشاورزی واقعاً بنده خودم هم عرض می‌کنم چه به سمت وکیل یا روزنامه‌نویس تماس‌هایی که دارم و نامه‌هایی که برای من می‌رسد و گزارش‌هایی که مخبرین ما از شهرستان‌ها می‌فرستند این وضع هست این وضع را باید جناب آقای عدل که تخصصی در امور کشاورزی دارند باید عوض کنند و اعتماد اجتماع را جلب بکنند که ما بدانیم در مقابل این مالیاتی از مردم گرفته می‌شود واقعاً یک کار اساسی می‌شود (صحیح است).

رئیس - آقای صدرزاده شما موافقید (صدرزاده - بله) پس اجازه بدهید وزیر کشاورزی فرمایشی دارند بفرمایند بعد بفرمایید. آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی (عدل) - بودجه دفع آفات نباتی در ۱۳۲۴ پنجاه و دو میلیون ریال بوده در صورتی که در سال ۱۳۳۲ که ما یک دوازدهم عمل می‌کردیم بیست و یک میلیون ریال است بنابراین در مدت تقریباً ۹ سال ۳۰ میلیون ریال از این بودجه دفع آفات نباتی کم شده است (مهندس اردبیلی – اشتباه

کرده‌اند) در مقابل تقاضای مردم به مراتب بیشتر شده است چه در نتیجه ترقی قیمت محصول که علاقه‌مند شده‌اند به محصولشان و چه در نتیجه تبلیغات و اقداماتی که شده و فکرشان متوجه شده که دفع آفات نباتی مؤثر است و باید جلوگیری از آفات نباتی بشود راجع به نظارت تاکنون رسم این بوده است که تمام این خرج‌ها مطابق مقررات محاسبات عمومی می‌شده یعنی پول فرستاده می‌شده به دارایی‌های شهرستان‌ها و آنجا تحت نظارت دارایی محل و نظارت دارایی و مأمورین کشاورزی خرج می‌شده قطعاً بنده منکر این نیستم از این اعتباراتی که داده می‌شود چیزی حیف و میل نمی‌شود عملیات ما از چاه‌بهار هست تا اقصی نقاط دیگر ایران و هیچ قدرتی هم قادر نیست که جلوگیری بکند از حیف و میل‌هایی که ممکن است بشود و بنده همچنین ادعایی ندارم منتهی ما باید احتیاط بکنیم و اقدام بکنیم که حیف و میل نشود و اعتبارتی که داده می‌شود به مصرف حقیقی برسد به همین جهت در همین قانون جدید در کمیسیون بودجه پیشنهاد کردیم که اعتبارات دفع آفات عمومی تحت‌تظر کمیسیونی مرکب از استاندار و رئیس دارایی محل و رئیس کشاورزی محل و سه نفر معتمد محل به مصرف برسد امیدوارم به این ترتیب اگر احیاناً حیف و میل‌هایی می‌شد من‌بعد جلوگیری شود و تمام اعتبارات حتی‌المقدور به مصرف مبارزه برسد اعتبار دامپزشکی همه‌اش ۵۰۰ هزار تومان کمتر هم هست، بنابراین با این وظیفه سنگینی که دامپزشکی دارد مطلقاً با این اعتبارات قادر نیست که کاری بکند بنده تصدیق می‌کنم که در بعضی نقاط ایران دام تلف شده و می‌شود ولی آنچه که مقدور است و می‌شود جلوگیری کرد بنده در کمیسیون بودجه توضیحاتی عرض کردم یکی از آفات بزرگ دام ایران سیاه‌زخم است، شاربون که سرایت می‌کند به انسان یک قسمت عمده از این آفات حیوانی سرایت می‌کند به انسان و مشترک است مثل سیاه‌زخم، مثل سل، مثل بروسلوز، مثل مشمشه که به انسان سرایت می‌کند و مطابق آماری که از بیمارستان فیروزآبادی داریم در ظرف سه چهار سال تعداد مبتلایان سیاه زخم از صدی پنجاه، صدی شصت رسیده به سه نفر این یک امر مستقیم مبارزه است که اداره دامپزشکی می‌کند با مرض سیاه‌زخم از طرف دیگر نباید فراموش کرد که همین‌طور که آفات انسان زیاداست آفات دام هم زیاد هست به خصوص که ما گاو و گوسفند و بز داریم و همین‌طور طیور که آفات مخصوصی هم دارند بنابراین جلوگیری از آنها مخصوصاً آفات که جدیداً پیدا می‌شود مستلزم مطالعات و عملیاتی است وقتی که مطالعات به نتیجه رسید آن وقت عملیات شروع می‌شود همین‌طور هم راجع به آفات نباتی است نباتات و حیوانات غیر از انسان است نمی‌گوید کجایش درد می‌کند باید متخصص تشخیص بدهد به خصوص وقتی که آفات جدید در مملکت پیدا می‌شود تا مردم متوجه می‌شوند به این که این آفت پیدا شده است مدتی طول می‌کشد از آن جمله است موضوع پرتقال شهسوار که پارسال کم بود و امسال زیاد شده است البته مردم حق دارند نگران باشند و من ادعا نمی‌کنم که به اندازه آنها علاقه دارم چون مالک آنجا نیستم ولی علاقه زیادی دارم که این آفت باید دفع بشود ما هیئت‌های متعددی فرستادیم به شهسوار از ایرانی‌ها و خارجی‌ها نمونه‌ها فرستادیم به آمریکا و حتی مأمورینی که می‌رفتند به کنفرانس دفع آفات مسکو برای آنها هم فرستادیم فعلاً کلیه مطالعات به اینجا رسیده که این نتیجه کمبود مس است در خاک و باید سم پاشی‌هایی بشود با املاح مس که جلوگیری بشود تقریباً می‌توانم عرض کنم که صدی نود اطمینان داریم و مرض را پیدا کرده‌ایم و راه مبارزه‌اش را هم پیدا کرده‌ایم و البته هم در بهار مبارزه می‌شود و امیدواریم وسایلی فراهم بکنیم که در بهار عملیات آزمایشی به میزان نسبتاً بزرگی شروع بشود اگر نتیجه گرفتیم و امیدوارم نتیجه هم بگیریم در مقیاس بزرگ‌تری انجام بدهیم همین‌طور است آفت لیموی بندرعباس و میناب که آقای ارباب هر وقت بنده را می‌بینند راجع به آن اظهار می‌فرمایند بندرعباس یک آفت ویروسی است که تازه کشف کردیم که این مرض چیست تنها مبارزه باآفات کافی نیست باید کاری بکنیم که در ضمن دفع آفات عملیات زراعتی هم انجام بشود من باب مثل عرض می‌کنم در بندرعباس درخت لیمو را از هسته می‌کارند و درخت ضعیف است، مبتلا به آفت می‌شود باید این را پیوند بزنند حالا چند سال وقت می‌خواهد که زارعین را وادار بکنیم که بیایند نارنج بکارند و روی نارنج پیوند کنند این ده، پانزده سال وقت می‌خواهد که مردم تربیت بشوند و بتوانند با ما کمک بکنند راجع به سن که فرمودند در این دو سال ما طرز مبارزه را عوض کردیم مبارزه با وسایل شیمیایی است و با وسایل به اصطلاح بیولژیک و استفاده از دشمنان آنها چون اعتبارات ما کم بود نمی‌توانستیم عملیات‌مان را به طوری که می‌خواستیم تعقیب کنیم و نتیجه بگیریم امیدوارم با این اعتباری که مرحمت می‌شود ما بتوانیم عملیاتی بکنیم که از این آفت جلوگیری بشود و این را هم عرض کنم که هیچ بشری قادر نیست که جلوی آفت را بگیرد آفت یک چیزی است که خدا خلق کرده و بشر قادر نیست که نسل آن را بر بیندازد آفت را می‌شود به یک پایه‌ای رسانید که از زیان و ضرر اقتصادی آن جلوگیری کرد این را ما تعهد می‌کنیم که انجام بدهیم ولی به محض این که سن آمد آن را بخواهیم برداریم این از عهده ما خارج است حالا امیدوارم با کمک آقایان، با کمک مردم، مالکین و کشاورزان و مأمورین دولتی بتوانیم این آفات را طوری از بین ببریم که از لحاظ اقتصادی صدمه‌ای نرساند.

سلطان‌مراد بختیار - وقتی خدا آفت را خلق کرده چرا اعتبار می‌خواهید و پول خرج می‌کنید؟

وزیر کشاورزی - توجه بفرمایید خود آفت را خلق می‌کند به بشر هوش داده راه مبارزه را پیدا کند ولی بشر قادر نیست که تاآخرین دانه سن و ملخ را از بین ببرد (صحیح است) بنده تکرار می‌کنم که باید کاری بکنیم که از لحاظ اقتصادی وجود سن مضر نباشد.

نائب رئیس - آقای صدرزاده بفرمایید.

صدرزاده - اظهارات موافق برای جلب توجه مجلس است و چون مجلس مقدس شورای ملی به این موضوع مهم توجه دارند بنده از عرایضم صرف‌نظر می‌کنم و استدعا می‌کنم رأی بگیرید.

نائب رئیس - چون دیگر در این لایحه کسی اجازه نخواسته بااجازه آقایان محترم به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۵- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

نائب رئیس - چون آقایان رؤسای کمیسیون‌ها در کمیسیون‌های مشترک شرکت کرده‌اند وعده برای رأی کافی نخواهد بود جلسه را امروز ختم می‌کنیم و جلسه آینده ساعت ۹ روز یکشنبه خواهد بود (مجلس پنج دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی

قوانین‏

شماره ۵۲۴ رک ۲۱۶۲۳ ۲۰-۹-۳۳

سازمان برنامه

تصمیم قانونی دائر به انتخاب شش نفر اعضاء هیئت نظارت سازمان برنامه که در جلسه روز یکشنبه هفتم آذرماه ۳۳ از طرف مجلس شورای اتخاذ شده و در جلسه روز دوشنبه پانزدهم آذر ماه ۳۳ نیز در مجلس سنا تأیید گردیده ذیلاً ابلاغ می‌شود:

تصمیم قانونی دایر به انتخاب شش نفر اعضا هیئت نظارت سازمان برنامه

مجلس شورای ملی در جلسه هفتم آذرماه ۱۳۳۳ طبق ماده ۹ گزارش شماره ۱-۴/۶/۲۷ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی شش نفر آقایان نامبرده زیر را به سمت اعضاء هیئت سازمان برنامه انتخاب نموده است:

۱- آقای سلطان‌محمد عامری

۲- آقای مهندس محمود سلامت

۳- آقای دکتر علی‌اضغر خشایار

۴- آقای دکتر فتح‌الله جلالی

۵- آقای دکترابوالقاسم شیخ

۶- آقای احمد آرامش.

تصمیم قانونی بالا در جلسه روز یکشنبه هفتم آذرماه یک هزار و سیصد و سی و سه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت.

اصل تصمیم قانونی در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر سپهبد م - ۶۵۶۹

آیین‌نامه

شماره ۲۱۷۵۱ ۲۱/۹/۳۳

وزارت بهداری

آیین‌نامه تمرکز امور صحی و نظارت در مؤسسات بهداری که به موجب قانون مصوب ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۵ در جلسه سیزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

آیین‌نامه اجرای قانون تمرکز مؤسسات صحی مملکتی مصوبه ۱۳ بهمن ۱۳۰۵

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تمام مؤسسات صحی مملکتی تحت نظارت مستقیم وزارت بهداری خواهد بود.

تبصره - هر دستگاه صحی اعم از بیمارستان و دمانگاه‌های عمومی و تیمارستان و آزمایشگاه خواه تابع وزارتخانه یا شرکت‌ها و یا بنگاه‌های دولتی و حوزه مستقل باشد جز مؤسسات صحی محسوب است.

ماده ۲- ایجاد مؤسسه صحی بی‌اجازه و تصویب وزارت بهداری ممنوع است. هر وزارتخانه، مؤسسه، سازمان، شرکت، بنگاه و شخصی بخواهد یک یا چند مؤسسه صحی به وجود آورد باید جمیع اطلاعات لازم اعم از نقشه و محل عواید تقریبی و محل تأسیس را به صورت پیشنهاد در تهران به وزارت بهداری و در خارج از تهران به نزدیک‌ترین اداره بهداری محل بدهد وزارت بهداری پیشنهاد را به کمیسیون‌های مربوطه که در کیفیات مختلف اوضاع فنی و اداری و ساختمانی مؤسسات صحی صلاحیت داشته باشند ارجاع خواهد کرد تا دقیقاً مطالعه شود.

وزارت بهداری مکلف است که از تاریخ وصول پیشنهاد تا یک ماه رأی قطعی خود را در باب رد یا قبول یااصلاح برای پیشنهاد نامبرده بالا ذکر دلایل ابلاغ نماید.

ماده ۳- استخدام کارکنان فنی اعم از ایرانی و خارجی در مؤسسات موکول به رسیدگی مدارک فنی آنها و تأیید وزارت بهداری خواهد بود.

ماده ۴- وزارت بهداری مجاز است که هر یک از مؤسسات صحی مملکتی را هر وقت بخواهد بازدید و بازرسی نماید. مؤسسه صحی مکلف است که هر نوع اطلاع را در دسترس وزارت بهداری بگذارد وزارت بهداری اگر در وسایل و لوازم و بنا و اداره امور مؤسسه صحی نقص بهداشتی مشاهده نمود فوراً باید رفع نقص را از مسئول اداره مؤسسه صحی بخواهد و مؤسسه ملزم به اجرای سریع رفع نقص می‌باشد در صورت تسامح وزارت بهداری طبق مقررات اقدام خواهد کرد.

ماده ۵- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه مؤسسات موجود صحی مملکت چه داخلی و خارجی مکلفند در ظرف سه ماه گزارش جامعی از سازمان مؤسسه خود به وزارت بهداری بدهند.

ماده ۶- پزشکان مشاغل یا بازنشستگان علاوه بر حقوقی که از دولت دریافت می‌نمایند می‌توانند بیاورد در یکی از مؤسسات وابسته به دولت مانند بانک‌ها سازمان بیمه اجتماعی یا مؤسسه خیریه در قبال کار اضافی مبلغی دریافت دارند مشروط به این که این مبلغ از حقوق دولتی یا بازنشستگی آنها متجاوز نباشد. آیین‌نامه تمرکز امور صحی و نظارت در مؤسسات بهداری که مشتمل بر شش ماده در تاریخ سیزدهم آذرماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی رسیده به موجب قانون مصوب ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۵ قابل اجرا می‌باشد.

رئیس مجلس شورای ملی - رضاحکمت.

اصل آیین‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست وزیر - سپهبد.

م – ۶۵۶۸