مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۳۴ نشست ۱۴۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۳۴ نشست ۱۴۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۸

جلسه: ۱۴۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس.

۲- تقدیم ۵ فقره سؤال به وسیله آقایان: عبدالصاحب صفایی- قنات‌آبادی- میراشرفی- مهندس شاهرخشاهی‏

۳- جواب آقای وزیر کشور به سؤال آقای سیداحمد صفائی راجع به تبلیغات بهایی‌ها

۴- سؤال آقای دکتر جزایری- راجع به مالیات اراضی دوادیه و جواب آقای معاون وزارت دارایی.

۵- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به بانک کشاورزی و جواب آقای وزیر کشاورزی‏

۶- جواب آقای معاون وزارت دارایی به سؤال آقای خلعتبری در مورد مخارج بهداری شهرستان‌ها

۷- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق

۸- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ

۹- طرح و تصویب فوریت لایحه اضافه اعتبار ترمیم حقوق کمک آموزگاران

۱۰- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافه اعتبار دانشکده پزشکی‏

۱۱- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافی اعتبار وزارت فرهنگ‏

۱۲- طرح و تصویب گزارش مجلس سنا راجع به اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها.

۱۳- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.

مجلس یک ساعت و ۵۰ دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت‌مجلس.

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت گردید).

غائبین با اجازه آقایان قوامی- حائری‌زاده- عبدالرحمن فرامرزی- هدی- دهقان- مکرم- تفضلی- مصطفی ذوالفقاری- باقر بوشهری- جلیلی- مهندس ایراهیمی- دکتر عدل- عاملی- دکتر آهی- مهندس ظفر- بیات ماکو- امامی‌خویی- اورنگ- سعیدی- بهبهانی- صارمی.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر عمید- یارافشار.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه: آقای اخوان- بزرگ ابراهیمی- اسفندیاری- دولت آبادی- بوربور- بهادری- صدقی- پیراسته- شفیعی- اریه- حشمتی.

رئیس- نسبت به وصورت‌مجلس نظری هست؟ آقای بوشهری بنده را جزو غائبین با اجازه نوشته‌اند، بنده جلسه قبل غائب نبودم‏

رئیس- آقای بختیاری‏

حمید بختیاری- بنده سؤالی کردم از دولت تقاضا دارم دستور بفرمایید سؤال بنده را جواب بدهند

رئیس- روزهای معینی برای طرح سؤالات هست که به نوبت مطرح می‌شود در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس جلسه پیش تصویب شد

۲- تقدیم ۵ فقره سؤال به وسیله آقایان عبدالصاحب صفایی- قنات‌آبادی- میراشرفی- مهندس شاهرخشاهی‏

رئیس- آقای صفایی‏

عبدالصاحب صفایی- سؤال است که از دولت شده تقدیم حضور مبارک می‌شود خواستم استدعا کنم مقرر بفرمایید که در مدت مقرره جواب داده شود چون موضوع ساده است و مهم است و اگر در مدت معینه جواب ندهند به صورت استیضاح تقدیم خواهد شد

رئیس- آقای سیداحمد صفایی‏

سید احمد صفایی- بنده سؤالی از وزارت کشور کرده‌ام راجع به وضع بهایی‌ها خواستم از حضور آقای علم در جلسه استفاده کنم و ایشان بپرسم که ایشان وعده داده‌اند از جلسات خصوصی مجلس در مورد جلوگیری از فعالیت‌های زیان‌بخش بهایی‌ها اقدامات قانونی را تعقیب بفرمایند و همیچن متجاهرین از مستخدمین دولت در پرونده استخدامی علناً نوشته‌اند مذهب بهایی اقدامی در این موضوع بفرمایند و آن‌ها را اخراج کنند، خواستم خواهش کنم ایشان بفرمایند که در این موضوع چه اقدامی فرمودند

رئیس- آقای قنات‌آبادی‏

قنات‌آبادی- سؤالی است از وزارت کشور مربوط به خرید دو واحد ۵ هزار کیلوواتی برق بدون انجام مناقصه در صورتی که شرکت‌های دیگر عینا آن را حاضرند به سه میلیون ارزان‌تر بفروشند.

رئیس- آقای میراشرفی‏

میراشرفی- دو سؤال است تقدیم می‌کنم یکی از وزارت دارایی راجع به اشخاصی که در سال گذشته از گمرک تهران و گمرک خرمشهر سرقت کرده‌اند و یکی هم از وزارت پست و تلگراف راجع به برکناری آقای رسول پرویزی که در مقالاتش اهانت به مقام سلطنت کرده چه اقدامی کرده‌اند؟

رئیس- آقای شاهرخشاهی‏

شاهرخشاهی- سؤالی است از دولت کرده‌ام راجع به امضای قرار دادهایی که با قرارداهای انگیلسی بسته‌اند

رئیس- امروز روز طرح سؤال است آقای علم فرمایش دارید

وزیر کشور- ممکن است بنده الان راجع به آقای صفایی توضیحاتی عرض کنم؟

رئیس- بفرمایید مانعی ندارد

وزیر کشور (علم)- نماینده محترم سؤالی فرمودند که بنده امروز می‌توانم به طور مختصر یعنی آن اندازه که اقدام شده جواب به عرض‌تان برسانم و عرض کنم که تصور می‌کردم مجلس شورای ملی به آن اقداماتی که دولت کرده است این مسئله‌ای که جنابعالی سؤال فرمودید یک مسئله مختومه تصور می‌کنیم حال هم استدعای بنده از مجلس این است که بررسی و اقدام به این امر را مجلس شورای ملی مطلقاً به دولت بگذارد (صحیح است) (میراشرفی- آقای علم این سؤال را چطور همین الان جواب می‌دهید در صورتی که دوماه است سؤال کرده‌ایم هنوز جواب نداده‌اید)

رئیس- ایشان خواستند حالا توضیح داده شود.

وزیر کشور- چون ایشان فرمودند بنده یادداشت کردم دولت با آرامش کامل اقدامات قانونی خودش را می‌کند اما برای استحضار خاطر نمایندگان مجلس رسانده‌ام دولت از کلیه تحقیقات برخلاف قانون اساسی باشد برحسب وظیفه قانونی خود به شدت جلوگیری کرده و مسلماً تبلیغات بها این نیز از این امر مستثنی نیست (صحیح است احسنت) (میراشرافی- پس چرا خانه سید علی محمد باب را دو مرتبه تجدید ساختمان کرده‌اید؟) اشتباه عرض کرده‌اند همچنین مراکز تحقیقاتی برخلاف دین مبین و قانون اساسی همه جا موقوف شده است (احسنت) تکلیف مستخدمین متجاهر به فسق و متظاهر خلاف دین این را هم مواد دو و هشت قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ماه ۳۰۱ و مواد ۱ و ۵ قانون استخدام قضات مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۰۶ معین کرده است که البته مورد توجه و اقدام این دولت بوده است و مورد آینده هم خواهد بود اما یک نکته‌ای را که خواستم به عرض مجلس شورای ملی برسانم این است که اقدامات به هر گونه امری به خصوص این امر لازم اش حفظ نظم و آرامش است (صحیح است) به این جهت به مأمورین انتظامی و سایر مأمورین کشوری دستور سریع و اکید صادر شده است که از هر نوع خلاف نظم و اقداماتی که به هر عنوان باعث به هم خوردن آسایش عمومی بشود با شدت جلوگیری کنند (احسنت) و متخلفین را از هر دسته و مقامی که باشند به کیفر برسانند آقایان تصدیق می‌فرمایند (سید احمد صفایی- ولی نه این‌جوری که به عکس مسلمانان را متهم کنید) نخیر (قنات‌آبادی- مشغولند به آن امر) آقایان تصدیق می‌فرمایند که نظم مملکت و آسایش مردم اولین و بزرگ‌ترین وظیفه دولت است (صحیح است) و در این مورد کوچک‌ترین بی‌اعتنایی نمی‌شود بکنیم بنابراین بنده مطمئن هستم اگر دولت لازم بداند در پاره‌ای مواقع برای این‌که حفظ نظم و آرامش اقداماتی هم بکند مورد تأیید و پشتیبانی مجلس محترم شورای ملی خواهد بود (صحیح است) (قنات‌آبادی- اما به شرط این‌که مردم دم خانه سیدعلی باب به گلو نبندند این کارش مورد تأیید مجلس شورای ملی نیست.) آنچه به عرض شما رسیده صحیح نبوده است.

میراشرافی- این فرمایشات جنابعالی قانع‌کننده نبود آقای علم بنده این سؤال را تجدید می‌کنم برای این‌که ساختگی بود (قنات‌آبادی- با اکثریت تبانی کرده‌اند) (میراشرافی- شما آبروی این سید بیچاره هم بردید) (سید احمد صفایی- اما آبروی شما بیشتر رفته است).

۳- سؤال آقای دکتر جزایری- راجع به مالیات اراضی دوادیه و جواب آقای معاون وزارت دارایی.

رئیس- آقای جزایری.

دکتر جزایری- بنده تصور می‌کنم هیچ‌کس در کشور ما نباشد که نسبت به تعادل بودجه علاقه نداشته باشد و مخصوصاً نمایندگان محترم مجلس که علاقه کامل دارند وضع بودجه و وضع مالی مملکت از صورت فعلی خارج شود (صحیح است) همه علاقه‌مندند هیچ‌کس نیست که علاقمند نباشد که وضع بودجه از این صورت بیرون بیاید برای این‌که بودجه ما تعدیل ندارد مخارج از عواید بیشتر است و قسمت عمده مخارج صرف حقوق می‌شود و این حقوق برای زندگی برای تأمین حداقل زندگی مستخدمین کافی نیست (صحیح است) بنابراین من تصور می‌کنم که در اصلاح این امر هر کس در مجلس از اقلیت و اکثریت و فراکسیون‌های مختلف همه علاقمندند و همه قطعاً بیش از بنده علاقمندند به این قسمت بنده تصور می‌کنم برای این‌که از کلیات خارج شده باشم باید مورد خاص روشنی را در مجلس مطرح کنیم و از دولت بخواهیم که چرا این عیوب هست که نتیجه‌اش عدم تعادل بودجه ایران در سال‌های اخیر است یکی از موارد خرابی و علت خرابی عدم پرداخت مالیات واقعی عده‌ای از که حقاً بایستی مالیات بپردازند بنده یک مورد را پیدا کردم و سؤال کردم و در معرض افکار آقایان و همه مردم و دولت و همه کس می‌گذارم و استدعا می‌کنم که واقعاً دولت جواب قانع‌کننده‌ای در این مورد بدهند خود آقایان تصدیق می‌فرمانید که در سال‌های اخیر به علت بی‌بندباری به علت عدم کنترل به علت عدم رسیدگی و توجه مخصوص دستگاه دارایی و به وصل مالیات و رسیدگی و نظارت در کار اقتصادی مملکت یک کاسبی خاصی در این مملکت ایجاد شده که صدمات فوق‌العاده‌ای از آن به این مملکت وارد شده و این موضوع خرید و فروش اراضی بایر اطراف تهران و در تمام مملکت است این یک کاسبی و شغل و شاغل عده‌ای شده است. این مطلب در ایران اگر سابقه‌ای هم داتش خیلی کم داتش از روی سابقه پیدا کرد که شهرهای بزرگ و بالاخص این فعالیت در اطراف تهران شد و نتیجه‌اش بالا رفتن قیمت اراضی و خانه و ساختمان و از همه مهم‌تر ایجاد عدم تعادل در اوضاع اقتصادی کشور شد، برای این‌که دسته‌ای با سوءاستفاده نشستند نقشه کشیدند برنامه درست کردند و یک زمین را علم کردند، بین خودشان خرید و فروش کردند و نتیجه‌اش این شد که یک زمینی که امروز خریده می‌شد سال بعد چهار برابر زمین پنج برابر فروخته می‌شد و نتیجه‌اش این می‌شد که هیچ‌کس به میزان عایدی خودش دیگر رضایت نمی‌داد، مالکینی که سابقاً سرزمین زحمت کشیده، آن‌جا را آباد کرده آب از رودخانه آورده قنات کنده یا چاه عمیق زده یا فرض بفرمایید یک کارخانچی که رفته سرمایش را گذاشته کارخانه پشم و پنبه و پارچه آورده است حساب فرمایید آخر سال صدی ۵۰ اتفاقاً منفعت پیدا کند خیلی راضی است همین آدم می‌بینید که فعالیت می‌کند و گرفتار مأمورین مالیات بر درآمد هم هست و آخر سال صدی سی هم گیرش نمی‌آید اما یک آقایی بدون این‌که یک شاهی مالیات بدهد و بدون این‌که حساب و کتابی در بین باشد امروز زمین را می‌خرد و سال بعد به ۵ برابر ده برابر می‌فروشد مالیات هم به دستگاه دولت نمی‌دهد یکی از نمونه‌های بارز این وضع زمین‌های داودیه شمال تهران است بنده خیال نمی‌کنم هیچ‌کس از تهران به شمیران رفته باشد و این محل را ندیده باشد برای بنده آقایان مطلعید صورت‌هایی فرستاده که این مرد این زمین‌ها را اول به چه مبلغی خریده و البته آقای معاون وزارت دارایی که این‌جا نشسته‌اند بهتر از بنده اطلاع دارند این اول به عنوان زمین بایر و اراضی مختصر اراضی به ۱۵ شانزده هزار تومان خریده شد تمام عکس‌هایش را برای بنده فرستاده‌اند بعد آمده شرکتی درست کرد به نام خانمش‏

رئیس- درباره سؤال می‌فرمایید؟

دکتر جزایری- بله سؤال روی عدم پرداخت مالیات زمین‌های داودیه است (سلطانمراد بختیار- کجا آقا؟) داودیه (صحیح است) بعد این آدم آمده این را صد هزار تومان در یک شرکتی به نام خانمش گذاشته این زمین هم که آقایان سی سال قبل از آن‌جا رد شده‌ام یک زمین کوچکی و یک باغ کوچکی بوده است (شوشتری- اصلاً ۱۸۰ هزار ذرع بوده در محضر حاج ملاعلی کنی قباله دارد) باز روی بی‌بند و باری و متأسفانه روی فساد، روی دسته‌بندی، چون من این شخص را خدا شاهد است یک دفعه هم رویش را هم ندیده‌ام و البته یک شخصی را واسطه فرستاده که شما منظورتان از این سؤال چیست واسطه‌اش را هم اسم نمی‌برم توکی از دوستان هم که این‌جا نشسته‌اند تشریف دارند آن شخص واسطه گفت غرض‌تان از این سؤال چه بوده گفتم که هیچگونه چیزی نبوده فقط برای خاطر مالیات بود که این سؤال را کردم این زمین‌هایی را که ملاحظه می‌فرمایید عکس‌هایش را فرستاده‌اند یک قسمت عمده آن مسیل بوده است این آقا آمده است چند صد هزار متر اگر آقایان خاطرشان باشد از زمنی‌های شهرداری بوده است (میراشرفی- صحیح است یک قسمت عمده از مسیل را برده‌اند) پول دوزر آورده است تراکتور آورده است همه این‌ها زیرو رو کرده است بعد دعوای با شهرداری شروع شده بنا شده صد هزار متر به شهرداری بدهند آن را هم نداده بعد حکمیت کردند که صد هزار تومان بدهد آن را هم نداده گفته است مدرسه می‌سازم عکس مدرسه و گلنگ و این لوتی‌بازی‌ها را هم درست کرده حالا نمی‌دهد می‌گوید وزارت فرهنگ باید اجازه مدرسه بدهد ملاحظه بفرمایید طبق این صورت‌هایی که یکی از کارمندان شرافتمند وزارت دارایی برای بنده فرستاده‌اند (میراشرفی- آن اکرمی هم شریکش هست) بنده آن‌هایی را که می‌دانم عرض می‌کنم در سال‌های اول این آقا از یک خرابی استفاده کرده اراضی را که به متری ۱۵ تومان ۲۰ تومان فروخته بود، بعد رفته حالا در سند کرده متری دو تومان و چهار تومان بعد برای سال ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ حساب این مرد را رسیدگی کرده‌اند همینطور که این آقایی که این نامه را برای من نوشته که به آقای ارسلان خلعتبری رئیس کمسیسیون عرایض تقدیم خواهد کرد که پرونده را بخواهند و ببینند گزارش کرده بودند که ۹۰۰ هزار تومان برای سال اول مالیات بدهد، او از کمک مأمورین وزارت دارایی سوءاستفاده کرده می‌گوید چون تمام این اراضی بایر در پرونده زمین زراعتی است و زمنی زراعتی مشمول مالیات نمی‌شود یک نکته‌ای را هم می‌خواستم خدمت آقایان عرض کنم این پرونده را که گذاشته‌اند و سال قبل می‌خواستند با ۱۱ هزار تومان تمام کنند آقایان این شخص بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان زمین فروخته و می‌خواستند با ۱۱ هزار تومان این مالیات را تصویه کنند برای این‌که عده دیگری هستند که ذی‌نفع هستند این مطلب را در کمیسیون قوانین دارایی استدعا می‌کنم توجه بفرمایید زمن زراعتی، ملک زراعتی معلوم و مشخص و معین است و اگر فروخته شود مالیات خاصی دارد اما یک تکه

باغچه یک تکه زمین کوچک را عنوان زمین زراعتی می‌کنند و چهل میلیون متر زمین بایر را که باید مالیات اراضی بدهد ضمیمه‌اش می‌کنند به دستگاه دارایی می‌سازند و می‌خواهند مالیات ندهند.

اولاً یک زراعتی نیست و کمیسیون دارایی باید توجه کند، اما این مطلب که مالیات نگرفته‌اند چون دیدم یک تذکری ضمن سؤال جناب آقای صفایی فرمودند و جناب آقای علم هم جواب فرمودند بنده ناچارم که این را از نظر تذکر عرض کنم آقایان به خوبی می‌دانند امروز دنیا برای این‌که تعدیلی در زندگی اقتصادی مردم بشود سعی می‌کنند پول زیادی و اسکناس زیادی در جایی جمع نشود و یا اگر جمع شود یک مقداری دولت به عنوان مالیات می‌گیرد و بقیه را منصرف می‌کنند و هدایت می‌کنند به طرف کارهای تولیدی برای این‌که این پول کار اجتماعی بکنند و تمام این مملکت از آن استفاده بکنند این آقای در این مملکت به قول یک نفر آرسن‌لوپن عصر خودش است برای این‌که در زمان رضاه شاه شرکت تجارتی آن زمان را بلعید و خورد و بنده نمی‌دانم چه جور آدمی‌است برای این‌که والله و بالله او را ندیده‌ام این آقا این پول‌ها را جمع کرده است عوض این‌که این پول را یک مقداریش را مالیات بدهد و یک مقداریش را کار تولیدی بکند نه مالیات داده نه کار تولیدی کرده می‌دانید پول‌هایش کجا رفته یک مقدار را فرستاده به خارج آن‌جا برای خودش جمع کرده الان هم رفته است به اورپا همیشه این آقایان تذکرهای حاضر شده توی جیب‌شان است و ویزای تمام ممالک را هم حاضر دارند تا صحبت این سؤال شد رفته به اورپا (یکی از نمایندگان- پول‌هایش را فرستاده عکا همانطوری که آقا تذکر فرمودند فرستا عکا آقایان می‌دانید یک دستگاهی است که از ایران الهام نمی‌گیرد آقایان بدانید و خارجی‌های که در مملکت ما هستند بدانند در این مملکت آزادی عقیده هست، آزادی ادیان هست، آزادی اجتماعی هست، آزادی اقتصادی هست، این تبلیغات که در روزنامه‌های خارجی بر علیه ما می‌کنند با همین پول‌ها می‌کنند، نتنها این‌ها به ما مالیات نمی‌دهند، می‌روند توی روزنامه‌های فرانسه، توی روزنامه‌های سوئیسی، توی روزنامه‌های آمریکا مقاله برعلیه ما می‌نویسند، مقاله علیه دولت و شاه و علیه شخص آیت‌الله عظمی‌حضرت آقای بروجردی می‌نویسند که از محترم‌ترین افراد این مملکت هستند همه به ایشان علاقه دارند، همه به ایشان احترام می‌کنند، ایشان معتقد به آزادی عقاید هستند اما نه معتقد به آزادی دستجات سیاسی که بیایند کار مملکت را فلج کنند این موضوع اراضی، موضوعی بود که ساخته شده و درست شده به دست بهایی است که به عقیده من عقیده به هیچ چیز ندارند، یک روز این‌جا گفتم کلیم‌ها، آقایان به من اعتراض کردند و گفتند اگر در بین تمام این صدی دو یا سه کلیمی باشند وقتی تحقیق کردم معلوم شد که تمام کلیم‌هایی بودند که از دستگاه رفتند در یک دستگاه سیاسی که به عقیده من اگر در مملکت ما فراماسونری هست این دسته هستند، جمع شده‌اند، زندگی را گران کرده‌اند هر کاری که خواسته‌اند در این مملکت کرده‌اند تازه الهام از خارج می‌گیرند ما این‌جا الهام از مجلس می‌گیریم، از دولت می‌گیرم، از شاه می‌گیرم، از آیت‌الله بروجردی می‌گیرم این آقایان از آقایی که دلم می‌خواهد تشریف بیاورند توی این مملکت و ببینند که به اندازه یک لیسانس هم سواد ندارد و مأمور سیاسی خارجی هست هر روز می‌گویند این را هم به هم بزنید این اختلافات بهاییت و مسلمانی را که به عقیده بنده وجود ندارد و تمام این تحریکات از طرف آن‌ها می‌شود یک روز در جلسه خصوصی هم عرض کردم راهشان همین است که می‌آیند اراضی اطراف تهران را می‌فروشند به بیست و سی میلیون تومان و یک شاهی هم مالیات نمی‌دهند و یک مقداری را به خارج می‌فرستند و یک مقداری از آن را به عکا می‌فرستند یک مقداری هم صرف تبلیغات برعلیه مملکت می‌کنند بنابراین می‌خواستم استدعا کنم دولت یک قدری جدی‌تر اقدام کند این را به دنیا بگوید اقلیت‌ها در مملکت ما محترم هستند در مجلس شورای ملی ما وکیل دارند ما با هم دوستیم اهل یک مملت هستیم با هم معاملات اقتصادی داریم اما این‌ها دستگاه سیاسی هستند آیا آمریکا اجازه می‌دهند یک دستگاه تبلیغات کمونیستی در مملکتش باشد؟ اجازه نمی‌دهند، شوری اجازه می‌دهد که حزب مخالفش باشد؟ فرانسه اجازه‏ نمی‌دهد یک طبیب خارجی توی مملکت او طبابت کند، سوئیس اجازه نمی‌دهد که در کشورش خارجی‌ها تجارت کنند ولی در نزد ما طبابت می‌کنند، تجارت می‌کنند، پول‌ها را هم جمع می‌کنند مالیات نمی‌دهند و می‌برند بیرون که برعلیه ملت ایران تبلیغ کنند این صحیح نیست این‌ها پشت پا به ایرانیت زدنند پشت پا به همه چیز زدنند ملاحظه بفرمایید این همه مسلمان‌ها با کمال آرامش با کمال انسانیت با هم زندگی می‌کنند می‌گویند واقعه شیراز مربوط به این شخص بود، همین شخص می‌گفته که ده میلون تومان خرج می‌کنم که حالا یک گردن‌کلفتی که در چند سال پیش از این لوطی‌بازی راه انداخته بود، ساخته شود در مقابل مکه (کاشانی- غلط می‌کنند) می‌خواهم ده میلیون تومان برای آن‌جا خرج کنم و این را علم کنم در آن‌جا دو تا نظ رفته‌اند آن خانه را گرفته‌اند بنابراین استدعا می‌کنم (مهندس شاهرخشاهی- اسمش را ببرید) معنوی آقا بنابراین استدعا می‌کنم دولت توجهی بکند از این مالیات بگیرد خواهش می‌کنم این‌ها را توجه کنید نگذارید پول‌ها را بفرستد خارج و هرروز دل‌شان خواست فرار بکنند بروند هر روز دل‌شان خواست مقاله‌ای برعلیه شاه ایران ملت ایران آیت‌الله ایران بنویسند (احسنت).

رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی (انوری)- جناب آقای دکتر جزایری در مورد مالیات کلیاتی فرمودند ولی سؤال که فرمودند راجع به مالیات اراضی داودیه بود (دکتر جزایری- بفرمایید چقدر مالیات گرفته‌اید) بنده راجع به مالیات گزارشی که نوشته‌ام الان عیناً به عرض آقایان می‌رسانم: در خصوص سؤال مربوط به پرونده مالیاتی اراضی داودیه به استحضار می‌رساند: طبق صورت‌های واصله از دفاتر اسناد رسمی از شهریور ماه ۱۳۲۶ تاکنون در حدود مبلغ ۸۰ میلیون ریال اراضی به وسیله آقای سلیمان معنوی به وکالت از رطف بانون طوبی مرادیان به فروش رفته که مالیات آن ضمن پیش آگهی‌های شماره ۴۳۲۱ و ۴۳۱۹ و ۵۱۱۴ و ۵۷۱۶ و ۳۱۹۱ جمعا به مبلغ ۴۰ ر ۹۷۴۱۳۲۷ ریال بابت فروش‌های تا آخر سال ۳۳۰ مورد مطالبه می‌باشد و نسبت به سال‌های بعد هم در رسیدگی است (چه مبلغ وصل شده؟) (نراقی- متری چند فروخته؟) ضمناً مؤدی زمنی‌ها مورد بحث را مزروعی می‌داند و چون فاصله بین خرید و فروش آن بیش از ۵۰ سال می‌باشند بر طبق ماده ۱۴ قانون مالیات بر درآمد تیرماه ۳۲۸ خود را مشمول مالیات ندانسته و دفتر اسناد رسمی هم به هیمن نسبت استناد در موقع تنظیم سند مالیات از او مطالبه نکرده است ولی وزارت دارایی این ادعا را غیر وارد و مالیات را برطبق مقرارات عمومی مطالبه دارد و برابر قانون حل این انتخاب و اتخاذ تصمیم قطعی با کمیسیون‌های تشخیص می‌باشد (صدقی- پس دیناری وصل نشده) (شوشتری- جناب آقای انوری من به شما ارادت دارم راجع به شما نیست در مهاضر متری ۳۰ تومان را متری دو تومان می‌نویسند.

رئیس- نه تها مالیات نداده بلکه میسل را هم فروخته آقای دکتر جزایر بفرمایید.

دکتر جزایری- عرض کنم اولاً این سوءتفاهم پیش نیاید که من از جهت این شخص بهایی است عرض کنم و تذکر می‌دهم که مالیات بدهد بنده چنین عرضی نمی‌کنم ولی می‌گویم مالیات از همه چیز باید وصل بشود و بعد هم اسم این شخص را بردم برای این بود که این‌ها پیراهن عثمان درست کرده‌اند بروند این طرف و آن طرف، غرض جسارت به عثمان نیست معذرت می‌خواهم؟ می‌روند این طرف و آن طرف علیه مملکت ما تبلیغ می‌کنند من می‌خواستم بگویم این‌ها در مملکت ما خدعه می‌کنند و گرفتاری برای ما درست کرده‌اند آقای انور فرمودند ۹۰۰ هزار تومان تا آخر سال ۳۰ مطالبه شده است بنده هم همین را می‌گویم که تا امروز یک دینار وصول نشده راجع به سال قبل هم تحقیق بفرمایید رد سال قبل خود حضرتعالی در وزارت عالی تشریف دارشتید می‌دانید آقایان، مأمورین درآمد وصل که ما به آن‌ها حمله می‌کردیم و انتقاد می‌کردیم می‌خواستم ۱۱ هزار تومان بابت این زمین مالیات برگیرند آقای ابراهیمی هی برو زحمت بکش فایده ندارد در این مملکت یک مرتبه می‌روند زمین می‌فروشند ۷۰، ۸۰ میلیون پول می‌گیرند نمی‌خواهند مالیات بدهند؟ با این سؤال بنده روی تذکر دوستان دیگری که بیش از بنده علاقه‌مند به این موضع هستند موجب شد که جلوی این پرونده گرفته شود اولاً ما تعجب کردیم که چرا مالیات از این شخص گرفته نشده و باید این موضع رسیدگی بشود و این عکس‌هایی که به آقایان نشان دادم و زمینی که این شخص فروخته قسمتی از آن مسیل بوده همه آقایانی که به آن‌جا رفته‌اند دیده‌اند که آن‌جا دو تا مسیل داشته و این شخص تراکتور و بولدزر آورده مسیل را مسطح کرده بعداً تمام آن را فروخته قرار بوده ۱۰۰ هزار تومان به شهرداری بدهد البته بعد از حکمیتی که شد قبول کرده بدهد ولی حالا ۱۰۰ هزار تومان را که نداده ۷۰ میلیون پول این مملکت را برداشته فرار کرده یک مدرسه هم ساخته می‌خواهد به فرهنگ اجاره بدهد (بعضی از نمایندگان- متری چند فروخته؟) از متری ۸ تومان شروع کرده یک دسته از ارامنه رفته‌اند آن‌جا زمین خریده‌اند آقایان اگر نمی‌دانند تحقیق کنید اول فروشش از متری ۸ تومان و ده تومان و ۱۲ تومان بوده تا ۴۰، ۵۰ تومان هم فروختند و تمام اسناد فروش را در دفتر خانه با متری دو تومان سند کرده است (صحیح است) استدعا می‌کنم مطلب را در کمیسیون قوانین دارایی حل بفرمایید یک باغچه یک زمین زراعتی فرض کنید ۵۰ هزار متر مسیل را خورده آقایان این‌که پرونده مالیاتی او را تا حالا نگه داشته‌اند برای این است که مشابه این زیاد است زمین‌ها دولت را فروخته‌اند و مالیات نداده‌اند توی وزارت داریی هم یک عده‌ای را موافق کرده‌اند برای خودشان که از آن‌ها مالیات

بگیرند استدعا می‌کنم آقا جواب صحیح بفرمایند

۵- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به بانک کشاورزی و جواب آقای وزیر کشاورزی‏

رئیس- آقای عمیدی نوری بفرمایید. (صدقی- آقا سازمان برنامه یادت نرود)

عمیدی نوری- البته همه‌اش به سازمان بر می‌خورد

سؤال بنده راجع به موضوع مهمی‌است که مورد توجه آقایان نمایندگان محترم است و آن موضوع بانک کشاورزی است که البته تماس اساسی بانک کشاورزی با حیات مردم کشاورز و خرده مالکین این مملکت است بنده یک مطالعه اجباری کرده‌ام در این موضوع و قبلاً برای توضیح سؤالم به عرض می‌رسانم در هفته گذشته که برای مشاهده قریه نمونه که به نام زیت بوده که فعلاً به نام شاه‌آباد نامید شده است عده‌ای از آقایان هم رفته بودند به مازنداران بنده هم افتخار حضور داشتم در آن‌جا حقیقتاً نمونه‌ای دیده شد از اثر وجود بانک که به این جهت بنده معتقدم ارتباط کامل به این سؤال دارد و توجه خواهید فرمود که بانک کشاورزی چه تأثیر مهمی در سرنوشت آبادی این مملکت دارد و چون همیشه در پشت این تریبون صحبت از این می‌شود که چرا مالکین املاک را آباد نمی‌کنند چرا سطح زندگی رعایا بالا نمی‌رود و به همین جهت هم گاهی وسیله افکار بسیار تندی شده که باعث ایجاد اختلاف و پیدا شدن فاصله بین کشاورز و مالک شده است و حال آن‌که کسانی که در این‌جا حضور داشتند ملاحظه کرده‌اند چه تأثیری وجود بانک در آبادی املاک دارد بنده آن‌جا مطالعه کردم دیدم یک قریه‌ای که در مازنداران بود و هیچ آبادی نداشت جنگل بود تیغ روییده بود در فاصله یک سال به اراده اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی و به همت اداره املاک که واقعاً از جناب آقای علم بایستی تشکر کرد که ایشان سرپرستی آن اداره را داشتند ایشان زیاد زحمت کشیدند در فاصله یک سال با شش میلیون خرج که البته شش میلیون را بانک عمران داده و اگر بانک نبود این شش میلیون ریال پرداخت نمی‌شد بانک عمرانی تشکیل شده است و در مقابل اداره املاک برای آباد کردن املاک و پس از آبادی کردن خودش به کشاورزان بانک عمران شش میلیون پول داده است برای آباد کردن چهارصد هکتار زمین در فاصله یک سال که با پرداخت این شش میلیون ریال آباد شده و امسال که سال اول بهره‌برداری است ۱۵۰ تن پنبه و ۲۰۰ تن گندم به خود کشاورزان می‌رسد نه به مالک، اداره املاک فقط ده یک می‌گیرد که آن ده یک هم اضافه بر این مقدار است نتیجه پرداخت شش میلیون ریال سرمایه از بانک عمران برای آباد کردن قریه زیت که نه زراعت داشت و نه آباد بود به این‌جا رسید که اراضی آن قبل از آباد شدن هر هکتاری دو هزار ریال قیمت داشت و بعد از ابادی هر هکتاری ۲۵ هزار ریال قیمت پیدا کرده است یعنی با شش میلیون ریال در ظرف یک سال که این ملک‌آباد شده ۱۲ میلیون ریال قیمت این ملک شده بنده تعجب می‌کنم آقایان بعضی‌ها مالک هستند و اطلاع دارند کدام سرمایه‌ای است که در ظرف مدت یک سال می‌تواند سطح یک معامله‌ای را از شش میلیون ریال به دوازده میلیون ریال برساند بنده خیال می‌کنم که تمام مالکین و کشاورزان ایران اصولاً از نظر تبعیت از اراده اعلیحضرت همایونی حقیقتاً نمونه‌ای هستند برای این‌که این املاک آباد بشود و به صورت خرده مالک ایجاد بکنند همه علاقه دارند که همچو کاری بشود اما چطور مالک می‌تواند این کار را بکند بنده خیال می‌کنم که اگر خود اداره املاک یک بانک عمرانی در مقابل نداشت که بتواند شش میلیون ریال بپردازد برای آباد کردن چنین ملکی ما نتوانستیم بعد از یک سال چنین نمونه‌ای نشان بدهیم حقیقتاً ساختمان جدید با اجر قزاقی و گرمابه و امثال آن با تمام وسایل موجود برای یک قریه نمونه جدید در آن‌جا به صورت جدید بسازیم که سه هزار متر زمین زیر بنا است از این شش میلیون ریال علاوه از آباد شدن به قدر ۷۰ ر ۸۰ کشاورز هم که قبلاً در اطراف گنبدکاوس و مهاجرین زابلی و سیستانی ولو بودند و شاید به گدایی می‌پرداختند تمام آن‌ها یک کشاورزانی شدند که با تقسیم این ملک توانسته‌اند امروز خرده مالک بشوند پس بنده خواستم استفاده بکنم در مقدمه عرضم در تشریح این موضوع که اگر ما بنکی در این مملکت به معنای خودش برای آبادی املاک داشته باشیم خیال می‌کنم بزرگ‌ترین قدمی است برای آبادی مملکت و این فاصله‌ای که بین مالک و رعیت و کشاورز و طبقات دیگر ایجاد می‌شود آن فاصله هم از بین می‌رود و مملکت ما می‌تواند روی پایه خودش که البته همیشه استقلالش محفوظ بوده است باقی و برقرار بماند در این افکاری که بری ایجاد اختلاف طبقات به وجود می‌آید مطالعه اجمالی شده باشد این کار را بنده مطالعه کردم دیدم کشور ترکیه این کار را کرده بانک کشاورزی ترکیه به موجب گزارشاتی که به وزارت خارجه رسیده و بنده اسناد رسمی از مجله رسمی‌بانک کشاورزی استخراج می‌کنم دارای این سرمایه ۳۰۰ میلیون لیره ترک سرمایه رسمی آن است و البته توجه داشته باشید که هر چهار لیره ترک می‌شود یک دلار و این نرخ رسمی‌است و هر سال صدی نیم از بودجه کل کشور به این سرمایه بانک کشاورزی اضافه می‌شود شش درصد از مالیات اراضی در هر سالی به این سرمایه اضافه می‌شود نتیجه‌اش یک چنین بانکی تشکیل شده چون در کشور ترکیه سازمان برنامه وجود ندارد و سازمان برنامه که دیروز بودجه خود را به کمیسیون برنامه داد ۴ میلیون ریال اضافه بود بر بودجه گذشته یعنی بودجه خرج، نه بودجه عمرانی و در ترکیه آمده‌اند یک بانک کشاورزی یک بانک صنعتی یک بانک معدنی تشکیل داده‌اند و با این سه بانک کشور ترکیه دارد آباد می‌شود ولی این بانک کشاروزری ما با این سرمایه ببینیم چه کرده این گزارشی است که سفارت ایران در آنکارا به وزارت خارجه رسیده است که اعتباری که بانک کشاورزی ترکیه به کشاورازان می‌دهد از مبلغ ۵۳۸ ر ۸۸۹ ر ۳۳۶ لیره ترک در سال ۴۹ ش سال پیش به یک میلیارد و سیصد و نوزده میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳۱۹ ر ۱) لیره ترک در سال ۹۵۴ افزایش یافته ملاحظه کنید بانک کشاورزی ترکیه از ۳۳۶ میلیون در سال ۴۹ به یک میلیارد و ۳۱۹ لیره ترک سرمایه‌اش بالا رفته حالا آقایان ملاحظه بفرمایید با سرمایه بانک کشاورزی خودمان آن وقت ببینیم چه‌جور بازی می‌کنند به این مملکت آن وقت بانک کشاورزی با افزایش این سرمایه چه کرده از این مبلغ ۷۵ میلیون لیره مستقیماً به کشاورزان پنبه، چغندر قند، غلات و دانه‌های روغنی داده مبلغ ۲۴۰ میلیون لیره به شرکت‌های تعاونی فروش محصولات کشاورزی ۲۳ میلون لیره ترک به تعمیرات وسایل کشاورزی و ۶۵ میلیون لیره جهت بذر مرغوب که اصولاً مملکت ما مثل این‌که به چنین چیزی وزارت کشاورزی و بانک عقیده ندارند که بذر مرغوب در آن‌جا برای محصولات به کشاورزان بدهند بذر مرغوب در آن‌جا برای محصولات کشاورزی داده شده این اعتبارات از سال ۱۹۵۳، ۱۷۳ میلون لیره ترک بوده آقایان ملاحظه کنید بانک کشاورزی ترکیه به موجب این استاد رسمی که خواندم دارای این موقعیت است حالا شما بانک خودمانم را ملاحظه کنید بانک ما فعلاً اسمش این است که ۱۵۰ میلون تومان سرمایه‌اش است حالا چقدر از این سرمایه پرداخت شده است فقط ۶۰ میلیون تومان از این ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت شده در حالی که نمایندگان محترم همه توجه کاملی دارند افزایش بانک کشاورزی داشتند از این مجلس تصویب شده که کشاورزی داده شود یک قانونی است آقایان تصویب فرمودند از قانون چند میلیون لیره که می‌بایستی ۵۰۰ میلیون ریال به بانک کشاورزی داده شود قانون هست از مجلس گذشته است تصویب شده است فقط ده میلیون تومان داده است قانونی است که از فروش خالص‌جات میلیون ریال به بان کشاورزی باید داده شود بنده تحقیق کردم دیناری داده نشده است یک قانون دیگر باز آقا گذرانیدند که ۱۰۰ هزار لیره از ذخیره مملکت باید به کشاورزی قرض داده شود (یکی از نمایندگان- یک میلیون) یک میلیون هنوز داده نشده برای سازمان برنامه آقایان تصویب فرمودید که ۴۰۰ میلیون اعتبار وام به کشاورزان داده شود و تحقیق کردم دیدم از این ۴۰۰ میلون ریال فقط ۴۰ میلیون ریال داده شده (ثقةالاسلامی- ابتهاج مخالفت می‌کند) و بابت تعاون که ۲۵۰ میلیون ریال بوده سازمان برنامه بوده است فقط ۹ میلیون ریال داده شده و این نکته که از همه مهم‌تر است بابت ماشین‌آلات کشاورزی است که به درد تمام املاک کاورزان می‌خورد آقایان تصویب فرمودند ۳۰۰ میلیون ریال به بانک کشاورزی داده شود ولی با کمال تأسف اعلام می‌کنم دیناری داده نشده است چون من شنیدم که آقای ابتهاج گفته من با خرید تراکم مخالف هستم و این آقا مخالف است که در این مملکت تراکتور بیاید (صارمی- با چه چیز موافق است تنها کسی که اقدام کرده آقای نیساری مدیرکل کشاورزی است که خودش معامله کرده هزار تراکتور وارد این مملکت کرده‏ است و خیلی از آقایان مراجعه کرده‌اند خریده‌اند و انصافاً مورد استفاده شده املاک مزروعی واقع شده است بنابراین خواستم به عرض آقایان برسانم با اینم ارقام و مصوباتی که آقایان فرمودند ملاحظه بفرمایید اهمیت بانک کشاورزی چیست با یک رقم ۶ میلون ریالی بانک عمران وام به اداره املاک داده است شاه‌آباد را ایجاد کرده که امروز چشم چراغ یک ده نمونه است برای این مملکت که ۸۰ خانوار را زنده کرده و زندگی می‌کنند آقایان تصویب بفرمایند که ما بتوانیم با همین لایحه بانک عمران یعنی بودجه عمرانی که آمده یک نهضت کشاورزی بودجه بیاوریم کاری می‌کنیم که لااقل نصف آن سرمایه را بدهند به بانک کشاورزی (سلطانمراد بختیار- برای ۱۵ میلیون کشاورز و در ضمن آن را تقسیم کنیم که مالکین املاک‌شان را آباد کنند مالکین هم نباید به

همین طور زمین‌هاشان را بایر بگذارند تا ایجاد یک افکار بدی در این مملکت بکند مالک طبعاً اگر سرمایه بهش داده شود از خدا می‌خواهد ملکش را آباد کند، ما باید کاری کنیم که بیشتر سرمایه عمرانی مملکت برای بانک کشاورزی اختصاص داده بشود، تمام کارهای روستایی صندوق روستایی به وسیله بانک کشاورزی باشد و بعد هم باید برنامه معینی برای آبادی املاک در تحت نظارت بانک به وجود آورد در این صورت آقایان تصدیق خواهید فرمود که آن وقت سطح کشاورزی شما خیل بالا خواهد رفت و قیمت زندگی هم پایین خواهد آمد برای این‌که محصول که فراوان شد در داخله امر زندگی گشایش پیدا می‌کند صدور هم می‌تواند ارز زیادی وارد بکنیم این سؤال بنده بود حالا منتظر جواب آقای وزیر کشاورزی هستم‏

رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید

وزیر کشاورزی (مهندس طالقانی)- سؤالی که نماینده محترم فرمودند درباره بانک کشاورزی شبیه آن هم جناب آقای ارسلان خلعتبری فرموده‌اند، بنده خواستم استفاده کنم در این موقع هر دو آقایان داده بشود عرض کنم راجع به بانک کشاورزی گمان می‌کنم که تمام آقایان متفق‌القول هستند که در ایران اگر بخواهیم سطح تولید را بالا ببریم چاره‌ای نداریم جز این‌که یک بانک کشاوزی مجهزی داشته باشیم سرمایه بهش بدهیم صندوق روستایی درست کنند ماشین‌آلات بیاورد و به مردم بدهد (میراشرفی- منفعت آن را کم کنید صدی هجده نزول نگیرید) عرض کنم ارقامی را که جناب آقای عمیدی نوری خوادند بنده تکرار نمی‌کنم همانطوری که فرمودند به طور کلی صحیح است که چندین بار تا به حال مراجعه شده است که پول سرمایه بانک کشاورزی داده بشود ولی متأسفانه یا کم شده است یا اصلاً داده نشده و علتش هم ضیق بودجه و سایر ایرادها و گرفتاری‌های دیگر است که خود آقایان بهتر از بنده واردید فقط خواستم توجه آقایان را جلب کنم که دولت هم متوجه این موضوع بود و بهترین دلیلش این است که چندی قبل در نتیجه مذاکراتی که در هیئت دولت شد با وجود این‌که خود دولت وضع مالیش زیاد خوب نیست دستور اکید از طرف آقای نخست‌وزیر صادر شد که به بانک رهنی و بانک کشاورزی و بانک ساختمانی کمک‌هایی بشود و شرحی مرقوم فرمودند که ۵ میلیون تومان به بانک رهنی و ۵ میلیون تومان به بانک ساختمانی و ۵ میلیون تا ۵ میلیون تومان به بانک کشاورزی داده بشود و بنده می‌خواهم به عرض آقایان برسانم که عین همین نظری که آقایان در باره بلا بردن سطح تولید در مملکت و کمک به بانک کشاورزی و بانک‌های شبیه به آن دارید خود دولت هم دارد ولی متأسفانه وضع مالی دولت طوری نیست که بتواند ۱۵۰ میلیون تومان یا ۱۰۰ میلیون تومان کمک کند روی همین اصل بود که از سازمان برنامه خواست ۲۰ میلیون تومان کمک بگیرد که ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به بانک کشاورزی بدهد و بنده قول می‌دهم که نهایت سعی خودم را خواهم کرد هر جا زورم برسد در خارج به این قبیل بانک ماهر طور که میسر باشد کمک خواهیم کنیم (میراشرفی- آقای وزیر کشاورزی نزول صد هجده را هم بیاورید پایین)

رئیس- آقای عمیدی نوری‏

عمیدی نوری- بنده خوشوقت هستم که جناب آقای وزیر کشاورزی عرایض بنده را تصدیق فرمودند ولی به عقیده بنده فرمایشات‌شان قانع کننده نبود برای این‌که من استناد به یک قوانینی کرده‌ام جناب اقای وزیر کشاورزی در این مملکت ما بایستی معتقد بشویم قوانینی که از قوه مقننه می‌گذرد اجرا بشود یا باید بگوییم اجرا نشود؟ اگر قرار باشد قوانینی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد قطعیت پیدا می‌کند اجرایش به اختیار و میل دولت‌ها باشد بنده نمی‌دانم در آن صورت وجود قوه مقننه چه خواهد بود در صورتی که قوه مقننه وقتی قانونی را وضع می‌کند یا به صورت لایحه از طرف دولت یا به صورت طرح از طرف نمایندگان تصویب می‌شود باید دولت اجرا کند اگر اشکالی در طریق اجرایش می‌بیند حق دارد برای رفع اشکال مراجعه کند نص اجرای قانون را پیشنهاد کند و مجلس را مطلع کند متأسفانه ما این‌جا اغلب می‌بینم قوانینی گذشته و بعد هم از طرف دولت‌ها اظهار تأسف در اجرایش می‌شود می‌فرمایند ما پول نداریم چطور پول ندارید این بودجه عمرانی ملت ایران تا به حال به انتظار عایدی نفت بود از این مجلس شورای ملی قانون مربوط به نفت گذشت حالا این عواید نفت به چه مصرفی مهم‌تر و بالاتر از مصرف کشاورزی باید برسد بنده نمی‌فهمم من می‌پرسم از آقایان در ظرف این ۱۵ ماه اخیر مخصوصاً آیا تا به حال یک کارخانه قند به این مملکت وارد شده در حالی که من اطلاع دارم پیش از این‌که آقای ابتهاج رئیس سازمان برنامه بشود چهار کارخانه قند برای این‌که میزان ورد قند از خارج کمتر بشود برای این‌که به کشاورزهای چغندر کار ایران عوایدی داده بشود و وضع مالی و زندگی‌شان بهتر بشود قرار بود نصب بشود در این مدت نتنها نصب نشد بلکه شنیدم ایشان گفته‌اند کارخانه قند می‌خواهیم شروع کنیم برای چه کارخانه قند در ایران دایر بشود (پورسرتیپ- یکی در لرستان قرار بود دایر بشود می‌گویند به درد نمی‌خورد) استدلال ایشان هم این است که اگر ما کارخانه قند در ایران بیاوریم و قند تولید کنیم و توسعه بدهیم شاید گران‌تر از قندی که از خارج وارد کنیم تمام می‌شود تو را به خدا اگر آقایان ملاحظه بکنید این حرف قابل استماع است؟ در این مملکت اگر ما بخواهیم این‌جور استدلال بکنیم برای امور کشاورزی بنده خیال می‌کنم که خوب است این عده رعیت را هم که داریم آن‌ها را هم بگذاریم توی شرکت‌ها تابعه سازمان برنامه که حقوق بگیرند زندگی کنند جناب آقای مهندس طالقانی فرمودند دولت توجه دارند و واقعاً بنده هم معتقد هستم حقیقتاً دولت توجه دارد حسن‌نیت هم دارد اطلاع هم دارد که تصویب‌نامه اخیر صادر فرمودند که ده میلیون تومان به سرمایه بانک کشاورزی اضافه شود ولی من از خودم سؤال می‌کنم حالا قوانین ما بعداً مرد نظر آقایان واقع می‌شود بعضی‌ها را اجرا می‌کنند و بعضی را هم اجرا نمی‌کنند آیا تصویب‌نامه‌های خودشان هم همیجور است آیا برای وتو گفتن به تصویب‌نامه هیئت دولت یک مقام دیگری هم هست؟ اگر هست پس دولت چه می‌گوید؟ بنده شنیدم با همین تصویب‌نامه که آقای مهندس طالقانی این‌جا می‌فرمایند مخالفت می‌نمایند و گفته شده این تصویب‌نامه را اجرا نمی‌کنیم و پول به بانک کشاورزی نمی‌دهیم آقایان در این مملکت یک دولتی در توی این دولت هست و آن دولت است که دارد حکومت می‌کند و کلیه امور عمرانی و کشاورزی مملکت را در دست دارد بایستی با آن مبارزه کرد یعنی با آن کسی که قوانین مجلس را فلج می‌کند تصویب‌نامه مملکت را که مربوط به عمران و آبادی مملکت می‌شود جلویش را می‌گیرد بنده سؤال می‌کنم این موضوع را اگر واقعاً آقای طالقانی اطلاع دارند تصویب‌نامه‌شان اجرا شده بفرمایند من قانع می‌شوم و اگر قبول دارید این تصویب‌نامه اجرا نشده و اگر قبول دارید که به بانک کشاورزی جداً در این مملکت مخالفت می‌شود و حتی شخص شخیص نیساری بنده اطلاع دادم حمله شده که چرا معامله هزار تراکتور را کرده و این تراکتورها را وارد کرده است به این‌که الان این تراکتورها در املاک زراعی برای کشاورزان مشغول کار هستند این مطلب را باید دقت کرد (کاشانی- آقای نیساری‏ یک شخصیت بارز اقتصادی است) بنده کاملاً به ایشان اعتماد دارم و همین کار خرید هزار تراکتورشان کار بسیار مفیدی بود این است که بنده خیال می‌کنم ار آقایان توجه بفرمانید که هم قوانین ما درست اجرا بشود و هم تصویب‌نامه‌های دولت اجرا بشود و البته فکری برای کشاورزان ایران می‌شود بنده امیدوارم که فکری کنید و آن مقام و کسی که مانع آبادی و توسعه کشاورزی ایران است آن مقام دستش از ادامه این رویه کوتاه باشد (احسنت).

۶- جواب آقای معاون وزارت دارایی به سؤال آقای خلعتبری در مورد مخارج بهداری شهرستان‌ها.

رئیس- آقای خلعتبری.

خلعتبری- آقای انواری جواب بدهند بعد.

رئیس- شما تذکر موضوع را بدهید تا ایشان جواب بدهند.

خلعتبری- تذکر راجع به بهداری‌های ولایات است که اعتبار آن چهار ماه دیرتر می‌رسد.

رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی (انواری)- سؤال جناب آقای ارسلان خلعتبری راجع به مخارج بهداری شهرستان است در سال‌های گذشته که بودجه نداشتیم این تأخیرات ممکن بود پیش بیاید چون بودجه به صورت یک دوازدهم می‌گذشت و ممکن بود که تأخیر بشود ولی خوشبختانه در سال جاری بودجه داریم و در حال حاضر عرض می‌کنم که حواله سه ماه اول سال مخارج بهداری شهرستان‌ها عموماً صادر شده و اجازه پرداخت هم از خزانه فرستاده شده و تصور می‌کنم در این تاریخ دیگر نگرانی نباشد و وسیله پرداخت در تمام شهرستان‌ها باشد (خلعتبری- در چه تاریخ) در دوازده روز قبل حواله سه ماه یکجا صادر گردید معمولا وقتی که بودجه می‌گذرد دیگر حوالجات شهرستان‌ها را بعضی را سه ماهه بعضی را شش ماهه و بعضی را ۱۲ ماهه صادر می‌کنند تصور می‌کنند که نگرانی جنابعالی رفع شده است.

رئیس- خلعتبری.

خلعتبری- جناب آقای انواری بنده فقط می‌خواستم عرض کنم بودجه‌های بهداری شهرستان‌ها وقتی دیر می‌رسد بنده نمی‌دانم که آن مریض‌ها در آن‌جا چه جوری در آن‌جا ارتزاق می‌کنند وقتی اعتبار درژیر می‌رسد پس به آن‌ها غذا داده نمی‌شود و مسلماً مریض‌ها غذا نمی‌خورند و مریض که غذا نخورد چگونه از مرزش دفاع می‌کند (صارمی- نسیه می‌آوردند) اگر نسیه می‌آوردند دو سه برابر گران‌تر تمام می‌شد دارو هم چهار ماه دیرتر می‌رسید به جای این‌که چهار ماه زودتر برسد چهار ماه دیرتر می‌فرستادند و بعضی جاها ۷ ماه دیرتر می‌فرستند بنده خودم استاندار گیلان بودم آن‌جا همیشه ۸ ماه دیرتر می‌رسید (پورسرتیپ- دارو هم اگر برسد تازه طبیب نداریم) حالا بنده به اطلاع آقایان می‌رسانم که دو هفته قبل یک طرحی تهیه کردیم که به موقع اینجا

قرائت می‌شود و تکلیف بهداری شهرستان‌ها را تعیین می‌کند ولی از جنابعالی خواهش می‌کنم ترتیبی بدهید که محتاج به سؤال نباشد ترتیبی بدهید که دو ماه و یک ماه زودتر به آن‌ها برسد دیگر عرضی ندارم.

۷- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق.

رئیس- هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق که انتخاب شده است به اطلاع آقایان می‌رسد

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۰- ۴- ۱۳۳۴ کمیسیون تحقیق مجلس شورای ملی تشکیل و هیئت رئیسه خود را از این قرار انتخاب نمودند:

رئیس- آقای سلطانی.

نایب رئیس- آقای خزیمه علم- منشی آقایان: صدقی و صارمی.

۸ - تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ.

رئیس- آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- در آذر ۱۳۳۳ قانونی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است برای کمک به معلمین که اشل حقوق‌شان بالا برده بشود البته در آن قانون قید شده به ترتیبی که دولت می‌تواند اعتبار تأمین کند ابتدا کمک آموزگاران و دبیران و دانش ایران و استادان تفاوت حقوشان تأمین بشود البته چون دولت کمال علاقه را به اجرا این قانون داشت اعتباری برای کمک آموزگاران که طبقه ضعیف‌تر این مملکت از حیث حقوق هستند فراهم شده است به این جهت لایحه‌ای با قید یک فوریت تقدیم می‌شود که حقوق این طبقه از معلمین تأمین بشود امیدوار هستم که دولت به تدریج موفق بشود برای سایر معلمین هم اعتبار کافی فراهم بیاورد (نمایندگان- انشاءالله) (میراشرافی- آقای وزیر فرهنگ راجع به آقای توکلی که بنده سؤال کردم جواب بفرمایید) لایحه دیگر هست راجع به اضافه اعتبار برای دانشکده پزشکی تهران و بیمارستان‌ها تابعه البته آقایان استحضار دارند که جمعیت تهران روز به روز زیاد می‌شود و بیمارستان‌ها وسایل و تجهیزات کافی ندارند حتی این وسایل موجود هم برای مریض‌های حاضر کافی نیست و چون محصلین دانشکده پزشکی باید در بیمارستان‌ها کار بکنند و مطب به اندازه‌کافی نیست برای تکمیل این وسایل و بهبود وضع بیمارستان‌ها یک اعتبار اضافی امسال دراختیار دانشکده‌های پزشکی تهران گذاشته می‌شود که این تجهیزات را کامل بکنند هم با تحصیل یک اضافه اعتبار توفیقی پیدا خواهد کرد که یک عده بیشتری دانشجو برای دانشکده پزشکی تهران بپذیرد البته آقایان استحضار دارند عده دواطلب زیاد است و طبیب هم در این کشور خیلی کم است این لایحه برای جوآن‌ها کشور کمکی خواهد بود و مفید هم خواهد بود این لایحه هم با قید یک فوریت تقدیم می‌شود (دکتر بینا- با دو فوریت بدهید.

رئیس- لایحه مالی است احتیاج به دو فوریت ندارد.

وزیر فرهنگ- یک لایحه دیگری است برای اعتبار اضافی برای وزارت فرهنگ البته آقایان استحضار دارند که همه ساله برای اولین سال تحصیلی باید تعدادی مدارس جدید و کلاس جدید اضافه شود این اعتبار در نظر گرفته شده مدارس موجود تکمیل شود و این به این جهت این لایحه را هم با قید یک فوریت برای اضافه اعتبار تقدیم می‌کنم لایحه آخری برای استخدام آقای کدار برای مدت دو سال است چون یک کارهایی در باستان‌شناسی شده است و کارهایی هم در برنامه است که باید دنبال بشود بنابراین برای دو سال از وجود ایشان استفاده خواهیم کرد برای باستان‌شناسی لایحه‌اش را تقدیم می‌کنم (بسیار خوب است)

۹- طرح و تصویب فوریت لایحه اضافه اعتبار ترمیم حقوق کمک آموزگاران.

رئیس- چون این لوایح مالی تقاضای یک فوریت برای آن کافی است باید فوریت آن‌ها در مجلس مطرح شود همین طور یکی یکی به ترتیبی که داده‌اند فوریت آن‌ها مطرح و رأی گرفته می‌شود بنابراین فعلاً فوریت لایحه اعتبار ترمیم حقوق کمک آموزگاران مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

به طوری که خاطر محترم مستحضر است ضمن تبصره ۱۲ قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب یازدهم آذر ماه ۱۳۳۲ پیش‌بینی شده است که هر گاه دولت نتواند بودجه لازم را برای تأمین با پیدا شدن اعتبار مکلف است مندرجاَ به ترتیب اضافه اعتبار کمک آموزگاران آموزگاران دبیران دانشیاران و استادان را تأمین و پرداخت نماید.

نظر به این‌که وضع مالی فعالی دولت اجازه تأمین اعتبار لازم را برای همه طبقات معلمین نمی‌دهد و از طرفی دولت علاقمند است که این قانون هر چه زودتر به مرحله اجرا در آید و طبقه کمک آموزگاران از حیث حقوق در مراتب مختلف نسبت به طبقات دیگر ضعیف‌تر و بنابراین بیشتر مستحق کمک می‌باشند به این جهت ماده واحده زیر را با قید یک فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را می‌نماید:

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود ترمیم حقوق کمک آموزگاران را با توجه به تبصره ۱۲ قانون ترمیم حقوق و فرهنگیان مصوب یازدهم آذر ماه ۳۳ تا میزان ماهی دو میلیون ریال از اول مرداد ۱۳۳۴ از محل در آمد عمومی کشور پرداخت نماید ترمیم حقوق مربوط به سال ۱۳۳۳ و چهار ماه اول ۱۳۳۴ این طبقه و همچنین ترمیم حقوق سایر طبقات معلمین طبق قانون مذکور با پیدا شدن اعتبار پرداخت خواهد شد

تبصره- وزارت فرهنگ می‌تواند در مازاد اعتبار فوق حقوق دبیران و کار آموزگاران را که طق تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ باز نشسته می‌شوند بدون رعایت تبصره ۱۲ قانون ترمیمی حقوق فرهنگیان طبق اشل جدید ترمیم نموده و آن را بازنشسته نماید. و در صورتی که اعتبار فوق کافی نباشد در حقوق بازنشستگی ایشان بعد از تأمین و پرداخت ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران بر بنای اشل جدید تجدیدنظر به عمل خواهد آمد

وزیر فرهنگ دکتر مهران- کفیل وزارت دارایی فروزان- نخست‌وزیر حسین علاء

رئیس- فوریت مطرح است آقای صدرزاده موافقید؟

صدرزاده- موافقم‏

رئیس- آقای صفایی موافقید (صفایی- بنده مخالفم) بفرمایید

عبدالصاحب صفایی- آقایان نمایندگان تعجب خواهند فرمود که چطور با کمک آموزگاران و لایحه مربوط به این کار مخالفت می‌کنم (کاشانی- تعجبی ندارد) (با اعتراف به حسن‌نیت جناب آقای وزیر فرهنگ متأسفانه از لحاظ اصول بنده به این فوریت مخالفم چرا؟ جوابش اصولاً برای این است که به موقع اجرا در نمی‌آید اگر مجلس شورای ملی قانون تصویب بکند و بعد به مرحله اجرا در نیاید به نظر بنده توهینی است به قوه مقننه اکنون ما موارد چندی داریم که قانون از مجلس گذشته ولی دولت به مرحله اجرا در نیاورده همین چند دقیقه قبل جناب آقای عمیدی نوری اشاره کردند که در دولت احساس یک دولتی می‌شود که او مانع اجرای قوانی و برنامه‌های اصلاحی است در کمیسیون برنامه تصویب شد که به شهرها کمک بشود از لحاظ امور برق و وسایر لوازم ضروری ولی سازمان برنامه باقی است قانون کمک به آموزگاران گذاشته است وزارت دارایی خوب جناب آقای وزیر فرهنگ شما با آن حسن‌نیتی که دارید قانون می‌آورید و ما تصویب می‌کنیم بعد یک شخص دیگری می‌گود پول نداریم چرا خودتان را زحمت می‌دهید چرا ما را وارد می‌کنید قانون تصویب می‌کنید بعداً نمی‌شود قطع دارم این قانون وزیر فرهنگ آورد بعد بهشان پول نمی‌دهند چنانچه قوانین دیگر برای مملکت گذاشت تاکنون نه تأمین اعتبار کردند و نه پول دادند سازمان برنامه اکنون تمام بودجه‌های عمرانی و اصلاحی را متوقف کرده بنده علت مخالفتم نه برای این است که مطرح نشود بنده هم به فوریتش معتقدم و هم به لوزمش ولی پول نمی‌دهد در دستگاه‌ها که باید پول بدهد برخورد به اشکال می‌کند می‌گوید پول نداریم نتیجه چه می‌شود؟ ما زحمتی کشیده‌ایم و قانون تصویب کردیم و آموزگاران را اشتباه‌شان را تحریک کرده‌ایم یک پولی به آن‌ها داده می‌شود و بعد هم نمی‌دهند به آقای وزیر فرهنگ هم در مقابل آن‌ها خجالت می‌کشد چون نمی‌تواند انجام بدهد برای این‌که پولی در اختیارشان نیست و حالا که پول نمی‌دهند و اجرا نمی‌کنند این یک فوریتش برای چیست در هر حال بنده با این اصل و فوریشتی مخالف نیستم با کمک هم مخالف نیستم ولی چون نمی‌دانم فردا آقای وزیر فرهنگ به این معلمین بی چاره خواهند گفت پول نداریم هر جا که زور باشد فرص باشد پول دارند که همه‌گونه کمک کنند ولی به فرهنگ که می‌رسد نمی‌دهند و می‌گویند پول نداریم (قنات‌آبادی- ۸۰ هزار لیره می‌دهند برای این‌که مطالعه در فرودگاه‌ها بکنند)

رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایانی که با فوریت موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای چاپ فرستاده می‌شود و در جلسه بعد مطرح می‌شود.

۱۰- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافه اعتبار دانشکده پزشکی‏

رئیس- فوریت لایحه اضافه اعتبار دانشکده پزشکی مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

مجلس شورای ملی نظر به وضع خاصی دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های تابعه آن از حیث ضیق مالی و کسب بودجه پیدا نموده به طوری که دایر نگاه داشتم تأسیسات مرکزی بیمارستان‌های تابعه آن خصوصا بیمارستان‌های پهلوی با بودجه فعلی مقدور نمی‌باشد و از

طرف دیگر افزایش عده دانشجویان پزشکی مستلزم افزایش تختخواب‌های بیمارستان‌ها برای آموزش بالینی است و این امر نیز افزایش بودجه دانشکده پزشکی را ایجاب می‌کند لذا ماده واحده زیر را با یک تبصره و با قید یک فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۶۰ میلیون ریال علاوه بر مبلغ ۱۹۱۲۲۲۰۰۰ ریال اعتبار مخارج دانشکده پزشکی و بیمارستان‌ها منظور در ردیف بیست صورت شماره او منزم به قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور برای تکمیل تأسیسات و دایر نگاه داشتن بیمارستان‌های تابعه دانشگده پزشکی تهران خواسته بیمارستان پهلوی مطابق صورتی که به عنوان بودجه ضمیمه به بودجه تفصیلی دانشگده مذکور تنظیم و به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی ارسال خواهند داشت پس از تصویب کمیسیون بودجه از محل در آمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نمایند تا مانند سال اعتبار مصوب بودجه سال جاری دانشگاه قبل مقررات لایحه قانون امور مالی دانشگاه مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۳۳ کمیسیون‌های مشترک مجلسین به مصرف برسد

تبصره- اضافه اعتبار فوق‌الذکر نباید بایستی به هیچ‌وجه مخارج پرسنلی و اداری برسد

کفیل وزارت دارایی- فروزان‏

وزیر فرهنگ- دکتر مهران- نخست‌وزیر حسین علاء

رئیس- آقای صارمی موافقید.

صارمی- موافقم‏

رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی موافقید؟

بزرگ ابراهیمی- مخالفم‏

رئیس- بفرمایید.

بزرگ ابراهیمی- بنده می‌خواهم از آخرین مخالفت استفاده بکنم. و به آقای وزیر فرهنگ عرض کنم ایران نتها تهران نیست بدبختی ما این است که تمام مسائلی ما روی شهر تهران است آقا آذربایجان قسمت مهمی از این مملکت است من ده دفعه پشت این تریبون گفتم مورد حمله است در مقابل دو گروه واقع است جناب آقای وزیر فرهنگ آذربایجان مورد حمله و در مقابل دو کوران واقع است و مورد حمله است حفظش بکنید به خدا از دستتان می‌رود آن وقت مسئول کسانی هستند که فقط چشم‌شان مثل ذره‌بین به محیط تهران و این‌جا است آذربایجان استاد ندارد مریضخانه ندارد دانشگاهش اصلاً استاد ندارد لابراتوار ندارد هیچ چیز ندارد (صارمی- فقط آذربایجان ندارد؟) (ارباب- همه این‌ها از بندرعباس انتقال بدهند) (پورسرتیپ- همه می‌آیند تهران را آباد می‌کنند) همه جا نمی‌شود این عرضی که بنده می‌کنم نباید پشت تریبون بگویم بنده عرض می‌کنم یک ملتی که از هر چیز محروم است یک دانشکده‌ای برایش دموکرات‌ها ساختند آمدیدم تکمیلش کنیم دو تا هم استاد داشت بیرونش کردند حالا یک فکری برای آذربایجان بفرمایید من منظور از این مخالفتم عرض همین مطلب بود (صارمی- برای تمام دانشکدهای ولایات) من که عرض کردم فقط تهران را گرفته‌اند.

رئیس- فقط دو فوریت صحبت بکنید

ابراهیمی- غرضم از این مخالفت این بود که استدعا کنم از جناب آقای وزیر فرهنگ که یک فکری برای دانشکده آذربایجان هم بکنید دو تا استاد هم که داشت رفت آن‌جا هم مجهز بکنید و اگر نمی‌خواهید درش را ببدنید مخالفتم را هم پس می‌گیرم‏

رئیس- آقای وزیر فرهنگ‏

وزیر فرهنگ- یک توضیحی لازم است عرضم بکنم که دانشکده پزشکی تهران دانشکده‌ای نیست که فقط برای تهران طبیب تربیت کرده باشد یک دانشکده‌ای است که تمام اطبایی که امروز در نقاط مختلف کشور کار می‌کنند قسمت اعظمش از این دانشکده بیرون می‌آیند (صحیح است) بنابراین اگر این بیمارستان‌ها مجهز می‌شود برای این است که این وسایل دانشگاه در اختیار دانشکده پزشکی قرار بگیرد اما راجع به شهرستان‌ها عرض کردم در لایحه بعدی که تقدیم شد پیش‌بینی‌ها لازم برای شهرستان‌ها شده به خصوص آذربایجان آقایان اطلاع دارند دانشکده‌ای الان دارد و امسال هم اولین سالی است که فارغ‌التحصیل از آن‌جا بیرون می‌آید و روز به روز کامل‌تر می‌شود و در این اعتبار اضافی که برای بودجه وزارت فرهنگ در نظر گرفته شده یک قسمتش اختصاص پیدا خواهد کرد به دانشکده پزشکی آذربایجان و همینطور سایر دانشکدهای پزشکی بنابراین نظر آقای ابرهیمی کاملاً تأمین است (احسنت)

رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای چاپ فرستاده می‌شود.

۱۱- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافی اعتبار وزارت فرهنگ‏

رئیس- فوریت لایحه اضافه اعتبار وزارت فرهنگ مطرح است، لایحه قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست مجلس شورای ملی به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است وزارت فرهنگ طبق قانون تعلیمات اجباری همه ساله باید مدارس و کلاس‌های جدید دایر نماید و به علاوه در نظر دارد که عده‌ای مدارس کشاورزی و حرف‌های تأسیس نماید تا موجبات تحصیل آن عده از دانش‌آموزان که ذوق و استعداد آن‌ها متوجه این‌گونه تحصیلات هست فراهم گردید برای اجرای این منظور لایحه‌ای مشتمل بر یک ماده واحده و چهار تبصره به شرح زیر به عقیده یک فوریت تقدیم و استدعای تصویب آن را دارید:

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور بر بودجه سال ۱۳۳۴ وزارت فرهنگ علاوه نماید که بر طبق صورت جزیی که وزارت فرهنگ تهیه و به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی ارسال می‌نمایند با رعایت یک دوازدهم ماهیانه به مصرف برسد.

تبصره ۱- استفاده از این اعتبار محصرا برای تأسیس مدارس جدید و کلاس‌های اضافی در مدارس موجود و تکمیل ارتباطات مربوط به هزینه‌های مدارس و تهیه و سایل علمی و آموزشی و تربیتی خواهد بود.

تبصره ۲- تقسیم کلاس‌ها و مدارس جدید در کلیه شهرستان‌ها با رعایت جمعیت هر حوزه خواهد بود و ضمن تقسیم اعتبار باید به نقاطی که از حیث عده مدارس در گذشته عقب مانده‌اند توجه بیشتری به عمل آید.

تبصره ۳- به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود برای تعلیم در مدارس حرف‌های و کشاورزی فارغ‌التحصیلان دوره کامل هنرستان صنعتی و مدارس کشاورزی را با رتبه یک آموزگاری و مهندسین رشته‌های صنعتی و کشاورزی را که تحصیلات‌شان برابر لیسانس می‌باشد بار به یک دلیلی استخدام نموده و آن‌ها را تابع قوانین مربوط به استخدام آموزگاران و دبیران نماید به معلمین مدارس‏ حرف‌های و کشاورزی که تمام وقت آن‌ها در اختیار آموزشگاه می‌باشند و در مزارع یا کارگاه‌های به عملیات مشغول می‌باشند و همچنین به رئیسان و ناظمان مدارس حرف‌های و کشاورزی علاوه بر مزایای قانونی فوق‌العاده فنی پرداخت خواهد شد و وزارت فرهنگ می‌تواند در صورت احتیاج از وجود مهندسین و متخصصین و استادان کار با پرداخت حق‌الزحمه متناسب استفاده نماید آئین‌نامه مزایای و حق‌الزحمه فوق پس از تصویب هیئت وزرا به موقع اجرا گذارده می‌شود.

تبصره ۴- وجوهی که از فروش محصولات مدارس کشاورزی و حرف‌های به دست می‌آید پس از وضع قیمت مواد اولیه که به حساب درآمد دولت منظور می‌گردد طبق مقراراتی که به تصویب وزارت فرهنگ خواهد رسید قسمتی به مصرف پاداش دانش‌آموزان و قسمت دیگر به مصرف تهیه وسایل و تجهیزات آموزشگاه می‌رسد و به این ترتیب نسبت به محصولاتی که در گذشته به دست آمده است نیز قابل اجرا می‌باشد.

وزیر فرهنگ- دکتر مهران.

کفیل وزارت دارایی- فروزان- نخست‌وزیر- حسین علاء.

رئیس- آقای اردلان مخالفید؟ بفرمایید.

اردلان- بنده متأسفم با لایحه‌ای که به نام کمک به فرهنگیان است مخالفت می‌کنم ولی اصول مملکت‌داری بالاتر از این است که انسان نسبت به یک کار مفیدی اظهار مخالفت بکند و شخص نظرش همیشه باید این باشد که آن کار اساسی محفوظ بماند آقایان شما کسر بودجه دارید کفیل وزارت مالیه می‌گوید ۲۰۰ میلیون کسر دارد ۲۰۰ میلیون هم نیست بالاتر است لوایح درآمدتان هم هنوز به موقع عمل و اجرا در نیامده معهذا بدون مطالعه بدون این‌که محلش معلوم باشد اضافه چطور می‌شود تصویب کرد خدا رحمت کند میرزا ابوالقاسم خان بودجه را تا یک چیزی پیش او می‌رفت می‌گفت آقا محلش را معین کنید من سؤال کردم از وزارت دارایی راجع به تأمین اعتبار این لایحه ایشان گفتند که من اصلاً پیشنهاد را هم ندیده‌ام آن وقت ما چطور می‌توانیم به این ترتیب به ده میلیون اضافه رأی بدهیم با این‌که بودجه کسر دارد؟ البته این کار خیلی خوبی است کارهای خیلی خوب توی مملکت هست ولی آقای عایداتان را معین بفرمایید محلش را معین بکنید بعد رأی بدهید خدا شاهد است من عقیده شخصیم این است و با نهایت قدرت می‌گویم اگر دولت متوجه خرج و دخل مملکت نباشد اگر بدون مطالع لایحه خرج به ما پیشنهاد کنند اعلام ورشکستیگی است یعنی باری است که دائم ما را مقروض می‌کند که دائماً گرفتار باشیم که هیچ‌وقت مملکت ما پیش نرود آقایان رأی ندهید مجلس نباید رأی بدهد برای این‌که این مملکت باید بودجه اصلاحی داشته باشد نه هر روز خرجی بیاورند و به ما تحمیل بکنند (احسنت).

صدرزاده- وزیر دارایی که امضا کرده فکر بودجه‌اش را کرده.

اردلان- نفهمیده.

میراشرافی- ششصد میلیون کسر بودجه است.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای طبع و نشر فرستاده می‌شود لایحه چهارم راجع به استخدام آقای کدار عادی است به کمیسیون فرهنگ فرستاده می‌شود.

۱۲- طرح و تصویب گزارش مجلس سنا راجع به اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها.

رئیس- لایحه استخدام معلمین خارجی در دستور بود آقای صدرزاده موافقید؟

صدرزاده- موافقم.

رئیس- آقای کریمی مخالفید؟ بفرمایید.

کریمی- خواستم قبلاً توضیحی عرض کنم که این مخالفت و موافقت روی مواد مربوط به نظر کمیسیون فراکسیون نیست نظر فردی است که از لحاظ حوزه انتخابیه بنده مجبور می‌شوم با یک لایحه‌ای مخالفت بکنم قنات‌آبادی (احسنت) اقلیت مثل این‌که وقت‌شان برای صحبت کم است و می‌خواهند با احسنت گفتن استفاده از این موفقعیت بکنند انشاءالله روز یکشنبه حرف‌هایشان را این‌جا خواهند زد حالا بگذارید بنده عرضم را بکنم (قنات‌آبادی- بازهم احسنت) دولت اجازه خواسته است برای کادر آموزشی و تدریسی دانشگاه‌ها معلمین خارجی استخدام کند و به این مملکت بیاورد بنده شخصاً با اصل این عمل موافق هستن ولی عرضی دارم همان مطلبی که قبلاً همکاران محترم به عرض آقایان رسانیده‌اند و آن این است که دولت‌ها هیمشه توجه‌شان را به مرکز معطوف کرده‌اند و از ولایات و شهرستان‌ها به طورکلی منحرف هستند یکی از استان‌های بزرگ مملکت استان پنجم است یعنی غرب ایران که در همین مجلس شورای ملی چند نفر نماینده دارد جناب آقای دولت‌شاهی جناب آقای عمید احتشام جناب آقای اعظم زنگنه نمایندگان محترم ثلاث جناب آقای اردلان جناب آقای سالار سنندجی جناب آقای دکتر وکیل- جناب آقیا غضنفری جناب آقای نراقی- جناب آقای پورسرتیپ غرب این‌جاست ۲۰ نفر نماینده دارد ولی به هیچ‌وجه برای غرب فکری نکرده آقای معاون نخست‌وزیر حضرتعالی توجه بفرمایید استدعا می‌کنم که یادداشت بفرمایید به جناب آقای علاء تذکر بدهید یک نایحه‌ای که بیست نفر نماینده دارد در این مجلس برای این ناحبه از لحاظ فرهنگی هیچ فکری نکرده‌اند کرمانشاه مرکز استان پنجم کردستان که این ناحیه حساس این مملکت است ضمیم آن‌جا است (اردلان و دکتر وکیل- جزء کرمانشاه نیست مستقل است) ثلاث تویسرکان بروجورد ملایر و همدان این‌ها همه مربوط به یک استان هستند یک دانشکده در آن‌جا نساخته‌اند تأسیس ن کرده‌اند آن‌جا مرکز است جناب آقای رئیس با وزرا صحبت می‌کنند نمی‌گذارند بنده عرضم را بکنم جناب آقای دکتر پیرنیا بنده مطالب حساسی دارم باید معاون جناب آقای نخست‌وزیر یادداشتی بفرمایند جناب آقای وزیر فرهنگ جنابعالی همم یادداشت بکنید این حرف‌ها که این‌جا گفته می‌شودند توجه بکنید اگر دولت به این مطلب توجه نکند نبدیل به یک باند سیاه یعنی عدم اعتماد به دولت خواهد شد چرا توجه نمی‌کنید ۲۰ مرتبه است این مطلب را پشت تریبون می‌گویم این یک ناحیه بزرگ مملکت را فراموش کرده‌اید چرا برای کرمانشاه فکر نمی‌کنید؟ چرا برای دانشکده کشاورزی کرمانشاه فکری نمی‌کنید همه‌اش می‌خواهید که ما یا شویم بایستیم بگوییم موافقیم و بنشینیم آخر شما هم باید فکر یک ناحیه بزرگ مملکت باشید ۲۰ تا نماینده در این‌جا دارد همه احترام می‌کند به دولت نظریه اعلیحضرت همایونی تعظیم می‌کنیم و دولت‌ها موافقت می‌کنیم ولی دولت هم باید قدمی برای مردم بردارد به نظریات نمایندگان توجه بکنند بنده این‌جا صریحاً عرض می‌کنم اگر دولت به استان پنجم توجهی نکند به تمام لوایح بنده رأی کبود خواهم داد (احسنت).

عبدالصاحب صفایی- حالا هم احتیاطاً یک رأی کبود بدهید.

رئیس- آقای صدرزاده.

صدرزاده- حقیقت امر این است که در موضوع گله‌ای که آقایان نمایندگان محترم راجع به عدم توجه دولت نسبت به شهرستان‌ها می‌کنند خود بنده هم‌آهنگ هستم (احسنت) و اکید وارم که دولت یک توجهی بکند که شهرستان‌ها هم‌آهنگ استان مرکز پیش برود اما راجع به این قانون بنده می‌خواهم یک تذکری حضور نمایندگان محترم بدهم به طوری که ملاحظه می‌فرمانید خوشبختانه طالبین دانش و تحصیلات عالیه در این مملکت روز افزون است و روز به روز در تزاید است و از طرف دیگر در مملکت هم یک کالاهای عمرانی مهم از لحاظ سدسازی و برق در پیش داریم که محتاج به متخصص فنی هستیم که الان متخصص زیادی استخدام می‌شوند با مبالغ گزاف صلاح و صرفه مملکت و دولت این است که ما افرادمان را بفرستیم تحصیل کنند و معلومات عالیه را فرا بگیرند که ما با وجود آن‌ها در کارهای دولتی استفاده کنیم و بی‌نیاز بشویم از استخدام بیگانگان با آن مبالغ گزاف برای این کار دو سه راه موجود است یک راه این است که ما دانشکده‌ها و دانشگاه را توسعه بدهیم که بتوانند تقاضای بیشتری را برای ما تحصیل بپذیرند من تصور می‌کنم که یک قسمتی از لوایحی که امرزو آقایان نمایندگان محترم به فوریت آن رأی دادند این منظور را عملی بکند یعنی دانشکده‌های شهرستان‌ها مرکز توسعه پیدا کند و بتواند عده زیادی از داوطلبین را بپذیرد راه دوم اعزام محصلین به خارجه است الان عده‌ای که ما در مملکت از وجودشان استفاده می‌کنیم عده‌ای هستند که در زمان اعلیحضرت فقید به اروپا اعزام شده بودند و اکنون مراجعه می‌کرده و ما از وجود آن‌ها در تمام شئون مملکتی استفاده می‌کنیم اما درباره محصلین خارجی که ما صحبت به میان آمد می‌خواستم تذکری به جناب آقای وزیر فرهنگ بدهم و آن این است که دولت سابق جناب آقای دکتر امینی ده ملیون تومان به محصلینی که به خارج می‌روند از لحاظ ارز تحصیلی کمک کرده‌اند یعنی پیشنهاد داده‌اند و قبول شد ولی مربوط به همه محصلینی که در خارج هستند نیست الان یک تبعیضی برقرار شده بعضی دلار را به ۳۲ ریال. و بعضی به ۸ تومان برای فرزندان خودشان تهیه می‌کنند برای این‌که یک افرادی حاضر می‌شوند یم مبلغی برای خرج تحصیلی فرزندان‌شان بپردازند و مفارغت آنان را تحمل کنند این سزاوار نیست که دولت برای آن‌ها تبعیض به کار ببرد و موجب نارضایتی آن‌ها را فراهم بکند ولی اگر یک وقتی اعتبارات دولت کافی نباشد باید قبلاً اعلام بکند که از فلان تاریخ برای ما مقدور نیست که محصل با ارز دولتی به خارج برود ولی قبل از این‌که چنینی اعلام عمومی بکند این تبعیض را نباید بکند امیدوارم جناب آقای وزیر فرهنگ که خودشان وقتی ریاست سرپرستی محصلین را در خارج داشتند به این نکته توجه بفرمایند و البته کمیسیون محترم بودجه و مجلس هم کاملاً موافق است اما راه دیگر برای توسعه و تعلیم و تربیت دعوت استادان و معلمین خارجی است به ایران ورد هر کالا و هر متاع و هر مال‌التجاره‌ای ممکن است برای مملکت مضراتی داشته باشد ولی ورود کالای علم و معرفت هیچ‌گونه ضرری ندارد بلکه کمال فایده را دارد من خیلی متأسفم که این لایحه قانون استخدام معلمین خارجی بیش از یک سال است که در جریان این دو مجلس گرفتار شده است در مجلس تصویب شد و به مجلس سنا رفت اول در مجلس سنا فوریت آن را سلب کردند نظرشان این بود که راجع به این لایحه یک مطالعات بیشتری بکنند و اگر نواقصی دارد مترفع کنند به طوری که بنده استحضار دارم در کمیسیون محترم فرهنگ مجلس سنا جناب آقای دکتر اقبال که خود وزیر دانشگاه هستند با حضور جناب آقای وزیر فرهنگ و سایر آقایان که سابقه وزارت فرهنگ داشته‌اند یک مطالعاتی کرده‌اند یک تبصره‌های به این قانون افزوده‌اند که آن تبصرها وسایل تسهیل کار وزارت فرهنگ را دعوت استاد و معلم فراهم می‌کند مثلاً در این‌جا ما گذارانیده بودیم که فقط سی هزار ریال یعنی سه هزار تومان به معلمین خارجی بدهند در آن‌جا یک مبلغی برای کرایه خانه منظور شده است تصدیق می‌فرمایید که معلمی‌که دارای شرایط و صلاحیت از لحاظ معلومات باشد با مبلغ کمکی وطن خود را ترک نمی‏‌کند که بیاید این‌جا اولاد و فرزندان ما را تربیت کند به علاوه ترتیبات دیگری در این باره داده شده از کارمندان بازنشسته دولت که دارای فضایل و معلوماتی هستند در دانشکدها از وجود آن‌ها استفاده شود و در مقابل یک حق‌التدریس و یک پاداش به آن‌ها می‌دهد این نکته هم بسیار مفید است نکته‌ای دیگری که منظور شده است این است که اطبا و پزشکان عالی مقام ایرانی که ۵ سال در بیمارستان‌های بزرگ اورپا کار کرده باشند آن‌ها هم با یک سمت استادی و دانشیاری با یک رتبه مشخصی استخدام بشوند و بیایند کارهای دانشکدها را انجام بدهند تصدیق می‌فرمایید که این اطبای عالی مقام اگر دارای رتبه و مقام عالی نباشد هرگز چنین مسئولیتی قبول نمی‌کنند بنابراین از حضور آقایان تقاضا می‌کنم که به این لایحه که از سنا برگشته است رأی بدهند که بعد از یک سال این کار انجام بشود (صحیح است) یک نکته دیگر باید تذکر بدهم و آن این است که البته پیشنهاد به لوایح حق وکیل است و وکیل آزاد است در دادن پیشنهاد ولی این نکته را توجه داشته باشید که اگر پیشنهاداتی نسبت به این لایحه داده شود چه بسا منجر شود که این لایحه دو مرتبه به مجلس سنا برگردد موافقت آن‌ها نسبت به پیشنهاداتی که حالیه می‌دهیم به عمل بیاید و آن خودش یک سال طول می‌کشد بنابراین تمنی می‌کنم که به این لایحه به وضع حاضر رأی داده شود و آقایان اگر ایرادی دارد به دولت تذکر بدهند البته مورد مطالعه واقع خواهد شد

رئیس- آقای معاون نخست‌وزیر

معاون نخست‌وزیر- بنده گمان می‌کنم که احتیاجی نیست راجع به لوایح فرهنگی دفاع بشود چون همیشه خود آقایان نمایندگان محترم پشتیبان فرهنگ بوده‌اند و هر لایحه‌ای که راجع به فرهنگ مجلس تقدیم شده است خود آقایان پیشتبانی کرده‌اند و لطف کرده‌اند و تصویب فرموده‌اند فقط یک سوءتفاهمی ایجاد شد که جناب آقای اردلان فرمودند و بنده به جناب آقای معاون وزارت دارایی صحبت کردم گویا سوءتفاهمی شده جناب آقای معاون وزارت دارایی چنین فرمایشی نفرمودند برای این‌که خود آقایان ملاحظه می‌فرمایید در ذیل این لایحه خود آقای کفیل وزارت دارایی امضا کرده‌اند و یقیناً تأمین بودجه آن شده که این را امضا کرده‌اند می‌خواستم رفع این سوءتفاهم بشود و فکر نشود که آقای معاون وزارت دارایی چنین صحبتی فرموده‌اند ایشان چنین صحبتی نکرده‌اند و خودشان هم الان تکذیب می‌کنند.

اردلان- اگر تکذیب کنند بنده اعلام جرم می‌کنم.

رئیس- آقای دکتر افشار.

دکتر افشار- بنده با این‌که با این‌که با این لایحه کاملاً موافقم ولی تغییراتی که در مجلس سنا نسبت به این لایحه داده‌اند متأسفانه مثل این است که دقت کافی نشده و بنده تصور می‌کنم که ممکن است در عمل اشکالاتی را ایجاد کند این است که می‌خواستم تقاضا کنم آقایان موافقت بفرماید بعد از اصلاحاتی که در مجلس سنا به عمل آمده ایت یعنی اضافاتی که به این لایحه شده است این‌جا دوباره حذف بشود یکیش در تبصره ۵ است که به عقیده بنده یک اشکال اساسی دارد که اولاً بازنشسته را دو مرتبه دعوت به خدمت بکنند ثانیاً به بازنشسته در مقابل خدمتی که انجام می‌دهد حقوق پرداخت کنند

(صارمی- آقای دکتر افشار این مواد خوبش است) عرض کنم بنده تصور می‌کنم جناب آقای وزیر فرهنگ بهتر است دقتی بفرمایند که این آقایانی که دیگر سنشان تشخیص داده شده که بهتر است کار مثبت نکنند این‌ها را به دانشگاه‌های ولایات تحصیل نفرمایید و بگذارید اشخاصی که می‌توانند کار بکنند یعنی در سنینی هستند که می‌توانند خدمت بکنند از آنها استفاده بشود والا دوباره یک عده‌ای که خودتان قانوناً تشخیص داده‌ایدکه موقع کارشان گذشته اگر این‌ها تحویل را به دانشگاه‌های ولایت بفرمایند دانشگاه ولایات را از قافله علوم جدید نیم قرن دور نگاه خواهید داشت چون طبعاً اطلاعات آنها یک قرن یا نیم‌قرن با اطلاعات امروزی تفاوت دارد مطلب دیگر این تبصره شش است که بنده فکر می‌کنم آن تبصره سه که در مجلس شورای ملی تصویب شد این تبصره شش جانشین آن است تبصره سه سابق کافی‌تر است برای مقصود تبصره سه می‌گوید دانشگاه تهران مجاز است اضافه از تعداد فوق که برای شهرستان‌ها استخدام می‌شود از استادان عالی‌مقام که مشهور کشورهای اروپا و آمریکا برای تدریس در دانشگاه تهران نیز استخدام نماید همچنین این‌جا یک حداکثر حقوق برای این‌ها گذاشته‌اند که دست و پای ما را فرهنگ و دانشگاه‌ها را خواهد بست و بنده تصور نمی‌کنم لوزمی داشته باشد به علاوه اکر آن کلمه (استخدام) را به (استفاده) تبدیل بفرمایید بهتر خواهد بود عینی شما امروز نمی‌توانید استادان عالی مقام را که در خارج وجود دارند این‌ها را استخدام کنید که بیایند ایران ولی می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید برای یک سال دو سال آن‌ها را دعوت کنید بیایند تهران تدریس کنند و یک حق‌الزحمه‌ای به آن‌ها بدهید و همیشه از این قبیل استادان استفاده کنید مطلب دیگر تبصره ۷ است که در ضمن بنده فکر می‌کنم یک قدر خاصه خرجی خواسته‌اند بکنند یعنی دانشگاه داندانپزشکی و داروسازی تهران از دانشکده پزشکی منتزع و هر یک به صورتی واحد مستقل با رعایت مقررات دانشکده پزشکی انجام وظیفه بکنند پس مثل تمام دانشکده‌هایی هستند مرقوم بفرمایید که این‌ها دانشکده‌های مستقلی هستند ولی این‌که با رعایت مقررات دانشکده پزشکی باشند یعنی این دو تا دانشکده را می‌خواهید تحت قیومیت دانشکده پزشکی باقی بگذارید خوب این‌ها الان هستند این عمل یک قدری جنبه خصوصی را به نظر من نشان می‌دهد و یک عیب اصلی در قانون ایجاد می‌کند اگر دانشکده‌های دندانپزشکی و داروسازی همانطور که بنده عقیده دارم احتیاج دارند مستقل باشند البته خوب است ولی اگر بنا باشد دانشکده مستقلی باشند که رعایت مقرارات دانشکده پزشکی را بنمایند که الان جزو دانشکده‌های پزشکی هستند دیگر این فایده‌اش چیست این است که بنده تقاضا دارم یعنی پیشنهاد بنده این است که دانشکده‌های داروسازی و دندانپزشکی به صورت دانشگاه‌های مستقلی با رعایت مقرارت دانشگاه باشند وگر نه صحیح نیست که ما با یک دست بدهیم و با یک دست بگیریم (تیمورتاش- چه اصراری است؟) خوب اگر دلشان خواست مستقل‌شان کنند رعایت مقرارات دانشکده پزشکی یعنی چه؟ یعنی دانشکده پزشکی در شورای دانشگاه ۹ تا رأی داشته باشد این‌جا بیایند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بکشند در کار که رأی دانشکده پزشکی در شورای دانشگاه علاوه بشوند به عقیده بنده این شأن مجالس مقننه نیست اگر می‌خواهید واقعاً مستقلاً عمل کنید والله به همین شکل باقی مانند.

رئیس- آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ- بنده از توجه و ابراز علاقه‌ای که آقایان به دانشکده پزشکی شهرستان‌ها می‌فرمایند خیلی متشکرم ولی این‌که ما بخواهیم در تمام استان‌ها یک دانشکده‌هایی به وجود بیاوریم به نظر بنده یک قدری زود است برای این‌که ایجاد دانشکده وسایل و لوازمی می‌خواهد که ملاحظه می‌فرمایید ما الان در مورد دانشکدهایی که تأسیس شده به مشکلاتی برمی‌خوریم برای حل یکی از مشکلات این لایحه این است که مورد شور آقایان قرار گرفته البته آقایان باید اطمینان داشته باشند اطمینان داشته باشند که دولت هیچ‌گونه نظر خاصی نسبت به استان‌های مخصوصی ندارد وقتی بالاخره مرکز علمی‌در یک نقاطی تأسیس می‌شود باید سعی کرد در آن شهرهایی تأسیس شود که از حیث جمعیت وسعت آن نقطه مناسب‌تر به نظر می‌رسد البته این توجه امیدواریم وسعت پیدا کند و نقاط دیگر هم وسایل از لحاظ تأمین وسایل تعلیم و تربیت فراهم بشود عرض کنم جناب آقای صدرزاده راجع به ارز محصلین خارجی مطالبی فرموده‌ند بنده خیال می‌کنم ارتباط این موضوعی که فرمودند به این‌ها لایحه از این جهت بود که یک عده در خارجه مشغول تحصیلاتی هستند ما الان ممکن است در این دانشکدها از آن‌ها محصلین خارجی مطالبی فرمودند بنده خیال می‌کنم ارتباط این موضوع که فرمودند با این لایحه از که یک عده از این‌ها در خارجه مشغول تحصیلاتی هستند که ما الان ممکن است برای استفاده از آن‌ها بنده عرض می‌کنم برای محصلین خارجی این اشکال فعلاً مرتفع است و بنده هم امروز یا دیروز یا امروز اگر ملاحظه فرموده باشید در جراید به اولیا تمام دانشجویانی که در خارجه مشغول تحصیلات عالیه هستند و واجد شرایط تحصیلی دانشجویان را بگیرند (تیمورتاش- برای همه‌شان؟) بله برای همه‌شان (تیمورتاش- خدا عمرتان بدهد) تمام دانشجویانی که الان مشغول تحصیل در خارجه هستند و مدارک اشتغال به تحصیل‌شان را داده‌اند می‌توانند مراجعه کنند و از ارز تحصیلی را بگیرند بنابراین هیچ‌گونه تبعیضی بین داشنجویان الا نیست (دکتر بینا- ولو درسی و سی چهار رفته باشند؟ بنده سؤالی کرده‌ام) سؤال فرموده‌اید جوابش همین است عرض کنم الان اعلان کردیم که مراجعه بکنند و ارز تحصیلی را بگیرند و اما در مورد بازنشسته‌ها این البته یک موضوع کلی نیست که ما برویم اشخاص بازنشسته را بیاوریم مشغول کنیم منظور این است که اگر یک ساعات دروسی بلامتصدی باشد و تمام آن وسایلی که در این قانون پیشبینی کرده‌ایم برای اشتغال آن ساعات مسیر هم مفید می‌شود از این طرق ما می‌توانیم اگر چنانچه افراد فاضل و دانشمندی که بتوانند دو سه ساعت درس داشتید از وجود آن‌ها استفاده کنید بنده خیال می‌کنم در همه جای دنیا معمول هست که استادان بیش از آن سن معمولی که برای بازنشسته شدن برای کارهای دولتی هست سن بازنشستگی برای این‌ها زیادتر است و از آن‌ها بیشتر استفاده می‌شود یک مطالبی فرمودند که اصلاحات عبارتی است به نظر بنده ضرورتی ندارد استخدام کند یا استفاده کنیم همه‌اش نتیجه‌اش یکی است راجع به دانشکده داروسازی و داندانپزشکی باید عرض کنم موقع تأسیس دانشگاه دانشکده دادنپزشکی و دانشکده داروسازی یک مدارس عالیه‌ای بود وابسته به دانشکده پزشکی و یک مؤسسات وسیعی نبود الان این دانشکدها توسعه پیدا کرده دواطلب زیاد دارد اقتضا دارد این داشکده‌ها دانشکده‌های جداگانه‌ای بشوند و در شورای عالی دانشگاه نماینده داتشه باشند مثل سایر دانشکده‌ها ولی این‌که می‌فرمایید تابع مقررات دانشکده پزشکی است آقایان می‌خواهید تفکیک بفرمایید آن رابطه‌ای که بین داندانپزشکی هست و پزشکی؟ این‌ها هر دو به هم دیگر پیوستگی دارند غیر از ارتباطی که دانشکده پزشکی با دانشکده حقوق یا با دانشکده ادبیات دارد بنابراین فقط آن اشکالاتی که فعلاً حاکم است از لحاظ استخدام و از لحاظ شرایط و مقررات داخلی به عقیده بنده مانعی ندارد و در عین حال دانشکدهای داروسازی و داندانپزشکی یک استقلالی به این ترتیب پیدا خواهند کرد (دکتر افشار- چه نتیجه‌ای دارد؟) نتیجه عملیش این است که دانشکدهای داروسازی و دندانپزشکی آن شخصیت خودشان را که استحقاق دارند کسب خواهند کرد و مانعی ندارد برای تکامل آن‌هاست بنده باید یک نکته‌ای را عرض کنم و آن این است که آقایان هر چه توجه بفرمایید به این‌که این لایحه زودتر به‏ تصویب برسد برای ما توفیق حاصل خواهد شد که برای اول سال تحصیلی بتوانیم مشکلات دانشکدهای شهرستان‌ها را مرتفع کنیم این تبصرهایی که در کمیسیون فرهنگ مجلس سنا علاوه شده در نتیجه مطالعات متعددی بود که به عمل آمد خود بنده در پاریس که بودم ضمن تماسی که با رؤسای دانشکدهای خارجه گرفتم که از آن‌جا معلم استخدام کنیم البته با آن شرایط حاضر نبودند بلاخره در نتیجه تماس‌هایی که گرفتیم راه‌حل‌هایی پیدا شد که در این قانون پیش‌بینی شده و قانون به صورتی که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود احتیاج دانشکده‌ها را تأمین نمی‌کرد ولی امیدواریم طرق جدیدی که در این‌جا پیش‌بینی شده و راه‌های مختلفی که برای ما باز کرده با این ترتیب موفق بشویم برای اولین سال تحصیلی تا حدودی اشکالات فعلی در دانشکدهای شهرستان‌ها مرتفع کنیم‏.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم‏. محمدعلی مسعودی‏

رئیس- آقای مسعودی‏

مسعودی- بنده خیال می‌کنم بحث کافی روی این لایحه شده به خصوص این‌که یک مرتبه این لایحه مورد تصویب مجلس واقع گردیده (صحیح است) مطلب هم مربوط به علم و دانش است و مجلس واقعاً همیشه در هر مورد کمک و مساعدت با این کار کرده به نظر بنده بحث زیاد لازم نیست و بنده هم نمی‌خواهم مصدع آقایان بشوم این است که پیشنهاد کفایت مذاکرات را دارم‏

رئیس- آقای تیمورتاش مخالفید؟ بفرمایید

تیمورتاش- قدر مسلم این است مجلس شورای ملی همیشه نسبت به فرهنگ و فرهنگیان علاقه‌مند بوده است و از هیچ‌گونه مساعدت و همکاری و پشتیبانی دریغ نکرده ولکن این است و این حسن‌ظنی که در آقایان نمایندگان محترم وجود دارد نباید باعث بشود که ما بدون مطالعه دقیق و کافی در یک موضوعی که شاید تأثیر زیاد در زندگی ما داشته باشد تصمیم بگیریم برای این است که با کفایت مذاکرات مخالفت کردیم که بیشتر صحبت بشود و بیشتر بحث بشود و امور مربوط به دانشگاه که بالاخره کانون علم هست بیشتر در معرض قضاوت آقایان قرار گیرد (احسنت) و اما بنده اغتنام فرصت می‌کنم که از جناب آقای وزیر فرهنگ تشکر کنم که بالاخره این معضل ارز محصلین را فرمودند چون که واقعاً این تبعیضی که در میان بود به نظر بنده دور از شأن مقام فرهنگی این محصلین بود و از این لحاظ بنده متشکرم و استدعا می‌کنم اجازه بدهید نسبت به این لایحه بیشتر بحث بشود که همه ما بیشتر روشن بشویم‏

رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا به ماده

واحد و تبصره‌های رأی گرفته می‌شود و با ورقه‏

(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آید).

آقایان: رضایی- قنات‌آبادی- کریمی- کاشانی- دکتر بینا- صفاری- عماد تربتی- صارمی- خرازی- داراب- موسوی- سیداحمد صفایی- بهادری- زنگنه- صادق بوشهری- احمد فرامرزی- امیر احتشامی- دکتر مشیر فاطمی- تیمور تاش- دکتر سعید امامی- امید سالار- شادمان- تجدد- اخوان- دولت آبادی- اردلان- بزرگ ابراهیمی- شیبانی- دکتر وکیل- سهرابیان- غضنفری- گیو- سلطانی- شفیعی- افشار صادقی- خزیمه علم- بیات ماکو- صدرزاده- میراشرافی- پورسرتیپ- مهدی ارباب- عبدالصاحب صفایی- صدقی- مهندس جفرودی- قراگزلو- فرید اراکی- حسن کاشانیان- ایلخانی زاده- جلیلوند- پناهی- صراف‌زاده- فرود- سرمد- بهبهانی- کی‌نژاد سعیدی- توماج- دکتر امیر نیرومند- عاملی- مشایخی- مکرم- قریشی- محمود ذوالفقاری- مهدوی- کدیور- شادلو- درخشش- دکتر افشار- خلعتبری- اسکندری- دکتر سعید حکمت- عمید نوری- دکتر پیرنیا- نصیری- دکتر آهی- عرب شیبانی- مرات اسفندیاری- استخر- رضا افشار- محسن اکبر- افخمی- ثقه‌الاسلامی- حمیدیه- مسعودی.

(شمار آرا به عمل آمده نتیجه به قرار زیر بود)

ورقه سفید موافق ۷۵

ورقه کبود مخالف ۴

ورقه سفید بی‌اسم علامت امتناع پنج برگ.

رئیس- لایحه استخدام استادان خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها با اکثریت ۷۵ رأی موافق تصویب شد اسمی موافقین- آقایان: محمود ذوالفقاری- نصیری- کدیور- رضایی- بهادری- اخوان- موسوی- دکتر مشیر فاطمی- عزیز اعظم زنگنه- تیمورتاش- صفاری- عماد تربتی- کریمی- صادقی- بوشهری- دکتر سیدامامی- صارمی- شیبانی- احمد فرامرزی- امیر احتشام- امید سالار- تجدد- دولت آبادی- دکتر سعید حکمت- شادمان- بزرگ ابراهیمی- استخر- صدرزاده- گیو- خزیمه علم- اردلان- صدقی- خلعتبری- سهر ابیان- فرود- شفیعی- دکتر پیرنیا- بیات ماکگو- ارباب- عمیدی نوری- فرید اراکی- پناهی- سعیدی- کاشانیان- ایلخانی‌زاده- خرازی- اسکندری- دکتر پیرنیا- عرب شیبانی- ثقه‌الاسلامی- اکبر- کاشانی- دکتر امیر نیرومند- توماج- بهبهانی- جلیلوند- حمیدیه- سرمد- دکتر وکیل- افشار صادقی- درخشش- دکتر شاهکار- افخمی- دکتر آهی- عاملی- شادلو- قرشی- مهدوی- مکرم دکتر افشار- مرات اسفندیاری- مهندس جفرودی.

اسامی مخالفین آقایان: قنات‌آبادی- عبدالصاحب صفایی- رضا افشار- میراشرافی.

ورقه سفید بی‌اسم امنتاع- ۵ ورق.

۱۳- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده روز یکشنیه ساعت ۹ صبحح خواهد بود.

صدرزاده- دستور چیست؟

رئیس- دستور لوایحی است که آماده می‌شود

(مجلس ده دقیقه بعد ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت‏