مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۸۲۱

۱شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۳۳۳

سال دهم

شماره مسلسل ۵۲

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۵۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه بیستم مهر ماه ۱۳۳۳ نشست ۵۲


فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

۲- بیانات آقای رئیس دائر بابراز تأثر و تأسف از فوت مرحوم سلطان العلماء طباطبائی، ختم جلسه.

مجلس ساعت نه و بیست دقیقه صبح بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

(۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.)

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.(بشرح زیر قرائت شد.)

غائبین با اجازه، آقایان: حشمتی: دکتر سید امامی، بیات ماکو، شفیعی، خاکباز، سلطان العلماء، احمد صفائی، اکبر، جلیلوند، صراف زاده، کی نژاد، میراشرافی.

غائبین بی اجازه، آقایان: اریه، سالار بهزادی، کدیور.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه، آقایان: اسکندری، تجدد، بزرگ نیا، محمود افشار.

- بیانات آقای رئیس دائر بابراز تأثر و تأسف از فوت مرحوم سلطان العلماء طباطبائی، ختم جلسه

(۲- بیانات آقای رئیس دائر بابراز تأثر و تأسف از فوت مرحوم سلطان العلماء طباطبائی، ختم جلسه.)

رئیس- با کمال تأسف خبر ناگوار فوت مرحمت پناه آقای سلطان العلماء طباطبائی را بعرض آقایان نمایندگان محترم میرساند (نمایندگان: خدا رحمتش کند) حقیقت این ضایعه ناگوار برای ما که یک همکار جلیل و شایسته‌ای را از کف داده‌ایم موجب نهایت تأسف است (صحیح است) مرحمت پناه مزبور در ادوار متعدده سمت نمایندگی مجلس شورای ملی را داشته‌اند و علاوه از اینکه در حزوه انتخابیه و شهرستان خودشان مورد احترام وعلاقه مردم بودند سمت خویشاوندی و بستگی با حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی دامت افاضاته داشته‌اند (صحیح است) (نورالدین امامی: خدا بایشان طول عمر بدهد) از خداوند آسایش روح پر فتوح ایشان را مسئلت می‌کنیم و باحترام آن مرحوم هم جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده امروز عصر ساعت سه و نیم بعد از ظهر خواهد بود.

(مجلس ساعت نه و بیست و پنجدقیقه صبح ختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت