مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۳۳۳ نشست ۷۸

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۳۳۳ نشست ۷۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی‏، دوره ۱۸

جلسه: ۷۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوم دی‌ماه ۱۳۳۳

فهرست مطالب:

۱-تصویب صورت مجلس‏

۲-تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان پناهی، دکتر بینا و سید احمد صفایی

۳-سؤال آقای خرازی راجع به قرارداد منعقده با کمپانی ژنرال الکتریک برای تلفن و جواب آقای وزیرپست و تلگراف و تلفن‏

۴-ختم جلسه به عنوان تنفس

مجلس دو ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای نورالدین امامی (نائب رئیس) تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیرقرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر سیدامامی، حشمتی، اسفندیاری، شیبانی، شادلو، سعیدی، شوشتری، بیات ماکو، مهندس جفرودی، دکتر مشیرفاطمی، عباسی، علم، صادق بوشهری، سلطانی، کریمی، عبدالرحمن فرامرزی، صارمی، اورنگ، امیدسالار.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: شفیعی، ثقه‌الاسلامی، پورسرتیپ، میراشرافی، سنندجی.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: خرازی، مهندس شاهرخشاهی، بزرگ‌نیا، قنات‌آبادی، محمود افشار، محمودی، اکبر، موسوی، صدرزاده، پیراسته، غضنفری، ارباب، جلیلی، دکتر بینا، عاملی، اردلان، فرید اراکی.

دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه- آقایان: کاشانیان، تفضلی، دهقان، کاشانی، بوداغیان، فرود، مکرم، درخشش، زنگنه، گیو، اریه، دکتر سعید حکمت، دکتر حمزوی.

غائب در رأی- آقای: مشایخی یک رأی.

نائب رئیس- نسبت به صورت جلسه آقایان فرمایشی دارید؟ آقای مشایخی.

مشایخی- بنده تمام جلسه گذشته را در سالن بودم به هیچ وجه غیبت نداشتم، در موقع رأی هم حضور داشتم اصلاح بفرمایید

نائب رئیس- آقای پورسرتیپ.

پورسرتیپ- بنده به همکاران محترم گفته بودم که اطلاع بدهند که من نمی‌توانم بیایم متأسفانه فراموش کرده بودند و اطلاع نداده بودند خواهش می‌کنم دستور بفرمایید اصلاح کنند.

نائب رئیس- مرقوم بفرمایید اصلاح می‌شود. آقای فرود.

فرود- بنده را مثل این که هر وقت قافیه‌شان تنگ است جزء دیرآمدگان می‌نویسند. بنده دیر نیامدم حتی اعتراضی کردم آن جلسه بنده دیر نیامده‌ام (یارافشار- این مال جلسه قبل است نه جلسه ماقبل)

نائب رئیس- آقای درخشش.

درخشش- بنده نه دیر آمده‌ام و نه زود رفته‌ام نفهمیدم که نوشته‌اند دیر آمدم یا زود رفتم.

نائب رئیس- رسیدگی می‌شود و اصلاح می‌شود اگر اینطور است که می‌فرمایید دیگر نظری نیست نسبت به صورت مجلس؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.

نائب رئیس- مطابق برنامه امروز سؤالات مطرح می‌شود.

ارباب- تقاضا می‌کنم تکلیف جواب سؤالاتی که از وزارت اقتصاد ملی شده است تعیین بفرمایید کی باید جواب بدهد.

۲- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان پناهی، دکتر بینا، و سید احمد صفایی

نائب رئیس- آقای پناهی.

پناهی- سؤالی است راجع به بانک ورشکسته توسعه صادرات که تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس- آقای دکتر بینا.

دکتر بینا- سؤالی است از وزارت فرهنگ کرده‌ام به آقای وزیر فرهنگ اطلاع داده شود که برای جواب حاضر شوند.

نائب رئیس- جناب آقای صفایی.

سید احمد صفایی- سؤالی است راجع به سهمیه چای قزوین از دولت کردم که تقدیم می‌کنم «کریمی- راجع به چی آقا؟» وقتی مطرح شد خواهید فهمید.

نائب رئیس- سؤالاتی که شده راجع به وزارت اقتصاد ملی چون آن معاونی که رسماً معرفی شده به مجلس شورای ملی ایشان هم نیستند باید تعیین تکلیف بشود مال وزارت کشور را هم آقای فولادوند قرارشد جواب بدهند بدبختانه ایشان هم مریض هستند. (قنات‌آبادی- آقا چرا خود معاون وزارت کشور نمی‌آید جواب بدهد)

۳- سؤال آقای خرازی راجع به قرارداد کمپانی ژنرال الکتریک برای تلفن و جواب آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن

نائب رئیس- آقای خرازی سؤالی از وزارت پست و تلگراف کرده‌اید بفرمایید مثل این که آن را هم می‌فرمایند که حاضر نیست.

معاون وزارت پست و تلگراف- (مهندس گنجه- چرا آقا حاضر است.

نائب رئیس- بفرمایید آقای خرازی.

خرازی- البته آقایان محترم استحضار دارند که در دنیای امروزی مهمترین موضوعاتی که موجب پیشرفت و ترقی ممالک راقیه هست موضوع ارتباطات است (صحیح است) موضوع ارتباطات اعم از ارتباطات هوایی زمینی دریایی پست و تلگراف و تلفن اینها از موضوعاتی است که هر کشوری به آن بیشتر اهمیت داد در پیشرفت و ترقیات موفق‌تر خواهد بود و ممالکی که موضوع ارتباطات را در درجه اول اهمیت قرار ندادند و آن را یک کار عادی و جاری تصور کردند و موضوع پست و تلگراف و تلفنشان مانند عهد دقیانوس است مثل ما عقب افتاده خواهند بود بنده نمی‌خواهم این عقب افتادگی که ما در این قسمت‌ها داریم به حساب دولت فعلی بگذارم یا به حساب وزیر پست و تلگراف کنونی تیمسار فرزانگان بگذارم. ولی ما این انتظار را داریم که وقتی دولت موفق شد و موضوع امنیت داخلی را فراهم کرد و موضوع نفت هم که از اهم مسائل اقتصادی و سیاسی و مالی بود آن راهم با توجه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و اقدامات دولت و تصویب مجلسین گذرانید به این موضوعات یک توجه فوق العاده بشود و اینها را یک کار عادی تصور نکنند (عبدالرحمن فرامرزی- مگر کار عادیش باید خراب باشد؟) ملاحظه بفرمایید دیروز در انجمن کمک به سیل‌زدگان برای اینکه یک نفر را ما بفرستیم به بوشهر اظهار شد که طیاره تا شیراز بیشتر نمی‌رود و از آنجا به بعد باید با این تانکرهای نفت جلو تانکرهای نفت بنشینند و اتومبیل عادی هم نمی‌رود، درصورتی که همه ما می‌دانیم در زمان اعلیحضرت فقید (باقر بوشهری- طیار می‌رود هفته‌ای دو مرتبه هم می‌رود) مگر این که دستگاهش خراب باشد (احمد فرامرزی- راهش بهتر از راه اصفهان است) اجازه بفرمایید این چیزی است که به ما گفتند، درصورتی که در زمان اعلیحضرت فقید که قراردادی با کمپانی یونکرس آلمانی داشتند به شمال تا بندر پهلوی، به غرب تا قصر و کرمانشاه و از این طرف به خراسان تا زاهدان به جنوب تا بوشهر همه جا ارتباط هوایی بود (عبدالرحمن فرامرزی- بوشهر و بندر لنگه و بندرعباس هم می‌رفت و حالا نمی‌رود) و حالا نمی‌رود آقا ما نبایست که روز به روز به عقب برویم ما روز به روز باید تکمیل شویم، دنیا دارد با اتم و ئیدروژن کارهایش را درست می‌کند آمریکا دارد کارخانه برق هیدروژنی و اتمی درست می‌کند و در مملکت ما برای برق عادی هم مردم معطلند بنده سؤالی که کردم می‌خوانم که شرکت سهامی تلفن یا وزارت پست و تلگراف به نظر بنده شرکت سهامی تلفن ایران باشد یک قراردادی با کمپانی ژنرال الکتریک انگلستان منعقد کرده بود که در مهرماه سال گذشته چهار هزار شماره تلفن به راه بیفتد و در دی ماه سال گذشته سه هزار شماره و اگر این تلفن‌ها به راه نیفتد روزی صد و پنجاه لیره استرلینگ از کمپانی الکتریک جریمه بگیرند، بنده می‌خواستم ببینم که این قرارداد طابق النعل بالنعل اجرا شده یا نه و ضمناً چون آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن تشریف دارند عرض کنم مردم از وضع حاضر تلفن کمال شکایت را دارند (صحیح است) وضع تلفن طوری است که اغلب پیش از ظهرها به مناسبت نداشتن سلکتور نمی‌شود به شمیرانات تلفنی که شماره اولش هشت است ارتباط پیدا کرد اغلب شماره‌ها اشتباهی می‌گیرد و با این اضافه نرخی که معین کرده‌اند بنده می‌خواهم شماره ۴۳۲۷۵ را بگیرم اشتباه به من جواب می‌دهد بنده هم اشتباه نگرفته‌ام ولی چون طرف گوشی را برمی‌دارد این را به حساب بنده می‌گذارند و به حساب تمام اشخاصی که تلفن دارند می‌گذارند و این قسمت مربوط به این سلکتورهای تلفن است و این هم یک کارهایی است که بنده تصدیق می‌کنم ناشی از موانع و مشکلات و نداشتن اعتبارات است و همه اینها صحیح است ولی اصلاح این دستگاه این نمره‌هایی که هست باید به اندازه کافی لااقل در هر صد شماره لااقل بیست سلکتور داشته باشدکه در مواقعی که وقت کار است و وقت فعالیت است اشخاص بتوانند از این تلفن‌ها استفاده نمایند تیمسار فرزانگان اغلب اتفاق افتاده که خودم با جاهایی که کار دارم با دوچرخه و یا با اتومبیل آدم فرستاده‌ام به دنبال کار و به وسیله تلفن نتوانستیم آن کار را انجام بدهیم، تلفن از موضوعاتی است که فوق‌العاده مورد احتیاج عامه است و اگر حقیقتاًراه بیفتد و درست کار کند و بشود به طور صحیح از آن استفاده کرد خیلی کمک به وقت و پیشرفت کار اشخاص می‌کند، قسمت دیگر هم این است که یک توجهی نسبت به تلفن‌های شهرستان‌ها بشود آنها هم بالاخره باید از این ترقیات استفاده کنند و تلفن‌هایشان از مغناطیسی تبدیل به کابل بشود و آنها هم استفاده بکنند و طوری بشود که اگربه تهران توجهی می‌شود وضع تلفن‌های شهرستان‌ها هم تحت یک برنامه‌ای اصلاح بشود (ارباب- برای تلفن شهرستان‌ها هم تعهد کرده‌اند) و طوری بشود که تلفن‌های شهرستان‌ها هم روی برنامه صحیحی تعویض بشود و روی هم رفته دولت و مجلس به وزارت پست و تلگراف اهمیت بدهند همه ما می‌دانیم قبل از تیمسار فرزانگان و آقای مهندس اشراقی وزارت پست و تلگراف یک وزارتخانه‌ای بود که وزیر راضی کن بود یعنی هر موقع که نمی‌توانستند در یک پستی یک وزیری را بگذارند او را در رأس وزارت پست و تلگراف می‌گذاشتند و همه ماها دیدیم زمان آقای قوام‌السلطنه آقای دکتر اقبال را نتوانستند در وزارت بهداری کاری بدهند ایشان را وزیر پست و تلگراف کردند در کابینه سابق هم این عمل بود. در صورتی که وزارت پست و تلگراف یک وزارتخانه فنی است و باید به آن توجه بشود و موضوع ارتباطات را هر کس و هر مملکتی که به آن اهمیت داد پیشرفت کرد و هر مملکتی به آن اهمیت نداد عقب ماند آلمان‌ها در روسیه در همین جنگ بین‌المللی دوم شکست نخوردند مگر برای اینکه ارتباطات‌شان را نتوانستند با آلمان حفظ کنند، بنده می‌خواستم توجه آقایان نمایندگان محترم را به این موضوع جلب کنم و از آقای وزیر پست و تلگراف و معاونش که آقای مهندس گنجه‌ای است و مورد احترام ما است تقاضا کنیم که برای این کار به طور فوق العاده یک برنامه دو سه ساله صحیح حسابی و عملی (نه این که روی کاغذ و رادیو و روزنامه تهیه کنند و این وزارتخانه را تکان بدهید و یک وزارتخانه‌ای درست کنید که متناسب باشد با شئون دولت و ملت ایران (صحیح- احسنت)

نائب رئیس- آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن بفرمایید.

وزیر پست وتلگراف و تلفن (سرتیپ فرزانگان)- جناب آقای خرازی وقتی صحبت می‌فرمودید امر به بنده مشتبه شد مثل اینکه خود وزیر پست و تلگراف صحبت می‌کند بنابراین بنده نهایت تشکر را از ایشان دارم که اینطور حسن نظر دارند و فرمایشات ایشان مورد تأیید بنده هست. ارتباطات امروز (ارباب- حال اگه جواب سؤالات به تعارف برگزار ب‌شود بنده هم متشکرم) (خنده نمایندگان) ارتباطات امروز از نظر اهمیت در درجه اول است و کشورهایی که می‌خواهند اصلاحات را شروع بکنند به طور قطع از ارتباطات راه می‌افتند بنابراین این مطلب کاملاً مورد قبول وتأیید بنده است. مطلبی فرمودند راجع به اینکه قبل ازظهرها نمی‌شود از تلفن خوب نتیجه گرفت بنده این راهم تصدیق می‌کنم ولی علتش را عرض می‌کنم که چرا قبل از ظهرها نمی‌شود خوب از تلفن نتیجه گرفت. ملاحظه بفرمایید برخلاف بسیاری از مسائل دیگر این امورات فنی اجتناب‌ناپذیر نیست اینها تابع یک مقررات فنی است وازمقررات فنی هم نمی‌شود عدول کرد. آن موقعی که طرح کابل‌کشی و نصب دستگاه‌های تلفن اتوماتیک را در تهران تهیه می‌کردند، پیش‌بینی این همه رو شارژ زیادی را که امروز پیدا شده است نمی‌کردند به این جهت کابل‌هایی که رابطه است بین مراکز فوق‌العاده محدود است و دارای یک ظرفیت معینی است و ملاحظه بفرمایید وقتی مراجعات قبل از ظهر زیاد است به این نتیجه می‌رسد ولی این پیش‌بینی شده و ما هم با نهایت عجله امروز داریم اقداماتی می‌کنیم و برای اطلاع آقایان نمایندگان محترم عرض می‌کنم که در عرض این ۱۶ ماه گذشته ما در حدود ۲۴۰ کیلومتر در شهر تهران کابل کشی کردیم و این کابل‌کشی‌ها آسان نیست و فقط منظور این است که وضع تلفن بهتر بشود. بنده به کرات گفتم و همین امروز هم آمده بودم جواب سؤالی را که جناب آقای اردان فرموده‌اند بدهم و چون خودشان تشریف نداشتند سؤال مطرح نشد و بنده می‌خواستم جواب بدهم که ما مشغول اقدام هستیم برای اینکه تلفن را توسعه بدهیم برای شهر تهران ۴۰ هزار و برای شهرستان‌ها ۶۰ هزار تلفن اتوماتیک در نظر گرفتیم ولی عیب کاردر اینست که سابقاً به ما اطلاعات فنی و آمارهای لازم را ندادند این امکان ندارد که تلفن اتوماتیکی را که امروز در دنیا ۲۵۰۰ تومان هر دستگاهش خرج دارد همینطور به مقادیر زیاد اول بدون مطالعه وارد بکنیم و بعد امید این را داشته باشیم که مشتری داشته باشیم بنده تأیید می‌کنم که وضع تلفن‌های شهرستان‌های ما خوب نیست ولی این را هم عرض کنم که دو نوع اقدام کردیم دو سه روز قبل بنده در مجلس سنا هم عرض کردم که ما اقدام اولی که کردیم در اصلاح وضع تلفن شهرستان‌ها این بود که رؤسای تلفن شهرستان‌ها را به تهران خواستیم و بنده اقرار می‌کنم که بعضی از این‌ها اصولاً اطلات فنی نداشتند ما اینها را آوردیم به تهران و اطلاعات دادیم و بعد هم صورت احتیاجات آنها را گرفتیم در اینجا و الان در مرحله سفارش هستیم بنابراین برای علاج فوری کار نه علاج قطع این اقدامات شده و در آینده نزدیک بنده امیدوار هستم که وضع تلفن شهرستان‌ها را برای اصلاح موقت از یک سیمه به دو سیمه تبدیل بکنیم و یک وضعی کنیم تا این سفارش تلفن ما به یک وضعی قطعی دربیاید و وضع تلفن شهرستان‌ها بهتر شود (کریمی- کرمانشاه هم هست؟) کرمانشاه هم به طور قطع جزء برنامه هست و اگر آقایان میل داشته باشند طرز تقسیم تلفن‌ها را هم برای شهرستان‌ها بنده عرض خواهم کرد که چطور و روی چه مأخذ ما در نظر گرفتیم و برای کدامیک از شهرستان‌ها در درجه اول برای تبریز، مشهد و اصفهان پنج هزار شماره روی ارقام در نظر گرفته شده و برای شیراز و اهواز و رشت و قم و خرمشهر و آبادان در موقع کار دو هزار شماره ولی این را قابل توسعه به پنج هزار شماره کردیم (نقابت- برای آبادان کم است) قسمت آخرعرض بنده را توجه بفرمایید شروع می‌کنیم از دو هزار شماره ولی قابل توسعه به پنج هزار شماره است و بعد اگر زیادتر هم لازم شد توسعه می‌دهیم. عرض کردم که این امکان ندارد که ما حرص بزنیم در این کار و بایستی روی ارقام صحیح این مقدار را که ما به طور قطع ما لازم داریم بیاوریم بعد توسعه بدهیم در تمام کشورها هم همین‌طور است. در مرحله سوم کرمانشاهان، همدان، کرمان، بابل، رضائیه روی آمارهایی که به دست آوردیم از هزار تا هزار و پانصد شماره اتوماتیک خواهیم داد و راه می‌افتیم از اینجا. بنابراین آقایان ملاحظه بفرمایید که ما غافل ننشسته‌ایم و کارهای اساسی را شروع کرده‌ایم (باقر بوشهری- بوشهر را نفرمودید) (دکتر وکیل- کردستان را هم نفرمودید) برای تمام شهرستان‌ها در نظر گرفته شده اینهایی که عرض کردم من چو نمی‌توانم به اطاله کلام بپردازم قسمت‌های دیگر را عرض نکردم ولی برای تمام شهرستان‌ها فکر لازم را کرده‌ایم منتهی از نقطه‌نظر فنی جاهایی که کمتر از هزار شماره تلفن اتوماتیک است صرف نمی‌کند و لزومی ندارد که تلفن اتوماتیک گذاشته بشود در کشورهای دیگر هم

به همین ترتیب عمل می‌کنند حالا بنده جواب جناب آقای خرازی را که در مورد ژنرال الکتریک سؤال فرمودند عرض می‌کنم.

باقر بوشهری- راجع به بوشهر چیزی نفرمودید.

نائب رئیس- آقا جواب آقای خرازی را بدهید.

وزیر پست و تلگراف و تلفن- چنانچه نماینده محترم جناب آقای خرازی در سؤال خودشان یادآوری فرموده‌اند در اردیبهشت ۱۳۳۲ موافقت‌نامه‌ای با اطلاع دولت وقت و تصویب هیئت وزراء بین شرکت سهامی تلفن ایران و کمپانی ژنرال الکتریک برای خاتمه دادن تأسیسات ۲۲ هزار شماره تلفن که در سال ۱۳۲۵ به بعد معلق و بلاتکلیف مانده بود منعقد گشت. طبق این موافقت‌نامه کمپانی موظف بود چهار هزار شماره تلفن در مهرماه ۳۲ و سه هزار شماره تلفن در دی‌ماه همان سال به کار اندازد ولی سؤال کننده محترم نفرمودند که در همین موافقت نامه شرکت تلفن هم تعهداتی داشت طبق همان موافقت نامه مقرر بود شرکت تلفن پنجاه هزار لیره در مهر و بقیه طلب مورد ادعای کمپانی که بیش از صد هزار لیره بود (البته طبق ادعای کمپانی در دی ماه بپردازد تصدیق می‌فرمایید که بدون مطالعه پرداخت این مبالغ که هم ارز بیش از چهل میلیون ریال است) آسان نبود به خصوص که در همان موافقت نامه قید شده بود که در عرض مدت سه ماه باید به حساب‌های معوقه طرفین رسیدگی به عمل آید و اگر در نتیجه اختلافی مشهود شد کمپانی قبول کند در مهرماه ۱۳۳۲ چهار هزار شماره به کار افتاد ولی در اثر رسیدگی اختلافاتی کشف شد کمپانی مبلغ پنجاه هزار لیره را مطالبه کرد وزیر بار اختلاف نرفت شرکت هم نتوانست پنجاه هزار لیره را طبق همان موافقت‌نامه بپردازد اما باید گفت این عدم پرداخت باعث مکث و توقف کار نشد وزارتخانه دستور داد متخصصین شرکت با متخصص کمپانی همکاری کنند و سه هزار شماره هم در موقع خود آماده تحویل بود ولی چون به علت وجود تعهدات در ناحیه سانترال ۳ در نقشه نصب و انشعاب تلفن‌ها تغییراتی داده شد.

نائب رئیس- جناب آقای وزیر پست و تلگراف یک ثانیه تأمل بفرمایید اکثریت نیست (پس از لحظه‌ای با ورود چند نفر اکثریت شد) بفرمایید آقای وزیر پست و تلگراف.

وزیر پست و تلگراف- به کار افتادن سه هزار شماره موکول به خرید کابل مجددی شده که اتفاقاً از موضوع معامله کابل مزبور جناب آقای خرازی بااطلاعند و در مناقصه آن شرکت ایران تکنو که جناب آقای خرازی یکی از شرکاء و مدیرعامل محترم آن هستند شرکت فرمودند با این مراتب تصوری نشده است ولی باید به عرض برسانم که در اثر مراقبت و رسیدگی بالاخره اقداماتی شده است که در آتیه نزدیکی مجلس از آن مطلع خواهد شد و خواهید دید که با پرداخت همان مبلغ که دولت سابق تعهد کرده بود شاید به جای ۲۲ هزار شماره ۲۴ هزار شماره تحویل گرفته شود یعنی در نتیجه مراقبت ما و کشف اختلافات حساب تقریباً دو هزار شماره برای شرکت در شمیران و قلهک مجانی تمام بشود.

نائب رئیس- آقای خرازی دیگرفرمایشی ندارید؟

خرازی- عرضی ندارم.

مهدی ارباب- الحمدالله وضع پست و تلگراف و تلفن اصلاح شد.

نائب رئیس- آقای میراشرفی.

میراشرفی- به بنده اطلاع ندادند که سؤالم مطرح می‌شود تا یک اسنادی دارم که باید بیاورم پشت تریبون استدعا می‌کنم به جلسه دیگر موکول بفرمایید (مهندس اردبیلی- اسناد یا اسرار)؟ هم اسناد است هم اسرار.

۶- ختم جلسه به عنوان تنفس

نائب رئیس- با کمال تأسف نه دولت به مقررات آشناست نه نمایندگان نه نماینده دولت برای جواب سؤال آمده نه نمایندگان حاضرند که پنج دقیقه در مجلس بنشینند و سؤال‌هایی که این‌قدر اصرار می‌کنند مطرح بکنند و وزرا جواب بدهند با اجازه آقایان (مهدی ارباب- ما هستیم وزرا نیستند اگر وارد دستور هم بشویم باز هم باید وزیر اینجا باشد) اینست که بااجازه آقایان پنج دقیقه تنفس می‌دهم و بعد مجلس تشکیل خواهد شد خیال نفرمایید که تشکیل نمی‌شود که تشریف ببرید.

یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید

نائب رئیس مجلس شورای ملی- نورالدین امامی.