مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۳۳ نشست ۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۳۳ نشست ۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۱۸

جلسه: ۳

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۳۳.

فهرست مطالب:

۱- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تشکر و توفیق در انجام وظایف

۲- تصویب صورت مجلس

۳- تصویب ۲۵ فقره اعتبارنامه و ارجاع ۳ فقره به کمیسیون تحقیق

۴- انتخابات بقیه هیئت رئیسه (نواب رئیس- منشی‌ها- کارپردازها)

۵- تعیین موقع جلسة بعد- ختم جلسه

مجلس ساعت ده و سی و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تشکر و توفیق در انجام وظایف

رئیس- از حسن ظن و اعتمادی که آقایان نمایندگان محترم در جلسه گذشته نسبت به بنده ابراز فرموده‌اند صمیمانه شکرگذاری می‌کنم (احسنت) و از درگاه خداوند استعانت می‌نمایم تا مرا یاری فرماید که در صیانت قانون اساسی و سلطنت مشروطه و حفظ حقوق و حیثیت مجلس شورای ملی بذل مساعدت نموده (انشاء‌الله) و با کمال بی‌نظری وظایفی را که بر عهده‌ام قرار داده‌اند انجام دهم (انشاء‌الله) برای نمایندگان ملت نیز توفیق می‌طلبم که با حسن نیت و روح وحدت و میهن دوستی که در آنها وجود دارد در راه اصلاحات اجتماعی و در برابر حوادث در ظل توجهات شاهنشاه عادل مجرب که از آغاز سلطنت خود با روح بزرگ و قلب رئوفی که دارند جز حمایت قانون اساسی و حفظ مصالح کشور و بذل اموال خود عملی نفرموده‌اند (صحیح است- صحیح است) و غیر از رفاه و آسایش مردم و ترقی و سعادت ملت نظری نداشته‌اند از بذل هر گونه فداکاری مضایقه ننمایند (صحیح است).

رجا واثق دارم که در این دوره هجدهم قانونگذاری که مملکت بیش از هر وقت محتاج به اصلاحات است و مردم انتظارات بسیاری از این دوره دارند نمایندگان محترم در ترمیم خرابی‌ها و جبران مافات و حل مشکلات و مبارزه با فساد وظایف نمایندگی و تکالیف وجدانی را انجام و با رعایت احترام افکار و عقاید یکدیگر برای نیل به مقصود و هدف مشترک که استقلال کشور و رفاه و سعادت و آزادی ساکنین آن است قدم مؤثری بردارند (انشاء‌الله) تا منافع و مصالح مادی و معنوی ملت ایران به نحو احسن محفوظ و مصون بماند (انشاء‌الله) چون انتظام جلسه و پیشرفت امور بسته باجرای آیین‌نامه است بنده از همکاران محترم تمنا دارم که در این باره با بنده مساعدت فرمایند.

عبدالرحمن فرامرزی- و جنابعالی هم آیین‌نامه را خیلی خشک اجرا نفرمایید که نشود با آن زندگی کرد.

رئیس- آنچه در آیین‌نامه است انشاء‌الله آقایان از آن تخطی نمی‌فرمایند و بنده هم آن را اجرا می‌کنم در جلسه قبل رئیس انتخاب شد حالا یک عده گزارش انتخابات موجود است و در دستور است حالا ممکن است که انتخاب هیئت رئیسه را شروع کنیم یا اعتبارنامه‌ها را بسته به نظر آقایان است.

نمایندگان- اعتبارنامه‌ها مقدم است.

۲- تصویب صورت مجلس.

رئیس- بسیار خوب نسبت به صورت مجلس جلسه گذشته کسی اعتراضی ندارد؟ (نمایندگان- خیر) صورت مجلس جلسه گذشته تصویب شد.

۳- تصویب ۲۵ فقره اعتبارنامه و ارجاع سه فقره به کمیسیون تحقیق

رئیس- حالا شروع می‌کنیم به طرح بقیه اعتبارنامه‌ها آقای عمیدی نوری بفرمایید.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به نمایندگی آقای مهندس کاظم جفرودی را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره ۱۵ شعبه پنجم راجع‌به انتخابات رشت و نمایندگی آقای محسن اکبر صحت نمایندگی آقای مهندس کاظم جفرودی را که با ۲۹۹۳۴ رأی از مجموع ۳۱۸۹۱ رأی در درجه دوم حائز اکثریت بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدی نوری.

رئیس- نمایندگی آقای مهندس جفرودی تصویب شد آقای نقابت.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به نمایندگی آقای مهندس بیوک اردبیلی را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره ۱۴ دایر به تصدیق و تصویب صحت انتخابات تبریز آقای مهندس بیوک اردبیلی در درجه سوم دارای ۲۸۹۹۵ رأی بوده‌اند اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای مهندس جفرودی اردبیلی از تبریز تصویب شد آقای محمدعلی مسعودی.

(آقای محمدعلی مسعودی مخبر شعبه اول گزارش نمایندگی آقای فرید اراکی را از بروجرد به شرح زیر قرائت کردند).

محمدعلی مسعودی- گزارش کلی انتخابات را بنده در جلسه قبل قرائت کردم حالا پیرو گزارش شماره ۱۶ راجع‌به انتخابات شهرستان بروجرد در دوره ۱۸ قانونگذاری و نمایندگی آقای محمدسلطان العلما طباطبایی، آقای علاالدین فرید اراکی به اکثریت ۱۹۹۹۱ رأی از مجموع ۲۱۱۱۸ رأی مأخوذه در درجه دوم به نمایندگی دوره ۱۸ مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبرشعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

(در این موقع تظاهراتی علیه آقای فرید اراکی از طرف یکی از تماشاچیان در لژ جایگاه مخبرین جراید به عمل آمد.)

رئیس- این شخص را خارج کنید نمایندگی آقای فرید اراکی از بروجرد تصویب شد (مبارک است) آقای جلیلی.

(آقای جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات همدان و نمایندگی آقای صادق نراقی را به شرح ذیل قرائت کردند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی از همدان حاکی از این است که در تاریخ ۲۷/۱۰/۳۲ از طرف فرماندار ۳۶ نفر از معتمدین و طبقات شش گانه دعوت به عمل آمده و طبق قانونی انتخابات اعضا اصلی وعلی‌البدل انجمن نظارت مرکزی و شعب فرعی را انتخاب و مدت سه روز از تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۳۲ الی آخر روز ۱۴ بهمن برای توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین شد و پس از گذشتن مدت مقرر شروع به استخراج و قرائت آرا گردید و در نتیجه آقایان صادق نراقی، غلام‌حسین قراگزلو حائز اکثریت شناخته شده‌اند و انجمن ضمن آگهی مراتب فوق یک هفته برای وصول و رسیدگی به شکایات تعیین وقت نموده و در این مدت چند فقره شکایت رسید که نسبت به آنها از طرف انجمن رسیدگی به عمل آمده ولی چون آنها را مستند به دلیل تشخیص نداده از طرف انجمن اعتبارنامه به نام آقایان فوق‌الذکر صادر و انحلال خود را اعلام نموده‌اند.

پرونده مزبور به شعبه دوم ارجاع و پس از رسیدگی به محتویات پرونده دوم صحت انتخابات همدان و نمایندگی آقای صادق نراقی که از مجموع ۳۹۸۹۷ رأی مأخوذه دارای ۳۸۰۷۰ رأی بوده‌اند مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید. مخبرشعبه دوم- محمود جلیلی.

رئیس- نمایندگی آقای مهندس صادق نراقی تصویب شد (مبارک است) آقای صادق نراقی.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به نمایندگی آقای سیدجعفر بهبهانی را از تهران به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره ۱۴ راجع‌به انتخابات تهران آقای سیدجعفر بهبهانی در درجه چهارم دارای ۵۱۶۸۰ رأی از کل آرا قرائت شده بوده‌اند. شعبه با نمایندگی ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای بهبهانی تصویب شد (مبارک است) آقای عمیدی نوری.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش انتخابات کردستان و نمایندگی آقای عبدالحمید سنندجی را به شرح زیر قرائت کردند).

جریان پرونده انتخابات دوره ۱۸ قانونگذاری مجلس شورای ملی از کردستان (سنندج) به شرح زیر می‌باشد.

در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۳۲ از طرف فرمانداری از ۳۶ نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و ۹ نفر اعضا اصلی و ۹ نفر اعضا علی‌البدل انجمن نظارت انتخابات را طبق مقررات انتخاب نمودند. انجمن مرکزی پس از انجام تشریفات قانونی سه روز برای توزیع تعرفه و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و تقاضانامه تعیین و در مدت مقرره تعداد ۲۷۶۳۰ رأی اخذ و پس از شمارش آرا و رسیدگی آن شروع به قرائت گردیده در نتیجه آقای عبدالحمید سنندجی به اکثریت ۲۶۶۷۵ رأی در درجه اول و آقای حاج عزالمالک اردلان با ۲۴۱۲۹ رأی در درجه دوم و آقای دکتر محمدهاشم وکیل با ۲۲۸۷۸ رأی در درجه سوم حائز اکثریت شناخته شدند. در مدت یک هفته وصول شکایات چند فقره شکایت از طرف اهالی می‌رسد که پس از رسیدگی لازم چون هیچ کدام از آنها وارد نبود انجمن اعتبارنامه به نام آقایان فوق صادر می‌نماید. شعبه پنجم پرونده امر را مورد رسیدگی قرار داده و شکایات وارده به مجلس شورای ملی را رسیدگی نموده آنها را غیر وارد تشخیص داده لذا صحت انتخابات سنندج و نمایندگی آقای عبدالحمید سنندجی را که در درجه اول حائز اکثریت بوده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

مخبرشعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- نمایندگی آقای سنندجی تصویب شد (مبارک است) آقای نقابت.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه درباره نمایندگی آقای موسی ثقه‌الاسلامی را از تبریز به شرح زیر قرائت کردند). پیرو گزارش شماره ۱۴ و تصدیق و تصویب جریان انتخابات تبریز چون آقای موسی ثقه الاسلامی در درجه چهارم با ۲۷۳۱۰ رأی به نمایندگی هجدهمین دوره قانونگذاری انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای ثقه‌الاسلامی تصویب شد (مبارک است) آقای مسعودی.

(آقای محمدعلی مسعودی مخبر شعبه اول گزارش انتخابات مهاباد و نمایندگی آقای ایلخانی‌زاده را به شرح زیر قرائت کردند).

طبق محتویات پرونده انتخابات مهاباد در تاریخ ۲۱/ ۱۰/ ۳۲ از سی و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل در عمارت فرمانداری دعوت به عمل آمد و اعضا اصلی و علی‌البدل از بین آنان انتخاب گردید انجمن مرکزی روزهای توزیع تعرفه و اخذ رأی را از اول روز چهاردهم الی آخر روز هفدهم بهمن ماه ۱۳۳۲ (چهار روز) تعیین و به وسیله آگهی به اطلاع عموم می‌رساند پس از توزیع تعرفه و اخذ رأی شروع به استخراج و قرائت آرا گردید و از ۱۰۹۴۶ رأی مأخوذه آقای عبدالله ایلخانی زاده با ۹۵۶۹ رأی حائز اکثریت و به نمایندگی حوزه مهاباد انتخاب شدند. در مدت یک هفته موعد قبول شکایات، دو فقره شکایت واصل و مورد رسیدگی قرار گرفت و مردود شناخته شد واعتبارنامه به نام آقای عبدالله ایلخانی زاده صادر و انجمن انحلال خود را اعلام نمود. شعبه اول پرونده مزبور را با توجه به شکایات واصله شعبه اول رسیدگی، چون شکایات مدلل بنظر نمی‌رسید لذا شعبه اول صحت انتخابات هجدهمین دوره مهاباد و نمایندگی آقای عبدالله ایلخانی زاده را که به اکثریت ۹۵۶۹ رأی انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

رئیس- اقای میراشرافی مخالفید؟

میراشرافی- بلی.

رئیس- به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود چهار نفر، آقای میر اشرافی، آقای بوربور، آقای شوشتری و آقای عاملی مخالفند. آقای جلیلی بفرمایید.

(آقای جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای غلامحسین قراگزلو را به شرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۱۵ راجع‌به جریان انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری همدان شعبه دوم صحت نمایندگی آقای غلامحسن قراگزلو که دارای ۳۶۰۸۶ رأی از مجموع ۳۹۸۹۷ رأی مأخوذه بوده‌اند تأیید واینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه دوم- محمود جلیلی.

رئیس- نمایندگی آقای قراگزلو ازهمدان تصویب شد (مبارک است) آقای صادق نراقی.

(آقای صادق نراقی مخبر شعبه چهارم گزار شعبه دایر به انتخاب آقای کی نژاد از تهران را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره ۱۴ راجع‌به انتخابات تهران نظر بآنکه آقای رضا کی- نژاد با ۵۱۶۶۴ رأی در تهران در درجه پنجم حائز اکثریت بوده‌اند شعبه چهارم با نمایندگی ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای کی‌نژاد تصویب شد (مبارک است) آقای عمیدی نوری.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای امان‌الله اردلان را به شرح ذیل قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره ۱۷ راجع‌به انتخابات کردستان (سنندج) و نمایندگی آقای عبدالحمید سنندجی شعبه پنجم صحت انتخابات و نمایندگی آقای امان‌الله اردلان را که در درجه دوم از مجموع ۲۷۶۳۰ رأی تعداد ۲۴۱۲۹ رأی داشته‌اند تأیید و ضمناً در باره سن ایشان با توجه به رونوشت شناسنامه مشارالیه که تاریخ انتخاب بیش از ۶۹ سال نشان نمی‌دهد بصلاحیت ایشان هم اعتراضی نیست و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- نمایندگی آقای اردلان تصویب شد

نورالدین امامی- سنشان هم تصویب شد.

رئیس- آقای نقابت بفرمایید.

رئیس- خواهش می‌کنم آقایان رعایت نظم جلسه را بفرمایید.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دایر به انتخاب آقای بزرگ ابراهیمی را از تبریز به شرح ذیل قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره ۱۴ و تصدیق و تصویب صحت انتخابات تبریز چون آقای بزرگ امیر ابراهیمی به اکثریت ۲۶۸۹۹ رأی در درجه پنجم به نمایندگی هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای بزرگ ابراهیمی تصویب شد (مبارک است) آقای نراقی.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای دکتر موسی عمید از تهران را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره ۱۴ راجع به انتخابات تهران آقای دکتر موسی عمید در درجه ششم با ۵۱۶۴۸ رأی حائز اکثریت بوده‌اند.

شعبه نمایندگی ایشان را هم تصویب و گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای دکتر عمید از تهران تصویب شد (مبارک است) آقای عمیدی نوری.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای دکتر محمدهاشم وکیل را از سنندج به شرح زیر قرائت کردند.)

پیرو گزارش شماره ۱۷ راجع‌به انتخابات کردستان (سنندج) و نمایندگی آقای عبدالحمید سنندجی شعبه پنجم صحت نمایندگی آقای دکتر محمدهاشم وکیل را که از مجموع ۲۷۶۳۰ رأی تعداد ۲۲۸۷۸ رأی داشته‌اند تأیید و اینک گزراش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- نمایندگی آقای دکتر محمدهاشم وکیل تصویب شد (مبارک است) آقای نقابت.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای رضا افشار را از تبریز به شرح زیر قرائت کردند). پیرو گزارش شماره ۱۴ دایر به تصدیق و تصویب جریان انتخابات تبریز چون آقای رضا افشار به اکثریت ۲۳۹۰۷ رأی در درجه ششم به نمایندگی هجدهمین دوره قانونگذاری انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- آقای شوشتری مخالفید؟

شوشتری- بله قربان این اعتبارنامه قابل طرح نیست.

رئیس- بسیار خوب دیگر صحبت ندارد به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقای صادق نراقی.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای احمد اخوان را از طهران به شرح زیر قرائت کردند). پیرو گزارش شماره ۱۴ راجع‌به انتخابات طهران چون آقای احمد اخوان در درجه هفتم به نمایندگی انتخاب شده‌اند شعبه موافقت خود را اظهار و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای اخوان تصویب شد (مبارک است) آقای عمیدی نوری.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات اراک و نمایندگی آقای مهندس شاهرخ شاهی را به شرح زیر قرائت کردند).

پرونده انتخابات اراک در دوره ۱۸ قانونگذاری که به شعبه پنجم ارجاع شده بود مورد رسیدگی قرار گرفت مقدمات جریان انتخابات بر طبق مقررات انجام یافته و با انتشار آگهی سه روز از ۲۷ بهمن ۳۲ برای اخذ آرا تعیین می‌شود در مدت مزبور ۳۱۹۹۰ رأی با توزیع تعرفه اخذ می‌شود که پس از استخراج و قرائت آرا آقایان مهندس شاهرخ شاهی و سیدحسین خاکباز حائز اکثریت می‌شوند. انجمن یک هفته برای قبول شکایات تعیین وقت می‌کند که در این مدت شکایتی نمی‌رسد لذا اعتبارنامه به نام آقایان صادر می‌نماید شعبه پنجم با مراجعه به پرونده و قرائت محتویات آن نظر به این که شکایتی نبود صحت انتخابات اراک را تأیید و نمایندگی آقای مهندس هرمز شاهرخ‌شاهی را که با ۳۰۶۹۶ رأی از اراک انتخاب شده‌اند تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

مخبر شعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- نمایندگی آقای مهندس شاهرخ شاهی تصویب شد (مبارک است) آقای نقابت بفرمایید.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای دکتر سیدامامی را از تبریز به شرح زیر قرائت کردند). پیرو گزارش شماره ۱۴ دایر به تصدیق و تصویب صحت جریان انتخابات تبریز چون آقای دکتر سیداحمد امامی به اکثریت ۲۲۸۹۴ رأی در درجه هفتم حائز اکثریت بوده و به نمایندگی هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای دکتر سیدامامی تصویب شد (مبارک است) آقای نراقی بفرمایید.

(آقای صادق نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای حسن کاشانیان از طهران را به شرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۱۴ راجع‌به انتخابات طهران آقای حسن کاشانیان با ۴۸۶۱۰ رأی در درجه هشتم حائز اکثریت شده‌اند.

شعبه چهارم نظر موافق خود را اظهار و اینک تأیید گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای حسن کاشانیان تصویب شد (مبارک است) آقای نقابت.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای علی اکبر بینا از تبریز را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره ۱۴ دایر به تصدیق و تصویب صحت جریان انتخابات تبریز چون آقای علی‌اکبر بینا در درجه هشتم با ۲۱۰۲۶ رأی به نمایندگی هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای بینا از تبریز تصویب شد (مبارک است) آقای عمیدی نوری.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه دایر به انتخاب آقای سیدحسین خاکباز را از اراک به شرح زیر قرائت کردند).

عمیدی نوری- قبلاً تذکر می‌دهم که در قرائت این گزارش که تأخیر شد مختصر اشتباهی شده برای این که در درجه اول جناب آقای خاکباز بودند و بعداً آقای مهندس شاهرخ‌شاهی اینک گزارش شعبه را قرائت می‌کنم.

پیرو گزارش شماره ۲۱ راجع‌به انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی از اراک و نمایندگی آقای مهندس هرمز شاهرخ‌شاهی شعبه پنجم صحت نمایندگی آقای سیدحسین خاکباز محسنی را که از مجموع ۳۱۹۹۰ رأی دارای ۳۱۰۱۴ رأی بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- نمایندگی آقای خاکباز تصویب شد (مبارک است) آقای صادق نراقی بفرمایید.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه دایر به انتخاب آقای خرازی از تهران را به شرح زیر قرائت کردند). پیرو گزارش شماره ۱۴ دایر به انتخابات تهران در دوره ۱۸ چون آقای محمدرضا خرازی در درجه نهم دارای ۴۵۵۹۸ رأی از کل آرا قرائت شده بوده‌اند شعبه چهارم نمایندگی ایشان را هم تصویب و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای خرازی تصویب شد (مبارک است) آقای نقابت.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای عدل از تبریز را بدین شرح قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره ۱۴ دایر به صحت جریان انتخابات تبریز چون آقای غلامرضا عدل در درجه نهم دارای ۲۰۶۲۹ رأی بوده و به نمایندگی هجدهمین دوره قانونگذاری انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای عدل تصویب شد (مبارک است) آقای نراقی بفرمایید.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای دکتر شاهکار از تهران را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره ۱۴ راجع‌به انتخابات تهران چون آقای دکتر محمد شاهکار در درجه دهم با ۴۲۴۰۷ رأی حائز اکثریت بوده‌اند شعبه چهارم موافقت خود را با نمایندگی ایشان اظهار می‌نماید.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای دکتر شاهکار تصویب شد (مبارک است) آقای نراقی بفرمایید.

(آقای نراقی مخبر شعبه ۴ گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای درخشش را از تهران به شرح زیر قرائت کردند.)

پیرو گزارش شماره ۱۴ راجع‌به انتخابات تهران چون آقای محمد درخشش ۴۱۴۵۸ رأی از کل آرا قرائت شده در درجه یازدهم داشته‌اند شعبه نمایندگی ایشان را از تهران در درجه یازدهم تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای درخشش تصویب شد (مبارک است) آقای نراقی.

(آقای نراقی مخبر شعبه ۴ گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای دکتر حسن افشار را از تهران به شرح زیر قرائت کردند.)

پیرو گزارش شماره ۱۴ راجع‌به انتخابات تهران نظر به این که در درجه ۱۳ آقای دکتر حسن افشار با ۴۱۳۵۰ رأی حائز اکثریت در تهران شناخته شده‌اند شعبه با نمایندگی ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای حسن افشار تصویب شد (مبارک است) آقای صادق نراقی.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه دایر به انتخابات خلخال و نمایندگی آقای حبیب پناهی را از خلخال به شرح زیر قرائت کردند).

انتخابات خللخال در دوره هجدهم قانونگذاری مجلس شورای ملی به شرحی است که ذیلاً توضیح می‌دهد.

در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۳۲ از طرف فرماندار از ۳۶ نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل می‌آید و طبق مقررات اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب می‌شوند و مدت سه روز از تاریخ پنجشنبه اول بهمن ماه ۱۳۳۲ تا آخر روز شنبه سوم بهمن ماه برای توزیع تعرفه و اخذ رأی معین می‌گردد. ولی یک روز قبل از شروع به اخذ رأی فرماندار به مرکز استانداری احضار می‌شود نظر به این که با رعایت مقررات قانون بدون حضور فرماندار عملیات انجمن غیر قانونی شناخته می‌شود لذا از طرف انجمن متوقف بودن انتخابات طبق آگهی منتشره به استحضار اهالی می‌رسد.

پس از ورود سرپرست فرمانداری تاریخ توزیع تعرفه و اخذ رأی از روز سه‌شنبه ۲۵ اسفند تا مدت سه روز معین می‌گردد و پس از جریان مدت قانونی شروع به استخراج و قرائت آرا مأخوذه گردیده و در نتیجه آقای حبیب‌الله پناهی با ۷۹۹۲ رأی از مجموع ۹۰۸۲ رأی مأخوذه حائز اکثریت شناخته می‌شوند و انجمن ضمن آگهی

مفاد فوق مدت یک هفته برای وصول و رسیدگی به شکایات تعیین وقت می‌نماید و در مدت مقرر یک فقره شکایت به انجمن واصل شد که پس از رسیدگی غیر وارد تشخیص گردید لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقای حبیب‌الله پناهی صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به مجلس شورای ملی برای رسیدگی به شعبه چهارم احاله گردید و شعبه با توجه به شکایات واصله چون آنها را غیر وارد تشخیص داد. صحت انتخابات خلخال و نمایندگی آقای حبیب‌الله پناهی را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- آقای مشایخی.

(آقای مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه دایر به انتخابات کلیمیان و نمایندگی آقای مراد اریه به شرح آتی قرائت نمودند).

طبق محتویات پرونده انتخابات کلیمیان ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۳۲ از ۳۶ نفر طبقات شش گانه و معتمدین کلیمیان در فرمانداری تهران دعوت به عمل آمده و اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی انتخاب شدند و پس از تعیین هیئت رئیسه در روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفند ماه ۳۲ توزیع تعرفه و اخذ رأی به عمل آمده است و طبق تصمیم انجمن مرکزی در شهرستان‌های اصفهان، همدان، کرمانشاه، کاشان، کرمان، بروجرد، اراک، رشت، سنندج، یزد، شیراز، آبادان، انجمن‌های فرعی تشکیل گردیده و پس از اخذ رأی به استثنا شهرستان‌های شیراز و آبادان تعداد آرا مأخوذه و اسامی دارندگان رأی توسط فرمانداری‌های مربوطه به فرمانداری تهران ارسال گردیده است و چون تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۳۲ نتیجه انتخابات دو شهرستان فوق‌الذکر به انجمن مرکزی نرسیده و انجمن مرکزی بیش از این تأخیر در انجام امر انتخابات جایز ندانسته و انتخابات دو حوزه مزبور را خاتمه یافته تلقی و پس از استخراج و قرائت آرا مأخوذه آقای مراد اریه با اکثریت ۸۴۳۴ رأی از مجموع ۸۷۹۶ رأی در کشور به نمایندگی دوره هجدهم مجلس شورای ملی از طرف کلیمیان انتخاب شده‌اند.

در مدت مقرر هم شکایتی به انجمن نمی‌رسد و از طرف انجمن مرکزی اعتبارنامه به نام ایشان صادر شده است.

شعبه سوم پرونده مزبور را مورد رسیدگی قرار داد و صحت انتخابات کلیمیان و نمایندگی آقای مراد اریه را که به اکثریت ۸۴۳۴ رأی از مجموع ۸۷۹۶ رأی مأخوذه در تمام کشور انتخاب شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه سوم- مهدی مشایخی‏

رئیس- نمایندگی آقای اریه تصویب شد (مبارک است)

۴- بقیه انتخاب هیئت رئیسه (نواب رئیس، منشی‌ها، کارپردازها).

رئیس- حالا شروع می‌کنیم به انتخاب بقیه هیئت رئیسه مجلس، آقای دولت آبادی (بهادری- آقای رئیس بنده عرضی دارم) (امیر نصرت اسکندری- اجازه بفرمایید یک دقیقه تنفس داده شود تا در بیرون توافق بشود).

رئیس- یک ربع تنفس داده می‌شود. بعد از تنفس آقایان تشریف می‌آورند. (یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً مجلس یک ساعت پیش از ظهر تشکیل گردید).

رئیس- شروع می‌شود بقیه انتخابات هیئت رئیسه برای دو نفر نایب رئیس به طور جمعی رأی گرفته می‌شود. آقای دولت آبادی، آقای سعیدی، آقای صادق بوشهری برای نظارت در آرا بفرمایند. آقای کاشانی و آقای رضایی هم از هیئت رئیسه یکی یکی از دست راست آقایان را صدا کنند (فرود- اجازه بفرمایید عرض کنم آقای دکتر عمید می‌فرمایند آقایان به ایشان رأی ندهند. کاندید نیستند) (مشایخی- آقای کاظم شیبانی هم کاندیدا هستند).

رئیس- باز هم کاندیدا هست اعلام رأی شده بفرمایند. (اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقای دولت آبادی اعلام و در محل نطق حاضر و رأی دادند) آقایان: بهادری، قنات آبادی، اورنگ، دکتر عدل، دکتر بینا، تجدد تربتی، تیمورتاش، مهندس اردبیلی، حمیدیه، هدی، باقر بوشهری، احمد فرامرزی، موسوی پیراسته، امید سالار، حشمتی، مهندس جفرودی، محمودی، مهندس قباد ظفر، سنندجی، عباسی، دکتر محمدهاشم وکیل، ایلخانی‌زاده، شفیعی، افشار صادقی، بیات ماکو، نورالدین امامی، صارمی، صدرزاده، بزرگ‌نیا، شادمان، میر اشرافی، پورسرتیپ، غضنفری، پناهی، عبدالصاحب صفایی، سالار بهزادی، عبدالرحمن فرامرزی، شوشتری، نراقی، قراگزلو، بوربور، امیر احتشامی، اعظم زنگنه، اردلان، کدیور، خاکباز، کیکاوسی، حمید بختیار، شادلو، یار افشار، مهندس شاهرخ شاهی، دکتر سعید حکمت، دکتر حمزوی، داراب، توماج، دکتر امیر نیرومند، مشایخی، عاملی، شیبانی، صدقی، دکتر مشیر فاطمی، مکرم، قرشی، دکتر سید امامی، مهدوی، لاری، صراف‌زاده، جلیلی، تفضلی، فرید اراکی، فرود، درخشش، خرازی، کاشانیان، دکتر افشار، دکتر شاهکار، دکتر عمید، خلعتبری، دکتر جزایری، برومند، صفایی، اسکندری، مرآت اسفندیاری، اکبر عمیدی نوری، نقابت، خزیمه علم، نصیری، دکترآهی، معین‌زاده، دکتر پیرنیا، ثقه‌الاسلامی، استخر، مرتضی حکمت، دهقان سلطان مراد بختیار، عرب شیبانی، قوامی، اخوان کی‌نژاد، مراد اریه، رضا افشار، جلیلوند، محمود افشار، دولت آبادی، کاشانی، صادق بوشهری، رضایی، سعیدی. (مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی شماره شد و پس از استخراج آرا نتیجه به قرار ذیل حاصل شد):

مهره تفتیشیه ۱۱۳، اوراق رأی ۱۱۳.

آقای نورالدین امامی ۴۷ رأی، آقای پور سرتیپ ۴۴ رأی، آقای دولت آبادی ۴۱ رأی، آقای عماد ترتبی ۴۰ رأی، آقای دکتر آهی ۲۶ رأی، آقای کاظم شیبانی ۱۳ رأی، آقایان دکتر عمید و اورنگ هر یک ۲ رأی، آقایان مشایخی، صدرزاده، نقابت هر یک ۱ رأی و ورقه سفید ۲.

رئیس- آقای نورالدین امامی با ۴۷ رأی، آقای پورسرتیپ با ۴۴ رأی به نیابت ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند. آقای دولت آبادی ۴۱ رأی، آقای عماد تربتی ۴۰ رأی، آقای دکتر آهی ۲۶ رأی و آقای شیبانی ۱۳ رأی داشتند. شروع می‌شود به انتخاب ۶ نفر منشی به انتخاب جمعی.

(اسامی آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقای دولت آبادی اعلام و در محل نطق حاضر و رأی دادند).

آقایان: دکتر عدل، محمدعلی مسعودی، دکتر بینا، تجدد، تیمورتاش، تربتی، بهادری، پیراسته، قنات آبادی، مهندس اردبیلی، حمیدیه، کریمی، هدی، باقر بوشهری، احمد فرامرزی، موسوی، مکرم، عبدالرحمن فرامرزی، حشمتی، مهندس جفرودی، محمودی، مهندس ظفر عباسی، دکتر وکیل، ایلخانی زاده، سنندجی، شفیعی، نورالدین امامی، بیات ماکو، افشار صادقی، صارمی، صدرزاده، ثقه‌الاسلامی، بزرگ‌نیا، شادمان، پور سرتیپ، غضنفری، میر اشرافی، پناهی، صفایی، جلیلی، امید سالار، شوشتری، نراقی، حائری زاده، زنگنه، قراگزلو، بوربور، امیر احتشامی، اردلان، کدیور، خاکباز، کیکاوسی، حمید بختیار، شادلو، یار افشار، شاهرخ‌شاهی، دکتر حکمت، دکتر افشار، دکتر حمزوی، داراب، توماج، دکتر نیرومند، مشایخی، شیبانی، صدقی، دکتر مشیر فاطمی، دکتر سید امامی، قرشی، تفضلی، عاملی، مهدوی، لاری، صراف زاده، فرود، درخشش، خرازی، دکتر عمید، ارسلان خلعتبری، دکتر جزایری، برومند، عبدالصاحب صفایی، اسکندری، مرآت، اسفندیاری، اکبرعمیدی نوری، نقابت، خزیمه علم، نصیری، دکتر آهی، اورنگ، عرب شیبانی، دکتر پیرنیا، سالار بهزادی، استخر، مرتضی حکمت، دهقان، سلطان مراد، بختیار، قوامی، کاشانیان، اخوان، معین- زاده، مراد اریه، افشار، صادق بوشهری، سعیدی، دولت آبادی، رضایی، جلیلوند، محمود افشار، کاشانی، کی‌نژاد. (مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی شماره شد و پس از استخراج آرا نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه ۱۱۲، اوراق رأی ۱۱۲.

آقای محمدعلی مسعودی ۵۶ رأی، آقای حمیدیه ۵۰ رأی، آقای یار افشار ۴۵ رأی، آقای ثقه- الاسلامی ۴۴ رأی، آقای جلیلی ۴۴ رأی، آقای جلیلوند ۴۳ رأی، آقای باقر بوشهری ۴۲ رأی، آقای سعیدی ۴۰ رأی، آقای مرآت اسفندیاری ۳۸ رأی، آقای صدر زاده ۳۶ رأی، آقای صارمی ۳۵ رأی، آقای کاشانی ۳۰ رأی، آقای محمود افشار ۲۸ رأی، آقای سالار بهزادی ۲۷ رأی، آقای رضایی ۲۳ رأی، آقای محمودی ۱۶ رأی، آقای دکتر حکمت ۱۴ رأی، آقای شاهرخ شاهی ۱۳ رأی، آقای عزیز زنگنه ۲ رأی، آقای میر اشرافی ۲ رأی، آقایان صفاری، جفرودی، سنندجی، حمید بختیار، تفضلی، تیمورتاش، دکتر جزایری، پیراسته، احمد فرامرزی، دکتر افشار، قنات آبادی هر یک ۱ رأی داشتند. ورقه سفید ۱ رأی.

رئیس- آقایان مسعودی و حمیدیه، یارافشار، جلیلی، ثقه الاسلامی و جلیلوند به منشیگری انتخاب شدند. آقایانی که بیشتر از همه رأی دارند آقایان مسعودی، حمیدیه، یارافشار، جلیلی، ثقه‌الاسلامی و جلیلوند هستند چون آقایان جلیلی و ثقه‌الاسلامی مساوی است و هر یک ۴۴ رأی دارند قرعه کشی می‌شود که کدام یک آقایان باید اینجا بنشینند هر کس از قرعه بیرون بیاید اینجا می‌نشیند. اقتراع به عمل آمد و آقای جلیلی بقید قرعه جز چهار نفر اول تعیین شد.

رئیس- آقایان توجه بفرمایند. حالا شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر کارپرداز به طور جمعی. آقایان دولت آبادی و سعیدی و بوشهری برای نظا رت بفرمایند.

رئیس- آقای خرازی فرمایشی دارید؟

خرازی- بنده می‌خواستم به استحضار همکاران محترم برسانم که بعضی از آقایان همکاران برای سمت کارپردازی به بنده نظر دارند بنده می‌خواستم عرض کنم که به هیچ وجه داوطلب این سمت نیستم ولی ا ز طرف نمایندگان تهران آقای کی‌نژاد کاندید هستند.

اسامی آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقای محمدعلی مسعودی اعلام و در محل نطق حاضر و رأی دادند.

آقایان: اورنگ، شوشتری، قنات آبادی، بهادری، کاشانی، صفایی، حائری‌زاده، فرود، فرامرزی، کریمی، عبدالصاحب صفایی، تجدد، اریه، صفایی، شاهرخ‌شاهی، سعید حکمت، تیمورتاش، زنگنه، سالار سعید سنندجی، عباسی، ایلخانی‌زاده، امید سالار، دکتر عدل، ثقه‌الاسلامی، پناهی، دکتر بینا، مکرم، بهزادی، صدر زاده، عماد تربتی، صارمی، پیراسته، هدی، مهندس اردبیلی، باقر بوشهری، احمد فرامرزی، شوشتری، خزیمه علم، عرب شیبانی، حشمتی، جفرودی، محمودی، ظفر بختیار، دکتر هاشم وکیل، شفیعی، بیات ماکو، نورالدین امامی، افشار صادقی، امیر نصرت اسکندری، بزرگ نیا، شادمان، پور سرتیپ، میر اشرافی، غضنفری، دکتر سعید امامی، نراقی، قراگزلو، بوربور، امیر احتشامی، اردلان، کدیور، خاکباز، کیکاوسی، حمید بختیار، شادلو، کاشانیان، اخوان، دکتر حمزوی، داراب، توماج، دکتر نیرومند، مشایخی، عاملی، شیبانی، صدقی، دکتر مشیر فاطمی، افشار، قرشی، تفضلی، سعید مهدوی، لاری، صراف‌زاده، فرید اراکی، برومند، صادق بوشهری، دولت آبادی، کی نژاد، دکتر جزایری، درخشش، دکتر افشار، دکتر عمید، ارسلان خلعتبری، خرازی، بختیار، اکبر، مراد اسفندیاری، عمیدی نوری، نقابت، جلیلوند، نصیری، دکتر آهی، دکتر پیرنیا، معین زاده، استخر، مرتضی حکمت، دهقان، قوامی، رضا افشار، محمود جلیلی، یار افشار، مسعودی، حمیدیه، سعیدی.

(مهره تفتیشیه و آرا شمرده شد و پس از استخراج و قرائت آرا نتیجه به شرح زیر تعیین گردید.)

مهره تفتیشیه ۱۱۳، اوراق رأی ۱۱۳.

آقای میر اشرافی ۵۷ رأی، آقای پناهی ۳۰ رأی، آقای امید سالار ۳۳ رأی، آقای عمیدی نوری ۲۶ رأی، آقای دکتر نیرومند ۲۵ رأی، آقای سعید مهدوی ۲۴ رأی، آقای اکبر ۲۳ رأی، آقای بهادری ۲۳ رأی، آقای شادمان ۲۲ رأی، آقای کی نژاد ۱۱ رأی، آقای نقابت ۹ رأی، آقایان فرود، تجدد، عرب شیبانی، عدل، حشمتی، دکتر حکمت هر یک ۱ رأی.

رئیس- آقایان میر اشرافی، پناهی، امید سالار برای کارپردا زی انتخاب شدند.

۵- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ساعت ۹ صبح.

رئیس مجلس شورای اسلامی- رضا حکمت‏