مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۳۳ نشست ۱۰۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۳۳ نشست ۱۰۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی- دوره ‏۱۸

جلسه: ۱۰۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۲- انتخاب هیئت رئیسه (رئیس- نواب رئیس- منشی‌ها- کارپردازها)

۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای نورالدین امامی (نائب رئیس) تشکیل گردید.

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

نائب رئیس- اسامی غائبین قرائت می‌شود:

(به شرح ذیل قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: سرمد- نقابت- دکتر شاهکار- پیراسته- جلیلوند- موسوی- خاکباز- کاشانیان- رضا افشار- عبدالرحمن فرامرزی- صدقی- تجدد.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: خزیمه علم- عبدالحمید بختیار- مکرم- شادلو- بوربور- سعیدی- میراشرافی- احمد صفایی- قراگزلو- سلطانی- امیراحتشامی- کریمی- پناهی- کدیور.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: دکتر سعید حکمت ۴۵ دقیقه- دکتر پیرنیا یک ساعت و پانزده دقیقه- امیر تیمور کلالی یک ساعت و پانزده دقیقه- اکبر یک ساعت و پانزده دقیقه- اورنگ یک ساعت و پانزده دقیقه- درخشش دو ساعت و سی دقیقه- کیکاوسی دو ساعت و سی دقیقه- لاری ۴۵ دقیقه- اریه ۴۵ دقیقه- دهقان ۴۵ دقیقه.

نائب رئیس- آقای شوشتری فرمایشی دارید بفرمایید؟

شوشتری- صورت‌مجلس که مطرح نیست.

۲- انتخاب هیئت رئیسه (رئیس- نواب رئیس- منشی‌ها- کارپردازها)

نائب رئیس- صورت‌مجلس جلسه گذشته هنوز چاپ نشده است جلسه دیگر مطرح خواهد شد (شوشتری- بسیار خوب) امروز جلسه فوق‌العاده است برای انتخاب هیئت رئیسه- سه نفر به قید قرعه برای نظارت و اخذ رأی انتخاب می‌شوند. (اقتراع به عمل آمد و در نتیجه آقایان شوشتری- عباسی و صادق بوشهری برای نظارت در اخذ رأی تعیین شدند).

نائب رئیس- آقایان شوشتری- عباسی و صادق بوشهری بفرمایید پشت تریبون و به اتفاق آقایان منشی‌ها نظارت داشته باشید استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان نیز از جایشان حدکت نکنند تا به ترتیب اسامی‌خوانده شود.

رأی گرفته می‌شود برای انتخاب رئیس مجلس شورای ملی آقایانی که رأی می‌دهند مهره تفتیشیه می‌گیرند و دقت بفرمایید اشتباه نشود. (اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب زیر توسط آقای مسعودی (منشی) اعلام و اخذ رأی به عمل آمد.)

آقایان: امیرتیمور کلالی- کاشانی- ثقه الاسلامی- قنات آبادی- رضایی- دکتر بینا- دکتر عدل- دکتر سعید حکمت- عماد تربتی- صفاری- تجدد- محمود افشار- مهندس اردبیلی- تفضلی- باقر بوشهری- احمد فرامرزی- حمیدیه- امیدسالار- عبدالرحمن فرامرزی- شادمان- حشمتی- مهندس جفرودی- محمودی- مهندس ظفر- عزیز اعظم زنگنه- ایلخانی زاده- دکتر وکیل- سنندجی- اورنگ- مرآت‌اسفندیاری- شفیعی- سهرابیان- بیات ماکو- بوداغیان- صارمی- صدرزاده- یزرگ‌نیا- داراب- پورسرتیپ- ارباب- اکبر- تیمور تاش- عبدالصاحب صفایی- دولتشاهی- نراقی- اردلان- فرید اراکی- بهادری- کیکاوسی- حمید بختیار- بهبهانی- دکتر عمید- برومند- امیر نیرومند- مشایخی عاملی- شیبانی- توماج- دکتر مشیر فاطمی- دکتر سید امامی- قرشی- سعید مهدوی- لاری- استخر- کی نژاد- حرازی- خلعتبری- دکتر جزایری صدقی- درخشش- شاهرخشاهی- حائری‌زاده- امیر نصرت اسکندری- افشار صادقی- بزرگ ابراهیمی- عمیدی نوری- هدی- نصیری- غضنفری- دکتر پیرنیا- سلطان مراد بختیار- مصطفی ذوالفقاری- مرتضی حکمت- دهقان- عرب شیبانی- قوامی- سالار بهزادی- معین‌زاده- دولت آبادی- محمود ذوالفقاری- امیر ابراهیمی- افخمی- اخوان- فرود- گیو- صراف‌زاده- صادق بوشهری- شوشتری- عباسی- جلیلی- نورالدین امامی- یارافشار- محمد علی مسعودی.

(مهره‌های تفتیشیه و آراء شماره شد و پس از قرائت نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

(مهره تفتیشیه ۱۰۴- اوراق رأی ۱۰۴) آقای حکمت ۹۴ رأی- آقای دولت آبادی ۱ رأی- آقای بهبهانی ۱ رأی- آقای اورنگ ۱ رأی- سفید ۷ ورقه.

نائب رئیس- از ۱۰۴ رأی جناب آقای حکمت با ۹۴ رأی به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند. (نمایندگان- مبارک است).

خداوند بزرگ و قادر متعال را سپاسگذارم که نماینده‌گان معظم در مواقع مهم حساس اتحاد و اتفاق و از خود گذشتگی را که شایسته نما یندگی ملت کهنسال و سرافراز ایران ا ست از دست نمی‌دهند (صحیح ا ست- صحیح ا ست)

البته حقاً شخصیت و مقام اقای حکمت استحقاق ابراز لطف را از طرف نمایندگان محترم داشته است (صحیح است) از درگاه ایزد یکتا توفیق خدمتگذاری را برای همکاران معظم و محبوب مسئلت و به نوبه خود هم به مقام معظم ریاست تبریک عرض می‌نمایم (صحیح است) (احسنت).

بعضی از نمایندگان- تنفس بفرمایید.

نائب رئیس- اجازه بفرمایید بدبختانه تنفس نمی‌توانم بدهم چون اگر بنده از روی صندلی برخیزم دیگر مطابق مقررات نمی‌توانم این‌جا بنشینم (صحیح است) و چون جناب آقای حکمت به ریاست انتخاب شده‌اند خوب است با اجازه آقایان به انتخاب دو نفر نائب رئیس بپردازیم (صحیح است) (بعضی از نمایندگان- عده کافی نیست) اگر عده کافی نبود یک وظیفه دیگری بنده دارم (تجدد- جلسه را ختم کنیم آقایان نمایندگان نمی‌آیند) آقایان خواهش کرده‌اند ده دقیقه تنفس داده شود بلکه در خارج توافق شود (امیرنصرت اسکندری- چه توافقی؟ تنفس چرا؟)

دکتر عدل- اگر تا به حال توافق نشده (دیگر نخواهد شد).

نائب رئیس- با اجازه آقایان ۱۰ دقیقه تنفس داده می‌شود (اسکندری- دیگر ما نمی‌آییم). (مجلس در ساعت ۱۰ و ۲۵ دقیقه صبح به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت یازده و سه ربع تشکیل گردید).

نائب رئیس- با اجازه آقایان شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر نائب رئیس به انتخاب جمعی آقایان نظار و منشی‌ها بفرمایند.

یک نفر از نمایندگان- جمعی یعنی چه؟

قنات آبادی- یعنی دو نفری.

نائب رئیس- بله دو نفر نوشته بشود فردی نباشد.

تیمورتاش- بنده عرضی دارم.

نائب رئیس- بفرمایید.

تیمورتاش- عرض کنم در ظرف این دو سه روز راجع به آقایان نواب رئیس صحبت زیاد شده است و متأسفانه مثل این‌که هنوز توافق کامل نشده است و چون عده‌ای از آقایان در مظان کاندیدا هستند بنده می‌خواستم تقاضا کنم اگر بعضی‌ها خودشان استنباط فرموده باشند قبلاً صرف‌نظر بفرمایند بهتر است (احسنت).

نائب رئیس- این موضوع جایش این‌جا نیست آقای شیبانی فرمایشی دارید بفرمایید.

شیبانی- بنده از طرف فراکسیون مساوات کاندید نائب رئیسی بودم ولی بنده خودم با تشکر از آقایان نمایندگانی که کاندید کرده‌اند شخصاً کنار می‌روم و رأی خودم را به جناب آقای نورالدین امامی و آقای اردلان می‌دهم (احسنت).

نائب رئیس- از اظهار لطف آقا متشکرم و باید به اخذ رأی شروع کنیم آقای دکتر سید امامی.

دکتر سیدامامی- با بنده هم عده‌ای صحبت کرده بودند و بنده را کاندید کرده بودند برای نیابت ریاست بنده با اظهار تشکر از آقایان تقاضا می‌کنم که چون کاندیدا نیستم خواهشمندم صرف‌نظر بفرمایند متشکر خواهم بود.

نائب رئیس- آقایان نظار و منشی‌ها شروع به اخذ رأی بفرمایید. (اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقای مسعودی (منشی) اعلام در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان: امیرتیمور کلالی- کاشانی- تفضلی- دکتر بینا- دکتر عدل- صفاری- شادمان- قنات آبادی- داراب- مهندس اردبیلی- حمیدیه- باقر بوشهری- سالار بهزادی- دکتر سعید حکمت- عبدالصائب صفایی- احمد فرامرزی- امید سالار- عبدالرحمن فرامرزی- تیمور تاش- حشمتی- مهندس جفرودی- محمودی- قباد ظفر- ایلخانی‌زاده- مهدی ارباب- دکتر وکیل سنندجی- بیات‌ماکو- شفیعی- عماد تربتی- بوداغیان- افشار صادقی- شاهرخشاهی- صدرزاده- بزرگ نیا- پور سرتیپ- غضنفری- اعظم زنگنه- مشایخی- نراقی- کی‌نژاد- دولت‌شاهی- صارمی- اورنگ- اردلان- فرید اراکی- مصطفی ذوالفقاری- سهرابیان- کیکاوسی- حمید بختیار- محمود افشار- توماج- برومند- دکتر امیر نیرومند- عاملی- سرتیپ شیبانی- دکتر مشیر فاطمی- قریشی- دکتر سید امامی- سعید مهدوی- لاری- خرازی- درخشش- صدقی- بهبهانی- دکتر عمید- خلعتبری- دکتر جزایری- حائری‌زاده- اسکندری- بزرگ ابراهیمی- بهادری- عمیدی نوری- هدی- نصیری- دکتر آهی- اکبر- دکتر پیرنیا- سلطان‌مراد بختیار- مرآت‌اسفندیاری- محمود ذوالفقاری- اریه- مرتضی حکمت- دهقان- قوامی- معین‌زاده- دولت آبادی- صراف‌زاده- عرب‌شیبانی- امیرابراهیمی- افخمی- اخوان فرود- گیو- جلیلی- یارافشار- صادق بوشهری- شوشتری- عباسی- مسعودی- امامی- ثقه‌الاسلامی- استخر.

(مهره تفتیشیه و آراء شماره شده نتیجه به قرار ذیل بود)

مهره تفتیشیه ۱۰۵- اوراق رأی ۱۰۳.

نائب رئیس- اسامی رأی دهندگان را هم که آقایان منشی‌ها نوشته‌اند ۱۰۳ نفر است دو تا مهره تفتیشیه زیاد است.

(پس از قرائت آرا نتیجه بدین قرار بود)

آقای نورالدین امامی‌۶۱ رأی‏- آقای اردلان ۵۶ رأی‏- آقای عماد تربتی ۴۳ رأی‏

آقای بهبهانی ۱۸ رأی‏- آقای پورسرتیپ ۱۷ رأی‏- آقای حمیدیه ۲ رأی‏

آقای شوشتری ۱ رأی‏- آقای شیبانی ۱ رأی‏- آقای اسکندری ۱ رأی‏

آقای قنات آبادی ۱ رأی‏

رئیس- از ۱۰۳ نفر عده حاضر ارادت کیش ۶۱ رأی داشته است (مبارک است) جناب آقای اردلان ۵۶ رأی (نمایندگان- مبارک است) آقای عماد تربتی ۴۳ رأی با این ترتیب بنده و جناب آقای اردلان انتخاب شده‌ایم (مبارک است) بنده نمی‌دانم به چه زبان سپاسگزاری خود را به پیشگاه محترم‌تان تقدیم کنم بیان بنده قاصر از اظهار تشکر است تصور می‌کنم باید با خدمتگذاری و انجام وظیفه عملاً تشکر و سپاسگزاری خود را به پیشگاه محترم نمایندگان و برگزیدگان ملت تقدیم کنم (احسنت)

نائب رئیس- آقای اردلان‏

اردلان- بنده هم از حسن‌ظن آقایان نمایندگان محترم نمی‌دانم به چه زبانی تشکر کنم برای این‌که آقایان حاضر هستند و می‌دانند که بنده کاندیدا نبودم که در انتخابات شرکت کنم دلم می‌خواست خدمتگذار عادی باشم ولی حالا که انتخاب فرمودند غیر از تشکر عرضی ندارم (احسنت)

نائب رئیس- با اجازه آقایان به انتخاب شش نفر منشی شروع می‌کنیم آقایان نظار و منشی‌ها بفرمایند. (اسامی آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقای مسعودی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان: مهدی ارباب- امیرتیمور کلالی- حائری‌زاده- کاشانی- تفضلی- دکتر بینا- دکتر عدل- صفاری- عماد تربتی- شادمان- دکتر عمید- دکتر سعیدحکمت- شاهرخشاهی- داراب- اردلان- شیبانی- حمیدیه- باقر بوشهری- احمد فرامرزی- سالاربهزادی- تیمورتاش- حشمتی- قنات آبادی- جفرودی- محمودی- قباد ظفر- مشایخی- ایلخانی‌زاده- اکبر- دکتر وکیل- عزیز زنگنه- دولتشاهی- سنندجی- خرازی- رضایی- شفیعی- برومند- ثقه‌الاسلامی- عبدالرحمن فرامرزی- بیات ماکو- مصطفی ذوالفقاری- محمودی- بوداغیان- افشارصادقی- بهادری- صدرزاده- دکتر نیرومند- بزرگ نیا- پورسرتیپ- دولت آبادی- عبدالصاحب صفایی- غضنفری- امیدسالار- دکتر مشیر فاطمی- سلطانمراد بختیار- نراقی- فرید اراکی- عرب‌شیبانی- اردلان- سهرابیان- کیکاوسی- حمید بختیار- صارمی- توماج- محمود افشار- عاملی- محمود ذوالفقاری- دکتر سیدامامی- قریشی- سعید مهدوی- لاری- کی‌نژاد- درخشش- صدقی- بهبهانی- دکتر جزایری- خلعتبری- هدی- اسکندری- بزرگ‌ابراهیمی- عمیدی نوری- نصیری- دکتر آهی- دکتر پیرنیا- اسفندیاری- امیرابراهیمی- اریه- مسعودی- استخر- مرتضی حکمت- دهقان- قوامی- معین‌زاده- صرافزاده- شوشتری- افخمی- گیو- فرود- اخوان- یارافشار- جلیلی- عباسی- صادق بوشهری- امامی.

(مهره‌های تفتیشیه و آراء شماره شد نتیجه به قرار ذیل بود)

مهره تفتیشیه ۱۰۲- اوراق رأی ۱۰۴.

مسعودی- آقای دکتر وکیل و آقای صراف‌زاده مهره نگرفتند.

دکتر وکیل- بنده گرفتم‏

. مسعودی- پس آقای صراف‌زاده نگرفته است.

نائب رئیس- در اینصورت قاطی کنید یک رأی بیرون بیاورید و ۱۰۳ رأی قرائت کنید.

(پس از خارج کردن یک ورقه و قرائت آراء نتیجه بدین قرار بود)

آقای یارافشار ۶۵ رأی- آقای مسعودی ۶۴ رأی- آقای باقر بوشهری ۵۶ رأی- آقای جلیلی ۵۵ رأی- آقای ثقه الاسلامی ۴۹ رأی- آقای حمیدیه ۴۹ رأی- آقای محمود افشار ۴۳ رأی- آقای افخمی‌۴۱ رأی- آقای اعظم زنگنه ۳۶ رأی- آقای صدرزاده ۳۴ رأی- آقای سالاربهزادی ۳۲ رأی- آقای کاشانی ۲۶ رأی- آقای سعیدی ۱۸ رأی- آقای محمودی ۱۴ رأی- آقای جلیلوند ۸ رأی- آقایان دکتر بینا و دکتر امیرنیرومند هر یک یک رأی.

نائب رئیس- آقای یارافشار با ۶۵ رأی- آقای مسعودی با ۶۴ رأی- آقای بوشهری با ۵۶ رأی- آقای جلیلی با ۵۵ رأی- آقای ثقه‌الاسلامی‌با ۴۹ رأی- آقای حمیدیه با ۴۹ به سمت منشی انتخاب شدند (مبارک است) حالا انتخاب سه نفر کارپرداز شروع می‌شود آقایان نظار بفرمایند (اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقای جلیلی‏

(منشی) اعلام در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان: امیرتیمور کلالی- قریشی- شاهرخشاهی- دکتر بینا- رضایی- دکتر عدل- صفاری- عماد تربتی- داراب- اسکندری- ارباب- عاملی- بهادری- قنات‌آبادی- مهندس اردبیلی- حمیدیه- مشایخی- باقر بوشهری- غضنفری- بزرگ‌نیا- احمد فرامرزی- دولت‌شاهی- ثقه الاسلامی- دولت آبادی- امید سالار- دکتر سعید حکمت- حائری‌زاده- شادمان- عبدالرحمن فرامرزی- زنگنه- محمودی- شیبانی- افشار- اخوان- حشمتی- مصطفی ذوالفقاری- مهندس جفرودی- تفضلی- مهندس قباد ظفر- ایلخانی‌زاده- دکتر وکیل- بزرگ ابراهیمی- سهرابیان

حمید بختیار- شفیعی- بیات ماکو- افشار صادقی- بوداغیان- صدرزاده- کی نژاد- پورسرتیپ- دکتر سید امامی- اریه- برومند- تیمور تاش- نراقی- اردلان- فرید اراکی- کاشانی- خرازی- کیکاوسی- صارمی- دکتر امیر نیرومند- توماج- دکتر مشیرفاطمی- سلطان‌مراد بختیار- دکتر آهی- لاری- سعید مهدوی- درخشش- صدقی- صراف‌زاده- قوامی- دهقان- سالار سعید سنندجی- مرتضی حکمت- استخر- هدی- سالار بهزادی- اکبر- دکتر پیرنیا- عبدالصائب صفایی- اسفندیاری- نصیری- عمیدی نوری- خلعتبری- دکتر جزایری- دکتر عمید- شیبانی- فرود- گیو- شوشتری- محمود ذوالفقاری- جلیلی- عباسی- امامی- مسعودی- صادق بوشهری- افخمی- یارافشار- معین‌زاده- امیرابراهیمی- عرب‌شیبانی.

(مهره‌های تفتیشیه و آرا شماره شد نتیجه به قرار ذیل بود)

مهره تفتیشیه ۱۰۳ اوراق رأی ۱۰۳

(پس از قرائت آراء نتیجه بدین قرار بود)

آقای امی‌سالار ۵۷ رأی- آقای شادمان ۵۲ رأی- آقای خرازی ۴۳ رأی- آقای صارمی‌۴۲ رأی- آقای پناهی ۳۶ رأی- آقای دکتر نیرومند ۳۲ رأی- آقای میراشرافی دو رأی- آقایان دولت‌آبادی- دکتر عدل- قریشی- سالار بهزادی- خلعتبری- حائری‌زاده- بهادری- دهقان- لاری هر یک یک رأی. نائب رئیس- آقای امید سالار با ۵۷ رأی آقای شادمان با ۵۲ رأی آقای خرازی با ۴۳ رأی برای کارپردازی انتخاب شدند آقای صارمی‌۴۲ رأی داشته‌اند.

۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده فردا روز یکشنبه خواهد بود دستور ابتدا اقتراع شعب و بعد طرح برنامه دولت.

(مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شورای ملی- نورالدین امامی.