مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۳۴ نشست ۱۹۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۳۴ نشست ۱۹۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۸

جلسه: ۱۹۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس‏

۲- بقیه مذاکرات و تصویب گزارش مربوط به بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی افزارمندان کارخانه‌های ارتش و ارجاع به مجلس سنا

۳- تقدیم یک فقره طرح سه فوری به وسیله آقای عمیدی‌نوری‏

۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس ساعت ده و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای نورالدین امامی (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس‏

نایب‌رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه- آقایان: محمودی. خزیمه‌علم. مسعودی. گیو. ثقهالاسلامی. دکتر آهی. صفاری. قراگزلو. پیراسته. اخوان. سلطانی. میراشرافی. پورسرتیپ. مهدوی. حمیدیه. یارافشار. توماج. بوربور. اورنگ. امامی‌خوئی. خلعتبری. سنندجی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: نراقی. ابراهیمی. شاهرخ‌شاهی. اریه. عبدالحمید بختیار. شفیعی. قوامی. دولت‌آبادی. امید سالار. امیرتیمور کلالی. محمود ذوالفقاری. کدیور. سلطان‌مراد بختیار. مرتضی حکمت. مهندس ظفر. اعظم زنگنه. سهرابیان.

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: صراف‌زاده. قنات‌آبادی. کریمی. دکتر وکیل. داراب. عبدالرحمن فرامرزی. دکتر سعید حکمت. تجدد. دکتر افشار. غضنفری. حائری‌زاده. معین‌زاده. تربتی. اسفندیاری.

دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه- آقایان: سرمد. بزرگ ابراهیمی. دکتر حمزوی.

نایب‌رئیس- جناب آقای حائری‌زاده نسبت به صورت‌مجلس فرمایشی دارید؟

حائری‌زاده- اصلاح مطبعه‌ای لازم است در اظهارات جلسه سابق بنده بشود که اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی‏

نایب‌رئیس- دیگر نسبت به صورت‌مجلس فرمایشی ندارید؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد چون جلسه قدری دیر تشکیل شده با اجازه آقایان امروز دیگر قبل از دستور نباشد، وارد دستور می‌شویم که این قانون را زودتر تمام کنیم و بعد هم بودجه مجلس در دستور است (صحیح است)

چند نفر از نمایندگان- پس نوبت‌ها محفوظ بماند.

نایب‌رئیس- نه، دیگر نوبت محفوظ نمی‌ماند این بدعت را خواهش می‌کنم نگذارید (صحیح است) و آیین‌نامه این اجازه را نداده که بشود حق نطق قبل از دستور برای جلسه بعد محفوظ بماند برای امر مهم اجازه نطق قبل از دستور داده می‌شود (صحیح است) این است که استدعا می‌کنم آقایان به این نکته توجه داشته باشند (شوشتری- به شرطی که بودجه مجلس را مطرح بفرمایید) آن هم در دستور است مطرح می‌شود.

۲- بقیه مذاکرات و تصویب گزارش مربوط به بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی افزارمندان کارخانه‌های ارتش و ارجاع به مجلس سنا

نایب‌رئیس- گزارش راجع به افزارمندان کارخانه‌های ارتش از ماده ۱۹ مطرح است جناب آقای قنات‌آبادی آقا فرمایشی دارید؟

قنات‌آبادی- بنده عرضی نداشتم فقط می‌خواستم تذکر بدهم که وزیر مربوطه در جلسه نیست.

نایب‌رئیس- مانعی ندارد، معاون نخست‌وزیر هستند. ماده ۱۹ قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۹- مستمری بین وراث قانونی افزارمندان به ترتیب زیر تقسیم می‌گردد.

۱- به همسر متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده باشد معادل ۲۵ درصد

۲- اولاد متوفی در صورتی که اولاد منحصر به فرد باشد معادل ۲۰ درصد در صورتی که اولاد منحصر به دو نفر باشد مجموعاً معادل ۳۰ درصد.

در صورتی که اولاد منحصر به سه نفر باشد مجموعاً معادل ۴۰ درصد. چنانچه تعداد اولاد از چهار نفر به بالا باشد مجموعاً معادل ۵۰ درصد

۳- به پدر و مادر متوفی که در تحت تکفل او بوده باشد: مادر ۱۰ درصد، پدر ۵ درصد و در صورتی که متوفی بدون اولاد باشد مادر معادل ۲۰ درصد و پدر ۱۰ درصد

۴- به برادر و خواهری که علیل و در تحت تکفل متوفی بوده باشند مجموعاً معادل ۱۰ درصد

تبصره- مستمری هر یک از وراث در صورت فوت و یا رسیدن به سن بلوغ (۱۸ سال تمام برای ذکور) و یا اختیارات شوهر قطع می‌شود.

نایب‌رئیس- جناب آقای دکتر شاهکار فرمایشی دارید؟ مخالفید؟ (دکتر شاهکار- بله) بفرمایید.

دکتر شاهکار- آن طوری که به بنده تیمسار کیکاوسی فرمودند در این قانون راجع به این قسمت مطالعه کامل شده و بسیار جای قدردانی است که دولت فکر کرده است برای مستمری کارمندان و یا افزارمندان وزارت جنگ ولی من تقاضا دارم جناب آقای رئیس و آقایان محترم به این مطلب دقت بفرمایند یک مثالی نظیر این موضوع من عرض می‌کنم و از آقای معاون رئیس دولت هم تقاضا دارم هرچه زودتر راجع به این موضوع تحقیق بفرمایند و جوابی مرحمت کنند جناب آقای ذوالفقاری در یک ماه پیش کارخانه کبریت‌سازی مشعل در تهران سوخت این کارخانه دارای وزی ۱۲ ریدویست تا کارگر است که از این دویست تا کارگر ۱۵۴ نفر اطفالی هستند بین ۱۲ و ۱۶ سال و حقوق اینها از رال تا روزی دو تومان بوده این کارخانه انبارش که سوخت تمام ماشین‌آلاتش سالم است من خودم آقای شوشتری به جدت قسم یکی از این بچه‌ها را دیدم که یک بادیه مسی در خیابان آورده بود بفروشد برای یک‌تومان که پدر و مادرش بتوانند به زندگی‌شان ادامه بدهند این کارخانه که سوخت آن صاحب کارخانه که نمی‌دانم کیست به علت این‌که مقداری از اموالش سوخته است کارخانه را تعطیل کرده است اداره دخانیات می‌گوید من اجازه نمی‌دهم که نزدیک دخانیات کارخانه ساخته بشود، دولت وقت هم فکری برای افراد کارگر که بی‌کارند و مشغول ولگردی در خیابان‌ها هستند نکرده من تقاضا می‌کنم که دولت فکری در این باره بکند و ترتیبی بدهد که وضعیت این کارگرانی که عرض کردم سن آنها بین ۱۲ و ۱۶ سال است ترتیبی داده بشود که زندگی آنها تأمین بشود امیدوارم آقای معاون نخست‌وزیر که مثبتی مرد هستند فکری برای این کار بکنند (احسنت، احسنت)

نایب‌رئیس- استدعا می‌کنم آقای بهادری بیرون تشریف نبرید. آقای مخبر بفرمایید.

کریمی (مخبرکمیسیون نظام)- البته آقایان محترم به خاطر دارند در جلسه گذشته که ماده مربوط به قطع حقوق بازنشستگی محکومین به تصویب رسید بعد از تصویب بعضی از آقایان محترم مطالبی گفتند که ممکن است ذهن بعضی آقایان را مشوب کند و وجدان‌شان را ناراحت کند که بی‌مطالعه رأی داده باشند از این لحاظ بنده لازم دانستم یک دقیقه مختصر توضیحی بدهم و قضیه را روشن کنم، بعضی از آقایان فرمودند قطع حقوق بازنشستگی محکومین به منزله مصادره اموال است بنده خواستم عرض کنم این مطلب خیلی با مصادره اموال فرق دارد بعد از رأی، آقایان آمدند این مطلب را به بنده گفتند و چون برای مجلس عکس‌العملش در خارج بد بود و هم خواستم عرض کنم این شرط همان طوری که در موقع توضیح عرض کردم این شرط که ذکر کرده‌اند شرط متقابل بین کارگر و کارفرماست تعلق گرفتن حق بازنشستگی شرایطی دارد مثلاً اگر کسی ۱۴ سال و ۸ ماه یا ۱۴ سال و ۱۱ ماه خدمت کند و فوت کند در ادارات کشوری هم به او حق بازنشستگی نمی‌دهند مگر این‌که به حد نصاب برسد یعنی ۱۵ سال لااقل خدمت کرده باشد دلیلش هم این است که اگر بخواهند تمام کارمندان را به طور کلی به اندازه حقوق زمان حیات حقوق بازنشستگی بدهند همچون بودجه‌ای نیست و به این دلیل اگر کسی ۱۴ سال خدمت کرد حقی از دولت ندارد یعنی حق مکتسبه نیست که مطالبه کند این شرط متقابله است پس آقایان رأی به موقع داده‌اند و مطالبی که گفتند موردی نداشت (شوشتری- شرایط عقد لازم‌الاجرا است)، مطلب دیگری آقای فرامرزی راجع به لغت (افزارمندان) گفتند بنده خواستم عرض کنم که ما جنگ لغت نداریم حالا ایشان اگر لغت (افزارمندان) را صحیح نمی‌دانند و عقیده دارند لفظ دیگری باشد، آن را بفرمایند و الا من تحقیق کردم افزارمند هم مثل دولت‌مند است که مصطلح است مثل ثروتمند است این کلمه (چی) هم که فرمودند بنده خیال می‌کنم اینها ترکی است فارسی نیست درشکه‌چی، قهوه‌چی ترکی است فارسی‌اش مثل زرگر، صنعت‌گر و امثال اینها باید باشد.

نایب‌رئیس- جناب آقای مخبر راجع به این ماده چیزی نفرمودید راجع به موضوعاتی که در سابق تصویب شده بود فرمودید آقایانی که موافقند با ماده ۱۹ قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۰ مطرح است. قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

فصل پنجم- بیمه و تعاون‏

ماده ۲۰- نسبت به حوادث و بیماری‌های ناشی از کار با افزارمندان به شرح زیر رفتار خواهد شد.

الف- در مواردی که حادثه ناشی از کار موجب بستری شدن بیمار در بیمارستان و یا تحت معالجه قرار دادن او باشد در شش‌ماهه اول بیماری تمام حقوق و در شش‌ماهه دوم ۸۰٪ از محل بودجه مربوطه پرداخت خواهد شد و در صورتی که در پایان سال بهبودی حاصل نکند بنا به تشخیص شورای پزشکی بر طبق ماده ۱۲ با او رفتار خواهد شد.

ب- در مواردی که حادثه ناشی از کار موجب نقص عضوی از اعضاء بوده ولی باعث از کارافتادگی دائمی افزارمندان نباشد بر طبق جدول زیر به آنان غرامت از صندوق پرداخت خواهد شد.

فقدان یا از کار افتادن راست چپ‏

۱- یک بازو از بالای آرنج دستمزد ۶۵۰ روز دستمزد ۵۰۰ روز

۲- یک بازو از زیر آرنج دستمزد ۴۲۰ روز دستمزد ۳۲۰ روز

۳- یک ساق پا از بالای زانو دستمزد ۵۰۰ روز

۴- یک ساق پا از زیر زانو دستمزد ۴۲۰ روز

۵- قوه شنوایی دو گوش دستمزد ۶۵۰ روز

۶- کوری یک چشم دستمزد ۳۲۰ روز

۷- شست دست دستمزد ۲۲۰ روز دستمزد ۱۷۰ روز

۸- انگشت سبابه دستمزد ۱۷۵ روز دستمزد ۱۳۵ روز

۹- یکی از انگشت‌های دیگر دستمزد ۹۰ روز دستمزد ۷۵ روز

۱۰- بند یکی از انگشت‌ها دستمزد ۳۵ روز دستمزد ۲۵ روز

۱۱- شست پا دستمزد ۹۰ روز

۱۲- انگشت دیگر پا دستمزد ۲۵ روز

۱۳- قوه شنوایی یک گوش دستمزد ۱۷۵ روز

تبصره ۱- درباره افزارمندان چپ کار دست‌چپ به جای دست‌راست و دست‌راست به جای دست‌چپ محسوب می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه بر اثر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار عضوی غیر از اعضاء مذکور در فوق دچار از کارافتادگی یا نقص بشود درجه نقص و میزان غرامت مربوطه به نحوی که متناسب با درجات نقص مشروح در فوق باشد توسط کمیسیون پزشکی تعیین خواهد شد.

تبصره ۳- تشخیص موارد مندرجه در بند (ب) این ماده وسیله گواهی رؤسای کارخانه و شعبه و پزشک نظامی بهداری مربوطه انجام خواهد شد.

نایب‌رئیس- جناب آقای دکتر سیدامامی فرمایشی دارید؟ (دکتر سید امامی- بله بنده یک تذکری دارم) اگر مخالفید بفرمایید.

دکتر سید امامی- این لایحه به طور کلی خوب تنظیم شده معلوم می‌شود قوانین بیمه‌های اجتماعی خارجی را مطالعه کرده‌اند و تمام موارد را دقت کرده‌اند فقط بنده موضوعی را خواستم تذکر بدهم و نظر جناب آقای معاون وزارت جنگ را جلب کنم و آن راجع به خطرات امراض مسری است که از طرف نظامیان به مردم گاهی سرایت می‌کند یکی از آن خطرات بیماری‌های آمیزشی است که متأسفانه آن طوری که باید توجه و دقت بشود نمی‌شود اغلب این اشخاص که وارد خدمت نظام‌وظیفه می‌شوند و کاملاً سالم هستند بعد از بیرون آمدن ممکن است مبتلا به این امراض بشوند و سایرین را هم مبتلا بکنند الآن در اطراف و قراء و قصبات و در خیلی از شهرها مبتلایان به این امراض را زیاد داریم که بنده تصور می‌کنم علت اصلیش همین نظام‌وظیفه‌ای باشد که اینها را در موقع مرخصی درست معاینه نمی‌کنند بنده چندین بار در این قسمت پیشنهاد داده‌ام و تذکر داده‌ام و حالا هم تذکر می‌دهم خواهش می‌کنم دقت بفرمایید که این افراد قبل از این‌که خارج می‌شوند اینها را درست معاینه بکنند و همان‌طوری که سالم تحویل گرفته‌اند سالم هم تحویل جامعه بدهند و امروز این قسم معالجات خیلی آسان شده و مخصوصاً وقتی اینها را مرخص می‌خواهند کنند خون‌شان را تجزیه کنند معاینه کنند دستگاه وزارت بهداری هم مجهز هست که این کار را بکند و به طور سالم اینها را تحویل جامعه بدهد چون در مورد این مرض فرقی نمی‌کند افزارمند، نظامی، نظام وظیفه بعد از این‌که دوره ارتش را طی کرد یا نظامی که بحال بازنشستگی می‌آید باید معاینه بشود که سالم باشد مخصوصاً می‌خواهم تقاضا بکنم که از اینها معاینه کاملی بشود که خطری برای جامعه نداشته باشد (احسنت- احسنت)

نایب‌رئیس- جناب آقای شوشتری موافقید بفرمایید.

شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم تذکر جناب آقای دکتر سیدامامی به نظر بنده بهتر بود به طور دوستانه در خارج گفته بشود چون بعضی از مطالب گفتنش اصلاً در اینجا چندان خوب نیست (عرب‌شیبانی- خیلی بجا و لازم بود) خوب این فکری است، بنده این‌جور فکر می‌کنم البته جناب تیمسار دقت می‌فرمایند اما این صورتی که در اینجا داده شده بنده به عنوان موافق عرض می‌کنم اغلب آقایان نمایندگان ذهن‌شان متوجه این معنی نیست البته یک قواعد بین‌المللی دارد در قوانین بین‌المللی با اصول طبّی این معلوم شده مثلاً ممکن است بنده فکر کنم برای چشم چرا ۳۲۰ روز حقوق معین شده و برای دست چهارصد روز این به نظر بنده که موافق هستم و عقیده دارم که خوب هم تنظیم، شده بهتر بود اینها در آیین‌نامه‌ای که با نظر متخصصین و با نظر وزارت دفاع ملی یا وزارت جنگ که این کلمه دفاع هم باید از آن بیفتد این آیین‌نامه را تهیه می‌کردند چون اینها از حساب ما خارج است این انگشت این‌قدر این دست این‌قدر، این پا این‌قدر، این به نظر من بهتر بود همان مطالعه‌ای که کرده‌اند عنوانش را منحصر می‌کردند به اینکه به موجب آیین‌نامه باشد و به عقیده بنده اینها خوب نیست در مجلس مطرح بشود (دکتر سیدامامی- خیلی هم لازم است) کلمه امراض آمیزشی هم عنوانش در مجلس خوب نیست.

نایب‌رئیس- نسبت به ماده ۲۰ رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۲۱ قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۱- علاوه بر کمک‌های مذکور در بالا کمک‌های زیر درباره افزارمندان ارتش به عمل خواهد آمد

اول- از بودجه قسمت مربوطه

الف- به افزارمندانی که با مواد سمی‏

تماس دارند طبق تجویز پزشک کارخانه مربوطه روزانه به مقدار معین شیر داده خواهد شد.

ب- برای حفاظت از خطرات احتمالی لباس کار مخصوص از قبیل کفش- عینک- ماسک و سایر لوازم مربوطه به کار به افزارمندان داده می‌شود.

دوم- از صندوق بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی‏

الف- به هر افزارمند برای اولین ازدواج معادل یک‌ماه دستمزد

ب- در مواقع وضع‌حمل به زن افزارمند زن مبلغ دو هزار ریال بابت لباس نوزاد و سایر احتیاجات پرداخت خواهد شد.

ج- افزارمندانی که بیش از دو فرزند داشته باشند از فرزند سوم به بالا برای هر یک تا سن هجده سالگی تمام ماهیانه صد ریال پرداخت خواهد شد.

د- هزینه تهیه دندان مصنوعی و دست و پا و چشم مصنوعی و عینک طبی برای یک بار به افزارمندان پرداخت خواهد شد.

هـ- بابت هزینه کفن و دفن افزارمندان مبلغ یک‌هزار و پانصد ریال.

نایب‌رئیس- آقای دکتر شاهکار مخالفید؟

دکتر شاهکار- می‌خواستم آقای مخبر توضیح بدهند که (برای اولین ازدواج) یعنی چه؟

عبدالصاحب صفایی- یعنی زوجه دوم نباشد.

نایب‌رئیس- آقای مخبر بفرمایید.

مخبر (کریمی)- منظور از اولین ازدواج این است که افزارمندان که زن نگرفته‌اند و مجرد هستند و بخواهند زن بگیرند از این می‌توانند استفاده بکنند ولی اگر چنانچه خواستند از سنت استفاده بکنند و از تعدد زوجات استفاده بکنند دیگر این کمک به آنها نمی‌شود.

دکتر شاهکار- اگر عیالش فوت کرد چه می‌شود؟

کریمی- در این مورد قانون سکوت کرده بسته به نظر آقایان است.

نایب‌رئیس- چون کسی مخالف این ماده نیست پیشنهاد قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید بند ج از قسمت دوم مربوط به صندوق بیمه‌های اجتماعی در ماده ۲۱ به این طریق اصلاح شود.

ج- افزارمندانی که دارای فرزند می‌باشند برای هر یک از فرزندان آنها تا سن ۱۸ سالگی تمام ماهیانه یک‌صد ریال پرداخت می‌شود. محمد رضا خرازی‏

نایب‌رئیس- پیشنهاد خرج است بفرمایید.

خرازی- البته آقایان محترم استحضار دارند یکی از موضوعاتی که در کشور ما موجب عدم‌رضایت می‌شود این تبعیض در مقررات و قوانین است ملاحظه بفرمایید تاکنون چه بین مستخدمین لشگری و کشوری چه کارگرهای کارخانه‌جات چه کارمندان جزء و چه افراد دیگر یعنی مستخدمین کشوری که تا پایه ۵ داشته‌اند حق اولاد را برای تمام اطفال‌شان قائل شده‌اند ولی در اینجا، این قسمت توجه نشده است، در صورتی که افزارمندان ارتش هم مردمانی هستند معیل و از طرفی حقوقی که دریافت می‌دارند کفاف مخارج ضروری آنها را نمی‌دهد. در این لایحه پیش‌بینی شده اشخاصی که از دو فرزند به بالا دارند از فرزند سوم به بالا این ماهیانه یک‌صد ریال را بابت کمک فرزندان خود دریافت بدارند این صندوق هم مال خودشان است و پیشنهاد خرج نیست بنده پیشنهاد کردم که از فرزند اول به بالا این کمک معاش را به آنها بدهند برای این‌که مملکت احتیاج بافراد دارد افراد هم احتیاج بنگاه‌داری دارند و افراد هم فرق نمی‌کند چه مال لشگری باشد چه کشوری باشد چه مستخدم جزء باشد چه کارمند دولت باشند افزارمندان هم جزء همین افراد هستند بنده تمنّا می‌کنم آقایان نمایندگان و آقای معاون وزارت جنگ و آقای مخبر توجه بفرمایند که از فرزند اول به بالا این کمک را بدهند و این چیز قابلی نیست و صندوق هم مال خودشان است.

نایب‌رئیس- آقای وزارت جنگ فرمایشی دارید بفرمایید.

معاون وزارت جنگ (سرلشکر زاهدی)- بنده تشکر می‌کنم از توجه آقایان نمایندگان محترم نسبت به این لایحه بیمه اجتماعی افزارمندان ارتش که با نهایت حسن‌نظر و علاقه توجه فرمودند و تمام مواد را هم تصویب کردند با این پیشنهاد جناب آقای خرازی هم که در وهله اول در قانون پیش‌بینی نشده بود علتش این بود که از حقوق متعلق به خود افزارمندان پرداخت می‌شود و در هر حال هر مقدار که مقدور باشد برای صندوق پرداخته خواهد شد ولی درعین حال موافقت هست که از فرزند اول پرداخته شود (نمایندگان- بسیار خوب)

نایب‌رئیس- یعنی چه؟ یعنی از اولاد اول به بالا یعنی همان‌طور که پیشنهاد کرده‌اند نسبت به همه اولادها بدهند؟

معاون وزیر جنگ- بله برای همه اولادها داده می‌شود.

نایب‌رئیس- نسبت به این پیشنهاد رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد نسبت به اصل ماده و با این پیشنهاد رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

تصویب شد ماده ۲۲ قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۲- به افزارمندانی که مسلول می‌شوند طبق قانون مربوط به حمایت کارمندان مسلول و پیش‌گیری بیماری سل مصوبه ۱۸ بهمن‌ماه ۳۳ و نهم دی‌ماه ۱۳۳۳ رفتار خواهد شد.

نایب‌رئیس- آقای دکتر سیدامامی مخالفید؟

دکتر سید امامی- بنده پیشنهاد داده‌ام‏.

نایب‌رئیس- آقای دکتر جزایری‏

دکتر جزایری- یک فقره سؤال است راجع به فروش مازاد برنج شمال که تقدیم می‌کنم‏.

نایب‌رئیس- موقعی که قانون مطرح است سؤال نمی‌دهند پیشنهادی از آقای دکتر سید امامی رسیده قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شده) پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲۲ این تبصره علاوه شود.

تبصره- تلقیح واکسن ب ث ژ برای خانواده ارتش اجباری است‏.

نایب‌رئیس- آقای دکتر سیدامامی‏

دکتر سید امامی- آقایان همه به خوبی می‌دانند که در مرض سل پیش‌گیری خیلی خیلی مهم‌تر از درمان است و مادر ایران اگر پنجاه یا صدتا آسایشگاه هم که داشته باشیم باز هم کافی نیست برای این‌که بتوانیم مسلولین را معالجه کنیم امروز یک واکسنی هست که از ابتلای به سل جلوگیری می‌کند به اسم واکسن ب ث ژ و اگر آقایان بخواهند معنای این اسم را بدانند عرض می‌کنم حرف (ب) علامت اختصاری باسیل Bacille و (ث) علامت اختصاری کالمت Calmette و (ژ) اختصاری گرن Gnerin است در بعضی کشورها استعمال این واکسن اجباری است و بهتر است که ما هم از ارتش این قدم مهم را برداریم و استعمال واکسن ب. ث. ژ. را که در خود ایران هم در بنگاه پاستور تهیه می‌شود و صددرصد از سل جلوگیری می‌کند در خانواده افراد ارتش اجباری باشد بنده فکر می‌کنم در پیش‌گیری باید بیشتر دقت کنیم تا درمان آن چون یک عده‌ای از آقایان عقیده و اصرار دارند که در همه شهرستان‌ها آسایشگاه باز شود بنده شخصاً موافق نیستم، چون هر آسایشگاهی خرج دارد، طبیب می‌خواهد دوا می‌خواهد، تازه کافی نخواهد بود ولی اگر استعمال این واکسن به موقع بشود بنده قول می‌دهم بآقایان که برای جلوگیری از سل بسیار مؤثر خواهد بود و ما این قدم را از ارتش شروع کنیم. پس استدعا می‌کنم که آقایان به این پیشنهاد رأی بدهند چون به نظر بنده بسیار مفید است و در خود ایران هم تهیه می‌شود و نیازی نداریم که از خارج وارد کنیم (صحیح است)

نایب‌رئیس- آقای مخبر بفرمایید.

کریمی- جناب آقای دکتر سیدامامی تذکر بسیار مفیدی فرمودند که از لحاظ جلوگیری از مرض سل در تمام افراد ارتش (دکتر سید امامی- و اطفال آنها) این عمل از طرف وزارت جنگ نسبت به اطفال افراد ارتش انجام شود. اطفال تمام کارمندان ارتش مربوط به افزارمندان تنها نیست و اگر بخواهیم یک مطلبی برای عموم روی لایحه افزارمندان پیش‌بینی کنیم این شأن آقایان نیست، شما ممکن است طرحی بدهید و دولت را موظف کنید تمام اطفال کارمندان و افزارمندان ارتش با سرم ب. ث. ژ تزریق شوند که از سل جلوگیری شود (دکتر سید امامی- جایش همین‌جا است از همین‌جا شروع شود.) به نظر بنده جایش اینجا نیست البته بسته بنظر آقایان است ولی ضمناً باید عرض کنم همان‌طور که دو سال قبل این ب. ث. ژ نبود و حالا هست اگر شما به این اسم قانون بگذرانید ممکن است پس فردا یک ماده دیگری بیاید و آن مفیدتر باشد و بهتر از این درمان کند، آن‌وقت احتیاج به یک قانون خاص دیگری پیدا می‌شود بنده معتقدم این را محوّل کنید به کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی که یک طرحی تهیه کنند، اینجا در ماده ۲۵ هم پیش‌بینی شده که هزینه داروی افزارمندان بیمار از محل بودجه وزارت جنگ پرداخت خواهد شد. اینها از لحاظ معالجه‌شان ماده مخصوصی وضع شده حالا اگر معتقدید که ب. ث. ژ. از لحاظ پیش‌گیری مفید است و محتاج قانون است یک قانون دیگری می‌خواهد و در اینجا چندان مناسب نیست‏.

نایب‌رئیس- بنده عقیده‌ام این است که تمام آقایان نمایندگان هم با پیشنهاد آقای دکتر سید امامی موافقند ولی این پیشنهاد باید اصلاح شود، باید نوشته شود تلقیح واکسن ضد سل برای کلیه اطفال و خانواده افزارمندان و افسران و کلیه افراد ارتش اجباری است‏.

دکتر سید امامی- بنده با این اصلاح موافقم‏.

نایب‌رئیس- اگر تیمسار معاونت محترم وزارت جنگ موافقت بکنند این یک اقدام مفیدی است (صحیح است)

معاون وزارت جنگ- بنده از آقای دکتر سید امامی متشکرم که برای تمام افراد مملکت و به طور اخصّ برای ارتش نسبت باین موضوع توجه کرده‌اند و باید عرض کنم وزارت جنگ نسبت به سلامتی افراد در گذشته دقت کرده و بعد از این هم توجه خواهد کرد و با این پیشنهاد هم موافقت می‌شود.

نایب‌رئیس- آقای دکتر جزایری نظری دارید؟

دکتر جزایری- با فرمایشی که آقای معاون وزارت جنگ فرمودند بنده عرضی ندارم‏.

نایب‌رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای دکتر سیدامامی با این صورتی که اصلاح شده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. این خدمت بزرگی است به کشور. نسبت به اصل ماده و این پیشنهاد رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۳ قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۳- در مواردی که بیماری افزارمندان ارتش به مناسبت انجام وظیفه نباشد بیمار تحت معالجه قرار داده شده و دستمزد او به شرح زیر پرداخت می‌شود.

الف- ظرف چهار روز اول بیماری در صورت بستری شدن در بیمارستان پنجاه درصد و در صورت بستری نشدن ۶۰ درصد دستمزد

ب- از روز پنجم به بعد در صورت بستری بودن در بیمارستان ۸۰ درصد و در صورت بستری نبودن نود درصد دستمزد تا پایان شش‌ماه از تاریخ شروع بیماری‏

ج- از اول ماه هفتم تا پایان یک‌سال از تاریخ بیماری در صورت بستری شدن در بیمارستان پنجاه درصد و در صورت بستری نشدن ۶۰ درصد دستمزد

د- اگر افزارمندان در مدت یک‌سال از تاریخ شروع بیماری بهبودی حاصل نکند طبق گواهی کمیسیون پزشکی از کارافتاده تشخیص شده و به شرح زیر عمل خواهد شد اگر به سن بازنشستگی رسیده باشد بازنشسته خواهد شد و اگر به سن بازنشستگی نرسیده باشد در صورتی که مدت خدمت کمتر از پنج سال تمام باشد کلیه کسور بازنشستگی که در مدت خدمت از حقوق او کسر شده مسترد و به خدمت او خاتمه داده خواهد شد و اگر مدت خدمت به طور متوالی یا متناوب از پنج سال متجاوز باشد تا ده‌سال تمام ۲۰ درصد و از ده‌سال تا پانزده سال تمام ۲۵ درصد و از پانزده تا ۱۹ سال خدمت متوالی یا ۲۴ سال متناوب ۲۰ درصد آخرین دستمزد خود را مادام‌العمر دریافت خواهد داشت.

نایب‌رئیس- آقای دکتر جزایری‏

دکتر جزایری- بنده همان‌طور که قبلاً و در جلسه قبل عرض کردم شخصاً در تهیه و تدوین و مخصوصاً در اصلاحش شرکت داشتم و همکاری داشته‌ام بنابراین با همه این مواد موافق هستم (صحیح است) تذکری که جناب آقای دکتر سیدامامی اینجا فرمودند که بعد از تصویبش باید توضیحی داده شود ایشان فرمودند که من با تشکیل آسایشگاه‌ها در شهرستان‌ها موافق نیستم، بنده تصور می‌کنم که از این نظر این مطلب را فرمودند که وسایل کار شاید فراهم نشود در صورتی که امروز می‌دانیم مقدار زیادی مسلول در خوزستان و سیستان (ارباب - بندرعباس) بله بندرعباس جناب آقای ارباب هستند که آسایشگاه شاه‌آباد و سایر مؤسسات تهران کافی برای پذیرایی اینها نیست و بهترین راه این است که در خوزستان و در تمام شهرستان‌های دیگر ایران آسایشگاه‌هایی تأسیس شود و اگر امروز هم وسایل کاملش فراهم نشود آقایان به خاطر دارند که ۱۰ سال ۱۵ سال قبل وضع آسایشگاه تهران هم وسایلش کامل نبود و هیچ وسیله‌ای نداشت تمام این آسایشگاه‌ها باید تشکیل شود اگر چه حقیر باشد و بعد به تدریج خودبخود اصلاح خواهد شد و بنابراین خواستم جواب توضیح آقای دکتر سید امامی داده شود.

دکتر سید امامی- جلو سل را بگیرید.

نایب‌رئیس- پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۳ بند الف آن به شرح زیر اصلاح شود. جفرودی‏

مهندس جفرودی- بنده مذاکره کردم پیشنهادم را پس می‌گیرم‏.

نایب‌رئیس- بنابراین آقایانی که با ماده ۲۳ موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۴ قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۴- وزارت جنگ نسبت به افزارمندان معلول کارخانه‌جات ارتش که فعلاً از کارخانه‌جات ارتش حقوق دریافت می‌دارند و سوابق خدمتی آنان از پنج سال به بالا می‌باشند معادل یک سی‌ام حقوق آنها ضرب در سنین خدمت از محل بودجه قسمت مربوطه مادام‌الحیوه به نام وظیفه به آنان پرداخت می‌شود و قسمت‌های مربوطه موظف هستند همه ساله مبلغ فوق را در بودجه خود منظور نمایند و به علاوه معادل سه ماه آخرین حقوق به آنها دفعتاً از صندوق پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- افزارمندان مشمول این ماده نمی‌توانند از مقررات تبصره ۲ ماده ۴ استفاده نمایند.

تبصره ۲- وزارت جنگ مکلف است به وسیله کمیسیون پزشکی در مدت شش‌ماه افزارمندان معلول را تعیین نموده و مدلول این ماده را درباره آنها اجرا نماید.

نایب‌رئیس- مخالفی در این ماده نیست. ولی اینجا کلمه‌ای دارد مثل این است که عبارت درست نیست اولش نوشته وزارت جنگ و بعد می‌گوید پرداخت می‌شود باید به عقیده من پرداخت می‌نماید باشد.

مخبر- اشکالی ندارد ممکن است همان‌طور که فرمودید می‌شود را (می‌نماید) بکنیم.

نایب‌رئیس- آقایانی که نسبت به ماده ۲۴ با تبصره‌های آن موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۵ قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۵- هزینه داروی افزارمندان بیمار از محل بودجه وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.

تبصره- هزینه معالجه عیال و اولاد افزارمندان که به طور سرپایی در بهداری‌های کارخانه‌ها معالجه می‌شوند از بودجه وزارت جنگ تأمین خواهد شد.

شوشتری- صحیح است قابل بحث نیست‏.

بزرگ ابراهیمی- قابل بحث که هست من عرضی دارم‏.

نایب‌رئیس- مخالفید یا موافقید اگر مخالفید بفرمایید.

بزرگ‌ابراهیمی- عرض کنم قربان البته هیچ مرد باوجدانی برای معالجه اشخاص مخصوصاً کارگر مخالفت نمی‌کند ولی یک مسئله مهمی که در مملکت ما هست این آوانس‌های مختلفی است که به کارگر می‌دهیم و برای زارع فکری نمی‌کنم این وضعیت موجب می‌شود که زارع را از زراعت بیاورند و دیگر به زراعت برنمی‌گردد و یک‌عده متمرکزی که تحت تأثیر هر تبلیغی واقع می‌شوند تولید می‌شود و نتیجه این خواهد شد که مملکت از حیث زراعت عقب می‌ماند و یک‌عده‌ای را از زراعت می‌کشیم به کارخانه‌ها آقایان بهتر این است که به جای این کارها دولت را وادار کنیم برای توسعه زراعت فکری بکند (احمد فرامرزی- خود دولت باید فکر کند) بدبختی اینجا است که جناب آقای فرامرزی ما فقط نوک دماغ‌مان را می‌بینیم و فضا را نگاه نمی‌کنیم. الآن با این تأسیساتی که به نام عمران مملکت از طرف سازمان برنامه می‌شود شاید دو میلیون کارگر لازم خواهد شد با این آوانس‌هایی که برای کارگر درست کرده‌ایم تمام زراعین دهات را ول می‌کنند و کارگر می‌شوند آن‌وقت معلوم نیست زراعت تکلیفش چیست همان‌طور که در کمیسیون عرض کردم توجه باین موضوع لازم است عرض بنده این است مخالفتم را هم پس می‌گیریم از تیمسار هم معذرت می‌خواهم.

نایب‌رئیس- نسبت به ماده ۲۵ رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۶ مطرح است. (به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۶- وجوه صندوق بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان ارتش و همچنین کلیه وجوهی که طبق مقرارت این قانون به افزارمندان یا به وراث آنان تأدیه می‌شود از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

نایب‌رئیس- آقایانی که با ماده ۲۶ موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷ قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۷- هر گاه افزارمندان بازنشسته و یا وظیفه‌بگیر کارخانه‌جات ارتش بخواهند از مزایای بهداشت از قبیل دارو و معالجه مجانی طبق مقررات این قانون استفاده نمایند باید ماهیانه معادل شش درصد حقوق بازنشستگی و یا وظیفه را که دریافت می‌دارند به صندوق بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارخانه‌جات ارتش پرداخت نمایند و هزینه مذکوره از صندوق تعاون و بازنشستگی تأدیه خواهد شد.

نایب‌رئیس- مخالفی نیست. آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۸ قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۸- احکام تغییر سن برای استفاده از حقوق بازنشستگی و مستمری مؤثر نخواهد بود.

نایب‌رئیس- آقایانی که با ماده ۲۸ موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۹ قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۹- وزارت جنگ و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

نایب‌رئیس- آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است جناب آقای شوشتری بفرمایید.

شوشتری- تیمسار محترم استدعا دارم توجه بفرمایند من این کلیاتی که خواستم عرض کنم یک تذکری است استدعا دارم گوش بدهید این به نفع مملکت است در دوره ۱۶ ما اینجا اطلاع یافتیم پرونده‌ای تشکیل شده در وزارت جنگ به عنوان اختلاس در حدود هفتاد میلیون ریال در کارپردازی عده‌ای رفتند زندان مدتی معطل شدند من اینجا اظهار کردم آقا این اسامی را در روزنامه‌ها ننویسید مگر این‌که یک کسی وقتی محکوم بشود زیرا اگر قبلاً یک کسی را نوشتند آبرویش ریخت و بعد تبرئه شد دیگر من که آبرویم ریخته خود این بدنامی یک مدرسه‌ای از اختلاس می‌شود بعد نفهمیدم چه شد در دوره ۱۷ زمان مصدق آن پرونده چه علت پیدا کرد تودرتو شد بعد اگر هم بپرسید اسناد را هم می‌گویم اشخاصش را هم می‌گویم اشخاصی که هیچ نداشتند یعنی رئیس حسابداری کارپردازی قشون امروز وضعیتی پیدا کرده که صاحب آلاف و الوف شده آن پرونده‌ها هم خوابید تمام این علاقه‌ای که مجلس شورای ملی

و ملت ایران بارتش ایران نشان می‌دهد، این بایستی سرمشق بشود تیمسار تذکر بدهید مسئله کارپردازی و مسئله افزارمندان باید طوری بشود که از این اتهامات پیدا نشود و این مبارزه با فساد که لغت غلطی است مبارزه باید با فاسد باشد فساد که مفهوم واقعی ندارد مگر یک فاسدی باشد که فساد بکند بنده خواستم در کلیات جلب توجه دادستان ارتش و وزارت جنگ را به آن پرونده اختلاس مهم بکنم که اگر آن ترتیبی برایش پیدا نشود برای دیگران درس دزدی می‌شود یک پسره‌ای می‌آید اینجا رئیس حسابداری می‌شود یک کارهایی می‌کند هشت ماه هم در محبس می‌خوابد خودم از او شنیدم که گفت بله بلند کرده‌ایم هفتادهزار تومان هشتاد هزار تومان رشوه دادیم و حالا این مستغلات را خریده‌ایم این مستغلات هم در گرگان است تیمسار این پرونده را رسیدگی بفرمایید من این‌که در کلیات این تذکر را دادم برای تذکر جنابعالی وزارت جنگ و عطف فکر شما به آن پرونده بود که می‌دانم سپهبد هدایت و وزیر جنگ شنا در تحت رهبری شاهنشاه علاقه به اصلاحات دارید، این موضوع باید رسیدگی شود و بعد هم به بنده جواب بفرمایید. عرض دیگری ندارم‏.

نایب‌رئیس- جناب آقای نقابت در کلیات فرمایشی دارید؟

نقابت- به عنوان موافق چند تذکر داشتم‏.

نایب‌رئیس- جناب آقای شوشتری ایشان مدتی است که اسم نوشته‌اند، آقای نقابت بفرمایید.

نقابت- عرض کنم که حاصل این لایحه همراهی با جمعی از کارگران دستگاه‌های ارتش است (صحیح است) و این همراهی را مجلس شورای ملی ضمن تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی برای کلیه کارگران ملحوظ داشت اینجا هم در حدود همان همراهی است و چیزی اضافه نشده همان است الا این‌که مرجع فرق کرده منتهی در موقع تصویب این قانون بعضی نکات در اینجا ذکر شده است که تصور می‌کنم هدف اصلی وزارت جنگ نبوده و باید در کلیات این مطلب تأیید بشود یکی این‌که نوشته شده است که افزارمندان از حیث مقررات و انتظامات تابع وزارت جنگ هستند عبارت نظرم نیست گویا مقررات و انتظامات است (کریمی- انضباط است) انضباط اشکالی ندارد ولی مطلبی که اینجا قابل‌توجه است این است که در این دستگاه عده بسیاری کارگر کار می‌کنند که نظامی نیستند (کریمی- در لایحه نوشته شده از لحاظ انضباط این عین عبارت است) اگر از لحاظ انضباط مطلق است اشکالی ندارد ولی تبعیت‌شان از نظر قوانین جزا و از نظر قوانین حقوق باید تابع حکم کلی باشد یعنی هر یک از ساکنین هر کشوری اعم از هر تابعیتی که دارند تابع قوانین آن کشورند (شوشتری- مراد همان انضباط است) و منظور آنچه را که بنده تلقی می‌کنم از لحاظ انضباط است (صحیح است) اگر تأیید می‌کنند که اشکالی ندارد البته از نظر جزا هم باز بعضی اعمال هست که آئین دادرسی ارتش پیش‌بینی کرده یعنی کسانی که در دستگاه‌های ارتش کار می‌کنند یا هم‌ردیف افراد ارتش هستند اگر جرمی کنند که مربوط به وظایف آنها باشد و مربوط به صلاحیت آنها باشد در این حدودی که قانون دادرسی ارتش پیش‌بینی کرده در صلاحیت محاکم نظامی است ولی بقیه تابع کل‌اند بنده خیال می‌کنم که مصلحت هم همین باشد زیرا این اشخاصی که در کارخانه‌جات در حال عادی و در تمام سال کار می‌کنند اعم از زمان جنگ و غیر زمان جنگ باید مطیع قوانین و مقرارت عمومی کشور باشند و این گویا مورد توجه هم هست و آقای مخبر هم تأیید کردند (عبدالرحمن فرامرزی- آقای نقابت این ماده گنگ است و روشن نیست) خوب حالا با این توضیحی که طرفین می‌دهند در مقام وضع قانون مذاکراتی که بین طرفین می‌شود به منزله تفسیر پارلمانی است (فرامرزی- نیست این‌طور خود قانون است که رویش عمل می‌شود) مجری قانون موقعی که قانون را می‌خواند به مذاکراتی که مجلسین در حین وضع می‌کنند مراجعه می‌کند و مطلب را معلوم می‌کند روشن می‌کند حالا اگر اصلاحی لازم باشد البته حضرتعالی اهل ادب و بیان هستید توجه می‌فرمایید بنده آنچه را که می‌گویم هست آقایان تایید کردند مطلب دیگر راجع به ناقص‌الاعضاء شدن کارگران است این یک مطلب خیلی دقیق و مورد ابتلا در تمام کشور است (صحیح است) متأسفانه قوانین ما یعنی وزارتخانه‌های ما که بیشتر کارگر در اختیار دارند آنها نخواستند با داشتن چندین مشاور حقوق و دستگاه‌های حقوقی علیحده نسبت به این موضوع یک توجهی بکنند محاکم بعنوان این‌که ما تعرفه خاصی یا قانون خاصی برای ناقص شدن اعضا و فوت شدن منافع آنها در دست نداریم منافع از دست رفته کارگر را عدم‌النفع تلقی می‌کنند و به استناد موازین شرعی و سکوت قوانین رأی نمی‌دهند و در این باره این حرف صحیح نیست زیرا تأیید حق در قانون مدنی به لحاظ تسبیت و اتلاف گذاشته شده که هر گاه کسی مرتکب عملی شد که از عمل او یا از فرمان او یا از دستور او کسی ناقص‌الاعضاء شد و منافع او فوت شد آن منافع را به مقدار مقرر به او می‌دهند مثلاً نقاش درجه یک که تابلو می‌کشد و هزار تومان و دو هزار تومان می‌برد اگر چشمش کور شد دیگر نمی‌تواند این نفع از دست او رفته است یا طبیب جراحی که عمل جراحی می‌کند اگر دست راستش مثل سرلشگر پارسا قطع شد در نتیجه یک تیراندازی خاطی نباید این مرد از بین برود و باید منافع فوت شده او در نتیجه یک عمل یا یک حادثه یا یک عمل غیرعمدی به او داده بشود اینها را در سایر کشورها پیش‌بینی می‌کنند یعنی از نوک انگشت تا تمام اعضای بدن را بند به بند قیمت می‌گذارند و علاوه که قیمت می‌گذارند برای حقوق از دست رفته اشخاص و منافع فوت شده آنها به نسبت سن‌شان به نسبت مقدار متعارف یک حقی قائل می‌شوند این را محاکم رأی می‌دهند اینها یک تعاریف‌هایی است یک تعرفه‏هایی است که در همه‌جا هست در سوئیس هست در فرانسه هست در انگلستان هست بالاخره در هر جا یک منطقه کارگری هست اینها هست اما در ایران اینها را رعایت نمی‌شود در نتیجه صرفه‌جویی صاحب بنا و در نتیجه عدم استادی بنا یک چوب‌بست ناقصی درست می‌کنند ده تا عمله از آن بالا می‌افتند پایین سرشان می‌شکند یا می‌میرند و از بین می‌روند زن و بچه شان می‌مانند گرسنه و بیکار بنده الآن یک کاغذی از شرکت نفت دارم از حمزه اسلامی که کارگری است در بندر معشور که پایش زیر لوله رفته و پایش را از ران قطع کرده‌اند و این مرد ۱۱ ماه هست که مریض است به بنده نوشته که آقا نه حقوقم را داده‌اند نه پای مصنوعی برایم ساخته‌اند زن و بچه‌ام به فقر مبتلا شده‌اند به دادم برسید بنده خیلی ناراحت شدم از این کاغذ و کاغذ را به آقای رئیس دولت دادم در آن جلسه فراکسیون‌های مختلط به آقای دکتر امینی دادم به شرکت نفت فرستادم حالا یک کاغذی می‌نویسد که آقا در نتیجه اقدامات شما آمدند به بندر معشور و مرا پیدا کردند و گفتند ۳۵ تومان به تو می‌دهیم برو طهران اگر می‌خواهی این سی و پنج تومان و اگر نمی‌خواهی برو به هر جهنمی که می‌خواهی این کاغذ او است یک کاغذی هم از شرکت نفت دارم که می‌نویسد که ما ۱۱ ماه او را معالجه کرده‌ایم حالا هم در اختیار سازمان بیمه‌های اجتماعی است به آنها مراجعه کنید در صورتی که ما قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی را در این گرمای تابستان آمدیم نشستیم گذراندیم گرما خوردیم سرما خوردیم بالاخره ۲۰۰ میلیون تومان در نتیجه این قانون برای سازمان بیمه‌های اجتماعی ما اعتبار تأمین کردیم (موسوی- به مصرف کارمندها نمی‌رسد) و بعد هیئت بازرسی‌اش را هم از مجلس شورای ملی انتخاب کردیم بنده این نامه‌ها را نوشته‌ام یک‌عده از کارگران کارشان به این وضع است به حق‌شان رسیدگی نمی‌شود این قانون تنها قانونی است که تاکنون در دوره پارلمانی پنجاه ساله ایران اینجا آمده و این قانون افزارمندان است در اینجا تعرفه‌ای است که به دست و مچ و بازو قیمت گذاشته (عبدالرحمن فرامرزی- و چه قیمتی؟) در وزارت راه تعرفه نداریم یک تعرفه اختراعی مال شرکت سابق نفت بود و حالا دست شرکت ملی نفت است که به آن عمل نمی‌کنند قانون بیمه‌های اجتماعی تعرفه‌ای که مفید به حال آنها باشد نیاورده است محاکم ایران به عنوان این‌که قانون ساکت است رأی نمی‌دهند و بالاخره جان تمام کارگر و هر کسی که از ناحیه کارفرما و از ناحیه جرم غیرعمد و یا تصادف اتومبیل و سایر وسایل مصدوم می‌شود مجروح می‌شود عضوش ناقص می‌شود منافعش از بین می‌رود گرسنه می‌ماند بلاتکلیف است اینها یک مسائل اساسی است (شوشتری- یک قانون کلی می‌خواهد) اینها باید اینجا رعایت بشود به فرمایش آقا یک قانون کلی می‌خواهد آن وزارتخانه‌هایی که کارگر در اختیار دارند وزارت راه باید این کار را بکند وزارت جنگ باید اینکار را بکند (یک نفر از نمایندگان- وزارت کار باید بکند) وزارت کار باید اینکار را بکند این دستگاه بیمه‌های اجتماعی، این پهناور میدان، بالاخره او باید یک کاری از این قبیل بکند این تنها قانونی است که این ۴ تا کلمه، آن هم به صورت ناقص، اینجا بود به این جهت بنده عرض کردم به عنوان موافق یک تذکری دارم برای این‌که بالاخره تا یک مقداری این حق تأمین شده است از این مراحل بنده به عنوان مسئولیت مشترک وزرا به قول یکی از آقایان رفقا که گفت مجلس شبیه به افطار ماه رمضان شده است که هیئت‌دولت تشریف ندارند وزرا که گوش نمی‌گیرند نمی‌آیند آنها هم که یادداشت می‌کنند عمل نمی‌کنند کاغذ هم که جوابش منفی می‌رسد و بالاخره ما ناچاریم که این حرف‌ها را بزنیم برای راحتی وجدان و امیدوارم که جناب آقای معاون وزارت جنگ درمورد کارگران خودشان این اقدام را بفرمایند تا وزارتخانه‌های دیگر هم این کار را انجام دهند و ضمناً به اطلاع آقای وزیر جنگ برسانید که یک وکیل پشت تریبون به شما سلام رساند و گفت آقای وزیر ما خیلی حاجت در همه جا به شما داریم حالا که ما با لایحه ۲۹ ماده‌ای شما بدون هیچ نوع اعتراضی موافقت کردیم خواهش می‌کنم شما وکیل ما بشوید پیش هیئت‌دولت سایر حوائج ما را برآورید. (صحیح است)

نایب‌رئیس- آقای معاون وزارت جنگ‏

معاون وزارت جنگ- از جناب آقای نقابت تشکر می‌کنم از این بیانی که فرمودند ضمناً به عرض می‌رسانم چنانچه در ماده ۲ این قانون درج شده کارگران ارتش باید تابع قوانین انضباطی که مقررات ارتش باشد باشند از لحاظ این‌که در زمان جنگ ممکن است بیش از این مقداری که در زمان صلح لازم است کار از آنها بخواهند اگر تابع مقررات کارگران کشوری باشند درست در نمی‌آید این افزارمندان باید تابع مقررات ارتش باشند آن قوانین انضباطی که در ارتش

هست درباره آنها مرعی بشود از این جهت در ماده ۲ که به تصویب آقایان رسیده‌ایم نکته درج شده اما راجع به قسمت پیش‌بینی راجع به حوادثی که برای کارگران پیش می‌آید در چندین مورد این پیش‌بینی شده در ماده ۱۲ پیش‌بینی شده که اگر یک کارگری به حد سن بازنشستگی نرسیده باشد و از کار بیفتد دو ثلث آخرین حقوق او را همیشه و مادام‌العمر به او می‌پردازند حتی پیش‌بینی شده که اگر یک کارگری که دو ماه کار کرده باشد برای ۵۰ سال ممکن است این حقوق را بگیرد و همین‌طور در مواد هست اگر ضمن کار قبل از رسیدن به سن بازنشستگی یکی از اعضای او ناقص بشود پیش‌بینی شده است که دفعه یک پولی که حداقل یک‌سال و حداکثر دو سال حقوق او باشد به او در چند مورد می‌دهند این کارگر ولو هر قدر ناقص باشد با حقوق خودش می‌تواند یک سرمایه‌ای داشته باشد و می‌تواند یک کسبی بکند تمام این نکات پیش‌بینی شده البته بنده نمی‌خواهم عرض بکنم که به تمام جزئیات توجه شده ولی در ضمن عمل آنچه برخورد کرده‌ایم پیش‌بینی شده و پیشنهاد شده و بنده تشکر می‌کنم که مورد توجه و مورد قبول آقایان واقع شده و البته اگر مورد دیگری هم پیش آمد کرد به عرض خواهد رسید که مورد تصویب آقایان واقع بشود در خاتمه هم تشکر می‌کنم از توجه آقایان و تصویب این لایحه نسبت به کارمندان ارتش و افزارمندان ارتش که عناصری هستند که جزو افراد طبقه سوم این مملکت‌اند و در حوزه ارتشی خدمت می‌کنند که کارهای آنها مورد توجه واقع شده‏.

نایب‌رئیس- رأی به کلیات قانون مشتمل بر ۲۹ ماده و تبصره‌ها و چند پیشنهادی که اصلاح شده و تصویب شده گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس محترم سنا ارجاع می‌شود.

۳- تقدیم یک فقره طرح سه فوری به وسیله آقای عمیدی‌نوری‏

نایب‌رئیس- آقای عمیدی‌نوری‏

عمیدی‌نوری- یک طرح سه فوریتی را عده‌ای از آقایان امضا کرده‌اند راجع به مجازات این رانندگانی است که در رانندگی مراعات نمی‌کنند و مردم را می‌کشند تقاضا داریم که مطرح بشود.

۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب‌رئیس- لطف بفرمایید چون بعدازظهر آقایان نمایندگان گرفتاری دارند از این جهت جلسه را ختم می‌کنیم ولی قبل از ختم عرایضم را توجه بفرمایید بعد تشریف ببرید اولاً جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود و درست سر ساعت ۹:۳۰ زنگ زده خواهد شد استدعا می‌کنم آقایان سروقت تشریف بیاورند ثانیاً دستور هم بودجه مجلس خواهد بود (مجلس سه ربع ساعت پیش‌ازظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شورای ملی‏ - نورالدین امامی‏