صفحه اصلی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی
ستارخان و باقرخان و جنگ‌آوران قانون اساسی سکولار مشروطه

به وبگاه مشروطه خوش آمدید. مشروطه یعنی پارلمانی و کشوری که قانون اساسی دارد. این پایگاه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این کتابخانه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد. کتابخانه‌ی زبان پارسی ما دارای ۶۵٬۱۰۷ یکان نوشتاری است. درونمایه این وبگاه دربرگیرنده اطلاعات درباره زندگی‌نامه‌ها، سازمان‌ها، رخدادها، جایگاه‌ها و یادمان‌ها و شاهکارهای ادب ایران می‌باشد. این وبگاه سندها، قانون‌ها، پروتکل مذاکرات مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس موسسان و فهرست نمایندگان مردم در مجلس‌ها در دوره‌های گوناگون را از آغاز جنبش مشروطه در ایران و بنیان مجلس شورای ملی در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ (روز مشروطیت) تا پایان دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به همراه اصل سند یکپارچه و بدون سانسور و دستکاری برای آگاهی هم‌میهنان گردآوری کرده‌است. ابزار بازیابی قانون‌ها و مذاکرات بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی بر پایه تاریخ، موضوع و شخص، چه سخنران و چه درباره وی سازمان داده شده‌اند.

زندگی‌نامه پادشاهان مشروطه، اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر، و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و شخصیت‌های سیاسی، کشوری و لشکری، و دیگر بزرگان ادب و هنر ایران زمین نیز در این وبگاه وجود دارد. از همه ایرانیان می‌خواهیم که به ما در گسترش درونمایه پایگاه مشروطه یاری‌کنند. تاریخ ایران را با سند بخوانید و خود را از پیش‌داوری‌ها رها سازید. خرد خود را بکار بگیرید زیرا زمانی که ملت خود آغاز به اندیشیدن می‌کند و پرده از روی این گروه که می‌گویند ما می دانیم، بر می‌دارد می‌بیند که آنها دروغگویانی بیشتر نیستند و قدرت این گروه شکسته می‌شود.

جشن نوروز ایرانیان ۱ فروردین ماهزادروز اشو زرتشت پیامبر ایرانیان ۶ فروردین ماهزادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماهروز نیایش ۲۱ فروردین ماه • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • تاجگذاری اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ ۴ اردیبهشت ماهبنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماهزادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماهزادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماهروز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماهآیین سپاس ۱۲ اردیبهشت ماه • آغاز هفته ایران باستان ۱۶ اردیبهشت ماه • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ اردیبهشت ماه • الغای کاپیتولاسیون در ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدیروز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماهروز نیروی هوایی ۱۱ خرداد ماهروز ننگین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲روز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماههفته حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست ۱ تا ۶ تیر ماهروز صنایع مس ایران ۲۰ تیر ماهروز نفت ۹ امرداد ماهروز جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۰ امرداد ماهروز مشروطیت ۱۴ امرداد ماهروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماهجشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماهروز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماهبر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماهزادروز ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماهروز دهقان ۱ مهر ماهروز سروش آریامهر ۶ مهر ماه • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه • روز معلم ۱۶ مهر ماهجشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماهروز خانه انصاف ۲۱ مهر ماهزادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهرانروز راه‌آهن ۲۳ مهر ماهروز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماهجشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماهزادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • تاجگذاری اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی ۴ آبان ماهزادروز کوروش بزرگ بنیانگزار شاهنشاهی ایرانزادروز والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران ۹ آبان ماهروز کودک ۹ آبان ماههفته کودک ۹ تا ۱۶ آبان ماهروز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماهروز بیمه ۱۵ آبان ماه • هفته روشندلان ۱ تا ۷ آذر ماه • هفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماهروز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماه • روز حقوق بشر ۱۹ آذر ماه • روز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماهسوگند پادشاهی رضا شاه پهلوی ۲۵ آذر ماهبنیان بنگاه حمایت مادران و نوزادان ۲۵ آذر ماه روز مادر ۲۵ آذر ماهروز داروسازان ایران زادروز زکریای رازی ۶ دی ماهکشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماهروز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماهاصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماهانقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماهاستقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماهروز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماهروز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماهروز ژاندارمری ۲۷ بهمن ماهکودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیرروز پرستار ۵ اسفند ماهدادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماهروز ملت ۹ اسفند ماهجشن درختکاری ۱۵ اسفند ماهروز جاوید ۲۰ اسفند ماهزادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماهروز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماهزادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماهروز پدر ۲۴ اسفند ماه


نوشتار برگزیده
نجات قیام ایران بزرگ (نقاب) پایگاه شاهرخی ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹
تیمسار سپهبد مهدیون فرمانده پدافند نیروی هوایی شاهنشاهی
تیمسار سرتیپ آیت محققی فرمانده پایگاه سوم شکاری همدان
از راست:سروان افسر فنی نیروی هوایی بیژن ایران نژاد، سرلشکر خلبان آیت محققی، یوسف پوررضایی، سروان خلبان محمد ملک و سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری
ShahrokhiCoup18Tir1359d.jpg
ShahrokhiCoup18Tir1359b.jpg


قیام نقاب پایگاه شاهرخی ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹ - چهل سال از قیام دلاورانه پایگاه شاهرخی برای سرنگونی رژیم اسلامی و رهایی ایران از چنگال استعمار و استحمار در ایران می‌گذرد. قیام نقاب نام کودتایی بود که از پایگاه شاهرخی همدان باید آغاز می‌شد که کوتاه شده « نجات قیام ایران بزرگ » است. سرداران دلیر ایران زمین قرار بود در هفته دوم تا ۱۸ تیر ماه ایل‌های بختیاری، بویراحمدی، بلوچ و قشقایی با برنامه‌های از پیش ریخته شورش بر پا کنند و سپاه پاسداران را از تهران دور کنند، آنگاه در شب هجدهم تیر ماه نزدیک به ۳۰۰ تن از چتربازها به فرماندهی سرگرد آذرتاش در دسته‌های کوچک به پایگاه شاهرخی همدان نزدیک شوند. همزمان با این عملیات در پارک فرح تهران نزدیک به بیست خلبان نیروی هوایی به فرماندهی سرتیپ خلبان فرمانده آکروجت شاهنشاهی آیت محققی و ستوان رکنی گردآمده بودند و قرار بود به سی خلبان دیگر بپیوندند و پیرامون پایگاه شاهرخی جای گیرند و پس از به دست گرفتن کنترل پایگاه شاهرخی با جنگنده‌های اف ۴ و اف ۵ ، خانه خمینی، مدرسه فیضیه فم، ساختمان دادگاه انقلاب، دفتر نخست وزیر، ساختمان اطلاعات سپاه و دو پایگاه سپاه در تهران، چندین کمیته در تهران و باندهای فرودگاه‌های نیروی هوایی در تهران و چند شهر دیگر را بمباران کنند و با خاک یکسان نمایند . آنگاه تیپ ۲۳ نیروی مخصوص نقاط حساس پایتخت را زیر کنترل درمی‌آورد. پس از اشغال ساختمان مجلس شورای ملی و رادیو و تلویزیون جام جم دیگر دلاوران قیام شاهرخی بیانیه‌هایی پخش کنند و حکومت نظامی اعلام دارند و پیام‌هایی برای لشکر زرهی اهواز و یگان‌های نیروی دریایی برای گرفتن تاسیسات نفتی، برای پایگاه هوایی دزفول و هم چنین پیام‌هایی برای یگان‌هایی از ارتش برای زیر کنترل درآوردن اسپهان، مشهد و زاهدان و شیراز و کرمان بفرستند. جارنامه قیام دلاوران ایران که قرار بود روز پیروزی در ایران پخش شود چنین بود:

"هم قطاران عزیز ساعت موعود فرا رسید. ارتش وطن پرست ایران حکومت پوسیده آخوندها را برچید. کلیه واحدهای ارتش، ژاندارمری و شهربانی اعلام همبستگی نمودند. هر گونه مقاوت به شدت سرکوب خواهد شد. آماده اخذ دستورات باشید." روان همه جان باختگان میهن پرست ایران شاد

سازمان نظامیان وطن پرست ایران ( نوپا) سازمانی بود که از سوی سرهنگ دوم محمدباقر بنی عامری بازنشسته ژاندارمری با آغاز رژیم اسلامی در ایران بنیاد نهاده شد و مبارزه علیه رژیم اسلامی راه اندازی شد. سرهنگ بنی عامری از طراحان اصلی کودتای نقاب بود.

لو رفتن کودتا - کودتای پایگاه شاهرخی در شب ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹ خورشیدی لو رفت. محمدعلی عمویی از سران حزب توده، سعید حجاریان که بازجویی‌ها را به گردن داشت و محمدری شهری حاکم شرع، هادی خسروشاهی نماینده خمینی در وزارت ارشاد گفتند که حزب توده این کودتا را لو داد.

۲۰ تیر ماه امیر سرلشکر بهمن باقری فرمانده پیشین نیروی هوایی دستگیر شد. سرهنگ باقری به زندان اوین برده شد. وی چندی پیش به سرپرستی شرکت هواپیمایی کشوری گمارده شده بود. کشتار افسران ارتش ۶۵ روز به شدت ادامه داشت و تا روز ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ بیش از ۱۱۵ تن از خلبانان، چتربازان، توپچیان و افراد نیروی ویژه ایران را به جرم شرکت در قیام نقاب تیرباران کردند.

روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۵۹ یازده روز پس از لو رفتن « قیام نقاب » با شیخ «ری شهری» حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارتش آغاز شد. در این روز سرتیپ خلبان آیت محققی، سرگرد خلبان فرخ زاد جهانگیری، سروان خلبان محمد ملک و سروان بیژن ایران نژاد افسر فنی نیروی هوایی تیرباران شدند. از شرم آورترین قتل‌ها در رخداد قیام نقاب تیرباران شهریار نور فرزند ۱۸ ساله امیر هوشنگ نور بود که به خارج از کشور گریخته بود. شهریار نور را زندانی کردند و به پدرش پیام فرستادند که به ایران بازگردد وگرنه پسرش را تبرباران خواهند کرد، یعنی کشتن پسر به جای پدر، ننگی که رژیم آخوندی در تاریخ بر جای گذاشت.

برخی از یگان‌هایی که در قیام نقاب پایگاه شاهرخی شرکت داشتند :

واحدهایی از نیروی زمینی: تیپ ۲۳ نیروهای مخصوص که از سوی سرلشکر خلبان منوچهر خسروداد بنیاد نهاده شد - تیپ ۵۵ هوابرد - توپخانه - لشکر ۹۲ زرهی تانک اهواز

واحدهایی از نیروی هوایی : پایگاه شاهرخی همدان - پایگاه مهرآباد تهران

واحدهایی از شهربانی کل کشور - شهربانی تهران بزرگ

نظامیان جانباخته عملیات نقاب ۱۸ تیر ۱۳۵۹ - تا روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه روزی که به دستور صدام حسین ارتش عراق فرودگاه‌های ایران را بمباران کرد، یعنی ۶۵ روز، کشتار دلاوران ارتش شاهنشاهی ادامه یافت. رژیم اسلامی ۱۱۵ خلبان، چترباز، توپچی، و جان بر کفان نیروهای ویژه را اعدام کردند.

ژنرال‌های جانباخته: ۱- تیمسار سپهبد خلبان سعید مهدیون - فرمانده کل عملیات نقاب فرمانده عملیات نیروی زمینی - فرمانده پایگاه یکم شکاری مهرآباد و هموند تیم آکروجت تاج طلایی ۲- تیمسار سپهبد بهرامی - فرمانده لشکر ۹۲ زرهی اهواز ۳- تیمسار سپهبد علی مرادی - جانشین فرمانده لشکر ۹۲ زرهی اهواز ۴- تیمسار سپهبد خلبان آیت محققی - فرمانده عملیات نیروی هوایی عملیات نقاب -

سرهنگان جانباخته نیروی هوایی: سرهنگ خلبان داریوش جلالی

افسران جانباخته نیروی هوایی: ۱- سرگرد خلبان ایرج سلطانی جی ۲- سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری ۳- سروان خلبان امید علی بویری # سروان خلبان بیژن ایران نژاد - سروان خلبان علی اصغر سلیمانی - سروان خلبان علی شفیق - سروان خلبان کریم افروز - سروان خلبان محمد بهروز فرد - سروان خلبان محمد ملک - سروان فنی ناصر زندی - ستوان یکم خلبان محمد مهدی عظیمی فرد - ستوان یکم خلبان نجات یحیی - ستوان یکم خلبان محمد علی ثقفی - ستوان یکم خلبان جلال عسکری - ستوان دوم خلبان جعفر راستگو - ستوان دوم خلبان ناصر رکنی - ستوان دوم خلبان حسین شکری

همافران جانباخته نیروی هوایی: همافر یوسف پور رضایی - همافر جعفر مظاهری کاشانی

درجه داران جانباخته نیروی هوایی: گروهبان شمس‌علی کریمیان

سرهنگان جانباخته نیروی زمینی: سرهنگ احمد آزموده - سرهنگ حسین مصطفوی قزوینی - سرهنگ رحمت الله خلیفه بیگی - سرهنگ سعید امیری - سرهنگ علی فاریا - سرهنگ غلام محسن بیگدلو - سرهنگ منوچهر صادقی - سرهنگ محمد رضا نادری (هوابرد – چترباز) - سرهنگ نادر وحدتی پور - سرهنگ هادی ایزدی - سرهنگ دوم خسرو زرینه - سرهنگ دوم خلیفه سلطانی

افسران جانباخته نیروی زمینی: سرگرد اسماعیل نوری مقدم - سرگرد ایرج خلف بیگی - سرگرد بهمن پرتوی - سرگرد سیروس ستوده - سرگرد حسن گوهری ... نام دیگر جانباختگان را در دانشنامه مشروطه دات اورگ بخوانیم

این دلاوران ایران زمین برای آزاد ساختن میهن مان ایران جان خود را فدا کردند، یادشان کنیم، نامشان را در این روز بزرگ بخوانیم و در فردای ایران در « روز جاوید » ارجشان نهیم، که اگر پیروز شده بودند، ایران و ایرانی چنین سرنوشت شومی نمی داشت. نامشان جاوید، روانشان شاد، یادشان همواره در دل های ایرانیان نژاده.


آخرین‌هاپروژه‌های بزرگ
سوگند پادشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نگاهبانی از قانون اساسی مشروطه ایران ۲۵ شهریور ۱۳۲۰

حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران

- پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران
- سرود ملی ایران
- پارلمان - قوه قانونگذاری
- مجلس شورای ملی
- قوانین ایران نوین
- مجلس سنا


  • شاهنشاه ایران
- اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ
- اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- انقلاب شاه و مردم
- بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- برنامه‌های عمرانی کشور
- به سوی تمدن بزرگ
- حزب رستاخیز ملت ایران
- نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران
- علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
- والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران رضا شاه دوم


- رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی
  • دادگستری - قوه قضاییه


رسته‌های بنیادی

آثار


پدیدآورندگان


دیداری‌ها شنیداری‌ها و خواندنی‌ها

 فیلم‌ها
 شنیداری‌ها
 فرتورها
 کتاب‌ها
 روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها
سپارش سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در نخستین کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی ایران ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱

سخنان تاریخی شاهنشاه آریامهر