New Server

صفحه اصلی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی
ستارخان و باقرخان و جنگ‌آوران قانون اساسی سکولار مشروطه

به وبگاه مشروطه خوش آمدید. مشروطه یعنی پارلمانی و کشوری که قانون اساسی دارد. این پایگاه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این کتابخانه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد. کتابخانه‌ی زبان پارسی ما دارای ۵۹٬۴۷۲ یکان نوشتاری است. درونمایه این وبگاه دربرگیرنده اطلاعات درباره زندگی‌نامه‌ها، سازمان‌ها، رخدادها، جایگاه‌ها و یادمان‌ها و شاهکارهای ادب ایران می‌باشد. این وبگاه سندها، قانون‌ها، پروتکل مذاکرات مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس موسسان و فهرست نمایندگان مردم در مجلس‌ها در دوره‌های گوناگون را از آغاز جنبش مشروطه در ایران و بنیان مجلس شورای ملی در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ (روز مشروطیت) تا پایان دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به همراه اصل سند یکپارچه و بدون سانسور و دستکاری برای آگاهی هم‌میهنان گردآوری کرده‌است. ابزار بازیابی قانون‌ها و مذاکرات بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی بر پایه تاریخ، موضوع و شخص، چه سخنران و چه درباره وی سازمان داده شده‌اند.

زندگی‌نامه پادشاهان مشروطه، اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر، و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و شخصیت‌های سیاسی، کشوری و لشکری، و دیگر بزرگان ادب و هنر ایران زمین نیز در این وبگاه وجود دارد. از همه ایرانیان می‌خواهیم که به ما در گسترش درونمایه پایگاه مشروطه یاری‌کنند و آن نوشتار یا فرتور را به ما بفرستید تاریخ ایران را با سند بخوانید و خود را از پیش‌داوری‌ها رها سازید. خرد خود را بکار بگیرید زیرا زمانی که ملت خود آغاز به اندیشیدن می‌کند و پرده از روی این گروه که می‌گویند ما می دانیم، بر می‌دارد می‌بیند که آنها دروغگویانی بیشتر نیستند و قدرت این گروه شکسته می‌شود.

زادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماهروز نیایش ۲۱ فروردین ماه • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • بنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماه • زادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماه • زادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماه • روز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماه • آیین سپاس ۱۲ اردیبهشت ماه • آغاز هفته ایران باستان ۱۶ اردیبهشت ماه • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ اردیبهشت ماه • روز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماه • روز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماهروز مشروطیت ۱۴ امرداد ماهروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماهجشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماهروز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماهبر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماهروز دهقان ۱ مهر ماهروز سروش آریامهر ۶ مهر ماه • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه • روز معلم ۱۶ مهر ماهجشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماهروز خانه انصاف ۲۱ مهر ماهزادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهرانروز راه‌آهن ۲۳ مهر ماهروز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماهجشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماهزادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • هفته کودک ۹ تا ۱۶ آبان ماه • روز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماه • روز بیمه ۱۵ آبان ماه • هفته روشندلان ۱ تا ۷ آذر ماه • هفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماهروز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماه • روز حقوق بشر ۱۹ آذر ماه • روز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماه روز مادر ۲۵ آذر ماهکشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماهروز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماهاصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماهانقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماهاستقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماهروز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماه • روز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماه • کودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیرروز پرستار ۵ اسفند ماهدادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماهروز ملت ۹ اسفند ماهجشن درختکاری ۱۵ اسفند ماهجشن جاوید ۲۰ اسفند ماهزادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماهروز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماهزادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماهروز پدر ۲۴ اسفند ماهروز نفت


نوشتار برگزیده
  • سینما کاپری سوی شمالی میدان ۲۴ اسفند
MojahedinBombCinemaCapri14Amordad1351a.jpg

بمبگذاری سازمان مجاهدین خلق در سینما کاپری میدان ۲۴ اسفند روز مشروطه ۱۴ امرداد ماه ۱۳۵۱ - ساعت ۲۰ شامگاه ۱۴ امرداد ماه ۱۳۵۱ دو تن از تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق پیش از پایان سانس سینما کاپری برآن بودند بمبی را در کنار در خروجی تماشاچیان سینما کاپری کار بگذارند که خوشبختانه بمب در دست تروریست سعید صفار ترکید و بدنش متلاشی شد و آسیبی به مردم ایران نرسید.

در روز ۱۴ امرداد ماه روز تاریخی و سرافرازی ایرانیان که با انقلاب مشروطه، ایران را از چنگال دستاربندان اسلامی و قاجاریان بیرون کشیدند، سراسر کشور در جشن و پایکوبی فرورفته بود. شاهنشاه آریامهر برای آغاز شصت و هفتمین سال مشروطیت ایران پیامی برای ملت ایران فرستادند. پاسخ سازمان مجاهدین خلق به پیام شاهنشاه آریامهر بمبی بود که ترور و ترس میان مردم ایران پراکنده‌سازد. پاسخ سازمان مجاهدین خلق بسیار روشن بود این که ما دموکراسی نمی‌خواهیم، ما خواهان رژیم مارکسیستی اسلامی هستیم.

پیام شاهنشاه به مناسبت آغاز شصت و هفتمین سال مشروطیت ایران

آغاز شصت و هفتمین سال مشروطیت ایران را به عموم ایرانیان شادباش می‌گویم و امیدوارم این سال تازه شاهد استحکام و استواری باز هم بیشتر اصول دموکراسی واقعی در جامعه ایرانی باشد.
خوشبختانه اکنون مشروطیت ایران از هر جهت در راه سازنده و اصیل خود پیش می‌رود، و دیگر از آن زمان که دموکراسی با هرج و مرج اشتباه می‌شد جز خاطره‌ای باقی نمانده است. امروز دموکراسی ما صرفاً بر پایه رشد و پختگی روزافزون فکری و اخلاقی جامعه ایرانی، و بر موازین عدالت اجتماعی متکی است، و هر روز که می‌گذرد تحقق کاملتر اصول انقلاب ایران همراه با گسترش دانش در کلیه نقاط دور و نزدیک کشور و تقویت رشد فکری همه قشرهای اجتماع ایران، مفهوم واقعی دموکراسی را در جامعه ما قوام و رسوخ بیشتری می‌بخشد. مقرراتی که در چند ماه اخیر به نفع طبقه کارگر و روستایی و برای سهیم شدن بیشتر افراد در محصول پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور به معرض اجرا گذاشته شد، قدم دیگری است که ملت ایران در این سال در تقویت اساس دموکراسی اجتماعی و اقتصادی که در یک جامعه مترقی واقعی می‌باید مکمل دموکراسی سیاسی باشد برداشته است. دموکراسی ما از آن جهت اصیل و سازنده است که پاسخگوی واقعی احتیاجات و روحیات جامعه ایرانی و منطبق با اصول و موازین تمدن و فرهنگ دیرینه ملت ما است. ما در این راه نیازی به تقلید از اصول و مقررات دیگران نداشته و نداریم، زیرا بهترین الهام بخش ما اصالت فکری و مدنی خود ما است. بیش از چند ماه نمی‌گذرد که ما دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی کهنی را جشن گرفتیم که از روز نخست بر پایه یک منشور آزادی و عدالت بنیاد نهاده شد. در تمام تاریخ تمدن ایرانی روح این منشور همواره مایه اصلی میراث عظیم مدنی و اخلاقی ایران بوده است. ما مفتخریم که امروز نه تنها در راه آزادی و دموکراسی جامه عاریت دیگران را بر تن نکرده‌ایم، بلکه کوشش‌های ما در راه استقرار و گسترش اصول عدالت اجتماعی و ترکیب دموکراسی سیاسی با دموکراسی اقتصادی می‌تواند راهنمای امیدبخشی برای بسیاری از دیگر جوامع جهان باشد. امروز هر فرد ایرانی از هر طبقه و در هر سن و از هر جنس عمیقاً احساس می‌کند که در جامعه متحول و مترقی ایران جایی شایسته خویش دارند، زیرا خود او یکی از اجزای سازنده و مسئول این اجتماعی است. بدیهی است چنین موقعیتی ایجاب می‌کند که افراد این جامعه کاملاً به مسئولیت فردی و اجتماعی خویش وقوف داشته باشند و آزادانه این مسئولیت‌ها را به عهده گیرند. یقین دارم هر فرد ایرانی امروز بر این وظیفه خطیر خویش بخوبی وقوف دارد و به مأموریت خود در راه تأمین سازندگی و خلاقیت ملی بر اساس آزادی اجتماعی یعنی راهی که امروز کشور و ملت ما را مورد احترام جهان قرار داده است کاملاً آشنا است. توفیق روزافزون همه افراد ملت ایران را در راه پیشرفت‌های مادی و معنوی هر چه بیشتر آرزومندیم.


در شامگاه ۱۴ امرداد ماه ۱۳۵۱ دو تن از تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق سوار بر موتورسیکلت جلوی کوچه غربی سینما کاپری در میدان پر رفت و آمد ۲۴ اسفند، کنار خیابان شاهرضا بازایستادند. یکی از تروریست‌ها به نام سعید صفاری از موتورسیکلت پیاده شد تا بمبی را در کنار در خروجی سینما کاپری کار بگذارد ولی هنگام کارگذاری بمب در دست سعید صفار ترکید و سدای سهمناکی در میدان پژواک پیدا کرد. کسی که برنامه کشتار انبوهی از مردم ایران را داشت در خون خود غلتید و تکه تکه شد. دود سیاه رنگی از ترکیدن بمب در کوچه و پیرامون پخش شد و پس از کوتاه زمانی ماموران پلیس سررسیدند و با جستجوی جیب‌های جسد تکه پاره شده، دریافتند که وی یکی از تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق است. سعید صفار و همدستش دانشجویان مدرسه عالی قم بودند.

مجاهد دیگر که سر کوچه سوار بر موتورسیکلت چشم به راه بازگشت سعید صفاری بود کوشش کرد تا از آنجا دور شود. در این هنگام یک راننده تاکسی چشمش به موتورسیکلت سوار افتاد و از شتاب و رفتار نابهنجار وی، بدگمان شد و دنبال تروریست دوم روان شد. راننده تاکسی با هوشیاری خود توجه ماموران پلیس را به خود کشید و ماموران پلیس نیز آماده شدند تا موتورسوار را دستگیر کنند. سرانجام تاکسی به موتورسیکلت نزدیک شد و راننده آگاهانه تاکسی خود را آرام به موتورسیکلت تروریست مجاهد زد و موتورسیکلت واژگون شد و تروریست به زمین پرت شد ولی بی درنگ به خود آمد و بلند شد تا فرارکند که ماموران پلیس وی را دستگیر کردند. این دو هموند سازمان تروریستی مجاهدین خلق از دانشجویان مدرسه عالی قم بودند. راننده تاکسی که با پلیس همکاری کرد و این تروریست را دستگیر کرد از سوی پلیس تشویق شد و ده هزار تومان پاداش گرفت. سینما کاپری فیلم رنگی وطن را که هنرمندانی چون فخرالدین و نازنین در آن بازی کرده بودند نشان می‌داد.

در همین روز یکی از تروریست‌ها به نام حمید ملکی که زیر پیگرد قانونی بود و در کیوسک‌های پلیس در قم و در جاهای دیگر بمب گذاشته بود به پاسگاه پلیس تهران آمد و خود را شناساند و دانستنی‌های خود را به ماموران پلیس داد و از بمبگذاری‌هایی که کرده بود ابراز پشیمانی کرد. وی پس از بازجویی آزاد شد.

هدف این سازمان تروریستی مارکسیست اسلامی این بود که گسترش دموکراسی در ایران را بازایستاند. برای رهبران این سازمان‌های تروریستی روشن بود که اگر ایران یک دموکراسی کامل بشود همانگونه که شاهنشاه آریامهر نوید آن را می‌دادند، قدرت روحانیون و ایدئولوگ‌های مارکسیست و چپ در هم می‌شکند و این را تروریست‌ها می‌خواستند با همه نیرویشان جلوگیری کنند که جلوگیری کردند.


آخرین‌هاپروژه‌های بزرگ
سوگند محمدرضا شاه پهلوی به نگاهبانی از قانون اساسی سکولار مشروطه ایران ۲۵ شهریور ۱۳۲۰


حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران

- پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران
- سرود ملی ایران
- پارلمان
- مجلس شورای ملی
- قوانین ایران نوین
- مجلس سنا
  • شاهنشاه ایران
- اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ
- اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- انقلاب شاه و مردم
- برنامه‌های عمرانی کشور
- به سوی تمدن بزرگ
- نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران
- علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
- رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی
  • دادگستری


رسته‌های بنیادی

آثار


پدیدآورندگان


دیداری‌ها شنیداری‌ها و خواندنی‌ها

 فیلم‌ها
 شنیداری‌ها
 فرتورها
 کتاب‌ها
 روزنامه‌ها
سپارش سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در نخستین کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی ایران ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱

سخنان تاریخی شاهنشاه آریامهر