صفحه اصلی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی
ستارخان و باقرخان و جنگ‌آوران قانون اساسی سکولار مشروطه

به وبگاه مشروطه خوش آمدید. مشروطه یعنی پارلمانی و کشوری که قانون اساسی دارد. این پایگاه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این کتابخانه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد. کتابخانه‌ی زبان پارسی ما دارای ۶۵٬۳۰۰ یکان نوشتاری است. درونمایه این وبگاه دربرگیرنده اطلاعات درباره زندگی‌نامه‌ها، سازمان‌ها، رخدادها، جایگاه‌ها و یادمان‌ها و شاهکارهای ادب ایران می‌باشد. این وبگاه سندها، قانون‌ها، پروتکل مذاکرات مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس موسسان و فهرست نمایندگان مردم در مجلس‌ها در دوره‌های گوناگون را از آغاز جنبش مشروطه در ایران و بنیان مجلس شورای ملی در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ (روز مشروطیت) تا پایان دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به همراه اصل سند یکپارچه و بدون سانسور و دستکاری برای آگاهی هم‌میهنان گردآوری کرده‌است. ابزار بازیابی قانون‌ها و مذاکرات بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی بر پایه تاریخ، موضوع و شخص، چه سخنران و چه درباره وی سازمان داده شده‌اند.

زندگی‌نامه پادشاهان مشروطه، اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر، و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و شخصیت‌های سیاسی، کشوری و لشکری، و دیگر بزرگان ادب و هنر ایران زمین نیز در این وبگاه وجود دارد. از همه ایرانیان می‌خواهیم که به ما در گسترش درونمایه پایگاه مشروطه یاری‌کنند. تاریخ ایران را با سند بخوانید و خود را از پیش‌داوری‌ها رها سازید. خرد خود را بکار بگیرید زیرا زمانی که ملت خود آغاز به اندیشیدن می‌کند و پرده از روی این گروه که می‌گویند ما می دانیم، بر می‌دارد می‌بیند که آنها دروغگویانی بیشتر نیستند و قدرت این گروه شکسته می‌شود.

جشن نوروز ایرانیان ۱ فروردین ماهزادروز اشو زرتشت پیامبر ایرانیان ۶ فروردین ماهزادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماهروز نیایش ۲۱ فروردین ماه • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • تاجگذاری اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ ۴ اردیبهشت ماهبنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماهزادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماهزادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماهروز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماهآیین سپاس ۱۲ اردیبهشت ماه • آغاز هفته ایران باستان ۱۶ اردیبهشت ماه • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ اردیبهشت ماه • الغای کاپیتولاسیون در ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدیروز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماهروز نیروی هوایی ۱۱ خرداد ماهروز ننگین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲روز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماههفته حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست ۱ تا ۶ تیر ماهروز صنایع مس ایران ۲۰ تیر ماهقیام نقاب پایگاه شاهرخی ۱۸ تیر ماهروز نفت ۹ امرداد ماهروز جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۰ امرداد ماهروز مشروطیت ۱۴ امرداد ماهروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماهجشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماهروز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماهبر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماهزادروز ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماهروز دهقان ۱ مهر ماهروز سروش آریامهر ۶ مهر ماه • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه • روز معلم ۱۶ مهر ماهجشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماهروز خانه انصاف ۲۱ مهر ماهزادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهرانروز راه‌آهن ۲۳ مهر ماهروز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماهجشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماهزادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • تاجگذاری اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی ۴ آبان ماهزادروز کوروش بزرگ بنیانگزار شاهنشاهی ایرانزادروز والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران ۹ آبان ماهروز کودک ۹ آبان ماههفته کودک ۹ تا ۱۶ آبان ماهروز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماهروز بیمه ۱۵ آبان ماه • هفته روشندلان ۱ تا ۷ آذر ماه • هفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماهروز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماه • روز حقوق بشر ۱۹ آذر ماه • روز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماهسوگند پادشاهی رضا شاه پهلوی ۲۵ آذر ماهبنیان بنگاه حمایت مادران و نوزادان ۲۵ آذر ماه روز مادر ۲۵ آذر ماهروز داروسازان ایران زادروز زکریای رازی ۶ دی ماهکشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماهروز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماهاصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماهانقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماهاستقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماهروز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماهروز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماهروز ژاندارمری ۲۷ بهمن ماهکودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیرروز پرستار ۵ اسفند ماهدادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماهروز ملت ۹ اسفند ماهجشن درختکاری ۱۵ اسفند ماهروز جاوید ۲۰ اسفند ماهزادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماهروز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماهزادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماهروز پدر ۲۴ اسفند ماه


نوشتار برگزیده
شاهنشاه آریامهر در جشن باشکوهی استادیوم ورزشی آریامهر را به همراه سران دیگر کشورها می‌گشایند ۲۵ مهر ماه ۲۵۳۰ شاهنشاهی
ShahanshahiIran2500StadiumAryamehr25Mehr1350m.jpg
ShahanshahiIran2500StadiumAryamehr25Mehr1350n.jpg
ShahanshahiIran2500StadiumAryamehr25Mehr1350p.jpg
ShahanshahiIran2500StadiumAryamehr25Mehr1350q.jpg
ShahanshahiIran2500StadiumAryamehr25Mehr1350a.jpg
ShahanshahiIran2500StadiumAryamehr25Mehr1350d.jpg
ShahanshahiIran2500StadiumAryamehr25Mehr1350f.jpg
ShahanshahiIran2500StadiumAryamehr25Mehr1350g.jpg

استادیوم آریامهر - هفتمین رویداد جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران گشایش استادیوم یک سد هزار نفری آریامهر بود. روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه ۲۵۳۰ شاهنشاهی [برابر با ۱۳۵۰ خورشیدی و ۱۹۷۱ میلادی] اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در جشنی باشکوه با بودن شماری از سران کشورها و ایران شناسان، نمایندگان دین‌های گوناگون دنیا، و دیگر میهمانان بلندپایه که برای شرکت در جشن‌های سرافرازی ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ملت ایران به ایران آمده بودند استادیوم آریامهر را گشودند. این جشن را فرزندان این آب و خاک، پسران و دختران دبیرستان‌ها با موسیقی ایرانی و دست افشانی‌های موزون و پیشاهنگان، پهلوانان و ارتش شاهنشاهی در یاد ایرانیان جاودان ساختند.

برنامه گشایش استادیوم

یکشنبه ۲۵ مهر ماه تا ساعت ۱۴ بیشتر کسانی که به جشن گشایش استادیوم فراخوانده شده بودند در استادیوم چشم به راه ورود اعلیحضرت همایونی و علیاحضرت شهبانو بودند. در برابر جایگاه ویژه در درازای برگزاری جشن گشایش استادیوم آریامهر ۳۰۰۰ تن از سپاهیان دانش با نشان‌ها و مقواهایی که در دست داشتند ۱۰ دوره شاهنشاهی ایران از هخامنشی تا پهلوی و فرتورهای شاهنشاه را به نمایش گزاردند.

دسته موزیک ارتش‌های شش کشور الجزایر، اردن، کویت، پاکستان، رومانی و سویس در استادیوم آهنگ می‌نواختند. پیش از ورود اعلیحضرتین و میهمانان بلندپایه ملت ایران، ایران شناسان ایرانی و خارجی کنگره وارد شدند و در دو سوی جایگاه جای گرفتند.

ساعت ۱۶ شاهنشاه، شهبانو و والاحضرت ولیعهد، والاحضرت فرحناز و والاحضرت علیرضا پهلوی وارد استادیوم شدند و سران و بزرگان کشوری از اعلیحضرتین و والاحضرت‌ها پیشباز کردند.

در این هنگام دو تن از قهرمانان دختر و پسر هموند تیم‌های ملی ایران، دوشیزه فروزنده شمیرانی قهرمان تنیس روی میز و شمس الدین سید عباسی قهرمان کشتی دسته گل‌هایی به اعلیحضرتین پیشکش کردند و آنگاه شاهنشاه از لوحه استادیوم پرده برداری نمودند. سپس اعلیحضرتین از میهمانان ملت ایران که به استادیوم وارد شده بود پیشباز فرمودند و همگی از نمایشگاه فرتورهای ورزشی که برای جشن‌های شاهنشاهی ایران برپا شده بود، دیدن کردند و به همراه میهمانان به جایگاه ویژه در اشکوب دوم بخش غربی استادیوم گام نهادند. با دیدن شاهنشاه در جایگاه ویژه، جمعیت ۱۰۰٬۰۰۰ تنی که در استادیوم گردآمده بود غریو شادی‌اشان بلند شد و با نواخته شدن سرود ملی ایران اشک از دیدگان بسیاری جاری شد.

سپس تیمسار سپهبد امجدی معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان تربیت بدنی خوش‌آمد گفت و سپاس ورزشکاران ایران را به پیشگاه اعلیحضرتین ابراز کرد. همزمان برگردان سخنان تیمسار امجدی به زبان انگلیسی روی صفحه الکترونیک نمایان می‌شد. تیمسار امجدی گفت:

شاهنشاها هم اکنون در این لحظات جاویدان که بر گذرگاه تاریخ کهن ایران ایستاده‌ایم، مردم ایران از دورترین روستاها تا پرجمعیت‌ترین شهرها با قلب‌هایی لبریز از احساس آریایی در برگزاری جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران همه گوش به فرمانند و نمایندگان آنان با ایمانی استوار به حماسه پرشکوه شاهنشاهی ایران در این میعادگاه گرد آمده‌اند تا با کسب اجازه از پیشگاه مبارک شاهانه با کلام جان به نیایش برخیزند - نیایش به درگاه دادار جان آفرین که اورنگ شاهنشاهی مقدس ایران زمین را به خرد و هوشمندی شاهانه آریامهر دادگر زینت بخشیده و همه نیکی‌ها را به ملت ایران ارزانی داشته است.

پس از پایان گزارش معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان تربیت بدنی و دادن پروانه آغاز جشن از سوی شاهنشاه، آیین نیایش با فر و شکوه انجام یافت. همزمان با برگزاری آیین نیایش در استادیوم، آیین نیایش در سراسر کشور انجام گرفت و در استادیوم آریامهر ۱۰۰٬۰۰۰ ایرانی "آمین " گفتند.

یک هزار تن از دانش آموزان تهران همراه با دسته‌های موزیک سرود جشن را خواندند. نخستین فرتوری که روبروی جایگاه پدیدار شد، درفش کاویانی بود و در این هنگام از دور تا دور استادیوم ۲۵۰۰ بادکنک به نشانه ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ایران به هوا پرتاب شد و ۱۰۰ خمپاره شلیک شد و همراه با آن چترهایی در هوا بازشدند که در دنباله آن پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران و آرنگ‌های (شعار) میهنی به اهتراز درآمدند.

این بار آیین رژه آغاز شد، در پیشاپیش رژه‌روندگان تیمسار سپهبد امجدی گام برمی‌داشت و سپس پرچم تربیت بدنی بر دوش کریم زندی قهرمان پیشین دو و میدانی و به دنبال آن دکتر رهنوردی دبیر کل کمیته ملی المپیک، رییس‌های فدراسیون ورزشی، قهرمانان ملی دختر و پسر، نمایندگان دانشگاه‌ها و مدرسه‌های عالی با پرچم‌های ویژه، نمایندگان دانش آموزان دبیرستان‌های تهران، نمایندگان پیش آهنگان و نمایندگان سازمان جوانان شیر و خورشید، نمایندگان پلیس مدرسه‌ها، نمایندگان دانش آموزان آموزشگاه‌های خیریه فرح پهلوی، باشگاه‌های تهران، مدیریت تربیت بدنی ارتش و نیروهای مسلح شاهنشاهی از برابر جایگاه رژه رفتند. در درازای رژه همه باشندگان در استادیوم به پا خاسته بودند و هیجان زده شور و شادمانی خود را ابراز می‌کردند.

پس از پایان رژه، ورزش باستانی از سوی ۱۰۰۰ تن از ورزشکاران باستانی به نمایش گزارده شد. نخست خودروی مرشد که بسیار زیبا به نقش سرستون‌های تخت جمشید آذین یافته بود، وارد شد و در پی آن پهلوان شعبان جعفری به همراه ورزشکاران باستانی وارد پهنه استادیوم شدند و میل بازی، شنا، چرخ، بازی با کباده را به نمایش درآوردند. مرشد نیز با خواندن چامه‌های حماسی و زدن ضرب ورزشکاران را همراهی می‌کرد. زمانی که چامه‌های میهنی خوانده می‌شد، نگاره "همای" پرنده استوره‌ای شاهنشاهی هخامنشی روبروی جایگاه پدیدار گردید و پس از آن بناهای تخت جمشید یکی پس از دیگری نمایان شدند.

با پایان ورزش باستانی، از چهار سوی میدان ۱۰۰۰ دختر و پسر دانش آموز با پوشاک یکسان وارد پهنه چمن شدند، دخترها چیزی همانند بادبزن و پسران یک بشکه رنگی به دست داشتند و نرمش بسیار موزون و هماهنگی را انجام دادند و از در جنوبی میدان بیرون رفتند. در این هنگام ۱۲۰۰ تن از دانشجویان دانشکده افسری شهربانی، هموندان باشگاه پاس وارد میدان شدند و نرمش‌های زیبایی را با ساختن پیرامیدهای گوناگون انجام دادند که همه باشندگان شگفت‌زده شدند و آنان را ستودند. همزمان بنای تخت جمشید، نگاره فَرَوَهر نشان زرتشت، آرامگاه کوروش در پاسارگاد، تاق کسری، مسابقه چوگان و دیگر نگاره‌های بناهای تاریخی اسپهان روبروی جایگاه یکی پس از دیگری به نمایش درآمد.

زمانی که دانشجویان دانشکده افسری شهربانی از پهنه چمن بیرون می‌رفتند، موتورسواران دختر و پسر پلیس وارد شدند و پس از زدن یک دور با موتور پیرامید ساختند. آنگاه دو راهبند (مانع) بر روی چمن به فرمی نهاده شد که در میان یکی از آن راهبندها ۴ خودرو که روی هر یک از سوی چپ به راست شماره‌های ۲ و ۵ و ۰ و ۰ نوشته شده بود که خوانده می‌شد ۲۵۰۰ جای داده شدند. موتورسواران یک دختر و یک پسر از دو راهبند که یکی در میان آن ۴ خودرو قرارداشت و با یک سراشیبی از زمین آغاز می‌شد و تا بلندای یک خودرو بالا می‌رفت و یک راهبند دیگر که بلندای ۴۰ تا ۵۰ سانتمتر داشت می‌گذشتند. در پایه راهبند دوم، نخست ۴ دختر پلیس موتورسوار دراز کشیدند و هر بار که یک موتور سوار از روی راهبند می‌گذشت یک دختر دیگر در کنار آنان دراز می‌کشید تا شمار آنان به ۱۲ تن رسید و موتورسواری که روی این راهبند می‌رسید می‌بایستی که از روی پهنای بدن ۱۲ تن می‌پرید. این برنامه با شور و هیجان همگان روبرو شد. هنگام اجرای این برنامه نگاره‌های سامانه افشاریان روبروی جایگاه به نمایش درآمد.

سپس دانش آموزان آموزشگاه جمعیت خیریه فرح پهلوی با تکه‌های ریسمان و بادکنک وارد میدان شدند و پس از نرمش‌های چشمگیر بادکنک‌های خود را به هوا پرتاب کردند و در میان بادکنک یک کتیبه کوروش نمایان شد.

بخش پایانی این جشن باشکوه نرمش سربازان گارد شاهنشاهی به همراه تفنگ بود. در زمان نرمش‌های گارد شاهنشاهی جمله‌های "سلسله پهلوی" ، "خدا شاه میهن" ، "۲۵۰۰ سال شاهنشاهی" و "پاینده شاهنشاهی ایران" و فرتورهای شاهنشاه ایران، شهبانو و ولیعهد جدا از هم و باهم روبروی جایگاه ساخته شد و سپس در میان شور و هیجان مردم گارد شاهنشاهی سرود جشن‌ها را خواندند. با نواخته شدن سرود شاهنشاهی به پایان رسیدن جشن به آگاهی رسانده شد.

اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت‌ها و سران کشورها و میهمانان بلند پایه از استادیوم بیرون رفتند و راهی تهران شدند. مردم در استادیوم ماندند و برنامه‌های هنری از سوی هنرمندان رادیو تلویزیون ایران برگزار شد. کسانی که در این جشن گشایش استادیوم آریامهر بودند، یادواره این جشن را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. شبانگاه این ۱۰۰۰۰۰ تن با نظم و آرامش به شهر بازگشتند.

اداره برنامه جشن با آقای رضا کاشفی معاون سازمان تربیت بدنی ابود. در این روز هیچکس پشت درهای استادیوم نماند و همه کسانی که آرزوی دیدن اعلیحضرتین را داشتند به آرزوی خود رسیدند. خبرنگاران خارجی درباره نیایش گفتند: نیایش آسمانی بود و تاکنون همانند آن را ندیده بودند.

ویژگی‌های استادیوم - در روز دهم اسفند ماه ۱۳۴۴ به دستور شاهنشاه آریامهر وزارت آبادانی و مسکن ساختمان استادیوم یک سد هزار نفری را آغاز کرد. شاهنشاه آریامهر هنگام بازگشت شاهنشاه از سفر اروپا به وزیر آبادانی و مسکن دستور فرمودند که پروژه ساختمان استادیوم یک سد هزار نفری هر چه زودتر آغاز شود. استادیوم یک سد هزار نفری در جاده کرج ساخته خواهد شد.

ورزشگاه آریامهر در زمین‌های خرگوش دره کیلومتر ۲۲ اتوبان تهران - کرج در زمینی به پهنه ۶۰۰ هکتار بنا گردیده است. ساختمان این ورزشگاه از سال ۱۳۴۸ آغاز شد و بیش از ۱۰۰۰۰ تن مهندس، سرکارگر، کارگر فنی و کارگر ساده این بنای بسیار مدرن و زیبا را ساخند. ورزشگاه بزرگ آریامهر دارای دیواره‌های بلند در شرق و غرب است و در دو طبقه ساخته شده است. طبقه نخست گنجایش ۴۰٬۰۰۰ تن و طبقه دوم گنجایش ۶۰٬۰۰۰ تن را دارد. استادیوم آریامهر دارای پارکینگ‌های مدرن و مجهز است که می‌تواند خودروهای تماشاگران را در خود جای دهد.

جایگاه ویژه‌ای در غرب استادیوم قراردارد، روبروی جایگاه در بخش شرقی نشان سلطنتی ایران شیرهای به پا خاسته برنشانده شده است. استادیوم آریامهر دارای زمین چمن فوتبال، پیست دو و میدانی، زمین پرش و پرتاب، لباس کنی، اتاق ماساژ، اتاق داوران، دوش، تابلوهای الکترونیک به زبان‌های پارسی و انگلیسی می‌باشد.

در استادیوم ۵ چاه ژرف کنده شده است و در پشت استادیوم دریاچه‌ای به درازای ۲۴۰۰ متر و پهنای ۲۵۰ متر می‌باشد که گنجایش ۸۰۰ متر مکعب آب را دارد. استادیوم دارای ۸ در ورودی است. یک در برای جایگاه ویژه، ورود خبرنگاران با آسانسور و ۷ در برای ورود و بیرون رفتن تماشاگران می‌باشد. استادیوم آریامهر دارای ۲۰ تلفن عمومی، ۲۰ تلفن خصوصی برای رادیو و تلویزیون و تلفن بین المللی و ۲ دستگاه تلکس است. افزون بر این، ۱۲ دستگاه تلکس دیگر نیز به راه خواهد افتاد. تلویزیون مداربسته رنگی نیز برای خبرنگاران کارگزاری شده‌اند.

از دو راه می‌توان از تهران به استادیوم رسید. یکی بزرگ راه تهران - کرج و دیگری راه قدیم تهران - کرج که در بخش شرق و غرب استادیوم قراردارد. پهنه استادیوم یک سد هزار نفری ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مربع است. استادیوم یک سد هزار نفری دارای دریاچه و پارکینگ می‌باشد. این مجموعه در پیرامون رودخانه کن در خرگوش دره بنا شده است. مجموعه ورزشی آریامهر هم چنین از تسهیلات دیگری برخوردار است:

  • استخر شنا - بیمارستان - پیست اتومبیل رانی - پیست دوچرخه سواری - پیست موتور سواری - پیست و ساختمان‌های سوارکاری - تالار سخنرانی - جاده تندرستی (جاده دور دریاچه) - چندین زمین فوتبال - درمانگاه - رستوران شرقی - رستوران غربی - زمین بیس بال - زمین تمرین جنوبی - زمین تنیس - زمین چوگان - زمین هاکی - ساختمان - ساختمان خدمات جنوبی - سالن بسکتبال - سالن پینگ پنگ - سالن تمرین - سالن تمرین برای بسکتبال، والیبال، بدن سازی، کشتی - سالن تیراندازی ۲۵ متری - سالن تیراندازی ۵۰ متری - سالن شمشیربازی - سالن کوچکتر ۱۲٫۰۰۰ نفری - سالن والیبال - سالن وزنه‌برداری - ساندویچ فروشی - کمپ تیم‌های ملی فوتبال - مرکز اداری و رسانه‌ها

استادیوم آریامهر مدرن‌ترین و ارزنده‌ترین ورزشگاه‌های قاره آسیا بود و هست. استادیوم آریامهر بزرگترین در خاورمیانه، در رده چهارم در آسیا و رده ششم دنیا قراردارد.


آخرین‌هاپروژه‌های بزرگ
سوگند پادشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نگاهبانی از قانون اساسی مشروطه ایران ۲۵ شهریور ۱۳۲۰

حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران

- پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران
- سرود ملی ایران
- پارلمان - قوه قانونگذاری
- مجلس شورای ملی
- قوانین ایران نوین
- مجلس سنا


  • شاهنشاه ایران
- اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ
- اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- انقلاب شاه و مردم
- بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- برنامه‌های عمرانی کشور
- به سوی تمدن بزرگ
- حزب رستاخیز ملت ایران
- نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران
- علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
- والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران رضا شاه دوم


- رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی
  • دادگستری - قوه قضاییه


رسته‌های بنیادی

آثار


پدیدآورندگان


دیداری‌ها شنیداری‌ها و خواندنی‌ها

 فیلم‌ها
 شنیداری‌ها
 فرتورها
 کتاب‌ها
 روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها
سپارش سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در نخستین کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی ایران ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱

سخنان تاریخی شاهنشاه آریامهر