New Server

صفحه اصلی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی
ستارخان و باقرخان و جنگ‌آوران قانون اساسی سکولار مشروطه

به وبگاه مشروطه خوش آمدید. مشروطه یعنی پارلمانی و کشوری که قانون اساسی دارد. این پایگاه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این کتابخانه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد. کتابخانه‌ی زبان پارسی ما دارای ۵۹٬۶۷۵ یکان نوشتاری است. درونمایه این وبگاه دربرگیرنده اطلاعات درباره زندگی‌نامه‌ها، سازمان‌ها، رخدادها، جایگاه‌ها و یادمان‌ها و شاهکارهای ادب ایران می‌باشد. این وبگاه سندها، قانون‌ها، پروتکل مذاکرات مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس موسسان و فهرست نمایندگان مردم در مجلس‌ها در دوره‌های گوناگون را از آغاز جنبش مشروطه در ایران و بنیان مجلس شورای ملی در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ (روز مشروطیت) تا پایان دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به همراه اصل سند یکپارچه و بدون سانسور و دستکاری برای آگاهی هم‌میهنان گردآوری کرده‌است. ابزار بازیابی قانون‌ها و مذاکرات بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی بر پایه تاریخ، موضوع و شخص، چه سخنران و چه درباره وی سازمان داده شده‌اند.

زندگی‌نامه پادشاهان مشروطه، اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر، و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و شخصیت‌های سیاسی، کشوری و لشکری، و دیگر بزرگان ادب و هنر ایران زمین نیز در این وبگاه وجود دارد. از همه ایرانیان می‌خواهیم که به ما در گسترش درونمایه پایگاه مشروطه یاری‌کنند و آن نوشتار یا فرتور را به ما بفرستید تاریخ ایران را با سند بخوانید و خود را از پیش‌داوری‌ها رها سازید. خرد خود را بکار بگیرید زیرا زمانی که ملت خود آغاز به اندیشیدن می‌کند و پرده از روی این گروه که می‌گویند ما می دانیم، بر می‌دارد می‌بیند که آنها دروغگویانی بیشتر نیستند و قدرت این گروه شکسته می‌شود.

زادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماهروز نیایش ۲۱ فروردین ماه • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • بنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماه • زادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماه • زادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماه • روز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماه • آیین سپاس ۱۲ اردیبهشت ماه • آغاز هفته ایران باستان ۱۶ اردیبهشت ماه • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ اردیبهشت ماه • روز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماه • روز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماهروز مشروطیت ۱۴ امرداد ماهروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماهجشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماهروز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماهبر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماهروز دهقان ۱ مهر ماهروز سروش آریامهر ۶ مهر ماه • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه • روز معلم ۱۶ مهر ماهجشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماهروز خانه انصاف ۲۱ مهر ماهزادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهرانروز راه‌آهن ۲۳ مهر ماهروز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماهجشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماهزادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • هفته کودک ۹ تا ۱۶ آبان ماه • روز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماه • روز بیمه ۱۵ آبان ماه • هفته روشندلان ۱ تا ۷ آذر ماه • هفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماهروز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماه • روز حقوق بشر ۱۹ آذر ماه • روز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماه روز مادر ۲۵ آذر ماهکشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماهروز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماهاصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماهانقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماهاستقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماهروز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماه • روز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماه • کودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیرروز پرستار ۵ اسفند ماهدادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماهروز ملت ۹ اسفند ماهجشن درختکاری ۱۵ اسفند ماهجشن جاوید ۲۰ اسفند ماهزادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماهروز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماهزادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماهروز پدر ۲۴ اسفند ماهروز نفت


نوشتار برگزیده
  • سرتیپ رضا زندی پور از سوی سازمان تروریستی مجاهدین کشته شد
پاسبان اسداله عطوفی با گلوله‌های مجاهدین جان باخت

ترور سرتیپ رضا زندی پور از سوی سازمان مجاهدین خلق ۲۶ اسفند ماه ۱۳۵۳ - در روز ۲۶ اسفند ماه ۱۳۵۱ چهار تروریست سازمان مجاهدین سرتیپ رضا زندی پور که با راننده خود رهسپار کار خود بود در یکی از خیابان‌های فرعی خیابان فرح شمالی به گلوله بستند. سرتیپ زندی پور و راننده اش پاسبان اسداله عطوفی در این ترور جان باختند. وحید افراخته، سیدمحسن خاموشی، مرتضی صمدیه لباف از خطرناکترین تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق به همراه تیم هفت نفری ترور، سرتیپ زندی پور و راننده اش را کشتند.

با علامت منیژه اشرف زاده کرمانی برای آغاز کشتار، سید محسن خاموشی یکی از تروریست‌های مجاهد و پشتیبان تیراندازان به سرتیپ رضا زندی پور، راه را در خیابان فرح شمالی بر خودروی سرتیپ زندی پور بست. در همین هنگام تروریست دیگری از پشت خودروی خود را به اتومبیل سرتیپ کوبید. بدین سان مجاهدین راه به جلو و عقب را به خودروی سرتیپ زندی پور و راننده اش بستند. شتابان سید مرتضی صمدیه لباف و وحید افراخته پیاده شدند و پیش از آنکه سرتیپ زندی پور بتواند واکنشی نشان دهد صمدیه لباف گلوله‌ای به سرتیپ زندی پور شلیک کرد. صمدیه لباف گلوله دوم را چکاند ولی گلوله در اسلحه گیر کرد. وحید افراخته رهبر این ترور، تیر خلاص را به سرتیپ زندی پور زد و پاسبان عطوفی راننده را نیز کشت. پس از ترور سرتیپ زندی پور و پاسبان عطوفی، سید محسن خاموشی و دو تروریست دیگر سوار بر خودروی فرار به رانندگی محمد طاهر رحیمی متواری شدند. مهدی غیوران تروریست مجاهد با خودرویی دیگر چشم به راه رسیدن تیم کشتار بود و میان راه، خودروی فرار را با خودروی دیگر تعویض کرد. این تاکیتک را نیز تروریست‌های مجاهد در کشتن دو مستشار آمریکایی در قیطریه به کار بردند.

سرتیپ رضا زندی پور از افسران برجسته دفتر ویژه اطلاعات گارد شاهنشاهی بود. وی دوره‌های اطلاعات و ضد اطلاعات و دوره ستاد فرماندهی را در آمریکا گذرانده بود. وی از افسران ورزیده‌ای بود که سازمان‌های تروریستی در ایران را به درستی شناسایی کرده بود. سرتیپ زندی پور گارد نگاهبان نداشت و تنها یک پاسبان راننده وی بود. سرتیپ زندی پور بر این باور بود که تروریست‌های زن، هر چه زودتر آزاد شوند و زیاد در بند نمانند و به کار و زندگی عادی برگردند. در پاییز ۱۳۵۲ خورشیدی تازی سیمین تاج حریری دبیر دبیرستان و دانشجو از هموندان مجاهدین خلق دستگیر شد. در روز آزادی سرتیپ زندی پور شماره تلفن و آدرس خود را به سیمین تاج حریری داد و از وی خواست اگر نیازی به کمک داشت وی را آگاه سازد. بدین سان تروریست سیمین جریری با دیگر هموندان سازمان مجاهدین مارکسیست‌های اسلامی نخشه کشتن سرتیپ زندی پور را کشیدند، خانه و هنگام رفت و آمد وی را شناسایی و کنترل کردند.

تروریست‌ها مرتضی صمدیه لباف قاتل سرتیپ زندی پور، وحید افراخته قاتل راننده سرتیپ زندی پور، محمدطاهر رحیمی راننده خودروی فرار، منیژه اشرف زاده کرمانی کارگردان و نگاهبان ترور و آغازکننده ترور و مهدی غیوران مسئول جایگزین ساختن خودروی فرار تروریست‌ها با خودرویی دیگر بودند. در روز دوشنبه ۶ امرداد ماه ۱۳۵۴ تروریست‌هایی که در ترور سرتیپ شهید زندی پور و دو کلنل امریکایی ترنر و شفر و مترجم ایرانی کنسولگری آمریکا در تهران دست داشتند دستگیر شدند.

مرتضی صمدیه لباف از تروریست‌های سازمان مجاهدین بود که با کتاب‌های مهدی بازرگان رهبر نهضت آزادی و با کوشش محمد یزدانیان به سازمان مجاهدین خلق پیوست. وی دانشجوی مهندسی فیزیک دانشگاه صنعتی آریامهر بود. از آنجا که وی از پس درس‌های دانشگاه برنمی‌آمد و در آستانه اخراج از دانشگاه بود، از سال ۱۳۵۱ زندگی در نهان را پیشه کرد و در یکی از خانه‌های امن سازمان مجاهدین جایگزین شد. آموزگاران وی در ترور و بمب سازی لطف الله مثیمی، بهرام آرام، مجید شریف واقعی و وحید افراخته بودند. صمدیه لباف در بمبگذاری در دکل برق جاده کرج، بمبگذاری در دفتر کمپانی انگلیسی کری مکنزی، بمبگذاری در پست برق کارخانه ایرانا و بمبگذاری در کاروانسرا سنگی دست داشت.

سیمین تاج حریری در روز ۲۵ مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی در خیابان‌های تهران هنگام تیراندازی به ماموران کشته شد. ترور سرتیپ رضا زندی پور از سوی سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۳ را بخوانید. از آنجا که پرونده های قتل عمد تا مجازات قاتلان بسته نمی شود، وظیفه ما ایرانیان است که مجاهدین خلق را به دادگاه بکشانیم تا این تروریست ها مجازات شوند. این مهم را ما ایرانیان وام دار همه قربانیان ترور در ایران هستیم


آخرین‌هاپروژه‌های بزرگ
سوگند محمدرضا شاه پهلوی به نگاهبانی از قانون اساسی سکولار مشروطه ایران ۲۵ شهریور ۱۳۲۰


حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران

- پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران
- سرود ملی ایران
- پارلمان
- مجلس شورای ملی
- قوانین ایران نوین
- مجلس سنا
  • شاهنشاه ایران
- اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ
- اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- انقلاب شاه و مردم
- برنامه‌های عمرانی کشور
- به سوی تمدن بزرگ
- نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران
- علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
- رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی
  • دادگستری


رسته‌های بنیادی

آثار


پدیدآورندگان


دیداری‌ها شنیداری‌ها و خواندنی‌ها

 فیلم‌ها
 شنیداری‌ها
 فرتورها
 کتاب‌ها
 روزنامه‌ها
سپارش سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در نخستین کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی ایران ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱

سخنان تاریخی شاهنشاه آریامهر