New Server

صفحه اصلی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی
ستارخان و باقرخان و جنگ‌آوران قانون اساسی سکولار مشروطه

به وبگاه مشروطه خوش آمدید. مشروطه یعنی پارلمانی و کشوری که قانون اساسی دارد. این پایگاه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این کتابخانه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد. کتابخانه‌ی زبان پارسی ما دارای ۶۲٬۶۷۸ یکان نوشتاری است. درونمایه این وبگاه دربرگیرنده اطلاعات درباره زندگی‌نامه‌ها، سازمان‌ها، رخدادها، جایگاه‌ها و یادمان‌ها و شاهکارهای ادب ایران می‌باشد. این وبگاه سندها، قانون‌ها، پروتکل مذاکرات مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس موسسان و فهرست نمایندگان مردم در مجلس‌ها در دوره‌های گوناگون را از آغاز جنبش مشروطه در ایران و بنیان مجلس شورای ملی در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ (روز مشروطیت) تا پایان دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به همراه اصل سند یکپارچه و بدون سانسور و دستکاری برای آگاهی هم‌میهنان گردآوری کرده‌است. ابزار بازیابی قانون‌ها و مذاکرات بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی بر پایه تاریخ، موضوع و شخص، چه سخنران و چه درباره وی سازمان داده شده‌اند.

زندگی‌نامه پادشاهان مشروطه، اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر، و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و شخصیت‌های سیاسی، کشوری و لشکری، و دیگر بزرگان ادب و هنر ایران زمین نیز در این وبگاه وجود دارد. از همه ایرانیان می‌خواهیم که به ما در گسترش درونمایه پایگاه مشروطه یاری‌کنند و آن نوشتار یا فرتور را به ما بفرستید تاریخ ایران را با سند بخوانید و خود را از پیش‌داوری‌ها رها سازید. خرد خود را بکار بگیرید زیرا زمانی که ملت خود آغاز به اندیشیدن می‌کند و پرده از روی این گروه که می‌گویند ما می دانیم، بر می‌دارد می‌بیند که آنها دروغگویانی بیشتر نیستند و قدرت این گروه شکسته می‌شود.

زادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماهروز نیایش ۲۱ فروردین ماه • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • تاجگذاری اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ ۴ اردیبهشت ماهبنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماه • زادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماه • زادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماه • روز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماه • آیین سپاس ۱۲ اردیبهشت ماه • آغاز هفته ایران باستان ۱۶ اردیبهشت ماه • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ اردیبهشت ماه • روز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماه • روز نیروی هوایی ۱۱ خرداد ماهروز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماهروز مشروطیت ۱۴ امرداد ماهروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماهجشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماهروز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماهبر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماهروز دهقان ۱ مهر ماهروز سروش آریامهر ۶ مهر ماه • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه • روز معلم ۱۶ مهر ماهجشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماهروز خانه انصاف ۲۱ مهر ماهزادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهرانروز راه‌آهن ۲۳ مهر ماهروز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماهجشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماهزادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • تاجگذاری اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی ۴ آبان ماهزادروز والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران ۹ آبان ماهروز کودک ۹ آبان ماههفته کودک ۹ تا ۱۶ آبان ماهروز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماهروز بیمه ۱۵ آبان ماه • هفته روشندلان ۱ تا ۷ آذر ماه • هفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماهروز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماه • روز حقوق بشر ۱۹ آذر ماه • روز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماه روز مادر ۲۵ آذر ماهکشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماهروز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماهاصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماهانقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماهاستقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماهروز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماهروز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماهروز ژاندارمری ۲۷ بهمن ماهکودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیرروز پرستار ۵ اسفند ماهدادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماهروز ملت ۹ اسفند ماهجشن درختکاری ۱۵ اسفند ماهجشن جاوید ۲۰ اسفند ماهزادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماهروز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماهزادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماهروز پدر ۲۴ اسفند ماهروز نفت


نوشتار برگزیده
آرامگاه رضا شاه بزرگ پدر ایران نوین
با ورود شاهنشاه آریامهر و شهبانو فرح پهلوی به پهنه آرامگاه سرود شاهنشاهی نواخته می‌شود
شاهنشاه آریامهر علیاحضرت شهبانو و ولیعهد ایراین به سوی آرامگاه می‌روند
شاهنشاه آریامهر و شهبانو فرح پهلوی وارد آرامگاه رضا شاه بزرگ می‌شوند ۲۴ اسفند ماه ۱۳۵۴
شاهنشاه آریامهر و ولیعهد در آرامگاه رضا شاه بزرگ
شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت‌ها پس از ادای احترام به بنیانگذار ایران نوین
لوح سپاس پیشکش نظامیان دوره رضا شاه بزرگ

جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ - روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی سالگرد سدمین سال زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ در آیین باشکوهی در آرامگاه پدر ایران نوین، شهر ری برگزار شد.

شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی پانزده دقیقه پس از نیم‌روز به پهنه آرامگاه وارد شدند و از گارد احترام در میان غریو "جاوید شاه" سان دیدند، همزمان سی تیر توپ شلیک شد. شاهنشاه به همراهی گارد احترام که در پس شاهنشاه آریامهر گام بر می‌داشت، از برابر یک سد تن از افسران و درجه‌داران هم‌دوره رضا شاه بزرگ که با یونیفورم نظامی ایستاده بودند، سان دیدند. پس از گذشتن از رده نظامیان دوره اعلیحضرت رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامهر از برابر سپاهیان دانش، سپاهیان بهداشت و سپاهیان ترویج و آبادانی دختر و پسر گذشتند.

سپس تاج گل سپید و بسیار زیبا و شکوه‌مندی که بر روی دست‌های افراد برگزیده قرارداشت، پیشاپیش شاهنشاه آریامهر به راه افتاد و در این هنگام شاهنشاه به سوی ساختمان آرامگاه رفتند. شاهنشاه آریامهر، علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی و خانواده شاهنشاهی و گروهی از امیران ارتش وارد آرامگاه رضا شاه بزرگ شدند. اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر شاهنشاه ایران تاج گل را بر روی آرامگاه رضا شاه بزرگ نهادند. در همین هنگام مارش ویژه‌ای از سوی دسته موزیک نواخته شد و شاهنشاه آریامهر و همراهان دوباره به پهنه باز آرامگاه بازگشتند. آنگاه لوحه سپاس از سوی نماینده نظامیان دوره رضا شاه بزرگ به شاهنشاه آریامهر پیشکش شد. لوح سپاس افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی در زمان رضا شاه بزرگ یک روی آن، نگاره اعلیحضرت رضا شاه بزرگ و روی دیگر لوحه نگاره "نشان پهلوی" کَنده شده است. شاهنشاه آریامهر در میان غریو "جاوید شاه" و کف زدن‌های پیوسته از رده نظامیان دوره رضا شاه بزرگ سان دیدند و آنان را مورد مهربانی قراردادند.

آنگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد از پهنه آرامگاه بیرون رفتند و به تهران بازگشتند.

سوت کارخانه‌ها و کشتی‌ها - برای بزرگداشت سدمین سالگرد زادروز رضا شاه بزرگ، از سوی شرکت ملی نفت ایران آیین باشکوهی در سراسر کشور برگزار شد و در ساعت ۲۷ دقیقه پس از نیم‌روز ۲۴ اسفند ماه ۱۳۵۴ سوت همه پالایشگاه‌ها، کارخانه‌ها و نفتکش‌ها در سراسر ایران برای یک دقیقه همزمان با برگزاری آیین ویژه در آرامگاه رضا شاه بزرگ نواخته شد. در همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌های دولتی و خصوصی آیین‌های ویژه برگزار شد. در این آیین‌ها مدیران و رییس‌های سخنرانی‌های ارزشمندی درباره دوران پهلوی و کارهای گسترده‌ای که اعلیحضرت رضا شاه بزرگ برای بنیان ایران نوین و بیرون کشیدن ایران از منجلابی که قاجاریان مغول ساخته بودند ایراد کردند.

نمایشگاه عکس ایران برای دو روز ۲۳ و ۲۴ اسفند ماه برای بزرگداشت سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ در تالار اجتماعات وزارت آموزش و پرورش تهران بیش از ۲۰۰ فرتور برگزیده از زندگی رضا شاه بزرگ را به نمایش گزارد. پیش از نیم‌روز ۲۳ اسفند ماه وزیر آموزش و پرورش این نمایشگاه ارزنده را گشود. هم چنین برای بزرگداشت سدمین زادروز رضا شاه بزرگ، وزیر اطلاعات و جهانگردی در ساعت ۱۸ نمایشگاهی از هنرمندان ایرانی با فرتورهایی از بناهای ایران، ساخته شده در زمان شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه بزرگ را در نگارخانه مهر شاه گشود.

لاینز ایران برآن شد که از روز ۲۴ اسفند ماه ۱۳۵۴ باشگاه مستقلی از « شیرزنان ایران » بنیان نهد. آموزگاران، کارکنان و دانش‌آموزان دبیرستان راهنمایی کوروش کبیر در کنار رییس آموزش و پرورش ناحیه ۱۴ سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ را جشن گرفتند.

میهمانی کاخ گلستان - از سوی وزارت دربار شاهنشاهی برای یک سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ میهمانی باشکوهی در کاخ گلستان برگزار شد که باشندگان آن میهمانی، دکتر جمشید آموزگار نخست‌وزیر و دبیرکل حزب رستاخیز ملت ایران، رییس‌های دو مجلس شورای ملی و مجلس سنا، وزیران، سناتورها و نمایندگان مجلس شورای ملی و بیش از یک هزار تن از چامه‌سرایان، نویسندگان، هنرمندان و گروه‌های مردم بودند.

در این آیین امیرعباس هویدا وزیر دربار شاهنشاهی چنین گفت:

در طول تاریخ پرنشیب و فراز ایران، همواره رابطه‌ای نزدیک بین نویسندگان و شعرا و هنرمندان و متفکران با نظام شاهنشاهی وجود داشته و پادشاهان بزرگ ایران همواره مشوق ادبا و هنرمندان بوده‌اند و از قلم و فکر آنان برای پیشبرد هدف‌های ملی بهره‌وری شده است.
چنین رابطه نزدیک و مستحکمی از آغاز سلطنت دودمان پهلوی به نحوی آشکار در کشور ما بین شاهنشاهان پهلوی و شاعران و نویسندگان و هنرمندان پدید آمد و به همین جهت هنگام بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی، شاعران و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و هنرمندان کشور با شرکت در این جشن ملی از سهمی به سزا در جلال و شکوه این مراسم در سراسر ایران برخوردار بودند و به پاس خدمات ارزنده خود به دریافت مدال پهلوی نیز نایل آمدند. امشب این ضیافت به فرمان شاهنشاه آریامهر از طرف وزارت دربار شاهنشاهی به همین مناسبت تشکیل می‌شود.
اعلیحضرت رضا شاه کبیر که مقارن با سدمین سالگرد زادروزشان این جشن باشکوه برپا می‌شود، قدم‌های بزرگی در بازساری فرهنگ و هنر ایران برداشتند. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر نیز پیوسته مشوق ادب و فرهنگ و هنر بوده و در سال‌های اخیر در بسیاری از زمینه‌ها، کشور ما در اثر همین تشویق‌ها به موفقیت‌های ارزنده‌ای نائل آمده است و جهات و عنایت مخصوص علیاحضرت شهبانوی ایران هموار موجبات دلگرمی و کوشش‌های خلاقه شعرا و نویسندگان و هنرمندان کشور را فراهم می‌سازد. در این عصر رستاخیز و به دنبال انقلاب شاه و ملت که در پرتو آن و تحت فرماندهی رهبر انقلاب ایران به سوی تمدن بزرگ حرکت می‌کند، شما نویسندگان و شعرا و روزنامه‌نگاران و هنرمندان کشور سعمی حتی بیش از آنچه در گذشته داشته‌اید بر عهده خواهید داشت. جهت اجرای این وظیفه مهم، نویسندگان و شعرا و روزنامه‌نگاران و هنرمندان از عنایت و پشتیبانی خاص شاهنشاه آریامهر برخوردارند. و این پشتیبانی بهترین زمینه را برای فعالیت‌های پرثمر و سازنده آنان فراهم می‌سازد. امیدوارم که همه شما در خدمت به شاه و میهن موفق بوده و در این جهاد مقدس برای رسیدن به تمدن بزرگ پیروز باشید.
با ابلاغ عنایات خاص شاهنشاه آریامره به شما و تمام نویسندگان و شعرا و هنرمندان کشور که با قلم و دست اندیشه خود زندگی ما را شکوفاتر و زیباتر می‌سازند، به همه خیرمقدم می‌گویم.

در پایان این آیین، لوحه سپاس نویسندگان، چامه‌سرایان و هنرمندان به پیشگاه شاهنشاه آریامهر برده شد. بر روی این لوحه نقش بسته بود:

به پاس رهبری‌های خردمندانه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران که موجبات ترقی، و سعادت این سرزمین باستانی و سرافرازی ملت ایران را در میان ملل جهان فراهم نموده‌اند، شاعران و نویسندگان، مدیران و سردبیران و نویسندگان مطبوعات، انجمن‌های ادبی و انجمن‌های قلم، هنرمندان و سرایندگان سراسر کشور که پیسوته مشمول الطاف و عنایات خاص شاهانه بوده‌اند افتخار دارند در این دوران باشکوه رستاخیز ملی و فرهنگی ایران سپاس بی‌کران خود را به پیشگاه مبارک آن شهریار دانش‌پرور تقدیم نمایند.

گوید سپاس شاه دل حق‌شناس ما / باشد سپاس ملت ایران سپاس ما

تقدیم به پیشگاه شاهنشاه آریامهر - سپاس

۲۴ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی


آخرین‌هاپروژه‌های بزرگ
سوگند پادشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نگاهبانی از قانون اساسی مشروطه ایران ۲۵ شهریور ۱۳۲۰

حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران

- پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران
- سرود ملی ایران
- پارلمان - قوه قانونگذاری
- مجلس شورای ملی
- قوانین ایران نوین
- مجلس سنا


  • شاهنشاه ایران
- اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ
- اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- انقلاب شاه و مردم
- بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- برنامه‌های عمرانی کشور
- به سوی تمدن بزرگ
- حزب رستاخیز ملت ایران
- نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران
- علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
- والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران رضا شاه دوم


- رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی
  • دادگستری - قوه قضاییه


رسته‌های بنیادی

آثار


پدیدآورندگان


دیداری‌ها شنیداری‌ها و خواندنی‌ها

 فیلم‌ها
 شنیداری‌ها
 فرتورها
 کتاب‌ها
 روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها
سپارش سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در نخستین کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی ایران ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱

سخنان تاریخی شاهنشاه آریامهر