مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ شهریور ۱۳۳۴ نشست ۱۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ شهریور ۱۳۳۴ نشست ۱۵۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۸

جلسه: ۱۵۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱) تصویب صورت‌مجلس.

۲- سؤال آقای شوشتری راجع به وضع کشاورزی گرگان و جواب آقای وزیر کشاورزی. ‏

۳- تقدیم یک فقره طرح سه فوری به وسیله آقای مهندس جفرودی.

۴- بقیه مذاکره در لایحه اجازه پرداخت ۱۵۰ میلیون به بانک‌های ساختمانی و رهنی و کشاورزی‏

۵- معرفی آقای سرلشگر وثوق به وزارت جنگ به وسیله آقای معتمدی وزیر مشاور

۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ‏

۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱) تصویب صورت‌مجلس.

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه- آقایان: قوامی- جلیلی- سنندجی- ارباب- خاکباز- باقر بوشهری- شادلو- عضنفری- اورنگ- حمیدیده- تیمورتاش- بهادری- محمود ذوالفقاری- امیر تیمور- کلالی- امامی خوئی- مکرم- بهبهانی- پورسرتیپ- عبدالحمید بختیار- اکبر- درخشش.

غائبین بی‌اجازه آقایان: امید سالار- مشایخی- عمالی- هدی- دکتر حمزوی- بایت ما کو- دکتر مشیر فاطمی- تجدد- تربتی- دکتر سعید حکت- صارمی- جلیل‌وند- استخر- حشمتی- سعیدی- کدیور- یار افشار- سالار بهزادی- شفیعی- معین‌زاده- مهندس ظفر- اسکندری- مهندس اردبیلی- فرید اراکی- ثقةالاسلامی- کی‌نژاد- بزرگ‌نیا- دکتر عدل- اریه- رضا افشار- سرمد- ایلخانی‌زاده- افشار صادقی- نقابت.

دیرآمدگان و زودرفته‌گان بااجازه: آقای امیر احتشامی ۱۵ دقیقه- رضایی ۱۵ دقیقه-

آقایان: نراقی- بزرگ‌نیا- فرود- خرازی- و مصطفی ذوالفقاری هر یک ۴۵ دقیقه

آقایان: دولتشاهی- مهندس شاهرخ‌شاهی- محمود افشار- اسفندیاری- دکتر سعید امامی- هر یک، یک ساعت آقای دکتر جزایری ۴۵ دقیقه- آقای کریمی یک ساعت و ۴۵ دقیقه.

رئیس- آقای بهبهانی.

بهبهانی- بنده را جزو غائبین بی‌اجازه منظور کرده‌اند در صورتی که بنده کسب اجازه کرده بودم.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقای خلعتبری (عرضی ندارم) آقای مرات اسفندیاری.

مرآت اسفندیاری- بنده در جلسه قبل مدتی دیر کردم و شرحی هم خدمت مقام ریاست عرض کردم معهذا بنده را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند.

رئیس- اصلاح می‌شود آقای صدرزاده‏

صدرزاده- اصلاحاتی که در صورت‌مجلس بود که تصحیح کردم می‌دهم به تندنویس‏.

رئیس- بسیار خوب آقای حمید بختیار

حمید بختیار- دو سه ماه قبل یک سؤالی از دولت کرده‌ام که هنوز جوابش را به من نداده‌اند.

رئیس- امروز هم روز سؤالات است و سؤالات به ترتیب مطرح خواهد شد وقتی نوبت سؤال شما رسید جواب می‌دهند.

حمید بختیاری- این سؤال بنده مربوط به خوزستان است و خیلی هم مهم است. ‏

رئیس- آقای دکتر نیرومند

دکتر نیرومند- یک شکایاتی است از فریدن رسیده است‏.

رئیس- هنوز وارد دستور نشده‌ایم وقتی وارد شدیم بدهید آقای فرامرزی‏.

عبدالرحمن فرامرزی- بنده سه ماه پیش سؤالی کرده بودم از دولت و حالا دولت هم عوض شده است اگر لازم است تکرار کنم‏.

رئیس- تکرار که لازم نیست اگر به همان سؤالات‌تان باقی هستید که کافی است‏.

دیگر نظری نیست‏.

حائری‌زاده- در نطق جلسه قبل بنده یک اشتباه مختصری شده است که تصحیح کرده‌ام و می‌دهم به اداره تند نویسی. ‏

رئیس- بسیار خوب دیگر نظری نیست به صورت‌مجلس نیست (اظهاری نشد)

صورت‌مجلس تصویب شد.

۲- سؤال آقای شوشتری راجع به وضع کشاورزی گرگان و جواب آقای وزیر کشاورزی. ‏

رئیس- آقای شوشتری‏

شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم‏

با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم قبل از این که سؤالم را مطرح کنم عرض می‌کنم که ورزشکاران ایرانی که در لهستان آبروی ایران را حفظ کردم من نسبت به آنها احترام قائلم و سپاسگزاری می‌کنم از دولت هم استدعا می‌کنم که نسبت به سرپرست آنها هم فوق‌العاده تقدیر و تشویق کند چون اینها واقعاً آبروی کشورمان را حفظ کردند (صحیح است) اما موضوع سؤال اگر آقایان محترم خوب توجه کنند می‌دانم متأثر می‌شوند برای این که هر قسمتی از مملکت هر سهمی از سهام مملکت که دچار ضرر و زیان و زحمت و صدمه و آفت بشود تمام مملکت از آن زیان متأثر می‌شنود مثل این که انسان اگر انگشتش زخم بشود تمام بدنش دردناک می‌شود سؤال من مربوط به آمدن ملخ و پوره‌ریزی در شهرستان گرگان اعم از دشت و شهر است اول ناچارم توجه آقای وزیر کشاورزی را معطوف کنم که کشاورزی شهرستان گرگان از نظر اصول افتاده است به صورت موتوریزه و از سه هزار دستگاه ماشین تراکتور و کمباین که در ایران بیش از ۱۱۰۰ دستگاه تراکتور در گرگان کار می‌کند بیش از ۴۰۰ کمباین غیر از جیپ و اینها و غیره جیپ و اینها البته این توجه مردم است که فوق‌العاده متوجه‌اند از اراضی زرخیز مملکت خود باید استفاده کنند ولی کشاورزی گرگان دو سه اشکال برایش پیدا شده است که من جلب توجه دولت را مکرر کرده‌ام و حالا هم عرض می‌کنم یکی از این که جناب آقای وزیر کشاورزی امسال بدون ترید ۱۱۰ هزار هکتار زیر کشت گندم بوده ۲۳ هزار زیر کشت جو بوده ۷۰ هزار هکتار زیر کشت پنبه است صدو چند هزار هکتار کشت برنج و ساری بقولات و مواد زندگانی امسال گرگان دچار آفتی شده است هیچ کس نمی‌داند چه صدمه‌ای به مملکت وارد شده آفت اول این است که همان‌طور که انسان اگر باید کار کند باید مرتزق بشود باید غذای قوی بخورد زمین هم که از او شما انتظار محصول دارید باید آماده‌اش کنید باید رشوه‌اش بدهید حالا که ما جنگل‌هایمان بعد از تسلط و آمدن برخلاف اصل قشون بیگانه جنگل‌های گرگان را غارت کردند و خالی کردند (صحیح است) برگ درخت که ریخته نمی‌شود که کدو بشود احشام از بین رفته از فضولات احشام زمین مرتزق بشود خود مردم هم که نمی‌دانند آیش‌بندی و تقسیم زمین چه برای غله و چه برای توتون و چه برای سایر موارد تغذیه‌ای چه جور است و چطور این را باید آیش کنند و نتیجه بگیرند مردم نه واردند و نه علاقه‌ای دارند که همه متزلزلند فکر می‌کنند باید زندگی خودشان را تأمین کنند برای این که فردا یکی دیگر می‌آید من عادتم این است که حرف را سرراست بگویم صاف و پوست کنده بگویم یکی دیگر این که من خودم اهل فنّم در خراسان تخصص پیدا کردم ما یک خرمن می‌خواهیم بازدید کنیم که این خرمن چقدر محصول دارد عادت بر این است ارتفاع خرمن را ما می‌گیریم دورش را قدم می‌زنیم بعد یک مشت از گندم را با دست می‌آییم معلوم می‌کنیم می‌گوییم این خرمن سی‌من دارد ۲۵ من که دارد من خودم امسال به میزانی که در هر هکتار جو و تن محصول می‌دهد در گندم حداقل صد پوط یعنی یک تن و شصت و پنج صدم محصول باید بدهد من وقتی رفتم امسال آن چه قطع کردم که ما نود هزار تن محصولی که لازم داریم برای گیلان و مازندران و دشت به ما می‌دهد و صد چند هزار تن هم مازاد پیدا می‌کنیم و به آقای نویسی هم همین‌طور حرف زدم متأسفانه گندم بالا آمد به قد انسان رسید ولی موقع برداشت نداشت تخمی سه تخم بی‌شمار نبود حداکثر شصت هزار تن بود ببینید چه صدمه‌ای ما خوردیم برای چه؟ برای این که رعایت آیش زمین نشده این یک اصلی است که باید در نظر بگیرید یک موضوع دیگر آقایان این را که عرض می‌کنم بنا به سابقه‌ای است در موقع وجین پنبه عمله در گرگان یکی هفتاد ریال به سر مبارک آقایان گیر نمی‌آید باید با دعوا این مال آن را بگیرد آن مال این را بگیرد هر هکتاری حداقل چهارصد تومان یعنی چهار هزار ریال اجرت وجین داده شد از بی‌آبی آسمان که الان‏ سه ماه و بیست و شش روز است که باران نیامده طبیعت خداوند شاید ندادن زکات است که باران را منع می‌کند. چون من هر چه می‌گویم روی مبانی دین می‌گویم آقا الان سه ماه و بیست و چند روز است، یک قطره باران نیامده مردم بیچاره هفتادهزار زیر کشت پنبه داشتند (قنات‌آبادی- آقای شوشتری دولت که کاری ازش برنمی‌آید شما خودتان استسقا کنید) فذکران الذکری تنفع المؤمنین (قنات‌آبادی- مؤمنین نه غیرمؤمن) من باید وظیفه‌ام را انجام بدهم شما آقایان هم وظیفه نمایندگی‌تان را انجم بدهید و اگر دولت کرد زهی سعادت و اگر نکرد وای برخودش وای بر کشور وضع ما چرا این‌طور شد برای این که شما می‌دانید گرگان رود آن‌قدر آب ندارد آب نداشت تمام شترها مردند، گوسفندها مردند، مردم بندر شاه خوردن نداشتند دعا می‌کنند از این جا به شاهنشاه عرض کردم که ۲۵۰۰ متر زمین در کردکوی معین کردند برای چاه آرتزین که مردم مشروب شوند چاه زدند و آبش می‌رفت به بندر شاه که مردم بخورند و شاه و مملکت دعا کنند با ده پانزده میلیون تومان و زدن ۱۰ حقله چاه ۱۲۰ حلقه چاه تمام دشت گرگان را راحت می‌کند (صحیح است) بدون شبه امسال ضرر مردم دشت و گرگان هفتاد میلیون تومان است حالا پنبه کیلویی ۵ ر۴ تومان است در صورتی که سال قبل ۷ ر۶ بوده فکر کنید که این مردمی که این خسارت را کشیده‌اند و این اجرت را داده‌اند و کاشمری و سیستانی و سایر جاها آمدند اجرت را گرفتد و قناعت کرده‌اند و پول هم رفته در مملکت الان در شهر گرگان پیش هر متمکنی بروی صد تومان نمی‌توانید پیدا کنید از یک طرف هم باید بذر بکارد پس تکلیفش چیست آقا حالا بدتر از همه شاربن هم پیدا شده است یک میلیون هفتصدهزار ما از شتر گاو، گاومیش و سایر چیزها در حدود دو هزار تا بود حالا آقای وزیر کشاورزی من استدعا می‌کنم با کمال احترام استدعا می‌کنم بروید آنجا فکر بکنید این یک موضوعی است که برای مردم لازم است و نباید به مسامحه و مصاحبه و باری به هر جهت بگذارد من این سفر که رفتم گرگان چون مردم برای من وزنی قائل هستند من ساعت ۱۱ وارد گرگان شدم و خدا شاهد است آقای معتمدی به جان برادرم به روح پدرم طوری از گرگان آمدم بیرون که کسی نفهمید زیاد من خجالت می‌کشم باید وعده‌ای که می‌دهم انجام بدهم ما خدمت‌گزاران این کشورید ما نوکران این مردیم ما باید برای این مردم خدمت بکنیم آقای موقع آب چه در دشت چه در گرگان در تمام مملکت باید فکری برای آب زراعت مردم کرد آخر من وکیل مملکتم اما خوب بعضی جاها که زوتر آمده هستم زودتر به مملکت نفع می‌دهند به مدلول الی فدم قالا فدم اینها باید بیشتر بهشان توجه بشود این یک اصل مسلم است یک موضوع هم موضوع جنگل‌ها است آن دفعه هم عرض کردم آقا صاحب بهر خزر جلو می‌رود این جلو که می‌رود و شورش هم باقی می‌ماند و هم نزدیک آن است به خرج کم برای پنبه‌کاری آمده می‌شود و درخت‌های صنعتی هم می‌شود کاشت باید درخت زده بشود از اینها باید استفاده کرد حالا در بندر پهلوی بعضی اشخاص به من اظهار کردند که آنجا یک زمینی است که دولت آمده ۵۰۰ متر به هر آدمی می‌دهد اول آدمی نیست که پا شود برود بندر پهلوی در آن حاشیه برای ۵۰۰ متر بنده که چنین مغز خشکی در افراد سراغ ندارم باید یک عملی کرد و یک کمکی کرد که مردم بروند آباد کنند لا اقل ۱۵۰۰ متر بدهید دو هزار متر بدهید و کمکی بکنید و موضوع جنگل آقا این جنگل‌ها هی کم شده هی ذغال سوزی شده (وزیر بهداری- تریاکی‌ها می‌کشند اگر تریاک‌کش از بین برود مصرف ذغال کم می‌شود) یک جنگل‌ها کم شده و من می‌دانم که اگر درخت زیاد باشد رطوبت درخت ابر ایجاد می‌کند و ابر باران می‌آید حالا نمی‌دانم جناب وزیر محترم کشاورزی برای این اصل اساسی وبرای فکری که مردم در سال آتی مطمئن باشند و بدانند که اگر زمین را آمده کردند پنبه‌کاری کردند جو کاشتن گندم کاشتن بهترین توتون‌ها در گرگان به عمل می‌آید اگر توتون‌کاری‏ کردند بهترین بقولات عمل می‌آید الان بهترین هندوانه‌ای که در تهران می‌بینید هندوانه گرگان است باید تشویق کرد رفع عیب کرد این عرض من است این سؤال من است که سؤال باادبی است و استدعا دارم برای موکلین و تمام موکلین ایرانی من یک فکر بفرمایید.

رئیس- آقای وزیر کشاورزی.

وزیر کشاورزی- (مهندس طالقانی) نماینده محترم گرگان سؤالی فرمودند درباره وضع کشاورزی گرگان و یک جمله‌ای فرمودند که مثل این که از قول بنده گفتند فرمودند که موضوع آب در ایران در درجه اول است این عین حقیقت است به نظر بنده در یک مملکتی که صدی نود مردمش از کشاورزی زندگانی می‌کنند یک مملکتی که که تقریباً به استثنای سواحل بحر خزر همه جا بایستی آبیاری بشود موضوع آب درجه اول است و اما در موضوع گرگان و دشت در ایران سال‌های اخیر خوشبختانه مردم رفته‌اند برای کشاورزی به آنجا و مقداری ماشین‌های کشاورزی در آنجا برده‌اند و کشاورزی را مکانیزه کرده‌اند و البته نتیجه هم گرفته‌اند و تشویق هم شده‌اند اشخاصی را بنده شخصاً می‌شناسم که سرمایه‌ای از این طرف و رفته‌اند آنجا پیدا کرده‌اند ماشین‌آلات برده‌اند زحمت خیلی زایدی کشیده‌اند و نتیجه خیلی خوبی هم گرفته‌اند و باعث شده‌اند دوستان و رفقایشان را تشویق کنند که تا به آنجا بروند همین‌طور که نماینده محترم توضیح فرمودند آب رودخانه گرگان رود خیلی کم است و وضع طوری شده که بر سر تقسیم‌بندی آب همیشه جنگ و جدالند (دکتر جزایری- پس چرا سدسازی را اقدام نمی‌کنید آقای مهندس طالقانی؟) الان عرض می‌کنم سال گذشته یک کمیسیونی رفت به آنجا که آب را یک طوری تقسیم بکنند که مردم یک قدری راضی باشند ولی چاره گرگان بالاخره جز حفر چاه عمیق و سد چیزی دیگری نیست در زمان اعلیحضرت فقید یک مهندس خیلی عالی‌مقامی که گمان می‌کنم هلندی بود یک طرحی تهیه کرده بود که روی رودخانه گرگان یک سدی زده بشود و حالا امیدواری دارم که یا از اعتبارات عمرانی سازمان برنامه یا از جای دیگر این سد ساخته بشود و پروژه‌هایش هم نیمه‌تمام است و اما راجع به چاه‌های عمیق که فرمودند این موضع در هیئت دولت هم منعکس شده و بالاخره قرار شد که چندین حلقه چاه را سازمان برنامه برود و مطالعه بکند که ببیند چطور می‌تواند بزند و چند شرکت داخلی و خارجی هم هستند که حاضرند این چاه‌ها را به طوری آنجا بزنند که یک سری باشد چون آقایان می‌دانند که یک چاه هیچ وقت صرف نمی‌کند باید یک سری چاه باشد بیست تا سی تا چهل تا چاه باشد و یک سانترالی باشد برای برق و بهداشت و سوخت و مکانیسین که صرف بکند. بنابراین اگر در حدود چاه به طور سری زده بشود جبران این کم‌آبی را می‌کند البته باید این مطالعات هم برای سد رودخانه بشود موضوعی که فرمودند راجع به جنگل‌ها بود بنده می‌خواهم از این موضوع استفاده بکنم و با اجازه آقایان دو سه کلمه راجع به وضع جنگل در دشت گرگان و بعضی از سواحل بحر خزر آنجایی که زمین مسطح است کسی که از یک مترمربع یا یک هکتار

زمین حاصل بر می‌دارد طوری صرف می‌کند که استفاده از جنگل صرف نمی‌کند. بنابراین جنگل یک پروبلوم اکونومیک یک مسئله اقتصادی است آنجا یک هکتار زمین به اندازه‌ای محصول دارد که از جنگ بیشتر است و به هر عنوان که شما بخواهید در اراضی مسطح نمی‌توانید جلوی بریدن جنگل را بگیرید چون صرف نمی‌کند اما در مناطق کوهستانی و آنجاهایی که زمینی بیش از سی درجه شیب دارد زراعت صرف نمی‌کند. بنابراین آنجا باید حتماً جلوی جنگل را گرفت و آنجاهایی که صاف است اگر آقایان می‌بینند که جنگل بریده شده و تبدیل به زمین‌های زراعتی شده است برای این است که میزان محصول آن بیش از میزان محصول جنگل است و البته باید سعی کنیم که تمام مناطق کوهستانی تبدیل به جنگل شود و اما علت این که جنگل‌ها بریده می‌شود میزان سوخت است این هم یک مسئله اقتصادی است میزان مصرف ذغال سنگ در ایران صورتی است که حساب شده بیست‌میلیون متر مکعب چوب در سال بایستی بریده شود که تبدیل به ذغال شود و بایستی که سوخت به قیمت ارزان در اختیار مردم گذاشت و نفت ارزان در دسترس مردم واقع شود این گازهایی که از چاه‌های آغاجاری و آبادان بیرون می‌آید و همین‌طور به هوا می‌رود اگر زود لوله‌کشی بشود و زودتر به شیراز و اصفهان و جاهای دیگر فرستاده شود و نفت هم از قم، از کرمانشاه، از آبادان، (پورسرتیپ- تهران را بی‌نیاز بفرمایید کافی است) نفت هم اگر لوله‌کشی بشود چون الان ما نمی‌توانیم با این راه‌آهن با وضع فعلیش بیشتر از نفت حمل کنیم (شمس قنات‌آبادی- کار ما به جای می‌رسد که نفت هم با الاغ حمل کنیم) یک خانواده معمولی با یک زن و شوهر و سه چهار تا بچه اینها با روزی ۵ ر۲ الی ۳ ریال ذغال خودشان را گرم می‌کنند در صورتی اگر بخواهند نفت بسوزانند روزی چهارده الی پانزده ریال خرج دارد بنابراین جلوگیری از ذغال‌سوزی یک مسئله اقتصادی است. راجع به بندر پهلوی که فرمودند بنده اطلاع ندارم تحقیق می‌کنم ولی اگر درحدود ۱۵ متر باشد البته بی‌نظمی است و اگر ۵ هزار متر یا ۵۰ هزار متر باشد خوب است ولی بنده نمی‌دانم اگر باشد به عرضتان می‌رسانم‏ اما راجع به کود حیوانی، کود حیوانی نمی‌تواند به قدری باشد که به همه مملکت برسد و ما باید از کود شیمیایی مثل همه جای دنیا استفاده بکنیم در اینجا کارخانه بی‌اندازیم و کود شیمیایی بسازیم و انتظار نمی‌توان داشت که گاو و گوسفند در این مملکت آن قدر زیاد باشد که ما بتوانیم کود حیوانی بدهیم بنابراین باید کود شیمیایی بسازیم (خرازی- جناب آقای مهندس طالقانی سازمان برنامه قراربود چندین سال پیش یک کارخانه کود شیمیایی بسازد و نکرد) راجع به دفع ملخ باید عرض کنم که این سؤالی که فرستاده بودند راجع به دفع ملخ بود جلسه قبل هم عرض کردم طیاراتی که از آمریکایی‌ها گرفته بودیم این طیارات در این چند ساله به کلی فرسوده شده و از بین رفت به طوری که امسال دو طیاره داشتیم و آن همگی‌اش خراب بود ولی از ۵ شش ماه به این طرف دوازده طیاره‌ای که سفارش شده بود رسیده که هشت‌تای آن الان در تهران است و دارند سوار می‌کنند چهار طیاره دیگر هم در بندر است که کمک کمک می‌آید و بنده یقین دارم که سال آینده ما با دوازده طیاره نو و مقدار زیادی سم آقایان مطمئن باشند که از عهده مبارزه با ملخ برمی‌آیم (انشاءالله احسنت).

رئیس- آقای شوشتری‏

شوشتری- با عرض معذرت یک موضوعی را فراموش کرده بودم که از طرف خود و نمایندگان تبریک پانزدهیمن سال سلطنت شاهنشاه عزیز خودمان را عرض کنم (صحیح است) و از اینجا عرض می‌کنم و از خداوند می‌خواهم همین‌طور که در گذشته ایشان جوانی خودشان را وقف خدمت به مملکت کردند موفق بشوند سالیان دراز به این مملکت خدمت کنند و ما در آتیه ایشان در رفاه و آسایش باشیم (انشاءالله) و اما فرمایشات جنابعالی که یکی راجع به چاه است که بنده در این قسمت از توجه‌شان خیلی متشکرم ولی استدعا دارم این فرمایشی که می‌فرمایید این را با عمل توأم بفرمایید این قسمت راجع به سد من نظرم این است در زمانی که مرحوم رضاشاه کبیر رضوان‌الله علیه حیات داشتند چون در نواحی دشت خواستند سدی بزنند بنده عرض کردم آن سدی که می‌فرمایید بزنند چون اراضی دشت رخو و آن سد را هر جا که ببندند بعد از چند سال شسته می‌شود و نتیجه گرفته نمی‌شود ایشان فرمودند به نظرت چه می‌رسد عرض کردم قربان این را متخصصین باید عرض بکنند ولی نظر چاکر این است که مقرر بفرمایید از هر طرف هفت کیلومتر یک فرسخ بلغ باید بغلبند زده شود با بتون‌آرمه بسازید که بتواند آب را نگه دارد و تازه اگر این سد به این کیفیت بسته شود اینها را آقایان عرض می‌کنم آن وقت توضیح ندادم دویست و بیست هزا هکتار الان زیر کشت است باید نقشه‌کشی بشود قسمت‌بندی بشود دشت یک میلیون صد هزار هکتار مربع زمنین دارد غیر از گرگان آقای محسن اکبر تعجب کردند که من گفتم امسال هفتاد زیر پنبه است و پارسال ۵۵ هزار هکتار زیر پنبه بود ما یک وضعیت این‌طوری داریم توجه بفرمایید و اما راجع به جنگل من عرض کردم عقیده‌ام این است من نظرم هست نمی‌دانم آقای رئیس محترم مجلس خاطرشان هست یا نه آقایان هم باید نظرشان باشد که در دوره پنجم ما یک قانونی گذارندیم که تا پنجاه متر آب جلو رفت در حریم مملکت هر کس او که بود مال او می‌شد ولی بعد مال دولت است این اراضی که از پشت آستارا تا گمش تپه این قسمت را توجه بفرمایید در دریا ۵ هزار کیلومتر چهار هزار کیلومتر ۷ کیلومتر، ده کیلومتر پیش رفته اینجا استفاده عجیب جنگلی ازش می‌شد که هم از دریا رطوبت می‌گیرد و هم به جنگل رطوبت می‌دهد حالا من راجع به این عرض نمی‌کنم و با تقدیم تشکر به جنابعالی استدعا دارم این عرایضی که کردم مجدداً توجه بفرمایید هم راجع به احداث جنگل و هم راجع به توجه به اقلام و راجع به این که در سال آتی مردم مطمئن باشند و آب داشته باشند که بیایند پنبه بکارند فکر کنید ۳۵۰۰۰ تن پنبه از یک شهرستان استرآباد خارج و از مملکت صادر شود به مملکت چقدر پول می‌آورند آن وقت ده ۱۵ میلیون ۲۰ میلیون تومان مقابل این عمل خرج کردم این یک چیزی کوچکی است و یک چیزهای ساده‌ای است راجع به آن قسمت اراضی که فرمودید ۵۰۰ متر شایسته نیست و اقلاً باید سه هزار متر بدهند خیلی متشکرم سایه مبارک‌تان کم نشود.

۳- تقدیم یک فقره طرح سه فوری به وسیله آقای مهندس جفرودی.

رئیس- آقای مهندس جفرودی.

مهندس جفرودی- طرحی با قید سه فوریت به امضای بیش از ۴۵ نفر از آقایان نمایندگان راجع به تشکیل هیئت نظارت صنعتی است که تقدیم می‌کند.

۴- بقیه مذاکره در لایحه اجازه پرداخت ۱۵۰ میلیون به بانک‌های ساختمانی و رهنی و کشاورزی‏

رئیس- جلسه پیش لایحه اعتبار بانک‌ها و کمک به بانک‌های کشاورزی و رهنی و ساختمانی مطرح بوده است چند پیشنهاد مطرح شده که مذاکره شده و نسبت به آن اعلام رأی شده است حالا قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.

میراشرافی- جناب آقای رئیس بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم می‌خواهم اصلاح کنم.

رئیس- پیشنهاد آقای مهندس جفرودی قرائت شد (به شرح ذیل خوانده شد).

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه ۷۷۳۶ دولت اضافه شود:

تبصره- بانک‌های رهنی و کشاورزی مکلف هستند صدی ۸۰ مبالغی را که از محل ۱۵۰ میلیون ریال به دست می‌آورند در شهرستان به مصرف برسانند از محل آنها برای تأدیه دیون گذشته خود استفاده کنند.

رئیس- آقای مهندس جفرودی‏.

مهندس جفرودی- بنده پیشنهادی به این صورت برای طرز مصرف مبلغی که با یک بانکی که رهنی و به بانک کشاورزی و به بانک کشاورزی تعلق گرفته داده‌اند (آقای مهندس جفرودی تبصره پیشنهادی خود را مجدداً قرائت کردند) (صحیح است) آقایان می‌دانند که مخصوصاً به بانک ساختمانی در شهرستان‌ها با هیچ‌وجه شعبه ندارد (پورسرتیپ- سایر بانک‌ها هم شعبه ندارند) بله حالا بانک ساختمانی بالاخص و هر چه پول گیر می‌آورند در تهران خرج می‌کنند و به همین دلیل به اهلی ولایات به تهران ابراز آورده‌اند و شهر تهران از حیث جمعیت این قدر وسعت‌یافته بنده به این جهت پیشنهاد کردم اولاً ۸۰ درصد این مبلغی که به بانک‌ها تعلق می‌گیرد به شهرستان‌ها خرج بشود و استدعا دارم آقایان محترم به این پیشنهاد رأی بدهند ثانیاً این مبلغ را برای پرداخت دیون به مصرف نرسانند یعنی بانک‌ها نبایستی از محل حساب جاری اشخاص خرج کرده باشند و حالا بخواهند چاره‌ای را پیدا کرده‌اند پر کنند این را حقیقتاً به مصرف برسانند.

رئیس- آقای پیراسته.

پیراسته- به نظر بنده با این که آقای مهندس جفرودی در مخالفت خودشان حق داشته‌اند ولی در این مورد مطالعه کافی نکرده‌اند بنده با پیشنهاد آقای مهندس جفرودی مخالفم برای این که بانکی اگر کلاه‌برداری کرده است اگر از حساب جاری مردم برداشته است باید تعقیب بوشد ولی نمی‌تواند حساب جاری مردم را نپردازد اگر چک بودند و نه پرداخت و گفت آقا این را من به مصرف دیگر رسانیده‌ام اگر یک کسی چک کشید و گفت ندارم بدهم باید این بانک را ورشکست اعلام کرد به نظر من این کار صحیح نیست نمی‌دانم این کار را کرده است اگر چنین کاری کرده است و یک موردی باشد و یک بانکی از حساب کردم برداشته است به فرض این که یک همچون کاری کرده باشد کار غاطی کرده است و باید دولت تعقیبش بکند اما ما می‌گوییم پول مردم را ندهد اگر چک آوردند حساب‌ها بخوابد و بانک ورشکست بشود صحیح نیست (جفرودی- راجع به شهرستان‌ها است) بنده راجع به شهرستان‌ها عرضی ندارم البته بایستی این پول بانک کشاورزی به خصوص در شهرستان‌ها مصرف بشود برای این که در تهران معنی ندارد که پول بانک کشاورزی

را بدهند و حتی هر چه فاصله شهرستان‌ها از تهران بیشتر باشد باید بیشتر داد و اما اگر بنده موافقت کردم که راجع به این توضیحی بود که ایشان دادند اگر بنده در یک بانکی صاحب‌حساب بودم و چک کشیدم بانک گفت نمی‌پردازم این صحیح نیست به ورشکستگی بانک را شما اعلام می‌کنید (صحیح است).

رئیس- آقای ذوالفقاری‏.

معاون نخست‌وزیر (ذوالفقاری)- آقای مهندس جفرودی گویا توجه نفرمودند که این ۱۵ میلیون تومانی که داده شده ۵ میلیون تومان اختصاص به بانک کشاورزی ۵ میلیون به بانک رهنی و ۵ میلیون به بانک ساختمانی دارد بانک ساختمانی که اولا شعباتی در شهرستان‌ها ندارد اگر بنا باشد از این ۵ میلیون تومان ۸۰ درصدش رابه شهرستان‌ها بدهند اصولاً درآمد آن به مخارج پرسنلی آنها هم نخواهد رسید تا چه رسد به مردم بدهند بنده استدعا می‌کنم که ایشان پیشنهاد خودشان را پس بگیرند تا بعد برای تأسیس شعب بانک ساختمانی در شهرستان‌ها یک فکری بشود و قانونی بگذرد والا این پول نمی‌تواند در شهرستان‌ها مخارج پرسنلی آنها را تأمین کند الان آقایان دانه‌دانه کاغذ می‌فرستند که فلان شهرستان بانک ساختمانی ندارد بانک رهنی هم همین طور (جفرودی- بانک رهنی چطور؟) در شهرستان‌ها بانک رهنی هم ندارد بانک رهنی در بیشتر شهرستان‌ها شعبه ندارد (جفرودی- بانک رهنی در تمام شهرستان‌هاست) خواهش می‌کنم پیشنهادات را پس بگیرد تا بعد نسبت به این موضوع فکر اساسی بشود.

رئیس- یک پیشنهاد دیگری هم آقای مهندس جفرودی کرده‌اند آن هم مربوط به همین پیشنهاد است که قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه شماره ۷۸۳۶ دولت اضافه گردد.

تبصره- تمام مبلغی که از مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به بانک ساختمانی تعلق می‌گیرد بانک مزبور مکلف است ان را در شهرستان‌ها به مصرف ساختمان برساند و کارهایی نظیر کارهایی که در نارمک انجام داده است در شهرستان‌ها انجام دهد مهندس جفرودی‏

رئیس- این دو پیشنهاد با هم تفاوت دارد.

مهندس جفرودی- این تبصره دیگری است برای آقایان می‌خوانم (تبصره پیشنهادی را به شرح سابق قرائت کردم).

استدلالی که جناب آقای ذوالفقاری معاون نخست‌وزیر فرمودند به نظر بنده به هیچ‌وجه صحیح نیست ایشان با این که اهل شهرستان‌ها هستند و سابقه نمایندگی هم از شهرستان هم داشتند بنده انتظار اشتم که ایشان به خصوص به این پیشنهاد موافق بفرمایند حالا بنده راه عملی پیشنهاد را نشان می‌دهم همان‌طور که بانک رهنی آمد در تهران چهارصد خانه بنا کرد که امروز یک شهری شده یک محله‌ای شده و یک سیته شده است بانک ساختمانی کوی نارمک را ساخته است حالا ممکن است همین کار را در شهرستان از مرکز بکنند بدون این که شعبی دایر بکنند برای این که ساختمانی الان ساختمان‌های وزارت فرهنگ را در تمام شهرستان‌های ایران به عهده گرفته است و انصافاً هم بسیار خوب عمل کرده است همین کار را ممکن است بکنند بنده نظرم این است که برای بانک ساختمانی صددرصد و برای بانک‌های کشاروزی و رهنی که سابقاً پیشنهاد تصویب شده است موافقت بفرمایید که ۸۰ درصد آن ولایت خرج بشود.

رئیس- این دو پیشنهاد با هم مغایر است یکی ۸۰ درصد است و یکی صددرصد (مهندس جفرودی- آن ۷۰ درصد مربوط به بانک‌های رهنی و کشاورزی است) آقای عبد الصاحب صفایی‏.

عبدالصاحب صفایی- با این که معمولاً اقلیت مخالف دولت باید مهما امکن بکوشد جناب آقای ذوالفقاری که کارهایی که در جریان است به تأخیر بیفتد و ثابت بشود که دولت اکثریت ندارد ولی بنده در این مورد متأسفانه مجبور شدم بیایم که از لایحه دولت دفاع بکنم (احنست) و در علت دارد این دفاع بکند بنده اولاً آقایان می‌دانند که همه پیشنهادات مفید می‌شود داد هر نقصی که شما در شهرستان فرض بکنید هست ولی اگر تمام اصلاحات را بخواهید از این لایحه ۱۵ میلیون شروع بکنید اصلش از بین می‌رود و این معنایش چیست که این مقداری که الان دولت در مقام کمک به بانک‌ها است آن هم از بین برود زیرا به مقداری پیشنهاد زیاد خواهد شد که دولت پشیمان می‌شود و ممکن است که منجر به پس گرفتن لایحه بشود زیرا طوری رفتار خواهیم کرد که اصل موضوع از بین خواهد رفت من اعتراف می‌کنم که حق ولایات زیاد است در همه جا کار زیاد داریم ولی فعلاً آقایان اجازه بفرمایید که این حداقل اصلاح شود والا ممکن است سه چهار جلسه طول بکشد و موضوع به کلی از بین می‌رود که چون بنده مشکوکم پولش را سامان بدهد این چیزی که پیدا شده و پیشنهادات از بین نبرید به این که یکی از علل عرض بنده بود و اما علت دومی هم دارد که باید عرض بکنم دیشب در یک مجمعی بودم و اظهار کردم که لایحه منع کشت خشخاش فردا تصویب خواهد شد یک نفری از مردم عادی بود گفت نمی‌شود گفتم چرا گفت شنیده‌ام آن قدر می‌خواهند در این لایحه که مربوط به بانک‌ها مطرح است پیشنهاد بدهند که وقت مجلس یک جلسه و دو جلسه تلف بشود و محالی برای لایحه منع کشت خشخاش نباشد (یک نفر از نمایندگان- خلاف عرض کرده) (کاشانی- این حرف‌ها معنی ندارد) من نمی‌گویم معنی دارد من دارم حرفی را که شنیده‌ام به عرض مبارک‌تان می‌رسانم بنابراین اگر تعداد پیشنهادات به قدری زیاد بشود که ما موفق به طرح لایحه منع کشت خشخاش نشویم این سوءتفاهمی که در بین هست تأیید می‌شود حالا برا این که ثابت کنیم که این حرف صحیح نبوده است و علاقه مفرد به آن داریم و به حد اقل از اصلاحات هم قائل بشویم از پیشنهادات اضافی دیگر که همه‌اش صحیح است مخصوصاً مال جناب آقای مهندس جفرودی که از همه اصلح است استدعا کنم پس بگیرند که حداقل کار بشود و ما یک کمکی کوچکی نتوانسته باشیم به مردم کرده باشیم.

رئیس- این پیشنهاداتی آقایان که کرده‌اند با لایحه دولت به کلی مخالف است ماده واحده قرائت می‌شود: این ماده واحده برای تکمیل ساختمان‌های نیمه تمام است و این پیشنهادات با آن ارتباطی پیدا نمی‌کند ماده واحده قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی و کشاورزی برای انجام ساختمان‌های نیمه تمام و اجرای برنامه‌های مؤسسات مزبور بپردازد.

این مبلغ ضمن جداول منظم به لایحه سازمان برنامه منظور خواهد گردید.

رئیس- این پیشنهادی که داده شده یعنی لایحه دولت برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام است اگر پیشنهاد شود که ۵ میلیون خرج از تهران مصرف بشود مثل این که وارد نیست و نمی‌شود رأی گرفت (بختیار- بانک کشاورزی ساختمان نمیه تمام ندارد) (قنات‌آبادی- چرا جنگل دارد) دو قسمت است یکی برنامه‌های اصلاحی هم دارد یک برنامه اداری هم دارد مؤسسات اداری هم دارد (صدرزاده- اگر اجازه بفرمایید بنده توضیح می‌دهم) آقایان توجه نمی‌کنند که هی پیشنهادات می‌دهند در جلسه پیش یک پیشنهادی آقای سطان‌مراد بختیار دادند (سلطانمراد بختیار- تصویب شده) تصویب هم شده است که آن رأی مجلس مقایرت دارد با این پیشنهاد و رأی نمی‌شود آن پیشنهاد قرائت می‌شود که آقایان توجه فرمایند (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که نصف پنچاه میلیون ریالی که در اختیار بانک کشاورزی گذاشته می‌شود به نسبت سرمایه به صندوق‌های روستایی اختصاص داده شود به این پیشنهادی که خوانده شد مجلس رأی داده و این پیشنهادات مقایر آن رأی است که مجلس داده (سلطانمراد بختیار- این را صحیح می‌فرمایید پیشنهاد بنده فقط نسبت به بانک کشاورزی بوده (عمیدی‌نوری- مخالف هستم به این پیشنهاد حذف می‌دهم).

رئیس- فعلاً که مجلس رأی داده و تصویب شده چون نصف پولی که به بانک کشاورزی داده می‌شود تصویب شده که به مصرف صندوق‌های روستایی برسد با این پیشنهاد آقای مهندس جفرودی که صدی ۸۰ آن به مصرف شهرستان‌ها برسد مقایر است و نمی‌شود رأی گرفت پیشنهاد آقای مهندس جفرودی که مربوط به بانک ساختمانی است قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

تمام مبالغی که از محل صد و پنچاه میلیون ریال به بلانک ساختمانی تعلق می‌گیرد بانک مزبور مکلف است آن را در شهرستان به مصرف ساختمان برساند و کارهایی نظیر کاری که در نارمک انجام داده است در شهرستان‌ها انجام دهد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرشان را هم اگر بخواهند رأی بگیریم باید اصلاح کنند چون قبلا ۵۰٪ برای صندوق‌های روستایی تصویب شده و ایشان پیشنهاد کرده‌اند که ۸۰ درصد به شهرستان‌ها داده شود این صحیح نیست (مهندس جفرودی- ۸۰٪ از باقی مانده) از ۵۰٪ باقی مانده ۸۰٪ (مهندس جفرودی- بلی) پیشنهاد با همین اصلاح قرائت می‌شود.

مهندس جفرودی- بنده پس می‌گیرم.

رئیس- بسیار خوب پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای حائری‌زاده به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

ماده واحده را به عوض ماده دولت پیشنهاد می‌نمایم.

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یک‌صد و پنچاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی رهنی و کشاورزی برای تمام ساختمان‌های نیمه‌تمام و اجرای

برنامه مؤسسات مزبور بپردازد- حائری‌زاده‏

ثقةالاسلامی- عوض سازمان برنامه نوشته‌اند دولت‏

رئیس- آقای حائری‌زاده‏

حائری‌زاده- در جلسه سابق پیشنهاد کردم که این لایحه کوچک را دولت پس بگیرد و یک لایحه حسابی بیاورد که به درد بانک‌ها بخورد ولی مع‌التأسف مجلس همین را قبول کرد گفت حالا این یک لقمه‌ای را بدهید تا بقیه‌اش را بعد مطالبه بکنیم حالا من یک اصلاح عبارتی هر چه اسمش را می‌خواهید بگذارید در این ماده به نظرم آمد که عرض می‌کنم چون سازمان برنامه مدتش و قانونش تقریبا خاتمه یافته باید از سر نو یک قانون و مقررات و اصولی برایش در نظر بگیرند و دولت هم یک لایحه‌ای آورده است به اسم سازمان برنامه فعلاً ما یک سازمان برنامه قانونی موجودی نداریم (صحیح است) چرا ما سازمان برنامه‌ای که معلوم نیست وضعش چیست و حال مبهمی دارد در کار بیاوریم این سازمان برنامه و این اختیارات و اصولی که سابق داشته مدتش منقضی شده است آن قانونی هم که دولت در نظر گرفته و آورده به مجلس تصویب نشده چرا ما در ضمن این اضافه اعتبار کوچولو یک سازمان برنامه بی دست و پایی را تأیید کرده باشیم هیچ منعی ندارد به دولت اجازه داده بشود که تا مبلغ فلان بدهد به این بانک‌ها (صادق بوشهری- از چه محلی بدهد) از همان محل لایحه دولت من می‌خوانم لایحه را برایتان «به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از محل درآمد فقط به بانک‌های ساختمانی رهنی و کشاورزی برای انجام ساختمان‌های نیمه‌تمام و اجرای برنامه‌های عمرانی بپردازد» این لایحه دولت است منتها کلمه سازمان برنامه‌اش را من اصلاح کردم به دولت (چند نفر از نمایندگان- بسیار خوب است) اصلاحاتی که شده بنده با همه‌اش موافقم این اصلاح بشود)

رئیس- آقای مهدوی‏

سعید مهدوی- بنده تصور می‌کنم این یک اشکالی در عمل پیدا می‌کند ما قبلاً نفت را در اختیار سازمان برنامه قرار دادیم (عمیدی‌نوری- بلندتر بفرمایید عواید نفت را در اختیار سازمان برنامه قرار دادیم حالا هم دولت لایحه‌ای داده است که مبلغی از این عواید به بانک‌های کشاورزی و رهنی و ساختمانی پرداخت بشود (عبدالصاحب صفایی- این از همان محل است محلی که سازمان نمی‌دهد دولت بدهد) هیچ فرقی نمی‌کند برای این است که پولی به بانک‌ها داده بشود (عبدالصاحب صفایی- چه فرقی می‌کند آقای مهدوی).

رئیس- آقای صفایی نمی‌گذارید کسی حرف بزند.

مهدوی- مطلبی که می‌خواستم تذکر بدهم این است که البته از عملیات بانک ساختمانی خیلی اظهاررضایت می‌شود در تهران این بانک خوب عمل کرده است ولی این اظهاررضایت برای شهرستان‌ها اسباب زحمت شده است یک ساختمان‌هایی است که دولت و مؤسسات دولتی هم ناچارند روی حسن‌عمل بانک ساختمانی به بانک ساختمانی واگذار بکنند ولی دستگاه بانک ساختمانی به طوری که دیده می‌شود آن طور مجهز نیست که بتواند به موقع عمل بکند ساختمان دادگستری مشهد اعتبارش تصویب شده حتی چک ساختمانی پرداخت شده است ولی از بانک ساختمانی هم آثاری برای شروع این ساختمان دیده نمی‌شود حالا عمارت اولیه را به امید این بانک تخلیه کرده و در شهر متفرق شده است محاکم استیناف و بدایت اینها تمام در شهر متفرق شده و برای مردم اسباب زحمت شده و بانک ساختمانی هم هنوز با این که پول را گرفته فکری نکرده این را خواستم عرض بکنم که متذکر باشند و یک فکری برای این مطلب بفرمایند.

یکی از نمایندگان- در خیلی از شهرستان‌ها همین‌طور است. ‏

رئیس- این پیشنهاد را ممکن است به این شکل اصلاح کرد که دولت به سازمان برنامه اجازه بدهد که سازمان برنامه از محل در آمد نفت در اختیار بانک‌ها بگذارد.

عمیدی نوری- ماده واحده به همین شکل است‏.

رئیس- سازمان برنامه عمل بکند.

عمیدی نوری- طرف باید دولت باشد نه سازمان برنامه سازمان برنامه که در مقابل مجلس مسئولیت ندارد.

رئیس- قانونی گذشته که عوائد نفت به سازمان برنامه داده بشود دولت باید به سازمان برنامه دستور بدهد که در اختیار بانک‌ها بگذارد.

قنات‌آبادی- گوش نمی‌کند یاغی است. ‏

رئیس- اگر این عواید را دولت خودش مصرف کند که آن منظور اصلی از بین برود پس این طور اصلاح می‌شود که دولت به سازمان برنامه دستور بدهد که ۱۵ میلیون تومان از عواید نفت در اختیار این سه بانک بگذارد بالمساوی چون بعضی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند سهمیه بانک‌ها مختلف باشد رأی می‌گیریم به همین ترتیب آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد یک پیشنهاد دیگری هست قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای صدرزاده به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که حرف (تا) از ماده واحده حذف شود.

صدرزاده‏

رئیس- تا ۱۵ میلیون را ۱۵ میلیون بکنند (تا) مورد ندارد آقای صدرزاده‏

صدرزاده- عرض می‌کنم که در این قانون ذکر شده است که به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود که تا ۱۵ میلیون تومان بدهند که در اختیار این سه بانک گذاشته شود این پولی که از عوائد نفت در اختیتار سازمان برنامه گذاشته می‌شود مربوط به قانونی است که از مجلس گذشته این را نظر داشته باشید و مدت ۷ سال سازمان برنامه هم که در دوره ۱۵ گذشته است هنوز تمام نشده است حالا این ماده‌ای که آورده‌اند در اینجا ذکر شده است تا ۱۵ میلیون تومان تالی فاسدش این است که سازمان برنامه از ۱۵ میلیون به بالا نمی‌تواند بدهد اما کمتر می‌تواند بدهد (صحیح است) در صورتی که منظور نمایندگان این است که تمام ۱۵ میلیون را بدهند (صحیح است- احسنت).

رئیس- قصد هم از این لایحه همین بوده که ۱۵ میلیون داده بشود حالا کلمه (تا) را باید حذف کرد و اگر آقایان موافقند رأی می‌گیریم.

اردلان- رأی به حذف که نمی‌شود گرفت به ماده واحده رأی بگیرید بدون کلمه (تا)

رئیس- آقایانی که موافقند که ۱۵ میلیون به تساوی داده بشود و تا حذف بشود قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. باز هم آقایان هی پیشنهاد است که می‌دهند دائم پیشنهاد می‌دهند این پیشنهاد چه فایده دارد؟ پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای شوشتری به شرح زیر قرائت شد)

دولت مکلف است مبلغ ۸۵ میلیون ریال بقیه ۱۰۰ میلیون ریال مصوب دوره شانزدهم را به ضمیمه ۵۰ میلیون ریال سهمیه بانک کشاوزی را در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد.

رئیس- مضموم این پیشنهاد در جلسه گذشته تصویب شد آقای رضایی و آقای دکتر شاهکار این را در جلسه گذشته پیشنهاد کردند و تصویب شد تعهداتی را که دولت بابت سرمایه به بانک‌ها دارد در جلسه پیش تصویب شد و رأی داده شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود:

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

پیشنهاد می‌نماید که پس از تصویب لایحه اضافه رسماً به بانک‌های رهنی و کشاورزی و ساختمانی ده درصد آن از طرف هر بانک مخصوص استان کرمان تخصیص داده شود مرآت اسفندیاری.

شوشتری- پیشنهاد من توضیح ندارد؟

رئیس- همین اصلاح در جلسه پیش به عمل آمده است.

شوشتری- اگر شده پس ۱۵ میلیون چرا؟ ۸ میلیون نیم هم اضافه می‌شود به آن اگر شده چرا ۱۵ میلیون؟

رئیس- آقای مرآت اسفندیاری.

مرآت اسفندیاری- بعد از مقام محترم ریاست و آقایان استدعا می‌کنم توجه بفرمایند پیشنهاد بنده چیست بنده پیشنهاد کرده‌ام که اضافه سرمایه‌ای که طبق این لایحه به بانک‌های رهنی کشاورزی و ساختمانی تخصیص داده می‌شود ۱۰ درصد آن جهت عمران و سایلی که در استان کرمان احتیاج است تخصیص داده بشود دلایلی هم که بنده دارم شاید آقایان ملاحظه فرموده باشند که در یکی دو ماه قبل در روزنامه‌ها خواندم به علت این که وضع استان کرمان از سایر استان‌ها بدتر بود پیشنهادی شده بود و مورد توجه قرار گرفته بود که استان کرمان را به عنوان استان نمونه از بودجه‌ای که دولت تخصیص داده بود سازمان برنامه کارهای عمرانی و اصلاحات آنجا را شروع کند متأسفانه تا کنون هیچ‌گونه توجهی به این موضع نشده است الان که یک مبلغ برای بانک‌ها تخصیص داده می‌شود به خصوص بانک کشاورزی مقدور خواهد بود کمک بیشتری به استان کرمان بکند بنده برای استحضار آقایان عرض می‌کنم یکی از شهرستان‌های کرمان شهر سیرجان این شهردارهای دوازده هزار قنات بود که از این ۱۲ هزار رشته قنات فقط ۳۰۰ قناتش باقی مانده است اگر توجهی دولت امروز به این امر نکند نه تنها در سیرجان بلکه در کرمان و جیرفت و بم و سایر شهرستان‌های کرمان تا ۷ و ۸ سال دیگر اصلاً آبادی وجود نخواهد داشت (صحیح است) و به عقیده من این بهترین موقعی است که ممکن است از این لایحه استفاده کرد و یک مبلغی از این سرمایه‌ای که به بانک‌ها داده می‌شود به کرمان تخصیص داده شود (احسنت).

رئیس- آقای مرآت اسفندیاری خوب است استرداد کنید برای این که این سابقه می‌شود. و آقایان تمام برای شهرستان‌های دیگر پیشنهاد می‌کنند.

مرآت اسفندیاری- اگر دولت توجه کند پس می‌گیرم.

رئیس- آقای شوشتری برایی این که شما متوجه بشوید یک تبصره‌ای گذشت به دولت مکلف است تمام این تعهداتی که برای سرمایه بانک‌ها شده به بانک‌ها بپردازد و این در جلسه قبل تصویب شده بود پیشنهاد شما مدت ندارد در صورتی که این مدت دارد در دو سال به اقساط پرداخت شود.

شوشتری- بنده مخالفم با آن اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم.

رئیس- ۸۵ میلیون بقیه را بدهند و رأی داده شده این دیگر توضیح ندارد.

شوشتری- قربان این را در دوره ۱۶ ما تصویب کردیم اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم؟

رئیس- بفرمایید.

شوشتری- ۱۵ یا ۱۶ میلیون لیره اعتبار که نمی‌خواهم به احترام مجلس بگویم برخلاف قانون در اختیار دولت گذاشته شد فقط و فقط دل‌خوشی ما این بود که ده میلیونش به درد این مردم می‌خورد از ان ده میلیون یک میلیون آنرا فقط دادند من غرضم از این پیشنهاد این بود که چون نظر نمایندگان به حوزه انتخابیه ولایات است لااقل آن ۵ ر ۸ میلیون که داده نشده است با این که جرم است و تخلف از قانون است حالا ما اغماض می‌کنیم لااقل حالا آقایان موافقت بفرمایند که این ۵ ر ۸ ضمیمه این ۱۵ میلیون بشود که به درد ولایات برسد (صحیح است)

رئیس- آقای شوشتری اینجا قید شده که تمام تعهدات دولت را دو سال به اقساط ماهیانه بپردازد باید دولت بتواند بدهد پیشنهادتان را پپس بگیرید.

شوشتری- اگر تصویب شد رأی لازم ندارد.

۵- معرفی آقای سرلشگر وثوق به وزارت جنگ به وسیله آقای معتمدی وزیر مشاور

رئیس- آقای معتمدی بفرمایید.

معتمدی (وزر مشاور) بنده بر حسب دستور جناب آقای نخست‌وزیر خوش‌وقتم به اطلاع آقایان نمایندگان محترم برسانم که تیمسار سرلشکر وثوق به سمت وزارت جنگ تعیین شده‌اند (نمایندگان- مبارک است)

اردلان- خود آقای نخست‌وزیر در جلسات حاضر نمی‌شوند؟ (معاون نخست‌وزیر- مریض است) دیروز عکس‌شان در روزنامه‌ها بود.

رئیس- صحیح است تذکر دادم که در جلسات حاضر شوند.

۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ‏

رئیس- آقای وزیر جنگ‏

وزیر جنگ- سر لشکر وثوق خواستم از حسن‌نظر آقایان عرض تشکر بکنم امیدوارم در تحت توجهات اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی و پشتیبانی و هم فکری آقایان محترم توفیق خدمتگزاری حاصل شود ضمنا لایحه‌ای است مربوط به حکومت نظامی در شادگان خوزستان که عیناً تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

‏عمیدی نوری- لوایح حکومت نظامی که مطرح نمی‌شود لوایح حکومت نظامی باید در جلسات فوق‌العاده مطرح بشود و مطرح نشد.

رئیس- چند لایحه حکومت نظامی از سنا رسیده و مجلس رأی نداده صحیح است. ‏

۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- پیشنهادات زیادی رسیده قریب ده پیشنهاد است و بایستی به این پیشنهادات مراجعه‌ای بشود که تا هر کدام بادگیری مغایر است استرداد کنند (اردلان- لایحه منع کشت خشخاش را مطرح بفرمایید) بعد از این لایحه لایحه منع کشت خشخاش مطرح خواهد شد و بعد از آن هم انتخاب یک نفر برای بیمه‌های اجتماعی فعلاً جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت نه صبح خواهد بود (مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت