مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۳۳ نشست ۳۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۳۳ نشست ۳۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشرح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۸

جلسه: ۳۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۳۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- مذاکره و اخذ رأی نسبت به ورود در دستور و تصویب آن

۳- تقدیم لایحه اضافه نرخ مکالمه تلفنی به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن

۴- پیشنهاد تقدیمی آقای شمس قنات آبادی دایر به تنفس و استرداد آن

۵- اخذ رأی نسبت به تعطیل جلسات مجلس تا آخر مرداد و تصویب آن

۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

غائبین بااجازه- آقایان: دکتر افشار، مشایخی، مکرم، تربتی، محمود ذوالفقاری، اسکندری، بهادری، حمیدیه، محمود افشار، افشار صادقی، امامی خویی، بیات ماکو، بوداغیان، ثقه‌الاسلامی، شفیعی، دکتر عدل، مهندس اردبیلی، حائری‌زاده، کاشانیان.

غائبین بی‌اجازه-آقایان: کدیور، کی‌نژاد، اریه، امیر تیمور کلالی.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه-آقایان: صراف‌زاده ۳۰ دقیقه، بوربور ۳۰ دقیقه، محمدعلی مسعودی ۴۵ دقیقه، ابراهیمی ۴۵ دقیقه، پیراسته ۴۵ دقیقه، دولتشاهی ۴۵ دقیقه، دکتر پیرنیا ۴۵ دقیقه، جلیلوند یک ساعت و ۳۰ دقیقه، عبدالرحمن فرامرزی یک ساعت و ۴۵ دقیقه، پناهی ۴۵ دقیقه، اورنگ ۱۵ دقیقه، عباسی ۱۵ دقیقه، پیراسته ۱۵ دقیقه، رضایی ۱۵ دقیقه.

دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه- آقایان: ارباب یک ساعت، تجدد یک ساعت.

رئیس- آقای شادمان نسبت به صورت مجلس نظری دارید بفرمایید.

شادمان- در عرایضی که بنده کردم بعضی اشتباهات چاپی هست که اصلاح می‌کنم و می‌دهم به اداره تندنویسی.

رئیس- بسیار خوب، آقای صدرزاده فرمایشی دارید بفرمایید.

صدرزاده- یک اصلاحاتی در عبارات عرایض بنده هست که اصلاح می‌کنم می‌دهم به اداره تندنویسی.

رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود. آقای تیمورتاش بفرمایید.

تیمورتاش- نامه‌ای از طرف بعضی از فرهنگیان رسیده.

رئیس- راجع به صورت مجلس نیست، در صورت مجلس اگر فرمایشی دارید بفرمایید، این را بگذارید برای وقتی که وارد دستور شدیم.

تیمورتاش- پس وقتی که وارد دستور شدیم به عرض می‌رسانم.

رئیس- دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟

بختیار- بنده عرضی دارم.

رئیس- بفرمایید.

بختیار- بنده می‌ترسم در خلال تعطیلات مجلس این کالاها از گمرک خارج شود.

رئیس- دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

۲- مذاکره و اخذ رأی نسبت به ورود در دستور و تصویب آن

رئیس- سه نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند (بعضی از نمایندگان- دستور، دستور) (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) اگر می‌خواهید وارد دستور شوید باید رأی بگیریم.

بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید.

خلعتبری- آقایان توجه کنند که نطق قبل از دستور یک حقی است برای وکیل (جمعی از نمایندگان «با همهمه» دستور).

رئیس- بله حق وکیل است.

خلعتبری- اگر این حق را سلب کنید صحیح نیست (همهمه نمایندگان) (درخشش- صحیح است) (بهبهانی- احسنت).

رئیس- آقای قنات آبادی مخالفید بفرمایید اظهار مخالفت بکنید بعد رأی می‌گیریم.

شمس قنات آبادی- من فکر می‌کنم ابتدایی‌ترین و مشروع‌ترین حقی که برای یک وکیل هست مطابق قانون اساسی بیاناتی است که باید در مجلس بکند (صحیح است) و به خصوص که آن وکیل در اقلیت قرار بگیرد و شأن مجلس شورای ملی نیست که اجازه ندهد افرادی که در اقلیت قرار گرفته‌اند اینها بیانات خودشان را بکنند (تیمورتاش- مگر آقا در اقلیت هستید؟) بلی در اقلیت هستم البته مجلس می‌تواند رأی بدهد که ما قبل از دستور صحبت نکنیم اما این رأی دادن به صحبت نکردن قبل از دستور هم یک دلیلی است برای من که اقلیت هستم که جلوی نطق من در مجلس شورای ملی گرفته می‌شود بنابراین به احترام مشروطیت و به احترام حفظ آزادی افکار و آرا و عقاید این پایه را نگذارید که رأی بدهید اقلیت صحبت نکند (تیمورتاش- این اصل صحیح نیست) هم اصل و هم فرعش صحیح است.

رئیس- همان طور که مذاکره شد یک حقی به نمایندگان داده شده که قبل از دستور اگر مطالبی دارند و باید مجلس از آن مستحضر شود به عرض مجلس برسانند و آن هم در صورتی است که آن مطالب در درجه اول اهمیت باشد دلیلش هم در همان ماده ذکر شده هر یک از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد (شمس قنات‌آبادی- بنده راجع به سانسور مطبوعات و نفت می‌خواهم صحبت کنم که هر دواش هم بسیار مهم است) حالا که مخالفت شده است باید رأی گرفت. آقایانی که با ورود در دستور موافقند قیام بفرمایند (عده بیشتری برخاستند) ۴۴ نفر رأی دادند بنابراین وارد دستور می‌شویم آقای اردلان بفرمایید (خلعتبری- مجلس خوب کاری نکرد) آقای اردلان.

اردلان- بنده سؤالی از وزارت پست و تلگراف راجع به اضافه مکالمه تلفن کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.

امیر احتشامی- بنده هم یک سؤالی کرده بودم.

رئیس- فرستاده می‌شود برای دولت.

قنات آبادی- بنده پیشنهاد تنفس کرده‌ام.

رئیس- آقای تیمورتاش بفرمایید.

تیمورتاش- به وسیله بنده نامه‌ای از طرف عده‌ای از فرهنگیان برای تقدیر از خدمات آقای حاج عظیمی رسیده است که تقدیم می‌کنم.

۳- تقدیم لایحه اضافه نرخ مکالمه تلفن به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن

رئیس- آقای وزیر پست و تلگراف بفرمایید.

وزیر پست و تلگراف (سرتیپ فرزانگان)- یک لایحه‌ای است مربوط به اضافه مکالمات تلفنی (شمس قنات‌آبادی- واقعاً هیچ چیز در این مملکت گران نشده؟ خودشان را مسخره کرده‌اند) (مهندس شاهرخ‌شاهی- درست است باید اضافه بشود) (صدقی- صحیح نیست این وارد نیست) (بهبهانی- هزینه زندگی بالا رفته دولت هم خودش هم چیز را گران می‌کند) (شمس قنات‌آبادی- مسخره کرده‌اند مملکت را) (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس).

وزیر پست و تلگراف- بنده امروز فقط لایحه را تقدیم می‌کنم اگر آقایان سؤالی دارند بنده آماده هستم که بیایم جواب بدهم و توضیح کافی هم بدهم، این لایحه را حالا تقدیم مقام محترم ریاست می‌کنم (شمس قنات‌آبادی- قیمت اتوبوس‌ها را اضافه کرده‌اند، قیمت سینماها را گران کرده‌اند، تلفن را هم گران کرده‌اند این خدمتی است که دولت کرده.)

رئیس- لایحه به کمیسیون پست و تلگراف می‌رود.

۴- پیشنهاد تقدیمی آقای قنات‌آبادی دایر به تنفس و استرداد آن

رئیس- پیشنهادی راجع به تنفس رسیده است آقای قنات‌آبادی توضیح‌تان را بدهید بنده می‌خواستم عرض کنم کارهایی که در دستور داریم الان به واسطه تعطیل جلسه سنا و رسیدن موقع تعطیل، تشکیل مجلس موردی ندارد و بعد از تعیین تکلیف پیشنهادی که کرده‌اند راجع به تعطیل مجلس صحبت می‌کنیم و رأی می‌گیریم.

شمس قنات‌آبادی- وقتی بنا شود اکثریت این قدر بی‌رحم باشد که اجازه ندهد به اقلیت صحبت کند اقلیت هم می‌تواند از مواردی که آیین‌نامه برای او تعیین کرده و می‌تواند استفاده کند استفاده کند (صحیح است) و بنده مصمم تا آخر این جلسه مرتب یا پیشنهاد تنفس بدهم یا پیشنهاد این که هر چیزی که مطرح باشد از دستور خارج بشود، این حق یک اقلیتی است که در مقابل این اکثریتی قرار می‌گیرد که اکثریت به او اجازه نمی‌دهد صحبت کند (پورسرتیپ- ولی اکثریت قاطع نبود) علیت این پیشنهادی که بنده داده‌ام این بود که آقایان همه آمدند سوگند یاد کردند که قانون اساسی را حفظ بکنند، بنده اعلام می‌کنم دنیا هم بداند در مملکت ما آزادی وجود ندارد (درخشش- صحیح است) (مهدوی- این طور نیست آقا مزخرف می‌گوید) (عده‌ای از نمایندگان- این طور نیست) (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس).

رئیس- آقای قنات‌آبادی درباره پیشنهاد تنفس صحبت بفرمایید.

قنات آبادی- من سند ارائه می‌دهم که در مملکت ما مطبوعات را سانسور می‌کنند.

(چند نفر از نمایندگان- صحیح است) (عده‌ای از نمایندگان- این طور نیست) (دکتر مشیر فاطمی- در شوروی هم سانسور می‌کنند).

رئیس- در قسمت تنفس صحبت کنید.

شمس قنات‌آبادی- دلیل من این است آیین‌نامه را مطالعه کنید آن وقت می‌دانید که من این مطالب را می‌توانم بگویم. می‌ریزند در مطبعه‌ها و از پشت مجله‌ها عکس سیدحمال‌الدین اسدآبادی را که یکی از مفاخر مملکت ما است برمی‌دارند و عکس یک ستاره هولیوود را می‌گذارند (دکتر مشیر فاطمی- خریدار آن بیشتر است) این کار شهربانی و حکومت نظامی است این مجلاتی که در اختیار من است و به آقایان ارائه می‌دهم (چند مجله را ارائه دادند) اینها تمام سند زنده‌ای است از اینکه شهربانی و حکومت نظامی مطبوعات ما را سانسور می‌کنند، این عکس سیدجمال‌الدین اسدآبادی است شماره ۳۶ رفته‌اند در مطبعه برای خاطر سرمقاله‌ای که داشته برداشته‌اند و عکس این زن را گذاشته‌اند، بنده می‌خواهم اعلام کنم (همهمه نمایندگان).

یک نفر از نمایندگان- این مطالب راجع به تنفس نیست.

رئیس- راجع به پیشنهاد تنفس بفرمایید.

شمس قنات‌آبادی- دلیل بنده برای موضوع تنفس این است که برویم در جلسه خصوصی و بنشینیم چون ما آنجا با حسن نیت صحبت کرده‌ایم. گفتیم تسلیم نظر اکثریت هستیم، تسلیم نظر اکثریت با انصاف هستیم نه اکثریتی که اجازه ندهد اقلیت مجلس شورای ملی نفس بکشد و نطق بکند و صحبت بکند (همهمه نمایندگان).

دولت‌شاهی- دو سال تمام این اجازه را به اقلیت ندادند.

رئیس- آقایان ساکت باشید.

شمس قنات‌آبادی- بنده باز هم تکرار می‌کنم و این مطلب را به آقایان می‌گویم، اعتراض آقایان و داد و قال آقایان حقیقت را نمی‌تواند تغییر بدهدی، حقیقت این است که الساعه در مملکت ما مطبوعات به کلی آزادی ندارند (مصطفی کاشانی- صحیح است) (صدقی- احسنت) (همهمه نمایندگان، زنگ رئیس) آن وقت برای این که فرزندان این مملکت بدانند و نسل آینده این مملکت اگر در این اختناق تصمیمی گرفته بشود بتوانند به این تصمیم اعتراض کنند این سندهای زنده اختناق و سانسور مطبوعات را تقدیم مقام ریاست می‌کنم (چند شماره مجله را تقدیم نمودند)

رئیس- عرض کنم مجلس برای این است که اگر مصلحت بداند یک چیزی را رأی بدهد و برای مجلس هم اعتراض نمی‌شود کرد، آقایان مطابق عقیده‌شان رأی می‌دهند صحبت می‌کنند منتهی شما هم حق دارید پیشنهاد بکنید و رأی بگیریم.

شمس قنات‌آبادی- بنده به رأی وکیل اعتراض نکردم، بنده می‌گویم چون قسم خورده‌ایم برای حمایت از اصل بیستم قانون اساسی که به وسیله پلیس و مأمورین فرمانداری نظامی زیرپا گذارده شده باید از قانون اساسی حمایت کنیم.

شوشتری- من با پیشنهاد تنفس مخالفم.

رئیس- آقای شوشتری مخالفید بفرمایید.

قنات آبادی- قربان پیشنهادم را پس گرفتم (خنده نمایندگان).

عبدالرحمن فرامرزی- گفتیم که تعطیل کنند که این حرف‌ها پیش نیاید.

۵- اخذ رأی نسبت به تعطیل جلسات مجلس تا آخر مرداد و تصویب آن

رئیس- عرض کنم دستور مجلس چاپ شده و به همه آقایان داده‌اند (صحیح است) امروز می‌خواستم همان طور که مذاکره شد تعطیل تابستانی را اعلام کنیم (صحیح است) تعطیل از امروز خواهد بود تا آخر مرداد آقایانی که با این تعطیل موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- روز دوم شهریور جلسه خواهیم داشت مطابق دستوری که به چاپ رسیده عمل می‌کنیم.

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت‏