تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

درگاه نفت درگاه محمدرضا شاه پهلوی

ملی کردن نفت و قرارداد کنسرسیوم تا الغای قرارداد کنسرسیوم

روز نفت ۹ امرداد ماه
عملیات لوله‌گذاری در آغاز ایجاد صنعت نفت ایران، توانفرسا و جانکاه
کارگران با وسایل ابتدایی در کاوش نفت در مسجد سلیمان
نخستین چاه نفت در نفتون مسجد سلیمان
آبادان شهر نفت
شاهنشاه آریامهر در کنفرانس تاریخی مطبوعاتی کاخ نیاوران ۴ بهمن ۱۳۴۹
شاهنشاه آریامهر در نشست تاریخی کنفرانس اوپک در مجلس سنا
شاهنشاه آریامهر اعضای کنفرانس تاریخی اوپک را به حضور پذیرفتند
شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی بهره‌برداری از شاه لوله گاز ایران را می‌گشایند. نیکلای پادگورنی نیز دیده می‌شود
پالایشگاه نفت کرمانشاه
شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی صنایع پتروشیمی آبادان را می گشایند
صنایع پتروشیمی آبادان
پالایشگاه گاز بیدبلند آغاجاری
پالایشگاه نفت کرمانشاه
شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی تاسیسات شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران را می‌گشایند
تاسیسات کاتلیتیک آبادان
شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی مجتمع پتروشیمی خارک را می‌گشایند آبان ۱۳۴۸
ShahanshahAryamehrPetroChemicalIndustrykharg1348b.jpg
دکتر اقبال مدیر عامل شرکت کلی نفت ایران در مصاحبه مطبوعاتی درباره سه قرارداد نفتی امرداد ۱۳۵۰
شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی از تاسیسات نفتی لاپکو در خلیج فارس بازدید می‌کنند
پالایشگاه نفت تهران
اسکله بارگیری جزیره خارک در خلیج فارس
ایستگاه ماکرویو آبادان
اسکله حفاری ایپک در خلیج فارس
OilContractOxidentalUSCompany30Khordad2535.jpg
OilContractOxidentalUSCompany30Khordad2535a.jpg

نخست وزیر اتابک اعظم و مشیرالدوله نخست وزیر

  • امتیازنامه دارسی - در تاریخ ۷ خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی در کاخ صاحبقرانیه به امضای ناصرالدینشاه رسید

نخست وزیر صمصام‌السلطنه - ۲۳ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۸ آذر ۱۲۹۰ - دوره ۲ قانونگذاری

از ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳ تهران و شمال کشور در اشغال ارتش روسیه درآمد.

نخست وزیر قوام‌السلطنه - دوره ۴ قانونگذاری

نخست‌وزیر سردار سپه - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ - دوره ۵ قانونگذاری

نخست وزیر هدایت - ۱۴ مهر۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹ - دوره ۷ و ۸ قانونگذاری

نخست وزیر فروغی دوره ۹ قانونگذاری

نخست وزیر محمود جم - ۳ آذر ۱۳۱۴ تا ۸ آبان ۱۳۱۸ - دوره ۱۰ و ۱۱ قانونگذاری

نخست وزیر محمد ساعد - ۶ فروردین ۱۳۲۳ تا ۱۸ آبان ۱۳۲۳ - دوره ۱۴ قانونگذاری

نخست وزیر احمد قوام - دوره ۱۵ قانونگذاری

نخست‌وزیر عبدالحسین هژیر - ۸ تیر ۱۳۲۷ تا ۱۶ آبان ۱۳۲۸ به ضرب گلوله فداییان اسلام کشته شد - دوره ۱۵ قانونگذاری

نخست‌وزیر محمد ساعد - ۱۶ امرداد ۱۳۲۸ تا ۲ فروردین ۱۳۲۹ - دوره ۱۵ قانونگذاری

نخست وزیر علی منصور - ۲۴ فروردین ۱۳۲۹ - ۵ تیر ۱۳۲۹ - دوره ۱۶ قانونگذاری

نخست وزیر رزم‌آرا - ۱۳ تیر ۱۳۲۹ - ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ - به ضرب گلوله فداییان اسلام کشته شد - دوره ۱۶ قانونگذاری

نخست وزیر حسین علاء ۲۱ اسفند ۱۳۲۹ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ - دوره ۱۶ قانونگذاری

نخست وزیر محمد مصدق - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ - ۲۵ تیر ۱۳۳۰ - دوره ۱۷ قانونگذاری

نخست وزیر محمد مصدق - امرداد ۱۳۳۰ - ۲۵ امرداد ۱۳۳۲ - دوره ۱۷ قانونگذاری

نخست وزیر فضل‌الله زاهدی - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۳ - اسفند ۱۳۳۳ - دوره ۱۸ قانونگذاری

نخست وزیر حسین علاء - ۲۷ فروردین ۱۳۳۴ - ۲۴ فروردین ۱۳۳۶ - دوره ۱۸ و ۱۹ قانونگذاری - با گلوله فداییان اسلام مجروح شد

نخست وزیر منوچهر اقبال (۲۵ فروردین ۱۳۳۶) - دوره ۱۹ قانونگذاری

نخست‌وزیر جعفر شریف امامی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۹ - دوره ۲۰ قانونگذاری

نخست‌وزیر اسدالله علم (۵ آبان ۱۳۴۲ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۱) - دوره ۲۱ قانونگذاری

نخست وزیر حسنعلی منصور(۱۶ اسفند ۱۳۴۲ - ۶ بهمن ۱۳۴۳) به ضرب گلوله فداییان اسلام کشته شد - دوره ۲۱ قانونگذاری

نخست وزیر امیرعباس هویدا ۱۱ بهمن ۱۳۴۳ - شهریور ۱۳۵۶ - دوره ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ قانونگذاری - در انقلاب اسلامی به دست خلخالی کشته‌شد

دوره بیست و دوم قانونگذاری

دوره بیست و سوم قانونگذاری

دوره بیست و چهارم قانونگذاری

نخست وزیر جمشید آموزگار - دوره ۲۴ قانونگذاری

نیز نگاه کنید به

‌* قانون راجع به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه و اجازه تقسیط دیون آن دولت به جمهوری اسلامی ایران - ۵ خرداد ۱۳۶۳ با حضور شورای نگهبان به تصویب‌ مجلس شورای اسلامی رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی

‌* قانون فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه - ۱۵ امرداد ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی

‌* قانون تحویل یک میلیون تن نفت مجانی به دولت سوریه - ۲۰ آذر ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید‌ شورای نگهبان رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی