مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین ۱۳۳۵ نشست ۲۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین ۱۳۳۵ نشست ۲۳۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۸

جلسه: ۲۳۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۳۵

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت جلسه

۲- اعلام استرداد اسیتضاح آقای نقابت از دولت آقای علاء به وسیله آقی بزرگ‌ابراهیمی

۳- طرح و تصویب فوریت اصل گزارش کمیسیون بودجه راجع به استخدام چهار نفر استاد فن موسیقی و ارجاع به مجلس سنا

۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ و ۱۳۴۰ مجلس شورای ملی

۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به تعیین ارزش گواهی‌نامه‌های مکانیکی و رانندگی ارتش و ارجاع به مجلس سنا

۶- طرح لایحه مستمری ورثه مرحوم دکتر مافی

۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس پنجاه دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس.

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: فرود، عرب شیبانی، پیراسته، درخشش، مهندس اردبیلی، گیو، موسوی، میراشرافی، صدقی، محمودی، سلطان‌مراد بختیار، غضنفری، جلیلی، مهندس جفرودی، اکبر، دکتر وکیل، عبدالحمید بختیار، دهقان، خزیمه علم، قوامی، عباسی، دکتر افشار، هدی، رضائی، اورنگ، صراف‌زاده، مسعودی، عبدالرحمن فرامرزی، پورسرتیپ، مکرم، کدیور.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: قنات آبادی یک‌ساعت، شیبانی یک‌ساعت، فرید اراکی یک‌ساعت، دکتر سید امامی یک‌ساعت، حائری‌زاده یک‌ساعت، دکتر بینا یک‌ساعت و بیست دقیقه، بزرگ‌نیا یک ساعت و بیست دقیقه.

رئیس- نسبت به صورت جلسه قبل نظری نیست؟

عمیدی نوری- بنده یک تذکری دارم.

رئیس- بفرمایید.

عمیدی نوری- یک اشتباهی شده است راجع به آن تبصره‌ای که در جلسه قبل بنده پیشنهاد کردم خواهش می‌کنم اجازه بفرمایید رفع شود.

رئیس- صحیح است باید اصلاح بشود توضیح بفرمایید.

عمیدی نوری- اجازه می‌فرمایید، تبصره این طور بود (کلیه مشمولین قانون پزشکی یعنی کادر پزشکی ایران باید ۴ سال خارج از مرکز در شهرستان‌ها خدمت نمایند و فقط کسانی در تهران از اشل جدید حقوق فعلی استفاده می‌نمایند که ۴ سال تمام در شهرستان‌ها خدمت کرده و یا این که کسری مدت خدمت خود را تا چهار سال در شهرستان‌ها جبران نماید) کلمه در تهران این‌جا حذف شده و ممکن است نقض غرض بشود و باقی پیشنهاد این طور است کرج و ورامین و حضرت عبدالعظیم و شمیران مشمول شهرستان‌هایی که چهارسال دکترها در آن‌جا خدمت کرده باشند نبوده و جزء تهران محسوب می‌شوند این است که تمنی می‌کنم اصلاح بفرمایید. (دکتر سید امامی- شامل اطبای جدید خواهد شد)

رئیس- ایشان توضیح صحیحی دادند و من خواستم به اطلاع مجلس برسانم کلمه در تهران افتاده حالا به مجلس سنا می‌نویسیم که آن را اصلاح کنند (صحیح است) (دکتر سید امامی- قبول نمی‌کنند) آقای صدرزاده.

صدرزاده- یک پیشنهادی در ماده سوم جناب آقای صارمی و بنده تقدیم نمودیم که مورد قبول اکثریت واقع شد و تصویب شد ولی در صورت مجلس اتفاقاً اشتباه کرده‌اند (شد) را (نشد) نوشته‌اند این است که امر بفرمایید اصلاح بشود البته در چاپ اشتباه شده است.

رئیس- اصلاح می‌شود، آقای امید سالار بفرمایید.

امید سالار- یک اشتباهی است در بیان بنده که اصلاح می‌کنم می‌دهم به اداره تندنویسی.

رئیس- بسیار خوب دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب می‌شود امروز سه نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند (جمعی از نمایندگان- دستور)

کریمی- اجازه بفرمایید چون آخرین جلسه است و بعد مجلس تعطیل می‌شود ممکن است فترت پیش بیاید به عنوان خداحافظی هم شده است چند کلمه بنده خداحافظی کنم.

رئیس- بسته به نظر مجلس است. رأی می‌گیریم آقایانی که با ورود در دستور موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

۲- اعلام استرداد استیضاح آقای نقابت از دولت آقای علاء به وسیله آقای بزرگ‌ابراهیمی.

رئیس- خاطر آقایان مسبوق است جلسه قبل آقای نقابت یک ورقه استیضاحی داده‌اند و قرائت شد و به دولت ابلاغ شد حالا به واسطه کسالت شرحی نوشته‌اند و منصرف شده‌اند نامه ایشان قرائت می‌شود و توضیحش را هم آقای بزرگ‌ابراهیمی می‌دهند.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی‏

به لحاظ کسالت درخواست دارم جناب آقای بزرگ‌ابراهیمی در خصوص استرداد مسکوت گذاردن استیضاح این‌جانب عرایض بنده را قرائت فرمایید.

نقابت رئیس- آقای بزرگ‌ابراهیمی بفرمایید.

بزرگ ابراهیمی- بنده خیلی متأسفم که یکی از همکاران محترم و صمیمی ما یعنی برادر عزیز بنده جناب آقای نقابت که در تمام ادوار گذشته و این دوره خدمت به جایی در پیشرفت مقاصد دولت نموده بود در اثر یک جنگ عصب کوچکی عصبانی شدند و پری‌روز فی‌المجلس استیضاحی از دولت جناب آقای علاء که نه تنها مورد تأیید همه آقایان همکاران محترم مجلس شورای ملی بلکه مورد تأیید مملکت و ملت ایران است تقدیم کردند (صحیح است) اولاً باید شناخت نقابت کیست ....

رئیس- خوب آقا همه به ایشان ارادت دارند و ایشان را می‌شناسند در این مورد صحبت نفرمایید اصل موضوع را بفرمایید (دکتر عدل- نقابت را همه می‌شناسند)

بزرگ ابراهیمی- اجازه بفرمایید در اثر اتفاقی که افتاد اغلب همکاران ایشان متأثر شدند (میراشرافی- تأثری نداشت یک وکیلی حق دارد استیضاح کند و استیضاح کرده) ولی ارادت من به ایشان مرا مجبور کرد رفتم به وسیله دو نفر از همکاران محترم دیگر با ایشان صحبت کردم و دیروز هم با جناب آقای نخست وزیر ملاقات کردیم و رفع سوءتفاهم شد و من متشکرم از آقای نقابت که حاضر شدند خدمت آقای نخست وزیر برسند و رفع سوءتفاهم بشود و هم از جناب آقای نخست وزیر فوق‌العاده متشکریم که رفع این نقار و این مخالفت را فرمودند، البته جناب آقای نقابت شرحی به پیشگاه مجلس مرقوم فرموده‌اند و عرض کرده‌اند و ما علی الرسول الاالبلاغ و دستوراتی هم فرموده‌اند که من مجبورم آن را برای آقایان قرائت کنم (میراشرافی- آقای رئیس اگر استیضاح مطرح است آن را پس بگیرند یا شروع کنند اگر پس گرفته‌اند دیگر این حرف‌ها چیست) موافقت می‌فرمایید که من آن را بخوانم (جمعی از نمایندگان- خیر لازم نیست) باز هم قبول کردم نوشته بود در اثر پیش‌آمدها واظهارات نامنظمی عصبانی شدم وحالا هم پس می‌گیرم، به پیشگاه مجلس از طرف همکاران عزیزم عرض می‌کنم بنده مأمورم از طرف جناب آقای نقابت این استیضاح را پس بگیرم (احسنت) و مخصوصاً به هیأت دولت تذکر بدهم که اگر سوء‌تفاهمی در بیانات جناب آقای نقابت شده باشد از طرف خود و ایشان معذرت می‌خواهم (احسنت)

رئیس- دیگر تمام شد.

۳- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون بودجه راجع به استخدام چهار نفر استاد فن موسیقی و ارجاع به مجلس سنا.

رئیس- گزارشی از کمیسیون بودجه رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود با حضور آقایان وزیر فرهنگ و معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۷۷۰۹۴ دولت راجع به استخدام چهار نفر متخصص و استاد فن موسیقی از کشور اتریش جهت هنرستان موسیقی کشور را مطرح نموده با توضیحاتی که آقای وزیر فرهنگ بیان نمودند ماده واحده با جزیی اصلاحی تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- به وزارت فرهنگ و وزارت جنگ اجازه داده می‌شود برای تدریس در هنرستان عالی موسیقی کشور چهار نفر متخصص و استاد فن موسیقی که صلاحیت آقایان از هر جهت محرز باشد از کشور اتریش برای مدت چهار سال استخدام نمایند.

تبصره ۱- حقوق هر یک از استادان مزبور به قرار ماهی بیست و سه هزار و هشتصد ریال است که در مقابل حقوق مزبور هر ماه دویست دلار به نرخ بانک ملی به آن‌ها فروخته شده و بقیه به ریال پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲- وزارت فرهنگ و وزارت جنگ مجاز هستند سایر شرایط استخدام معلمین مزبور را بر طبق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ و سایر قوانین مربوط تعیین و قرارداد آنان را امضاء نمایند.

تبصره ۳- حقوق معلمین مزبور و هزینه سفر خود و خانواده آنان (زن و اطفال صغیر) از محل اعتبارات بودجه وزارت جنگ قابل پرداخت خواهد بود.

مخبر کمیسیون بودجه- محمدعلی مسعودی‏

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون نظام لایحه دولت راجع به استخدام چهار نفر متخصص و استاد فن موسیقی از کشور اتریش برای تدریس در هنرستان عالی موسیقی کشور را با حضور آقای معاون وزارت جنگ مطرح نموده با پیشنهاد دولت موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون نظام- نادعلی کریمی‏

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون فرهنگ لایحه شماره ۷۷۰۹۴ دولت راجع به استخدام چهار نفر استاد موسیقی از کشور اتریش را برای تدریس در هنرستان عالی موسیقی کشور مطرح نموده در نتیجه با استخدام این چهار نفر موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون فرهنگ- درخشش‏

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی‏

لایحه دولت راجع به استخدام چهار نفر موسیقی دان برای تدریس در هنرستان عالی موسیقی کشور در جلسه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۳۵ کمیسیون امور خارجه با حضور آقایان وزیر امور خارجه وزیر فرهنگ معاون وزارت جنگ مطرح گردید پس از مذاکرات و توضیحاتی که آقای وزیر فرهنگ بیان نمودند با لایحه مزبور موافقت و نظریه کمیسیون بودجه را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری‏

رئیس- آقای مهدی ارباب بفرمایید.

ارباب- بنده هر چند به نام مخالف مشروط اسم نوشته‌ام ولی در اصل موضوع در واقع مخالف نیستم (شوشتری- آقای رئیس ایشان مخالف نیستند و مخالف باید صحبت کند) و در کمیسیون هم خودم کمک کردم در تصویب این پیشنهاد ولی نکته‌ای را می‌خواستم تذکر بدهم و آن این است جناب آقای ذوالفقاری توجه بفرمایید چون موضوع موسیقی و تبلیغات زیر نظر جناب‌عالی است برای این تذکر آمدم این‌جا، البته این چند نفر لازم بود استخدام بشوند بسیار صحیح است مخصوصاً در تحت تصدی یک اداره‌ای هم انجام وظیفه خواهند کرد که آن اداره از ادارات بسیار منظم است اما خواستم این نکته را متوجه باشید که موزیسین‌های ایرانی اشخاصی هستند که در عالم موسیقی از نوابغ موسیقی عالم هستند، ولی این‌ها روی عدم توجه روز به روز بدبخت‌تر می‌شوند، معتاد می‌شوند، از بین می‌روند آثاری ازشان باقی نمی‌ماند تمنی دارم نسبت به این طبقه با یک حسن اداره‌ای توجه بفرمایید که این اشخاص هم محفوظ بمانند، تشویق بشوند، نظائرشان زیاد بشود به افکار عمومی، و اعصاب عمومی بتوانند کمک بکنند و به سایر چیزهای دیگر هم بپردازند عرض دیگری ندارم.

شوشتری- ایشان موافق صحبت کردند، مخالف حرف نزده است.

رئیس- آقای شوشتری مخالفید؟

شوشتری- بله.

رئیس- آقای نراقی مخالفید؟

نراقی- بنده وقتم را دادم به آقای شوشتری.

شوشتری- مخالف صحبت کرد حالا نوبت موافق است.

رئیس- آقای کریمی توضیحی دارید.

کریمی- بلی بنده مخبر کمیسیون هستم می‌خواهم توضیح بدهم.

رئیس- شما مخبر کمیسیون هستید بفرمایید.

کریمی- تلگراف به تهران ۲۶ ر ۵ ر ۳۲.

جناب آقای دکتر محمدمصدق نخست‌وزیر و پیشوای محبوب

رونوشت اداره تبلیغات از پیش آمد کودتای شب بیست و پنج ماه جاری انزجار خود را از طرف یک‌صد و بیست هزار نفر نفوس ایل کلهر عرضه و از شکست خائنین و پیروزی ذات مقدس نهایت خرسند و بار دیگر پشتیبانی ایل کلهر نسبت به دولت صددرصد ملی حضرت اشرف تا آخرین قطره خون خود بدین وسیله تقدیم می‌دارد.

از طرف ایل کلهر خسرو قبادیان‏

این تلگراف از طرف کسی است که می‌خواهند او را انتخاب کنند ما آن روز با جان خود بازی کردیم برای حفظ رژیم، این‌جور انتخابات می‌خواهند بکنند می‌خواهید امامی شان را برای‌تان بخوانم (زنگ رئیس)

رئیس- آقای کریمی مربوط نیست این‌ها چه مربوط است به لایحه؟

کریمی- وقتی مجلس اجازه نمی‌دهد ما حرف‌های‌مان را بزنیم باید این‌جا بگویم این اسامی کسانی است که آن‌ها را از انتخاب شدن محروم می‌خواهند بکنند.

مکرم، قرشی، ایل‌خانی‌زاده، مهندس شاهرخشاهی، حمیدیه، عبدالرحمن فرامرزی، کی‌نژاد، نراقی، حسن کاشانیان، تفضلی، لاری، امیر احتشامی، میراشرافی، پورسرتیپ، درخشش، شوشتری، جزایری، رضائی، شفیعی، بیات ماکو، رضا افشار، کریمی.

این‌ها را از قلم انداخته‌اند:

(مرآت اسفندیاری، قلم‌شان مرکب نداشته است)

رئیس- پیشنهادی رسیده است که این گزارش با قید دو فوریت مطرح شود دو فوریت لازم ندارد چون یک شور شده یک فوریت کافی است، پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمائیم لایحه استخدام چهار نفر معلمین هنرستان موسیقی به قید دو فوریت و فی‌المجلس مطرح گردد، صارمی، باقر بوشهری، سالار بهزادی، امیر نیرومند و یک عده دیگر.

رئیس- آقای صارمی توضیحی دارید بفرمایید دو فوریت هم لازم نیست. (صارمی- با یک فوریت باشد)

صارمی- این لایحه‌ای است بسیار سهل و ساده راجع به چهار نفر متخصص هنرستان موسیقی که نهایت ضرورت را هم دارد (میراشرافی- تمام کارهای مملکت درست شده فقط موسیقی‌اش مانده و

ضرورتش هم همین است) یک مرتبه هم در مجلس مطرح شده و به کمیسیون رفته و در کمیسیون‌های متعدد هم تصویب شده و این لایحه هم به نظر دولت مورد ضرورت است پیشنهاد فوریت شده است که با فوریت مطرح بشود و روی آن تصمیمی اتخاذ بشود و چون مجلس روبه اختتام است و این لایحه مفیدی است بنده خیال می‌کنم مذاکره زیاد لازم نداشته باشد خاصه به این که در کمیسیون‌های متعدد مجلس هم برای شور دوم مطرح و تصویب شده است.

رئیس- آقای شوشتری بفرمایید.

شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم.

معلوم می‌شود ما همه کارهای مملکت را درست کرده‌ایم صددرصد، فقط و فقط موسیقی‌مان باقی مانده که موسیقی‌مان را از آن شور و ماهور و چهارگاه و راک و همایون و غیره تبدیل بکنیم به وضع دیگر خلاصه‌اش این است که موسیقی ملی ما را که سابقه دارد یا هند از ایران گرفته یا عرب از ایران گرفته موسیقی که رویش به حورالحان نوشته می‌شود.

موسیقی که مخبرالسلطنه مرحوم دوازده جلد کتاب رویش می‌نویسد این را به این سرعت در این تنگ کلاغ پر از بین ببریم همان جور که اسم استراباد را برمی‌گردانیم به گرگان که تمام آثار علما و فضلاء را محو کنیم اسم تمام فاریابی‌ها تمام متخصصین این فن را هم ببریم، آقایان من با این ترتیب موافق نیستم بگذارید مجلس بعد هم بیاید و موسیقی را ملایم با طبع آن وقت بکند بنده صددرصد با اصل قانون و با فوریتش مخالفم و آقای ارباب مهدی که غیر از بندرعباس چیزی را صحبت نمی‌کرد تعجب می‌کنم چرا دفاع کرد نمی‌دانم از کی پنجه‌اش به موسیقی آشنا شده (آقای میراشرافی- به فکر جوادیه افتاده است) بنده مخالفم و از آقایان استدعا می‌کنم به فوریت رأی ندهند بگذارید برای مجلس بعد زیرا در این عصر آثار ملی باستانی را ما باید حفظ کنیم موسیقی که شورش ۱۸۰ قطعه رویش خوانده می‌شود، ۱۲ بیات زیرش خوانده می‌شود این به صورتی بیرون می‌آید. بله که تمام آثار موسیقی ما از ین می‌ود. (میراشرافی- معلوم می‌شود متخصص هستید) بله بنده متخصصم با فوریت مخالفم با اصل قانون هم مخالفم از نظر حفظ آثار باستانی مملکت مخالفم از نظر عرفانی ادبیات مخالف از نظر علمی که کتاب‌های ایران زحمت کشیده آقا ایران آثارشان محو می‌شود مخالفم آقایان بیایید و در این تنگ کلاغ پر انصاف به خرج دهید و به این شِرت و پِرت‌ها رأی ندهید.

رئیس- آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- جناب آقای شوشتری یک مطلبی را فرمودند که من ناچارم جواب عرض کنم. استخدام این معلمین به منظور تربیت یک کادری است برای موزیک ارتش چون موزیک ارتش موزیک علمی و کلاسیک است و ارتباطی به موسیقی ملی ندارد و ما به هیچ وجه من‌الوجوه نظری نداریم به این که موسیقی ملی را از این وضعی که دارد تغییر بدهیم بلکه بهبودی به این کار خواهیم داد. (شوشتری- اثر وضعیش این است) همان طور که عرض کردم هر سال در هنرستان عالی موسیقی عده‌ای برای کادر موزیک ارتش تربیت می‌شده‌اند و البته یک عده متخصص برای این کار ضرورت دارد و چون اول سال تحصیلی جدید نزدیک دارد به این جهت تمنی می‌کنم این فوریت را هم آقایان رأی بدهند.

رئیس- آقایانی که با فوریت موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

کسی در کلیات اجازه نخواسته (شوشتری- بنده مخالفم) بفرمایید.

شوشتری- جناب آقای دکتر مهران شما می‌دانید که من به شما ارادت دارم با مرحوم پدرت هم رفیق بودم من از شما انتظار دارم در لوایحی که می‌دهید با نظر دقت به اثر وضعی آن توجه کنید البته مفاسد اخلاقی که در جوان‌های ما پیدا شد، نه این که بگویم رفته‌اند برای تحصیل در اروپا و تحصیل مفاسد اخلاقی کرده‌اند، نه این جوری نیست، بعضی از اعمال یک همزادی دارد و وقتی که یک ملتی یک جوان‌هایی از نظر تربیت، از نظر مهد علمی نقیصه داشته، رفته پا گذارده در یک دایره پر وسعت علم آن‌ها از نظر شهوات نفسانی و امیال شخصی اغلب مشاهده کرده‌اید که چیزهای بد را به خود می‌گیرند تربیت بد را می‌پسندند و می‌پذیرند و بد عمل می‌کنند و خوب‌ها را نمی‌آورند، آقایان وزرا آقای وزیر امور خارجه بینی و بین‌اله توجه کنید این عرض من صحیح است یا نه؟ مگر ما جوان‌ها را فرستادیم بروند اروپا فقط مقدمات دانش برای ما بیاورند؟ (پناهی- هیچ چنین چیزی نیست) اجازه بدهید خود شما می‌دانید که یک عده‌ای از این‌ها برخلاف سنن مملکت ما برخلاف اخلاق ایرانیت چیزهای دیگری آورده‌اند، بنده باید با موسیقی از نظر غنا مخالفت کنم، نه بنده مخالف با اصل ندارم اما منظور مخالفتم این است که بنده همزاد عمل را می‌دانم که تمام آثار گذشتگان ما حتی اسم درویش حتی اسم حسن‌قلی حتی اسم آقا میرزاعبدالله حتی اسم خوانندگانی مثل جناب میرزاموسی قزوینی و حاجی‌تاج و سیدعبدالرحیم اصفهانی تمام این موسیقی‌دان‌ها (میراشرافی- جزء علما بوده‌اند؟) تمام این موسیقی‌دان‌ها آثارشان محو می‌شود، من امروز این حرف را به اموی سفید، سیدشوشتری توی این مجلس می‌گویم که ضبط بشود که همه ملت ایران بدانند که اثر وضعی این کار این است که موسیقی ملی، از بین برود. استدعا دارم این را بگذارید برای مجلس آینده، بنده مخالفم و ناچارم در مخالفت بگویم آقایان ما یک ملتی هستیم نجیب و قوی خودمان در زمانی که به اصطلاح آقایان متجد دین مردم فناتیک بودند، موسیقی دان‌های قدیم در این مملکت مورد احترام بودند. مرحوم میرزاعبدالله حتی وقتی خدمت علما که می‌رسید احترام به ایشان می‌کردند یک علمی داشت یک تخصصی داشت، ما یک آثاری داریم، هر مملکتی یک آثاری دارد، یک چیزهایی دارد با طبع ملایم مردم آن مملکت باید عمل کرد، الان که شما رادیو را می‌گیرید یک کسی می‌خواند ارکستر هم اسمش را می‌گذارند بعد از یک قدری که گوش کردید انزجار پیدا می‌کنید شما اگر می‌خواهید آن را درست کنید اصلش را درست کنید برای خاطر خدا، برای مملکت این کار را نکنید، این اثر وضعی‌اش است خوب نیست آقایان من گفتم و بر شماست می‌خواهید رأی بدهید نمی‌خواهید رأی ندهید.

رئیس- در کلیات دیگر کسی اجازه نخواسته، حالا باید رأی به ورود در مواد گرفت، با این که یک ماده است در آیین‌نامه تازه که اصلاح شده این طور درنظر گرفته شده با این که ماده واحده است ورود در مواد ندارد باید رأی به ورود در مواد گرفت (صدرزاده- ماده واحده با مواد چه فرقی دارد کلیات موضوع با اصل ماده فرق دارد) ماده واحده دیگر مواد نیست حالا رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده خوانده شده (به شرح سابق خوانده شد) در ماده واحده کسی اجازه نخواسته است (اردلان- برای اظهار نظر باید به سنا فرستاده شود) نه این استخدامی است باید رأی بگیریم رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۴- طرح وتصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی.

لوایح تفریغ بودجه مجلس را آقایان مسبوق‌اید مال چند سال آن تقدیم شده حالا گزارش سه سال آن حاضر است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- مجلس شورای ملی تفریغ بودجه‌های سه ساله از آغاز سال ۱۳۲۸ تا پایان سال ۱۳۳۳۰ مجلس شورای ملی را به شرح ضمائم سه گانه تصویب می‌نماید.

مخبر کمیسیون محاسبات- سالار بهزادی‏

رئیس- آقای حائری‌زاده به عنوان مخالف اسم نوشته بودند ولی حالا حاضر نیستند (شوشتری- اجازه می‌دهید یک تذکری عرض کنم؟) حالا ممکن است به عنوان مخالف صحبت کنید چه مانعی دارد؟ ولی خواهش می‌کنم مختصر بفرمایید.

شوشتری- بنده با تصفیه حساب بودجه مجلس شورای ملی صددرصد موافق بودم و در دوره ۱۶ که مفتخر به نمایندگی بودم و رئیس کمیسیون محاسبات بودم تفریغ بودجه از شهریور ۲۰ به بعد ۸ سال مجلس را تمام کردیم و در این‌جا از اعضای محاسبات از ارباب از تندنویس‌ها از تمام کارکنان مجلس شورای ملی که به تمام معنی انجام وظیفه کرده‌اند تشکر می‌کنم، ولی آن وقت در مجلس مطرح نشد عمرش تمام شد و نشد که بقیه‌اش را بیاوریم حالا به نظرم رسید به صورت موافق صحبت کنم که استدعا می‌کنم از آقایانی که بعد می‌آیند مجلس شورای ملی باید سرمشق دولت باشد هیچ وقت مقتضی نیست تفریغ بودجه مجلس شورای ملی نزدیک دوره به دوره بعد بیفتد.

علیهذا تمام این دوره را استدعا دارم از آقایان بعدی‌ها که می‌آیند تصفیه کنند و این عمل مجلس شورای ملی سرمشق دولت باشد که در هر سال قبل از انقضای سال بودجه خودش را به مجلس تقدیم کند و بعد هم در موقع خود تفریغ بودجه را بیاورید خواستم این تذکر و این تشکر را بکنم.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون کسی به عنوان مخالف در ماده واحده اسم ننوشته بنابراین با ورقه رأی گرفته می‌شود آقایان ورقه سفید خواهند داد.

(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقای یارافشار (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان: قنات‌آبادی، کیکاوسی، امیر تیمور، دکتر عدل، کی‌نژاد، شادلو، دکتر شاهکار، شادمان، عماد تربتی، صفاری، تیمورتاش، هدی، اریه، عاملی، مهندس اردبیلی، خرازی، شوشتری، افخمی، صادق بوشهری، زنگنه، ارباب، کریمی، بوربور، پناهی، افشار، قباد ظفر، جلیل‌وند، دولتشاهی، دکتر وکیل، دکتر مشیرفاطمی، اردلان، ایل‌خانی‌زاده، اخوان، خلعت‌بری، سهرابیان، بوداغیان، شفیعی، بیات ماکو، بزرگ ابراهیمی، افشار صادقی، صارمی، صدرزاده، دکتر حمزوی، دکتر عمید، مشایخی، صفائی. کاشانیان، قراگزلو، امیر احتشامی، فرید اراکی، خاکباز، دولت‌آبادی، امید سالار، مصطفی ذوالفقاری، سعیدی، دکتر سیدامامی، قرشی، لاری، سعید مهدوی

ابراهیمی، مکرم، دکتر نیرومند، توماج، عرب شیبانی، سلطانی، عمیدی نوری، نصیری، دکتر آهی، دکتر پیرنیا، سالار بهزادی، استخر، محسن اسفندیاری، یارافشار، حمیدیه، باقر بوشهری.

(آرا مأخوذه شماره شد ۷۴ ورقه سفید موافق شماره شد.)

رئیس- تفریغ بودجه سه ساله مجلس شورای ملی با ۷۴ رأی موافق تصویب شد.

اسامی موافقین- آقایان: نصیری، صارمی، عمیدی نوری، عماد تربتی، مهدوی، حمیدیه، صفاری، تیمورتاش، شادلو، فرید اراکی، امیر احتشامی، افشار صادقی، دکتر آهی، مرآت اسفندیاری، قرشی، سعیدی، دکتر امیر نیرومند، توماج، دکتر عدل، قراگزلو، سهرابیان، مکرم، دکتر پیرنیا، دکتر حمزوی، عرب شیبانی، جلیل‌وند، استخر، شفیعی، دکتر سیدامامی، امید سالار، لاری، دکتر وکیل، بوداغیان، صدرزاده، بیات ماکو، اردلان، سالار بهزادی، ایل‌خانی زاده، یدالله ابراهیمی، دکتر مشیرفاطمی، شادمان، مهندس ظفر، دکتر عمید، مصطفی ذوالفقاری، یارافشار، کی‌نژاد، سلطانی، قنات‌آبادی، شوشتری، بوربور، معین زاده، دولتشاهی، اخوان، کاشانیان، احمد فرامرزی، خلعت‌بری، بزرگ ابراهیمی، دولت آبادی، مشایخی، عزیز اعظم زنگنه، افخمی، کریمی، مهندس اردبیلی، صادق بوشهری، دکتر شاهکار، باقر بوشهری، پناهی، ارباب، محمود افشار، امیر تیمور، عاملی، خرازی، کیکاوسی، اریه.

۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به تعیین ارزش گواهی‌نامه رانندگی و میکانیکی ارتش و ارجاع به مجلس سنا.

رئیس- گزارش کمیسیون نظام راجع به ارزش گواهی‌نامه رانندگان ارتش مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی.

کمیسیون نظام در جلسه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۳۴ لایحه شماره ۱۷۱۳۲ ر ۷۲۹۲ دولت راجع به ارزش گواهی‌نامه فارغ التحصیلان آموزشگاه‌های رانندگی و میکانیکی ارتش را برای شور دوم با حضور تیمسار معاون وزارت جنگ مورد رسیدگی قرار داده و با مختصر اصلاحی تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده واحده- تعیین و تثبیت ارزش گواهی‌نامه مکانیکی و رانندگی ارتش که پس از طی دوره آموزش فنی به رانندگان داده می‌شود در مورد کلیه وسایط نقلیه موتوری زمینی و زرهی از قبیل اتومبیل، تانک، زره پوش، کامیون‌های سنگین، تراکتور و غیره و همچنین وسایط نقلیه هوایی، دریایی (جنگی و غیرجنگی) با وزارت جنگ می‌باشد و این گواهی‌نامه‌ها از لحاظ حقوقی یا جزایی سندیت و اعتبار خواهد داشت.

مخبر کمیسیون نظام- نادعلی کریمی‏

رئیس- در برگ مخالف و موافق که گذاشته شده کسی اسم ننوشته الان هم کسی اجازه صحبت نخواسته بنابراین چون در کلیات مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده بیشتری برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده هم کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد. به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۶- طرح لایحه مستمری ورثه مرحوم دکتر مافی و ارجاع به مجلس سنا

رئیس- مستمری ورثه دکتر مافی فوریتش در جلسه پیش تصویب شد و حالا لایحه‌اش مطرح است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

آقای دکتر محمدحسن مافی استاد دانشکده پزشکی تهران در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۳۴ درگذشته است، مشارالیه از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۱۹ استاد کرسی شیمی معدنی و شیمی بیولوژی دانشکده پزشکی بوده و قبل از آن هم مدتی در شهرداری تهران خدمت می‌نموده همواره در مدت خدمت خود با کمال صمیمیت و دلسوزی وظایف مربوطه را انجام داده است از او یک عیال و دو فرزند باقی مانده که محل معاشی ندارند و چون مدت خدمت او کافی برای پرداخت مستمری به عیال و فرزندان او نیست به این جهت ماده واحده زیر را با قید فوریت تقدیم تقاضای تصویب آن را می‌نماید.

ماده واحده- دولت مجاز است که به پاس خدمات مرحوم دکتر محمدحسن مافی استاد دانشگاه تهران مالی ده هزار و سی و هفت ریال و نیم آخرین حقوق و کمک دریافتی آن مرحوم را از تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۳۴ (پایان مرخصی استحقاقی) به عنوان مستمری به عیال (مادام که شوهر نکرده است) و دو فرزند مرحوم مذکور (تا هنگامی که به تحصیل اشتغال دارند) از بودجه دانشکده پزشکی پرداخت نماید دانشکده پزشکی تهران موظف است اعتبار آن را ضمن بودجه پیش‌بینی و نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

نخست وزیر: حسین علاء- وزیر دارایی: فروهر- وزیر فرهنگ: دکتر مهران‏

رئیس- آقای صارمی.

صارمی- عرضی ندارم.

رئیس- آقای شوشتری موافقید؟

شوشتری- مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

شوشتری- عرض کنم بنده به مرحوم دکتر مافی ارادت داشتم، مرحوم دکتر مافی یکی از پزشکان حاذقی بود که از نظر اخلاق و روشی که باید طبیب داشته باشد در او بود انصاف آن است که گفته شود آن جهات عفت و آن جهات پاکی دست پاکی چشم پاکی عمل و تشخیص خوب در تمام جهات مرحوم دکتر مافی کافی و وافی بود ولی یک شبهه‌ای برای من پیدا شده حالا جناب آقای حاج عزالممالک می‌فرمایند من عقیده‌ام این است جناب آقای وزیر فرهنگ که این قانون را جوری وضع کنیم که خاصه خرجی تویش نباشد و مورد حقد و حسد ورثه سایر متوفیان از پزشکان و حاذقین مملکت و مستخدمین دولت نشود که این‌ها ناراضی بشوند و کدر بشوند بنده صددرصد موافقم که هزار تومان برای ورثه مرحوم دکتر مافی با این بودجه مملکت با این ریخت و پاشی که دارد بدهیم این یک رقمی نیست که ما بیاییم نظرتنگی به خرج بدهیم ولی آقا فکر فرموده‌اید برای سایر پزشکان و سایر مستخدمین چه جوری ما عمل کنیم که این قوانین با هم ممزوج باشد و خاصه خرجی نشود، من از آن جهت این عرایض را کردم والا من آمدم نسبت به مرحوم دکتر مافی طلب مغفرت کنم و از این جهت هم نظر شما را تأیید کنم ولی جهت نقص قانونی را شما رد کنید که جوری باشد که قانون عامیت داشته باشد به تمام مستخدمین و خاصه خرجی به کار نرود.

رئیس- آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ- مرحوم دکتر مافی اگر سوابق خدمتش به اندازه‌ای بود که مستمری او معادل حقوقش می‌شد البته هیچ عیبی نداشت و قانوناً عمل می‌کردیم جهت این که این لایحه را آورده‌ایم این است که چون یک قسمت از سوابق خدمت ایشان در شهرداری بود و قبل از این که استاد دانشکده بشوند چندین سال هم در شهرداری خدمت کرده‌اند و آن مدت خدمت جزو خدمت رسمی ایشان به حساب نیامده (شوشتری- به حساب بیاورید) آن هم باز قانون می‌خواهد به علاوه این برقراری مستمری درباره یک کارمند عالی مقام و یک استاد محترم البته باید مورد توجه و عنایت آقایان باشد (صحیح است) برای این که مقام شخصی و ارزش خدمت شخصی ممکن است با سایرین تفاوت داشته باشد و نمی‌شود مقایسه کرد یک استاد دانشکده و دکتر عالی مقام را با یک کارمند معمولی (صحیح است) به این جهت است که به منظور تشویق خدمت‌گزاران فرهنگ واساتید دانشگاه بنده استدعا می‌کنم توجه بفرمایید این مبلغ که خیلی زیاد هم نیست در باره فرزندان و عیال آن مرحوم برقرار بشود که آن‌ها هم بتوانند مثل پدرشان افراد خدمت‌گزاری برای کشور بشوند (صحیح است)

رئیس- آقای صدرزاده موافقید؟ بفرمایید.

صدرزاده- علاوه از این که خود بنده یک مختصر آشنایی با مرحوم دکتر مافی داشتم و از سجایای اخلاقی ایشان اطلاع دارم جناب آقای دکتر عمید که مورد اعتماد و احترام آقایان نمایندگان هستند راجع به ایشان اطلاعاتی فرمودند که همین طور که جناب آقای وزیر فرهنگ فرمودند یک شخص خدمت‌گزاری آن هم به فرهنگ و دانش بوده است و خودش اهل علم بوده و به این کشور خدمت کرده و وارثش اولاد کوچکی است البته این مستمری که مطابق قانون شامل حال اولاد او بشود به هیچ‌وجه کافی برای معیشت آن‌ها نیست و به هیچ‌وجه مقتضی نیست که وراث کسی که در فرهنگ خدمت کرده است و مدارج معلمی را طی کرده است اولاد او نتوانند معیشت خود را تأمین کنند این بر عهده مجلس است که نسبت به این قبیل اشخاص این مقرری و مستمری را منظور بدارند و تصویب بفرمایند که سبب تشویق سایر خدمت‌گزاران فرهنگ در این کشور بشود (صحیح است)

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در ماده واحده هم کسی اجازه نخواسته بنابراین برای نظر مشورتی به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت‏