مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ نشست ۲۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ نشست ۲۲۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۱۸

جلسه: ۲۲۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه نوزدهم فروردین ماه ۱۳۳۵

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس جلسات ۲۷ اسفند ۳۴ و ۱۶ فروردین ۳۵

۲- مذاکره و تصویب گزارش مربوط به بودجه ۱۳۳۵ کل کشور

۳- گزارش آقای پیرنیا راجع به مسافرت هندوستان

۴- طرح لایحه اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر امور خارجه

۶- بقیه مذاکره در لایحه اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان

۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس دو ساعت وده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس جلسات ۲۷ اسفند ماه ۳۴ و ۱۶ فروردین ماه ۳۵.

رئیس- اسامی غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: صدقی، میراشرافی، درخشش، گیو، موسوی، امید سالار، سلطان‌مراد بختیار، صادق بوشهری، پیراسته، قوامی، بوربور، محمودی، عرب شیبانی، حمیدیه، مرتضی حکمت، دکتر پناهی، فرود، محمود ذوالفقاری، امامی خوئی، قراگزلو، خرازی، دولت شاهی، سنندجی، دهقان، عبدالرحمن فرامرزی، خزیمه علم، عباسی، دکتر عدل، دکتر افشار، پناهی، امیرتیمور کلالی.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: حائری‌زاده، جلیلی، اریه، اردلان، مهندس شاهرخشاهی، داراب، مشایخی.

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد)

صورت مجلس جلسات عصر ۲۷ اسفند و ۱۶ فروردین تصویب شده ...... امروز سؤالات مطرح می‌شود. آقای بهبهانی.

بهبهانی- یک شکایتی است به مقام ریاست از طرف صنف‌الوار فروش تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- لطف کنید. آقای کریمی.

نادعلی کریمی- خواستم از مقام ریاست استدعا کنم چون از عمر مجلس چیزی باقی نمانده و در سؤالات اثری مترتب نیست و لوایح زیادی در دستور مجلس داریم زودتر وارد دستور بشویم و با موافقت آقایان محترم امروز لوایح مطرح می‌شود.

رئیس- کار که خیلی زاد است اگر آقایان موافقت بکنند کارها به جریان بیفتد (بعضی از نمایندگان- دستور، دستور) رأی می‌گیریم برود در دستور آقایانی که موافق‌اند وارد دستور بشویم قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد.

دولت‌آبادی- سؤالات که جزء دستور است.

رئیس- مقصود این است که سؤالات مطرح نشود و وارد کار بشویم. آقای وزیر دارایی بفرمایید.

۲- مذاکره و تصویب گزارش مربوط بودجه ۱۳۳۵ کل کشور.

وزیر دارایی- البته خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است که سال گذشته تمام شده است و سال جدید که آمده است چون قانون بودجه از مجلس سنا برگشته است می‌خواستم استدعا کنم که لطفاً مطرح بفرمایید و رأی نهایی را لطف کنید (صحیح است) تا اقدام کنیم.

رئیس- بودجه از مجلس سنا آمده است حالا نامه مجلس سنا قرائت می‌شود یک تغییرات جزیی دارد که آن‌ها را هم به اطلاع مجلس می‌رسانند. (کریمی- در بودجه که حق تغییر ندارند) نامه مجلس سنا قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

مراسله شماره ۲۱۸۰۵- ۲۸ اسفند ماه ۱۳۳۴ مربوط به لایحه بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور که به ضمیمه بودجه مزبور ارسال شده بود و اصل گردید و فوراً اقدام و انجام جریان آن در مجلس سنا به عمل آمد چون در مجلس سنا فوریت آن به تصویب رسید روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۳۵ مطرح شور واقع شد و مندرجات لایحه با اصلاحات مختصری در تبصره‌های غیرمالی آن به تصویب رسید توضیح آن که چون از تبصره‌های ۲۹ گانه که ضمیمه ماده واحده بود ۱۶ فقره مالی بود و بقیه یعنی ۱۳ تبصره غیر مالی بود لذا صلاح چنان دیده شد که تبصره‌های مالی که عبارت از تبصره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۸ در نسخه ارسالی از مجلس شورای ملی باشد پشت سر هم قرار داده شود و به آن‌ها شماره ۱ تا ۱۶ داده و بلافاصله پشت سر ماده واحده قرار داده شود و بعد از آن‌ها ۱۳ تبصره غیر مالی به ترتیب و توالی درج گردد تا مجلس سنا بتواند به ماده واحده و ۱۶ تبصره متعاقب بلافصل آن برای اظهار ملاحظات خود

(بر طبق قانون اساسی) با ورقه رأی بدهد و پس از آن به تبصره‌های ۱۳ گانه غیر مالی که در آخر قرار داده شده با قیام و قعود رأی بدهند، ضمناً نظر شریف را به سه نکته ذیل جلب می‌نماید.

اولاً- در متن لایحه چنان که به تصویب مجلس سنا رسیده و همان طوری که ماشین‌نویسی شده و لطفاً تقدیم می‌شود شماره‌های تبصره‌ها با رعایت نظر فوق ترتیب داده شده و عین شماره‌های لایحه ارسالی از مجلس شورای ملی نیست ولی کم و زیادی ندارد و در این باب هیچ نوع تغییری داده نشده به جز ترتیب شماره تبصره‌ها. محض توضیح در یکی از نسخه‌هایی که به ضمیمه ارسال می‌شود در کنار هر شماره محض سهولت شماره سابق آن تبصره که در لایحه ارسالی از مجلس شورای ملی با مداد آبی قید شده که مطابقه آسان گردد.

ثانیاً - در مواد شانزده گانه مالی جزیی تصرفی در تبصره ۴ صورت ضمیمه (که شماره آن مطابق همان شماره نسخه ارسالی از مجلس شورای ملی است) به عمل آمده که ظاهراً بدیهی به نظر می‌آید و آن عبارت از اضافه کلمه «مجلسین» پس از عبارت «کمیسیون بودجه» در سطر دوم در تبصره ۴ است.

ثالثاً - در تبصره‌های ۱۳ گانه غیر مالی که از تبصره ۱۷ تا تبصره ۲۹ نسخه ضمیمه مصوب مجلس سنا باشد بعضی اصلاحات جزیی به عمل آمده که یقین است مورد موافقت و تصویب مجلس شورای ملی خواهد گردید، ضمناً نظر عالی را به یک اشتباهی که در عبارت ردیف ۱۵ از قسمت هزینه صورت شماره ۲ ضمیمه بودجه معطوف می‌دارد که در مجلس سنا اصلاح نشد و خواهشمند است پس از دقت لازم وقتی که ملاحظه بفرمایید که این اشتباه باید اصلاح بشود بعد از اخذ رأی در مجلس شورای ملی بفرمایید اصلاح نمایند و آن عبارت «قانون مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۳۴ است» که باید نوشته شود: «آیین‌نامه مصوب هشتم اسفند ماه ۱۳۳۴» چه کمک به کارمندان اداری وزارت دادگستری و ثبت موضوع قانونی نبود بلکه به حکم آیین‌نامه بوده، که در سوم اسفند ماه در کمیسیون مجلس شورای ملی تصویب شده و با تصویب آن در هشتم اسفند ماه در کمیسیون شماره ۳ مجلس سنا مراحل قانونی آن تکمیل گردیده است.

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقی‌زاده‏

رئیس- اصل متن بودجه هم قرائت می‌شود. آقایان توجه بفرمایید این ۱۶ تبصره اول را مالی تشخیص داده‌اند، آمده‌اند ردیف قرار داده‌اند تا تبصره ۱۷ را غیرمالی تشخیص داده‌اند هر دو قسمت قرائت می‌شود، بعضی قسمت‌ها هم هست که باید اصلاح شود مثلا این موضوع خرید اتومبیل، کمیسیون بودجه مجلسین را لازم ندارد، دخل و خرج است و مخصوص مجلس باید باشد آن‌ها اصلاح می‌شود بعد هم البته رأی نهایی با ورقه گرفته می‌شود.

(گزارش بودجه به شرح آتی قرائت شد)

لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور.

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور که از حیث درآمد مطابق صورت شماره یک بالغ بر پانزده میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهل میلیون و دویست و شصت ودو هزار ریال (۰۰۰ ر ۲۶۲ ر ۷۸۴ ر ۱۵) و از حیث هزینه مطابق صورت شماره ۲ بالغ بر نوزده میلیارد و هشتصد و شصت و پنج میلیون و سی و سه هزار و یک‌صد و هشتاد ریال (۱۸۰ ر ۰۳۳ ر ۸۶۵ ر ۱۹) می‌گردد تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود در آمدهای پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۳۵ را وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمت‌گزاران جزء و هزینه‌های مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مصارف منظور در صورت شماره ۲ را در حدود درآمد وصولی با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره‌های ذیل پرداخت نماید:

تبصره ۱- بودجه تفضیلی سال ۱۳۳۵ وزارتخانه‌ها وادارات و بنگاه‌های دولتی در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در صورت شماره ۲ پس از رسیدگی و تصویب کمیسیون بودجه قابل اجرا خواهد بود. مادام که بودجه‌های تفضیلی سال مزبور به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده براساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۳۴ به شرط این که از حدود اعتباری که برای هر وزارتخانه یا اداره یا بنگاه مستقل دولتی ضمن بودجه پیشنهادی سال ۱۳۳۵ منظور شده تجاوز ننماید قابل پرداخت خواهد بود و وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های مستقل دولتی موظفند بودجه‌های جزء خود را منتها در ظرف یک ماه به وزارت دارایی ارسال دارند که برای تصویب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.

تبصره ۲- نقل و انتقال در فصول و مواد هر یک از بودجه‌های جزء سال ۱۳۳۵ که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد از ماده‌ای به ماده دیگر با موافقت وزارت دارایی قابل اجرا بوده و وزارت دارایی مجاز نخواهد بود قبل از رسیدگی و تشخیص ضرورت قطعی آن با اصلاح بودجه‌های مورد تقاضای وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی موافقت نماید به هر حال نقل و انتقال اعتبارات منظور در فصل کارگزینی به مواد فصول هزینه‌های اداری و سایر مخارج و هزینه‌های غیرمستمر و بالعکس در بودجه‌های تفضیلی ممنوع است.

تبصره ۳- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود چنانچه برای خرید قند و شکر و غلّه و مواد دخانیه و همچنین برای هزینه جمع‌آوری کالاهای انحصاری علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه اعتبار بیشتری مورد احتیاج باشد تا آن‌جا که وصولی درآمد عمومی کشور اجازه دهد از محل درآمد کشور و در صورتی که میزان بیشتری مورد لزوم باشد با اخذ وام از بانک ملی ایران انجام داده و از محل وجوه حاصل از فروش بلافاصله واریز نماید.

تبصره ۴- خرید اتومبیل جدید در سال ۱۳۳۵ ممنوع است مگر در موارد خیلی ضروری که تشخیص ضرورت آن منوط به رسیدگی و موافقت وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه خواهد بود ضمناً استفاده از اعتبارات مخارج غیرمستمر منظور در بودجه‌های تفضیلی موافقت قبلی وزارت دارایی به عمل خواهد آمد.

تبصره ۵- به وزارت راه اجازه داده می‌شود که تاصدی سه از مجموع اعتبارات راه‌سازی و آسفالت منظور در بودجه سال ۱۳۳۵ را با موافقت وزارت دارایی به مصرف ساختمان و خرید عمارت جهت ادارات وزارت راه در شهرستان‌ها و مرکز برساند استفاده از این اعتبار برای ساختمان و خرید عمارت ادارات وزارت راه در شهرستان‌ها مقدم بر ادارات مرکزی خواهد بود.

تبصره ۶- اعتبار دولت به هیچ عنوان نبایستی به مصرف مخارج کارگزینی و اداری وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و دادن وام برسد.

تبصره ۷- هیچ یک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها و شرکت‌های مستقل دولتی حق ندارند علاوه بر پرداخت و تعهداتی که برای هزینه‌های پرسنلی در سال ۱۳۳۴ به عمل آورده‌اند بدون جلب موافقت قبلی وزارت دارایی تعهدی بنمایند و وزارت دارایی مجاز نخواهد بود بدون رسیدگی و تشخیص ضرورت قطعی با این قبیل پیشنهادات موافقت نماید.

تبصره ۸- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود چنانچه اضافه درآمدی در عرض سال ۱۳۳۵ از هر محل علاوه بر آنچه در صورت شماره یک پیش‌بینی شده عاید گردد، پس از تأمین هزینه‌های عمومی کشور در حساب مخصوصی منظور و از آن محل مبالغی را که به عنوان علی‌الحساب یا وام از تنخواه‌گردان و یا سایر حساب‌های خزانه‌داری کل و یا از محل تنخواه‌گردان ادارات حسابداری و ادارات دارایی شهرستان‌ها پرداخته شده با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ پرداخت واریز نماید.

تبصره ۹- به وزارت راه اجازه داده می‌شود ششصد هزار ریال بهای اوراق قرضه ملی که در صندوق اداره حسابداری ساختمان راه‌آهن تودیع و به سرقت برده شده از محل اعتبار راه‌سازی منظور در بودجه سال ۱۳۳۵ پس از رسیدگی و موافقت وزارت دارایی پرداخت نماید.

تبصره ۱۰- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود وجوهی را که از محل کمک آمریکا برای تأمین کسر بودجه کشور و انجام مصارف ضروری تاکنون استفاده شده و یا در سال ۱۳۳۵ استفاده می‌شود به حساب درآمد عمومی کشور برده و ضمن هر یک از حساب‌های مربوطه و همچنین در لایحه تفریغ بودجه همان سال جمعاً و خرجاً منظور نماید.

تبصره ۱۱- از اول سال ۱۳۳۵ از اتومبیل‌های سواری شخصی علاوه بر عوارض فعلی به شرح زیر مالیات دریافت می‌شود.

۱- اتومبیل‌های کوچک از قبیل (رنو، واکسال، فلکس واگن، جیپ و استیشن و اشیا و نظائر آن) ماهیانه یک‌صد ریال.

۲- اتومبیل‌های متوسط از قبیل (شورلت فرد، پلیموت و اشیاء و نظائر آن) ماهیانه دویست ریال.

۳- اتومبیل‌های لوکس از قبیل (کادیلاک، بیوک، کرایسلر بزرگ واشیاء و نظائر آن) ماهیانه سیصد ریال.

عمر اتومبیل از سال ساختمان پنج سال محسوب می‌شود و بعد از پنج سال از پرداخت این مالیات معاف است.

تبصره ۱۳- حق گماشته در شهربانی کل کشور از تاریخ مقرر در تصمیم متخذه مورخ بیست و دوم آذرماه ۱۳۳۴ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به مأخذ هر گماشته دو هزار و یک‌صد وهشتاد ریال (۲۱۸۰) فقط به افسران و هم‌ردیفان آنان که در ادارات انتظامی و آگاهی و اطلاعات وظایف پلیس انتظامی و آگاهی و اطلاعات وظایف پلیس انتظامی (غیردفتری) را انجام می‌دهند و یا حداقل پنج سال در ادارات مذکور وظایف پلیس انتظامی را انجام داده باشند قابل پرداخت خواهد بود، ضمناً رؤسا و معاونین ادارات شهربانی کل در صورتی که مشمول مقررات فوق‌الذکر نباشند مادام که در سمت‌های مزبور انجام وظیفه نمایند از حق گماشته به مأخذ فوق استفاده خواهند نمود و سایر کارکنان شهربانی که امور دفتری و غیرانتظامی را انجام می‌دهند حق گماشته خود را به مأخذ قبل از تصمیم کمیسیون بودجه دریافت خواهند داشت.

تبصره ۱۴- پیشنهاد اعتبار اضافی برای حقوق کارگزینی و مخارج اداری کلیه وزارتخانه‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی علاوه از مبالغ مصرحه در قانون بودجه سال ۱۳۳۵ در تمام مدت سال مذکور به کلی ممنوع است.

تبصره ۱۵- بقیه اعتبارات ساختمانی سال‌های ۱۳۲۹ تا آخر سال ۱۳۳۴ که در بودجه کل کشور یا بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات کل منظور است و همچنین بقیه اعتبار راه‌سازی تا آخر سال ۱۳۳۵ قابل تعهد و مصرف می‌باشد و نیز خرید زمین و

عمارت از اعتبارات مذکور با موافقت وزارت دارایی مجاز خواهد بود.

تبصره ۱۶- اعتبار مخصوص انجام کار آمار عمومی بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و تا آخر سال ۱۳۳۵ قابل پرداخت و مصرف می‌باشد.

رئیس- از این‌جا غیر مالی تلقی کرده‌اند آن هم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

تبصره ۱۷- تبصره‌های ۴ و ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کشور با اصلاح به شرح زیر به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۴- مطالبات دولت از اشخاص و هرگونه شخصیت‌های حقوقی اعم از این که مطالبات مزبور از بابت مالیات با عوارض و جرائم و با حقوق و عوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی‌هایی بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاه‌های عمومی یا اسناد رسمی باشد طبق آیین‌نامه اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

رئیس- این قسمت اخیر تبصره ۲۰ راجع به استادان و قضات علاوه شده که آقای وزیر دارایی بعد توضیح خواهند داد، راجع به سن تقاعد استادان و قضات که ۸۰ سال داشته باشند یکی هم قسمت سال ۱۳۲۸ که به کلی حذف شده است این دو تا را توضیح می‌دهند قرائت کنید.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ۱۸- استخدام جدید به هر عنوان ممنوع است به استنثناء استخدام اشخاصی که به علت نیازمندی وزارتخانه‌ها در رشته‌های تخصصی تحصیل و قبل از تحصیل تعهد کتبی سپرده باشند که در خدمت وزارتخانه مخصوص مشغول شوند و در صورت احتیاج مبرم وزارتخانه‌ها و ادارات با استخدام معلم، قاضی، مهندس، پزشک (و شعب آن از قبیل دامپزشک، دندان‌پزشک، داروساز، بهدار، ماما، پرستار) و همچنین سایر مشاغل فنی از قبیل مترجم و ماشین‌نویس و راننده تراکتور و وسایل نقلیه و تلفن‌چی و نیز سیمبان و پیک پست و پاسبان و ژاندارم و متسخدمین جزء مدارس و (آشپز و رختشوی برای بیمارستان‌های جدیدالتأسیس) (این هم اضافه شده)

در صورتی که استفاده از کارمندان مشابه آنان در سایر وزارتخانه‌ها و ادارات میسر نشود استخدام این قبیل کارمندان با اجازه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون استخدام مجلس سنا به عمل خواهد آمد.

شوشتری- این هم گویا اضافه شده.

تبصره ۱۹- اجازه داده می‌شود از انبارهای مخروبه و مستغلات متعلق به دولت واقع در خیابان ناصرخسرو و درب اندرون که در اختیار اداره بیوتات سلطنتی است آنچه مورد احتیاج اداره املاک و مستغلات پهلوی جهت ایجاد کارخانجات داروسازی باشد بدون انجام تشریفات مزایده با بهای ارزیابی شده از طرف بانک رهنی ایران به اداره مذکور فروخته شود همچنین اراضی صاحبقرانیه بر طبق ارزیابی که از طرف بانک رهنی ایران به عمل خواهد آمد از طرف اداره بیوتات سلطنتی فروخته شود که بین رؤسا و کارمندان دربار جهت تهیه خانه مسکونی آنان تقسیم گردد، ضمناً وزارت دارایی مجاز است از اراضی دولت آنچه مورد نیاز مؤسسات عام‌المنفعه باشد در صورت عدم احتیاج دولت بر طبق ارزیابی که از طرف بانک رهنی به عمل خواهد آمد بدون انجام تشریفات مزایده با تصویب هیئت وزیران به مؤسسات مذکور به فروش رساند.

تبصره ۲۰- به وزارت امور خارجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود هشت نفر از کارمندان خودشان را (وزارت امور خارجه ۷ نفر وزارت پست و تلگراف و تلفن یک نفر) که با سابقه ممتد در حال دون‌پایگی یا قراردادی باقی‌مانده‌اند و از نظر سابقه خدمت و صلاحیت استحقاق آن را دارند که به پایه رسمی تبدیل شوند با در نظر گرفتن آخرین حقوق دریافتی با هر پایه که تطبیق نماید بپایه رسمی تبدیل نماید.

تبصره ۲۱- به دولت اجازه داده می‌شود به میزان احتیاج انجمن ایران و آمریکا در ایران از اراضی متعلق به دولت یا شهرداری در تهران به رایگان واگذار نماید.

تبصره ۲۲- اجازه داده می‌شود که سازمان مبارزه با کشت خشخاش و استعمال تریاک معاملات ضروری خود را بدون رعایت مقررات و تشریفات مزایده و مناقصه با جلب موافقت قبلی و وزارت دارایی انجام دهد.

تبصره ۲۳- دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه برای بسط و توسعه فلاحت و صنعت چای همچنین تشویق و مساعدت مادی و معنوی کشاورزان و چای‌سازان برنامه مفیدی تدوین و به موقع اجرا بگذارد و پس از طی آزمایش‌های لازم لایحه قانونی آن را تنظیم و برای تصویب مجلسین تقدیم نماید.

تبصره ۲۴- دولت مجاز است زمین‌های موات مجاور سیلوی اصفهان را برای ساختمان خانه‌های کارگران و کارخانجات اصفهان اختصاص دهد. بهای زمین و ساختمان‌ها و شرایط واگذاری آن‌ها به کارگران و استفاده مجدد از وجوه حاصل از آن تا تکمیل برنامه برای تهیه خانه کارگران و تأسیسات کارگری بر طبق پیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت دارایی و تصویب هیأت دولت خواهد بود.

تبصره ۲۵- دولت مکلف است لایحه تجدید نظر در سازمان‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های مستقل و شرکت‌ها و مخصوصاً شرکت ملی نفت بر اساس تقلیل بودجه خرج برای وصول به هدف تعدیل بودجه کل مملکتی ظرف ۶ ماه به مجلسین تسلیم نماید.

تبصره ۲۶- وزرات فرهنگ مکلف است معادل اضافه اعتباری که به موجب لایحه بودجه دریافت می‌دارد مدارس نظری فعلی را به تدریج تبدیل به مدارس حرفه‌ای نماید.

تبصره ۲۷- برای تهیه داروهای ساخت کارخانه‌های خارجی که برای مبارزه با مالاریا (د. د. ت و مشتقات آن) مورد نیاز وزارت بهداری است درصورتی که مستقیماً از کارخانه سازنده خریداری گردد رعایت تشریفات مناقصه ضرورت نخواهد داشت.

تبصره ۲۸- دولت مکلف است ظرف شش ماه برای متعادل کردن حقوق کارمندان وزارتخانه‌های مختلف بادر نظر گرفتن تناسب اهمیت کار آن‌ها اقدام و لایحه آن را تهیه و به مجلسین تقدیم دارد.

تبصره ۲۹- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود لوازم فنی مورد نیاز دفع آفات نباتی و حیوانی از قبیل سموم ساخت کارخانه‌های خارجی و سمپاش هواپیما و سرنگ و سوزن را پس از تشخیص کمیسیون عالی فنی کشاورزی در صورتی که مستقیماً و بلاواسطه از کارخانه سازنده خریداری گردد بدون رعایت تشریفات مناقصه خریداری نماید.

لایحه قانونی فوق که مشتمل بر ماده واحده و بیست و نه تبصره و صورت ضمیمه است در جلسه چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقی‌زاده‏

رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید یک توضیحی دراین دو قسمت بفرمایید که ذهن آقایان روشن‌تر بشود.

وزیر دارایی- عرض کنم در دو تبصره، مجلس سنا یک تغییر جزیی داده است که لازم بود چگونگی را به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم اگر چه سینه‌ام فوق‌العاده درد می‌کند، در قانون بودجه سال ۱۳۳۴ دو تبصره به تصویب رسیده بود یکی تبصره ۴ که طبق آن به وزارت دارایی اجازه داده شده بود کلیه مطالبات خودش را از افراد اعم از مالیات‌ها و غیره طبق آیین‌نامه اجرای مالیات بر درآمد وصول کند در این تبصره قانون بودجه سال ۱۳۳۴ تصریح شده بود مطابق آیین‌نامه اجرایی که طبق قانون تیرماه ۱۳۲۸ به تصویب رسیده مجلس سنا اظهار کرد ما این تبصره را عیناً در بودجه سال ۳۵ هم گذاشتیم و مجلس شورای ملی هم تصویب فرمود وقتی که در این‌جا مطرح بود، مجلس سنا اظهار کرد چون در این تبصره نوشته است طبق آیین‌نامه اجرایی که بنا به قانون تیر ماه ۱۳۲۸ تصویب شده و قانون تیر ماه ۱۳۲۸ بعداً لغو شده پس تبصره‌ای هم که اجازه می‌دهد که این آیین‌نامه را اجرا کنیم نمی‌تواند به قانونی که لغو شده است اشاره کند عرض کنم تبصره را این طور اصلاح کردند که «به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مطالبات خودش را طبق آیین‌نامه اجرای مالیات‌ها وصول کند» یعنی در حقیقت آن قانون تیر ماه ۲۸ را زده‌اند و این اصلاح به نظر دولت وارد بوده است و تغییری در حقیقت امر و نفس موضوع اصلاً نمی‌دهد و فقط یک فورمالیته ظاهری بوده است گذشته از این که آیین‌نامه اجرای مالیات‌ها طبق قانون مالیات بر درآمد که در جلسه گذشته به تصویب مجلس محترم رسید دیروز در کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی تصویب شد بنا به اختیاری که قانون داده بود، این یک اصلاحی بود که کردند.

اصلاح دوم راجع به تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۳۳۴ است که در این تبصره اجازه داده شده بود مستخدمین کشوری که به سن ۶۵ سال تمام رسیده‌اند متقاعد بشوند یعنی اجازه نبود تکلیف بود و مستخدمین قضایی در ۷۵ سالگی متقاعد بشوند مجلس سنا آن قسمت راجع به کشوری را عیناً پذیرفت و ۶۵ سال را نگاه داشت اما راجع به استادان دانشگاه و قضات دیوان عالی کشور اظهار کرد چون این‌ها مردمان بسیار جلیل‌القدر و عالی مقامی هستند و نظر به این که اگر این استاد بسیار عالی مقامی را ما کنار بگذاریم به عنوان متقاعد شدن شاید جانشینی برای او پیدا نکنیم آمده‌اند حد اعلای سن تقاعد را در مورد اساتید و در مورد قضات از ۷۵ به ۸۰ ترقی داده‌اند آن را هم با یک شرایطی که در مورد استادها به تصویب شورای دانشگاه و آن مقرراتی که هست برسد و در مورد قضات هم به تصویب شورای عالی قضایی، باز هم در مواردی که ضرورت ایجاب بکند و در مواردی که جانشین نباشد که در همین تبصره ملاحظه می‌فرمایید این دو اصلاح چیزی است که در آن تبصره‌های غیرمالی از طرف مجلس سنا شده است که برحسب امر جناب آقای رئیس بنده توضیح برای استحضار آقایان محترم دادم که ذهن‌شان روشن باشد.

رئیس- از این توضیحاتی که آقای وزیر دارایی دادند آقایان مطلع شدند و در دو قسمت هم هست که (مجلس) را (مجلسین) کرده‌اند چون مربوط به امور مالی است آن را تبدیل به (مجلس) می‌کنیم حالا چند پیشنهاد

تجزیه رسیده است، یک پیشنهاد آقای میراشرافی کرده‌اند که حاضر نیستند، دو پیشنهاد آقای رضا افشار کرده‌اند.

نقابت- بنده با تبصره ۴ که توضیح دادند مخالفم، اگر اجازه بفرمایید توضیح بدهم. ‏

رئیس- آقای وزیر دارایی که توضیحی راجع به همین تبصره ۴ دادند که آن قانون ۳۲۸ از بین رفته.

نقابت- بنده با همان توضیح مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

نقابت- عرض کنم در هر حالی از احوال باید مطالب را مورد توجه قرار داد و به هیچ‌وجه از آن نمی‌شود گذشت، توضیحی که جناب آقای وزیر دارایی فرمودند این است که به وزارت دارایی اجازه داده شده است مطالباتی را که از اشخاص دارد طبق قانون وصول مالیات بر درآمد وصول بکند این حرف صحیح نیست اگر مطالبه‌ای که دولت از مردم دارد مطالبه مالیاتی است به عنوان حق اعمال حاکمیت بسیار صحیح است و بایستی که دولت طبق قانون وصول مالیات‌ها اموالی را توقیف کند و به وسیله اجرا وصول کند اما در مورد اعمال تصدی در مواردی که وزارت دارایی مثل افراد معاملاتی با اشخاص دارد، قراردادهایی بسته، اجازه نامه‌هایی دارد، مطالباتی دارد، دولت هم مثل افراد است و در مقابل قانون متساوی‌الحقوق هستند (صحیح است) باید به دادگاه مراجعه کنند بایستی به مراجع قضایی مراجعه کنند، حق‌شان را اثبات بکنند، و به وسائل قانونی بگیرند نه این که وزارت دارایی، یا هر وزارتخانه دیگری و هر یک از عمال دولت مدعی شد که طلبی از زید، عمرو و بکر و خالد دارد بنویسد یک شرحی به دائره اجرا وصول مالیات بردرآمد که بروند وصول کنند، فرشش را توقیف کنند، مالش را توقیف کنند، خودش را توقیف کنند و حبس بکنند و بروند وصول بکنند این حرف در هیچ جای دنیا معقول نیست این که نوشته شده بود طبق قانون ۳۲۸ وصول بشود و مجلس سنا توجه کرده است که قانون ۳۲۸ ملغی شده لهذا حق وصول طبق قانون ملغی شده صحیح نیست ما در اساسش بحث داریم که اصلاً هیچ یک از مراجع دولتی حق ندارند مطالبات خودشان را که ناشی از اعمال تصدی است و ناشی از عقود و معاملات است در صورت بروز اختلاف بدون رسیدگی به موضوع رسیدگی کند به این جهت بنده این پیشنهاد را پیشنهاد حذف، یعنی تجزیه این تبصره را دارم.

رئیس- پیشنهاد تجزیه‌تان را بفرستید باید کتبی باشد آقای نقابت. آقای وزیر دارایی بفرمایید.

وزیر دارایی- متأسفم از این که به عرض دوست عزیزم جناب آقای نقابت برسانم قبل از این که تبصره را مطالعه فرموده باشند مطالبی فرمودند (نقابت- روی توضیحی که حضرت‌عالی دادید بنده عرض کردم) عرض کنم حضورتان، اولاً این تبصره به تصویب رسیده بنده تعجب می‌کنم که چرا قبل از انقضای سال که این موضوع مطرح بود این‌جا نفرمودند؟ ثانیاً اظهارات ایشان به کلی مخالف نص صریح تبصره است که بنده الان می‌خوانم برای‌تان، تبصره را می‌خوانم ملاحظه بفرمایید.

تبصره ۴- قانون بودجه ۳۴ که الان مورد بحث است می‌گوید: «مطالبات دولت از اشخاص و هرگونه شخصیت‌های حقوقی اعم از این که مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرائم و یا حقوق و عوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا» پس تا این‌جا که تصدیق می‌فرمایید تمام ناشی از حق حاکمیت است (نقابت- تا این‌جا درست است) و همچنین بدهی‌ها بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاه‌های عمومی یعنی رفته باشد به محکمه دعوا اقامه کرده باشد رسیدگی کرده باشد، حکم گرفته باشد ما جز این حقی قائل نیستیم پس این استدلالی که این‌جا فرمودند به عقیده بنده به هیچ‌وجه من‌الوجوه با این مطالبی که در تبصره چهار نوشته شده است اصلاً قابل تطبیق نیست گذشته از این که به تصویب هم رسیده است.

شوشتری- این توضیح لازم بود، یعنی معلوم شود که مربوط به احکام دادگاه‌ها است.

رئیس- حالا اول باید این پیشنهاد تجزیه‌هایی که رسیده قرائت بشود رأی گرفته بشود، بعد رأی نهایی با ورقه به بودجه گرفته شود. (صدرزاده- نسبت به آنهایی که تقاضای تجریه شده امر بفرمایید مورد تجزیه را قرائت کنند) قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس‏

پیشنهاد می‌نمایم ارقام مقرری نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا از بودجه هزینه عمومی کشور موضوع شماره ترتیب ۳ و ۴ کسر شود. رضا افشار.

رئیس- منظور ایشان یکی اعتباری است که برای مجلس شورای ملی گذارده شده و یکی برای مجلس سنا که به مبلغ ۸۶ میلیون و هفتصد و هشتاد و یک هزار ریال یکی هم ۲۳۹ میلیون ریال آقایانی که با این تجزیه (یکی از نمایندگان- یعنی وکلا حقوق نگیرند) موافق‌اند قیام فرمایند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد.

اردلان- باید به آن جزء رأی بگیرید.

رئیس- توجه نفرمودید.

عبدالرحمن فرامرزی- اگر برای دوره‌های بعد است رأی می‌دهیم.

اردلان- مورد تجزیه را باید رأی بگیرید نه به پیشنهاد تجزیه.

رئیس- همین کار را کردیم، به پیشنهاد رأی گرفتیم.

اردلان- به رقم مورد تجزیه باید رأی گرفته شود نه به پیشنهاد تجزیه.

رئیس- به پیشنهاد رأی گرفتیم و تصویب نشد، پس بنابراین به جای خودش باقی می‌ماند به پیشنهاد رأی می‌گیرم نه به رقم، این قطعی است. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم جمله باشگاه هواپیمایی از شماره ردیف ۳۱ محذوف گردد. رضا افشار.

جلیلی- جمله باشگاه را پیشنهاد کرده‌اند حذف شود.

رئیس- باز آقایان توجه کنید پیشنهاد کرده‌اند راجع به حذف باشگاه هواپیمایی کشوری، وقتی به پیشنهاد رأی ندادید رد شده است وقتی رأی دادید تصویب شده، آقایانی که با این پیشنهاد حذف راجع به هواپیمایی موافق‌اند قیام فرمایند (چند نفری قیام کردند) تصویب نشد بنابراین رأی می‌گیریم به کلیه بودجه و تبصره‌ها با ورقه.

دکتر مشیرفاطمی- بنده یک توضیحی می‌خواستم عرض کنم.

رئیس- آقای وزیر دارایی، بعضی از آقایان راجع به آن رقم خریداری مرقعات نظری دارند، البته در وزارت دارایی مراقبت کامل خواهد شد که از مالکین و صاحبان حقیقی خریده شود.

وزیر دارایی- البته در مجلس سنا صراحتاً تذکر دادم که این طور عمل خواهد شد.

رئیس- رأی می‌گیریم به بودجه با ورقه آقایانی که موافق‌اند ورقه سفید می‌دهند.

(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقای جلیلی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان: امیرتیمور کلالی، کریمی، باقر بوشهری، قنات آبادی، حمیدیه، سعید حکمت، دولت آبادی، مهندس اردبیلی، دکتر بینا، دکتر عدل، زنگنه، تجدد، عماد تربتی، صارمی، اردلان، پورسرتیپ، داراب، حائری‌زاده، مرآت اسفندیاری، امیراحتشامی، صادق بوشهری، امید سالار، شادمان، اکبر، رضا افشار، اریه، رضائی، عبدالرحمن فرامرزی، حشمتی، جفرودی، تفضلی، دولتشاهی، ایل‌خانی‌زاده، فرید اراکی، دکتر سیدامامی، کیکاوسی، بوداغیان، نورالدین امامی، دکتر جزایری، حیدر شفیعی، مشایخی، بیات ماکو، بهادری، افشار صادقی، احمد فرامرزی، صدرزاده، پناهی، بزرگ‌نیا، کدیور، ارباب، عاملی، مکرم، افخمی، قراگزلو، غضنفری، مصطفی ذوالفقاری، سرمد، مهندس ظفر، دکتر شاهکار، کی نژاد، دکتر حمزوی، توماج، دکتر امیر نیرومند، برومند، نراقی، شیبانی، امیر نصیری، اسکندری، شوشتری، دکتر مشیرفاطمی، قریشی، لاری، جلیل‌وند، سعیدی، شادلو، دکتر عمید، سید احمد صفائی، بهبهانی، خلعت‌بری، عمیدی نوری، محمود افشار، نقابت، هدی، نصیری، دکتر پیرنیا، سالار بهزادی، امیر ابراهیمی، معین‌زاده، مرتضی حکمت، تیمورتاش، استخر، یارافشار، ثقةالاسلامی، جلیلی.

(آرا مأخوذه شماره شده ۸۹ ورقه موافق ۲ ورقه مخالف و دو ورقه ممتنع شماره شد.)

رئیس- بودجه سال ۱۳۳۵ کشور با ۸۹ ورقه موافق تصویب شد.

اسامی موافقین- آقایان: کریمی، دولتشاهی، فرید اراکی، رضائی، عبدالرحمن فرامرزی، اریه، دکتر سعید حکمت، زنگنه، شادمان، دکتر بینا، صارمی، حمیدیه، استخر، احمد فرامرزی، بهادری، دکتر جزایری، امامی، عاملی، دکتر شاهکار، حشمتی، مشایخی، دولت آبادی، پورسرتیپ، قنات آبادی، دکتر حمزوی، سالار بهزادی، دکتر پیرنیا، بهبهانی، لاری، دکتر عمید، مرتضی حکمت، یدالله ابراهیمی، جلیلی، جلیل‌وند، ثقةالاسلامی، کدیور، مهندس ظفر، مصطفی ذوالفقاری، غضنفری، برومند، محمود افشار، مهندس اردبیلی، نراقی، بوداغیان، صادق بوشهری، ایل‌خانی‌زاده، نقابت، شوشتری، کی‌نژاد، صادق بوشهری، عمیدی نوری، مهندس جفرودی، عماد تربتی، امید سالار، مرآت اسفندیاری، معین زاده، یارافشار، افخمی، نصیری، خلعت‌بری، هدی، دکتر امیر نیرومند، دکتر مشیرفاطمی، سعیدی، شیبانی، شادلو، سعید مهدوی، مکرم، بزرگ‌نیا، اکبر، صدرزاده، دکتر سیدامامی، تفضلی، ارباب، توماج، کیکاوسی، اردلان، تجدد، تیمورتاش، امیر احتشامی، بیات ماکو، افشار صادقی، داراب، قراگزلو، پناهی، شفیعی، سرمد، قرشی، دکتر عدل.

اسامی مخالفین آقایان: رضا افشار، حائری‌زاده.

ورقه سفید علامت امتناع دو برگ.

رئیس- آقای وزیر دارایی.

وزیر دارایی- چون در ظرف این یک ماه اخیر هم آقایان اعضاء کمیسیون بودجه در جلسات متعدده و هم مجموع آقایان نمایندگان محترم آن هم باز در جلسات عدیده از صبح تا غروب زحمت کشیده‌اند و با یک نظر بسیار موافقی بودجه دولت را تصویب فرمودند و الان هم رای

نهایی خودشان را به دولت دادند می‌خواستم خیلی خیلی از آقایان نمایندگان تشکر کنم و توفیق و سعادت همگی را از خداوند خواستارم.

۳- گزارش آقای دکتر پیرنیا راجع بمسافرت هندوستان

رئیس- آقای دکتر پیرنیا گزارشی داشتند راجع به مسافرت هندوستان مدتی است می‌خواهند صحبت کنند حالا مانعی ندارد که صحبت کنند بفرمایید.

دکتر پیرنیا- البته با این که مدتی از مسافرتی که یک هیأتی از نمایندگان مجلس شورای ملی به هندوستان کرده‌اند گذشته ولی چون لازم بود راجع به این مسافرت تاریخی یک گزارشی همان طوری که در مجلس سنا بیان شده به عرض مجلس شورای ملی هم برسد و این مسافرت از جنبه‌های مختلف اهمیت فراوانی داشت و چون عرایض بنده هم جنبه کلی و عمومی دارد و وقت بیان آن می‌گذرد به همین جهت است که از موقعیت استفاده کردم و با استجازه مقام ریاست چند کلمه‌ای راجع به این مسافرت به عرض همکاران محترم می‌رسانم (پورسرتیپ- به عوض سوغات) سوغات خیلی خیلی جالبی است این مطلبی که عرض می‌کنم خدمت آقایان، اولین و مهم‌ترین نتیجه مسافرت شاهانه به هندوستان شناخته شدن ایران جدید و سازمان‌های سیاسی و فرهنگی و اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن در کشور هندوستان می‌باشد زیرا ضمن مذاکراتی که با رجال و زعمای هندوستان و طبقات مخلتف آن کشور به عمل آمد به خصوص از سؤالاتی که راجع به اوضاع ایران می‌کردند واضح گردید که وضع جدید کشور ما و پیشرفت‌هایی که در شئون مختلفه از دوره سلطنت اعلیحضرت فقید به بعد به عمل آمده است وقوف کافی ندارند و ایران را کشوری به نظر می‌آورند که تعداد معدودی از افراد آن در مدارس قدیم تحصیل می‌کنند و زنان آن در حجاب به سر می‌برند و سازمان سیاسی و اداری آن شبیه به سازمان‌های سیاسی و اداری کشورهای آسیائی در اواخر قرن نوزدهم است.

مسافرت شاهانه وضع فعلی ایران به خصوص پیشرفتی که از لحاظ تمدن اروپایی در ایران حاصل شده است در نظر مردم هند روشن ساخت در این شناسایی آنچه بیش از هر چیز مایه اعجاب طبقات مختلف هندوستان و مایه افتخار و سربلندی ایران گردید شخصیت و طرز رفتار و بیانات اعلیحضرت شاهنشاه و علیا حضرت ملکه بود.

در مجالسی که از رجال سیاسی و یا اساتید دانشگاه تشکیل می‌شد اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در پاسخ بیانات رجال و اساتید هند مرتجلاً رشته سخن را به دست می‌گرفتند و بدون تهیه قبلی به زبان انگلیسی فصیح و بلیغ سخنانی بیان می‌فرمودند که مایه اعجاب و تحسین کلیه حضار می‌گردید و متن آن فوری در رادیو و روزنامه‌ها منتشر می شد.

در دعوت‌ها و پذیرایی‌ها که مهاراجه‌های هندوستان برای شکار حیوانات وحشی که مطلوب‌ترین و مهم‌ترین فعالیت ورزشی در نظر آنان است فراهم می‌کردند پادشاه ایران با موفقیت‌های کم‌نظیری موجب اعجاب و تحسین آنان می‌شدند مردم هندوستان خوانده و شینده بودند که علیاحضرت ملکه ثریا برازنده‌ترین ملکه جهان است در طی این مسافرت سه هفته به چشم خود دیدند که این توصیف تا چه حد صحیح و دور از مبالغه است همراهان و ملزمین رکاب نیز به تبعیت از اوامر و علاقه شاهنشاه می‌کوشیدند در تماس با وزراء و نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه و زعمای هندوستان خاطر آنان را بیش از پیش به تغییراتی که در اثر کوشش اعلیحضرت فقید و شاهنشاه جوان ما در اوضاع اجتماعی ایران به وجود آمده است و آشنایی و تماس نزدیکی که کشور ایران با تمدن اروپایی پیدا کرده و علاقه‌ای که مردم ایران به حفظ استقلال و تقویت فرهنگ باستانی و سنن ملی خود دارند آشنا کنند، و از این لحاظ به زعم کلیه کسانی که در هندوستان ناظر جریان مسافرت شاهانه بودند موفقیت عظیمی نصیب ملت ایران گردید.

دومین اثر مسافرت شاهانه به هندوستان، احیای سوابق فرهنگی قدیم و تاریخی بین دو کشور بود. فرهنگ و تمدن ایران در هندوستان مقام و منزلت شامخ داشته است آثار تاریخی و هنری هندوستان که امروز موجب سربلندی و مباهات مردم آن کشور و مورد تحسین جهانیان می‌باشد زائیده اختلاط وامتزاج فرهنگ و هنر ایرانی با فرهنگ و هنر باستانی کشور هندوستان است.

همه می‌گویند که مقبره تاج‌محل یعنی یکی از زیباترین ساختمان‌های روی کره زمین هنر ایرانی است در قالب هندی این سوابق و علائق در دویست سال اخیر به علت اوضاع سیاسی جهان به خصوص قاره هندوستان قطع گردیده بود اگر فرهنگ دیگری که عمق و استقامت فرهنگ ایرانی را نداشت دچار چنین وضع ناهنجاری شده بود تا حال به کلی زوال یافته و نابود گردیده بود و ولی فرهنگ ایرانی که زائیده فکر عمیق و ذوق سرشار نیاکان و پیشینیان ماست به خوبی در مقابل این وضع ناهنجار و نابودکننده مقاومت کرده توانسته است مقام و منزلت خود را حفظ کند و قدرت معنوی خود را نگاه دارد و مشاهده این قضیه نه تنها مایه اعجاب اعلیحضرت همایونی و کلیه همراهان ایشان گردید بلکه همه جا مایه افتخار و مباهات هر ایرانی می‌باشد.

برای این که افراد نسل فعلی ایران ببینند که از نیاکان و پیشینیان ما چه میراث بزرگ و چه نام بلندی به ارث به ما رسیده است باید مسافرتی به هندوستان و پاکستان بکنند بدین جهت و روی این سوابق پذیرایی دولت هندوستان و به خصوص مردم هندوستان از پادشاه ایران یک پذیرایی عادی نبود بلکه پذیرایی بود توأم با عشق و علاقه و شور و احساسات فراوان و احترام فوق‌العاده زیرا همه و به خصوص مردم هندوستان به خوبی می‌دانستند که پادشاه ایران در طول تاریخ مظهر فرهنگ و بهترین سجایای نژاد ایرانی بوده است و مردم هندوستان می‌کوشیدند به وسیله ابراز مراتب احترام و عشق و علاقه و شور و احساسات خود علاقه و احترام خود را نسبت به فرهنگ و تمدن ایرانی و خدماتی که این فرهنگ به هندوستان کرده است ابراز دارند کسانی که در جلسه پذیرایی دانشجویان دانشگاه اسلامی علیگر حضور داشتند هرگز نخواهند توانست خاطره آن پذیرایی و شور و احساساتی را که ناظر بوده‌اند فراموش کنند. کسانی که حتی زبان فارسی نمی‌دانستند چند شعر از شعرای بزرگ ایران را در بر داشتند و در جستجوی فرصت مناسبی بودند که این شعرها را بخوانند و به دانستن آن‌ها تفاخر کنند در کلیه سخنرانی‌هایی که در مجالس رسمی از طرف رجال سیاسی و اساتید بیان شد مدیون بودن کشور هندوستان به فرهنگ ایران و خدماتی که این فرهنگ به ملت هند کرده است و مقام و مرتبتی که فرهنگ ایران در روح و قلب آن دارد صریحاً و به کررات بیان می‌گردید. اینجانب در این‌جا لازم می‌دانم از پشت این تریبون از پذیرایی صمیمانه و محترمانه ملت هندوستان از شاهنشاه و ملکه ایران از طرف ملت ایران تشکر کنم.

طبیعی است که احیا و تقویت چنین سوابق و علائقی دارای چه درجه از اهمیت می‌باشد و مسافرت اخیر شاهنشاه ایران مهم‌ترین واساسی‌ترین قدمی بود که در دویست ساله اخیر از طرف ایران برای تقویت و توسعه این سوابق و علائق برداشته شده است.

در حدود ۴۲ میلیون نفر از مردم هندوستان مسلمان هستند. اسلام در هندوستان به وسیله پادشاهان ایران رواج یافته است و عده‌ای از مسلمین نیز کسانی هستند که اجدادشان از ایران مهاجرت کرده‌اند و کلیه این جمیعت کثیر هواخواه و علاقمند به فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی هستند. (دکتر جزایری- متأسفانه کتاب فارسی می‌خواهند و ما کتاب برای آن‌ها نمی‌فرستیم همه‌اش را گذشته‌ها کرده‌اند و ما هیچ عملی نمی‌کنیم) (صحیح است) علاوه بر آن در استان بمبئی یک‌صد هزار نفر پارسی که در حدود ۱۳ قرن پیش به هند مهاجرت کرده‌اند و پیرو کیش زرتشت هستند، مسکن دارند و سبب فعالیت و امانت و متانت خود مقامی بس محترم و موقعیتی بسیار مهم در آن استان به دست آورده‌اند.

بزرگترین سازمان صنعتی هندوستان که از قرار معلوم بزرگ‌ترین سازمان صنعتی آسیا نیز می‌باشد متعلق به خانواده تاتا، که یکی از محترم‌ترین خانواده‌های پارسی هندوستان است می‌باشد همان طور شهردار شهر بزرگ و زیبای بمبئی که دارای ۳ میلیون نفر جمعیت است یک خانم پارسی است.

رئیس- آقای دکتر پیرنیا مختصرتر کنید.

دکتر پیرنیا- در بین قضات دیوان عالی بمبئی چند نفر قاضی پارسی وجود دارد پارسیان هندوستان به کشور اجدادی خود علاقه و عشق مفرط دارند.

شاهنشاه و ملکه ایران در طول این مسافرت همه جا مسلمین پارسیان را مورد عنایت خاص قرار دادند و در کلیه جشن‌ها و مجالس که با افتخار اعلیحضرتین ترتیب داده بودند تشریف فرما شدند.

این تشریف فرمائی و بیانات شاهنشاه در این جشن‌ها و مجالس تأثیر بسیار اساسی وعمیق در تقویت علائق خاص مسلمین و پارسیان هندوستان به ایران داشت.

۳- سومین اثر مهم مسافرت ملوکانه آشنایی مردم و افکار عمومی ایران از وضع کشور بزرگ آسیائی هندوستان و پیشرفت‌هایی که بعد از موفقیت عظیم و بی‌سابقه مردم آن کشور در تحصیل استقلال نصیب آنان شده است می‌باشد پوشیده نیست که در ایران و هندوستان مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی مشابهی وجود دارد و اطلاع هر یک از دو کشور از اصول و روشی که کشور دیگر برای حل مسائل و امور اتخاذ کرده و نتایجی که به دست آورده بسیار لازم و مفید است در این زمینه هیئت محترم روزنامه‌نگاران ایرانی که افتخار التزام رکاب همایونی را داشتند وظیفه مهم واساسی را عهده‌دار هستند و آنان هستند که بایستی وضع فعلی کشور هندوستان و تجارب آن کشور در اداره امور و حل مسائل اجتماعی و اقتصادی را برای اطلاع مردم ایران و علاقمندان بیان کنند و منتشر سازند و بدون شک این اقدام متضمن فواید زیادی برای مردم ایران می‌باشد به طور خلاصه می‌توان گفت که هندوستان در جاده ترقی و تکامل افتاده و در این مسیر به سرعت و تحت رهبری زعمای دلسوز و فکور و فداکار به سرعت پیش می‌رود و در این امور و پیشرفت نقش اساسی را نخست وزیر مشهور آن کشور جواهر لعل نهرو عهده‌دار است وی از اعتماد و پشتیبانی اکثریت قریب به اتفاق مردم هندوستان برخوردار می‌باشد با وجود این

کشور هندوستان کشوری است توسعه نیافته و دارای تمام خصوصیات اجتماعی و اقتصادی کشورهای توسعه نیافته می‌باشد، در این کشور تولید و توزیع ثروت با روش‌های قدیمی انجام می‌شود به علت کثرت جمعیت و قدیمی بودن روش تولید سطح درآمد خیلی پایین است و طبقات کارگر و کشاورز عموماً در فقر زیاد به سر می‌برند و وضع زندگی آنان از کارگران و کشاورزان ایران فقیرتر و سطح درآمدشان پایین‌تر است برای این که تا حدودی این وضع به وسیله ارقام روشن شود باید به عرض همکاران محترم برسانم که طبق آمار سازمان ملل متحد در حالی که درآمد متوسطی که در ممالک متحده آمریکا ۱۴۰۸ دلار محاسبه شده است این رقم برای ایران ۸۰ دلار و برای هندوستان ۲۰ دلار محاسبه گردیده و از این‌جا تا حدودی ثلث درآمد و وضع زندگی صدها میلیون نفر مردمان کارگر و کشاورز هندوستان روشن می‌گردد ولی با وجود این فقر عمومی در وجنات مردم نشاط و رضایت مشاهده می‌گردید و علت آن یکی موفقیت بزرگ که نصیب آن ملت در مبارزه تحصیل استقلال گردیده و دیگری پیشرفتی است که در طی سنوات بعد از استقلال چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی نصیب حکومت هندوستان شده است با این که هندوستان همان طور که به عرض رسید کشور توسعه نیافته است ولی دارای آخرین تأسیسات صنعتی دنیای جدید نیز هست و مهم‌ترین محصولات صنعتی یعنی لکوموتیو و موتور و لوازم برق و آهن آلات ومواد شیمیایی برای مصرف داخلی خود تولید می‌نماید. (کریمی- توسعه نیافته یعنی تنگ شده) حالا عرض می‌کنم، یعنی سطح زندگی‌شان آنچه که برای هر مسافر پس از چند روز اقامت در هندوستان روشن می‌شود به طور خلاصه این است که در این کشور چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی موجبات و وسایل کافی برای ترقی و سریع آماده می‌باشد و مردم و حکومت آن کشور در کمال هم‌آهنگی و همکاری از این موجبات وسائل حداکثر استفاده را می‌نماید و به سرعت در مسیر ترقی به خصوص ترقی اقتصادی و صنعتی پیش می‌روند شکی نیست که برای مردم ایران که جزء خانواده بزرگ ملل آسیایی است پیشرفت و ترقی یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین اعضای این خانواده تا چه اندازه باعث خوش‌وقتی و مباهات است.

رئیس- آقای دکتر پیرنیا یک گزارش مختصری از این مسافرت بفرمایید.

دکتر پیرنیا- در نتیجه این مسافرت و مسافرتی که سال گذشته در قاره عربستان کردم، بنده به این نتیجه رسیده‌ام که برای کشورهای توسعه نیافته مطالعه در وضع یکدیگر واستفاده از تجارب یکدیگر به مراتب مفیدتر از مطالعه در وضع کشورهای مترقی و صنعتی است زیرا مسائلی که در کشورهای صنعتی وجود دارد با مسائل مربوط به کشورهای غیرصنعتی که می‌خواهد صنعتی بشوند تفاوت دارد و اگر مسائل متشابهی نیز وجود داشته باشد راه حل آن در این دو نوع از کشورها متفاوت است و این موضوع اخیراً به دانشکده‌ها نیز سرایت کرده است و برای مسائل اجتماعی و اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه نیافته به روش‌های مجزا انجام می‌شود بدین جهت امیدوار است که پس از مسافرت شاهانه و فتح باب مراودات وسیع‌تر با کشور هندوستان سازمان‌های مختلف کشور اعم از دولتی واقتصادی توجه و عنایت خاصی به وضع هندوستان خواهند نمود و جریانات آن کشور و اصول و روش‌هایی را که برای اداره امور و حل مسائل و مشکلات پیروی می‌کند مورد مطالعه قرار خواهند داد و از تجارب کشور مزبور به نفع کوشش در راه ترقی ایران استفاده خواهند کرد و مخصوصاً بر دولت است به پیروی از اوامر شاهنشاه در این قسمت یعنی توسعه تماس و ارتباط با دستگاه مختلفه کشور هندوستان و تبادل اطلاعات و تجربیات کوشش و مراقبت بیشتری شود.

سال‌ها بود که علائق دیرین اعضای خانواده ملل آسیایی در اثر حکومت ملل اروپایی در قسمت عمده قاره آسیا قطع گردیده بود به نتیجه رسیدن کوشش‌ها و فداکاری‌های ملل آسیا در تحصیل استقلال پس از جنگ بین‌المللی اول و دوم طبعاً باعث گردید که اعضای این خانواده بزرگ علائق و سوابق تاریخی و دیرین خود را تجدید و احیا کنند و مسافرت تاریخی شاهنشاه و ملکه به هندوستان و پذیرایی پرشور و محترمانه ملت و دولت هند یکی از درخشان‌ترین و مهم‌ترین مظاهر تجدید و احیای این علائق و سوابق دیرینه بین دو ملت بزرگ و باستانی به شمار می‌رود (احسنت، احسنت)

۴- طرح لایحه استخدام ماده ۳ قانون استخدام پزشکان.

رئیس- لایحه اصلاح قانون پزشکان مطرح است، آقای ارسلان خلعت‌بری بفرمایید.

ارسلان خلعتبری- بنده مخالفتم، مخالفت مشروط است و تذکراتی می‌خواهم بدهم که از نظر مجلس به عقیده خودم لازم است در این موقع که این لایحه مهم مطرح است این تذکرات داده بشود (عبدالرحمن فرامرزی- چون اهل بیان هستید خواهش می‌کنم مخالفت مشروط را بفرمایید یعنی چه) این دولت و دولت گذشته لوایح مفیدی دادند به مجلس و مجلس هم با مطالعه نسبت به آن لوایح رأی داد برای این که وضعیت مستخدمین دولت مخصوصاً اشخاصی که دارای تحصیلات عالی هستند مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته و این لایحه دنباله لوایح قبلی است که به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده مبنای این لایحه در واقع این است که وزارت بهداری برای این که بتواند به تمام نقاط ایران پزشک و داروساز و اشخاص فنی بفرستد ناچار شده است که میزان حقوق این قبیل اشخاص را بالا برد و خود آقایان توجه فرمودند که برای بسیاری از شهرستان‌ها وزارت بهداری تلاش کرده است که طبیب و داروساز بفرستد ولی اشخاص حاضر نمی‌شوند برای این که حقوق آن‌ها به اندزه‌ای کم است که زندگی در شهرستان‌ها ممکن نیست از طرفی مؤسساتی هستند که حقوق زیاد و چندین برابر حقوقی که وزارت بهداری می‌دهد به اطباء می‌دهند، بنابراین اطباء ترجیح می‌دهند که به آن مؤسسات بروند ودر آن‌جا خدمت کنند و به ولایات نروند امروز در واقع تمام کارهای ولایات به واسطه نداشتن طبیب و قابله لنگ و معطل است، پس بنابراین بنده که دراین موضوع به عنوان مخالف اسم نوشته‌ام می‌خواهم نظریات مخالفت خودم را تلقین کنم با اصل لایحه اگر رعایت مسائلی که عرض می‌کنم بشود آن وقت مخالفت بنده مورد ندارد و اگر جناب آقای وزیر بهداری تأمین نکنید بنده به مخالفت باقی خواهم ماند، این مسأله افزایش حقوق مستخدمین دولت یک ضرورت غیرقابل اجتنابی است ما به تدریج جلو می‌رویم و این لایحه به تنهایی کافی نیست. دولت در این موقع که این لایحه را آورده است من تذکر می‌دهم اشخاص فنی و تحصیل‌کرده دیگری هم هستند از قبیل مهندسینی که در تمام وزارتخانه‌ها مشغول انجام خدمت هستند و باید حقوق آن‌ها را هم بالا برد چنانچه در ضمن تصویب بودجه کل مملکتی در مجلس شورای ملی آقای حشمتی پیشنهادی تقدیم کردند و مجلس تصویب کرد که در ظرف شش ماه حقوق همه مستخدمین دولت متعادل بشود، این یک قدم بسیار مهمی بود که مجلس شورای ملی برداشت، بنابراین بین دولت و مجلس شورای ملی وحدت و اتفاق نظر مسلماً در این مورد هست و من به آقایان وزرای دولت که این‌جا هستند تذکر می‌دهم اگر قرار شد حقوق پایه یک پزشک یکمی، هشت هزار ریال باشد این افزایش برای این است که پزشک بتواند زندگی کند و در این صورت اعضای اداری وزارت بهداری هم پایه‌شان تغییر کند، این را توجه داشته باشید این یک مسأله‌ای است که ممالک دنیا هم با آن روبرو شده‌اند و هیچ چاره‌ای ندیدند جز این که وسایل زندگی را ارزان در دسترس مستخدمین دولت بگذارند. بهداشت و فرهنگ و مخارج دیگر را برای آن‌ها تأمین کنید آن وقت حقوق آن‌ها هم به میزانی باشد که بتوانند مایحتاج خود را خریداری کنند، بنابراین تنها این یک قدم کافی نیست، باید در این چند روزی که از عمر مجلس باقی مانده است شخصاً عقیده دارم حتما باید مقدمات این کار فراهم بشود که در مجلس نوزدهم به تمام مستخدمین دولت کمک بشود تا زندگی آن‌ها تأمین گردد و الا در ولایات و در سایر جاها شما نمی‌توانید از ژاندارم امنیت بخواهید و یا این که مستخدمین دیگر دولت در اداره آمار وغیره انجام وظیفه کنند یا از مأمورین شهربانی جدیت ودقت در کارها بخواهید، بنابراین لازم بود بار دیگر این مسأله تأکید بشود و باز بنده به آقای وزیر بهداری تذکری می‌دهم وآن این است که یک نگرانی هست و آن نگرانی این است که مجموع اضافاتی که به هر طریق به مستخدمین دولت داده می‌شود چون موجب افزایش خرید خواهد شد ممکن است قیمت اجناس را بالا ببرد این یک توهمی است که دارند و این توهم بی مأخذ و بی‌مورد هم نیست، بنابراین دولت در مقابل این عملی که کرده است و افزایش‌های بعدی که خواهد شد باید دو کار بکند، یکی این که به وسیله شرکت‌های تعاونی و مؤسسات خاص تمام مایحتاج اولیه مستخدمین دولت را در اختیارشان بگذارد (صحیح است) و به وسیله مؤسسات متمرکز و مجهز مرکزی و کافی بهداشت مستخدمین دولت را تأمین کند تا مستخدمین دولت محتاج نباشند که تمام مایحتاج خود را از دست سوم و چهارم بخرند یا برای خرید دارو و غیره پول‌های هنگفتی بدهند که قیمت‌ها بالا برود و مسلماً وقتی که حقوق زیاد شد، تقاضا زیاد می‌شود برای خرید جنس، در مقابل افزایش تقاضا باید حتماً عرضه هم اضافه بشود و این‌جا است که بایستی به دولت تذکر بدهم که برنامه تولیدی که در رأس آن برنامه کشاورزی است آن را زود به جریان بی‌اندازند تا این که در مملکت جنس و محصول زیاد بشود، عرضه محصولات زیاد بشود تا قیمت‌ها بالا نرود این است که این تذکر را در این موقع دادم و اگر باین تذکرات توجه نکنید و همین طور لوایح بیاید چون این اضافه کردن غیرقابل اجتناب است، مستخدمین دولت شکم دارند، زن و بچه دارند، و آخر ماه پول می‌خواهند. پس سعی کنید که این دو برنامه را با هم اجرا کنید، و اما این برنامه افزایش حقوق اگر حالا اجرا شد و آن برنامه تولید اجرا نگردید آن وقت این هم مضر است آقای فرامرزی بنده می‌خواهم عرض کنم مخالف مشروط یعنی این پس بنده دراصل موضوع حرفی ندارم ولی اگر آن مسائل را انجام ندادند آن وقت مضر خواهد شد. باید گفته شود که اگر این امر با آن شرایط توأم نباشد مفید نخواهد بود، مسأله دوم که خواستم عرض کنم این است که وقتی که قانونی نوشته می‌شود نباید تفاوت بین استفاده

کنندگان زیاد بشود، من‌باب مثال عرض می‌کنم، قانون افزایش حقوق قضات را به مجلس آوردید و آقایان هم تصویب کردند در کمیسیون دادگستری تذکر دادیم به آقای وزیردادگستری که اگر قاضی دو هزار تومان حقوق می‌گیرد آن منشی بی‌چاره هم که دارای زن و بچه و عائله‌ای هست او هم اقلاً در ماه هزار تومان حقوق لازم دارد و این طرف میز و آن طرف میز فاصله‌اش نباید این قدر زیاد بشود که ایجاد بخل و حسد کند که یک دسته مرفه باشند و دسته دیگر مرفه نباشند، چون زندگی دروغ نیست، کرایه خانه، نرخ ارزاق، ویزیت طبیب، قیمت دارو همه این‌ها در جای خودش لازم است وقتی که زن یک نفر پزشک دوم مریض شد و احتیاج پیدا کرد به طبیب ویزیتش سی تومان است تا بیست تومان و قیمت دوایش هم سی تا پنجاه تومان است بچه‌های این‌ها که به مدرسه می‌روند قیمت کتاب برای همه مساوی است اگر او خانه بالاتر را اجاره می‌کند تفاوت اجاره‌خانه این با آن صد تومان است و الا یک پزشک دوم حداقل یک خانه سه اطاقه اگر بتواند پیدا کند باید ششصد تومان کرایه بدهید پس این حقوقات وقتی بالا رفت بایستی در نظر داشته باشیم که فاصله این‌ها خیلی نباید زیاد باشد، یکی صبح‌ها کره بخورد یکی نان خالی، باید فاصله این‌ها قدری نزدیک‌تر باشد، بنده از لحاظ کلیات این تذکرات را دادم و بعد هم پیشنهاد می‌کنم اگر آقایان هم پیشنهاد بکنند خیلی متشکر می‌شوم به نظر بنده تفاوت پایه پزشک یکمی و پزشک دومی زیاد است یعنی میزان حقوق پزشک یکمی هشت هزار ریال و پزشک دومی چهارهزار ریال، این تفاوت بسیار زیاد است (دکتر سید امامی- تحصیلاتشان با هم اختلاف دارد) همین را می‌خواستم عرض کنم باید از حقوق پزشکی یکمی صد تومان کسر کرد و آورد روی پزشک دومی که مال او هم پنج هزار و پانصد ریال بشود، برای این که به هم نزدیک بشوند پزشک دوم هم محتاج زندگی است و حوائج اولیه آن‌ها این قدر تفاوت ندارد واگر از پزشک یکم‌ها که مطب دارند واز عواید خارج می‌توانند استفاده داشته باشند و البته استفاده می‌کنند و از شغل و فن خودشان عایدات بیشتری دارند و مراجعات پزشک دوم‌ها کمتر است و یا اصلاً هیچ است بنابراین باید حتماً در این قانون از طریق این تعدیل جبران این تفاوت را بکنیم و بنده مقتضی می‌دانم حقوق پزشک دوم بشود پنج هزار و پانصد ریال چون این تفاوت هم از یکی گرفته می‌شود و به دیگری داده می‌شود بنابراین در اصل اعتبار هیچ تفاوتی پیدا نمی‌شود، اعتبار جای خودش محفوظ است عرض دیگر بنده موضوع تبصره دوم است که در تبصره دوم نوشته است وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موقعی می‌توانند از مزایای این قانون برای حائزین پایه‌های پزشکی خود استفاده نمایند که اعتبار مابه‌التفاوت جزء اعتبار برنامه‌های عمرانی مربوط به خود پیش‌بینی نموده و یا آن که در بودجه‌های عادی خود اختیار لازم را پیش‌بینی و پادار نمایند، اولاً ملاحظه بفرمایید لایحه دبیران هم که آمد بالاخره وقتی مجلس قبول کرد به شرط تأمین اعتبار مدتی گذشت و اعتبار تأمین شد این از لحاظ خودش ذکرش در این‌جا مفید است و بهتر است از عدم ذکرش ولی بنده می‌خواهم عرض کنم این اطبایی که این‌جا ذکر شده یک عده اطبای شهرداری‏ هستند، توجه بفرمایید که اطبای شهرداری‌ها که با آن مردم بی‌بضاعت و بی‌چاره در تماس هستند اگر اعتباری هست همه استفاده کنند واگر این لایحه برای وزارت بهداری است اگر ممکن است این اعتبار را در آن‌جا منظور کنیم که به اطبای شهرداری هم داده بشود و اگر نیست یک ترتیبی بفرمایید و با این دولت آقای وزیر بهداری تماس بگیرید و حتماً اضافه حقوق اطبای شهرداری‌ها هم در این لایحه تأمین بشود و در مجلس بعد بیاورید بنده این موضوع را از لحاظ مجلس عرض می‌کنم یعنی مجلس نسبت به همه آن‌هایی که خدمت می‌کنند نظر تساوی دارد و تبعیض برای هیچ کدام در بین نیست منتهی اگر امروز این اعتبار تأمین نشد می‌خواهم به دولت تذکر بدهم چون ما نمی‌توانیم پیشنهاد خرج بکنیم دولت باید این قسمت را توجه کند، که اشخاصی که در شهرداری‌ها به کار طبابت مشغول هستند با دلگرمی کار کنند (مشایخی- از ده درصد بدهند) چون آن ده درصد که به شهرداری‌ها داده می‌شود و شهرداری آن مالیات را می‌گیرد از آن محل داده بشود (مشایخی- ده درصد به شهرداری داده می‌شود برای بهداری) بلی از آن راه تأمین کنند (مشایخی- پیشنهاد شده) پیشنهاد بکنید که تکلیف باشد برای وزارت بهداری و شهرداری‌ها و اگر از آن راه نمی‌شود باید دولت از محل خودش پیشنهاد کند. اما موضوعی که بنده می‌خواستم این جا با حضور جناب آقای وزیر بهداری مطرح کنم اولاً بنده شخصاً با این آقای وزیر بهداری دوست هستم (پورسرتیپ- مرد شریفی است) (حشمتی- هر دوشان شریف هستند) و من تصدیق می‌کنم که ما هر وقت راجع به ولایات به آقای وزیر بهداری تذکراتی داده‌ایم تذکرات ما را دقت کرده‌اند، دستور داده‌اند و سعی خودشان را کرده‌اند و مخصوصاً بنده می‌دانم که یک لایحه به مجلس تقدیم کردند که آن لایحه مربوط است به نظارت بهداری به وسیله انجمن‌های شهر این یک لایحه بسیار مفیدی است که در آینده حتماً مفید واقع خواهد شد ولی آن لایحه با این که تصویب بشود معذلک وزارت بهداری که منحل نیست من می‌خواهم به آقای دکتر صالح رفیق عزیزم وزیر مسئول تذکراتی بدهم که قطع دارم آقایان نمایندگان هم مخصوصاً آن‌هایی که از شهرستان‌ها نماینده هستند با آن موافق هستند و ایشان باید همیشه هر کس یک تذکری را از روی نصیحت وخیرخواهی و اندرز یا یادآوری می‌دهد مغتنم بشمارند و بیشتر برای دوست خودشان ارزش قایل بشوند چون آن تذکرات را دوست می‌دهد بنده می‌خواهم عرض کنم که شما برای وزارت بهداری زحمت کشیده‌اید و می‌کشید ولی دستگاه شما به نظر من با شما همراه نمی‌آید یعنی دستورات شما، کارهایی که شما می‌کنید، توقعاتی که شما دارید برآورده نمی‌شود. کارمطابق میل ما نیست هر جا که به شما مراجعه کردیم شما هم دستور داده‌اید بنده این را قبول دارم که در شرایط کنونی تا ده سال دیگر مطابق ایده‌آل امور اداری را نمی‌شود انتظار داشت هیچ معجزه‌ای هم انتظار نداریم ولی باید تذکراتی که به شما می‌دهیم مثل این که یک بازرس می‌فرستید در ولایات، این‌ها را یادداشت کنید و بعد عمل کنید حالا که این قانون به تصویب مجلس خواهد رسید و حقوقات اضافه خواهد شد سعی کنید کیفیت کار وزارت بهداری هم عوض بشود و تغییر کند آنچه را که خودتان در واقع می‌خواهید این امر انجام بشود، بنده برای نمونه موضوعاتی را یادداشت کرده‌ام که به جناب‌عالی بگویم و این‌ها مسائلی است که بنده با آن مصادف شده‌ام اگر آقایان هم با این مسائل مصادف شده‌اند بنابراین برای شما مغتنم است که این مسائل را برطرف کنید، یکی این که در ولایات در بعضی جاها شنیده‌ام، علم پیدا کرده‌ام اطبای بهداری‌ها مریض‌هایی که بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های عمومی مراجعه می‌کنند آن‌ها را با دقت معالجه نمی‌کنند، و آن‌ها رادر مطب‌های خصوصی خودشان با گرفتن ویزیت و حق‌المعالجه علاج می‌کنند، وقتی که من استاندار گیلان بودم متوجه شدم در این مدت دو سال هم شنیدم و تا اندازه‌ای اطلاع حاصل کردم که اطبا از این کارها می‌کنند بنابراین با افزایش حقوق بایستی مراقبت بفرمایید که این مسائل دیگر واقع نشود، دوم اطلاع دیگری که دارم این است، گرچه بیمارستان‌های تهران مربوط به دانشکده پزشکی است و به وزارت بهداری مربوط نیست بنده از تریبون می‌خواهم استفاده کنم و با کمال بی‌طرفی تذکر بدهم که در بیمارستان‌های تهران تا آن‌جایی که من با اشخاص بی‌بضاعت تماس پیدا کرده‌ام ودر بیمارستان‌های شهرستان‌ها معالجات سرسری می‌شود با دقت و با وجدان و انصاف نمی‌شود، یعنی آن دقتی که یک طبیب در مطب شخصی خودش انجام می‌دهد در بیمارستان‌ها نصف آن دقت هم انجام نمی‌گیرد بنابراین اشخاصی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کند مأیوس برمی‌گردند و حالا بهترین موقعی بود که من این تذکر را بدهم برای این که در بیمارستان‌های ما اطبای بسیار با شرف و با وجدانی هم هستند که اگر مطلع بشوند از این تذکرات و این انتقادات حتماً می‌توانند این نقائیص را برطرف کنند، دیگر این که شنیده‌ام بعضی از اطباء مریض‌های خصوصی در این بیمارستان‌ها می‌خوابانند در صورتی که این‌جا جای مردم بی‌بضاعت است و جای آن‌ها را می‌گیرند بنابراین بعداً نباید این عمل تکرار بشود باید مراقبت کرد که اطبا مریض‌های خصوصی خودشان را در بیمارستان‌ها نتوانند بخوابانند مسئله بسیار قابل توجه جناب آقای وزیر بهداری این است که بنده اگر وزیر بهداری بودم گرچه سعی می‌کردم این بودجه و آنچه که در اختیار ما هست نصف می‌کردم و نصفش را می‌دادم به دهات وعشایر و ایلات، از شما تقاضا می‌کنم از لحاظ نمایندگی تکلیف می‌کنم از لحاظ رفاقت از شما خواهش می‌کنم این قبیح است که در میان دویست هزار نفر یا پانصد هزار نفر ایل بختیاری یک طبیب وجود نداشته باشد در میان صد قریه، و دویست قریه در ایالات مختلف در فارس بروید به شمال در آذربایجان زن‌های مردم در اثر وضع حمل تلف می‌شوند، بچه‌ها تلف می‌شوند، و این بودجه‌هایی که در دسترس داریم این بودجه‌ها فقط در شهرستان‌ها مصرف می‌شود شهرستان‌هایی که دو مریض‌خانه دارند یکیش را ببرید به ایلات و عشایر یکیش را ببرید در دهات، درمانگاه‌ها تقسیم کنید، عرض بنده این است که این بودجه و این آقایان اطباء را طوری در نظر بگیرید و طوری ترتیب کار را بدهید که در دهات و در شهرستان‌ها و در ایلات و عشایر مردم رنگ طبیب را نبینند من می‌دانم نیت این کار را دارید، نقشه‌هایی هم دارید ولی توجه شخص شما لازم است، این را طوری بکنید که از این بودجه تمام دهات و شهرها به تساوی یا لااقل با یک تناسب صحیح استفاده کنند. بنده آنچه را که اطلاع دارم تمام کشاورزان ولایات و عشایر ایران از نعمت بهداری محرومند شما هم تقصیر ندارید آقای وزیر بهداری باید به شما وسیله داد، و باید میلیون‌ها بودجه در اختیار شما گذاشت، ولی این تذکر برای این است که با همین بودجه یک فکری برای آن‌ها بکنید، باز از شما یک تقاضا می‌کنم و تذکری می‌دهم و آن این است که از هر کجا شده است چون این مملکت احتیاج به طبیب دارد اعتباراتی برای این کار تهیه کنید خودتان به من مکرر فرمودید که ما پانزده هزار طبیب لازم داریم شما باید در چهار استان ایران علاوه بر تهران یک دانشکده طب مثل دانشکده طب تهران تأسیس کنید، از کمک‌های

مردم استفاده کنید، شاید مردم هم کمک‌هایی به شما بکنند، مردمان خیرخواه هستند، بنابراین می‌خواستم یک بار دیگر مسئله چهار دانشکده طب را در چهار استان ایران به اطلاع جناب‌عالی برسانم، مسئله دیگری که می‌خواهم تذکر بدهم این است که در دهات چون من خودم در مناطق مازندران و گیلان بوده‌ام از بس گفته‌اند صحیح به نظرم می‌آید، آقایانی که در دهات‌ها هستند مأمورین وزارت بهداری که باید مجاناً انجام وظیفه کنند از کشاورزها در مقابل معالجه مجانی پول می‌گیرند، برای آمپول زدن از پنج تومان تا ده تومان پول می‌گیرند و برای دادن دواهای دیگر بیش ازاین مبلغ می‌گیرند، در شهسوار می‌گویند دو نوع آمپول است یکی کوچک آمپوله و دیگری کته آمپوله یعنی آمپول کوچک و آمپول بزرگ از برای کوچک آمپوله ۵ تومان می‌گیرند از زارع بدبخت و کته آمپوله ده تومان حالا چه جور می‌گیرند آن‌هم با خداست، این را خواستم عرض کنم که یک سرویس بازرسی خوبی از این آقایان دکترها درست کنید، رئیس بازرسی شما آقای دکتر صدیق آدم بسیار لایق و خوبی است تحصیل‌کرده است از وجود او و افسرهای دیگرتان استفاده کنید، این مسأله پول گرفتن از کشاورزها را به وسیله مأمورین موقوف بفرمایید، مسئله دیگر آقای وزیر بهداری مسئله ارسال دوا به شهرستان‌ها است دواهایی که به شهرستان‌ها فرستاده می‌شود مطابق احتیاجات شهرستان‌ها نیست در تهران یک مقدار دوا می‌خرند در بعضی از شهرهای مازندران که خود اطبای آن‌جا می‌گفتند شما یک اطاق گوگرد هست ممکن است مأمورین با آن دوافروش‌ها که از خارج می‌آورند و سال‌ها نگه می‌دارند بند و بست بکنند و خروار خروار گوگرد بخرند و بفرستند. بنابراین، این تذکرات برای این است که جناب‌عالی هوشیار باشید و بدانید این نواقصی که هست وقتی که این قانون را تصویب می‌کنیم شما هم قول بدهید آنچه را که به اطلاع شما می‌رسانیم اقدام کنید آنچه که پسندیدید با دقت بازرسی کنید و رفع آن گرفتاری‌ها را بکنید، مثلاً دوائی که از تهران به ولایات فرستاده می‌شود اغلب پس از پنج ماه بعد از مدت می‌رسد یعنی در فروردین ماه سهمیه دوا را بدهند در تیرماه این سهمیه به آن‌جا می‌رسد و من هر وقت به جناب آقای وزیر بهداری مراجعه کردم ایشان اکیداً دستور داده‌اند و بعد از بیست وچهارساعت اطلاع دادند که دوا فرستاده شد و آن اشخاصی که باید دستور را اجرا کنند آن دستور را اجراء نمی‌کنند (مرآت اسفندیاری- باید با هواپیما بفرستند.) نخیر با هواپیما نفرستند با قطار بفرستند (مرآت اسفندیاری- برای کرمان و سیرجان نمی‌شود بار فرستاد با هواپیما باید فرستاد) می‌خواهم عرض کنم دوا همیشه چهار پنج ماه دیرتر می‌رسد و من نمی‌دانم مریض‌خانه‌ها در آن چهار ماه اول سال چه کار می‌کنند، بعضی از آن مریض‌خانه‌ها جز سولفات دوسود و تنتورید چیز دیگری ندارند همه‌اش بی‌کار هستند واین دواهایی که فرستاده می‌شود، مثلاً در مازندران دواهایی باید فرستاده بشود که مطابق امراض آن‌جا باشد، در کرمان مطابق امراض آن‌جا ولی دقت نمی‌کنند، مناطقی هستند که غذای‌شان فرق دارد تغذیه‌شان کم است غذاهای بی‌قوت می‌خورند یک ناخوشی‌هایی دارند که احتیاج به دوای خاصی دارند، در بعضی جاها آب و هوا بهتر است آقای وزیر بهداری بنده خودم دیدم یک روز مرا بردند دیدم یک کلکسیونی در وزارت بهداری از تمام دواهای تقلبی و فاسد جمع کرده‌اند و به من نشان دادند، آقای وزیر بهداری، نه از لحاظ دوستی عرض می‌کنم من می‌دانم که شما در چیزی که وارد باشید خوب عمل می‌کنید شما راجع به داروهای تقلبی و کشف، آبلیموی تقلبی، کره‌های تقلبی حقیقتاً کوشش شما به نتیجه می‌رسد اگر رؤسای وزارت بهداری را مکلف کنید که در این مسائلی که تذکر داده شد یک برنامه‌ای درست کنند و یک برنامه کنترلی داشته باشند چون همه مطالب را نمی‌شود به شما تذکر داد همه مطالب را نمی‌شود این‌جا تذکر داد باید مأمورین شما در شهرستان‌ها در استان‌ها مراقبت و کنترل داشته باشند و مردم هم می‌دانند که شما وسیله ندارید ولی با همین وسیله موجود اگر خوب عمل کردید و مراقبت کردید مردم راضی خواهند شد، این است که بنده عرض می‌کنم که اکثریت نمایندگان محترم موافقت دارند، نسبت به برنامه و طرز کار بهداری شهرستان‌ها و ارسال دارو به بیمارستان‌های شهرستان‌ها و تکمیل وسایل بیمارستان‌های شهرستان‌ها تجدید نظر خواهید کرد انشاء‌الله و بعد از چند ماه که شما وزیر هستید بیایید این‌جا و بگویید این لایحه اضافه حقوق که مجلس شورای ملی تصویب کرد این هم بیلان خدمات من و مأمورین بهداری بنده از این که زیاد وقت آقایان را گرفتم معذرت می‌خواهم (احسنت).

رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید.

صدرزاده- اصلاح امر بهداشت عمومی محتاج به یک هزینه گزافی است، در قانون برنامه به طوری که آقایان محترم مسبوق هستند ۵۴۲۴ میلیون ریال اختصاص داده شده است به بهداشت، البته این مخارج باید به وسیله مؤسسات وزارت بهداری و به دست اطباء بشود، بنابراین وزارت بهداری اعم از این که بخواهد در تهران مسأله بهداشت عمومی را تقویت کند و توسعه بدهد و یا در شهرستان‌ها بخواهد اقدام کند محتاج به وجود متخصص است، بنده در این ایام عید و تعطیلی یک فراغتی داشتم بعضی از نشریه‌های بهداشتی که برایم آمده بود مطالعه می‌کردم در آن‌جا دیدم یک مقایسه‌ای کرده‌اند، نوشته بود در آمریکا برای هر ۷۵۵ نفری یک نفر طبیب دارند، و در ایران برای هر ۱۲۵۰۰ نفری یک طبیب دارند، توجه بفرمایید حالا تازه این عده کم اطبا که ما درایران داریم یعنی در حدود ۴ هزار نفر، که از این چهار هزار نفر هم تازه در حدود پانصد نفرش در اختیار وزارت بهداری است و نصف بقیه در تهران برای یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت هست و نصف دیگر برای ۱۹ میلیون جمعیت ایران (شوشتری- برای بیست و چهار میلیون جمعیت) برای بیست وچهار میلیون علت این مطلب خیلی واضح است چون اطبا دارای تحصیلات و تخصص فنی هستند احتیاج زیادی به حقوق دولت ندارند، بنابراین با حقوق کم به ولایات نخواهند رفت و اگر وزارت بهداری هم نسبت به آن‌ها اصرار بورزد حکم انتظار خدمت می‌گیرند و کنار می‌روند و ترجیح می‌دهند که کار آزاد بکنند و جناب آقای خلعت‌بری این مشکلی مهمی برای وزارت بهداری است و این معایبی را که فرمودید به وجود آورده است و تصور می‌کنم این قانونی را که الان وزارت بهداری تقدیم مجلس شورای ملی کرده است و تقاضای تأمین حقوق پزشکان را کرده است وسیله‌ای باشد برای این که عده زیادی پزشک در اختیار وزارت بهداری قرار بگیرد و آن‌ها هم بتوانند به ولایات بروند و حوائج مردم را برآورند، راجع به مسأله‌ای که فرمودند ازدیاد حقوق‌ها ممکن است موجب تکثیر هزینه زندگی بشود یعنی هزینه زندگی را بالا ببرد، البته درست است ولی به طوری که خاطر محترم مسبوق است یک کمیسیونی در هیئت دولت تشکیل شده است برای تقلیل هزینه زندگی و البته آن‌ها در عین حالی که این موجبات را تأمین می‌کنند برای دولت مراقبت از این جنبه هم خواهند کرد تا از طریق تشکیل شرکت تعاون و تأمین خواربار و گذاشتن وسایل زندگی به قیمت ارزان در اختیار آن‌ها و از این قبیل از بالا رفتن هزینه زندگی جلوگیری کنند، در قسمت تفاوت حقوق راجع بپزشک یکم و پزشک دوم اشاره فرمودند بنده چون قانون سال ۱۳۱۸ را که این پیشنهاد وزارت بهداری مربوط به اصلاح ماده ۳ آن است مراجعه کردم در آن‌جا شرایط پزشک یکمی را داشتن دانش‌نامه دکترا قائل شده است و شرط پزشک دومی را فقط دارا بودن پروانه رسمی از وزارت فرهنگ و این واضح است اشخاصی که دارای رتبه و مقام پزشک یکمی هستند تحصیلات بیشتری دارند و به همین مناسبت هم اشل حقوق آن‌ها را زیادتر معین کرده است تنها تذکری که بنده می‌خواستم به جناب آقای وزیر بهداری عرض کنم راجع به افرادی که سابقاً به واسطه کسر حقوق با این که دارای دانش‌نامه دکترا بوده‌اند این‌ها در وزارتخانه‌های دیگر در رشته‌هایی غیر از طب و پزشکی دارند خدمت می‌کنند حالا که این اشل جدید در نظر گرفته شده و حقوق آن‌ها تا اندازه‌ای ترمیم شده است باید یک وسیله‌ای اتخاذ بفرمایید که آن‌ها هم بتوانند بیاید و در خدمات پزشکی و در بهداری خدمت کنند، البته آن‌ها یک مدتی هم در خدمت دولت بوده‌اند که باید آن خدمت آن‌ها را هم در نظر گرفت، اما یک نکته‌ای هم که باید عرض کنم در این موقعی که بنده دفاع می‌کنم از یک لایحه‌ای که به نفع طبقه پزشک است، این طبقه اجازه می‌دهند به بنده که تذکری بدهم وآن این است که بعضی از طبقات اصولاً به مناسبت شغل و معلومات‌شان یک نوع احترام خاصی در میان مردم دارند، برای طبقه پزشک، طبقه روحانی و طبقه قاضی داشتن مال و پارک و ویلا اهمیت ندارد قصر و کاخ این‌ها قلوب مردم است (یک نفر از نمایندگان- حداقل معیشتشان را بدهید کاخ می‌خواهند چه کنند؟) حداکثر معیشت‌شان را هم ببرند، می‌دانید از مردم نسبت به بعضی از افراد این طبقه که غرق در مادیات می‌شوند زبان انتقاد می‌کشانید. آقایان هم باید توجه بفرمایند که نسبت به مرضی خدماتی را اگر انجام بدهند، آن خدمات قابل افتخار وقابل مباهات است والا تنها اندوختن ثروت قابل مباهات نیست، امیدوارم که آقایان محترم در این پایان دوره نسبت به این لایحه پیشنهادی وزارت بهداری که اسباب ترفیه حال یک عده پزشک را فراهم می‌سازد و آن‌ها را مهیاتر می‌کند برای مملکت و بهداشت عمومی توجهی بفرمایند و آن را تصویب کنند. (احسنت).

رئیس- پیشنهاد سکوتی رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم قانون پزشکان مسکوت بماند. شوشتری.

رئیس- بفرمایید آقای شوشتری.

شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم.

در جلسه قبل که با فوریت این قانون مخالفت کردم برخوردم به گله بعضی از دوستان پزشکم، در صورتی که آقایان توجه نکردند غرض من از این پیشنهاد سوءادب و یا بی‌احترامی به مقام طب و دانش علم الا بدان نبوده زیرا این علم در اسلام به قدری محترم است که اشاره کردم، فرمود علم الابدان ثم علم الادیان، اگر بدنی نباشد دین برای آن معنی ندارد ودینی لازم ندارد، یک دلیل دیگر دارم رسول اکرم صلی‌الله علیه و آلله و سلم یکی از اصحابش گویا سعدبن معاذ بود، جناب آقای صفائی بهتر می‌دانند مریض شد، وقتی که حضرت رفتند به عیادت او، عرض کرد که دعایی بفرما، فرمودند همه این‌ها صحیح است ولی جئنی بحارث بن کلاء فانه رجل متطبیب نفرموده طبیب زیرا طبیب خداست بلکه فرمود متطبیب، توجه فرمودید؟ وقتی هم که حارث وارد شد او را پهلوی

دست خود بلکه بالای دست خودش جای داد، برای این که معالجه کند، این احترام پزشک است، حتی محرمات ما، وقتی طبیب حاذق حکم کرد باید عمل شود، ولی در عین حال من مطالبی را هم باید تذکر بدهم به جناب آقای دکتر صالح که به ایشان ارادت دارم، عرض کردم ما تصدیق می‌کنیم، این‌جا یک مقداری از مطالب را جناب آقای ارسلان خلعت‌بری مذاکره کردند، اولاً این قانون برای این بود که طبیبی که به ولایات و قرا و قصبات و ایلات وعشایر می‌رود مشمول این باشد، خوب این یک حرفی است ولی حالا که این هست همان طور که گفتند پزشک، پزشک است، آن که دکتر است دستور در دستش است نوشته در دستش است تصدیق شده، این را باید همان طوری که در قاضی نگفتیم قاضی نشسته را این طور بدهید و قاضی ایستاده را این طور و یک ترتیب معینی است. این قانون به عقیده من باید عامیت پیدا کند و این هم پیشنهاد خرج نیست، ولی جناب آقای دکتر یک جمله‌ای است این‌جا جناب آقای صدرزاده اشاره فرمودند خیلی خوش‌وقت هستم ...

رئیس- آقای شوشتری پیشنهاد شما پیشنهاد سکوت است ۵ دقیقه هم بیشتر وقت ندارید.

شوشتری- چشم قربان، راجع به سکوت است، حالا که آقایان پزشکان محترم هم هستند، آقای دکتر صالح متوجه باشید، این نکته‌ای که جناب آقای صدرزاده گفتند من به شما عرض کردم، یک طبیبی رفته در حوزه انتخابیه ما دروغی و چهارصد تومان می‌گیرد دروغی آمپول برقی می‌زند، کلسیوم را می‌خواهد بزند، سر این را بسته به سیم، این‌ها باید جلوگیری شود این که پیشنهاد سکوت دادم برای این بود که این تذکرات را بدهم، بیانات جناب آقای ارسلان خلعت‌بری که صرفاً روی شخصیات نبود، روی مصلحت ملمکت بود، همین طور بیانات آقای صدرزاده، حالا که ما این را درست می‌کنیم، حالا که ممکن است فاصله‌ای بین کارمندان دولت پیدا شود جناب‌عالی که یک شخص مطلع و باهوش هستید، این‌ها راهم توجه کنید که تمام ولایات محتاج به طبیب خوبند، محتاج طبیب پاکند محتاج طبیب امین‌اند، جوری نباشد حالا که این قانون را تصویب می‌کنیم واین اضافه را می‌دهیم طوری نشود که این‌ها باز هم به ولایات نروند و مردم شهرستان‌ها محروم باشند پیشنهاد خودم را هم پس می‌گیرم (احسنت)

رئیس- چند نفر از نمایندگان هم پیشنهاد کفایت مذاکرات داده‌اند، آقای وزیر بهداری فرمایشی دارید بفرمایید.

وزیر بهداری (دکتر جهانشاه صالح)- بنده وقت آقایان را زیاد نمی‌گیرم، زیرا در جلسه پیش عرض کردم، آقایان راجع به مسأله بهداشت مملکت به قدری نسبت به طبقه پزشکان و بهداشت عمومی علاقه‌مند هستند که بنده بی‌نیاز از هر صحبتی هستم، ولی چون یک تذکراتی رفیق دیرین بنده آقای خلعت‌بری دادند خواستم به ایشان عرض کنم که بنده خیلی خوش‌وقت شدم که این تذکرات را فرمودند و بنده در مورد آنچه که فرمودند اطاعت می‌کنم، همان طور که خود جناب‌عالی فرمودید آنچه در قدرت ما بوده است کرده‌ایم، اگر چنانچه نقصی در دستگاه‌ها دیده می‌شود البته با تذکر آقایان انشاء‌الله رفع خواهد شد، این است که وارد جزئیات نمی‌شوم، اما راجع به پزشک دوم‌ها که فرمودید این‌ها پزشک مجاز هستند دکتر نیستند، ضمناً ماماها هم پزشک دویم‌اند، در این قانون استخدام قابله هم پزشک دوم است، اگر فرقی دارند در موضوع تحصیلات است، یک ماما رتبه پزشک دویمی دارم در قانونی که این‌جا پیشنهاد کرده‌ایم یک اشتباهی برای بعضی ایجاد شده است، پزشک یکم و داروساز و دندانپزشک و پزشک دوم و طبیب مجاز و ماما و پزشکیار، تمام این‌ها مشمول این لایحه هستند، بعضی رفته‌اند خدمت آقایان گفته‌اند پس تکلیف ماماها چه می‌شود، تکلیف پزشکیارها چه می‌شود؟ در صورتی که این قانون هم شامل پزشک یکم است و هم پزشک دوم هم پزشک هم ماما و همین طور پزشکیار و داروساز و دندانپزشک حتی اشخاصی که رتبه پزشک یکمی دارند (شوشتری- پراتیکی‌ها هم جزو آن هستند؟) بلی بنابراین آن تفاوتی را که آقای ارسلان‌خان تذکر فرمودند (شوشتری- خانش را بیندازید) فاصله خیلی از نقطه نظر ایشان زیاد است این طور نیست، در مورد اطباء شهرداری می‌دانید که ما هیچ مایل نیستیم که بین پزشکان از حیث حقوق فرقی قایل شویم بنده شخصاً خودم که این قانون را آوردم هیچ برای پزشکان فرقی قایل نشده‌ام، آن‌ها که تحصیلاتی کرده‌اند همه یکسان هستند منتهی وزارت بهداری برای اشکالی که برای فرستادن طبیب به خارج داشت، رفت این اعتبارات را پیش‌بینی کرد و در ماده دیگر هم می‌گوید که ادارات دیگر هم می‌توانند این کار را بکنند، ما که نمی‌توانیم تکلیف برای ادارات دیگر معین کنیم ولی بنده اطلاع دارم که در بودجه عمرانی وزارت کشور از قسمت صدی ده بهداشت، در وزارت راه، از قسمت کارهای عمرانی‌تان، اقدام شده، همین قدر که شما گفتید که می‌توانند بکنند به طور حتم خواهند کرد و همان طور که آقا تذکر فرمودند بنده هم تماس می‌گیرم که این کار بشود، بنابراین برای سایر رفقای پزشکی ما به هیچ‌وجه این سوءتفاهم پیش نیاید که ما خواسته‌ایم خدای نخواسته یک اختلاف طبقاتی ایجاد کرده باشیم (امید سالار- برای پزشکان خارج از مرکز هم بفرمایید) راجع به دوا بنده به شهرستان جناب‌عالی رفتم، البته معذرت می‌خواهم راجع به دارو صحبت کردند آقای ارسلان‌خان، بنده رفتم آباده حوزه انتخابیه جناب آقای امید سالار دیدم مقدار زیادی هنوز بسته‌های شش ماهه اول باز نشده وتوی اطاق انبار است، رئیس بهداری را هم اول پیدا نکردم، بنده کسی نیستم که بی‌خودی از کسی که خوب نیست دفاع کنم بنده بلافاصله از رئیس بهداری پرسیدم شما که دوا دارید چرا توزیع نمی‌کنید؟ شش ماهه اول هنوز در انبار است آن وقت می‌گویید دوا نیست و سهمیه شش ماهه دوم را می‌خواهید، بابا جان تو می‌گویی دوا نیست، پس چرا دوا را توزیع نکرده‌ای (امید سالار- ندزدیده است که نگه داشته است) به هر حال بنده چون صحبت دارو شد خواستم عرض کنم، دارو طبق یک صورتی مطابق احتیاجات تقسیم می‌شود، بنده خیلی تعجب کردم و افسوس می‌خورم، هر روز صبح آقایان به من می‌نویسند و من به اطلاع‌تان می‌رسانم که این قدر دارو فرستاده‌ایم به ولایات و باز می‌بینم که همه از دارو صحبت می‌کنند (عده‌ای از نمایندگان- نه این طور نیست، تذکری بود فقط) دارو را بیش از هر چیز بنده دقت کرده‌ام (صحیح است) اما راجع به اطبا در ولایات، بنده احصائیه دارم، پزشکانی که در مرکز هستند در وزارت بهداری ۱۹۸ شهرستان‌ها ۵۹۰ نفر در مرکز پزشک دوم صد وسی نفر در شهرستان‌ها ۵۹۷ نفر پزشکیار در مرکز ۲۳۰ نفر در شهرستان‌ها ۷۹۸ نفر با وجود این که حقوق پزشکان این قدر کم است، ملاحظه بفرمایید آنچه که مقدور بوده و توانسته‌ایم به ولایات فرستاده‌ایم، شما یقین داشته باشید وقتی حقوق پزشکان را تصویب بفرمایید آن وقت ۱۳۰ نفر پزشک دویم می‌خواهیم چه کنیم، با کمال میل می‌روند خارج یعنی ولایات. این است که آقایان یقین داشته باشید با این حسن ظنی که دارید، این قانون‏ را امروز عیدی در آخر دوره مجلس به اطبا کشور مرحمت کنید و بنده را ملزم بکنید اگر کار نکردند گوش‌شان را بکشم.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم بعد از یک مخالف و یک موافق مذاکرات کافی باشد.

دکتر شاهکار، دکتر سیدامامی، مشایخی، قنات آبادی.

دکتر شاهکار- بنده وقتم را می‌دهم به آقای دکتر سیدامامی.

یکی از نمایندگان- مخالفی نیست.

رئیس- معذلک پیشنهاد دهنده باید توضیح بدهد، کسی مخالفت نکند تا رأی بگیریم، بفرمایید آقای دکتر سید امامی.

دکتر سیدامامی- عرض کنم روزهای آخر مجلس است و لوایح زیادی در دستور است و بنده اطمینان دارم که همه آقایان نظر مساعدی نسبت به این طبقه دارند این بود که پیشنهاد کفایت مذاکرات دارم و ضمناً آقای ارسلان خلعت‌بری که به عنوان مخالف مشروط اسم نوشته‌اند خوشبختانه مخالفتی نکردند.

وزیر بهداری- مخالف مشروط بودند.

دکتر سید امامی- یک مسائل عمده‌ای بود که می‌خواستند تذکر بدهند و بسیار به جا بود، این بود که بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را دارم (قنات آبادی- رأی، رأی)

رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

حالا ماده واحده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

ماده واحده- (به منظور اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان)

میزان حقوق رتبه یک پزشک یکمی (جمع حقوق ثابت و کمک قانونی) ۸۰۰۰ ریال و میزان حقوق رتبه یک پزشک دومی ۴۵۰۰ ریال و میزان حقوق پایه یک پزشکیاری ۳۰۰۰ ریال است حقوق هر یک از پایه‌های بعد معادل است با حقوق پایه قبل به اضافه ربع پایه یک همان دسته.

تبصره ۱- مابه التفاوت اشل‌های فوق درسال اول ۱۳۳۵ بالتمام از محل اعتبار عمرانی کشور تأمین و در سال دوم ۱۳۳۶ هفتادو پنج درصد آن از محل اعتبارعمرانی و ۲۵ درصد دیگر در بودجه کل کشور منظورو در سال سوم ۱۳۳۷ پنجاه درصد آن از محل اعتبار عمرانی و پنجاه درصد دیگر در بودجه کل کشور منظور و در سال چهارم ۱۳۳۸ بیست و پنج درصد از محل اعتبار عمرانی و ۷۵ درصد بقیه در بودجه کل کشور منظور و از سال ۱۳۳۹ به بعد تمام آن در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

تبصره ۲- وزارتخانه و مؤسسات دولتی و شهرداری موقعی می‌توانند از مزایای این قانون برای حائزین پایه‌های پزشکی خود استفاده نمایند که اعتبار مابه التفاوت را جزء اعتبار برنامه‌های عمرانی مربوط به خود پیش‌بینی نموده و یا آن که در بودجه‌های عادی خود اعتبار لازم را پیش‌بینی و پادار نمایند.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد لغو می‌شود.

رئیس- آقای نورالدین امامی.

امامی- در روزهای آخر دوره ۱۸ مجلس شورای ملی بزرگ‌ترین قدمی که دولت برداشته برای آسایش ملت این قانون است. نعمتان مجهولتان الصحة والامان طبیب گرسته نمی‌تواند مریض معالجه کند مخصوصاً نمایندگان ولایات می‌دانند اطباء چه می‌کشند در ولایات (صحیح است) بزرگ‌ترین خدمت و قدم برای تربیت نسل آینده و کثرت نفوس وعمران مملکن این قدم است من حقیقتاً جناب آقای دکتر جهانشاه صالح به شما تبریک می‌گویم که بزرگ‌ترین قدم را برای آسایش ملت ایران برداشته‌اید نه پزشکان و همکاران‌تان، اگر آن‌ها آسایش داشته باشند به مریض‌ها بیشتر دقت می‌کنند، اطفال را بیشتر نگاهداری می‌کنند بهداشت بیشتر بسط پیدا می‌کند. بزرگ‌ترین خدمت را به مملکت کرده‌اید، اگر بنده به عنوان موافق مشروط اسم نوشته‌ام برای یکی دو تا نقص کوچولو شده، یکی اطباء و دندان پزشک‌ها و داروسازها که الان در کار خودشان خدمت می‌کنند و پایه اداری دارند، این را باید برگردانید، آن‌ها که در رشته خودشان خدمت می‌کنند نه این که طبیب است و رفته است وزیر شده ...

وزیر بهداری (دکتر صالح)- اشکال قانونی ندارد می‌توانند تبدیل کنند.

امامی- یکی هم راجع به تبصره دوم باید شخص جناب‌عالی توجه کنید و مؤسسات دولتی را وادار به اجرای این کار بکنید.

وزیر بهداری- می‌کنم.

امامی- مجلس بزرگ‌ترین قدم را در آخرین روزها برداشته و شما هم بزرگ‌ترین خدمت را به همکاران‌تان کرده‌اید و من هم به شما تبریک می‌گویم و به سهم خودم سپاسگزارم (احسنت).

رئیس- آقای قنات آبادی (گفته شد، نیستند) آقای دولت آبادی.

دولت آبادی- موافق هستم.

رئیس- چون پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده اول نرسیده می‌توانید صحبت کنید.

دولت آبادی- نه، برای این که زودتر تصویب شود عرضی نمی‌کنم.

رئیس- آقای مشایخی.

عده‌ای از نمایندگان- موافق‌اند.

مشایخی- موافقم ولی یک تذکر مختصری عرض می‌کنم.

رئیس- بفرمایید.

مشایخی- بنده برای این که این لایحه زودتر به تصویب برسد از بحث و استدلال در باره این که این لایحه مفید است صرف‌نظر می‌کنم و همین طور که آقایان تأیید فرمودند بزرگ‌ترین اقدامی که از طرف وزارت بهداری شده همین موضوع ترمیم حقوق پزشکان است و به نظر بنده کمی دیر هم شده است. مؤسسات بهداشتی دیگری هست که وابسته به وزارت بهداری نیستند مثل مؤسسه بهداشت که حداقل حقوق پزشک در آن‌جا ۱۵۰۰ تومان است در سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ۱۲۰۰ تومان بود، در بیمه‌های اجتماعی ۹۰۰ تومان بوده در شرکت بیمه هم ۹۰۰ تومان بوده فقط پزشکان در وزارت بهداری حقوق‌شان از ۳۰۰ تومان شروع می‌شده است و باید تصدیق کرد که واقعاً نهایت بی‌عدالتی بوده و علت این که اغلب پزشکان از وزارت بهداری رفته‌اند در مؤسسات دیگر، گرچه آن‌جا هم انجام وظیفه می‌کنند، برای همین کمی حقوق بوده است. حالا که برنامه عمرانی کشور تصویب شده است و در فصل چهارم ۵۸۰ میلیون برای بهداشت تخصیص داده شده است، بهترین موردی که باید در نظر گرفت برای تأمین بهداشت در سراسر کشور همین مورد است برای این که در آسایشگاه‌ها و در بیمارستان‌ها طبیب خوب داشته باشیم، حق این است که زندگی این‌ها را تأمین کنیم و این اقدام قابل تقدیر است و برای این که زودتر تصویب شود بنده بحث دیگری در این موضوع نمی‌کنم.

رئیس- کس دیگری اجازه نخواسته پیشنهادها قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست عظمی مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲ مربوط به لایحه تقدیمی وزارت بهداری به طریق زیر اصلاح شود:

تبصره- وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی و شهرداری‌ها برای حائزین پایه‌های پزشکی خود اعتبار مابه التفاوت اشل‌های فوق را جزء اعتبار برنامه‌های عمرانی مربوط به خود منظور نموده و یا آن که در بودجه‌های عادی خود اعتبار لازم را پیش‌بینی و پایدار نمایند.

کریمی.

رئیس- آقای کریمی.

کریمی- چون جناب آقای وزیر می‌فرمایند که قبول دارند این کار را انجام بدهند پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم- این اضافه حقوق و مزایا فقط به اطبائی داده شود که در شهرستان‌ها انجام وظیفه می‌کنند

پورسرتیپ.

پورسرتیپ- عرض کنم که بنده هم مثل همه آقایان نمایندگان واقعاً خوشحال و خورسندم که وزارت بهداری قدم مهمی برداشت و حقوق پزشکان را ترمیم کرد اما مطلبی را که می‌خواستم عرض کنم این بود که مدت‌هاست غالب آقایان به وزارت بهداری مراجعه می‌کنند که یک نفر طبیب و یا جراح به شهرستان بفرستند؛ جناب آقای وزیر بهداری با کامل حسن‌نیت و همین طور آقای دکترعماد حکمت نمی‌توانند یک طبیب و یا جراح بفرستند برای این که اگر به یک کسی می‌گفتند برود خارج و نمی‌رفت تنها کاری که می‌توانستند بکنند این بود که منتظر خدمتش بکنند انتظار خدمت هم با آن حقوق کمی که می‌گرفت زیاد تأثیری نداشت با این ترتیب با اضافه شدن حقوق و مزایا این امیدواری هست که دیگر این وضع پیش نیاید بنده غرضم از تقدیم این پیشنهاد فقط این بود که توجه جناب‌عالی و آقای دکتر عماد حکمت را جلب کنم که در صدد باشند که حتی‌المقدور هر چه بیشتر با این حقوقی که برای آقایان اطباء معین شده و مزایایی که دارند به ولایات طبیب و جراح بفرستد، بنابراین بنده چون نظرم تأمین شده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.

کلیه پزشکان واجد رشته پزشکی در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها مشمول این قانون می‌باشند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هم که بودجه عمرانی ندارند در موقع تنظیم بودجه‌های تفضیلی اضافه اعتبار فوق را از سایر مواد صرفه‌جویی نموده و برای اعتبار این ماده پیش‌بینی و پایدار نمایند نسبت به پزشکان شهرداری‌ها اعتبار مابه التفاوت مذکور دراین قانون از محل ده درصد مقرر در ماده ۸۰ قانون استقلال شهرداری‌ها قابل پرداخت است.

سید جعفر بهبهانی.

رئیس- آقای بهبهانی.

بهبهانی- اگر جناب آقای وزیر بهداری قبول فرمودند من عرضی ندارم.

وزیر بهداری- منظور شده است.

رئیس- می‌گویند نظر جناب‌عالی تأمین است و منظور شده است.

بهبهانی- پس پادار خواهد شد و من پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها نسبت به استفاده از مزایای این قانون برای حائزین پایه‌های پزشکی خود مکلف‌اند اعتبار لازم را ضمن اعتبار برنامه‌های عمرانی مربوطه با بودجه خود پیش‌بینی و منظور نمایند. دولت آبادی‏

دولت آبادی- این مطلب همان است که این‌جا صحبت شد، نهایت مؤسسات فرق دارند با هم، یعنی بعضی اعتبار دارند مثل شهرداری‌ها که بودجه مستقل دارد و بایستی این‌جا صحبت شود که الزام داشته باشند زیرا استثنا و تبعیض به ضرر مملکت است، و یکی بنگاه راه‌آهن است، اگر در وزارتخانه‌های دیگر هم هستند باید مصرحاً از این قانون استفاده کنند زیرا آنچه که مورد اعتراض ما بود این بود که اشل‌های مختلف موجب دلسردی پزشکان شده است و باید اصلاح شود، خلاصه استثنائی نباشد و اگر هم نظرم تأمین است پس می‌گیرم.

رئیس- آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری- فرمودند تأمین است پس می‌گیرم، این‌جا این پیشنهادها تمام دارد مشابه می‌شود عرض کنم با این که ما نوشته‌ایم آن‌ها هم می‌توانند با وجود این قول می‌دهم خودمان با مؤسسات وارد مذاکره بشویم که آن‌ها هم انجام بدهند ولی صحبت مکلف کردن نباشد چون با نبودن وزیری بنده نمی‌توانم تعهد کنم ولی ما قول دادیم که نظر آقای بهبهانی و نظر آقای دولت‌آبادی را تأمین کنیم و شک نیست که این کار خواهد شد و عده‌ای هم که هستند خیلی کم است، ولی در بودجه‌های عمرانی تصریح خواهد شد. (دکتر شاهکار- ولی کافی نیست)

بهبهانی- بنده یک عرضی دارم راجع به آن پیشنهادی که تقدیم کردم، ایشان فرمودند که مذاکره خواهم کرد، با این ترتیب گمان نمی‌کنم کافی باشد و اجازه بدهید رأی بگیرند.

رئیس- پس دومرتبه قرائت خواهد شد، حالا پیشنهاد دیگری قرائت شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مزایای مصوبه این قانون از فروردین ماه ۳۵ قابل پرداخت می‌باشد.

دولت آبادی.

دولت آبادی- این پیشنهادی که بنده کردم برای این بود که ممکن است تصویب نهایی این قانون طول بکشد، از لحاظ اعتبارش پیش‌بینی شده و در متن لایحه هست که ضمن اعتبار ۳۵ سازمان برنامه داده شود مقصود این است که در قانون قید شود از اول سال و اگر تصویب آن طول بکشد از اول سال قابل پرداخت باشد.

معاون وزارت دارایی (انواری)- سال ۳۵ که نوشته شد منظور از اول سال است.

دولت آبادی- اگر نیست روی نظر بنده رأی بگیرید.

رئیس- در لایحه هست از سال ۳۵ مابه التفاوت فوق قابل استفاده باشد (دولت آبادی- عیب ندارد) مخالفی نیست.

معاون وزارت دارایی- این‌جا نوشته شده سال ۳۵ از همان اول سال می‌شود.

رئیس- حالا می‌خواهید تصریح شود از اول فروردین مانعی ندارد (دولت آبادی - تصریح شود بهتر است) بسیار خوب آقایانی که موافق‌اند از اول فروردین علاوه شود قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود:

تبصره- پایه‌های اداری پزشکان و دکترهای داروساز و داندان پزشک که در مؤسسات بهداشتی و ادارات دولتی در قسمت فنی خود خدمت می‌کنند به پایه پزشکی تبدیل و از مزایای این قانون استفاده خواهند نمود.

نورالدین امامی.

رئیس- این که تبدیل پایه است.

نورالدین امامی- نه قربان اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم.

رئیس- توضیح بفرمایید مانعی ندارد.

نورالدین امامی- توجه بفرمایید قربان در عرایض قبلی بنده توضیح دادم فرض بفرمایید شهرداری یک طبیبی را استخدام کرده است و حالا طبابت می‌کند ولی پایه‌اش پایه اداری است بنده پیشنهاد کرده‌ام که پایه او تطبیق بکند به پایه پزشکی و از آن استفاده کند.

وزیر بهداری- این لزومی ندارد.

امامی- این را استدعا می‌کنم توضیح بفرمایید آقایان هم روشن شوند ممکن است در تمام مملکت پنج شش نفر باشند و اشکال ندارد که موافقت بفرمایید، طبیب است طبابت هم می‌کند اشکالی ندارد.

دکتر صالح (وزیر بهداری)- ما از حسن ظن جناب‌عالی ممنونیم آقای امامی ولی چیزی که هست این‌جا توجه بفرمایید این ماده فقط مربوط به اشل حقوق است، حالا استخدام از کجا شده پایه‌اش باید تبدیل شود این مربوط است به قانون استخدام پزشکان که سی تا ماده دارد و بحث دیگری دارد، این که این‌جا مطرح است اشل پزشکان است قانونی هم که دولت تقدیم کرده نوشته است قانون اصلاح ماده ۳ قانون پزشکان و اگر بخواهیم تبصره بگذاریم خیلی تبصره‌ها می‌شود، این تبصره را باید در موقعی که قانون استخدام پزشکان مطرح می‌شود این را درست کرد و این اشکالی ندارد، احتیاج به قانون هم ندارد که شما این‌جا این تبصره را بگذارید که جنبه استخدامی پیدا کند بعد برود سنا، در سنا هم بگویند این مالی نیست و استخدامی است باید برود کمیسیون استخدام آن وقت این قافله تا به حشر لنگ است.

رئیس- آقای امامی چه می‌فرمایید.

نورالدین امامی- پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد آقای بهبهانی مجدداً قرائت می‌شود.

(به شرح زیر مجددا قرائت شد.)

کلیه پزشکان واجد رشته پزشکی در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها مشمول این قانون می‌باشند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هم که بودجه عمرانی ندارند در موقع تنظیم بودجه‌های تفضیلی اضافه اعتبار فوق را از سایر مواد صرفه‌جویی نموده و برای اعتبار این ماده پیش‌بینی و پایدار نمایند نسبت به پزشکان شهرداری‌ها اعتبار مابه التفاوت مذکور در این قانون از محل ده درصد مقرر در ماده ۸۰ قانون استقلال شهرداری‌ها قابل پرداخت است.

سید جعفر بهبهانی.

بهبهانی- این پیشنهادی که بنده دادم دو مربته قرائت می‌کنم و بعد توضیح عرض می‌کنم‏

(به شرح سابق قرائت کردند)

وزیر بهداری- توجه بفرمایید ده درصد مال حقوق نیست مال بدبختی مردم است.

بهبهانی- مال شهرداری‌هارا هم عرض می‌کنم، همان وقتی که این پیش‌بینی برای اضافه حقوق اطبا می‌شد خود جناب آقای دکتر صالح اطلاع دارند که بنده هم یکی از کسانی بودم که فعالیت می‌کردم برای این اعتبار ولی باید این را هم عرض کنم که نهایت بی‌انصافی می‌شود که یک عده از پزشکان حقوق‌شان اضافه شود و یک عده اضافه نشود، مثلاً یک پزشکی در اندیمشک خدمت می‌کند از طرف وزارت راه او حقوقش همان حقوق سابق باشد ولی حقوق پزشک وزارت بهداری این باشد (صحیح است) یکی درد ورود دارد زحمت می‌کشد، فعالیت می‌کند، جان می‌کند، او حقوقش همان حقوق باشد.

رئیس- تبصره ۲ تصریح دارد.

بهبهانی- اگر بودجه عمرانی داشته باشد، در صورتی است که بودجه عمرانی داشته باشد ولی ممکن است وزارت دادگستری باشد که بودجه عمرانی ندارد ولی طبیب دارد که نصف شب بلند می‌شود می‌رود سر مریض و باید زحمت بکشد مشقت بکشد و آن وقت به او اضافه نشود بنده این پیشنهاد را کردم که از مواد دیگر، بنده خودم متصدی کمیسیون بودجه هستم تعهد می‌کنم که از مواد دیگر صرفه‌جویی کنند بیاورند و این را درست کنیم بنده استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند این تبصره خود جناب آقای صالح هم موافقت دارند که این تبصره تصویب شود تا در موقعی که بودجه تفصیلی را می‌آورند مجوزی داشته باشیم و بتوانیم در کمیسیون بودجه این را تصویب کنیم.

رئیس- آقای قنات آبادی.

قنات آبادی- این پیشنهاد آقای بهبهانی شاید علی‌الاصل صحیح باشد یعنی اگر بخواهیم این استدلال را بپذیریم و بگوییم طبیبی که در وزارت راه است چه فرقی دارد یا طبیبی که در وزارت بهداری است او هم طبیب است و باید حقوق خوب بگیرد بنابراین طبیبی هم که در وزارت راه است باید حقوق خوب بگیرد (عبدالرحمن فرامرزی- حقوق هر دو باید مساوی باشد) اما یک مطلبی را جناب آقای فرامرزی باید عرض بکنم بعضی از آقایان دکترها و اطبا و پزشکان از روز اول استخدام‌شان چون دیدند که حقوق وزارت بهداری زیاد چنگی به دل نمی‌زند و در وزارتخانه‌های دیگر اگر بروند استخدام بشوند بیش از وزارت بهداری حقوق خواهند گرفت لذا روزهای اول رفتند به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دیگر و از همان روز اول سازمان وزارت بهداری ما در اثر فقدان طبیب و نداشتن پزشک تق و لق شده است و به این صورتی درآمده است که هر وکیل و هر شخصی که برای شهرستان‌ها تقاضای پزشک می‌کنند می‌گویند که پزشک ندارند، حالا اساساً جناب آقای فرامرزی این تغییر اشل پزشکان برای این بوده است که وزارت بهداری اطبا را به طرف خودش جلب کند و آن‌ها را متمرکز کند که بیایند در وزارت بهداری و بالنتیجه برای بهداری شهرستان‌ها که مسئولش در مقابل مجلس وزارت بهداری است طبیب وجود داشته باشد اگر ما بگوییم طبیبی که در فلان وزارتخانه است، صحیح است که آن‌هم طبیب است، پزشک است، اما ما از وزارت راه نمی‌توانیم بخواهیم برای بهداری شهرستان‌ها طبیب بفرستد برعکس، می‌رویم جلوی زمامداران وزارت بهداری و مسئولین وزارت بهداری را می‌گیریم و از آن‌ها پزشک می‌خواهیم برای شهرستان‌ها اگر این پیشنهاد تصویب بشود نقض غرض می‌شود یعنی تمرکز پزشکان کشور در وزارت بهداری که نتیجه‌اش منظم شدن سازمان بهداری مملکت است به وجود نمی‌آید آقایان اطبا که در جاهای دیگر هستند از این مزایا و مزایای قبلی خودشان یک خورده بیشتر بهره‌مند می‌شوند بالنتیجه فایده‌ای از تصویب این لایحه به دست نمی‌آید و حال این که ما می‌خواهیم حقوق‌های اطبای بهداری را بالا ببریم و بعد ما به وزارت بهداری فشار بیاوریم که برای شهرستان‌ها طبیب بفرستند بنابراین تصویب این تبصره قطع نظر از این که این ماجرا را دراز می‌کند آن فایده‌ای را هم که ما از بالا بردن اشل حقوق پزشک‌ها می‌خواهیم بگیریم ندارد و این ضرر را دارد بنابراین تقاضا می‌کنم این پیشنهاد را پس بگیرید و اگر پس نگرفتند آقایان رأی ندهند چون نقض غرض می‌شود. (عبدالرحمن فرامرزی- پیشنهاد کنید که همه اطبا وزارتخانه‌ها در کادر وزارت بهداری باشند)

رئیس- باید رأی بگیریم.

عمیدی نوری- بنده اخطار نظام‌نامه‌ای دارم.

رئیس- مطابق کدام ماده؟

عمیدی نوری- مطابق ماده‌ای که اگر ...

رئیس- باید ماده‌اش را بفرمایید این دفعه بنده قبول می‌کنم ولی دفعه دیگر باید مطابق نظام‌نامه ماده‌اش را بگویید حالا بفرمایید.

عمیدی نوری- این پیشنهاد مخالف قانون بودجه است در مورد این پیشنهاد بنده به این جهت اخطار نظام‌نامه‌ای می‌کنم چون الان ما لایحه بودجه کل مملکتی را تصویب کردیم آن‌جا یک تبصره‌ای هست که ما حق نداریم امسال اضافه حقوق و اضافه خرج به کسی بدهیم از نظر قانون بودجه مملکتی اگر این پیشنهاد تصویب بشود مخالف با قانون است بنابراین پیشنهاد مخالف قانون را نباید قبول کرد اما این لایحه‌ای که مطرح است اضافه حقوق نیست به دلیل این که مال اطبا وزارت بهداری است که از بودجه عمرانی سازمان برنامه است به این جهت این لایحه، موافق لایحه بودجه است و این پیشنهاد مخالف با قانون بودجه است (صحیح است)

رئیس- بالاخره به طوری که آقای وزیر بهداری فرمودند آن پزشکانی که در خدمت وزارت بهداری نیستند وتازه وارد می‌شوند آن‌ها هم مشمول این قانون واضافات خواهند شد اگر هم کسی بعد بیاید مانع استفاده از این نیست مشروط به این که بیاید در وزارت بهداری خدمت کند آقای بهبهانی فرمایشی دارید؟

بهبهانی- آقای عمیدی نوری خیال کردند که بنده اضافه خرج پیشنهاد کردم در صورتی که پیشنهاد بنده اضافه خرج نبوده بنده پیشنهاد کرده بودم که از یک ماده به ماده دیگری برود و این اصلاح عبارتی بود با این حال چون آقای وزیر بهداری تأیید فرمودند که تأمین می‌شود بنده پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره- وزارت بهداری مکلف است

در ظرف سه ماه آیین‌نامه تعیین حق‌العلاج و حق‌العمل پزشکان را تنظیم نماید که ....

رئیس- نخوانید آقا این وارد نیست برای این که این لایحه اشل است پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره- هیچ یک از پزشکان و بهداران و پزشکیاران و ماماها که در استخدام دولت یا بنگاه‌های وابسته بدان اعم از دولتی یا ملی می‌باشند حق ندارند به هیچ عنوان خواه حقوق، پاداش، دستمزد، فوق‌العاده محرومیت از داشتن مطب، حق‌المشاوره پزشکی، اضافه کار، حق‌المعالجه وامثال آن علاوه از حقوق رتبه فعلی وجهی از مؤسسات دولتی یا بنگاه‌های وابسته به آن دریافت دارند همچنین پزشکانی که به کار اداری مشغول می‌باشند فقط هنگامی حق استفاده از حقوق رتبه فعلی را دارند که لااقل پنج‌سال خارج از مرکز در شهرستان‌ها به کار پزشکی از طرف وزارت بهداری مشغول بوده یا بشوند. عمیدی نوری.

رئیس- آقای عمیدی نوری.

عمیدی نوری- عرض کنم البته قدمی که مجلس شورای ملی در آخر دوره هجدهم برمی‌دارد یکی از قدم‌های بسیار برجسته و مفیدی است که در راه اصلاح امور بهداری کشور برمی‌دارد و با این که حقوق رتبه ۹ اشل جدید می‌رسد به ماهی ۲۴۰۰ تومان و خورده‌ای و ۲۴۰۰ تومان حقوق برای رتبه ۹ پزشکی با این اشل جدیدی که تصویب می‌فرمایید داده خواهد شد و این را هم توجه داشته باشید که طبق قانون پزشکی تا رتبه ۶ توقف در هر رتبه‌ای یک سال یا دوسال بیشتر نیست و از رتبه ۶ به بالا هم گویا هر کدام در هر رتبه‌ای دو سال یا سه سال است یعنی هر پزشک تا ۲۰ سال به رتبه ۹ خواهد رسید و ۲۴۰۰ تومان حقوق می‌گیرد و ما با علم به این موضوع معتقد هستیم باید این حقوق به این آقایان داده شود و اشل‌شان بالاتر از کلیه اشل‌های است که تا به حال اضافه حقوق داده شده است یعنی اشل رتبه ۹ پزشکی از اشل رتبه ۱۱ قضایی هم بیشتر است و همین طور از حقوق سپهبدی با این کیفیات ما افتخار می‌کنیم که به طبیب این احترام را گذاشتیم که عالی‌ترین حقوق را می‌خواهیم به اطبای خودمان بدهیم برای این که امور بهداشتی این کشور سر و صورت بگیرد و فردا جناب آقای وزیر بهداری که تا به حال هر وقت از اطباء کار خواستم و یا می‌گفتیم که طبیب بفرستند به شهرستان‌ها همیشه می‌فرمودند که من کدام طبیب را بفرستم به شهرستان‌ها، آن‌ها که حقوق کافی ندارند فردا این جواب را به ما ندهند، پس حالا که ما معتقد به این اصل شدیم باید کاری کنیم که طبیب ما که ماهی ۲۴۰۰ تومان حقوق می‌گیرد فقط طبیب باشد خیلی از اطبای ما هستند این معمول وزارت بهداری است که در دو محل کار می‌کنند از چند جا فوق‌العاده می‌گیرند این عناوینی که بنده خدمت‌تان عرض کردم عناوینی است که در حال حاضر اطبائی هستند در وزارت بهداری که به عناوین مختلف از جاهای دیگر حقوق می‌گیرند و البته این مخالف عدالت است مخالف انصاف است این تصمیمی است که ما با کمال احترام امروز آمده‌ایم گرفته‌ایم در حالی که فراموش نکنید ما گفتیم بودجه‌های سازمان برنامه باید به مصرف عمران برسد ما با علم این که از مصرف عمرانی خارج شده‌ایم از قسمت بهداشت عمومی به آقایان اطبا اضافه حقوق قائل شدیم با اغماض به این‌ها دیگر نباید اجازه بدهیم که آقایان اطبا غیر از این حقوق به نام مزایا و عناوین دیگر اضافاتی بگیرند مثلاً محرومیت از مطب یک عنوانی است که در وزارت بهداری نصف حقوق را که یک طبیب می‌گیرد به این عنوان هم می‌گیرد در همین حال حاضر که اشل ۲۰۰ تومان و ۳۰۰ تومان است و ناچیز است با این عناوین که بنده عرض کردم حقوق‌های زیادی می‌گیرند پس جناب آقای دکتر صالح که ما معتقد هستیم به عدالت و بی‌طرفی و حسن‌نظر ایشان موافقت بفرمایند که دیگر این عناوین قطع بشود و این حقوق شرافتمندانه‌ای که با اشل صحیح تنظیم شده به آقایان اطبا داده بشود این قسمت اول پیشنهاد بنده بود، در قسمت دوم راجع به این است که ...............

رئیس- این قسمت دوم را علیحده پیشنهاد بفرمایید.

عمیدی نوری- اطاعت می‌کنم قسمت اول را از دوم تفکیک می‌کنم همان طور که جناب آقای رئیس فرمودند قسمت اول پیشنهاد تا جمله (وابسته به آن دریافت دارند) تجزیه می‌شود یک مرتبه دیگر بنده خودم قرائت می‌کنم تبصره- هیچ یک از پزشکان و بهداران و پزشکیاران و ماماها که در استخدام دولت یا بنگاه‌های وابسته بدان اعم از دولتی یا ملی می‌باشند حق ندارند (عبدالرحمن فرامرزی- پس بنویسید در خدمت وزارت بهداری) نخیر قربان پیشنهاد بنده کلی است (فرامرزی- پس یک عده‌ای را از حق محروم کردید) بنده خدمت‌تان می‌خوانم این در صورت گرفتن حقوق است به هیچ عنوان خواه حقوق، پاداش، دستمزد، فوق‌العاده محرومیت از داشتن مطب، حق‌المشاوره پزشکی، اضافه کار، حق‌المعالجه و امثال آن علاوه از حقوق رتبه فعلی وجهی از مؤسسات دولتی یا بنگاه‌های وابسته به آن دریافت دارند؛ فعلا این قسمت از پیشنهاد را رسیدگی بفرمایید و رأی بدهید آن قسمت بعدی را علیحده پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری- این‌جا مرقوم فرموده‌اند هیچ یک از پزشکان و بهداران و پزشکیاران و ماماها، دندانساز و داروساز را ننوشته‌اید مثل این که این‌ها را مستثنی فرمودید شما لازم نیست این‌ها را بنویسید، بنویسید که مشمولین این قانون حق محرومیت مطب نباید بگیرند محرومیت مطب هم تاکنون دست وزیر بوده است قانون که نیست وزیر به یک آدم می‌تواند بگوید که آقا محکمه‌ات را ببند و وقت آن را صرف کار وزارت بهداری کن حق محرومیت مطب بهش بدهید شما اگر این را می‌خواهید این که این همه شرح و مقاله لازم ندارد پیشنهاد بفرمایید اطبا حق گرفتن پولی به عنوان حق محرومیت از مطب نخواهند داشت دیگر حق‌المشاوره و این‌ها لازم نیست ذکر شود که اگر کسی کار مهمی کرد و در سال خواستند هزار تومان پاداش به آن بدهند بشود داد والا این که صحیح نیست (عمیدی نوری- این عناوین در وزارت بهداری هست یا نیست؟) این عناوین در هر وزارتخانه‌ای هست. مرآت اسفندیاری- ایشان خواسته‌اند در پرونده کلاسه بشود.

رئیس- آقای دکتر شاهکار.

دکتر شاهکار- بنده باکمال تأسف باید عرض کنم آن‌جا که صحبت از علم و دانش و زحمت است ما یک مقدار زیادی سخت‌گیری می‌کنیم بنده تصور می‌کنم جناب آقای عمیدی نوری درست عکس این پیشنهاد را خوب بود می‌دادند که از دانشمندان قسمت طب ما اگر بخواهیم استفاده مشاوره و کنسولتاسیون بشود واقعاً به این‌ها یک حقوقی داده بشود که بتوانیم از آن‌ها استفاده بکنیم از دانشی که دارند اشخاص در دنیا می‌گردند برای این که اطبائی را پیدا کنند و از وجودشان استفاده کنند اگر یک طبیب حاذقی در ایران بود که التبه مقدار زیادی طبیب داریم از این‌ها بخواهیم یک کنسولتاسیون بگیریم (عمیدی نوری- از دستگاه دولتی نگیرند) اجازه بفرمایید این حقوقی که به آقایان پزشکان می‌دهند که فرمودید ۲۴۰۰ تومان زیاد است به نظر بنده و خود حضرت اجل عالی که دست‌تان توی خرج است زیاد نیست به خصوص برای این که یک نفر برسد به مرحله‌ای که طرف توجه عامه باشد باید سالیان دراز پس از تحصیلاتش زحمت و تجربه هم داشته باشد بنده خیال می‌کنم محروم کردن اطبا از داشتن کلینیک و مطب خصوصی به ضرر مردم است (صحیح است) (عمیدی نوری- من محروم نکردم گفتم مطب داشته باشد ولی حق محرومیت را نگیرد) فرمودید حق محرومیت مطب دریافت نکنند (عمیدی نوری- مطب داشته باشد) اگر مطب داشته باشد حق محرومیت دیگر بهش نخواهند داد آقا ما به یک طبیبی نباید بگوییم چون تو در استخدام وزارت بهداری هستی مطب خصوصی نباید داشته باشی (عمیدی نوری- کی این حرف را زده است؟) بنابراین اگر طبیبی مطب خصوصی دارد حق محرومیت داشتن مطب نخواهد گرفت اما این مطلبی که فرمودید حقوقی به عنوان دستمزد و مشاوره و غیره از دولت نگیرد مگر می‌تواند بگیرد؟ نمی‌تواند بگیرد به علت این که قانون داریم بنده خیال می‌کنم که اگر جناب آقای عمیدی نوری این پیشنهاد را پس بگیرند نتیجه هم همین خواهد بود و در ضمن ما نسبت به یک طبقه دانشمند و زحمتکش مملکت که وجودشان برای بقای مملکت مفید و ضروری است یک احترام وارزشی قایل شدیم که حق به جانب آن‌ها است و بنده با این پیشنهاد مخالفم (صحیح است)

عمیدی نوری- جناب آقای رئیس بنده پیشنهادم را بر طبق نظر جناب آقای وزیر بهداری اصلاح کردم.

رئیس- بسیار خوب قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره- مشمولین این قانون حق دریافت وجهی علاوه از حقوق مصوبه به هیچ عنوان از صندوق دولت و دستگاه‌های دولت ندارند.

وزیر بهداری- من مخالفم.

صارمی- بنده با این پیشنهاد مخالفم اشکال دارد.

عمیدی نوری- طبق نظر خود آقای وزیر بهداری است.

رئیس- آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری- شما یک قانون کشوری دارید که یک مزایایی برای مستخدمین قایل شده و همه مشمول هستند یک نفر که می‌رود به بندر جاسک، کسی که می‌رود به بندر چاه‌بهار به یک نقطه خوش آب و هوا که نمی‌رود چطور می‌فرمایید مزایا و فوق‌العاده بدی آب و هوا نگیرند بنده نمی‌توانم این پیشنهاد را قبول بکنم. (صحیح است)

رئیس- از حقوق و مزایای بدی آب و هوا که می‌توانند استفاده کنند.

عمیدی نوری- آن را بنده مخالف نیستم بنده فقط نظرم این است که دو تا حقوق نگیرند مزایا و فوق‌العاده بدی آب و هوا بگیرند پیشنهاد را اصلاح کنند به استثنای حقوق و مزایای قانونی.

رئیس- آقایان توجه بفرمایید قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره- مشمولین این قانون حق دریافت وجهی علاوه از حقوق و مزایای قانونی مصوبه به هیچ عنوان از صندوق دولت و دستگاه‌های دولت ندارند.

رئیس- مصوبه‌اش را هم بزنید یکبار

دیگر قرائت بشود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره- مشمولین این قانون حق دریافت وجهی علاوه از حقوق و مزایای قانونی مصوبه به هیچ عنوان از صندوق دولت و دستگاه‌های دولتی ندارند.

وزیر بهداری- بنده قبول دارم.

رئیس- آقای وزیر بهداری هم قبول کردند حالا رأی می‌گیریم آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.

تبصره- پزشکان دیپلمه، ارتش مشمول این ماده خواهند بود و حقوق آن‌ها بر طبق ....

رئیس- وارد نیست پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

وزارت بهداری مکلف است که تأمین کادر پزشکی بخش‌ها را بر شهرستان‌ها مقدم بدارد. نادعلی کریمی.

وزیر بهداری- یک دفعه پیشنهاد را بخوانید.

رئیس- آقای کریمی.

کریمی- اصلاً شأن نزول این لایحه که دولت آورده است به مجلس برای همین معنی بوده است که وزارت بهداری برای اعزام کادر پزشکی به بخش‌های مملکت در مضیقه است، برای این که این حقوق تکافوی مخارج پزشکان را نمی‌کرده است و آن‌ها هم تمکین نمی‌کرده‌اند که به بخش‌ها بروند عذرشان هم موجه بوده است وزارت دارایی هم سکوت می‌کرده است بالنتیجه بخش‌ها از وجود پزشکان محروم بوده‌اند در تهران چرا پزشکان می‌مانند و حاضر نیستند به سنقر که حوزه انتخابیه بنده است بروند علتش این است که در آن‌جا وسایل زندگی برای‌شان فراهم نیست و از طرفی در این‌جا مشتری خارجی هم دارند می‌توانند مطب داشته باشند معالجه کنند عوایدی کسب کنند و در بخش‌ها این کار فراهم نیست در مقابل این معنی می‌شود گفت که مراکز استان و شهرستان‌های بزرگ هم شما به تهران است یعنی اصفهان زیاد فرق با تهران ندارد حتی کرمانشاه موطن بنده هم زیاد فرق با تهران از لحاظ درآمد پزشکان در غیر ساعات اداری ندارد پس این بخش‌ها هستند که محروم از وجود پزشک هستند در تهران یک دکتر مثل خود آقای جهانشاه صالح هست که دکتر خانم‌ها است، خانم‌ها به ایشان مراجعه می‌کنند از وجود این طبیب حاذق استفاده می‌کنند. (امید سالار- آقایان هم مراجعه می‌کنند) آقایان کمتر مراجعه می‌کنند چون ایشان متخصص در امراض زنان هستند و همچنین در شهرستان‌ها اطبا آزاد حاذق هستند که مردم اگر به بیماری مبتلا شدند به آن‌ها رجوع کنند ولی در بخش‌ها اطبای آزاد وجود ندارد لذا وزارت بهداری باید این نکته را در نظر بگیرد که بخش‌ها مقدم بر شهرستان‌ها باشد چون آن‌جا طبیب آزاد نیست بنده حسب‌الامر یک بار دیگر پیشنهادم را می‌خوانم.

رئیس- شما بفرمایید منشی می‌خواند

(مجددا به شرح زیر قرائت شد.)

وزارت بهداری مکلف است که تأمین کادر پزشکی بخش‌ها را بر شهرستان‌ها مقدم بدارد.

وزیر بهداری- بنده قبول دارم.

رئیس- اگر فرمایشی دارید بفرمایید پشت تریبون.

وزیر بهداری- خواستم به اطلاع جناب آقای کریمی برسانم که این نظر جناب‌عالی در برنامه ۷ ساله تأمین شده است به این معنی که ما از دهات شروع کرده‌ایم آمده‌ایم به شهرستان درجه ۲ و بعد به شهرستان درجه یک و مرکز استان و مرکز، تهران تمام برنامه ۷ ساله اساسش نوشته شده است به این منظور است یعنی از اقصی نقطه مملکت گرفته شده است آمده است جلو بنابراین بنده با پیشنهاد جناب‌عالی موافقم.

ارباب- جزایر جزو دهات و یا جزو شهر است؟

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر امور خارجه.

رئیس- آقای وزیر امور خارجه.

وزیر امور خارجه (دکتر اردلان)- خیلی معذرت می‌خواهم که وقت آقایان را گرفتم چند وقت پیش یک عهدنامه مودت بین دولتین ایران و اسپانی تقدیم شده که نقصی در آن بود و راجع به اقامت اتباع طرفین در آن نبود حالا این نقص رفع شده است و فعلاً این عهدنامه مودت تقدیم می‌شود و آن عهدنامه سابق را مسترد می‌دارم.

رئیس- به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود.

۶- بقیه مذاکره در لایحه اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان.

رئیس- پیشنهاد آقای کریمی را آقای وزیر بهداری قبول کردند (کریمی- رأی بگیرید) آقایانی که با پیشنهاد آقای کریمی موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

به جای تبصره دوم پیشنهاد می‌شود:

تبصره ۲- وزارتخانه‌ها اعم از کشوری و لشکری و مؤسسات دولتی و شهرداری نسبت به استفاده از مزایای این قانون برای پایه‌های پزشکی خود مکلف‌اند اعتبار مابه التفاوت را جزء اعتبار برنامه‌های فوق‌العاده کمک‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور نموده و یا این که در بودجه‌های عادی خود منظور دارند. حائری‌زاده.

عمیدی نوری- پیشنهاد خرج است.

مسعودی- خیلی هم خوبست پیشنهاد خرج نیست می‌گوید همه را مثل هم بکنید.

رئیس- آقای حائری‌زاده.

حائری‌زاده- قبلاً عرض کنم با این اشل‌های مختلف و متفاوت بنده همیشه مخالفم یک زندگی مردم دارند باید حداقل معیشت را برای خانواده‌ها در نظر بگیرند هر روز به صورت اشل طبقات مختلف مسابقه نگذارند در دوره چهارم یا پنجم مجلس بود که قانون استخدام گذشت اشل را که ۳۲ تومان گرفتند برای همه یکسان بود و خیلی هم عادلانه بود ولی خرج زندگی روز به روز بالا رفت، اشل را نتوانستند به هم بزنند و تغییر بدهند هر وزیری برای وزارتخانه خودش دست و پا می‌کرد که کارمندان خودش را نجات بدهد، از این تنگی معیشت اول از دادگستری شروع شد مرحوم داور اقدام کرد و بعد سایر وزارتخانه‌ها جنبیدند و این مسابه، ما را به این روز انداخته و من کاملاً مخالف با این رویه هستم و با متحدالشکل بودن صد در صد موافقم و حالا که آمدیم برای پزشکان که طبقه مفیدی هستند در مملکت و باید کاری کرد که رنجیده خاطر نباشند و مزایایی برای آن‌ها قایل بشوند تا دیگران تشویق به خدمت بشوند من فرقی ما بین دکتری که در وزارت بهداری کار می‌کند یا دکتری که در وزارت جنگ یا مؤسسات دیگر قایل نیستم و در این تبصره ۲ من اصلاح عبارتی کرده‌ام این اصلاح عبارتی عین همان تبصره ۲ است منتهی یک جا می‌تواند را مکلف است کرده‌ام یکی هم قسمت بودجه‌های عمرانی را من لغت کمک قرار داده‌ام یک مؤسساتی هست که از بابت عمران بهشان کمکی نمی‌شود، ولی به عناوین دیگر ممکن است کمک بشود طبقه اطبا سایر جاها چرا محروم باشند؟ آن‌ها هم طبیب هستند امروز وزارت بهداری از حیث طبیب در مضیفه افتاده است چرا؟ برای این که در سازمان برنامه و در مؤسسات دیگر حقوق بیشتری به طبیب داده‌اند فردا در وزارت جنگ هم به همین دلیل مبتلا می‌شوند ما طبقه طبیب را در هر صنفی که هست باید پیش‌بینی کنیم که موجبات آسایش‌اش فراهم بشود پیشنهاد بنده نه اضافه خرجی است و نه تولید خرجی می‌کند عیناً همان تبصره سابق است که یک کلمه مکلف است اضافه شده و یک کلمه عمرانی هم تبدیل شده به کمک مطلق.

رئیس- این یک اصلاحی هم دارد برای این که در لایحه تا پنج سال یک قسمت مهمی را از بودجه عمرانی می‌دهند و این از بودجه عادی است مجدداً قرائت می‌شود.

(به شرح سابق خوانده شد)

بهبهانی- این همان پیشنهاد بنده است.

رئیس- آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری- این همان پیشنهاد آقای بهبهانی است و این تبصره را از صبح تا حالا ده جور آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند و اصل مخالفت را بنده صبح اول وقت گفتم قسمت مکلف بودن این‌جا آقای وزیر جنگ نیستند بنده چطور به جای ایشان بگویم که وزیر جنگ مکلف است این کار را بکند جز این نمی‌شود گفت که می‌تواند این کار را بکند عوض کلمه مکلف است اگر می‌تواند باشد با آن‌ها صحبت می‌کنیم این کار خواهد شد حالا نگویید که مکلف است این کار را بکند و به علاوه اولاً این پیشنهاد خرج است و ثانیاً در قانون بودجه سال ۳۵ خودتان گفتید تقاضای اعتبار اضافه از بودجه نمی‌شود کرد و به همین جهت هم هست که ما رفته‌ایم از محل عمران گذاشته‌ایم بنده نمی‌دانم این تبصره چه صورتی پیدا می‌کند این تبصره از صبح تا به حال به اشکال مختلفی داده شده اول جناب آقای بهبهانی دادند یک دفعه هم جناب آقای دولت آبادی دادند و حالا هم حضرت عالی داده‌اید عرض کردم صحیح نیست یک قانونی از مجلس بگذرد و بگویید مکلف‌اید و بکنید و ما نتوانیم انجام بدهیم به طور مثال عرض می‌کنم یک قانونی گذرانده‌اید که وزارت بهداری مکلف هست در ظرف ۶ ماه برای تمام ایران آسایشگاه بسازد آقای ارسلان‌خان پیشنهاد کردند بنده را هم مکلف کردند بنده آمدم پشت تریبون خیلی معذرت می‌خواهم عرض کردم که پول این کار را ندارم دولت را مکلف کردن خیلی کار مشکلی است، ولی بنویسید دولت می‌تواند و ما می‌کنیم.

حائری‌زاده- در صورتی که ایشان تعهد می‌کنند که انجام بدهند بنده پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره- در هر نقطه‌ای که محل اعتبار عمرانی ذکر شده است اضافه بشود مربوط به خود اعتبار مزبور به سایر اعتبارات عمرانی کشور تجاوز نکند.

عمیدی نوری.

رئیس- آقای عمیدی نوری.

عمیدی نوری- این فقط یک مسامحه عبارتی است جناب آقای دکتر جهانشاه صالح این یک اصلاح عبارتی است که نظر جناب‌عالی را تأمین می‌کند و فقط می‌خواهیم این مسامحه از بین برود عرض کنم منظور جناب عالی این است که این اعتباری که اضافه می‌شود فقط از اعتبار سازمان بهداشتی برنامه باشد که مربوط به وزارت بهداری است

عبارت طوری شده است که محل اعتبار عمرانی به طور کلی قایل شدید این وارد می‌شود، در فصول دیگری که طبق قانون سازمان برنامه تصویب شده در صورتی که اعتبار هر فصلی برای جای خودش معین شده، نظرم این بود فردا جناب آقای صفاری ممکن است جناب‌عالی مراجعه بفرمایید به سازمان برنامه که فلان برنامه مربوطه به کارخانه چای که بنا بود اصلاح بشود چه شد؟ آن وقت آقای ابتهاج جواب می‌دهند که شما به طور کلی تصویب کردید از محل اعتبار عمرانی کشور سال به سال اضافه حقوق پزشکان داده شود وآن کار شما را لغو می‌کند و کمک نمی‌کند، این بود که بنده خواستم از آقای وزیر بهداری خواهش بکنم که موافقت بفرمایید این کلمه مربوط به خود در این‌جا قید بشود که این ابهام را برطرف کند (صارمی- بسیار خوب است) تبصره‌ای که در لایحه است این است که مابه التفاوت اشل‌های فوق در سال اول ۱۳۳۵ بالتمام از محل اعتبار عمرانی کشور تأمین و در سال دوم ۱۳۳۶ هفتادو پنج درصد آن از محل اعتبار عمرانی و ۲۵ درصد دیگر در بودجه کل کشور منظور و در سال سوم ۱۳۳۷ پنجاه درصد آن از محل اعتبار عمرانی و پنجاه درصد دیگر در بودجه کل کشور منظور و در سال چهارم (۱۳۳۸) ۲۵ درصد از محل اعتبار عمرانی و ۷۵ درصد بقیه در بودجه کل کشور منظور و از سال ۳۹ به بعد تمام آن در بودجه کل کشور منظور خواهد شد این‌جا اعتبار عمرانی مطلق است (وزیر بهداری- از اعتبار خودمان پیش‌بینی کرده‌ایم) احسنت بنده پیشنهاد کردم که در تمام این کلمات مربوط به خود قید بشود که معلوم بشود مال خودتان است که فردا تجاوز به اعتبارات دیگر کشوری نکنند و بعد به ما جواب ندهند که برنامه کشاورزی را به این جهت انجام ندادیم و بگویند وزارت بهداری آمده حقوق افرادش را از این محل گرفته این است بنده چون کُند ذهنم و تصور می‌کنم که ممکن است از این ماده این استفاده‌ها بشود این کلمه مربوط به خود را پیشنهاد کردم اضافه بشود.

صدرزاده- در لایحه نوشته از اعتبار بهداشت عمومی.

رئیس- آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری- اصلاً جناب آقای عمیدی نوری با تمام دقتی که می‌فرمایند بنده یک روز آن‌جا بودم در سازمان برنامه دو ساعت صحبت فرمودند اصلاً توجه نفرمودند که محل این اعتبار مشخص است، بنابراین چرا مطالبی می‌فرمایند که به آقایان می‌گویند از پول چایی بگیرند اولاً آقای ابتهاج همچو آدمی نیست، که به شما همچو پولی بدهد، علاوه بر این ما اعتبار را مشخص کردیم و ذکر شده از اعتبار بهداشتی و اعتبارات بهداشتی هم مربوط خودمان است و واضح است.

عبدالرحمن فرامرزی- آقا یک بعد از ظهر است.

رئیس- ولی آیین‌نامه حداقل مدت سه ساعت جلسه را چهار ساعت کرده است.

وزیر بهداری- خواهش می‌کنم امروز لایحه را تمام بفرمایید.

رئیس- عده برای رأی کافی نیست.

قنات آبادی- بنده مخالفم با این پیشنهاد.

رئیس- بفرمایید.

قنات آبادی- بنده قبل از این که راجع به پیشنهاد جناب آقای عمیدی نوری صحبت کنم توجه آقایان نمایندگان محترم را به یک مطلبی جلب می‌کنم و آن این است که این لایحه‌ای که الان در دست تصویب است یک لایحه مالی است بنده می‌خواهم آقایان نمایندگان محترم به این مطلب توجه کنند یعنی این خدمت و توجهی که مجلس شورای ملی می‌خواهد به طبقه دانشمند و پزشک کشور بفرمایند باید متوجه باشد که با دادن پیشنهاداتی که ممکن است در سنا بگویند این غیرمالی است و باید رویش بحث بشود به کمیسیون برود با دادن این پیشنهادها این عمل خوبی که می‌خواهید انجام بدهید توی دست‌انداز می‌ندازید، بنابراین از دادن این پیشنهادهایی که ممکن است این لایحه را طولانی بکنید (تیمورتاش- مالی نیست اشتباه می‌فرمایید آن‌ها گفتند که لایحه سازمان برنامه مالی نیست) مطلب دیگر این که (صدرزاده- در مقدمه نوشته‌اند از اعتبار سازمان برنامه مال وزارت بهداری) (حشمتی- مالی است) (تیمورتاش- مالی نیست) ما که با هم بحث نداریم که مالی هست یا نیست ما منظورمان یک مطلب است و آن این است عملی که شما می‌خواهید بکنید طوری نباشد که بگویند این مطلب را آن قدر تویش موش کشتند که نتیجه‌ای بهش مترتب نشد (صحیح است)

رئیس- نسبت باین پیشنهاد اعلام رأی می‌کنیم.

۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- چون عده برای رأی کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه شنبه دستور دنباله این لایحه و دو فوریت لایحه وزارت کشاورزی است.

(یک ساعت و پنج دقیقه بعد از ظهر مجلس ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت‏