مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم


مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۶ فروردین ۱۳۳۳ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵ - نخست‌وزیران: سپهبد فضل‌الله زاهدی (۷ اردیبهشت ۱۳۳۳ تا ) - حسین علاء - رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت

نخست‌وزیر تیمسار سپهبد فضل‌الله زاهدی دوره هچدهم قانونگذاری
حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۴
کابینه حسین علاء دوره هجدهم قانونگذاری
قوانین هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد اول
قوانین هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد دوم
قوانین هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد سوم

فهرست زیر دربرگیرنده ۳۴۳ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی به ترتیب تاریخ تصویب می باشد. قوانین آمده در جلد اول تا سوم به ترتیب موضوعی چاپ شده‌اند.

نمونه 18

نخست‌وزیر سپهبد فضل‌الله زاهدی فروردین ۱۳۳۳ - اسفند ۱۳۳۳

 1. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۳۳ – مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 2. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب تیمسارسپهبد فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر – مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 3. تصمیم قانونی دایر به تمدید بیست روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به مدارک اعلام جرم منتسبه به آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر سابق – مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 4. قانون اجازه برقراری حکومت نظامی در هشت نقطه از منطقه خوزستان برای مدت سه ماه – مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 5. قانون اجازه برقراری حکومت نظامی در سراسر راه‌آهن تا شش کیلومتری اطراف آن برای مدت سه ماه – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 6. قانون اجازه برقراری حکومت نظامی در شهرستان تهران برای مدت سه ماه – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 7. قانون اجازه برقرای حکومت نظامی در پالایشگاه کرمانشاه برای مدت سه ماه – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 8. طرح قانونی راجع به الغای و کان لم یکن بودن طرح قانونی مصادره اموال آقای احمد قوام – مصوب ۲ خرداد ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 9. قانون احازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۳۳ – مصوب ۹ خرداد ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 10. قانون اجازه پرداخت ششصد و سی و شش میلیون ریال از بودجه پیشنهادی سال ۱۳۳۳ وزارت دفاع ملی و مرزبانی – مصوب ۹ خرداد ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 11. تصمیم کمیسیون برنامه درباره مقاطعه کاری لوی ۲۳ راه‌آهن میانه به تبریز – مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 12. قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند – مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 13. انجام وظایف سازمان برنامه در حدود قوانین – مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 14. قانون راجع به الغای قوانین موقتی انحلال دیوان کشور و دادرسی و کیفر ارتش – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 15. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیر ماه ۱۳۳۳ – مصوب ۶ تیر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 16. قانون راجع به حقوق معلم در تمام کشور – مصوب ۱۰ تیر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 17. قانون راجع به تثبیت پشتوانه اسکناس – مصوب ۱۷ تیر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 18. تصمیم کمیسیون برنامه دایر به خودداری از پرداخت وجه داوری به آقای اصغر پناهی – مصوب ۶ شهریور ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه
 19. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ماه ۱۳۳۳ – مصوب ۹ شهریور ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 20. آیین‌نامه معاملات دولتی – مصوب ۱۱ مهر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 21. قانون راجع به اجازه پرداخت اضافه اعتبار سال ۱۳۳۳ وزارت فرهنگ – مصوب ۲۹ مهر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 22. قانون راجع به مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن _ مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی و ۶ آبان ماه ۱۳۳۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ آبان ۱۳۳۳ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 23. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه مهر و آبان ۱۳۳۳ – مصوب ۱۱ آبان ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 24. طرح قانونی الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر محمد مصدق ناشیه از اختیارات – مصوب ۱۸ آبان ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 25. قانون اجازه اعطای بیست میلیون ریال اعتبار به وزارت جنگ – مصوب ۲۰ آبان ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 26. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به انتخاب دو نفر به عنوان قائم مقام مدیر عامل سازمان برنامه – مصوب ۲۲ آبان ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 27. قانون مربوط به دعوت کارمندان از کار برکنار شده در دولت سابق به کار – مصوب ۴ آذر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 28. قانون دایر به قابل مصرف اعتبارات ساختمانی سال‌های ۱۳۳۹ الی ۱۳۳۲ تا آخر سال ۱۳۳۴ – مصوب ۴ آذر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 29. تصمیم کمیسیون برنامه دایر به موافقت با استخدام پنج نفر کارشناس خارجی – مصوب ۶ آذر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 30. تصمیم قانونی دایر به انتخاب شش نفر اعضای هیات نظارت سازمان برنامه ۱۳۳۳ – مصوب ۷ آذر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 31. قانون ترمیم حقوق فرهنگیان – مصوب ۱۱ آذر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 32. آیین‌نامه اجرای قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی مصوبه ۱۳ بهمن ۱۳۰۵ – مصوب ۱۳ آذر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی کمیسیون بهداری
 33. اجازه شمول معافیت و بخشودگی مالیاتی کارخانه قالی‌شویی فنی ایران – مصوب ۱۷ آذر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 34. صورت تقسیم اعتبار شصت میلیون ریال اضافه اعتبار سال ۱۳۳۲ وزارت پست و تلگراف – مصوب ۱۷ آذر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه
 35. تعیین نرخ اضافه مکالمات اعم از دولتی و غیر دولتی – مصوب ۲۴ آذر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی کمیسیون پست و تلگراف
 36. قانون اجازه پرداخت چهاردوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر و دی و بهمن و اسفند ماه ۱۳۳۳ – مصوب ۵ دی ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 37. قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار وزارت کشاورزی جهت دفع آفات نباتی و حیوانی – مصوب ۵ دی ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 38. قانون حمایت کارمندان مسلول و پیش‌گیری بیماری سل – مصوب ۹ دی ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 39. اجازه استخدام آقای فولز لئون تبعه دولت فرانسه متخصص سنگ‌شویی – مصوب ۱۱ دی ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه
 40. قانون مربوط به اصلاح قانون آب و فاضل آب شهر تهران – مصوب ۱۲ دی ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 41. لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی - مصوب ۱۸ دی ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا
 42. قانون اعزام فارغ‌التحصیل‌های رتبه اول دانشکده‌ها و هنرسرای عالی به خارجه – مصوب ۱۹ دی ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 43. قانون اجازه تعویض اسکناس‌های پنجاه و یک صد ریالی – مصوب ۲۳ دی ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 44. قانون بودجه پرسنلی و اداری سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه – مصوب ۲ بهمن ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه
 45. قانون بودجه سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی – مصوب ۳ بهمن ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 46. تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری منتخبه از شعب جهت اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی – مصوب ۷ بهمن ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 47. قانون بودجه سال ۱۳۳۳ مجلس سنا – مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 48. قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبارات سال ۱۳۳۳ – مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 49. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد عدم موافقت نسبت به هزینه تعمیرات وسایط نقلیه منظور در بودجه سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه – مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 50. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد ترتیب خرج مانده اعتبارات برنامه هفت ساله و اعتبارات اضافی سازمان برنامه – مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 51. تصمیم کمیسیون برنامه دایر به تجدید استخدام آقایان دکتر ژان لویی دلسان و دکتر گوستاو بوری کارشناسان خارجی – مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 52. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مربوط به اعتبار راه‌سازی به مبلغ دو هزار و چهار صد و بیست میلیون ریال – مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 53. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد مطالعات مربوط به کارخانه ذوب‌آهن و تهیه طرح و مشخصات آن – مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 54. قانون مربوط به اجازه تحصیل اعتبار از کشورهای متحده امریکای شمالی و انگلستان – مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 55. قانون اجازه مبادله موافقت‌نامه حل مسایل مرزی و مالی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 56. قانون راجع به تشکیل آموزشگاه افسریاری – مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 57. قانون تمدید مدت رسیدگی کمیسیون‌های مشترک به لوایح تصویبی آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات – مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 58. قانون مربوط به اخذ یک هزارم از معاملات ثبتی جهت کمک به شیر و خورشید سرخ ایران – مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 59. تصمیم قانونی دایر به اجازه مصرف مبلغ ۲۵ میلیون ریال از اعتبار مندرج در ماده یک تصمیم مورخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۳۳ – مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه
 60. تصمیم قانونی دایر به تعیین اعتبار جهت استخدام هشت نفر متخصصین خارجی - مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه
 61. تصمیم قانونی دایر به اجازه تمدید استخدام شش نفر معلمین آلمانی شاغل در دانشسراها – مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 62. تصمیم قانونی دایر به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول ششگانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه – مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه
 63. تصمیم قانونی راجع به انتخاب دو نفر جهت عضویت شورای عالی نفت ۱۳۳۳ – مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 64. قانون اجازه پرداخت اعتبار اضافه وزارت دادگستری – مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 65. تصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم راجع به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول ششگانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه
 66. تصمیم کمیسیون برنامه در مورد اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳ چهت هزینه‌های پرسنلی و جاری فروردین ماه ۱۳۳۴ سازمان برنامه – مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 67. قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

نخست‌وزیر حسین علاء - ۲ فروردین ۱۳۳۴ - ۲۹ اسفند ۱۳۳۴

 1. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر فروردین ۱۳۳۴- مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 2. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۳۴ – مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۳۴
 3. قانون اجازه مبادله موافقت‌نامه سرویس‌های حمل و نقل هوایی بازرگانی منعقده بین ایران و دانمارک – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۴ ‌
 4. قانون اجازه مبادله موافقت‌نامه سرویس‌های حمل و نقل هوایی بازرگانی منعقده بین ایران و ترکیه – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۴ ‌
 5. قانون اجازه مبادله عهدنامه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۴ مودت بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور هاشمی اردن - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۴
 6. تصمیم متخذه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ کمیسیون برنامه دایر به اصلاح تبصره ۳ ماده واحده مربوط به تعیین اعتبار جهت استخدام هشت نفر متخصصین خارجی - مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ ‌
 7. تصمیم مربوط به تعیین سه نفر دیگر سرپرست معاونت به استثنای دو نفر معاونین فعلی سازمان برنامه و وظایف آنها - مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ ‌
 8. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه - مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ ‌
 9. قانون برقراری وظیفه و مستمری درباره عده‌ای از کارمندان و مامورین سابق دولت و وراث آنها – مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۴ ‌
 10. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به افزایش عده کارمندان کادر مرکزی سازمان برنامه - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۴ ‌
 11. قانون اجازه پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۴ ‌
 12. تصمیم قانونی راجع به قابل تعهد و مصرف بودن اعتبارات راه‌سازی و تعمیرات وزارت راه در سالهای ۳۲ و ۳۳ تا آخر‌سال ۱۳۳۴ - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۴ ‌
 13. قانون راجع به تمدید مدت معافیت بقیه مشمولین سنوات ۱۳۰۶ تا پایان سال ۱۳۱۱ – مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۴
 14. قانون راجع به اجازه استخدام ۲۲ نفر مهندس و متخصص آلمانی جهت اداره تسلیحات ارتش – مصوب ۲ خرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 15. قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی – مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 16. قانون راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی ‌فلات قاره ایران - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 17. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه – مصوب ۱ تیر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 18. تصمیم دایر به اجازه استخدام ده نفر متخصصین خارجی از کشور آلمان غربی – مصوب ۳ تیر ۱۳۳۴ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی
 19. قانون مربوط به احتساب مدت نمایندگی سناتورها جزو سنین خدمت – مصوب ۸ تیر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 20. قانون مربوط به اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها – مصوب ۲۲ تیر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 21. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه – مصوب ۲۴ تیر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 22. قانون تاسیس بنگاه خالصجات کشور - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۳۴ کمیسیون های مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا
 23. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد دعوت به کار دویست نفر کارمند قضایی – مصوب ۱ اخرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 24. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر امرداد ۱۳۳۴ – مصوب ۸ امرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 25. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی نسبت به ترمیم حقوق و مزایای افراد و افسران ژاندارمری – مصوب ۹ امرداد ۱۳۳۴ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 26. تصمیم متخذه کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی در مورد اجرای قانون تعلیمات اجباری در چند نقطه کشور – مصوب ۱۰ امرداد ۱۳۳۴ کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی
 27. قانون اصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور - مصوب ۱۱ امرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 28. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه نسبت به موافقین با تامین اعتبار هشتاد میلیون ریال از دویست میلیون ریال مندرج در بند ۵ برنامه‌های فوری راه‌آهن مصوب اسفند ۱۳۳۴ – مصوب ۱۱ امرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 29. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه در امرداد ۱۳۳۴ – مصوب ۱۱ امرداد ۱۳۳۴
 30. قانون مربوط به ترمیم حقوق کمک آموزگاران – مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 31. قانون مربوط به اجازه اجرای ۲۴ فقره از لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق – مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 32. تصمیم قانونی راجع به اعطای اختیار به کمیسیون بودجه در مورد تشخیص ضرورت جهت خرید اتومبیل – مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 33. تصمیم قانونی راجع به تمدید مدت سه ماده در مورد اختیار کمیسیون بودجه مربوط به بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۳۴ – مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 34. تصمیم متخده کمیسیون بودجه دایر به موافقت با استخدام آقای دکتر منصور شمسا کارشناس اپیدمولوژیک – مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 35. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال از اعتبار بودجه تفصیلی اداره کل هواپیمایی کشوری - مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 36. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی درباره استخدام آقای مهندس عزت‌الله مخاطب رفیعی مهندس الکترومکانیک و متالوژی - مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 37. قانون راجع به اعطای شصت میلیون ریال اعتبار جهت هزینه دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های تهران – مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 38. قانون مربوط به اعطای یک صد و هشتاد میلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ جهت تاسیس مدارس و کلاس‌های جدید – مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 39. قانون راجع به اعطای بیست میلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت دارایی - مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 40. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳‌سازمان برنامه در شهریور ماه ۱۳۳۴ – مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 41. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد اجازه مصرف ۴۵ میلیون ریال جهت برنامه فوری‌کارخانجات کنسرو و خشکبار – مصوب ۱ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 42. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد برنامه عملی ساختمان سدهای کوچک - مصوب ۱ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 43. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی درباره استخدام آقای مهندس والتر نیهوس تبعه سویس برای مدت‌ هشت ماه - مصوب ۱ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 44. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی دایر به اصلاح ماده واحده مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ - مصوب ۱ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 45. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید چهار دستگاه جیپ برای حمل و نقل پست‌های زاهدان و چاه‌بهار - مصوب ۸ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 46. تصمیم متخذه مورخ ۳۴٫۷٫۱۲ کمیسیون بودجه در مورد اجازه خرید تعدادی کامیون و وانت و استیشن و جیپ جهت‌رفع نیازمندی وزارت پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۱۲ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 47. تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران ۱۳۳۴ - مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 48. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید هفت دستگاه وانت باری جهت اداره هواپیمایی کشوری - مصوب ۱۹ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 49. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام عده‌ای آموزگار، دبیر، دانشیار و پزشک - مصوب ۱۹ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 50. قانون راجع به اجازه پرداخت یک صد و پنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی، رهنی و کشاورزی - مصوب ۲۵ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 51. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف مبلغ چهارصد میلیون ریال از باقیمانده فصل ششم قانون برنامه‌هفت‌ ساله - مصوب ۲۶ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 52. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳‌ سازمان برنامه در مهر ماه ۱۳۳۴ - مصوب ۲۶ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 53. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد برنامه عملی تعویض خط راه‌آهن اندیمشک - اراک و خرید ۵۳۰ واگن - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 54. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اصلاح بند ۳ از فصل ششم برنامه‌های فوری - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 55. قانون اجازه الحاق دولت ایران به پیمان همکاری متقابل منعقده بین دولتین عراق و ترکیه - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 56. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت کارگاههای ساختمانی‌ و تعمیراتی دانشگاه - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 57. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام شش نفر مهندس معدن جهت وزارت اقتصاد ملی - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 58. تصمیم کمیسیون بودجه مربوط به تبدیل با حسن سه دستگاه انومبیل سواری وزارت فرهنگ و خرید سه دستگاه جیپ - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 59. قانون اجازه پرداخت یک صد میلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت راه جهت تامین کسر اعتبار سال ۱۳۳۴ – مصوب ۲ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 60. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد برنامه عملی کمک به زارعین خشخاش و نگهداری بنگاه‌های دامپروری و دامپزشکی - مصوب ۳ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 61. تصمیم متخذه مورخ ۳ آبان ۱۳۳۴ کمیسیون برنامه دایر به اصلاح تبصره یک ماده واحده مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۳۴‌ کمیسیون برنامه - مصوب ۳ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 62. قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک – مصوب ۷ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 63. تصمیم کمیسون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت مدیر کل گمرک - مصوب ۷ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 64. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری برای قسمت معادن - مصوب ۷ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 65. تصمیم متخذه مورخ ۳۴٫۸٫۷ کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید آمبولانس و استیشن و جیپ و اتومبیل سواری جهت‌ وزارت بهداری - مصوب ۷ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 66. تصمیم متخذه مورخ ۷ آبان ماه ۳۴ کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید بیست دستگاه کامیون دو تن جهت‌ گمرکخانه‌های جنوب - مصوب ۷ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 67. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام عده‌ای جهت احتیاجات کادر فنی درشهرستان‌ها از طرف وزارت بهداری - مصوب ۷ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 68. تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید ده دستگاه جیپ برای اداره کل گمرکات جهت شهرستان‌ها - مصوب ۷ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 69. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد اصلاح بند ۳ از فصل دوم برنامه‌های فوری سازمان برنامه - مصوب ۱۰ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 70. بودجه اداری و پرسنلی سال ۱۳۳۴ سازمان برنامه – مصوب ۱۳ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 71. تصمیم کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد اجازه پرداخت حق مقام به متصدیان مشاغل حساس و پر مسولیت سازمان برنامه – مصوب ۱۳ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 72. تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید بیست دستگاه اتومبیل برای اداره آمار و ثبت احوال – مصوب ۱۷ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 73. تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید بیست دستگاه اتومبیل برای اداره آمار و ثبت احوال - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 74. تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سورای جهت وزارت بهداری - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 75. تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه تعویض یک دستگاه اتومبیل سواری بنگاه دامپروری وزارت کشاورزی – مصوب ۲۱ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 76. تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتوبوس جهت دانشکده دامپزشکی - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 77. تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه فروش و تعویض پنج دستگاه اتومبیل شرکت سهامی شیلات ایران - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 78. تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام کارمندان و کارمندان فنی مورد ضرورت دانشکده پزشکی تهران - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 79. قانون فروش خالصجات – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 80. تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت اداره کشاورزی آذربایجان و دفع آفات نباتی – مصوب ۲ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 81. قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی – مصوب ۲ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 82. تصمیم قانونی دایر به منع تعقیب آقای احمد اعتبار – مصوب ۱۲ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 83. قانون مربوط به اجازه پرداخت تفاوت ترمیم حقوق آموزگاران – مصوب ۱۴ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 84. تصمیم قانونی راجع به تمدید مجدد اختیار کمیسیون بودجه نسبت به رسیدگی به بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۳۴ تا آخر سال جاری – مصوب ۱۴ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 85. قانون مربوط به اجازه اختصاص ده میلیون دلار از اعتبار قرضه آمریکا برای کمک به بودجه سال جاری کشور - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 86. تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اصلاح بودجه تفضیلی سال ۱۳۳۴ وزارت جنگ – مصوب ۱۵ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 87. قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش – مصوب ۱۷ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 88. تصمیم کمیسیون بودجه نسیت به اتومبیل‌های بنگاه کل دارویی ایران – مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 89. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام ده نفر بهساز به عنوان قراردادی - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 90. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های شرکت سهامی فرش ایران - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 91. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های بنگاه مستقل آبیاری - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 92. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های بنگاه شیمیایی - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 93. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های بنگاه دامپروری – مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 94. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های اداره کل انتشارات و تبلیغات - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 95. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های شرکت سهامی معاملات خارجی - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 96. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های بانک کشاورزی - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 97. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های بنگاه جنگل‌ها - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 98. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های شرکت سهامی بیمه ایران در مرکز و شهرستان‌ها - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 99. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیلهای بنگاه خالصجات در مرکز و شهرستانها - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 100. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های شرکت سهامی شیلات ایران - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 101. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های وزارت فرهنگ – مصوب ۱۹ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 102. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیلهای وزارت کشاورزی - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 103. تصمیم قانونی دایر به منع تعقیب آقای دکتر علی امینی وزیر سابق دادگستری – مصوب ۱۹ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 104. آیین‌نامه استخدامی کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران – مصوب ۲۰ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی کمیسیون پست و تلگراف و تلفن و کمیسیون استخدام
 105. قانون مربوط به اجازه پرداخت سی میلیون ریال اعتبار هزینه انتخابات نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی – مصوب ۲۲ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 106. تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور راجع به حقوق بازنشستگان – مصوب ۲۲ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 107. تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای مهندس پرویز نیلوفری جهت آزمایشگاه جنگل و چوب‌شناسی دانشکده کشاورزی – مصوب ۲۲ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 108. تصمیم کمیسیون بودجه نسبت به اجازه پرداخت حق گماشته معادل حقوق و مزایای فعلی پاسبانان به افسران جزء و افسران ارشد و همردیفان آنها – مصوب ۲۲ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 109. قانون بالا بردن میزان حداکثر حقوق ثابت کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء و مدد معاش اولاد – مصوب ۲۸ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 110. تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض اتومبیل سفارت شاهنشاهی ایران در جده – مصوب ۲۹ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 111. قانون مربوط به عهدنامه مودت بین ایران و ایسلند – مصوب ۳۰ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 112. قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو – مصوب ۳۰ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 113. قانون مربوط به عهدنامه مودت بین ایران و لبنان - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 114. قانون مربوط به عهدنامه صلح با دولت ژاپن - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 115. قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 116. قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی ایران و آلمان - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 117. قانون عهدنامه مودت بین ایران و ایتالیا - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 118. قانون مربوط به موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 119. قانون تصویب قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور منعقده در بوئنوس آیرس در سال ۱۳۳۱ - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 120. تصمیم متخذه بودجه در مورد اتومبیلهای اداره کل ثبت اسناد – مصوب ۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 121. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های اداره حسابداری کل ساختمان راه‌آهن - مصوب ۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 122. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های اداره کل هواپیمایی کشوری - مصوب ۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 123. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های دارایی شهرستان‌ها - مصوب ۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 124. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های وزارت کشور در مرکز و شهرستان‌ها - مصوب ۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 125. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های وزارت راه - مصوب ۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 126. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های اداره کل غله و نان در مرکز و شهرستان‌ها - مصوب ۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 127. قانون مربوط به تبدیل وضع بانک سپه به صورت شرکت سهامی - مصوب ۵ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 128. قانون راجع به تمدید مدت اجازه اجرای ۲۱ فقره لایحه از ۲۴ فقره لوایح مصوب آقای دکتر محمد مصدق - مصوب ۵ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 129. قانون متمم قانون مربوط به اعطای یک صد و هشتاد میلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ جهت تاسیس مدارس و کلاس‌های جدید – مصوب ۷ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 130. تصمیم قانونی دایر به رد طرح مربوط به عفو و آزادی خلیل طهماسبی – مصوب ۱۰ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 131. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های وزارت بازرگانی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 132. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های موسسه واکسن و سرم‌سازی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 133. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های دانشگاه تبریز - مصوب ۱۰ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 134. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های دولتی در بنگاه بنادر و کشتیرانی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 135. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام چهل و پنج نفر مهندس و لیسانسیه و تکنیسین‌برای بنگاه مستقل آبیاری - مصوب ۱۰ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 136. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های بنگاه تهیه بذر چغندر قند - مصوب ۱۰ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 137. آیین‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب آبان ۱۳۳۴ – مصوب ۲۵ آذر ۱۳۳۴ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین و ۴ دی ۱۳۳۴ کمیسیون مشترک بهداری مجلسین و ۱۱ دی ۱۳۳۴ کمیسیون کشاورزی مجلسین
 138. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه تعویض اتومبیل سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در دهلی نو – مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 139. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های وزارت کار - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 140. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های انستیتو پاستور ایران - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 141. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های نخست‌وزیری - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 142. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های بنگاه کشاورزی ورامین و کشاورزی کرج - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 143. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه نسبت به اتومبیل‌های اداره کل آمار و ثبت احوال - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 144. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام سه هزار نفر پاسبان و ردیف افراد شهربانی کل کشور - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 145. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های تابعه آن - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 146. تصمیم متخذه بودجه در مورد اتومبیل‌های وزارت پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 147. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه خرید دو دستگاه جیپ و دو دستگاه کامیون جهت‌ بنگاه مستقل آبیاری - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 148. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام آقای دکتر یثربی‌نژاد به سمت پزشک قانونی - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 149. تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورایملی دایر به تعیین هیجده اتومبیل دولتی جهت وزارت دارایی – مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 150. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های موجود بنگاه کل صادرات تریاک ایران و ادارات‌ تابعه - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 151. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های دانشگاه تهران و بنگاه‌های تابعه آن - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 152. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های اداره کل گمرک - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 153. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های موجود در وزارت امور خارجه - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 154. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های موجود در وزارت دادگستری - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 155. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به تعیین ۳۵ اتومبیل دولتی جهت دخانیات - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 156. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی درباره استخدام آقای مهندس ژرژ فون پتس - مصوب ۲۰ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 157. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی درباره استخدام یک نفر متخصص شیمیست خارجی برای مدت یک‌ سال - مصوب ۲۰ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 158. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد کارمندانی که با رتبه قضایی در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی‌ و موسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند مشغول خدمت می‌باشند - مصوب ۲۰ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 159. قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۱ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 160. قانون تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۲۱ تا پایان ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۴ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 161. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید و تعویض اتومبیل‌های سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های دولت‌ شاهنشاهی ایران در خارجه - مصوب ۲۴ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 162. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به حذف تبصره ماده ۶ بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۴ وزارت فرهنگ - مصوب ۲۴ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 163. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای دکتر پزشکپور مستشفی جهت بنگاه پاستور - مصوب ۲۴ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 164. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد ۲۹۹ دستگاه اتومبیل اداره کل قند و شکر - مصوب ۲۴ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 165. قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری – مصوب ۳ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی
 166. قانون راجع به لغو گذرنامه برای مسافرت عراق و سوریه - مصوب ۳ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی
 167. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ جهت تصفیه‌خانه سازمان آب تهران - مصوب ۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی
 168. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه آمبولانس جهت اداره کل هواپیمایی کشوری - مصوب ۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی
 169. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن و دو دستگاه جیپ و یک دستگاه وانت جهت‌ کارخانه شیر پاستوریزه - مصوب ۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی
 170. قانون مربوط به ورود افسران احتیاط و ذخیره ارتش – مصوب ۵ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ فروردین ماه ۱۳۳۵ مجلس سنا
 171. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی دایر به افزایش مبلغ ۱۲۵۰۰۰ دلار دیگر به اعتبار مصوب ۱۴‌اسفند ۱۳۳۳ کمیسیون برنامه – مصوب ۷ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 172. تصمیم کمیسیون برنامه دایر به اجازه استخدام چند نفر منشی و متخصص جهت سازمان برنامه - مصوب ۷ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی
 173. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره خرید یک دستگاه استیشن جهت دانشکده فنی - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی
 174. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره خرید دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه استیشن جهت دانشکده پزشکی - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی
 175. قانون راجع به تمدید مدت استخدام آقای آندره گدار تبعه دولت فرانسه برای مدیریت کل اداره باستان‌شناسی – مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 176. قانون راجع به تفکیک وزارت اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن – مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 177. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد خرید اتومبیل‌های تصویب شده جهت وزارت امور خارجه - مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 178. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به کان‌لم‌یکن بودن تصمیم مورخ ۲۴ دی ۱۳۳۴ مربوط به حقوق کارمندان قضایی ‌سایر وزارتخانه‌ها - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 179. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد پرداخت ششصد ریال فوق‌العاده به پلیس گمرک و بازرسان پلیس گمرک - مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 180. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض اتومبیل سرکنسولگری ایران در اسلامبول - مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 181. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه وانت و یک دستگاه اتوبوس جهت دانشکده کشاورزی‌ شیراز - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 182. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه راجع به اجازه خرید زمین به منظور تکمیل عمارت استانداری گیلان - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 183. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه استخدام یک نفر مهندس خارجی جهت سرپرستی دیزل‌های کارخانه سیمان‌ ری و سایر دیزل‌ها - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 184. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف هشت میلیون ریال از محل چهل میلیون ریال - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 185. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف چهار میلیون و سیصد و بیست هزار ریال جهت مهندسی زراعی ازمحل چهل میلیون ریال - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 186. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه استخدام یک نفر متخصص خارجی برای اداره امور مهمانخانه بوعلی‌ همدان - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 187. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف از اعتبارات برنامه‌های اجرایی وزارت کشاورزی و وزارت بهداری ‌جهت تهیه وسایط نقلیه - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 188. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف مبلغی از چهل میلیون ریال جهت کمبود اعتبارات بنگاه دامپروری - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 189. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف هفتاد میلیون ریال مندرج در ردیف یک ماده واحده مصوب سوم‌ آبان ۱۳۳۴ - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 190. قانون مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 191. قانون مربوط به موافقت‌نامه راجع به سرویس‌های حمل و نقل هوایی بازرگانی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هلند - مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 192. قانون مربوط به موافقت‌نامه راجع به سرویس‌های حمل و نقل هوایی بازرگانی منعقده بین دولتین ایران و نروژ - مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 193. قانون مربوط به موافقت‌نامه راجع به سرویس‌های حمل و نقل هوایی بازرگانی منعقده بین دولتین ایران و سوئد - مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 194. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اختصاص یک دستگاه اتومبیل جهت مدیر کل بازرسی وزارت دارایی – مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 195. آیین‎نامه پرداخت کمک به کارمندان اداری وزارت دادگستری و ثبت اسناد – مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۳۴ کمیسیون دادگستری مجلسین
 196. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام خدمتگزاران جزء محلی هفت نمایندگی جدیدالتاسیس شاهنشاهی در کشورهای خارج – مصوب ۲ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 197. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مشترک مجلسین در مورد چهار فقره طرح‌های اجرایی – مصوب ۲ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 198. قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور – مصوب ۸ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 199. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض اتومبیل آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۹ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 200. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد تعویض یک دستگاه اتومبیل سواری وزارت صنایع و معادن - مصوب ۹ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 201. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه راجع به اجازه استخدام آقای مهندس احمد مطهری جهت دانشیاری رشته شیمی‌هنرسرای عالی - مصوب ۹ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 202. قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان – مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 203. قانون راجع به اجازه استفاده از باقیمانده و صرفه جویی اعتبار منظور در ردیف ۷۰ درصد بودجه کل کشور (اعتبار دفع ملخ) – مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 204. قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد مبادله بین‌المللی مدارک و نوشتجات رسمی و نشریات علمی و ادبی - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 205. قانون مربوط به عهدنامه مودت بین دولت ایران و دولت سوریه - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 206. قانون مربوط به موافقت‌نامه به منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 207. قانون مربوط به اصلاح ماده ۴۹ قانون ثبت احوال - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 208. قانون اجازه پرداخت کمبود اعتبار حقوق و مزایای افسران و افراد ژاندارمری و فوق‌العاده پاسبانی شهربانی کل کشور - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 209. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل شورولت سواری جهت دفتر مخصوص شاهنشاهی و آقای مهندس مهدوی نماینده دولت در خوزستان - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 210. قانون راجع به تمدید خدمت افسری وظیفه از یک سال به یک سال و نیم - مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 211. قانون مربوط به آمار و سرشماری - مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 212. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید پنج دستگاه اتومبیل جهت وزارت دادگستری - مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 213. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل برای کمیسیون مرزی ایران و پاکستان - مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 214. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد یک دستگاه اتومبیل سواری جهت آقای مدیر کل بودجه - مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 215. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین دایر به اجازه استفاده تا حدود پنجاه میلیون دلار از اعتبارات داخلی و خارجی - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 216. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد دوازده فقره برنامه تفصیلی - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 217. قانون راجع به اجازه ضرب مسکوک ده ریالی نیکلی - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 218. قانون تمدید مدت اجرای قانون مصوب ۲۵ آذر ۱۳۳۴ مربوط به تمدید اجرای موقت ۲۴ فقره لوایح تقدیمی تا آخر آبان ماه ۱۳۳۵ - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 219. قانون راجع به برقراری وظیفه درباره وراث مرحوم عبدالصاحب صفایی - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 220. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد انتقال مابقی اعتبارات سال ۳۴ سازمان برنامه به سال‌های بعد - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 221. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اجازه استخدام پرستار فارغ‌التحصیل و پرستار جزء برای بیمارستان‌های جدیدالتاسیس دانشکده‌های پزشکی شهرستان‌ها - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 222. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت آقای وزیر بازرگانی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 223. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام ششصد نفر آموزگار - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 224. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد بودجه اداری سال ۱۳۳۵ سازمان برنامه - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 225. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد نوزده فقره برنامه تفصیلی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 226. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد بیست و شش فقره برنامه تفصیلی سازمان برنامه - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 227. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام یک نفر متخصص خارجی جهت خریدهای سازمان برنامه - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 228. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه اجرای آیین‌نامه‌های استخدامی و معاملات به عنوان‌آزمایش - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

- ۲ فروردین ۱۳۳۵ - ۲۶ فروردین ۱۳۳۵

 1. قانون راجع به تاسیس دبستان‌های چهار کلاسه ملی و دبیرستان‌های غیر دولتی – مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 2. قانون راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران - مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 3. قانون مربوط به پرداخت مستمری به وراث افسران و درجه‌داران و همردیفان و سایر مستخدمین ارتش که در راه انجام وظیفه تلف یا کشته شده‌اند - مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 4. قانون مربوط به اصلاح مواد ۱۹ و ۳۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش - مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 5. قانون متمم قانون نظام وظیفه عمومی و روش جدید سربازگیری - مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 6. قانون مالیات بردرآمد و املاک مزورعی و مستغلات و حق تمبر - مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 7. آیین‌نامه تقویم مزایای غیرنقدی حقوق‌بگیران موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون – مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 8. آیین‌نامه طبقه‌بندی پزشکان و جراحان موضوع تبصره ۱ بند ۱ ماده ۷ قانون - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 9. آیین‌نامه تعیین نرخ اجناس مشمول مالیات و ممیزی املاک مزروعی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 10. آیین‌نامه جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 11. آیین‌نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیات کارشناسی مستغلات موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 12. آیین‌نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲ قانون - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 13. آیین‌نامه طرز رسیدگی کمیسیون‌های تشخیص مالیات بردرآمد موضوع ماده ۲۱ قانون - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 14. آیین‌نامه هزینه‌های قابل قبول و استهلاک موضوع تبصره ۱ ماده ۶ قانون - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 15. آیین‌نامه اقدامات اجرایی برای وصول مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 16. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام چهل نفر پزشک و بیست نفر آبله‌کوب و چهل نفر کمک پرستارجهت وزارت بهداری - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 17. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد تکمیل کادر فنی مؤسسه رازی - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 18. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ برای دانشگاه تبریز - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 19. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل استیشن برای اداره هنرهای زیبا - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 20. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد تکمیل دبستان ثریای مسجد سلیمان - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 21. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد یک دستگاه آمبولانس جهت موسسه واکسن و سرم‌سازی رازی - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 22. تصمیم متخذه کمیسین بودجه راجع به اجازه استخدام پنج نفر مهندس ساختمان جهت وزارت فرهنگ - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 23. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه نسبت به اتومبیل جیپ شماره ۱۷۹۱ واگذاری سازمان برنامه به بنگاه شیمیایی - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 24. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه ماشین سواری جهت استانداری کرمان - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 25. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت وزارت دارایی - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 26. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید سه دستگاه جیپ جهت بنگاه خالصجات - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 27. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد پرداخت اضافات عده‌ای دبیر و آموزگار اداره هنرهای زیبای کشور - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 28. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد تعویض اتومبیل‌های سفارت شاهنشاهی ایران در بلگراد و مسکو و ورشو - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 29. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۴ اداره سرپرستی محصلین ایرانی در اروپا و آمریکا - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 30. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه کامیون جهت دانشگاه تبریز - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 31. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد فوق‌العاده روزانه مامورین در داخل و خارج کشور - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 32. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره تعویض یک دستگاه اتوبوس موسسه واکسن و سرم‌سازی رازی - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 33. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید پنج دستگاه کامیون سبک جهت وزارت کشاورزی - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 34. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اضافات دبیران و آموزگاران هنرسرای عالی - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 35. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد موظفین و بازماندگان بازنشستگان قبل از سال ۱۳۲۵ - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 36. قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 37. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 38. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 39. آیین‌نامه اصول تشکیلات و وظایف هیات عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده ۴۱ قانون - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمسیون وزارت دارایی
 40. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت استانداری استان پنجم - مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 41. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید پنجاه دستگاه اتومبیل جهت وزارت راه - مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 42. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید ۱۰۷ دستگاه جیپ جهت اداره کل آمار و ثبت احوال - مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 43. قانون راجع به استخدام چهار نفر متخصص و استاد فنی موسیقی از کشور اتریش جهت هنرستان موسیقی کشور - مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 44. قانون راجع به ارزش گواهینامه فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های رانندگی و مکانیکی ارتش - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 45. قانون تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۲۸ تا پایان سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 46. بودجه عمرانی سال ۱۳۳۵ اداره کل راه - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه
 47. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه صورت دیون ضمن بودجه سال ۱۳۳۴ وزارت امور خارجه - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 48. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۵ دانشگاه تهران - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 49. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید چهار دستگاه جیپ جهت وزارت صنایع و معادن - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 50. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد خرید یک دستگاه کامیون سه‌ تن و یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 51. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد استفاده از مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال باقیمانده اعتبار ساختمانی ‌وزارت دادگستری - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 52. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید چند دستگاه اتومبیل جهت وزارت پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 53. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد انتقال ۲۶۰ نفر کارگران کارخانه چیت‌سازی سازمان برنامه به وزارت پست وتلگراف و تلفن - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 54. قانون مربوط به ورود افسران احتیاط و ذخیره به خدمت ارتش - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۳۵