مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۳۲ نشست نخست

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۳۲ نشست نخست

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۱۸

جلسه: ۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۳۲

فهرست مطالب:

۱- نطق افتتاحیه آقای رئیس‏

۲- اجرای مراسم تحلیف‏

۳- اقتراع شعب شش گانه‏

۴- توضیحات آقای رئیس، تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست سنی آقای اورنگ و منشی‌گری آقایان: جلیلوند، کاشانی، محمود افشار، رضایی تشکیل گردید.

۱- نطق افتتاحیه، آقای رئیس

رئیس- به درگاه خداوند قادر متعال سپاسگزاریم که هیجدهمین دورة قانون‌گذاری مجلس شورای ملی از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی گشایش یافت و امیدواریم عنایات الهی شامل حال گردد و عموم آقایان نمایندگان محترم موفق شوند تا بر نیات عالی شاهانه در تأمین رفاه و آسایش ایرانیان و حفظ مجد و عظمت و استقلال ایران عزیز و تحکیم مبانی مشروطیت و آزادی و صیانت قانون اساسی جامه عمل بپوشانند و این دوره را با سعادت و آبرومندی به پایان برسانیم (انشاءالله) زاید می‌دانم این تذکر را، لکن تذکر انسان در هر نعمتی سبب بقا آن نعمت است، اگر بیاد آقایان بیاید ایام گذشته و سوانح در ایام گذشته و شهامت‌های افراد در ایام گذشته مقابل سوانح و واردات همینکه بحمدالله تعالی از همه آن محنت‌ها و سوانح به سلامتی عبور کرده واین روز را با آرامش خاطر و خیال در این خانه ملت عزیز ایران جمع شده‌ایم حقیقتاً و از صمیم قلب به درگاه خدا شکرگذاریم (احسنت) از ملک آمین وز ماها دعای فقط از خداوند توفیق خدمتگزاری می‌طلبم که حق تعالی به ما توفیق عنایت کند مردم (انشاء الله تعالی) اکنون اگر اجازه می‌فرمایید مقدم بر هر وظیفه‌ای تحلیف و قسمت است و در آن وظیفه با نهایت ایمان و اخلاص شروع کنیم و امیدواریم باز توفیق حق ما را ثابت نگاه بدارد (نمایندگان - انشاءالله) این توفیقش از حق است.

۲- اجرای مراسم تحلیف.

رئیس- اکنون طبق آیین‌نامه باید مراسم تحلیف اجرا شود. کلام الله را بیاورید. (در این موقع کلام‌الله مجید را با احترامات لازمه به مجلس آورده و عموم حضار قیام نموده و متن قسم‌نامه به شرح ذیل بوسیلة آقای رئیس جمله قرائت و آقایان نمایندگان به همان ترتیب تکرار نمودند). ما اشخاصی که در ذیل امضا کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مهبا امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران. (بدواً آقای رئیس قسم‌نامه را امضا نموده و بعداً آقایان نمایندگان به شرح ذیل به وسیلة ایشان اعلام و در محل نطق حاضر و امضا نمودند).

آقایان: محمود رضایی علی اکبر جلیلوند، محمود افشار، حاج سید مصطفی کاشانی، حسین صدقی، دکتر سید جواد حمزوی، حاج سیدشمس‌الدین قنات آبادی (ضمن امضا قسم اظهار نمود خداوند به همه ما توفیق بدهد که به قسم خودمان وفادار بمانیم)، مهندس هرمز شاهرخ شاهی، یارافشار، کیقباد ظفره، غلامحسین بوربور، کاظم شیبانی صالح، سید مهدی پیراسته.

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید این تذکر را عرض کرده باشم در موقعی که آقایان مشغولند قسم‌نامه را امضا می‌کنند و آقایان دیگر ناظر این منظره مقدس هستند اگر صحبت خارجی نکنیم بادت اولیتر است. (قنات آبادی- اگر کلمات مقدس گفته شود اشکالی ندارد). (مجدداً اسامی آقایان نمایندگان به قرار ذیل به وسیلة آقای رئیس قرائت و در محل نطق حاضر و قسم‌نامه را امضا نمودند).

آقایان: بزرگ‌نیا، داراب، مهندس کاظم جفرودی، عبدالله توماج، محمدرضاامید سالار، سید محمدعلی شوشتری، دکتر عیسی قلی امیر نیرومند، علی‌محمد غضنفری، محمدعلی صفاری، سیداحمد صفایی، دکتر حسین پیرنیا، صراف‌زاده، مهدی لاری، محمدعلی مسعودی، محسن اسفندیاری، محسن‌اکبر، احمد فرامرزی، محمدباقر بوشهری، حسین عاملی، فتح‌الله پورسرتیپ، (گفته شد مسافر هستند)، مرتضی حکمت، محسن افشار صادقی، احمد بیات‌ماکو، نورالدین امامی‌خوئی، عماد تربتی، حمیدیه (در موقع امضا اظهار نمود خداوند توفیق بدهد که مثل دوره گذشته عهد و پیمان و قسمی که خورده‌ایم نشکنیم)، (شوشتری- آن دوره قانونی نبود)، (میر اشرافی- دوره قانونی بود دولت قانونی نبود)، جهانگیر تفضلی، حیدر شفیعی، مهدی صدرزاده، غلامحسین صارمی، عبدالصاحب صفایی‌حائری، اسمعیل قوامی، سیدضیاالدین نقابت، مهدی معین‌زاده، باقری (گفته شد مسافر هستند)، سیداسدالله موسوی، عباس‌قلی عرب شیبانی، غلامحسین قراگزلو، صادق نراقی، سیدحسین خاکباز، محمدهاشم وکیل، عباس حشمتی، ابوالحسن عمیدی نوری، دکتر عبدالحمید مجیدی آهی، منوچهر تیمورتاش، محمد عباسی، دکتر سعید حکمت، ارسلان خلعت بری (گفته شد- نیستند)، مهدی مشایخی، مصطفی تجدد، علی‌محمد دهقان، محمدصادق بوشهری، عبدالحمید بختیار، سیدمهدی میراشرافی، عبدالرحمن فرامرزی، امان‌الله اردلان، عنایت الله نصیری، سیدمحمد قرشی، سعید مهدوی، عبدالله سعیدی، یار محمد شادلو (گفته شد- نیستند)، امیرحسین خزیمه علم، عبدالحمید سنندجی، رضا حکمت، محمدحسین استخر، محمود محمودی، امیر تیمور کلالی (اظهار شد- نیستند)، رضا کدیور، حسن مکرم، عبدالله ایلخانی‌زاده، محمود جلیلی، حسام‌الدین دولت آبادی، حیدرعلی برومند، زین العابین سالاربهزادی، دکتر عبدالحسین مشیرفاطمی، سلطان‌مراد، بختیار.

رئیس- آقایانی که اعتبارنامة آنها نرسیده یا دیر رسیده یعنی امروز رسیده که تشریفات آن انجام نشده یعنی سواد کردن و سایر کارهای آن نشده است اسم‌شان در این لیست داخل نبود این تشریفات که انجام شد و اسم‌شان در این لیست داخل شد بنده آن آقایان را صدا می‌کنم امضا بفرمایند.

جلیلی- منافات ندارد حالا قسم بخورند بعد امضا کنند.

رئیس- آن قسمی را که بنده خودرم همه آقایان هم تکرار فرمودند فقط اسم آقایان در اینجا نوشته نیست که امضا بفرمایند.

۳- اقتراع شعب شش گانه.

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید شعب شش گانه استقراع شود عده حاضر ۸۴ نفر برای هر شعبه چهارده نفر معین می‌شود (یک نفر از نمایندگان- در تابلو ۸ نفر است) آن اشتباه است عددی که عرض کردم تحقیقی است. آقایانی که بعد برسند به ترتیب به شعب یک یک اضافه می‌شوند. (اقتراع به وسیله آقایان کاشانی و افشار و رضایی به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

شعبه اول: آقایان: غلامحسین صارمی، بدرزاده، صفاری، عبدالصاحب صفایی، دکتر سعید حکمت، محمدعلی مسعودی، میراشرافی، شوشتری، دکتر جواد حمزوی، تفضلی، حیدر شفیعی، اسمعیل قوامی، منوچهر تیمورتاش، رضایی.

شعبه دوم: آقایان: عنایت‌الله نصیری، سعید مهدوی، دکتر حسین پیرنیا، سیداحمد صفایی، محمود جلیلی، محسن افشار صادقی، احمد داراب، عبدالحمید سنندجی، پرویز یار افشار، سیدمهدی پیراسته، شاهرخ شاهی، حمیدیه، نورالدین امامی خویی، سید شمس الدین قنات آبادی.

شعبه سوم: آقایان: عبدالله سعیدی، عبدالحمید بختیار، اورنگ، خاکباز، حسین صدقی، قباد ظفر، عماد تربتی، امان الله اردلان، علی‌محمد دهقان، محمدصادق بوشهری، مهدی مشایخی، محمدرضا امید سالار، عبدالله توماج، غلامحسین بوربور.

شعبه چهارم: آقایان: محسن اکبر، دکتر محمدهاشم وکیل، محمدباقر بوشهری، سلطان‌مراد بختیار، رضا حکمت، سیداسدالله موسوی، محمد عباسی، محسن مرات اسفندیاری، دکتر عیسی‌قلی‌امیر نیرومند، عبدالله ایلخانی‌زاده، صادق نراقی، عباس حشمتی، مصطفی تجدد، محمد حسین استخر.

شعبه پنجم: آقایان: محمود محمودی، مرتضی حکمت، علی‌اکبر جلیلوند رضایی، دکتر عبدالحمید مجیدی آهی، حسام‌الدین دولت آبادی، عبدالرحمن فرامرزی، حسن مکرم، مهندس جفرودی، غلام‌حسین قراگزلو، مصطفی کاشانی، احمد بیات ماکو، عباس‌قلی عرب شیبانی، کاظم شیبانی، عبدی نوری.

شعبه ششم: آقایان: رضا کدیور، دکتر مشیر فاطمی، احمد فرامرزی، علی بزرگ‌نیا، خزیمه علم، زین‌العابدین سالار بهزادی، حیدرعلی برومند، رضا صراف‌زاده، حسین عاملی، محمود افشار، محمد قرشی، ضیاالدین نقابت، مهدی لاری، غضنفری.

محمدعلی مسعودی- اسم بعضی از آقایان نمایندگان حاضر بیرون نیامد مثلاً آقایان ذوالفقاری‌ها.

رئیس- الان تذکر می‌دهم.

۴- توضیحات آقای رئیس- تعیین موقع و دستور جلسة بعد، ختم جلسه

رئیس- دو سه تذکر است که باید به عرض آقایان برسد، تذکر اول راجع به قسم بود که عرض کردم، راجع‌به شعب خیلی از اسامی هست که در استقراع شعب بیرون نیامده آنها به همان ترتیبی که عرض کردم بعد به شعبه‌ها اضافه می‌شود.

مطلب دیگر از فردا مجلس شورای ملی به موجب آئین‌نامه تعطیل است تا روز پانزدهم (تا) چون هست مطلب قدری نظری می‌شود خود پانزدهم را هم شامل است صبح شانزدهم مجلس شورای ملی باز و مشغول کار است و آقایان باید صبح شانزدهم به سلامتی تشریف بیاورند شعب خودشان را تشکیل بدهند هیئت رئیسه شعب یعنی رئیس و معاون و منشی و مخبر را انتخاب کنند و بعد از هر شعب سه نفر برای کمیسیون تحقیق باید انتخاب بشوند و برای هر شعبه بر حسب یک قاعده مرتب و معین و معمولی پرونده به آن شعبه فرستاده می‌شود شعبه‌ها آن پرونده‌ها را در مدت ده روز رسیدگی می‌کنند و اخبارش را حاضر می‌کنند و جلسه رسمی مجلس شورای ملی روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه است دستور آن جلسه منحصراً رسیدگی یعنی تصویب اعتبارنامه‌ها است و اعتبارنامه‌ها مطرح است یعنی روز شانزدهم مجلس باز است و مشغول کار و روز بیست و ششم جلسه رسمی منعقد است پس صبح روز شانزدهم که روز دوشنبه می‌شود سه ساعت به ظهر مانده مقدم آقایان را در مجلس شورای ملی همه انتظار دارند برای تشکیل شعب. مطلب دیگر که از بنده تقاضا شد به عرض آقایان برسانم آن است که روز یکشنبه روز عید نوروز است به سلامتی همه آقایان محترم و به سلامتی همه ایرانیان صبح یکشنبه را سه ساعت و نیم به ظهر مانده یعنی ساعت هشت و نیم در کاخ گلستان آقایان باید حاضر باشند که به حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مشرف شویم یعنی سر ساعت هشت و نیم باید آنجا حاضر بود نه سر ساعت هشت و نیم از خانه حرکت کرد چون فرق بین این دو زیاد است و همچنان که خاطر آقایان مسبوق است وقت هم برای خاطر بساط سلطنت خیلی مقید و محدود است سه ساعت و نیم به ظهر مانده باید شرفیاب باشیم در حضور اعلیحضرت. یک مطلب دیگر که باز تذکرش لازم است بر حسب معمول سنواتی بعد از سلام اعلیحضرت و انقضای آن مدت همه آقایان نمایندگان تشریف می‌آورند به مجلس شورای ملی و از آقایان سناتورهای محترم هم دعوت کردیم که تشریف بیاورند و تشریف می‌آورند (عبدالرحمن فرامرزی- و از رئیس عیدی می‌گیرند) از رئیس هم یک چیزی می‌گیرند (صفایی- اشرفی) عرض کردم یک چیزی می‌گیرند در این حرفی نیست. اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه دستور طرح اعتبارنامه‌ها. (مجلس مقارن ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملی- اورنگ‏