مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۳۳ نشست ۲۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۳۳ نشست ۲۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۸

جلسه: ۲۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ششم تیرماه ۱۳۳۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس.

۲- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان: مهندس اردبیلی و سید احمد صفایی

۳- قرائت گزارش شعبه چهارم مبنی بر انتخابات ارامنه شمالی و نمایندگی آقای بوداغیان و تصویب آن.

۴- اخذ رأی و تصویب لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیر ۱۳۳۳

۵- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای قنات‌آبادی

۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر افشار. مکرم. صدرزاده. صادق بوشهری. میراشرافی. عبدالرحمن فرامرزی. تربتی. سلطانی. عباسی. مهندس ظفر.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: پورسرتیپ، کدیور. مصطفی ذوالفقاری.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: شوشتری ۳۰ دقیقه. محمود افشار ۳۰ دقیقه. کاشانی چهل و پنج دقیقه. سلطان‌العلما یک ساعت. مهندس شاهرخ‌شاهی دو ساعت. سالار بهزادی دو ساعت. کریمی دو ساعت.

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ آقای درخشش

درخشش- آن روز در آخر بیاناتم بنده عرض کردم که روز شنبه چند نفر از شلاق‌خورده‌ها را می‌فرستم به وزارت جنگ برای اطلاع جنابعالی و مجلس عرض می‌کنم که آن اشخاص شلاق‌خورده را فرستادم خدمت آقای وزیر جنگ.

رئیس- سؤال را بگذاریم وقتی وارد دستور شدیم بدهید دیگر نظری به صورت مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد.

۲- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان: مهندس اردبیلی و سید احمد صفایی

رئیس- آقای مهندس اردبیلی بفرمایید.

مهندس اردبیلی- بنده سؤالی دارم از دولت تقاضا دارم بفرستید برای دولت و تصور می‌کنم آقایان نمایندگان هم با من هم‌عقیده هستند (پناهی- راجع به چیست) بخوانند تا ببینند.

تیمورتاش- خوانده که نمی‌شود.

رئیس- آقای صفایی

سید احمد صفایی- سؤالی است از وزیر دادگستری راجع به کشتار فجیعی که چندی قبل در ابرقوی یزد واقع شده تقدیم می‌کنم عرض دیگرم این است که به اداره تبلیغات تذکر داده شود که اقلاً لیالی و ایام عزا را مراعات کنند و موسیقی را از رادیو حذف کنند اگر خود رئیس تبلیغات هم به این مطالب علاقه ندارد اقلاً برای حفظ احترام اکثریت ملت ایران این کار را بکند (صحیح است).

رئیس- این که مربوط به مجلس نیست.

۳- قرائت گزارش شعبه چهارم مبنی بر انتخابات ارامنه شمال و نمایندگی آقای بوداغیان و تصویب آن

رئیس- آقای نراقی بفرمایید

(آقای نراقی گزارش شعبه چهارم دایر به انتخابات ارامنه شمال و نمایندگی آقای بوداغیان را به شرح ذیل خواندند)

پرونده انتخابات ارامنه شمال حاکی است که در تاریخ شنبه ۱۱/۲/۳۳ طبق دعوت فرماندار ۳۶ نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل به منظور اجرای انتخابات ارامنه و کلدانیان آذربایجان در عمارت فرمانداری تبریز حضور به هم رسانیده و پس از تعیین هیئت رئیسه ۹ نفره اعضاء اصلی و ۹ نفر اعضاء علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی را انتخاب نموده و تلگرافاً به حوزه‌های فرعی ارسباران- شاهپور- رضاییه- مراغه- جلفا نیز دستور داده شده که آگهی انتخابات منتشر و در موعد مقرر اخذ رأی به عمل آید.

از تاریخ ۲۶/۲/۳۳ به مدت پنج روز در حوزه انتخابیه تبریز و در حوزه‌های فرعی مذکور در فوق نیز به تفاوت از یک الی ۸ روز تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده است.

پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء در نتیجه از مجموع ۳۸۲۷ رأی مأخوذه آقای آرام بوداغیان با ۳۸۰۷ ردی حائز اکثریت شناخته شده‌اند پس از انقضای مدت هفت روز که برای قبول شکایت معین شده بود نظر به این که اعتراضی به انجمن نرسیده اعتبارنامه به نام آقای آرام بوداغیان صادر می‌گردد.

پرونده امر به شعبه چهارم ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت و چون در مدت مقرر به مجلس نیز شکایتی واصل نشد شعبه چهارم صحت انتخابات ارامنه آذربایجان و نمایندگی آقای آرام بوداغیان را که با ۳۸۰۷ رأی انتخاب شده‌اند تصدیق و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

رئیس- نمایندگی آقای بوداغیان تصویب شد (مبارک است)

۴- اخذ رأی و تصویب لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه خرداد و تیر ۱۳۳۳

رئیس- لایحه دو دوازدهم از مجلس

سنا برگشته نامه مجلس سنا قرائت می‌شود:

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

عطف به مراسله شماره ۲۳۸۹ مورخ ۱/۴/۱۳۳۳ راجع به لایحه دولت مربوط به اجازه پرداخت دودوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیرماه ۳۳ که برای اظهارنظر به مجلس سنا ارسال شده بود اشعار می‌دارد، لایحه مزبور در جلسه دوشنبه پنجم تیرماه ۱۳۳۳ مطرح و با اظهارنظر موافق عیناً به تصویب رسید.

رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمی

رئیس- حالا اخذ رأی با ورقه به عمل می‌آید. آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اسامی آقایان نمایندگان به قرار ذیل به وسیله آقای مسعودی اعلام و در محل نطق حاظر و رأی دادند)

آقایان: عبدالصاحب صفایی. دکتر بینا. دکتر عدل. صفاری. تجدد. محمود افشار. مهندس اردبیلی. موسوی. باقر بوشهری. احمد فرامرزی. عمید نوری. محسن اکبر. مهندس جفرودی. مهندس کیقباد ظفر. عباسی. ایلخانی‌زاده. دکتر وکیل. سنندجی. اورنگ. کاشانی. قنات‌آبادی. شفیعی. بیات ماکو. افشار صادقی. نورالدین امامی. جلیلوند. صارمی. بزرگ‌نیا. ارباب. دکتر مشیر فاطمی. پناهی. تیمورتاش. امید سالار. شادمان. دولت‌آبادی. نراقی. قراگزلو. بوربور. دولتشاهی. امیر احتشامی. اردلان. خاکباز. اعظم زنگنه. سلطان‌العلما. فرید. جلیلی. سعید لاری. مهدوی. قرشی. دکتر سید امامی. دکتر جزایری. تفضلی. صدقی. شیبانی. عاملی. شادلو. مشایخی. دکتر نیرومند. توماج. داراب. دکتر حمزوی. رضایی. مهندس شاهرخشاهی. سرمد. حمید بختیار. کیکاوسی. بوداغیان. درخشش. کاشانیان. بهبهانی. دکتر شاهکار. محمودی. دکتر عمید. خلعتبری. خرازی. سید احمد صفایی. اسکندری. مرآت اسفندیاری. بهادری. نقابت. هدی. نصیری. دکتر آهی. خزمه علم. دکتر پیرنیا. عرب شیبانی. سلطان‌مراد بختیار. دهقان. قوامی. صراف‌زاده. رضا افشار. مرتضی حکمت. سالار بهزادی. معین‌زاده. اریه. گیو. فرود. اخوان. کی‌نژاد. یارافشار. محمود ذوالفقاری. افخمی. حمیدیه. ثقه‌الاسلامی. عبدالرحمن فرامرزی. مسعودی. بزرگ ابراهیمی. استخر. برومند.

(آرا مأخوذه شماره شده ۹۹ ورقه موافق ۲ ورقه مخالف و چهار ورقه سفید بی‌اسم شماره شد)

رئیس- لایحه دودوازدهم با اکثریت ۹۹ رأی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

اسامی موافقین- آقایان: خلعتبری. کیکاوسی. دکتر آهی. بزرگ‌نیا. قراگزلو. نورالدین امامی. صارمی. صدقی. سعیدی. بوربور. نراقی. شیبانی. بیات ماکو. سنندجی. دکتر وکیل. سلطان‌مراد بختیار. خرازی. هدی. قوامی. عبدالحمید بختیار. محمود افشار. تجدد موسوی. دکتر عدل. دکتر بینا. عبدالصاحب صفایی. احمد فرامرزی. مهندس جفرودی. سالار بهزادی. مرتضی حکمت. باقر بوشهری. ایلخانی‌زاده. عباسی. صفاری. دکتر مشیر فاطمی. امید سالار. داراب. نصیری. اسکندری. محسن مرآت اسفندیاری. سرمد. بهادری. دکتر شاهکار (با ذکر این جمله در ورقه: و امیدوارم این آخرین دودوازدهم باشد و بودجه کل کشور از کمیسیون تقدیم مجلس شود)- کاشانیان. بوداغیان. نقابت. عاملی. دکتر امیر نیرومند. دکتر پیرنیا. توماج لاری. محمودی. دهقان. شادلو. معین‌زاده. اریه. برومند. دکتر عمید. گیو. مشایخی. خاکباز. شفیعی. تیمورتاش. مهندس اردبیلی. اعظم زنگنه. ارباب. افشار صادقی. پناهی. مهندس شاهرخ‌شاهی. قرشی. دکتر سید امامی. اردلان. دولتشاهی. مهدوی. امیر احتشامی. فرید اراکی. مهندس ظفر. دولت‌آبادی. اورنگ. اکبر. شادمان. جلیلوند. جلیلی. عمید نوری. دکتر حمزوی. رضایی. اخوان. استخر. کی‌نژاد. محمود ذوالفقاری. ثقه‌السلامی. مسعودی. صراف‌زاده. افخمی. عبدالرحمن فرامرزی. حمیدیه. یار افشار. بزرگ ابراهیمی. رضا افشار.

مخالف- آقایان: درخشش. تفضلی. ورقه سفید بی‌اسم علامت امتناع ۴ برگ.

۵- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای قنات‌آبادی

رئیس- آقای قنات‌آبادی

قنات‌آبادی- دو سؤال است از دولت یکی راجع به مطبوعات و دیگری هم راجع به احضار سه نفر از قضات استیناف کرمان که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- به دولت ابلاغ می‌شود.

۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- خاطر آقایان مسبوق است که امروز قصد داشتیم به واسطه وفات حضرت امام صادق علیه‌السلام جلسه را تعطیل کنیم (صحیح است) ولی چون تصویب دودوازدهم ضرورت داشت و شش روز از پرداخت حقوق کارمندان گذشته بود می‌بایستی تصویب بشود به آن کار اقدام کردیم حالا مجلس را به احترام وفات حضرت صادق (ع) تعطیل می‌کنیم و بعد هم می‌خواستم یک تذکری به آقایان بدهم چون هوا گرم شده و تابستان است آقایان دقت بفرمایند زودتر حاضر بشوند بنابراین وقت جلسه یک ربع به ۹ مانده خواهد بود که با یک ربع تأخیر ساعت ۹ جلسه رسمی می‌شود که ظهر هم جلسه تمام شود بنابراین یک ربع به ۹ مانده باید آقایان تشریف داشته باشند دستور همان است که چاپ شده.

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حکمت