مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۳۳ نشست ۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۳۳ نشست ۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۱۸

جلسه: ۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۳۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس.

۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف سی و سه نفر آقایان نمایندگان.

۳- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه شعب و اعضا کمیسیون تحقیق.

۴- تصویب ۸۹ فقره اعتبارنامه و ارجاع یک فقره به کمیسیون تحقیق.

۵- اعلام رسمیت مجلس.

۶- تقدیم یک فقره اعلام جرم علیه آقای دکتر مصدق به وسیله آقای عبدالصاحب صفایی و قرائت آن.

۷- انتخاب رئیس.

۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت و بیست و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای اورنگ تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس.

رئیس- در صورت مجلس اعتراضی هست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

شوشتری- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

شوشتری- برای علاقه‌ای که عموم مردم کشور به مذاکرات مجلس دارند استدعا دارم بفرمایید مذاکرات مجلس متصل به رادیو بشود. برای این که مردم مملکت حرف‌های ما را بفهمند. (صحیح است).

رئیس- اقدام شده است باز هم تذکر می‌دهم.

۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف سی و سه نفر آقایان نمایندگان

رئیس- چیز مهم و مقدم بر همه مسائل قسم خوردن آقایانی است که بعداً تشریف آورده‌اند. قرآن کریم را بیاورید. (در این موقع کلام‌الله مجید را با احترامات لازمه به مجلس آورده و در محل نطق قرار دادند و عموم حضار به احترام قیام نمودند).

رئیس- آقای پورسرتیپ بفرمایید. (آقای پورسرتیپ در محل نطق قسم‌نامه را به شرح ذیل قرائت و امضا نمودند). ما اشخاصی که در ذیل امضا کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران. (آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقای رئیس احضار و در محل نطق حاضر و قسم‌نامه را امضا نمودند).

آقایان: معین‌زاده باقری، ارسلان خلعتبری، یارمحمد شادلو، روح‌الله کیکاووسی، بزرگ ابراهیمی (گفته شد- نیستند)، دکتر علی‌اکبر بینا، دکتراحمد سیدامامی، رضا افشار، احمد بهادری، دکتر غلامرضا عدل، موسی ثقه‌الاسلامی، نصرت‌الله اسکندری، علاالدین فریداراکی، فضل‌علی هدی، سیدجلال‌الدین شادمان، رضا کی‌نژاد، دکتر محمدشاهکار، دکتر موسی عمید، فتح‌الله فرود، حسن کاشانیان، دکتر شمس‌الدین جزایری، محمد درخشش، احمد اخوان، سید ابوالحسن حائری‌زاده، مراد اریه (در مقابل کلام‌الله مجید به تورات قسم یاد نمود)، حبیب‌الله پناهی، عبدالحسین امیر احتشامی، عزیز اعظم زنگنه، بیوک اردبیلی، نادعلی کریمی، دکتر حسن افشار، محمدرضا خرازی (مجدداً به شرح سابق قسم‌نامه را قرائت و امضا نمودند). (قرآن کریم را با احترامات لازمه از تالار جلسه خارج نمودند).

۳- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه شعب و اعضا کمیسیون تحقیق

رئیس- گزارش قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد).

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی.

شعب شش گانه مجلس که طبق ماده ۴ آیین‌نامه داخلی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۳۳۲ تعیین گردید به موجب همان ماده در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۳۳ تشکیل و هیئت رئیسه‌های خود را به ترتیب مقرر در ماده ۱۹ انتخاب و به شرح زیر به عرض می‌رساند.

شعبه اول: رئیس: آقای شوشتری، نایب رئیس: آقای قوامی، مخبر: آقای محمدعلی مسعودی، منشی: آقایان دکتر حمزوی، دکتر سعید حکمت.

شعبه دوم: رئیس: آقای سیداحمد صفایی، نایب رئیس: آقای افشار صادقی، مخبر: آقای جلیلی، منشی: آقایان یارافشار، شاهرخ شاهی.

شعبه سوم: رئیس: آقای امان‌الله اردلان، نایب رئیس: آقای امید سالار، مخبر: آقای مهدی مشایخی، منشی: آقایان قباد ظفر، صدقی.

شعبه چهارم: رئیس: آقای عباس حشمتی، نایب رئیس: آقای استخر، مخبر: آقای صادق نراقی، منشی: آقایان باقر بوشهری، مرآت اسفندیاری.

شعبه پنجم: رئیس: آقای امیر نصرت اسکندری، نایب رئیس: آقایان دکتر آهی و مهندس جفرودی، مخبر: عمیدی نوری، منشی: آقایان سید مصطفی کاشانی، جلیلوند.

شعبه ششم: رئیس: آقای احمد فرامرزی، نایب رئیس: آقای عاملی، مخبر: آقای نقابت، منشی: آقایان فرید اراکی، محمود افشار.

ضمناً طبق ماده ۲۱ آیین‌نامه از هر شعبه سه نفر برای عضویت کمیسیون تحقیق به قرار ذیل انتخاب شدند.

شعبه اول: آقایان: میراشرفی، صارمی، محمود رضایی.

شعبه دوم: آقایان: حمیدیه، سعید مهدوی، شمس الدین قنات آبادی.

شعبه سوم: آقایان: خاکباز، مشایخی، بوربور.

شعبه چهارم: آقایان: تجدد، دکتر هاشم وکیل، محسن اکبر.

شعبه پنجم: آقایان: حسام دولت آبادی، حسن مکرم، قراگزلو.

شعبه ششم: آقایان: بزرگ‌نیا، صراف‌زاده، سالار بهزادی.

و نیز در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۳ کمیسیون تحقیق با حضور کلیه اعضا خود تشکیل و هیئت رئیسه آن از این قرار انتخاب گردید: آقای حسام دولت آبادی رئیس، آقای مصطفی تجدد نایب رئیس، آقای مهدی مشایخی مخبر، آقایان: سالار بهزادی و دکتر هاشم وکیل منشی.

رئیس- آقای محمدعلی مسعودی، آقای عمیدی نوری، آقای صادق نراقی، آقای نقابت، آقای جلیلی، آقای مشایخی بفرمایید جلو بنشینید. آقای مسعودی بفرمایید.

(آقای محمدعلی مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات آباده و نمایندگی آقای امید سالار را به شرح ذیل قرائت نمودند).

محمدعلی مسعودی- با اجازه آقایان محترم چون اولین اعتبارنامه‌ای است که بنده می‌خوانم شروعش را با بسم‌الله‌الرحمن الرحیم قرائت می‌کنم (اشرافی- کار آقای شوشتری را عصب کردید) به طوری که پرونده انتخابات آباده حکایت دارد از سی و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده که در تاریخ ۱۹/۱۰/۳۲ در عمارت فرمانداری حضور به هم رسانند در جلسه مزبور اعضا اصلی و علی‌البدل و هیئت رئیسه انجمن مرکزی انتخاب شده و پس از تعیین حوزه‌های فرعی و توزیع تعرفه و اخذ آرا از تاریخ ۱/۱۱/۳۲ شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده است در نتیجه اقای محمدرضا امید سالار به اکثریت ۱۰۰۴۳ رأی از ۱۰۲۵۲ رأی مأخوذ به نمایندگی دوره هجدهم قانونگذاری مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند و انجمن اعتبارنامه به نام آقای امید سالار صادر می‌نماید. پرونده در شعبه اول مورد بررسی قرار گرفت و شعبه مزبور صحت انتخابات شهرستان آباده را تأیید و اعتبارنامه آقای محمدرضاامید سالار را که به اکثریت ۱۰۰۴۳ رأی از مجموع آرا مأخوذه به نمایندگی دوره هجدهم مجلس شورای ملی انتخاب گردیده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- انتخاب آقای امید سالار از آباده تصویب شد. آقای محمود جلیلی بفرمایید.

(آقای محمود جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بندر پهلوی و نمایندگی آقای احمد داراب را به شرح ذیل قرائت نمودند). انتخابات دوره هجدهم در بندر پهلوی به شرحی است که ذیلاً معروض می‌دارد. پس از آگهی انتخابات و تعیین ایام توزیع تعرفه و اخذ رأی در تاریخ ۲/۱۱/۳۲ اخذ رأی شروع و پس از خاتمه به قرائت آرا اقدام می‌شود در نتیجه استخراج و قرائت آرا آقای احمد داراب از مجموع ۷۵۶۰ رأی مأخوذه با ۷۰۱۲ رأی حائز اکثریت می‌شوند و در مدت مقرره هم اعتراضی و شکایتی به انجمن نمی‌رسد وانجمن اعتبارنامه به نام آقای احمد داراب صادر می‌نماید شعبه دوم که پرونده مزبور را مورد رسیدگی قرار داد چون ایرادی ندید صحت انتخابات بندر پهلوی و نمایندگی آقای احمد داراب را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید. مخبرشعبه دوم- محمود جلیلی‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای احمد داراب از بندر پهلوی تصویب شد. آقای مهدی مشایخی بفرمایید.

(آقای مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات خرمشهر و آبادان و نمایندگی آقای ضیاالدین نقابت را به شرح ذیل قرائت نمودند). پرونده انتخابات دوره ۱۸ مجلس شورای ملی خرمشهر و آبادان حاکی است که در تاریخ روز شنبه ۱۹ دی ماه ۳۲ از طرف فرمانداری ۳۶ نفر از طبقات شش گانه دعوت به عمل آمد و در همین تاریخ ۹ نفر اعضا اصلی و ۹ نفر اعضا علی‌البدل را برأی مخفی انتخاب از تاریخ چهارشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۳۲ لغایت یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۳۲ برای صدور تعرفه و اخذ رأی تعیین گردید واز صبح دوشنبه پنجم بهمن ماه ۳۲ شروع به استخراج آرا شد در نتیجه از ۲۵۷۷۶ رأی مأخوذه آقای سیدضیاالدین نقابت با ۲۱۴۸۸ رأی حائز اکثریت شناخته شدند انجمن تاریخ قبول اعتراضات و شکایات را از ۲۴ بهمن تا یک هفته تعیین ودر این مدت چند فقره شکایت واصل گردید که پس از رسیدگی چون مستند به دلایل و مدارکی نبود انجمن آنها را مردود تشخیص و اعتبارنامه به نام آقای سیدضیاالدین نقابت صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید. پس از ارجاع پرونده امر به مجلس شورای ملی و احاله آن به شعبه سوم، شعبه پرونده مزبور را مورد رسیدگی قرار داد چون ایرادی به نظر نرسید صحت انتخابات حوزه آبادان و خرمشهر و نمایندگی آقای نقابت را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه سوم- مهدی مشایخی‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای نقابت از خرمشهر و آبادان تصویب شد. آقای صادق نراقی بفرمایید.

(آقای صادق نراقی مخبر شعبه راجع‌به انتخابات رضاییه و نمایندگی آقای افشار صادقی را به شرح ذیل قرائت نمودند). پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری در شهرستان رضاییه حاکی است که در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۳۲ فرماندار از ۳۶ نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آورده و پس از تعیین اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخابات از بین دعوت شدگان و انتخاب هیئت رئیسه از روز سه‌شنبه ششم بهمن ماه تا آخر روز شنبه دهم بهمن ماه اخذ آرا به عمل آمده در نتیجه قرائت آرا مأخوذه آقای محسن افشارصادقی با ۱۳۴۵۱ رأی از ۱۳۶۵۸ رأی مأخوذه به نمایندگی هچدهمین دوره تفنینیه از شهرستان رضاییه انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن نرسیده لذا در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۳۲ اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌شود. شعبه چهارم به پرونده رسیدگی و چون ایرادی ندید صحت انتخابات رضاییه و نمایندگی آقای افشار صادقی را تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی. ‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای افشار صادقی از رضاییه تصویب شد. آقای عمیدی نوری بفرمایید.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرری و نمایندگی آقای مهدی مشایخی را به شرح ذیل قرائت نمودند). پرونده انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه شهرری و توابع حاکی است که در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۳۲ از ۳۶ نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل به وسیله بخشداری دعوت به عمل آمده که انجمن اصلی و علی‌البدل انتخاب را انتخاب نمایند. پس از تعیین اعضا اصلی و علی‌البدل و انجمن‌های فرعی به موجب آگهی منتشره از روز ۲۶ دی‌ماه الی ۲۸ دی‌ماه ۳۲ برای توزیع تعرفه و اخذ رأی وقت تعیین شده در مدت مقرره تعداد ۹۲۲۲ رأی اخذ گردید. پس از استخراج و قرائت آرا آقای مهدی مشایخی که دارای ۹۰۳۰ رأی از کل آرا مأخوذه بودند به سمت نمایندگی انتخاب می‌شوند. انجمن پس از اعلان نتیجه آرا یک هفته برای قبول شکایات تعیین وقت می‌نمایند در موعد مقرره فقط یک فقره شکایت می‌رسد که در جلسه انجمن مورد رسیدگی واقع و انجمن آن را مدلل تشخیص نمی‌دهد و اعتبارنامه به نام آقای مهدی مشایخی صادر می‌نماید. شعبه پنجم پس از قرائت و رسیدگی پرونده چون دو فقره شکایت به مجلس شورای ملی در موعد مقرر رسیده بود شکایت را مورد مداقه قرارداد نظر به این که اعتراضات وارد و مدلل نبود شعبه آن را مردود دانسته صحت انتخابات هجدهمین دوره مجلس شورای ملی را در شهرری و نمایندگی آقای مهدی مشایخی را تصویب نموده و اینک برای تأیید تقدیم می‌دارد. مخبرشعبه پنجم- عمیدی نوری‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای مهدی مشایخی از شهرری تصویب شد. آقای ضیاالدین نقابت بفرمایید.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات قوچان و نمایندگی آقای حسین عاملی را به شرح ذیل قرائت نمودند). پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری از حوزه قوچان حاکی است که در تاریخ۲۰/۱۰/۳۲ سی وشش نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل در فرمانداری حضور یافته و پس از انتخاب اعضا انجمن و انجام سایر تشریفات قانونی و تشکیل انجمن‌های فرعی در روزهای ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ دی‌ماه توزیع تعرفه و اخذ رأی شده در نتیجه استخراج و قرائت آرا آقای حسین عاملی به اکثریت ۲۷۱۰۱ رأی از مجموع ۲۹۰۰۹ رأی مأخوذه حائز کثریت شناخته شده‌اند.

در هفته وصول شکایات هیچ‌گونه شکایتی به دفتر انجمن نرسیده لذا اعتبارنامه به نام آقای حسین‌عاملی صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و مداقه کامل در محتویات آن صحت انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری قوچان و همچنین نمایندگی آقای حسین عاملی را که به اکثریت ۲۷۱۰۱ رأی به نمایندگی انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏.

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای حسین عاملی از قوچان تصویب شد. آقای محمدعلی مسعودی بفرمایید.

(آقای محمدعلی مسعودی مخبر شعبه اول گزارش راجع‌به انتخابات اردبیل و نمایندگی آقای فضل‌علی هدی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

به طوری که پرونده انتخابات اردبیل در هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی حکایت دارد در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۳۲ از سی و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل در عمارت فرمانداری دعوت

به عمل آمد و از بین آنان اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی انتخاب گردیدند و پس از انتخاب هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی از صبح روز ۲۴ بهمن ۳۲ تا آخر وقت روز ۲۶ بهمن ماه در تمام حوزه‌ها تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمد و از روز ۲۷ بهمن آرا مأخوذه استخراج و قرائت گردید به النتیجه از تعداد ۱۶۱۳۷ رأی آقای فضل‌علی هدی با اکثریت ۱۶۰۲۷ رأی به نمایندگی دوره هجدهم مجلس شورای ملی انتخاب شدند در مدت یک هفته که جهت اخذ شکایت تعیین گردیده بود چند فقره شکایت واصل و مورد رسیدگی قرار گرفت ولی به واسطه مدلل نبودن آنها مردود شناخته شد و انجمن در تاریخ ۱۰/ ۱۲/ ۳۲ به نام آقای سی فضل‌علی هدی اعتبارنامه صادر می‌نماید.

شعبه اول پرونده مزبور را مورد رسیدگی قرار داد و صحت انتخابات شهرستان اردبیل و نمایندگی آقای فضل‌علی هدی را که به اکثریت ۱۶۰۲۷ رأی از ۱۶۱۳۷ رأی مأخوذه به نمایندگی دوره ۱۸ قانونگذاری انتخاب شده‌اند تصویب نمود و اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر شعبه اول- محمدعلی مسعودی‏.

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای فضل‌علی هدی از اردبیل تصویب شد. آقای محمود جلیلی بفرمایید. (آقای جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع به انتخابات بوشهر و نمایندگی آقای احمد فرامرزی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخاب هجدهمین دوره قانونگذاری از بوشهر حاکی است که در تاریخ هشتم دی‌ماه ۳۲ انجمن مرکزی انتخابات پس از انجام تشریفات قانونی تشکیل و در تاریخ ۴ بهمن ماه ۳۲ شروع به اخذ رأی شده در نتیجه استخراج و قرائت آرا مأخوذه که جمعاً بالغ بر ۴۷۵۵۰ رأی می‌گردد آقای احمد فرامرزی به اکثریت ۴۳۲۴۱ رأی در درجه اول و آقای باقر بوشهری با ۴۰۸۰۸ رأی در درجه دوم به سمت نمایندگی دوره ۱۸ تقنینیه حوزه بوشهر انتخاب و در تارخی ۲۰ بهمن ۳۲ چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن نمی‌رسد اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و با مطلاعه کاملی که نسبت به آن شده با توجه به دو فقره شکایت که به مجلس شورای ملی رسیده بود و شعبه آن را غیر وارد تشخیص داد صحت انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری بوشهر و نمایندگی آقای احمد فرامرزی که در درجه اول به اکثریت ۴۳۲۴۱ رأی انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه دوم- محمود جلیلی. ‏

نمایندگان- مبارک ست.

رئیس- نمایندگی آقای احمد فرامرزی از بوشهر تصویب شد. آقای مهدی مشایخی بفرمایید.

(آقای مهدی مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات خوی، سلماس، مرند، ماکو و نمایندگی آقای نورالدین امامی را به شرح ذیل قرائت نمودند). جریان انتخابات خوی، سلماس، مرند، ماکو در دوره هجدهم به شرحی است که ذیلاً به عرض می‌رسد.

در تاریخ ۲۱/۱۰/۳۲ به موجب ماده ۱۴ قانون انتخابات از طرف فرمانداری طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت می‌شوند که انجمن‌های اصلی و فرعی انتخابات را تعیین نمایند. پس از تعیین اعضا انجمن‌های اصلی وعلی‌البدل و انتخاب هیئت رئیسه روزهای ۱۰ و ۱۱ دی‌ماه برای توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین واعلام می‌گردد پس از اخذ آرا در کلیه حوزه‌ها شروع به استخراج و قرائت شده از مجموع ۳۳۵۸۸ رأی مأخوذه آقایان نورالدین امامی و احمد بیات (افخم السلطنه) در درجه اول و دوم حائز اکثریت می‌شوند و نتیجه برای اطلاع عموم آگهی شده در مدت مقرر شکایت و اعتراضی به انجمن نمی‌رسد و انجمن اعتبار نامه به نام آقایان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید. شعبه سوم با توجه به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت صحت انتخابات خوی و سلماس و مرند و ماکو را تأیید و نظر به آن که آقای نورالدین امامی در درجه اول با ۳۲۰۸۹ رأی به سمت نمایندگی آن حوزه انتخاب شده‌اند نمایندگی ایشان را تصویب و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند. مخبرشعبه سوم- مهدی مشایخی‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای نورالدین امامی تصویب شد. آقای صادق نراقی بفرمایید.

(آقای صادق نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان زابل و نمایندگی آقای جهانگیر تفضلی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری شهرستان زابل از این قرار است که در تاریخ ۲۰/۱۰/۳۲ از طرف فرماندار ۳۶ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت می‌شوند که انجمن نظارت را انتخاب نمایند و پس از تعیین اعضا اصلی و علی‌البدل و انتخاب هیئت رئیسه و انجمن‌های فرعی از روز اول بهمن تا آخر وقت روز سوم بهمن ماه ۳۲ توزیع تعرفه و اخذ رأی می‌شود که پس از قرائت آرا آقای اسدالله علم به اکثریت ۱۰۰۶۵ رأی از ۱۶۳۷۵ رأی مأخوذه به نمایندگی هجدهمین دوره قانونگذاری شهرستان زابل انتخاب می‌شوند. پس از استعلام از ایشان به موجب تلگراف شماره ۳۷۳۶۳ از قبول نمایندگی عذر خواسته لذا انجمن طبق ماده ۵۱ قانون انتخابات آقای جهانگیر تفضلی را که در درجه دوم دارای ۵۰۵۱ رأی بوده‌اند حائز اکثریت دانسته و پس از استعلام قبولی از ایشان و وصول پاسخ مراتب را انجمن آگهی و مدت یک هفته تعیین وقت برای قبول شکایت می‌نماید پس از انتقضای مهلت چون شکایتی نمی‌رسد اعتبارنامه به نام آقای جهانگیر تفضلی صادر می‌نماید. شعبه چهارم با توجه به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات هجدهمین دوره تفنینیه شهرستان زابل و همچنین نمایندگی آقای جهانگیر تفضلی را که دارای ۵۰۵۱ رأی بوده‌اند تایید و اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید. مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای جهانگیر تفضلی از زابل تصویب شد. آقای عمیدی نوری بفرمایید. (آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرکرد و نمایندگی آقای سلطان مراد بختیار را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره ۱۸ مجلس شورای ملی از شهرکرد حاکی است که در تاریخ ۲۴/ ۱۱/ ۳۲ از طرف فرمانداری ۳۶۰ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمد و ۹ نفر اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن انتخابات با رعایت مقررات مربوطه انتخاب و از طرف انجمن نظارت مرکزی به مدت ۵ روز از تاریخ ۹/ ۱۲/ ۳۲ برای توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین وقت شد در مدت مزبور تعداد ۱۷۰۱۷ رای اخذ گردید و از صبح روز شنبه ۲۵/۱۲/۳۲ شروع به استخراج و قرائت آرا گردید و از مجموع آرا مذکور آقای سلطان مرادخان بختیار با ۱۶۳۸۲ رأی حائز اکثریت شناخته شدند انجمن نظارت انتخابات ضمن آگهی مراتب فوق مدت یک هفته از تاریخ ۱۷/ ۱۲/ ۳۲ برای وصول و رسیدگی به شکایات تعیین وقت نمود و چون در مدت مذکور شکایتی نرسید لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقای سلطمان مراد بختیار صادر و انحلال خود را به وسیله فرمانداری اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم شعبه پس از رسیدگی کامل صحت انتخابات شهرکرد و نمایندگی آقای سلطان مراد بختیار را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدی نوری‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای سلطان‌مرادبختیار از شهرکرد تصویب شود. آقای ضیاالدین نقابت بفرمایید.

(آقای نقابت مخبر ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات کردان و ساوجبلاغ و نمایندگی آقای دکتر جواد حمزوی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری از کردان، ساوجبلاغ حاکی است که در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۳۲ از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمد و پس از انجام تشریفات قانونی و تشکیل انجمن مرکزی واعضا اصلی وعلی‌البدل و شعب فرعی از تاریخ هشتم تا دهم بهمن ماه اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأی شد. در نتیجه استخراج آرا آقای دکتر سیدجواد حمزوی از ۱۲۴۱۴ رأی مأخوذه دارای ۱۰۹۳۱ رأی بوده و حائز اکثریت شناخته شده‌اند د رمدت مقرر وصول شکایات چون به انجمن مرکزی شکایتی نرسیده بود لذا در تاریخ بیستم بهمن ماه اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. شعبه ششم با توجه به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت به مجل شورای ملی صحت انتخابات کردان، ساوجبلاغ و نمایندگی آقای دکتر سیدجواد حمزوی را که به اکثریت ۳۰۹۳۱ رأی از مجموع آرا مأخوذه انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای دکتر جواد حمزوی از کردان، ساوجبلاغ تصویب شد. آقای محمدعلی مسعودی بفرمایید.

(آقای مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان اصفهان و نمایندگی آقای حسام‌الدین دولت آبادی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

انتخابات شهرستان اصفهان در دوره هجدهم قانونگذاری مجلس شورای ملی از این قرار بوده که در تارخی ۱۱/۱۱/۳۲ از سی و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده است مدعوین مزبور از بین خود اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب و پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمن‌های فرعی و انجام تشریفات مقدماتی از تاریخ اول الی پنجم اسفند ماه ۳۲ در تمام حوزه‌ها تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده است بعد از استخراج و قرائت آرا از مجموع ۶۳۱۱۵ رأی خوانده شده آقای حسام‌الدین دولت آبادی به اکثریت ۵۶۲۳۶

رأی در درجه اول و آقای دکتر عبدالحسین مشیرفاطمی با ۴۹۸۱۶ رأی در درجه دوم و آقای حیدرعلی برومند با ۴۱۴۵۷ رأی در درجه سوم حائز اکثریت و نمایندگی شهرستان مزبور انتخاب شده‌اند.

در مدت یک هفته مقرره جهت اخذ شکایات دو فقره شکایت رسیده است که چون فاقد دلیل و مدرک بوده مردود شناخته شده و اعتبارنامه به نام آقایان فوق‌الذکر صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه اول به پرونده مزبور رسیدگی و صحت انتخابات شهرستان اصفهان و نمایندگی آقای حسام‌الدین دولت آبادی را که به اکثریت ۵۶۲۳۶ رأی از کل آرا مأخوذه در درجه اول به نمایندگی هجدهمین دوره مجلس شورای ملی از شهرستان اصفهان انتخاب شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای حسام‌الدین دولت آبادی از شهرستان اصفهان تصویب شد. آقای محمود جلیلی بفرمایید.

(آقای جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه ۲ راجع به انتخاب آقای باقر بوشهری را از شهرستان بوشهر به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۲ شعبه دوم دایر به نمایندگی آقای احمد فرامرزی چون آقای باقر بوشهری با اکثریت ۴۰۸۵۸ رأی در درجه دوم و به سمت نمایندگی شهرستان بوشهر انتخاب شده‌اند شعبه نمایندگی آقای باقر بوشهری را تصویب و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند. مخبر شعبه دوم- محمودجلیلی‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای باقر بوشهری از بوشهر تصویب شد. آقای مهدی مشایخی بفرمایید.

(آقای مهدی مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای بیات ماکو را از خوی، مرند، ماکو، سلماس به شرح ذیل قرائت نمودند). پیرو گزارش شماره ۲ راجع‌به انتخابات خوی، مرند، ماکو، سلماس و نمایندگی آقای نورالدین امامی نظر به آنکه آقای احمد بیات ماکو با ۱۹۸۰۶ از ۳۳۵۸۸ رأی در درجه دوم به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی در دوره ۱۸ انتخاب شده‌اند شعبه سوم صحت نمایندگی ایشان را هم تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه سوم- مهدی مشایخی‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای احمد بیات ماکو از خوی تصویب شد. آقای صادق نراقی بفرمایید.

(آقای صادق نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان ساری و نمایندگی آقای عبدالصاحب صفایی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری در شهرستان ساری از این قرار است که در تاریخ ۲۱ دی‌ماه ۱۳۳۲ با دعوت طبقات شش گانه و معتمدین محل از طرف فرمانداری انجمن انتخابات تعیین و انجمن شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأی می‌نماید در مدت مقرره بالغ بر ۴۱۵۴۳ رأی اخذ و پس از قرائت آرا آقای عبدالصاحب صفایی حائری با ۳۸۵۲۶ رأی و آقای مصطفی تجدد با ۳۷۳۵۰ رأی حائز اکثریت می‌شوند. در خلال انتخابات فقط یک فقره شکایت می‌رسد که نویسنده آن شناخته نشده و انجمن پس از انقضای مدت قانونی اعتبارنامه به نام آقایان صادر می‌نماید. شعبه چهارم پرونده انتخابات ساری را رسیدگی و نظر به این که ایرادی ندید صحت انتخابات ساری و نمایندگی آقای عبدالصاحب صفایی را که با ۳۸۵۲۶ رأی در درجه اول حائز اکثریت بوده‌اند تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقی. ‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای عبدالصاحب صفایی حائری از شهرستان ساری تصویب شد.

(نورالدین امامی- چرا اسم ایشان را به این محکمی خواندید) آقای عمید نوری بفرمایید.

(آقای عمید نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان اهواز و شوشتر و نمایندگی آقای عبدالحمید بختیار را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره ۱۸ مجلس شورای ملی از اهواز و شوشتر حاکی است که در تاریخ ۱۹/۱۰/۳۲ از طرف فرمانداری ۳۶ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و در همین تاریخ اعضا اصلی وعلی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخابات تعیین و از تاریخ ۲۶/۱۰/۳۲ به مدت ۵ روز برای توزیع تعرفه و اخذ رأی معین گردیده. در مدت مزبور تعداد ۲۷۲۳۶ رأی اخذ گردید و سپس شروع به شمارش و قرائت آرا شد و از این مقدار آقای عبدالحمید بختیار ۲۱۲۳۵ رأی داشتند و حائز اکثریت شناخته شده‌اند.

در مدت یک هفته وصول شکایات چند فقره شکایت به دفتر انجمن از طرف اهالی واصل و مورد رسیدگی قرار گرفته و چون هیچ کدام از آنها مستند به دلایل کافی نبود از طرف انجمن مردود شناخته واعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را به وسیله فرمانداری اعلام می‌نماید.

پرونده امر پس از ارجاع به شعبه پنجم مورد رسیدگی قرار گرفت و چون شکایتی به مجلس نرسیده بود صحت انتخابات اهواز و شوشتر و نمایندگی آقای عبدالحمید بختیار که به اکثریت ۲۱۲۴۵ رأی حائز اکثریت بوده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه پنجم- عمیدی نوری‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای عبدالحمید بختیار از اهواز تصویب شد.

آقایان دقت بفرمایند در عده لازم و عده‌ای که بایستی در این موقع در مجلس حضور داشته باشند اگر قدری از غیبت امساک بفرمایید برای انجام کارها بیشتر مساعد است. آقای نقابت.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه ششم راجع‌به نمایندگی آقای شوشتری و انتخابات گرگان را به شرح ذیل قرائت نمودند.)

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری گرگان حاکی است که در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۳۲ از طبقات شش گانه و معتمدین محل به وسیله فرمانداری دعوت به عمل آمده و پس از انجام تشریفات قانونی و انتخاب اعضا انجمن مرکزی و حوزه‌های فرعی انتخابات از تاریخ ۳۰ دی‌ماه تا آخر وقت روز سوم بهمن ماه ۳۲ توزیع تعرفه و اخذ رأی گردیده و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا مأخوذه شد. در نتیجه از ۲۱۸۷۶ رأی مأخوذه آقای سید محمدعلی شوشتری به اکثریت ۲۰۱۰۳ رأی حائز اکثریت و به نمایندگی دوره ۱۸ مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند. چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن واصل نگردیده لذا در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۳۲ اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم با مطالعه کافی که به محتویات آن به عمل آمد چون به مجلس نیز شکایتی واصل نشده بود شعبه ششم صحت انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه شهرستان گرگان و نمایندگی آقای سید محمدعلی شوشتری را که به اکثریت ۲۰۱۰۳ رأی به نمایندگی آن حوزه انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای شوشتری از گرگان تصویب شد. آقای محمدعلی مسعودی بفرمایید.

(آقای محمدعلی مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای مشیر فاطمی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۳ راجع‌به انتخابات شهرستان اصفهان و نمایندگی حسام‌الدین دولت آبادی آقای دکتر عبدالحسین مشیر فاطمی به اکثریت ۴۹۸۱۶ رأی از مجموع ۶۳۱۱۵ رأی در درجه دوم نمایندگی هجدهمین دوره مجلس شورای ملی از شهرستان اصفهان انتخاب شده‌اند و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

رئیس- نمایندگی آقای دکتر مشیر فاطمی از اصفهان تصویب شد. آقای جلیلی بفرمایند.

(آقای جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بیرجند و نمایندگی آقای امیرحسن خزیمه علم را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی از بیرجند به شرح زیر به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد. در تاریخ ۲۱/۱۰/۳۲ از طرف فرمانداری از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده است که اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخابات را تعیین نمایند پس از انجام تشریفات لازمه از تاریخ شنبه سوم بهمن ماه ۳۲ تا آخر وقت روز دوشنبه ۵ بهمن ماه ۳۲ به مدت سه روز برای توزیع تعرفه و اخذ رأی آگهی شده و بعد از خاتمه اخذ آرا شروع به استخراج و قرائت گردیده است.

در نتیجه آقای امیرحسین‌خان خزیمه علم که دارای ۲۵۹۱۰ رأی از مجموع ۲۷۴۱۷ رأی بودند حائز اکثریت شناخته شد و انجمن ضمن آگهی مراتب فوق مدت یک هفته برای وصول و رسیدگی به شکایات تعیین وقت نموده و در این مدت هیچ گونه اعتراضی به عمل نیامد و انجمن اعتبارنامه به نام آقای امیرحسین‌خان خزیمه علم صادر و انحلال خود را اعلام نموده است.

پرونده امر در شعبه دوم رسیدگی و چون نظری نبود به صحت انتخابات بیرجند و نمایندگی آقای امیرحسین‌خان خزیمه علم موافقت نموده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه دوم- محمود جلیلی‏

رئیس- نمایندگی آقای امیرحسین خزیمه علم از شهرستان بیرجند تصویب شد، آقای مهدی مشایخی بفرمایید.

(آقای مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات دزفول و نمایندگی آقای محمدصادق بوشهری را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دزفول در دوره هجده مجلس شورای ملی حاکی است که از ۳۶ نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۳۲ به فرمانداری

دعوت و اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت انتخابات از بین آنان برأی مخفی انتخاب می‌شوند.

انجمن مدت اخذ رأی را از تاریخ ۲۹ دی‌ماه تا آخر وقت روز سوم بهمن ماه تعیین می‌نماید و بلافاصله به استخراج آرا شروع گردیده در نتیجه از مجموع ۱۰۵۹۲ رأی آقای محمدصادق بوشهری با ۸۰۶۵ رأی حائز اکثریت شناخته شده‌اند.

انجمن پس از اعلام نتیجه استخراج آرا برای گرفتن شکایت یک هفته مدت تعیین نموده و در این مدت چند فقره شکایت از طرف عده‌ای رسیده ولی چون ایرادات مزبور مستند به دلایل کافی نبود انجمن اعتبارنامه به نام آقای محمدصادق بوشهری صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پرونده به شعبه سوم مراجعه و یک فقره شکایت به مجلس شورای ملی واصل ولی پس از رسیدگی و مداقه کافی شکایت مزبور مدلل تشخیص نگردید و لذا شعبه سوم رأی به صحت انتخابات دزفول و نمایندگی آقای محمدصادق بوشهری داده و اینک نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

مخبرشعبه سوم- مهدی مشایخی‏

رئیس- نمایندگی آقای محمدصادق بوشهری از دزفول تصویب شد. آقای صادق نراقی بفرمایید.

(آقای صادق نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای مصطفی تجدد را از ساری به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۳ ائر به انتخابات ساری و نمایندگی آقای عبدالصاحب صفایی حائری چون آقای مصطفی تجدد در درجه دوم با ۳۷۳۵۰ رأی به سمت نمایندگی ساری انتخاب شده‌اند شعبه چهارم نمایندگی ایشان را هم تأیید و اینک به عرض گزارش مبادرت می‌نماید. مخبرشعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای تجدد از ساری تصویب شد. آقای عمیدی نوری بفرمایید.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان شیراز و نمایندگی آقای سردار فاخر حکمت را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات دوره ۱۸ مجلس شورای ملی از شیراز حاکی است که در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۳۲- ۳۶ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل به وسیله فرمانداری دعوت و ۹ نفر اعضا اصلی و ۹ نفر اعضا علی‌البدل انجمن نظارت انتخابات را طبق مقررات انتخاب نموده‌اند و از روز ۵/۱۱/۳۲ تا آخر وقت ۷/۱۱/۳۲ برای توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین و در مدت مذکور بالغ بر ۴۰۳۰۰ رأی اخذ گردیده است.

از روز هشتم بهمن ماه ۳۲ شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده و آقای رضا حکمت در درجه اول با ۳۹۶۹۵ رأی از مجموع ۴۰۳۰۰ رأی حائز اکثریت شناخته شده‌اند.

انجمن نظارت مرکزی از روز ۱۳ بهمن تا بیستم بهمن را برای دریافت شکایات تعیین وقت می‌نماید و در این مدت دو فقره شکایت رسیده که پس از رسیدگی معلوم شد مستند به دلایل کافی نبوده و مردود تشخیص می‌شود و انجمن اعتبارنامه به نام آقای سردار فاخر حکمت صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پرونده امر پس از ارجاع به مجلس شورای ملی برای رسیدگی به شعبه پنجم واگذار شد و شعبه پس از رسیدگی و مطالعه کامل صحت انتخابات شیراز و نمایندگی آقای سردار فاخر حکمت را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدی نوری‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگی آقای میرزارضاخان سردار فاخر حکمت از شیراز تصویب شد. آقای ضیاالدین نقابت بفرمایید.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات دشت گرگان و گنبدکابوس و نمایندگی آقای توماج را به شرح ذیل قرائت نمودند).

محتویات پرونده انتخاباتی دشت گرگان و گنبد کابوس حاکی است که پس از دعوت طبقات شش گانه و انجام تشریفات قانونی سه روز برای توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین می‌شود در مدت مقرر تعداد ۱۶۸۹۱ رأی اخذ می‌گردد که پس از قرائت آنها آقای عبدالله توماج با ۱۶۸۳۲ رأی حائز اکثریت می‌شوند و بعداً شکایتی به انجمن نمی‌رسد و در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۳۲ اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌گردد.

شعبه ششم با ملاحظه محتویات پرونده و این که شکایتی هم نمی‌بیند انتخابات هجدهمین دوره مجلس شورای ملی در حوزه گنبد و دشت گرگان را تصویب و نمایندگی آقای عبدالله توماج را که به اکثریت ۱۶۸۳۲ رأی از کل آرا مأخوذه انتخاب شده‌اند تأیید می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سیدضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای توماج از دشت گرگان تصویب شد. تصویب شد. آقای مسعودی بفرمایید.

(آقای مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای حیدرعلی برومند را از شهرستان اصفهان به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۳ راجع‌به انتخابات شهرستان اصفهان و نمایندگی آقای حسام‌الدین دولت آبادی آقای حیدرعلی برومند به اکثریت ۴۱۴۵۷ رأی از مجموع ۶۳۱۱۵ رأی خوانده شده در درجه سوم به نمایندگی دوره ۱۸ مجلس شورای ملی از شهرستان اصفهان انتخاب شده‌اند که اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

رئیس- نمایندگی آقای برومند از اصفهان تصویب شد. آقای جلیلی بفرمایید.

(آقای جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات تربت حیدریه و نمایندگی آقای عماد تربتی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری تربت حیدریه حاکی است که در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۳۲ از طرف فرمانداری ۳۶ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده ۹ نفر اعضا اصلی و ۹ نفر اعضا علی‌البدل انجمن نظارت انتخابات را برأی مخفی انتخاب نموده‌اند و مدت دو روز از تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۳۲ برای توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین می‌گردد.

پس از خاتمه اخذ آرا شروع به استخراج و قرائت آنها گردیده و از مجموع ۲۰۰۶۲ رأی آقای عماد تربتی با ۱۷۴۸۰ رأی حائز اکثریت شناخته شده‌اند و مدت یک هفته برای وصول شکایت و رسیدگی به آن وقت تعیین شده و چون در مدت مقرره شکایتی نمی‌رسد لذا اعتبارنامه به نام آقای عماد تربتی صادر و انجمن انحلال خود را به وسیله فرمانداری اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به مجلس شورای ملی برای رسیدگی به شعبه دوم فرستاده شده شعبه پس از رسیدگی صحت انتخابات تربت‌حیدریه و نمایندگی آقای عماد تربتی را تأیید نموده و اینک به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

مخبر شعبه دوم- محمود جلیلی‏

رئیس- نمایندگی آقای عماد تربتی از تربت حیدریه تصویب شد. آقای مشایخی بفرمایید.

(آقای مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات دشت میشان و نمایندگی آقای سیداسدالله موسوی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات هجدهمین دوره مجلس شورای ملی در دشت میشان از این قرار است پس از تعیین اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن انتخابات از تاریخ ۲۶/۱۰/۳۲ دو روز برای توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین شده پس از اخذ آرا شروع به استتخراج گردیده و در نتیجه آقای سیداسدالله موسوی با ۱۰۲۸۲ رأی از کل ۱۰۴۸۴ رأی مأخوذه حائز اکثریت می‌گردند. در مدت مقرره هیچ گونه شکایتی به انجمن نمی‌رسد و انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

شعبه سوم که پرونده مزبور را مورد رسیدگی قرار داده صحت انتخابات دشت میشان را در دوره هجدهم و نمایندگی آقای سیداسدالله موسوی را که دارای ۱۰۲۸۲ رأی بوده‌اند تصدیق و اینک گزارش آن را برای تصویب تقدیم می‌نماید.

مخبر شعبه سوم- مهدی مشایخی‏

رئیس- نمایندگی آقای موسوی از دشت میشان تصویب شد. آقای صادق نراقی بفرمایید.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان ساوه و نمایندگی آقای پیراسته را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه از حوزه ساوه حاکی است که در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۳۳۲ از طرف فرمانداری از طبقات شش گانه و معتمدین دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلی و علی‌البدل و انتخاب هیئت رئیسه انجمن و تشکیل شعب فرعی از روز ۳۰ دی‌ماه تا آخر وقت روز سوم بهمن ماه ۱۳۳۲ توزیع تعرفه و اخذ رأی به عمل آمده و در نتیجه استخراج آرا مأخوذه آقای سید مهدی پیراسته به اکثریت ۱۱۶۰۸ رأی از مجموع ۱۴۵۹۶ رأی به نمایندگی هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب و چون در مدت قانونی شکایتی به انجمن نرسیده، لذا انجمن در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۳۲ اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و مطالعه کامل آن و یک فقره شکایتی که در مدت قانونی به مجلس رسیده بود و شعبه آن را غیر وارد تشخیص داد صحت انتخابات ساوه و نمایندگی آقای سیدمهدی پیراسته را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای پیراسته از ساوه تصویب شد. آقای عمیدی نوری بفرمایید.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای قوامی را از شیراز به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۴ راجع‌به انتخابات شیراز و نمایندگی آقای سردار فاخر حکمت نظر به آنکه آقای اسمعیل قوامی با ۳۹۳۵۶ رأی از ۴۰۳۰۰ آرا مأخوذه در درجه دوم از شیراز انتخاب شده‌اند شعبه نمایندگی آقای قوامی را هم تصویب و اینک برای تأیید به مجلس شورای ملی گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- نمایندگی آقای قوامی از شیراز تصویب شد. آقای نقابت بفرمایید.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات لاهیجان و نمایندگی آقای محمدعلی صفاری را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی از لاهیجان حاکی است که طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۳۲ از معتمدین محل و طبقات شش گانه دعوت به عمل آمده و پس از تشکیل انجمن مرکزی و اعضا اصلی و علی‌البدل و شعب فرعی انتخابات در تاریخ دوشنبه پنجم و سه‌شنبه ششم بهمن ماه شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأی نموده و پس از استخراج و قرائت آرا مأخوذه آقای محمدعلی صفاری به اکثریت ۲۰۵۲۱ رأی از ۲۵۲۶۱ رأی مأخوذه حائز اکثریت شناخته شده و انجمن مدت یک هفته برای وصول شکایات تعیین وقت نموده چون در مدت مزبور شکایتی به دفتر انجمن نرسیده لذا در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۳۲ اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از وصول پرونده به مجلس شورای ملی و ارجاع آن به شعبه ششم با مطالعه کاملی که نسبت به محتویات آن شد چون شکایتی به مجلس شورای ملی نرسیده بود به صحت انتخابات هجدهمین دوره مجلس شورای ملی از حوزه لاهیجان و نمایندگی آقای محمدعلی صفاری که به اکثریت ۲۰۵۲۱ رأی از ۲۵۲۶۱ رأی مأخوذه حائز اکثریت شده‌اند رأی گرفته و تصویب شد که اینک گزارش آن جهت تأیید تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای صفاری از لاهیجان تصویب شد. آقای مسعودی بفرمایید.

(آقای مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات اهر و ارسباران و نمایندگی آقای دکتر سعید حکمت را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره مجلس شورای ملی در اهر و ارسباران حکایت دارد از این که در تاریخ ۲۰/۱۰/۳۲ به منظور اجرای ماده ۱۴ قانون انتخابات فرمانداری محل از معتمدین محل و طبقات شش گانه دعوت به عمل آورده مدعوین مزبور از بین خود اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کرده‌اند و پس از تعیین و انتخاب هیئت رئیسه و انجمن‌های فرعی از روز ۱۳/۱۱/۳۲ پنج روز در انجمن مرکزی و انجمن‌های فرعی تعرفه و توزیع و اخذ رأی به عمل آمد. و از روز ۱۹/۱۱/۳۲ شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده است.

در نتیجه آقای دکتر سعید حکمت به اکثریت ۱۶۹۸۸ رأی از مجموع ۱۹۹۲۰ رأی مأخوذه به نمایندگی دوره هجدهم مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

در مدت یک هفته مقرره جهت اخذ شکایات سه فقره شکایت رسیده که انجمن آنها را غیر وارد تشخیص داده و به نام آقای دکتر سعید حکمت اعتبارنامه صادر و انحلال خود را اعلام داشته است.

شعبه اول به پرونده انتخاب شهرستان اهر رسیدگی کرده صحت انتخابات مزبور را تأیید و اعتبارنامه آقای دکتر سعید حکمت را که به اکثریت ۱۶۹۸۸ رأی از مجموع آرا مأخوذه به نمایندگی دوره هجدهم مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند تصدیق واینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه اول- محمدعلی موسوی‏

رئیس- نمایندگی آقای دکتر سعید حکمت از اهر و ارسباران تصویب شد. آقای جلیلی بفرمایید.

(آقای جلیلی گزارش شعبه راجع‌به انتخابات جهرم و نمایندگی آقای غلام‌حسین صارمی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات هجدهمین دوره مجلس شورای ملی جهرم حاکی است که در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۳۲ از ۳۶ نفر معتمدین محل و طبقات شش گانه دعوت به عمل آمده و پس از تشکیل انجمن نظارت مرکزی و حوزه‌های فرعی در روزهای پنجم و ششم و هفتم بهمن ماه در شهر و شعبات اخذ رأی به عمل آمده و در نتیجه استخراج و قرائت آرا از مجموع ۴۷۹۲ رأی مأخوذه آقای غلامحسین صارمی به اکثریت ۳۶۷۰ رأی حائز اکثریت شناخته شده‌اند. در مدت مقرر یکی دو فقره شکایت به انجمن می‌رسد که انجمن قابل توجه نمی‌داند و در تاریخ نوزدهم بهمن ماه ۳۲ اعتبارنامه به نام آقای غلام‌حسین صارمی صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و رسیدگی به محتویات آن چون در مدت مقرر شکایتی به مجلس شورای ملی نرسیده بود صحت انتخابات دوره هجدهم جهرم و همچنین نمایندگی آقای غلامحسین صارمی را که از ۴۷۹۲ رأی مأخوذه دارای ۳۸۷۰ رأی بوده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را برای تأیید به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه دوم- محمود جلیلی‏

رئیس- نمایندگی آقای صارمی از جهرم تصویب شد. آقای مشایخی بفرمایید.

(آقای مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات دماوند و فیروزکوه و نمایندگی آقای محمدعلی مسعودی را به شرح ذیل قرائت نمودند). پس از وصول دستور انتخابات حوزه دماوند و فیروزکوه برای دوره هجدهم مجلس شورای ملی از طرف فرمانداری ۳۶ نفر از طبقات شش گانه دعوت شده و پس از تعیین اعضا اصلی و علی‌البدل و انتخاب اعضا انجمن‌های فرعی و شعب در تاریخ ۱۴/۱۰/۳۲ آگهی مربوطه منتشر و مقرر گردید پس از ۵ روز توزیع تعرفه و اخذ رأی به عمل آید.

در این جریان ۱۴ نفر از اعضا اصلی و علی‌البدل استعفاء نموده و جریان به وزارت کشور اطلاع داده شد و از طرف وزارت کشور دستور صادر گردید تا تشکیل مجدد انجمن از اخذ رأی خودداری شود. سپس بنا به دستور وزارت کشور مجدداً از ۳۶ نفر طبقات شش گانه دعوت به عمل آمد که روز ۲۹/۱۰/۳۲ در فرمانداری حاضر شوند در همان تاریخ اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت انتخابات از بین ۳۱ نفر حاضرین انتخاب گردیده و پس از تعیین هیئت رئیسه انجمن اصلی آگهی مجدد منتشر و قرار شد از تاریخ سوم بهمن ماه ۳۲ تا سه روز اخذ رأی به عمل آید و سپس از روز ۳/۱۱/۳۲ مبادرت به توزیع تعرفه گردید و تا آخر روز ۵/ ۱۱/ ۳۲ در کلیه شعب و در انجمن مرکزی دماوند و فیروزکوه توزیع تعرفه و اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه از ۹۵۹۷ رأی مأخوذه ۹۰۱۷ رأی به نام آقای محمدعلی مسعودی بوده است.

در تاریخ ۱۴/۱۱/۳۲ پس از خاتمه مدت قبول شکایات انجمن مرکزی تشکیل و به شکایات واصله رسیدگی نمود و چون شکایات مزبور فاقد دلیل و مدرک بود انجمن آنها را غیر وارد تشخیص واعتبارنامه به نام اقای محمدعلی مسعودی صادر می‌نماید. شعبه سوم در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۳۳ پرونده انتخابات دماوند و فیروزکوه را مورد دقت و رسیدگی قرار داده و نظر به این که شکایت و ایرادی به شعبه نرسیده بود شعبه سوم صحت انتخابات دماوند در دوره هجدهم مجلس شورای ملی و نمایندگی آقای محمدعلی مسعودی را تأیید واینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه سوم- مهدی مشایخی‏

رئیس- نمایندگی آقای محمدعلی مسعودی از دماوند تصویب شد. (مبارک است) آقای نراقی بفرمایید.

(آقای نراقی مخبر شعبه ۴ گزارش انتخابات سیرجان و نمایندگی آقای محسن مرآت اسفندیاری را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری سیرجان حاکی است که در تاریخ دوشنبه ۲۱ دی‌ماه ۳۲ از طرف فرماندار از ۳۶ نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلی وعلی‌البدل و تعیین انتخاب هیئت رئیسه انجمن نظارت مرکزی و شعب فرعی در روز دوم بهمن ماه ۳۲ تا مدت سه روز اخذ رأی شده در نتیجه قرائت آرا از ۱۱۷۷۳ رأی مأخوذه آقای محسن مرآت اسفندیاری به اکثریت ۱۱۴۴۱ رأی به نمایندگی هجدهمین دوره تفنینیه از حوزه سیرجان انتخاب می‌شوند. چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن واصل نگردیده بود در تاریخ دوشنبه ۱۲ بهمن ماه ۳۲ اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه چهارم با توجه به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت صحت انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری سیرجان و نمایندگی آقای محسن مرآت اسفندیاری را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای محسن مرآت اسفندیاری از سیرجان تصویب شد. آقای عمیدی نوری بفرمایید.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای صدرزاده را از شیراز به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۴ راجع‌به انتخابات شیراز و نمایندگی آقای سردار فاخر حکمت چون آقای مهدی صدرزاده با ۳۷۹۹۷ رأی از مجموع ۴۰۳۰۰ رأی در درجه سوم حائز اکثریت شده بودند شعبه پنجم نمایندگی آقای صدرزاده را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

مخبر شعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- نمایندگی آقای صدرزاده از شیراز تصویب شد. آقای نقابت بفرمایید.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان مشهد و نمایندگی آقای سیدمحمد قرشی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی از مشهد حاکی است که در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۳۲ از طرف فرماندار ۳۶ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و ۹ نفر اعضا اصلی و ۹ نفر اعضا علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی را طبق قانون انتخابات تعیین واز طرف انجمن تصمیم اتخاذ شده که روزهای ششم و هفتم و هشتم بهمن ماه ۳۲ جهت توزیع تعرفه و اخذ رأی اختصاص داده شود مراتب جهت اطلاع اهالی آگهی شده و پس از استخراج آرا شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده در نتیجه آقایان سیدمحمد قرشی حسن مکرم، حسن کفایی، سعید مهدوی حائز اکثریت شناخته شده‌اند ولی آقای حسن کفایی در جواب استعلام انجمن ضمن نامه کتبی از قبول نمایندگی دوره ۱۸ مجلس شورای ملی خودداری و انجمن به جای ایشان به موجب ماده ۵۱ قانون انتخابات آقای کدیور را در درجه پنجم حائز اکثریت شناخته و آگهی لازم منتشر و یک هفته برای قبول شکایات معین می‌نماید.

در مدت مزبور یک فقره شکایت رسیده که مستند به دلایل و مدارک نبود، لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقایان مذکور صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پرونده امر به شعبه ششم احاله گردیده و شعبه پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت انتخابات مشهد و نمایندگی آقای سیدمحمد قرشی را که در درجه اول دارای ۴۱۷۰۶ رأی از مجموع ۵۰۱۸۵ رأی بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم

مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای محمد قرشی از مشهد تصویب شد. آقای مسعودی بفرمایید.

(آقای مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات ایوانکی و نمایندگی آقای عبدالرحمن فرامرزی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره مجلس شورای ملی در ایوانکی حاکی است که از سی و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل از طرف بخشدار دعوت به عمل آمده و از بین آنان اعضا اصلی و علی‌البدل انتخاب گردیدند پس از انتخاب هیئت رئیسه انجمن در رزهای ۲۸ و ۲۹ دی‌ماه ۱۳۳۲ تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمد پس از استخراج و قرائت آرا از ۱۵۰۵۳ رأی مأخوذه آقای عبدالرحمن فرامرزی با ۱۲۹۱۰ رأی حائز اکثریت شناخته شدند پس از اتمام قرائت آرا انجمن یک هفته جهت اخذ شکایات وقت تعیین و پس از آن تشکیل جلسه داده چون فقط یک فقره شکایت به انجمن رسیده بود که مردود شناخته شد اعتبارنامه به نام آقای عبدالرحمن فرامرزی صادر و انجمن انحلال خود را اعلام نمود.

پرونده مزبور به شعبه اول ارجاع شد پس از رسیدگی به محتویات آن صحت انتخابات حوزه ایوانکی و نمایندگی آقای عبدالرحمن فرامرزی در هجدهمین دوره قانونگذاری را که به اکثریت ۱۲۹۱۰ رأی از ۱۵۰۵۳ آرا مأخوذه انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید. مخبرشعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

رئیس- نمایندگی آقای فرامرزی از ایوانکی تصویب شد. آقای جلیلی بفرمایید.

(آقای جلیلی گزارش شعبه ارجع به انتخابات شهرستان خرم‌آباد و نمایندگی آقای پورسرتیپ را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات هجدهمین دوره مجلس شورای ملی از خرم‌آباد حاکی است که در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۳۲ از ۳۶ نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل توسط فرماندار دعوت به عمل آمده و پس از انجام تشریفات قانونی و انتخاب اعضا اصلی و انتخاب هیئت رئیسه از تاریخ ۷ بهمن ماه ۳۲ تا ۹ بهمن ۳۲ سه روز توزیع تعرفه و اخذ رأی شده در نتیجه استخراج و قرائت آرا مأخوذه که جمعاً ۳۷۴۳۸ رأی بوده آقای فتح‌الله‌پور سرتیپ به اکثریت ۱۷۴۱۶ رأی در درجه اول و آقای علی‌محمد غضنفری به اکثریت ۱۵۲۹۹ رأی در درجه دوم به نمایندگی مجلس انتخاب می‌شوند. چون در مدت وصول شکایات به انجمن شکایتی واصل نگردیده لذا در تاریخ ۱۹ و ۲۲ بهمن ماه اعتبارنامه به نام منتخبین صادر و انحلال انجمن اعلام می‌گردد. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم با مطالعه کاملی که نسبت به اوراق آن به عمل آمد چون شکایتی به مجلس نرسیده بود و از طرفی تشریفات قانونی پرونده صحیح انجام گرفته بود لذا صحت انتخابات هجدهمین دوره مجلس شورای ملی از حوزه خرم‌آباد و همچنین نمایندگی آقای فتح‌الله پورسرتیپ که در درجه اول با اکثریت ۱۷۴۱۶ رأی از ۳۷۴۳۸ رأی مأخوذه انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

مخبر شعبه دوم- محمود جلیلی‏

رئیس- نمایندگی آقای پورسرتیپ از خرم‌آباد تصویب شد. آقای مشایخی بفرمایید.

(آقای مشایخی گزارش شعبه سوم راجع‌به انتخابات ملایر، نهاوند، تویسرکان و نمایندگی آقی علی‌اکبر جلیلوند را به شرح ذیل قرائت نمودند).

انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری در حوزه ملایر، نهاوند، تویسرکان در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۳۳۲ شروع و از طبقات ۶ گانه دعوت به عمل آمده پس از انتخاب اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن و تعیین هیئت رئیسه انجمن نظارت مرکزی از روز دوشنبه ۵ بهمن ۳۲ الی ۷ بهمن ۳۲ برای سه روز مدت توزیع تعرفه و اخذ رأی اعلام گردید و پس از اخذ و استخراج آرا آقای علی‌اکبر جلیلوند رضایی با ۳۳۴۶۲ رأی از کل ۳۳۶۲۱ رأی در درجه اول و آقای غلام‌حسین بوربور با ۳۲۲۵۹ رأی در درجه دوم به سمت نمایندگی دوره هجدهم انتخاب شدند. انجمن در مدت یک هفته آماده برای قبول شکایات بوده و چون شکایتی نرسیده اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگی و قرائت پرونده و عدم وصول شکایت صحت انتخابات ملایر و نمایندگی آقای علی‌اکبر جلیلوند را که با ۳۳۴۶۲ رأی در درجه اول انتخاب شده‌اند تصدیق و تأیید می‌نماید و گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه سوم- مهدی مشایخی‏

رئیس- نمایندگی آقای جلیلوند از ملایر تصویب شد. آقای صادق نراقی بفرمایید.

(آقای صادق نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان شاهرود و نمایندگی آقای قنات‌آبادی را به شرح ذیل قرائت نمودند). پرونده انتخابات شاهرود حاکی است که در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۳۲ از طبقات ۶ گانه دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا انجمن و هیئت رئیسه و شعب فرعی در روزهای جمعه ۲۵ و شنبه ۲۶ دی‌ماه اخذ رأی به عمل می‌آید. در نتیجه از ۱۳۴۱۲ رأی مأخوذه آقای سیدشمس‌الدین قنات آبادی به اکثریت ۱۲۵۰۴ رأی به نمایندگی هجدهمین دوره قانونگذاری انتخاب می‌شوند. در مدت وصول شکایات به انجمن نظارت مرکزی فقط یک فقره شکایت رسیده بود که در هفدهمین جلسه انجمن مورد رسیدگی واقع و از طرف انجمن مردود تشخیص داده شد و اعتبارنامه ایشان صادر گردید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و مطالعه کامل آن چون شکایتی در مدت قانونی به مجلس نرسیده بود صحت انتخابات شاهرود و نمایندگی آقای سیدشمس الدین قنات آبادی را تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای سیدشمس‌الدین قنات‌آبادی از شاهرود تصویب شد. آقای عمیدی نوری بفرمایید.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای علی‌محمد دهقان را از شیراز به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۴ راجع‌به انتخابات شیراز و نمایندگی آقای سردار فاخر حکمت صحت نمایندگی آقای علی‌محمد دهقان را که دارای ۳۵۷۹۸ رأی از مجموع ۴۰۳۰۰ رأی در درجه چهارم بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- نمایندگی آقای دهقان از شیراز تصویب شد. آقای نقابت بفرمایید.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای حسن مکرم را از مشهد به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۶ راجع‌به انتخابات مشهد و نمایندگی آقای سید محمد قرشی شعبه ششم صحت نمایندگی آقای حسن مکرم را که در درجه دوم از مجموع ۵۰۱۸۵ رأی دارای ۳۵۴۰۵ رأی بوده‌اند مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای حسن مکرم از مشهد تصویب شد. آقای مسعودی بفرمایید.

(آقای مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بجنورد و نمایندگی آقای یارمحمد شادلو را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات بجنورد حاکی است که در تاریخ ۲۱/۱/۳۲ از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده است و از بین آنان اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب شده‌اند انجمن مزبور پس از انتخاب هیئت رئیسه و تعیین شعب فرعی از تاریخ اول الی پنجم بهمن ماه ۳۲ تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آورده است. پس از استخراج و قرائت آرا آقای یارمحمد شادلو به اکثریت ۱۹۶۱۰ رأی از مجموع ۲۰۹۹۲ رأی مأخوذه به نمایندگی دوره هجدهم مجلس شورای ملی از شهرستان مزبور انتخاب شده‌اند و چون در مدت یک هفته مقرره جهت اخذ شکایات هیچ گونه شکایتی به انجمن واصل نگردیده انجمن به نام آقای یارمحمد شادلو اعتبارنامه صادر نموده و پس از انهدام آرا انحلال خود را اعلام داشته است. شعبه اول پرونده مزبور را رسیدگی و صحت انتخابات بجنورد و نمایندگی آقای یارمحمد شادلو را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

رئیس- نمایندگی آقای یارمحمد شادلو از بجنورد تصویب شد. آقای جلیلی بفرمایید.

(آقای جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای غضنفری را از خرم‌آباد به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۷ دایر به انتخابات خرم‌آباد و نمایندگی آقای فتح‌الله پورسرتیپ چون آقای علی‌محمد غضنفری به اکثریت ۱۵۲۹۹ رأی از مجموع ۳۷۴۳۸ رأی مأخوذه انتخاب شده‌اند لذا صحت نمایندگی ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه دوم- محمودجلیلی‏

رئیس- نمایندگی آقای غضنفری از خرم‌آباد تصویب شد. آقای مشایخی بفرمایید.

(آقای مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای غلامحسین بوربور را از ملایر به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۷ راجع‌به انتخابات ملایر و نهاوند و تویسرکان و نمایندگی آقای غلام‌حسین بوربور در درجه دوم با ۳۲۲۵۹ رأی اکثریت داشته‌اند شعبه سوم نمایندگی ایشان را هم در دوره ۱۸ قانونگذاری تأیید و گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید. مخبرشعبه سوم- مهدی مشایخی‏

رئیس- نمایندگی آقای بوربور از خرم‌آباد تصویب شد. آقای صادق نراقی بفرمایید.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه چهارم دایر به انتخابات یزد و نمایندگی آقای رضا صراف‌زاده را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات یزد در هجدهمین دوره تقنینیه به شرحی است که ذیلاً به عرض می‌رسد:

در تاریخ ۱۵/۱۰/۳۲ از طرف

فرمانداری طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت می‌شوند که انجمن‌های اصلی و فرعی انتخابات را تعیین نمایند. پس از حضور آقایان در فرمانداری و انتخاب اعضا اصلی وعلی‌البدل و تعیین هیئت رئیسه سه روز برای توزیع تعرفه و اخذ رأی معین می‌شود.

در مدت مزبور بالغ بر ۳۵۶۲۰ رأی اخذ می‌شود و پس از استخراج و قرائت آرا آقایان رضا صراف‌زاده و محمود جلیلی و مهدی لاری به اکثریت آرا به سمت نمایندگی انتخاب می‌شوند.

در مدت مقرر برای قبول شکایات، شکایتی به انجمن نمی‌رسد و انجمن اعتبارنامه به نام آقایان صادر می‌نماید. شعبه چهارم که پرونده یزد به آنجا ارجاع شده بود پس از مطالعه پرونده و قرائت جریان انتخابات و عدم وصول شکایت صحت انتخابات یزد را در هجدهمین دوره تقنینیه تصویب و نمایندگی آقای رضا صراف‌زاده را که به اکثریت ۳۱۰۸۷ رأی از کل ۳۵۶۲۰ رأی مأخوذه در درجه اول انتخاب شده بودند تأیید می‌نماید. مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای رضا صراف‌زاده از یزد تصویب شد. آقای عمیدی نوری بفرمایید.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای محمدحسین استخر را از شیراز به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۴ راجع‌به انتخابات شیراز و نمایندگی آقای سردار فاخر حکمت شعبه پنجم صحت نمایندگی آقای محمدحسن استخر را که با ۳۲۰۸۹ رأی از مجموع ۴۰۳۰۰ رأی در درجه پنجم حائز اکثریت بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- نمایندگی آقای استخر از شیراز تصویب شد. آقای نقابت بفرمایید.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقای سعید مهدوی را از مشهد به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۶ راجع‌به جریان انتخابات مشهد و نمایندگی آقای سیدمحمد قرشی چون آقای سعید مهدوی در درجه سوم دارای ۳۴۸۲۵ رأی از مجموع ۵۰۱۸۵ رأی بوده‌اند شعبه ششم صحت نمایندگی ایشان را مورد تأیید قرار داده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای سعید مهدوی از مشهد تصویب شد. آقای مسعودی بفرمایید.

(آقای مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه دایر به انتخابات محلات و نمایندگی آقای عباس حشمتی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

به موجب محتویات پرونده انتخابات دوره ۱۸ مجلس شورای ملی از حوزه محلات در تاریخ ۱۱/ ۱۰/ ۳۲ از ۳۶ نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمد. مدعوین از بین خود اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی را انتخاب کرده‌اند. پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمن‌های فرعی و انجام مقدمات امر در روزهای اول و دوم و سوم بهمن ماه ۳۲ در کلیه حوزه تعرفه توزیع واخذ رأی به عمل می‌آید بعد از استخراج و قرائت آرا آقای عباس حشمتی به اکثریت ۱۵۶۹۴ رأی از مجموع ۱۷۳۹۵ رأی قرائت شده به نمایندگی محلات در دوره هجدهم مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند در ظرف یک هفته که جهت اخذ شکایات فقط یک فقره شکایت رسیده که غیر وارد تشخیص گردیده و انجمن به نام آقای عباس حشمتی اعتبارنامه صادر می‌نماید. شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مزبور صحت انتخابات محلات و نمایندگی آقای حشمتی را که به اکثریت ۱۵۶۹۴ رأی از مجموع ۱۷۳۹۵ رأی به نمایندگی دوره ۱۸ مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. مخبرشعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

رئیس- نمایندگی آقای عباس حشمتی از محلات تصویب شد. آقای جلیلی بفرمایید.

(آقای جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات نائین و نمایندگی آقای دکتر حسین پیرنیا را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره ۱۸ مجلس شورای ملی از نائین حاکی است که در تاریخ ۱۶ دی‌ماه ۳۲ از طرف فرمانداری ۳۶ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده پس از انتخاب اعضا انجمن مدت سه روز از تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۳۲ برای توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین وقت گردید پس از اخذ رأی شروع به استخراج گردید پس از اخذ رأی شروع به استخراج و قرائت آرا مأخوذه شده و در نتیجه آقای دکتر حسین پیرنیا با ۶۷۴۰ رأی از مجموع ۸۶۸۰ رأی حائز اکثریت شناخته شده‌اند. در مدت مقرر چند فقره شکایت رسید که پس از رسیدگی عدم صحت ادعای شاکیان وغیر مستدل بودن آن معلوم گردید لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقای دکتر حسین پیرنیا صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

در شعبه دوم انتخابات نائین مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه صحت انتخابات نائین و نمایندگی آقای دکتر حسین پیرنیا را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه دوم- محمود جلیلی‏

رئیس- نمایندگی آقای دکتر حسین پیرنیا از نائین تصویب شد. آقای مشایخی بفرمایید.

(آقای مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه سوم دایر به انتخابات نیشابور و نمایندگی آقای عبدالله سعیدی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

به استناد پرونده انتخابات نیشابور در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۳۲ توسط فرمانداری محل از سی و شش نفر طبقات شش گانه دعوت و در تاریخ پنجشنبه ۱۷/۱۰/۳۲ اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی انتخاب و سپس اقدام به نشر آگهی انتخابات و تعیین شعب فرعی شده از تاریخ جمعه ۲۵ دی‌ماه تا آخر وقت روز ۲۷ دی‌ماه جهت توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین گردیده و در نتیجه ۳۲۴۴۳ رأی اخذ و آقای عبدالله سعیدی به اکثریت ۲۸۸۷۸ رأی از مجموع آرا فوق به نمایندگی هجدهمین دوره تفنینیه انتخاب و برابر ماده ۴۱ قانون انتخابات از تاریخ ۲۹/۱۰/۳۲ تا مدت یک هفته جهت وصول شکایات تعیین و در مدت مقرر هیچ‌گونه شکایتی نرسیده لهذا در تاریخ هفتم بهمن ماه ۳۲ اعتبارنامه به نام آقای عبدالله سعیدی صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشت.

پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم و رسیدگی به محتویات پرونده شعبه صحت انتخابات نیشابور و نمایندگی آقای عبدالله سعیدی را از حوزه انتخابیه مزبور تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه سوم- مهدی مشایخی‏

رئیس- نمایندگی آقای عبدالله سعیدی از نیشابور تصویب شد. آقای صادق نراقی بفرمایید.

(آقای صادق نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای محمود جلیلی را از یزد به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۸ راجع‌به انتخابات یزد و نمایندگی آقای رضا صراف‌زاده چون آقای محمود جلیلی دردرجه دوم با ۲۰۸۰۸ رأی از ۳۰۶۲۰ آرا مأخوذه حائز اکثریت بوده‌اند شعبه نمایندگی ایشان را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌نماید.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- نمایندگی آقای محمود جلیلی از یزد تصویب شد. آقای عمیدی نوری بفرمایید. آقایان یک قدری رعایت عده را بفرمایید (عبدالصاحب صفایی- آقایانی که بیرون هستند بفرمایید بیایند) همه مسئولند).

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش انتخابات فومن راجع‌به نمایندگی آقای محمود محمودی را به شر ح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره ۱۸ مجلس شورای ملی از فومن حاکی است که در تارخی ۱۷/۱۰/۳۲ طبق ماده ۱۴ قانون پس از دعوت از معتمدین محل و طبقات شش گانه و انتخاب انجمن‌های اصلی وعلی‌البدل مدت دو روز از تاریخ دوشنبه ۲۸/۱۰/۳۲ برای توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین می‌گردد در این مدت ۱۲۲۴۱ رأی از تمام حوزه‌ها اخذ گردیده و از تاریخ ۳۰/۱۰/۳۲ شروع به استخراج و قرائت نموده و از مجموع آرا آقای محمود محمودی با داشتن ۱۰۹۰۱ رأی حائز اکثریت شناخته شدند. ضمن آگهی مدت یک هفته از تاریخ ۱/۱۱/۳۲ برای وصول و رسیدگی به شکایات تعیین وقت شد و چون در مدت مقرره شکایتی نرسید لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقای محمود محمودی صادر می‌نماید.

پرونده در شعبه پنجم مورد رسیدگی قرار گرفته و چون نظری نبود نمایندگی آقای محمود محمودی از فومن تصویب و اینک به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

مخبر شعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- نمایندگی آقای محمود محمودی از فومن تصویب شد. آقای ضیاالدین نقابت بفرمایید.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای کدیور را از مشهد به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۶ راجع‌به انتخابات مشهد در هجدهمین دوره مجلس شورای ملی چون آقای رضا کدیور دارای ۱۷۷۰۷ رأی از مجموع ۵۰۱۸۵ رأی در دوره چهارم بوده‌اند شعبه نمایندگی ایشان را هم تصویب و اینک گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای رضا کدیور از مشهد تصویب شد. آقای محمدعلی مسعودی بفرمایید.

(آقای محمدعلی مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بهبهان و نمایندگی آقای سلطان‌علی سلطانی شیخ الاسلامی را به شرح ذیل فرائت نمودند).

چون انتخابات دوره ۱۸ قانونگذاری در بهبهان حاکی است که در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۳۲ از سی و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل از طرف فرمانداری دعوت به عمل آمده پس از انتخاب و تعیین هیئت رئیسه و انجام تشریفات مقدماتی از صبح روز ششم الی آخر روز هشتم بهمن ماه ۳۲ (سه روز) تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده است.

پس از استخراج و قرئت آرا از ۱۵۲۴۵ رأی مأخوذه آقای سلطان‌علی

سلطانی شیخ‌الاسلامی با ۱۳۷۳۲ رأی به نمایندگی دوره ۱۸ مجلس شورای ملی از بهبهان انتخاب شده‌اند و انجمن مدت یک هفته برای پذیرفتن شکایات تعیین واعلام نموده و چون در مدت مزبور هیچ‌گونه شکایتی واصل نگردید اعتبارنامه به نام آقای سلطان‌علی شیخ‌الاسلامی (سلطانی) صادر می‌شود.

شعبه اول با مراجعه به پرونده انتخابات بهبهان و نمایندگی آقای سلطان‌علی شیخ‌الاسلامی را برای دوره هجدهم قانونگذاری تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. مخبرشعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

رئیس- نمایندگی آقای سلطان‌علی شیخ‌الاسلامی از بهبهان تصویب شد (مبارک است) آقای جلیلی بفرمایید.

(آقای جلیلی گزارش شعبه دوم راجع‌به انتخابات بیجار و نمایندگی آقای اورنگ را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات دوره ۱۸ مجلس شورای ملی از بیجار، گروس به شرح زیر به عرض آقایان نمایندگان محترم می‌رسد:

طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات مجلس شورای ملی ۳۶ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل از طرف فرماندار دعوت گردیده و طبق مقررات ۹ نفر اعضا اصلی و ۹ نفر اعضا علی‌البدل انجمن انتخابات با رأی مخفی انتخاب شده‌اند. مدت پنج روز از تاریخ شنبه ۲۶/۱۰/۳۲ برای توزیع تعرفه و اخذ رأی معین گردیده است.

پس از اخذ آرا شروع به استخراج و قرائت آن گردید و از مجموع ۷۸۳۹ رأی آقای عبدالحسین اورنگ با داشتن ۷۲۹۸ رأی حائز اکثریت شناخته شدند.

چون در مدت مقرره هیچ‌گونه شکایتی نرسید از طرف انجمن اعتبارنامه به نام آقای عبدالحسین اورنگ صادر و انحلال خود را اعلام نموده است.

شعبه دوم با توجه به پرونده مزبرو نمایندگی آقای عبدالحسین اورنگ را تصدیق و اینک به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

مخبرشعبه دوم- محمودجلیلی‏

رئیس- نمایندگی آقای اورنگ از بیجار تصویب شد.

نمایندگان- واقعاً مبارک است.

میراشرافی- آقای رئیس ما زدیم شما نشنیدید.

رئیس- من هم خورده‌ام (خنده نمایندگان) آقای مهدی مشایخی.

(آقای مهدی مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات جیرفت و نمایندگی آقای سیدجلال‌الدین شادمان را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتی حوزه جیرفت حاکی است که به تاریخ ۱۱/۱۲/۳۲ از طرف فرمانداری محل از طبقات شش گانه برای انتخاب انجمن نظارت مرکزی دعوت به عمل آمده و اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن تعیین و پس از انتشار آگهی با رعایت ماده (۲۱) قانون انتخابات در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه اخذ رأی به عمل آمده و پس از قرائت از مجموع آرا مأخوذه آقای سیدجلال‌الدین شادمان به اکثریت ۶۳۶۱ رأی از مجموع ۶۹۴۹ رأی به نمایندگی دوره هجدهم مجلس شورای ملی نتخاب و انجمن جریان را اعلام و یک هفته برای قبول شکایات وقت معین می‌نماید.

برای این منظور انجمن جلسات خود را صبح و عصر تشکیل و تا آخرین ساعت مقرر هیچ‌گونه شکایتی به انجمن نرسیده لذا انجمن در تاریخ پنجم فروردین ماه ۳۳ اعتبارنامه به نام آقای سیدجلال‌الدین شادمان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پرونده مزبور در شعبه سوم مطرح مذاکره قرار گرفته با توجه به صورت مجلس و مداقه در رعایت تشریفات قانونی انتخابات جیرفت و نبودن شکایتی در پرونده صحت انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه جیرفت و نمایندگی آقای سیدجلال‌الدین شادمان را تأیید و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

مخبر شعبه سوم- مهدی مشایخی‏

رئیس- انتخاب آقای شادمان از جیرفت تصویب شد. (مبارک است) آقای صادق نراقی.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه چهارم راجع‌به انتخاب آقای مهدی لاری را از یزد به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۸ راجع‌به انتخابات یزد و نمایندگی آقای رضا صراف‌زاده چون آقای مهدی لاری در درجه سوم به اکثریت ۲۱۳۷۶ رأی از کل ۳۵۶۲۰ رأی انتخاب شده‌اند شعبه نمایندگی آقای لاری را تصویب و اینک گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- انتخاب آقای مهدی لاری از یزد تصویب شد. (مبارک است) آقای عمیدی نوری.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات قزوین و نمایندگی آقای پرویز یارافشار را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی از قزوین حاکی است که در تاریخ ۱۷/۱۱/۳۲ طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات از طرف فراندار ۳۶ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت می‌شود که اعضا اصلی و علی‌البدل را انتخاب نمایند و پس از انتخاب انجمن مرکزی مدت پنج روز برای توزیع تعرفه و اخذ رأی معین نموده‌اند.

انجمن پس از اخذ آرا شروع به قرائت نموده واز مجموع ۴۰۷۲۷ رأی مأخوذه آقایان پرویز یارافشار و حاج سیداحمد صفایی حائزین اکثریت شناخته شده‌اند. در مدت مقرر برای قبول شکایات، شکایتی نمی‌رسد لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به مجلس شورای ملی برای رسیدگی به شعبه پنجم فرستاده شد و شعبه پس از رسیدگی و عدم وصول شکایت صحت انتخابات قزوین و نمایندگی آقای پرویز یارافشار را که دردرجه اول دارای ۳۸۹۷۹ رأی از ۴۰۷۲۷ آرا مأخوذه بوده تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- انتخاب آقای یارافشار از قزوین تصویب شد. (مبارک است) آقای نقابت.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بم و نمایندگی آقای زین‌العابدین سالار بهزادی را به شر ح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انخابات هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی از بم حاکی است که در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۳۲ از طرف فرمانداری طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت شده و پس از انتخاب اعضا انجمن اصلی واعضا علی‌البدل از تاریخ شنبه اول اسفند شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأی به عمل آورده پس از استخراج و قرائت آرا مأخوذه که جمعاً بالغ بر ۶۹۷۱ رأی می‌گردید آقای زین‌العابدین سالار بهزادی با ۶۵۰۰ رأی حائز اکثریت شناخته شده و انجمن نتیجه استخراج آرا و آمادگی خود را برای قبول شکایات اعلام در نتیجه پس از انقضا مدت مزبور چند فقره شکایت و اظهار رضایت به دفتر انجمن واصل می‌گردد که انجمن به استناد این که نحوه شکایت مغرضانه بوده و از طرف کاندیداها می‌باشد آنها را غیر وارد و مردود دانسته و در تاریخ هجدهم اسفندماه ۱۳۳۲ اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و با مطالعه کاملی که به محتویات آن به عمل آمد چون دلایل رد اعتراضات انجمن در مورد شکایات مورد تأیید واقع گردید و ضمناً شکایتی به مجلس نرسیده بود لذا شعبه ششم صحت انتخابات دوره ۱۸ شهرستان بم و همچنین نمایندگی آقای زین‌العابدین سالار بهزادی را که به اکثریت ۶۵۰۰ رأی از ۶۹۷۱ رأی مأخوذه انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- انتخاب آقای سالار بهزادی را از بم به عرض می‌رسانم که تصویب شد. (مبارک است)

یک نفر از نمایندگان- علت به عرض رساندن چه بود؟

رئیس- علت آن (را) زیادی بود که لازم بود با کلمه به عرض می‌رسانم تکمیل بشود. علت این بود. آقای محمدعلی مسعودی.

(آقای محمدعلی مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات سبزوار و نمایندگی آقای محمود رضایی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات شهرستان سبزوار حاکی است که در تاریخ ۱۹/۱۰/۳۲ از سی و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل در فرمانداری دعوت به عمل آمده و اعضا اصلی و علی‌البدل از بین آنان انتخاب گردیدند پس از انتخاب و تعیین هیئت رئیسه انجمن مرکزی و انجمن‌های فرعی از صبح روز ۴/۱۱/۳۲ تا غروب روز ۶/ ۱۱/ ۳۲ (مدت سه روز) اقدام به توزیع تعرفه واخذ رأی گردید و پس از آن شروع به استخراج و قرائت آرا شد در نتیجه از مجموع ۱۸۵۸ رأی مأخوذه آقای محمود رضایی با ۱۷۶۲۱ رأی در درجه اول و آقای علی بزرگ‌نیا با ۱۷۴۰۴ رأی در درجه دوم به نمایندگی حوزه سبزوار در هجدهمین دوره مجلس شورای ملی انتخاب شدند و قبولی آنان از طریق فرمانداری استعلام گردید. انجمن مرکزی طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات یک هفته از تاریخ ۸/۱۱/۳۲ برای وصول شکایات تعیین ومراتب را آگهی نمود در مدت مزبور فقط یک فقره شکایت رسیده بود که غیر وارد تشخیص گردید و اعتبارنامه به نام آقایان فوق‌الذکر صادر شد و در روز ۱۵/۱۱/۳۲ انجمن انحلال خود را اعلام نمود. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگی به محتویات آن صحت انتخابات شهرستان سبزوار و نمایندگی آقای محمود رضایی را که به اکثریت ۱۷۶۲۱ رأی از ۱۸۵۵۷ رأی مأخوذه انتخاب شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

رئیس- انتخاب آقای رضایی از سبزوار تصویب شد. (مبارک است) آقای محمود جلیلی.

(آقای محمود جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات سراب و نمایندگی آقای شفیعی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات سراب حاکی است که در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۳۲ از سی و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلی و علی‌البدل و هیئت رئیسه و سیار تشریفات مقرره در قانون انتخابات از روز ۹ بهمن ۳۲ شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأی شده و در نتیجه از ۲۲۱۴۶ رأی حائز اکثریت گردیدند و در مدت مقرر وصول شکایات چون شکایتی به دفتر انجمن نرسیده است لذا در تاریخ ۲۹/۱۱/۳۲ اعتبارنامه به نام آقای شفیعی صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و مداقه در آن چون در مدت وصول شکایات به مجلس شورای ملی شکایتی واصل نگردیده بود لذا صحت انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی و نمایندگی آقای حیدر شفیعی که از ۲۲۱۴۶ رأی مأخوذه دارای ۲۱۱۲۱ رأی بوده‌اند مورد تصویب واقع و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند. مخبرشعبه دوم- محمود جلیلی‏

رئیس- انتخاب آقای شفیعی از سراب تصویب شد. (مبارک است) آقای مشایخی.

(آقای مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات سقز، بانه و نمایندگی آقای محمدعلی عباسی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات دوره ۱۸ قانونگذاری حوزه انتخابیه سقز، بانه حاکی است که روز سوم بهمن ماه ۱۳۳۲ طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات مجلس شورای ملی ۰۰۰ نفر از طبقات شش گانه و ۱۲ نفر از معتمدین محل به وسیله فرمانداری دعوت و نه نفر اعضا اصلی و نه نفر اعضا علی‌البدل انجمن نظارت انتخابات برأی مخفی انتخاب و مدت اخذ رأی تاریخ سیزدهم بهمن ۳۲ تا آخر روز پنجشنبه ۱۵ بهمن تعیین واعلام گردیده است.

از تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۳۲ شروع به قرائت آرا مأخوذه گردید. و از مجموع ۱۰۴۲۰ رأی آقای محمدعباسی با ۱۰۲۵۰ رأی حائز اکثریت شناخته شده‌اند. پس از خاتمه قرائت آرا یک هفته برای وصول شکایات اعلام گردیده و در این مدت شکایتی نرسیده و بر طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات اعتبارنامه به نام آقای محمد عباسی صادر و انحلال انجمن به وسیله فرمانداری اعلام گردیده است. پرونده امر پس از احاله به مجلس شورای ملی به شعبه سوم ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت یک فقره شکایت تلگرافی واصل شده است که غیر وارد تشخیص گردیده شعبه صحت انتخابات شهرستان سقز، بانه و نمایندگی آقای محمد عباسی را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه سوم- مهدی مشایخی‏

رئیس- انتخاب آقای محمد عباسی از سقز، بانه تصویب شد. (مبارک است) آقای صادق نراقی.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات خیاو و مشکین شهر و نمایندگی آقای سیدمهدی میراشرافی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات خیاو و مشکین- شهر برای تعیین یک نفر نماینده دوره ۱۸ مجلس شورای ملی از این قرار است که از طرف فرمانداری طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت می‌شوند. در جلسه مزبور انجمن‌های اصلی و علی‌البدل انتخاب گردیده آگهی لازم منتشر می‌نمایند و از روز ۲۶ دی‌ماه تا آخر وقت ۳۰ دی‌ماه اخذ رأی می‌شود در نتیجه استخراج و قرائت آرا آقای سیدمهدی میراشرافی از مجموع ۸۱۳۸ رأی با ۸۱۲۰ رأی حائز اکثریت می‌شوند. در مدت مقرر قبول شکایات ایراد و اعتراضی به جریان انتخابات نمی‌شود و انجمن اعتبارنامه به نام آقای میراشرافی صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. شعبه چهارم پس از مطالعه پرونده آن چون شکایتی نمی‌بیند صحت انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری شهرستان خیاو و مشکین‌شهر و نمایندگی آقای سیدمهدی میراشرافی را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی.

رئیس- انتخاب آقای میراشرافی از مشکین‌شهر تصویب شد. (مبارک است) آقای عمیدی نوری.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای حاج سیداحمد صفایی را از قزوین به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۱۰ راجع‌به جریان انتخابات قزوین و نمایندگی آقای پرویز یارافشار نظر به آن که آقای حاج سیداحمد صفایی دارای ۳۲۴۲۷ رأی از مجموع ۴۰۷۲۷ رأی دردرجه دوم حائز اکثریت بوده‌اند شعبه نمایندگی ایشان را تأیید واینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- انتخاب آقای صفایی از قزوین تصویب شد. (مبارک است) آقای نقابت.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات رفسنجان و نمایندگی آقای معین‌زاده باقری را به شرح ذیل قرائت نمودند). به استناد محتویات پرونده انتخابات رفسنجان در دوره ۱۸ مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷/۱۰/۳۲ از طرف فرمانداری از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل می‌آید.

در جلسه مزبور انجمن اصلی و علی‌البدل انتخابات تعیین و مدت توزیع تعرفه و اخذ آرا در تمام حوزه‌ها دو روز معین می‌شود.

در حوزه مرکزی استخراج آرا روز پنجشنبه ۸ بهمن ماه ۳۲ خاتمه و در سایر حوزه‌ها پس از خاتمه اخذ آرا به قرائت آن اقدام می‌شود و چون پس از شمارش آرا معلوم می‌گردد تعداد ۷۴ برگ زائد بوده قبل از قرائت ۷۴ برگ رأی باطل و بقیه قرائت می‌شود عده آرا قرائت شده در تمام حوزه‌ها ۱۱۱۷ رأی و بده و آقای معین‌زاده باقری به اکثریت ۱۰۱۱۱ رأی حائز اکثریت بوده‌اند. پس از آگهی لازم شکایاتی به انجمن می‌رسد که انجمن پاسخ آنها را می‌دهد و ایرادی به انتخابات وارد نمی‌بیند و اعتبارنامه به نام آقای مهدی معین‌زاده باقری صادر می‌نماید. شعبه ششم پس از مراجعه به پرونده و وصول شکایاتی به مجلس موضوع را به سوی کمیسیون ارجاع و مورد رسیدگی قرار داد و در جلسه دیگر پس از مداقه لازم به ایراد شاکیان و توجه به قانون انتخابات نظر به آن که موضوع شکایت به مجلس در حدود همان شکایاتی بوده که به انجمن رسیده و انجمن هم موج‌ها آن را مرود دانسته صحت انتخابات رفسنجان و نمایندگی آقای معین‌زاده باقری را که با ۱۰۱۱۱ رأی انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه ششم- سیدضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگی آقای معین‌زاده از رفسنجان تصویب شد. (مبارک است) آقای محمدعلی مسعودی.

(آقای مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه ۸ راجع‌به انتخاب آقای بزرگ‌نیا را از سبزوار به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۱۱ راجع‌به انتخابات سبزوار و نمایندگی آقای محمود رضایی آقای بزرگ‌نیا با ۱۷۴۰۴ رأی از ۱۸۵۵۷ رأی در درجه دوم به سمت نمایندگی از سبزوار انتخاب شده‌اند. شعبه موافقت خود را با نمایندگی ایشان هم اظهار و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

رئیس- انتخاب آقای بزرگ‌نیا از سبزوار تصویب شد. (مبارک است) آقای محمود جلیلی.

(آقای محمود جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات زاهدان و نمایندگی آقای روح‌الله کیکاوسی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی از زاهدان و فهرج حاکی از این است که طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات فرمانداری ۳۶ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل را از روی لیستی که در سنوات قبل موجود بوده دعوت به عمل می‌آورد ولی معلوم می‌شود که اکثر آنها حایز شرایط لازم از قبیل داشتن سواد و غیره نمی‌باشند و به همین جهت هم چند نفر از مدعوین در جلسه حضور پیدا نمی‌کنند و نیز عده‌ای از اهالی هم به این عمل اعتراض می‌نمایند. بعداً طبق دستور وزارت کشور کمیسیونی مرکب از رؤسای ادارات و بازرس انتخابات تشکیل و به شکایات وارده رسیدگی می‌کنند و معلوم می‌شود ۱۳ نفر از ۳۶ نفر فاقد سواد و یک نفر هم دارای حکومیت جزایی بوده است و کمیسیون مزبور گزارش امر را به وزارت کشور ارسال می‌نماید و وزارت کشور به موجب تلگراف شماره ۳۶۰۷۸ دستور می‌دهد به جای اشخاص فوق عده‌ای که واجد شرایط باشند دعوت شوند و از طرف فرماندار به همین نحو عمل می ود و مدعوین در تاریخ شنبه ۱۰/۱۱/۱۳۳۲ طبق مقررات قانون انتخابات شروع به انتخاب اعضا اصلی و علی لبدل انجمن نظارت مرکزی انتخابات می‌نمایند و مدت ۳ روز از تاریخ سی‌ام بهمن الی آخر وقت روز یکشنبه دوم اسفند برای توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین می‌نماید پس از خاتمه آرا شروع به استخراج و قرائت گردید و در نتیجه آقای روح‌الله کیکاوسی با ۱۸۴۱۱ رأی از مجموع ۱۹۷۱۲ رأی مأخوذه حایز اکثریت شناخته شده‌اند و انجمن ضمن آگهی مراتب فوق مدت یک هفته برای وصول و رسیدگی به شکایات تعیین و چون در مدت مقرره هیچ گونه اعتراضی به انجمن نرسید لذا اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به مجلس شورای ملی برای رسیدگی به شعبه دوم احاله گردید و شعبه پس از رسیدگی صحت انتخابات زاهدان (ایرانشهر) و نمایندگی آقای روح‌الله کیکاوسی را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه دوم- محمودجلیلی‏

رئیس- انتخاب آقای کیکاویسی از زاهدان تصویب شد. (مبارک است) آقای مشایخی.

(آقای مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات کاشان و نمایندگی آقای کاظم شیبانی صالح را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات کاشان در هجدهمین دوره تفنینیه حاکی است که بر طبق مقررات و انجام تشریفات قانونی و انتخاب اعضا انجمن اصلی و علی‌البدل‌های فرعی دو روز برای توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین می‌شود که در ظرف دو روز در حوزه مرکزی و حوزه‌های فرعی ۲۱۵۷۷ تعرفه توزیع و اخذ رأی می‌شود.

از تاریخ ۲/۱۱/۳۲ استخراج و قرائت آرا شروع و در نتیجه آقای کاظم شیبانی صالح در درجه اول با ۲۱۰۲۱ رأی و آقای حسین صدقی با ۱۹۷۴۶ رأی در

درجه دوم حائز اکثریت می‌گردند. در مدت مقرره برای قبول شکایات شکایتی به انجمن نمی سد و انجمن اعتبارنامه به نام آقای کاظم شیبانی و حسین صدقی که حایزین اکثریت بودند صادر می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم و قرائت و رسیدگی به محتویات آن و عدم وصول شکایت صحت انتخابات کاشان و نمایندگی آقای کاظم شیبانی صالح که با ۲۱۰۲۱ رأی از کل ۲۱۵۷۷ رأی در درجه اول حائز اکثریت بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر شعبه سوم- مهدی مشایخی‏

رئیس- انتخاب آقای شیبانی از کاشان تصویب شد. (مبارک است) آقای صادق نراقی.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات سمنان و نمایندگی آقای عنایت‌الله نصیری را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات سمنان در دوره ۱۸ تقنینیه حاکی است که در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۳۲ از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تشکیل انجمن نظارت مرکزی و انتخاب هیئت رئیسه و تعیین شعب فرعی در روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۳۲ اخذ رأی به عمل می‌آید. در نتیجه از ۱۶۵۷۴ رأی مأخوذه آقای عنایت‌الله نصیری (عنایت السلطنه) به اکثریت ۱۵۴۴۸ رأی به نمایندگی هجدهمین دوره قانونگذاری انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن واصل نگردیده بود در تاریخ بیستم اسفند ماه ۱۳۳۲ اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام داشته است. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و مطالعه کامل پرونده چون در مدت قانونی صول شکایات اعتراضی به انتخابات آنها نرسیده بود لذا شعبه صحت انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه سمنان و همچنین نمایندگی آقای عنایت‌الله نصیری را تأیید و اینک جریان امر برای تصویب به مجلس شورای ملی به عرض می‌رسد.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- انتخاب آقای نصیری از سمنان تصویب شد. (مبارک است) آقای عمیدی نوری.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بابل و نمایندگی آقای ارسلان خلعتبری را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات دوره ۱۸ مجلس شورای ملی از بابل به شرح زیر می‌باشد در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۳۲ از طرف فرماندار ۳۶ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از حضور مدعوین با رعایت مقررات اقدام به انتخاب ۹ نفر اعضا اصلی و ۹ نفر اعضا علی‌البدل انجمن نظارت انتهاب گردید انجمن از تاریخ چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه ۳۲ تا مدت پنج روز برای توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین وقت می‌نماید در مدت مقرر تعداد ۴۲۰۳۲ رأی اخذ گردید و سپس شروع به استخراج و قرائت می‌گردد.

از مجموع ۴۲۰۳۲ رأی قرائت شده آقایان ارسلان خلعتبری و عمیدی نری و دکتر عبدالحمید مجیدی آهی به اکثریت آرا به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند.

انجمن ضمن آگهی مراتب فوق مدت یک هفته از تاریخ دوشنبه سوم اسفند ماه برای وصول شکایت تعیین وقت می‌کند و در این مدت چند فقره شکایت رسیده که پس از رسیدگی معلوم می‌شود هیچ یک از آنها مستند به دلایل کافی و قانونی نمی‌باشد لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به مجلس شورای ملی و احاله آن به شعبه پنجم شعبه محتویات پرونده را با یک فقره تلگرافی که از آقای عباس اسلامی به مجلس رسیده بود قرائت چون مستند به دلیلی نبود صحت انتخابات بابل را تصویب و نمایندگی آقای ارسلان خلعتبری را که در درجه اول با ۲۹۱۳۶ رأی از ۴۲۰۳۲ آرا مأخوذه انتخاب شده بودند تأیید می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- انتخاب آقای خلعتبری از بابل تصویب شد. (مبارک است) آقای نقابت.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات گناباد و فردوس و نمایندگی آقای امیر تیمور کلالی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

به استناد پرونده انتخابات گناباد و فردوس در هجدهمین دوره تقنینیه جهت انتخاب یک نماینده در تاریخ ۱۷/ ۱۰/ ۳۲ طبق مقررات قانونی انتخابات شروع و انجمن‌های اصلی وعلی‌البدل انتخاب می‌شوند.

از تاریخ ۸/۱۱/۳۲ الی ۱۲/۱۱/۳۲ برای توزیع تعرفه واخذ رأی وقت تعیین و پس از خاتمه اخذ رأی شروع به استخراج و قرائت آن شده در نتیجه آقای ابراهیم امیرتیمور کلالی با ۱۵۷۷۸ رأی از مجموع ۱۷۲۶۷ رأی حائز اکثریت شناخته شده و مراتب جهت اطلاع عموم منتشر و انجمن آماده برای قبول اعتراضات می‌شود چون شکایتی نمی‌رسد اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

شعبه ششم جریان انتخابات را مورد رسیدگی قرار داده چون ایرادی نمی‌بیند صحت انتخابات فردوس و گناباد و همچنین نمایندگی آقای امیرتیمور کلالی را که با ۱۵۷۷۸ رأی از کل ۱۷۲۶۷ رأی مأخوذه اکثریت داشته‌اند تصدیق و گزارش آن را تقدیم به مجلس شورای ملی می‌نماید.

پیراسته- بنده مخالفم.

میراشرافی- بنده هم مخالفم اسم بنده را بنویسید (شوشتری- بنده اول زدم) (عبدالصاحب صفایی- وزیر کشور مصدق بود).

رئیس- با مخالفت سه نفر آقایان شوشتری، میراشرافی و پیراسته به کمیسیون تحقیق مراجعه شد (صفایی- بسیار صحیح است).

شوشتری- قیام بر علیه حکومت ملی کرد.

میر اشرافی- ادارات ما را غارت کرد.

رئیس- آقایان من شرم دارم از این که یک عرضی کرده باشم (میراشرافی- پس نفرمایید). پس خودتان مراقب نظم و آرامش باشید (صحیح است) آقای محمدعلی مسعودی.

(آقای مسعودی راجع‌به انتخابات فسا و نمایندگی آقای عباس‌قلی عرب شیبانی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات شهرستان فسا حکایت دارد که در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۳۲ از سی و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل در عمارت فرمانداری عمل به عمل آمده و اعضا اصلی و علی‌البدل از بین آنان انتخاب گردیدند پس از اتمام تشریفات مقدماتی و تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمن‌های فرعی از روز سوم الی هفتم بهمن ماه ۳۲ (پنج روز) در حوزه مرکزی و از روز سوم بهمن ماه تا آخر روز ششم بهمن ماه (چهار روز) در بخش‌های تابعه تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل می‌آید و پس از استخراج و قرائت آرا از مجموع ۱۷۸۴۹ رأی مأخوذه آقای عباس‌قلی عرب شیبانی با ۱۷۵۰۶ رأی در درجه اول و آقای مرتضی حکمت با ۱۶۰۰۶ رأی در درجه دوم به نمایندگی دوره ۱۸ قانونگذاری از حوزه فسا انتخاب می‌شوند. در مدت یک هفته که انجمن مرکزی جهت اخذ شکایات تعیین کرده بود هیچ گونه شکایتی نرسیده ودر تاریخ ۱۵/۱۱/۳۲ اعتبارنامه به نام آقایان فوق صادر می‌نماید. شعبه اول پس از قرائت پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر صحت انتخابات دوره ۱۸ قانونگذاری شهرستان فسا و نمایندگی آقای عباس‌قلی عرب شیبانی را که در درجه اول انتخاب شده‌اند تصدیق و اینک برای تأیید تقدیم می‌دارد.

رئیس- انتخاب آقای عرب شیبانی از فسا تصویب شد. (مبارک است) آقای جلیلی.

(آقای جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات مراغه و نمایندگی آقای احمد حمیدیه را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره ۱۸ مجلس شورای ملی از مراغه حاکی است که طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۲۰/۱۰/۳۲ از طرف فرماندار ۲۶ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و طبق قانون انتخابات اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخابات را تعیین و از تاریخ ۶/۱۱/۳۲ تا آخر دهم بهمن ماه ۳۲ برای توزیع تعرفه و اخذ رأی معلوم گردید و پس از جریان قانونی مدت مزبور شروع به استخراج و قرائت آرا شد و در نتیجه آقای احمد حمیدیه با ۳۰۶۳۲ رأی از مجموع ۳۳۴۱۴ رأی حائز اکثریت شناخته شده‌اند.

انجمن ضمن آگهی مراتب فوق مدت یک هفته برای وصول و رسیدگی به شکایات تعیین نموده و چون در این مدت شکایتی به انجمن نرسیده لذا اعتبارنامه به نام آقای احمد حمیدیه صادر و انحلال خود را به وسیله فرماندار اعلام نموده است.

پس از ارجاع پرونده به مجلس شورای ملی برای رسیدگی به محتویات آن به صحت انتخابات مراغه و نمایندگی آقای احمد حمیدیه رأی داد و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه دوم- محمود جلیلی‏

رئیس- انتخاب آقای حمیدیه از مراغه تصویب شد. (مبارک است) آقای مشایخی.

(آقای مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای حسین صدقی را از کاشان به شرح ذیل قرائت نمودند).

تعقیب گزارش شماره ۱۲ راجع‌به انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری کاشان و نمایندگی آقای کاظم‌صالح شیبانی چون آقای حسین صدقی با ۱۹۷۴۶ رأی از ۲۱۵۷۷ در درجه دوم حائز اکثریت بوده‌اند شعبه صحت نمایندگی آقای صدقی تأیید و اینک گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

مخبر شعبه سوم- مهدی مشایخی‏

رئیس- انتخاب آقای صدقی از کاشان تصویب شد. (مبارک است) آقای نراقی.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات کاشمر نمایندگی آقای منوچهر تیمورتاش را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات کاشمر از این قرار است که در تاریخ ۱۷/ ۱۰/ ۳۲ پس از حضور طبقات شش گانه و معتمدین محل فرمانداری و تعیین اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت و تعیین شعب فرعی در روزهای چهارشنبه ۳۰ دی‌ماه تا آخر روز جمعه دوم بهمن ماه اخذ رأی می‌شود و در نتیجه از ۱۱۱۸۷ رأی مأخوذه آقای منوچهر تیمورتاش به اکثریت ده هزار و ششصد و سی و سه رأی به نمایندگی هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند و چون تا پایان مدت قبول

اعتراضات به انجمن شکایتی نمی‌رسد اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم شعبه آن را مورد رسیدگی قرار داد چون شکایتی نمی‌بیند صحت جریان انتخابات را در کاشمر و نمایندگی آقای منوچهر تیمورتاش را تأیید واینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- انتخاب آقای تیمورتاش از کاشمر تصویب شد. (مبارک است) آقای عمیدی نوری.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای ابوالحسن عمیدی نوری را از بابل به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۱۲ شعبه پنجم راجع‌به انتخابات بابل و نمایندگی آقای ارسلان خلعتبری شعبه پنجم صحت نمایندگی آقای ابوالحسن عمیدی نوری را که از مجموع ۴۲۰۳۲ رأی با ۲۶۱۵۴ رأی در درجه دوم حائز اکثریت بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- انتخاب آقای عمیدی نوری از بابل تصویب شد. (مبارک است) آقای نقابت.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات گلپایگان و نمایندگی آقای کی‌قباد ظفر را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه شهرستان گلپایگان حاکی است که در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۳۲ از سی و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده پس از انتخاب اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی و تعیین شعب فرعی از روز ۲۶ دی‌ماه تا آخر وقت روز ۲۸ دی‌ماه توزیع تعرفه و اخذ رأی گردیده و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا شده در نتیجه از مجموع ۱۸۷۸۵ رأی مأخوذه آقای کی‌قباد ظفر به اکثریت ۱۵۴۴۱ رأی به نمایندگی هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند.

انجمن ضمن آگهی مراتب فوق مدت یک هفته برای وصول و رسیدگی به شکایات تعیین وقت نموده و در این مدت دو فقره شکایت رسیده که پس از رسیدگی معلوم شد که شاکیان ساکن آن شهرستان نمی‌باشند و مطابق ماده ۴۳ قانون انتخابات غیر وارد تشخیص و اعتبارنامه به نام آقای کی‌قباد ظفر صادر می‌گردد. پس از ارجاع پرونده به مجلس شورای ملی برای رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردید شعبه پس از رسیدگی به محتویات آن صحت انتخابات گلپایگان و نمایندگی آقای کی‌قباد ظفر را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- انتخاب آقای ظفر از گلپایگان تصویب شد. (مبارک است) آقای محمدعلی مسعودی.

(آقای مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای مرتضی حکمت را از فسا به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۱۳ راجع‌به انتخابات شهرستان فسا و نمایندگی آقای عباس‌قلی عرب شیبانی چون آقای مرتضی حکمت به اکثریت ۱۶۰۰۶ رأی از ۱۷۸۴۹ رأی مأخوذه در درجه دوم انتخاب شده‌اند شعبه اول صحت انتخابات و نمایندگی ایشان را هم تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

رئیس- انتخاب آقای مرتضی حکمت از فسا تصویب شد. (مبارک است) آقای جلیلی.

(آقای جلیلی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای محمود افشار را از مراغه به شرح ذیل قرائت نمودند). پیرو گزارش شعبه راجع‌به انتخابات مراغه و نمایندگی آقای احمد حمیدیه شعبه دوم صحت نمایندگی آقای محمود افشار را که از ۳۳۴۱۴ رأی دارای ۲۳۲۳۲ رأی بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه دوم- محمود جلیلی‏

رئیس- انتخاب آقای محمود افشار از مراغه تصویب شد. (مبارک است) آقای مشایخی.

(آقای مشایخی مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات نجف آباد و نمایندگی آقای دکتر عیسی قلی‌امیر نیرومند را به شرح ذیل قرائت نمودند). پرونده انتخابات نجف آباد حاکی است که در تاریخ ۳/۱۱/۳۲ سی و شش نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل از طرف فرمانداری دعوت و ۹ نفر اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت انتخاب شده و طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات اقدام به تشکیل انجمن‌های اصلی و فرعی نموده‌اند. از روز شنبه دهم بهمن ماه ۳۲ لغایت دوشنبه ۱۲ بهمن ماه ۳۲ برای اخذ رأی تعیین و از روز ۳/۱۱/۳۲ قرائت آرا به عمل آمده و در نتیجه آقای عیسی‌قلی امیر نیرومند به اکثریت ۱۳۶۳۲ رأی از مجموع ۳۳ هزار و ششصد و بیست و یک رأی حائز اکثریت شناخته شده‌اند.

انجمن از تاریخ ۱۴/۱۱/۳۲ تا تاریخ ۲۱/۱۱/۳۲ برای قبول شکایات تعیین وقت نموده و در این مدت شکایتی به انجمن نرسیده و با رسیدن قبولی آقای دکتر نیرومند اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال انجمن مرکزی به وسیله بخشداری اعلام گردیده است.

پس از ارجاع پرونده امر به مجلس شورای ملی شعبه سوم پرونده را رسیدگی و در موعد قانونی به مجلس نیز شکایتی نرسیده لذا صحت انتخابات نجف آباد و نمایندگی آقای دکتر عیسی قلی‌امیر نیرومند را تأیید و اینک گزارش آن برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. مخبر شعبه سوم- مهدی مشایخی‏

رئیس- انتخاب آقای دکتر نیرومند از نجف آباد چنانچه مشاهده شد تصویب می‌شود. (مبارک است) (یک نفر از نمایندگان- بفرمایید تصویب شد).

رئیس- این مضارع در حکم ماضی است فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش.

احمد فرامرزی- امر بفرمایید که حقوق دوره گذشته را هم از شهیدی پس بگیرند و بدهند به دکتر نیرومند.

رئیس- آقای نراقی.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات تهران و نمایندگی آقای ابوالحسن حایری‌زاده را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات طهران در هجدهمین دوره تقنینیه حاکی است که بر طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات از طرف فرمانداری طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت می‌شوند تا انجمن‌های اصلی وعلی‌البدل انتخابات را معین نمایند در جلسه مزبور که با حضور استاندار طهران تشکیل شده پس از انتخاب اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت و انتخاب هیئت رئیسه و تعیین انجمن‌های فرعی و شعب در جلسات بعداً آگهی لازم منتشر گردید که در ایام ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ اسفند ماه ۱۳۳۲ اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأی شود.

سپس در آخر وقت روز ۲۰ اسفند ماه ۳۲ کلیه صندوق‌های آرا شعب به توسط اعضای هر شعبه و مأمورین انتظامی لاک و مهر شده به مسجد سپهسالار منتقل می‌گردد و از تاریخ ۲۱/۱۲/۳۲ شروع به استخراج آرا و شمارش آنها و تطبیق با دفاتر و قرائت آنها می‌شود در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۳۲ قرائت آرا خاتمه یافته و در نتیجه از ۸۶۵۱۴ رأی قرائت شده به استثنای معدودی که باطله تشخیص داده می‌شود آقایان ابوالحسن حائری‌زاده، فتح‌الله فرود، دکتر شمس‌الدین جزایری، سید جعفر بهبهانی، رضا کی‌نژاد، دکتر موسی عمید، احمد اخوان، حسن کاشانیان، محمدرضا خرازی، دکتر محمد شاهکار، محمد درخشش، دکتر حسن افشار، حائزین اکثریت شناخته شدند.

مراتب طی آگهی برای اطلاع عموم اعلام و مقرر گردید در صورتی که اشخاصی اعتراض و شکایتی از انتخابات دارند ظرف یک هفته از تاریخ ۲۸/۱۲/۳۲ به انجمن ارسال دارند. در تاریخ ۷/۱/۳۳ که مجدداً انجمن برای رسیدگی به شکایات تشکیل می‌شودچند فقره شکایت به انجمن واصل شده بود که مورد رسیدگی قرار گرفت ولی شکایات مزبور به واسطه نداشتند دلیل و مدرک کافی غیر وارد تشخیص داده شده که در صورت جلسات انجمن تصریح شده است و انجمن در تاریخ ۱۲/۱/۳۲ اعتبارنامه به نام آقایان فوق صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پرونده طهران که به شعبه چهارم مجلس شورای ملی ارجاع شده بود در جلسه اخیر خود آن را مورد مطالعه و دقت قرار داده پس از ملاحظه اوراق پرونده چون اعتراضی در تاریخ ۱۹/۱/۳۳ به امضای آقای عباس دیوشلی یکی از معترضین به انجمن انتخابات به مجلس رسیده بود که به نظر برخی از اعضا شعبه خارج از موعد قانونی بوده مع ذلک مورد توجه اعضا شعبه واقع گردید. پس از مراجعه کامل به مدلول نامه اعتراضیه و ملاحظه جریان پرونده و پاسخی که انجمن به شاکیان داده شعبه چهارم هم شکایت مزبور را بی‌مورد تشخیص و رأی به صحت انتخابات تهران گرفته تصویب و چون آقای ابوالحسن حائری‌زاده در درجه اول دارای ۵۷۷۵۹ رأی از کل ۸۶۵۱۴ رأی قرائت شده بودند نمایندگی ایشان از طهران مورد تأیید واقع و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- انتخاب آقای آقا سیدابوالحسن حائری‌زاده از طهران تصویب شد. (مبارک است) اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه تنفس داده شود (صحیح است) آقای شوشتری فرمایشی دارید؟

شوشتری- چون وقت مجلس سه ساعت است و الآن دو ساعت و نیم است مشغول کاری اگر آقایان موافقت بفرمایند این نیم ساعت دیگر را هم بدون تأخیر کار کنیم. (صحیح است).

رئیس- من نخواستم بآقای شوشتری یک سری را عرض کنم شما موافقت بفرمایید که چند دقیقه تنفس داده شود.

(ده دقیقه بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً بیست دقیقه بعد از ظهر تشکیل گردید).

رئیس- آقای عمیدی نوری‏ (آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه را راجع‌به انتخاب آقای دکتر عبدالحمید آهی از بابل به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۱۲ راجع‌به

جریان انتخابات بابل و نمایندگی آقای ارسلان خلعتبری نظر ه آنکه آقای دکتر عبدالحمید مجیدی آهی در درجه سوم از بابل با اکثریت ۲۵۶۰۹ رأی انتخاب شده‌اند شعبه نمایندگی ایشان را هم تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- انتخاب آقای دکتر آهی از شهرستان بابل تصویب شد. (مبارک است) آقای عمیدی نوری.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات گرگانرود و طوالش و نمایندگی آقای سیدمصطفی کاشانی را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری در حوزه گرگان‌رود و طوالش به شرحی است که ذیلاً به عرض می‌رسد.

به موجب صورت جلسه نهایی انجمن در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۳۲ از طرف فرمانداری محل ۲۴ نفر از طبقات شش گانه و ۱۲ نفر از معتمدین محل دعوت می‌شوند که اعضا اصلی و فرعی انجمن انتخابات را تعیین نمایند. در همان تاریخ ۳۱ نفر از مدعوین در محل فرمانداری حاضر شده و مبادرت به انتخاب اعضا اصلی و علی‌البدل می‌نمایند انجمن اصلی پس از تشکیل جلسه اولیه خود و انتخاب هیئت رئیسه شروع به تهیه مقدمات انتخابات نموده آگهی لازم منتشر و دو روز ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه را در تمام حوزه‌ها برای اخذ رأی معین می‌نمایند.

در مدت مقرره که صبح و عصر انجمن مشغول کار بوده ۸۴۲۷ ورقه تعرفه توزیع و اخذ رأی می‌شود.

پس از شمارش آرا و تطبیق آن با دفاتر مربوطه قرائت آرا شروع ودر نتیجه آقای سیدمصطفی کاشانی با ۸۲۷۱ رأی حائز اکثریت شناخته می‌شوند.

مراتب به وسیله آگهی برای اطلاع اهالی اعلام و یک هفته برای قبول شکایات مهلت داده می‌شود چون شکایتی نمی‌رسد انجمن انتخابات را صحیح دانسته واعتبارنامه به نام آقای سیدمصطفی کاشانی صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید. شعبه پنجم به پرونده مزبور رسیدگی چون اشکالی وارد نمی‌بیند صحت انتخابات گرگان‌رود و طوالش و نمایندگی آقای آقا سید مصطفی کاشانی را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبرشعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- انتخاب آقای حاج سید مصطفی کاشانی از طوالش تصویب شد. (مبارک است) آقای نقابت.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات تبریز و نمایندگی آقای امیرنصرت اسکندری را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه از شهرستان تبریز حاکی است که طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۳۲ از ۳۶ نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تشکیل انجمن نظارت مرکزی و اعضا اصلی و علی‌البدل و تعیین شعب فرعی به علت فصل زمستان و مسدود بودن راه‌ها مدت اخذ رأی را دوازده روز متناوب از روز ۱۷/۱۱/۳۲ الی ۲۸/۱۱/۳۲ در ۱۴ حوزه فرعی و ۷ روز متوالی در شعب پنج گانه شهر تعیین و آگهی لازم منتشر می‌شود پس از توزیع تعرفه و اخذ رأی از طرف اعضا انجمن فرعی اوجان عباس شرحی به انجمن می‌رسد که امین انجمن مرکزی بدون حضور اعضا انجمن فرعی صندوق محتوی آرا را انتقال داده وچون بر اثر شکایت انجمن فرعی عمل امین صندوق مشکوک به نظر رسید لذا صندوق مذکور که تعداد ۱۸۲۹ رأی داشت طبق تصمیم انجمن مرکزی ابطال گردید.

ضمناً در موقع شمارش صندوق آرا رود مقات چون مقداری رذی در داخل هم قرار داشتند تعداد ۸۵۷ برگ مشکوک را نیز ابطال نمودند.

در این اثنا چون به نظر بازرسان اعزامی و فرماندار عده‌ای از اعضا انجمن نقض بی‌طرفی کرده و باعث تعویق انتخابات می‌گشتند تلگراماً به مرکز گزارش و در اثر آن پنج نفر اعضا اصلی انجمن استعفا می‌دهند. چون در این موقع انجمن فاقد اکثریت بوده از اعضا علی‌البدل دعوت و ۵ نفر از آقایان به جای اعضا مستعفی انتخاب آقایان مزبور نیز از قبول دعوت انجمن خودداری لذا برای احتراز از تعویق جریان انتخابات که در شرف اختتام بوده از ۳۶ نفر دیگر دعوت به عمل آمده مجدداً با انجام تشریفات قانونی انجمن جدیدی انتخاب می‌شود و از تاریخ ۲۰ اسفند ۳۲ شروع به ادامه قرائت آرا می‌نمایند و در نتیجه استخراج و قرائت آرا مأخوذه که بالغ بر ۴۸۹۸۶ رأی بوده آقایان ذیل دارای اکثریت بوده‌اند.

آقای امیرنصرت اسکندری با ۳۲۴۳۱ رأی.

آقای احمد بهادری با ۳۰۳۹۵"

آقای مهندس بیوک اردبیلی با ۲۸۹۹۵"

آقای موسی ثقه‌الاسلامی با ۲۷۳۱۰"

آقای رضا افشار با ۲۳۹۰۷"

آقای دکتر احمدسیدامامی با ۲۲۸۹۴"

آقای دکتر علی‌اکبر بینا با ۲۱۰۲۶"

آقای غلامرضا عدل با ۲۰۶۲۹"

بلافاصله در اجرای ماده ۳۹ و ۴۰ قانون انتخابات آگهی برای اطلاع عموم صادر می‌شود و ضمناً طبق ماده ۴۱ قانون یک هفته جهت وصول شکایات تعیین می‌شود.

در خلال مدت قبول شکایت دو فقره شکایت به انجمن واصل می‌گردد که از طرف انجمن مشروحاً پاسخ داده می‌شود و آنها را وارد و مدلل تشخیص نمی‌دهد لذا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۳۲ اعتبارنامه به نام منتخبین صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و مطالعه کامل نسبت به جریان آن که مشروحاً نقل گردید و با توجه به شکایات وارده که نظیر شکایات واصله به انجمن مرکزی انتخابات بود که موج‌ها به وسیله انجمن مردود تشخیص داده شد به نظر شعبه هم به لادلیل و غیر موجه تشخیص گردید. شعبه ششم صحت انتخابات تبریز و نمایندگی آقای امیرنصرت اسکندری را که در درجه اول با ۳۲۴۳۱ رأی انتخاب شده‌اند تصدیق و مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- انتخاب آقای امیرنصرت اسکندری از تبریز تصویب شد. (مبارک است) آقای محمدعلی مسعودی.

(آقای مسعودی مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بروجرد و نمایندگی آقای سلطان- العلما طباطبایی را به شرح ذیل قرائت نمود).

پرونده انتخابات شهرستان بروجرد در دوره هیجدهم مجلس شورای ملی حاکی است که در تارخ ۱۸ اسفند ماه ۳۲ از سی و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل به وسیله فرمانداری دعوت به عمل آمده و اعضا اصلی وعلی‌البدل مرکزی از بین آنان انتخاب شده و پس از انتخاب هیئت رئیسه و تعیین انجمن‌های فرعی وانجام تشریفات قانونی در روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم اسفند ماه ۳۲ در تمام حوزه‌ها تعرفه توزیع و رأی گرفته شده است.

پس از استخراج و قرائت آرا از مجموع ۲۱۱۱۸ رأی خوانده شده آقای محمد سلطان‌العلما طباطبایی به اکثریت ۲۰۸۵۹ رأی در درجه اول و آقای علاالدین فرید اراکی به اکثریت ۱۹۹۹۱ در درجه دوم به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

در مدت یک هفته مقرره جهت وصول شکایات هیچگونه شکایتی نرسیده و در موقعیکه انجمن برای رسیدگی نهائی تشکیل شده بود یک فقره شکایت می‌رسد که پس از رسیدگی انجمن آن را مردود تشخیص می‌دهد و اعتبارنامه به نام آقایان فوق الذکر صادر می‌نماید. شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مزبور صحت جریان انتخابات بروجرد و نمایندگی آقای محمدسلطان العلما طباطبای را در دوره ۱۸ مجلس شورای ملی که به اکثریت ۲۰۸۵۹ رأی از مجموع ۲۱۱۱۸ رأی مأخوذه در درجه اول انتخاب شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه اول- محمدعلی مسعودی‏

رئیس- انتخاب آقای سلطان العلما از بروجرد تصویب شد. (مبارک است) آقای صادق نراقی.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای فتح‌الله فرود را از تهران به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۱۴ از شعبه چهارم راجع‌به انتخابات تهران نظر به آنکه آقای فتح‌الله فرود در درجه دوم دارای ۵۵۵۳۶ رأی از ۸۶۵۱۴ رأی قرائت شده بوده‌اند نمایندگی ایشان مورد تصویب شعبه واقع و اینک گزارش آن برای تأیید تقدیم می‌شود.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقی‏

رئیس- انتخاب آقای فرود از تهران تصویب شد. (مبارک است) آقای عمیدی نوری.

(آقای عمیدی نوری مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات رشت و نمایندگی آقای محسن‌اکبر را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات دوره ۱۸ مجلس شورای ملی در رشت به شرح زیر می‌باشد در تارخی ۱۵/۱۰/۳۲ از طرف فرمانداری ۳۶ نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محلی دعوت شده اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت انتخابات را طبق مقررات انتخاب واز صبح روز شنبه سوم بهمن ماه ۳۲ تا آخر روز یکشنبه چهارم بهمن ماه برای توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین وقت می‌شود پس از اخذ آرا در مدت مزبور از تاریخ دوشنبه پنجم بهمن ماه ۳۲ شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده واز مجموع ۳۱۸۹۱ رأی آقای محسن‌اکبر با ۳۱۰۹۱ رأی دردرجه اول و آقای مهندس کاظم جفرودی در درجه دوم حائز اکثریت شناخته شده‌اند و ضمن آگهی مراتب فوق از تاریخ چهارشنبه هفتم بهمن ماه ۳۲ تا مدت یک هفته برای وصول شکایات و رسیدگی به آنها تعیین می‌گردد.

در این مدت چند فقره شکایت به انجمن واصل شده و پس از رسیدگی چون هیچ یک

از آنها مستدل نمود انجمن اعتبارنامه به نام آقایان مزبور صادر و انحلال خود را ضمن آگهی اعلام می‌دارد. پرونده امر در شعبه پنجم مورد رسیدگی واقع و پس از رسیدگی‌های لازم و عدم وصول شکایت به صحت انتخابات رشت و نمایندگی آقای محسن‌اکبر که در درجه اول انتخاب شده بودند موافقت شده واینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدی نوری‏

رئیس- انتخاب آقای محسن‌اکبر از شهرستان رشت تصویب شد. (مبارک است) آقای نقابت.

(آقای نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای بهادری را از تبریز به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۱۴ دایر به تصدیق و تصویب جریان انتخابات تبریز و نمایندگی آقای امیرنصرت اسکندری چون آقای احمد بهادری در درجه دوم با ۳۰۳۹۵ رأی به نمایندگی هجدهیمن دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

بهادری- آقای رئیس بنده عرضی دارم.

رئیس- بفرمایید.

بهادری- بنده راجع‌به جریان انتخابات تبریز اعتراض داشتم چون آقایان نمایندگان محترم و رفقای عزیزم از بنده خواهش فرمودند فعلا بنده عرضی نمی‌کنم و موکول می‌کنم به یکی از جلسات دیگر تا مداخلاتی که از طرف بعضی از مأمورین در امر انتخابات شده به عرض مجلس شورای ملی برسانم.

رئیس- انتخاب آقای بهادری از تبریز تصویب شد. (مبارک است) آقای صادق نراقی.

(آقای نراقی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقای دکتر شمس‌الدین جزایری را از تهران به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره ۱۴ راجع‌به انتخابات تهران چون در درجه سوم آقای دکتر شمس‌الدین جزایری دارای ۵۵۲۱۹ رأی از کل ۸۶۵۱۴ رأی بوده‌اند شعبه با نمایندگی ایشان موافقت نمود گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه چهار م- صادق نراقی‏

رئیس- آقای میراشرافی مخالفید.

میر اشرافی- بله.

نمایندگان- پس گرفتند.

میر اشرافی- پس گرفتم.

رئیس- انتخاب آقای دکتر شمس الدین جزایری از تهران تصویب شد. (مبارک است).

محمد علی مسعودی- یک تذکری دارم آقای میر اشرافی مخالفتی نکردند که پس بگیرند.

رئیس- ما هم پس گرفته ننوشتیم.

۵- اعلام رسمیت مجلس

رئیس- چون در این موقع اعتبار نامه سه ربع آقایان نمایندگان حاضر تصویب شده است اعلام می‌شود که نیم ساعت از ظهر گذشته روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی رسمیت یافت. (نمایندگان- مبارک است). و رسمیت مجلس شورای ملی را به عرض آقایان رسانیدم.

۶- تقدیم یک فقره اعلام جرم علیه آقای دکتر مصدق به وسیله آقای عبدلصاحب صفایی و قرائت آن

رئیس- اکنون اقای عبدالصاحب صفایی یک کلمه حرف دارند.

عبدالصاحب صفایی- بعضی وظایف است که در اول ازمنه امکان باید انجام شود مخصوصاً وظیفه نمایندگی از لحاظ حفظ قانون اساسی و سایر قوانین محترم کشور، بنده را ملزم کرده است که در این دقیقه‌ای که دوره هجدهم مجلس شورای ملی رسمیت می‌یابد اعلام جرمی که بر علیه دکتر مصدق و کابینه او دارم تقدیم مجلس شورای ملی بکنم (احسنت) و از مقام ریاست استدعا کنم که در این دقیقه اول که شروع بکار می‌کنند در این مجلس خوانده شود و به جریان گذارده شود.

رئیس- آقای نورالدین امامی.

نورالدین امامی- فرمایشات آقای صفایی رفیق محترم بنده یک قسمتش صحیح است یک قسمتش تصور می‌کنم با آیین‌نامه تطبیق نمی‌کند قبول است که دراین ساعت مجلس رسمیت پیدا کرد ولی رسمیت مجلس موقعی است که هیئت رئیسه دایم انتخاب شود حالا تا موقعی که رئیس دایمی انتخاب نشده است رئیس سنی کار رئیس دایمی را می‌کند (صحیح است) (صفایی- بفرمایید اعلام جرم خوانده شود تا موقعی که هیئت رئیسه دایمی انتخاب نشده هیئت رئیسه سنی همان وظایف واختبارات را دارند).

اجازه بفرمایید بنده عرضم را بکنم.

رئیس- آقای امامی بفرمایید.

نورالدین امامی- نمی‌شود قربان مطابق مقررات قانون باید هیئت رئیسه دایم انتخاب شود کمیسیون‌ها انتخاب شود تا این اعلام جرم به کمیسیون مراجعه شود.

صفایی- حالا خوانده می‌شود بعد می‌رود به کمیسیون.

رئیس- آقای پیراسته بفرمایید.

پیراسته- عرض کنم این عمل آقای صفایی از این نظر است چون ایشان توجه داشته‌اند که تمام نمایندگان یا اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان این نظر را داشته‌اند خواسته‌اند که این نظر را اول ایشان بفرمایند والبته این نظر آقای امامی مانع از این نیست، به نظر بنده آقای صفایی خواسته است زرنگی بکند برای این که این کار را قطعاً همه نمایندگان یا اکثریت قریب به اتفاق آقایان نمایندگان می‌کردند، آقای صفایی خواسته است یک حق تقدمی برای خودش قائل شود (صحیح است).

رئیس- آقای شوشتری.

شوشتری- هر امری از امور قانونی که تالی فاسدی نداشته باشد و مسبوق به سابقه تصریحی نباشد از نظر استنباط و کلا می‌توانند مستنبط خود در این موقع عمل درآورند اصل جرم از نظر آقای صفایی محقق (پیراسته- به نظر همه) (عبدالصاحب صفایی- خوانده شود فعلاً) اجازه بفرمایید تقدیم به مجلس شورای ملی در موقعی که مجلس رسمیت پیدا کرد یعنی اعتبارنامه سه ربع از نمایندگان محترم به تصویب رسیده اشکالی ندارد و نمی‌تواند کسی بگوید که وکیل حق ندارد اعلام جرمی بدهد و اما بجریان افتادن و رسیدگی به آن طبق مقررات بر عهده مجلس است (چند نفر از نمایندگان- قرائت شود).

رئیس- تأمل کنید آقا، آقای دولت آبادی.

حسام‌الدین دولت آبادی- بیاناتی که جناب آقای شوشتری فرمودند بنده را از توضیح بیشتری باز می‌دارد همان طوری که گفته شد بدبختانه زندگی در این چند سال همه‌اش استثنایی بوده است. این که امر فوتی را مقدم بر امر عادی باید داشت نظر همه آقایان است (صحیح است) و با تشریفاتی که خود اعلام جرم دارد خیال می‌کنم نظر جناب آقای نورالدین امامی تأمین است.

یکی از نمایندگان- فقط قرائت شود.

رئیس- آقای حاج شمس یک بیانی داشتید؟

شمس‌الدین قنات آبادی- بنده می‌خواهم عرض کنم با قرائت این اعلام جرم فعلاً مخالفم و شاید خود آقایان نمایندگان محترم بدانند که من یکی از کسانی هستم که با انحرافات دولت گذشته تا پای جان و پای مرگ مبارزه کردم واز هیچ مانعی نهراسیدم (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) بنابراین نه از نظر این است که اگر کسی ... هر کسی در هر مقامی باشد جرمی مرتکب شده باشد باید تعقیب شود مقصود من از این تذکر، در ابتدای مجلس هجدهم مخالفت کردن با این مطلب نیست بلکه همان طور که جناب آقای نورالدین امامی فرمودند اعلام جرم دادن شاید فعلاً اشکالی نداشته باشد از نظر قاون و اما چون رسیدگی کردن به آن کار مجلس است و قرائت کردن یک اعلام جرمی یا مطلبی یا لایحه‌ای مقدمه رسیدگی کردن به همان مطلب است چون این مقدمه است. مقدمه باید برای موقعی باشد که مجلس آماده به کار باشد.

رئیس- بفرمایید، جمع بین تمام این نظرها ...

میراشرافی- آقای رئیس اجازه بفرمایید جناب آقای حائری‌زاده نظرشان را بفرمایند.

مشایخی- اخطار نظام نامه‌ای دارم.

رئیس- بفرمایید.

مهدی مشایخی- بنده توضیح مختصری عرض می‌کنم ماده ۴۷ آیین‌نامه شورای ملی تکلیف را کاملاً روشن و تصریح کرده است یکی از کمیسیون‌هایی که باید تشکیل شود اعلام جرم بر علیه وزرا به آن کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون دادگستری است (یکی از نمایندگان- عرایض) بنده با اساس عرضی که شده همان طور که تمام نمایندگان موافقت دارند بنده هم به نوبه خودم موافقت دارم رسیدگی قهری و الزامی است. کار کمیسیون دادگستری و کمیسیون عرایض همین کار خاص بود اما از نظر اصول و رعایت تشریفات بنده معتقدم جناب آقای صفایی موافقت بفرمایند که اعلام جرم بعد از انتخاب کمیسیون‌ها قرائت شود (چند نفر از نمایندگان- حالا قرائت شود چرا؟ ...) اجازه بفرمایید آقایان. ما نباید یک کاری بکنیم که مجلس در آتیه در مقابل تهمت واقع شود اما اگر شما اعلام جرم را قرائت کردید و بعد اعضای کمیسیون‌ها انتخاب بشوند بعدها طرفداران آن دستگاه خواهند گفت که این کمیسیون دادگستری از اشخاصی انتخاب شده است که برای محکومیت و مجرمیت آن حکومت خائن رأی بدهد در حالی که اگر حالا قرائت نکنیم منظور بهتر حاصل می‌شود بنده معتقدم اعلام جرم در مقام ریاست کمیسیون دادگستری تشکیل شود.

رئیس- اجازه بفرمایید. قدر مسلم این است که وقتی به جریان گذارده می‌شود که ابزار این کار در دستگاه تقنینیه فراهم است (صحیح است) ولی مانعی ندارد، دادن اعلام جرمی با یک مطلبی به اینجا حتی قرائت شود مانع قانونی ندارد ولی ترتیب اثر داده نمی‌شود. ترتیب اثر وقتی داده می‌شود که تمام ابزار این کار انتخاب شوند (صحیح است) بنابراین صفحه بیشتر نیست قرائت می‌شود و ارجاع آن را می‌گذاریم برای وقتش. (متن اعلام جرم به شرح زیر قرائت شد).

ریاست محترم مجلس شورای ملی، و همه آقایان نمایندگان محترم سوگند یاد کردیم که در حفظ قانون اساسی بکوشیم به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت نورزیم نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه صدیق و راستگو باشیم و چون دکتر محمد مصدق در دوره تصدی وزیری خود قانون اساسی را پایمال کرده و آن را لغو و بر خلاف بسیاری از قوانین و مقررات، مقدمات تغییر رژیم را فراهم نموده است لذا به منظور انجام وظیفه نمایندگی و وظیفه به سوگندی که خورده‌ام بر علیه نام برده بنا به موارد زیر اعلام جرم می‌کنم.

۱- منحل ساختن دوره هفدهم مجلس شورای میل به طریقی که بر خلاف قانون اساسی بوده است.

۲- بدعت رفراندم آن هم بدون مراجعه واقعی به آرا عمومی بلکه به طور مجعول به منظور نقض و تغییر قانون اساسی.

۳- گرفتن اختیار بر خلاف قانون اساسی به وسیله تهدید و تحریص نمایندگان مجلس شورای ملی.

۴- سوءاستفاده از همان اختیارات غیر قانونی.

۵- برکنار ساختن قضات و رؤسای محاکم از شغل قضاوت بر خلاف نص صریح فصل ۸۱ و ۸۲ قانون اساسی.

۶- نقض قوانین کیفری و مدنی و تصویب وضع قوانین کیفری و مدنی بون هیچ گونه مجوزی حتی در اختیارات بزور گرفته.

۷- مداخله غیر قانونی در انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی.

۸- تصویب آیین‌نامه‌هایی که مخالف و نقض قانون انتخابات بوده است.

۹- اجرا نکردن قانون اختیارات در مورد وضع و اصلاح قانون انتخابات با سوء نیت.

۱۰- متوقف نمودن انتخابات دوره هفدهم به نحوی که قریب به نصف از مرم کشور در مجلس شورای ملی نماینده نداشته‌اند که این بدعت نیز بر خلاف قانون و با سوء نیت بوده است.

۱۱- کوشش در تغییر رژیم سلطنت و انجام قسمت عمده از مقدمات تغییر رژیم با تشبث به وسایلی که قطعاً باعث انقراض ملیت و استقلال کشور می‌گردید.

۱۲- عدم امتثال فرمان عزل و طغیان علیه پادشاه و قانون اساسی و قیام مسلحانه بوده است فهرستی از بزه‌های دکتر محمد مصدق که اعلام می‌دارم واستدعا می‌کنم به جریان قانونی گذارده شود و ضمناً تعقیب این عده از وزرا که در این جرم‌ها شرکت داشته‌اند نیز مورد تقاضا است.

عبدالصاحب صفایی‏

رئیس- الآن گذارده می‌شود تا به موجع هنجاری خودش سیر و جریان پیدا کند (صحیح است).

۷- انتخاب رئیس

رئیس- الآن موقعی است که به موجب وظیفه قانونی بنده هیچ کاری مقدم بر انتخاب رئیس مجلس شورای ملی نیست (صحیح است). بنده با این که تنفس داده بودم آقایان گفتند که تا این دقیقه تحمل کنم و تأمل کردم و آمدم اگر آقایان موافقت می‌فرمایند که من بر این وظیفه قیام کنم یعنی بمانم و این کار را هم تمام کنم.

میراشرافی- تمام بفرمایید آقای رئیس.

رئیس- به چه رأی بگیریم آقای اردلان به اعتبارنامه‌ها نباید رأی بگیریم باید الآن رئیس انتخاب شود.

اردلان- برای انتخاب رئیس رأی بگیرید.

رئیس- تا انتخاب رئیس می‌مانید؟

احمد فرامرزی- بله آقا.

دولت آبادی- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید آقا.

دولت آبادی- البته مطابق آیین‌نامه چون نصاب قانونی حاصل شده باید به انتخاب رئیس اقدام شود ولی چون وقت منقضی شده ...

صفایی- نه آقا منقضی نشده.

تیمورتاش- وقت زیادی نمی‌خواهد.

پیراسته- چون تشنجی نیست به نظر بنده باید رأی گرفته شود.

شوشتری- دو کلمه عرض دارم.

رئیس- بفرمایید.

شوشتری- استدعا دارم از مقام محترم آقای اورنگ و جناب آقای سردار فاخر و آقایان نمایندگان محترم که در تعیین رئیس یک وحدتی نشان بدهند چون می‌دانند آقایان که حیثیات مجلس را متزلزل کرده بودند و اگر رئیس محترم مجلس با یک اکثریت قریب به اتفاق تعیین شود به نظر من اول قدم است در اعاده حیثیت مجلس و از دو آقا استدعا دارم عملی بفمرمایید که مجلس شورای ملی آبرومند شود.

رئیس- سه نفر به قید قرعه انتخاب می‌شوند که با آقایان کاشی و رضایی از هیئت رئیسه در جریان اخذ و استخراج آرا نظارت کنند. (اقتراع به عمل آمده آقایان صادق بوشهری، حسام‌الدین دولت آبادی و عبدالله سعیدی تعیین شدند).

رئیس- آقایان نمایندگان محترم به تمام آقایان عرض می‌کنم من در اینجا یشمی در آتش ندارم، به احدی هم استدعا نکردم و نمی‌کنم و نخواهم کرد تکلیف خودتان هر چه که هست با نهایت رغبت به هر آقایی که دلتان می‌خواهد توجه بفرمایید.

(اسامی آقایان نمایندگان به وسیله آقای دولت‌آبادی اعلام و آقایان به ترتیب ذیل در محل نطق حاضر و رأی دادند).

آقایان: محمود افشار، حمیدیه، بهادری، حائری‌زاده، پورسرتیپ، قنات آبادی، امید سالار، نورالدین امامی، حبیب پناهی، دکتر سیدامامی، کاظم شیبانی، نقابت، نراقی، پیراسته، غضنفری، عمیدی نوری، محمد علی مسعودی، مهندس قباد ظفر، تیمورتاش، رضا افشار، ثقه الاسلامی، سنندجی، عدل، دکتر بینا، دکتر حمزوی، عماد تربتی، افشار صادقی، محمود جلیی، امیرنصرت اسکندری، هدی، موسوی، باقر بوشهری، احمد فرامرزی، سیداحمد صفایی، مهندس اردبیلی، عباس حشمتی، مهندس جفرودی، محسن اکبر، محمود محمودی، ایلخانی زاده، دکتر وکیل، بیات ماکو، صارمی، صدرزاده، بزرگ نیا، جلال شادمان، عاملی، شوشتری، عبدالصاحب صفایی، قراگزلو، بوربور، استخر، اردلان، کدیور، خاکپور، کیکاوسی، صدقی، یارافشار، شادلو، مهندس شاهرخ شاهی، عبدالله توماج، مشایخی، دکتر نیرومند، میر اشرافی، دکتر مشیر فاطمی، مکرم، قرشی، سعید مهدوی، لاری، صراف‌زاده، فرید اراکی، درخشش، خرازی، کاشانیان، دکتر شاهکار، دکتر عمید، ارسلان خلعتبری، دکتر جزایری، نصیری، دکتر آهی، مرآت اسفندیاری، دکتر پیرنیا، سالار بهزادی، معین‌زاده، مراد اریه، دهقان، بختیار، عرب شیبانی، قوامی، دولت آبادی، اخوان، کی‌نژاد، جلیلوند، برومند، حیدر شایعی، اورنگ، کاشانی، صادق بوشهری، سعیدی، رضایی، مرتضی حکمت.

استخراج آرا به عمل آمد نتیجه به شرح زیر حاصل شد:

مهره تقتیشیه: ۱۰۰، ورقه رأی ۱۰۱.

کاشانی- یک مهره تفتیشیه نزد من است. آقای سردار فاخر حکمت ۹۳ رأی، آقای اورنگ ۳ رأی، ورقه سفید ۵ برگ.

تیمورتاش- بنده عرضی دارم، اجازه می‌فرمایید.

رئیس- حاصل رأی اعلام شود بعد فرمایشات شما را امضا می‌کنم عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۱ نفر آقای سردار فاخر ۹۳ رأی سفید ۵ ورقه.

سه رأی هم به نام اورنگ، بنابراین آقای سردار فاخر با ۹۳ رأی به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند (نمایندگان- مبارک است). آقایان اجازه بفرمایید آقای تیمورتاش هم مطلبی دارند بفرمایند و بعد جلسه ختم می‌شود. بفرمایید آقای تیمورتاش.

تیمورتاش- این اتفاق آرایی که راجع به مقام ریاست در مجلس ملاحظه شد موجب کمال تشکر همه آقایان است و همچنان موجب کمال خوشوقتی و خرسیندی و امید است در آتیه هم روی این شیوه مرضیه جریان داشته باشد مخصوصاً خیال می‌کنم مترجم احساسات همه آقایان باشم از این که از جناب آقای اورنگ تشکر کنم که در کمال ملاطفت جلسات را اداره فرمودند و همچنین کمک فرمودند در این اتفاق آرایی که حاصل شده است. (صحیح است).

۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده صبح یکشنبه ۲۹ فروردین سه ساعت به ظهر مانده دستور انتخاب بقیه هیئت رئیسه.

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملی- اورنگ‏