کاربر:Bellavista1

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

چگونه اسلام وارد قانون اساسی مشروطه شد و چگونه اسلام را بیرون کنیم

در خیابان ایران پاسبان اکبر بابایی زاده به دو تن از تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق بد گمان شد و خواست که آنها را بازرسی کند، این دو سه گلوله به شکم پاسبان زیدی دوست شلیک کردند و وی را به سختی زخمی کردند. پاسبان

۶ شهریور ۱۳۵۵ سه تن از کارکنان شرکت امریکایی راکول اینترنشنال[۲۳] را به نام‌های دونالد جی. اسمیت [۲۴]، رابرت آر. کرانگراد[۲۵] و ویلیام سی. کاترل [۲۶] به وسیله مجاهدین خلق به قتل رسیدند.