پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت چهل و یکمین سالروز درگذشت اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران ۵ امرداد ۲۵۸۰ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر


ShahbanouFarahPahlaviMessage41stAnniversaryAryamehr.jpg

پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت چهل و یکمین سالروز درگذشت اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران ۵ امرداد ۲۵۸۰ شاهنشاهی

۵ امرداد ماه ۲۵۸۰ شاهنشاهی برابر با ۵ امرداد ماه ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۲۷ جولای ۲۰۲۱

شاهنشاها

سال گذشته ویروس کرونا به سراسر جهان گسترش یافت و من نتوانستم به دیدار شما به قاهره بیایم.

نیستید که ببینید چگونه ایرانی که نامش تا آخرین لحظه‌های زندگی بر زبانتان جاری بود پس از تحمل چهل و دو سال کشتار، زندان، شکنجه، جنگ، بی عدالتی، بیکاری، فساد، فقر، بیماری، بی آبی، اوضاع فجیع محیط زیست و ظلم و ستم بر زنان و جوانان و پس از تحمل چهل و دو سال دروغ و فریب، امروز به پا خاسته است و بسیاری فریاد می‌زنند «شاهنشاه روحت شاد».

بسیاری از کسانی که اهمیت و ارزش برنامه‌هایی را که شما برای پیشرفت و تعالی ایران تدارک دیده بودید نادیده گرفتند، امروز از کرده‌ها و خطاهای گذشته پشیمانند. امروز زنان و مردان ایرانی، به پشتوانه نام و همت بلند شما برای رهایی ایران، در راه تحقق آنچه آرزوی شما برای ایرانی آزاد و سربلند بود، به جان می‌کوشند.

همه تلاش بانیان سیه روزی ملت ایران در این چهل و دو سال گذشته برای تحریف تاریخ ایران و نادیده گرفتن دستاوردهای شگرف و پیشرفت‌های چشمگیر ایران در دوران پادشاهان پهلوی بیهوده بود و امروز علیرغم تبلیغات سنگین و زهرآگین، قدر و ارزش این دستاوردهای عظیم بیش از همیشه بر همه ایرانیان به ویژه آنهایی که پس از سال ۱۳۵۷ به دنیا آمده‌اند آشکار است.

از همه هم میهنانی که در ایران و نقاط گوناگون جهان یاد شما و یاد اهداف بلند شما را برای سربلندی ایران گرامی می‌دارند، و از همه هم میهنانی که از راه دور برای حضور در مراسم چهل و یکمین سالگرد درگذشت شما به قاهره آمده‌اند، از سوی خود و خانواده‌ام صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

به امید پیروزی نور بر تاریکی و آزادی ایران