والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه رضا شاه پهلوی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران

والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی

درگاه شهبانو فرح پهلوی
سخنان اعلیحضرت رضا پهلوی قاهره ۹ آبان ماه ۱۳۵۹
شاهنشاه آریامهر و ولیعهد ایران
ولیعهد ایران کوروش رضا پهلوی ۹ آبان ماه ۱۳۳۹ چشم به جهان می‌گشاید
ولیعهد ایران کوروش رضا پهلوی زاده می‌شود
شاهنشاه آریامهر ولیعهد را در آغوش می‌گیرند
نخستین فرتور ولیعهد ایران با دکتر صالح
شهبانو و ولیعهد ایران از بیمارستان زنان در خیابان مولوی به کاخ شاهنشاهی بازمی‌گردند
انبوه مردم با غریو شادی گِرد خودروی شاهنشاه
پسر است!!!
مردم پایکوب و دست‌افشان در خیابان‌ها
نوازندگان و دست‌افشانان در خیابان‌های ایران

محتویات

ولیعهد ایران نور چشم ملت ایران زاده می‌شود

والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در روز نهم آبان ماه ۲۵۱۹ شاهنشاهی برابر با ۱۳۳۹ خورشیدی تازی چشم به جهان گشودند. اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در این روز علیاحضرت شهبانو را با خودروی آلبالویی رنگی که خود آن را رانندگی می‌کردند به زایشگاه بنگاه حمایت مادران و نوزادان در خیابان مولوی جنوب تهران بردند. در ساعت ۱۱ و ۵۵ دقیقه آرزوی ملت ایران برآورده شد و غریو شادی در گوشه و کنار ایران زمین بلند شد. سدها هزار تن از مردم پایتخت در برابر زایشگاه گرد آمدند و بانگ سرور و شادمانی ملت ایران خیابان مولوی را به لرزه درآورد. بزرگی و شکوه تمدن و فرهنگ دو هزار پانصد ساله شاهنشاهی ایران که بر تمدن سراسر گیتی سایه افکنده با زاده شدن ولیعهد ایران والاحضرت رضا پهلوی پایدارتر شد.

در دومین سالگرد زادروز ولیعهد ایران روز نهم آبان روز کودک نامگذاری شد و از آن پس همه ساله در این روز علیاحضرت شهبانو برای نونهالان ایران پیامی می‌فرستند و آیینی در روز کودک برگزار می‌شود. والاحضرت رضا پهلوی نخستین گام در انجام خویشکاری‌های ولیعهد را با پذیرفتن ریاست عالیه خانه‌های فرهنگ روستایی [۱]، برداشتند و پس از آن ریاست عالیه بازی‌های جوانان و ریاست عالیه بنیاد فرهنگی رضا پهلوی، ریاست عالیه پیشاهنگی [۲]، ریاست عالیه کمیته ملی مسابقات مهارت فنی کارگران کشور، ریاست عالیه دانشگاه بوعلی همدان را به گردن گرفتند. در ۹ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران ریاست عالیه سازمان ورزش ایران را نیز بر عهده گرفتند.

در کنار خویشکاری‌های درون کشور، والاحضرت همایون رضا پهلوی با بازدیدهای رسمی از کشورها دیگر وظایف سنگین ولیعهدی خود را به انجام رساندند. نخستین سفر رسمی والاحضرت ولیعهد در روز سه شنبه ۱۳ خرداد ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی به فراخوان پرزیدنت انور سادات به کشور مصر برای بازگشایی کانال سوئز بود. پس از آن ولیعهد ایران ۴ تیر ماه ۲۵۳۵ به فراخوان اعلیحضرت بودوئن از بلژیک دیدار رسمی کردند. هم چنین ۱۰ تیر ماه ۲۵۳۵ به فراخوان هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروری از شوروی و در سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی به دعوت ملکه الیزابت از انگلستان بازدید رسمی کردند.

والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران زبان‌های فرانسه و انگلیسی را روان چون زبان مادری می‌دانند.

در روز ۳۰ خرداد ماه ۲۵۳۷ دربار شاهنشاهی به آگاهی ملت ایران رساند که والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران برای فراگرفتن دوره خلبانی با سایر خلبانان نیروی هوایی شاهنشاهی به آمریکا سفر خواهند کرد.

بازگشت والاحضرت ولیعهد به ایران به سبب انقلاب اسلامی [۳] انجام نشد. والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران به دیدار پدر تاجدار خود شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در مراکش شتافتند و در کنار پدر آریامهر و خانواده تا قاهره بودند. در روز ۵ امرداد ماه ۲۵۳۹ شاهنشاهی برابر با ۱۳۵۹ خورشیدی تازی پدر ایران اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در قاهره درگذشتند. بر پایه اصل سی و هشتم قانون اساسی مشروطه "در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت."

در روز ۹ آبان ماه ۲۵۳۹ شاهنشاهی والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران بیست ساله شدند و در آیینی، سخنان رسایی در قاهره ایراد فرمودند و به پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران سوگند پادشاهی یادکردند. والاحضرت همایون رضا پهلوی بیش از سی سال است که رهبر و مبارز آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر برای هم‌میهنان خود می‌باشند. والاحضرت رضا پهلوی پیوسته با ایرانیان، چه در درون و چه در بیرون از کشور ، در تماس هستند. والاحضرت همایون رضا پهلوی در سفرهایشان به دیگر کشورها با رهبران کشورها ، قانونگذاران ، سیاستمداران و سیاست گذاران ، گروه‌های گوناگون مردم و گروه‌های دانشجویی دیدار می‌کنند و همواره یادآور سختی‌ها و آزار و سرکوبی‌های گسترده ایرانیان درون مرز زیر استبداد حکومت اسلامی می‌باشند. به شمار ایرانیانی که در این آرزو هستند که ایران همان ایرانی شود که در جهان احترام داشت هر روز افزوده می‌شود و به ویژه جوانان در آرزوی آن روزهای خوب و باشکوه در ایران که همه شغل داشتند، همه در رفاه و آسایش و امنیت زندگی می‌کردند، زمانی که پول ایران پایدار و قابل تعویض در جهان بود، زمانی که بدون روادید به ۶۴ کشور گیتی وارد شوند افزوده می‌شود و اینان این زمان را « زمان شاه » نامیده‌اند. این رویا که « زمان شاه » بازگردد هر لحظه می‌تواند به حقیقت بپیوند. می‌باید قانون اساسی مشروطه به قدرت نشیند، انتخابات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و پنجم انجام شود و والاحضرت همایون رضا پهلوی سوگند پادشاهی خود را در برابر نمایندگان مردم ایران در مجلس شورای ملی ایراد نماید. پس از آن شاهنشاه ایران اعلیحضرت همایون رضا شاه دوم نخست وزیر را برگزینند و نخست وزیر و کابینه و برنامه اش از مجلس شورای ملی رای اعتماد بگیرند. با آغاز شدن کار هیات دولت نوین در ایران، کشور ایران می‌تواند به جایگاه والایی که در جهان داشت بازگردد.

۹ آبان ماه ۲۵۱۹ شاهنشاهی زادروز ولیعهد ایران

۹ آبان ماه ۱۳۳۹ علیاحضرت شهبانو به همراهی شاهنشاه و سرکار علیه فریده دیبا سوار بر خودروی آلبالویی رنگ شاهنشاهی که اعلیحضرت همایون خود آن را می‌راندند در برابر در شرقی زایشگاه بنگاه حمایت مادران و نوزادان پیاده شدند و با کمک شاهنشاه به درون ساختمان و اتاق شماره ۲۴۶ رفتند. دکتر صالح و دکتر موتمنی پزشکان علیاحضرت در کریدور ایستاده بودند. ساعت ۹ و پنج دقیقه بامداد روز دوشنبه نهم آبان ماه رادیو ایران برنامه‌های خود را قطع کرد و ورود اعلیحضرت همایون و علیاحضرت شهبانو را به آگاهی ملت ایران رسانید. در کوتاه زمانی سراسر خیابان مولوی از انبوه مردم ایران موج می‌زد. سرانجام در ساعت ۱۱ و سی دقیقه علیاحضرت شهبانو به اتاق زایمان برده شدند و درست در ساعت یازده و پنجاه دقیقه بامداد ولیعهد ایران پیشکش ایزدی به ملت ایران چشم به جهان گشود و فریاد "پسر است، پسر است" در همه جا پیچید.

ساعت ۱۲ و یک دقیقه ۴۱ تیر توپ در جلالیه شلیک شد و مژده زاده شدن ولیعهد ایران را به گوش میلیون‌ها ایرانی نژاده و میهن پرست رسانید. شور و هیجان ملت پس از شنیدن این خبر به اندازه‌ای بود که مردم در تهران و دیگر شهرها به خیابان‌ها ریختند و در بزرگداشت این رویداد خجسته پایکوبی و دست‌افشانی کردند. خودروها در خیابان‌ها و جاده‌ها چراغ‌ها را روشن کردند و پیوسته بوق می‌زدند. مردم یکدیگر را در آغوش می‌گرفتند و به یکدیگر از ژرفای دل تهنیت می‌گفتند. به فرخندگی زاده شدن ولیعهد ایران از سوی دادگستری دستور آزادی ۹۸ تن زندانی داده شد. ساعت یک پس از نیمروز به فرتورنگاران و خبرنگاران ایرانی و خارجی پروانه یافتند در دسته‌های ده نفری از ولیعهد ایران فرتورنگاری (عکاسی) کنند. خبرنگاران این خجسته خبر را به سراسر گیتی فرستادند.


۹ آبان ماه ۱۳۳۹ پیام شاهنشاه به ملت ایران به مناسبت تولد والاحضرت همایون ولیعهد

در این موقع که خداوند متعال با عنایت کامل خود نوزادی به خاندان سلطنت و ولیعهدی به تاج و تخت ایران مرحمت فرموده‌است، پس از شکرگزاری به درگاه قادر یکتا که توجهات کامل او همواره شامل حال من و ملتم بوده و در هر مورد این ملک و ملت را در پناه الطاف عالیه خود داشته‌است، مایلم مراتب خرسندی قلبی خود و ملکه و عموم افراد خاندان سلطنت را به ملت عزیز خودم که در این چند روز منتهای علاقمندی و صمیمیت خویش را نسبت به من ابراز داشتند و یک بار دیگر استواری رشته پیوند ملت و شاه را در این کشور به تمام جهانیان نشان دادند، اظهار دارم.
این ابراز احساسات پرشور و بی‌شائبه که نه تنها ما مردم ایران شاهد آن بوده‌ایم و هستیم، بلکه امروز در سراسر جهان منعکس شده و همه بر آن اطلاع یافته‌اند، تجلی تازه‌ای از یک حقیقت بارز، یعنی از آن عامل پایداری است که راز اصلی بقا و دوام بیست‌وپنج قرن وحدت ملی و شاهنشاهی این کشور پر افتخار کهنسال به شمار می‌رود.
از درگاه قادر متعال مسئلت دارم که مرا در آینده همچنان در خدمت صادقانه به این سرزمین و به ملت عزیز و شرافتمند خودم موفق بدارد و فرزند مرا که روزی به خواست و مشیت کامل الهی این بار سنگین مسئولیت را بر عهده خواهدگرفت، در پناه حمایت و عنایات خویش برای انجام این وظیفه بزرگ آماده فرماید.


۹ آبان ماه ۱۳۳۹ اعلامیه دولت

خداوند قادر و متعال که همواره ملت شریف و اصیل ایران را مشمول برکات و عنایات کامل خود قرارداده و در هر حال و هر موقع نعم بی دریغ و نامتناهی خود را به ایرانیان ارزانی داشته مشیتش بر این تعلق گرفت که باز یکی از آرزوهای ملت نجیب و شاهدوست ایران را که در انتظارش همه مردم از دل و جان روز شماری می‌کردند برآورد و همگان را با کرم و رحمت خود غرق شادی سازد.
مژده مسرت بخش تولد میمون و مبارک فرزند اعلیحضرت همایونی محمدرضا شاه و علیاحضرت ملکه فرح در ساعت ۱۲ روز نهم آبان ماه هزار و سیصد و سی و نه که طبق اصل ۳۷ متمم قانون اساسی ایران حقا ولیعهد بلافصل پادشاه است برای قاطبه ملت ایران از خرد و کلان زایدالوصف، سرورآور و شادی‌بخش است به شکرانه این موهبت بزرگ و اینکه خداوند متعال در تمام ادوار و ایام عنایات کردگاری را به ایران کهن مبذول فرموده و چراغ سلطنت باستان ما را همیشه پرتو بیشتری می‌بخشیده و فروزان تر می‌ساخته است
دولت به وسیله این اعلامیه سه روز تمام جشن و شادی اعلام می‌کند و این تولد فرخنده را به خاندان جلیل سلطنت و عموم ملت شاهدوست و وطن‌پرست ایران از دل و جان تبریک و تهنیت می‌گوید.
نخست وزیر - مهندس شریف امامی


۱۰ آبان ماه ۱۳۳۹ سفیران کشورها در دربار شاهنشاهی ایران به زایشگاه آمدند و دفتر ویژه زادروز ولیعهد ایران را دستینه کردند. سیل تلگرام‌های تهنیت از سوی پادشاهان و پرزیدنت‌ها و رهبران کشورهای سراسر جهان به دربار شاهنشاهی ایران سرازیر شد و ملل پنج قاره گیتی خود را در شادی ملت ایران شریک خواندند.

۱۳ آبان ماه ۱۳۳۹ شاهنشاه آریامهر در زایشگاه بنگاه حمایت مادران و نوزادان از علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد دیدن فرمودند.

از سوی وزارت دربار شاهنشاهی جارنامه‌ای به چاپ رسید:

وزیر دربار شاهنشاهی با کمال مسرت به اطلاع عموم می‌رساند که مراسم نامگذاری فرزند والاگهر شاهنشاه و علیاحضرت فرح پهلوی ملکه ایران در ساعت شش و پانزده دقیقه بعد از ظهر روز جمعه سیزدهم آبان ماه ۱۳۳۹ در زایشگاه حمایت مادران و نوزادان انجام گرفت و حسب الامر شاهنشاه به مبارکی و میمنت نام رضا برای والاحضرت انتخاب گردید.


۱۴ آبان ماه ۱۳۳۹ فرمان شاهنشاه درباره اعلام ولایتعهدی والاحضرت رضا پهلوی داده شد:

فرمان شاهنشاه درباره اعلام ولیعهدی والاحضرت رضا پهلوی
تمبریادبود زادروز ولیعهدایران ۹ آبان ماه ۱۳۳۹
تمبریادبود زادروز ولیعهدایران ۹ آبان ماه ۱۳۳۹
با تأییدات خداوند متعال
چون همواره در پرتو توجهات خداوند لایزال، افکار و تدابیر و اعمال ما از بدو سلطنت مصروف تحکیم استقلال و حفظ شعائر دینی و ملی و حدود و ثغور مملکت ایران و انتظامات این کشور و فراهم داشتن وسایل آسایش و ترقیات اهالی ایران بوده، درود و سپاس خداوند را، که به ما توفیق عنایت فرموده و ترقیات قابل تقدیری در هر رشته نصیب ایران و ایرانیان کرده‌است.
یکی از قویترین ارکان سلطنت مشروطه ایران وجود ولایتعهد است که خوشبختانه خداوند قادر متعال با عنایت خاص خود پسری به ما اعطا و نظر اساسی ما و عموم ملت ایران را که با کمال اشتیاق انتظار آن را داشتیم، تأمین فرمود. علیهذا به مقتضای وظایف خودمان در ابقای سلسله شاهنشاهی ایران و تضمین مفاخر تاریخی و تکمیل ترقیات کشور و ملت ایران و نظر به اصل سی‌وهفتم متمم قانون اساسی، اینک که مقام ولایتعهدی مملکت ایران به عهده لیاقت و شایستگی فطری و جبلی فرزند ارجمندمان والاحضرت شاهپور رضا پهلوی است، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم که کلیه خاندان ما و علمای اعلام و هیأت‌های دولت و نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی و استانداران و فرمانداران استان‌ها و شهرستان‌ها و عموم فرماندهان نیروهای مسلح زمینی و هوایی و دریایی و ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و تمام طبقات کشور و قاطبه ملت بزرگ ایران وظایف مقرره و احترامات لازمه را درباره والاحضرت شاهپور رضا پهلوی ولیعهد کشور ایران به جا آورند.
کاخ مرمر به تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۳۹


۱۴ آبان ماه ۱۳۳۹ هیات مدیره بنگاه حمایت مادران و نوزادان از پیشگاه علیاحضرت فرح پهلوی درخواست کرد که نام زایشگاه بنگاه حمایت مادران و نوزادان به « زایشگاه فرح پهلوی » دگرگون شود و علیاحضرت این درخواست را پذیرفتند.

۱۴ آبان ماه ۱۳۳۹ ساعاتی پس از نیمروز دوشنبه چهاردهم آبان ماه علیاحضرت فرح به کاخ شاهنشاهی بازگشتند. ساعت ۱۴ و سی دقیقه اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران با ولیعهد ایران در آغوش، سوار بر خودرو شدند از زایشگاه تا کاخ شاهنشاهی هزاران تن از مردم ایران برای دیدار ولیعهد از ساعت‌ها پیش ایستاده بودند، گل‌ها بود که بر سر راه اعلیحضرت شاهنشاه و شهبانو فرح ریخته می‌شد. همه خیابان‌ها از سوی مردم آذین بسته شده بود. از چهارراه پهلوی تا چهار راه پاستور تا کاخ شاهنشاهی در خیابان پاستور « دروازه نور » شکوه و خیره‌کننده‌ای به این خیابان بخشیده بود. خودروی اعلیحضرتین از این دروازه گذشت و وارد کاخ شاهنشاهی گردید.


۲۲ آبان ماه ۱۳۳۹ در کاخ علیاحضرت ملکه پهلوی میهمانی باشکوهی به مناسبت زادروز ولیعهد ایران با بودن شاهنشاه، علیاحضرت فرح پهلوی، خاندان شاهنشاهی ایران، نخست وزیر و هیات دولت برگزار شد.

۳۰ آبان ماه ۱۳۳۹ ولیعهد ژاپن از والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در کاخ شاهنشاهی ایران دیدار کردند. این نخستین دیدار شاهانه ولیعهد ایران بود. والاحضرت آکی هیتو ولیعهد ژاپن به همراه همسر خود میشیکو در روز ۲۳ آبان ماه برای یک دیدار هشت روزه وارد تهران شدند. ولیعهد ژاپن در روز ۲۵ آبان ماه در نشست علنی مجلس سنا شرکت کرد و در سخنرانی خود در مجلس گفت: "پیشرفت ایران به رهبری شاهنشاه ایران مورد ستایش ماست."

ولیعهد ایران یک ساله می‌شود و کتاب ماموریت برای وطنم به فرانسه
در کودکستان بچه‌ها با پوشاک رنگارنگ در روز ۹ آبان ماه ۱۳۴۱ گرد ولیعهد دست افشانی می‌کنند
ولیعهد ایران سه ساله می‌شود

۹ آبان ماه ۱۳۴۰ پانسد تن از نمایندگان شهرستان‌ها، ایلات، عشایر و سازمان‌های مقاومت ملی برای تهنیت گویی جشن زادروز ولیعهد ایران در کاخ مرمر به پیشگاه شاهنشاه و شهبانو باریافتند. در این آیین شاهنشاه در سخنان خود فرمودند:[۴]

روز ۹ آبان ماه روز کودک

بر پایه زادروز والاحضرت همایون ولیعهد ایران در روز نهم آبان ماه، این روز به نام « روز کودک » نامیده شد. علیاحضرت شهبانو در روز کودک پیامی فرستادند

۹ آبان ماه ۱۳۴۰ در پیشگاه شهبانو جشن روز کودک در تالار فرهنگ برگزار شد.

۹ آبان ماه ۱۳۴۱ در دومین سالگرد زادروز والاحضرت همایون ولیعهد در سراسر کشور جشن گرفته شد. علیاحضرت شهبانو برای روز کودک پیامی به نونهالان کشور از رادیو ایران فرستادند:[۵]

نونهالان عزیز یک سال از آخرین گفتار من با شما می‌گذرد ولی در حقیقت یک سال به سعادت و کامیابی که برای همگی آرزو می‌کنیم نزدیکتر شده‌ایم. بنابراین جا دارد که به مناسبت فرارسیدن روز فرخنده کودک به همه شما تبریک بگویم و آینده پرافتخاری را برای فرد فرد آرزو کنم. اگر چنین مناسبتی فقط یک نوبت در سال دست می‌دهد ولی در حقیقت روزی بر من نمی‌گذرد که از فکر بهبود وضع و رفع مشکلات اجتماعی شما غافل بوده یا قدمی در راه این منظور مقدس به جلو نرفته باشیم. جای خوشوقتی است که انجمن ملی حمایت کودکان در این راه توفیق‌های شایسته‌ای نصیبش شده است و پیوسته در راه انجام این مهم کوشش‌های لازم را به کار می‌برد. شما کودکان ارزنده‌ترین ذخیره میهن عزیز هستید که به ودیعت به مادران سپرده شده‌اید. وظیفه ما مادران است که تربیت روح و جسم شما بکوشیم و گوهر وجودتان را از هر گونه گزندی دور بداریم. امید است با توجه پروردگار و تحت عنایات اعلیحضرت همایون شاهنشاه این توفیق نصیب همه مادران گردد تا فرزندانی برومند برای خدمت به مرز و بوم ایران عزیز تربیت کنند.

۸ آبان ماه ۱۳۴۱ ساعت چهار پس از نیمروز ۶۰۰ تن از کودکان دبستان‌ها و کودکستان‌های تهران برای تهنیت زادروز والاحضرت ولیعهد در کاخ مرمر گرد آمدند. با ورود علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به همراه والاحضرت ولیعهد در میان ابراز شور و هیجان کودکان به پهنه کاخ مرمر، کودکان که یونیفورم افسران موزیک گارد بر تن داشتند به شیوه نظامی احترام به جا آوردند. در این هنگام سرلشکر ایزدپناه معاون وزارت فرهنگ و رییس سازمان تربیت بدنی سخنانی ایراد کرد.

۹ آبان ماه ۱۳۴۱ در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران کاروان‌های شادی به راه افتاد. در ورزشگاه امجدیه جشن ورزشی به مناسبت زادروز والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی برگزار شد.

۸ آبان ماه ۱۳۴۲ علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی برای روز کودک زادروز ولیعهد ایران پیامی برای کودکان ایران فرستادند:[۶]

کودکان عزیز - فرارسیدن روز کودک را به شما تبریک می‌گویم و بی اندازه خوش‌وقتم که هر سال در چنین روزی می‌توانم یادآور اهمیت و نقش شما در خانواده و جامعه باشم. منظور از اعلام یک روز به نام روز کودک بزرگداشت شما است تا به منزلت و شان خود در اجتماع از هم اکنون پی ببرید و به اهمیت میراث بزرگ ملی که در آینده به دست شما سپرده خواهد شد آشنا شوید دست‌های توانای شما است که جامعه جدید ایرانی را بنا خواهد کرد و افکار روشن و تازه شماست که طرح زندگی سعادتمندانه فردای ما را بوجود خواهد آورد. در حقیقت شما نسل سعادتمندی هستید که آغاز زندگیتان با عصر دگرگونی‌های جدیدی در کشور عزیز ما همزمان شده است. آزادی نیمی از جامعه که نیم دیگر را در دامن خود می‌پرورد موهبتی است که شما را در آینده از تحمل رنج تلاش برای آزادی بی نیاز می‌سازد و امکان می‌دهد که همه نیروهای خلاقه خود را در راه اعتلای میهن و سعادت ملت مصروف دارید. آرزومندم که باز هم زمینه مساعد بیشتری فراهم آید تا شما بتوانید استعدادهای نهفته خود را به کار اندازید و در عرصه دانش و هنر و فنون نمونه‌های ارزنده‌ای همانند گذشته بوجود آید. در راه حمایت از شما قریب ده سال است که انجمن ملی ایرانی حمایت کودکان گام‌های موثری برمی‌دارد و سال به سال با ایجاد موسسات تازه و تلاش‌های پیاپی در راه این هدف موفقیت‌های جدید به دست می‌آورد. به لطف خدا و توجهات خاصه اعلیحضرت همایون شاهنشاه رجای واثق دارم که پیوسته امکانات بیشتری برای تامین فرهنگ، بهداشت و تربیت صحیح و بهروزی شما فراهم خواهدآمد.
جشن زادروز والاحضرت همایون ولیعهد ایران رضا پهلوی ۹ آبان ماه ۱۳۴۳
ولیعهد ایران برای کودکان پیام می‌فرستند
ولیعهد ایران در مدرسه
ولیعهد در جشن ۲۵ شهریور در باشگاه پهلوی

۹ آبان ماه ۱۳۴۲ ولیعهد ایران سه ساله می‌شود. از سوی علیاحضرت ملکه پهلوی جشن زادروز والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران در کاخ ویژه ملکه پهلوی برگزار گردید. والاحضرت با کمک پدر تاجدار خود شمع‌های روی کیک را روشن نمودند. گروهی از هنرمندان از کشور افغانستان برای زادروز ولیعهد ایران به تهران آمدند و در این میهمانی که در پیشگاه شاهانه و شهبانوی ایران برگزار می‌شد برنامه‌های ساز و آواز افغانی را اجرا نمودند.

۸ آبان ماه ۱۳۴۳ در کاخ مرمر کودکان کودکستان‌های تهران به پیشگاه علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد باریافتند و سالگرد زادروز ولیعهد ایران را تهنیت گفتند. در این آیین کودکان سرود نهم آبان را خواندند و رییس سازمان تربیت بدنی کشور نیز این روز فرخنده را تهنیت گفت.

۹ آبان ماه ۱۳۴۳ پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به کودکان ایران در روز کودک ۹ آبان ماه زادروز ولیعهد ایران پیامی دادند:[۷]

نونهالان عزیز - بسیار خوش‌وقتم که به مناسبت روز کودک، بار دیگر فرصتی پیش آمده تا با شما سخن بگویم. موجب نهایت مسرت است که سال گذشته از طرف انجمن ملی حمایت کودکان در راه سعادت و بهروزی شما گام‌های اساسی برداشته شده و اقدامات مفیدی صورت گرفته است که بی شک در وضع فردفرد شما موثر بوده و سطح فرهنگ و بهداشت عموم کودکان ایرانی را ارتقا خواهد داد. با اینکه این اقدامات درخور توجه و شایسته تقدیر است لیکن از نظر ما مهم این نیست که سال گذشته چه اقداماتی صورت گرفته است، بلکه مهم این است که در سال آینده چه اقداماتی میسر و انجام‌پذیر می‌باشد. به عبارت دیگر باید گفت آنچه انجام شده لازم بوده ولی کافی نیست. توجه به بهداشت و فرهنگ کودکان با آنکه اساس هدف‌ها و برنامه‌های ما را تشکیل می‌دهد ولی لازم است که این توجه در آتیه با همان جدیت به نحوی وسیعتر از گذشته انجام گیرد. ایجاد محیط مناسب برای پرورش صحیح جسمی و روحی کودک و تعلیم و تربیت علمی او وظیفه خانواده‌ها و موسسات فرهنگی و تربیتی است که با اتخاذ تدابیر لازم و تهیه وسایل ضروری چنین محیطی را بوجود آوردند و بهترین کوشش خود را در راه تامین خوشبختی کودک مبذول دارند. لازم است در تعیین هدف‌ها و طرح‌های آینده برای کودکان اعلامیه جهانی حقوق کودک که اصول جامعی را به نفع کودکان سراسر گیتی پیش‌بینی کرده است ملاک و راهنما قراربگیرد. بر اساس حقوقی که در این اعلامیه برای خردسالان تصریح گردیده کودک باید از هنگام تولد و حتی پیش از آن تحت حمایت جامعه درآید و برای این منظور شرایط خانوادگی و اجتماعی مناسبی فراهم گردد، نبوغی که بی شک بالقوه در کودکان ایرانی نیز وجود دارد. برنامه ما است که برای سعادت نسل جدید و تامین شرایط حقوق مذکور بذل همت و مساعی کنیم. یقین است به عنایت پروردگار یگانه و با توجهی که اعلیحضرت همایون شاهنشاه نسبت به نیک بختی نسل نورس و جوان مبذول می‌فرمایند همه آرزوهای ما در مورد شما نونهالان عزیز ایرانی تحقق خواهدیافت.

۹ آبان ماه ۱۳۴۴ چهارمین سالگشت زادروز والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در امجدیه برگزار شد. ساعت ۳ پس از نیم روز جشن ورزشی باشکوهی در میدان امجدیه در پیشگاه علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد برگزار شد. در این جشن برنامه‌های گوناگونی از سوی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه، کودکستان‌ها و دبستان‌های تهران، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و دانشجویان دانشکده افسری و گارد شاهنشاهی برگزار شد.

آیین روز کودک در تالار فرهنگ برگزار شد. علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد از استادیوم امجدیه پس از جشن ورزشی وارد دبیرستان رضا شاه کبیر شدند. با ورود علیاحضرت و ولیعهد دسته موزیک سلام شاهنشاهی را نواخت. آنگاه علیاحضرت شهبانو و والاحضرت از نمایشگاه کتاب‌های ویژه کودکان دیدن فرمودند و سپس وارد تالار فرهنگ شدند. برنامه با سلام شاهنشاهی و سرود کودک آغاز شد و دکتر نفیسی دبیرکل انجمن ملی حمایت کودکان خوش آمد گفت. آنگاه دکتر آموزگار وزیر بهداری درباره شخصیت و جایگاه کودک و هم چنین کارهایی که وزارت بهداری در راه تندرستی کودکان کشور انجام داده است بیاناتی ایراد نمود. در پایان مدیر عامل انجمن حمایت کودکان گزارش یک ساله انجمن را خواند و خانم پزشک نیا مدیر آموزشگاه بهیاری پس از خواندن گزارش کوتاهی از علیاحضرت شهبانو درخواست نمود گواهینامه‌های بهیاران و هم چنین جایزه شاگردان اول تا سوم آموزشگاه را به آنان بدهند. پس از اجرای چند برنامه هنری علیاحضرت شهبانو در میان ابراز شور و هیجان و غریو « جاوید شاه » از تالار فرهنگ به کاخ شاهنشاهی بازگشتند.

۹ آبان ماه ۱۳۴۴ شاهنشاه آریامهر کوی نوبنیاد ۹ آبان را برای زاغه‌نشینان جنوب شهر تهران که از سوی وزارت آبادانی و مسکن در جاده آرامگاه ساخته شده بود را گشوند. ناگفته نماند زاغه نشینان پس از کوتاه زمانی خانه‌ها را فروختند و در زمین‌های بهجت‌آباد که میدان ولیعهد در آنجا پس از چند سال ساخته شد چادر زدند.

- سال ۱۳۴۵

خانواده شاهنشاهی ایران

۸ آبان ماه ۱۳۴۵ علیاحضرت شهبانو به مناسبت روز کودک پیامی رادیویی به کودکان سراسر کشور فرستادند:[۸]

کودکان عزیز با قلبی سرشار از محبت همه شما باید بگویم که جشن روز کودک برای من لذت بزرگی است و خوشوقتم در سال جاری فرصت‌های دیگری که هر یک به مناسبتی با بهبود وضع شما نونهالان عزیز بستگی داشت پیش آمد تا با شما صحبت کنم. احساس من هنگامی که با شما سخن می‌گویم مانند مادری است که هز چه بیشتر می‌کوشد نیازمندی‌های طفلش را درک کند و او را با همه احتیاجاتی که دارد در پیش جسم مجسم سازد و در حد توانایی به رفع آن اعمام نماید از این رو من به فرد فرد شما با احساس مادرانه می‌نگرم و به سعادت همه شما مانند فرزندان خود می‌اندیشم. علاوه بر عشق مادری وظیفه خاصی که در این راه به عهده گرفته‌ام مرا بر آن می‌دارد که در هر فرصت برای تحقق وظیفه مزبور گام‌های اساسی برداریم. وظیفه‌ای که من آن را بس مقدس می‌دانم و از انجامش قلبا راضی و خوشنودم. خوشوقتم که انجمن ملی حمایت کودکان به خوبی به وظایف خود آشنا است و در هر موقع با حداکثر استفاده از امکانات در راه پیشرفت و بهبود وضع اجتماعی، تربیتی، فرهنگی و بهداشتی شما ضمن بررسی‌های عمیق پیشنهادهای مفیدی می‌نماید و گام‌های موثری برمی‌دارد. کنفرانس‌هایی که در بهار امسال با همکاری موسسات بین‌المللی و کشورهای دیگر در راه بررسی و شناسایی نیازمندی‌های شما تشکیل گردید قدم بسیار موثری بود که علاوه بر تایید ثمرات اقدامات گذشته بر مفید بودن طرح‌های آینده نیز دلالت دارد. سال گذشته تایید کردم که در تعیین هدف‌ها و برنامه لازم است اعلامیه جهانی حقوق کودک ملاک و راهنما قرار بگیرد و اکنون با تجدید این نظر خوشوقتم که در خلال مدت اخیر اقداماتی بر پایه آن حقوق انجام گرفته است. تامین چاشت برای ششصد هزار کودک دبستانی ، تاسیس مدرسه کودکان عقب افتاده - ایجاد مرکز اصلاح تربیت برای کودکان ناسازگار از جمله اقدامات نمونه‌ای است که از سریق انجمن صورت گرفته و باید در آتیه توسعه یابد.
مطمئنم با عنایات پروردگار و تحت توجهات شاهنشاه آریامهر زندگی سعادتمندانه‌ای برای شما نوباوگان عزیز کشور فراهم خواهد شد.

در همه کودکستان‌ها و دبستان‌ها آیین جشن و سرور برپا شد و نقل و شیرینی میان نوآموزان پخش شد. از ساعت ۹ و سی دقیقه بامداد راهنمایی و رانندگی شهر تهران را پسران و دختران پلیس مدرسه‌ها به گردن گرفتند. این دانش‌آموزان در سرتاسر خیابان‌های تخت جمشید، پهلوی، شاه، فردوسی و چهارراه‌های مهم با سرپرستی افسران راهنمایی رفت و آمد خودروها و گذرکنندگان را سامان دادند. این برنامه تا ساعت ۱۱ بامداد به درازا کشید. از ساعت ۹ بامداد شاگردان ممتاز دبستان‌های تهران و پلیس مدرسه‌های دخترانه به همراه آموزگاران خود در پارک شهر گرد آمدند. در این آیین چند برنامه از سوی دانش آموزان سازمان تربیتی شهر تهران اجرا شد.

- سال ۱۳۴۶

تاجگذاری شاهنشاه آریامهر و دگرگون ساختن اصل ۳۸ قانون اساسی

فرتور رسمی از تاجگذاری شاهنشاه آریامهر ۴ آبان ماه ۱۳۴۶
ValiahdIranRezaPahlavi1346Crowning.jpg
والاحضرت ولیعهد در رژه و سان نیروهای مسلح شاهنشاهی
شهبانو و ولیعهد در گشایش نمایشگاه روز کودک - در مرکز آموزشگاه حرفه‌ای
جشن زادروز ولیعهد در امجدیه

از روز چهارم آبان ماه ۱۳۴۶ تا یازدهم آبان ماه در سراسر ایران جشن‌های تاجگذاری، زادروز شاهنشاه آریامهر و والاحضرت همایون ولیعهد ایران برگزار شد. در چارچوب این جشن‌ها تالار رودکی گشایش یافت، لوح یادبود ساختمان برج شهیاد آریامهر نهاده شد و بزرگترین نمایشگاه صنعت ایران برای نشان دادن پیشرفت اقتصاد و صنعت کشور گشوده شد. مردم ایران شهرها و روستاهای خود را آذین بستند و کارناوال شادی به راه انداختند و روزها و شب‌ها به نواختن موسیقی و دست افشانی و پایکوبی پرداختند. نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران در سان و رژه چهار ساعته نیرومندی خود را در حفظ استقلال و امنیت کشور به نمایش گزاردند. [۹]

سه اصل ۳۸ -۴۱ -۴۲ متمم قانون اساسی از سوی مجلس موسسان در روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۴۶ خورشیدی دگرگون شدند:

اصل سی و هشتم: در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر این که از طرف پادشاه شخص دیگر به عنوان نایب‌السلطنه تعیین شده باشد. نایب‌السلطنه شورایی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور با انتخاب خود تشکیل و وظائف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد تا ولیعهد به سن بیست سال تمام برسد. در صورت فوت یا کناره‌گیری نایب‌السلطنه شورای مزبور موقتا وظائف نیابت سلطنت را تا تعیین نایب‌السلطنه از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نایب السلطنه در حکم کناره‌گیری است.

نیمروز ۵ آبان ماه ۱۳۴۶ به مناسبت آیین فرخنده تاجگذاری رژه باشکوه نیروهای مسلح شاهنشاهی در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در میدان رژه مهرآباد برگزار گردید. این آیین بیش از چهار ساعت به درازا کشید و والاحضرت ولیعهد و والاحضرت فرحناز در کنار اعلیحضرتین در جایگاه ویژه سان و رژه را تماشا کردند. در آیین سان و رژه یکان‌های دانشکده‌های ستاد و فرماندهی و دانشکده فرماندهی عالی ستاد مشترک، گارد شاهنشاهی، دانشگاه نظامی، دانشکده افسری، دبیرستان نظام، دانشگاه پلیس، نیروی دریایی، پادگان دوشان تپه، نیروی هوایی در مهرآباد، یکان نیروی مخصوص و هوابرد، گروهان‌های پرچم و گروهان نماینده مرکز آموزش، یکان‌های پیاده لشکر ۱، گارد تیپ نادری توپخانه، گردان مخابرات و گروهان قرارگاه لشکر ۱ گارد، یکان‌های موتوری گارد شاهنشاهی، یکان‌های موتوری لشکر ۱ گارد مقیم پادگان قصر، پشتیبانی لشکر ۱ گارد، پادگان جمشیدیه، گردان ۲۵۳ تانک و یکان‌های زرهی، گردان مهندسی لشکر ۱ گارد، اداره ترابری نیروی زمینی شاهنشاهی، ژاندارمری کل کشور، یکان‌های موتوری شهربانی کل کشور و دانشگاه نظامی یکان‌های سربازخانه فرح آباد شرکت کردند.

در سالگرد هشتمین زادروز والاحضرت ولیعهد روز نهم آبان ماه که به نام روز کودک نامگذاری شده است، علیاحضرت شهبانو پیامی فرستادند:

خوشوقتم که بار دیگر جشن روز کودک در سراسر کشور برگزار می‌شود. این روز را در واقع باید روز امید و فروغ درخشندگی دانست زیرا کودکان امروز کشور، جوانان فردایند و هراندازه امروز در پرورش این کودکان و در تقویت جسمی و روحی آنان بیشتر کوشش شود فردایی که به دست آنان بوجود خواهد آمد، فردای بهتر و سعادتمندتری خواهد بود.
خداوند بزرگ را سپاسگزارم که می‌بینم امروز فرزندان ما در شرایطی بسیار بهتر از گذشته پرورش می‌یابند و بهبود روزافزون وضع اقتصادی اجتماعی ایران و توسعه فعالیت‌های بهداشتی و آموزشی و افزایش رشد فکری پدران و مادران، امکان آن داده است که روز به روز نونهالان ما در محیطی مسالمت آمیز و سالم رشد کنند و از امکانات بیشتری چه از نظر تغذیه، ورزش و بهداشت و چه از لحاظ آموزش و پرورش برخوردار گردند. یقین دارم نسل آینده این کشور، نسلی به مراتب تندرست تر و نیرومندتر و رشدکرده تر از امروز خواهد بود و این کمال مطلوبی است که هر خانواده‌ای می‌تواند داشته باشد و آرزومند آن باشد. بدیهی است در راه نیل بدین هدف، وظیفه‌ای سنگین چه بر عهده پدران و مادران و چه بر عهده سازمان‌های مختلف دولتی و ملتی است که هر کدام سهم و مسئولیتی در این باره دارند، نهاده شده است....

بامداد ۹ آبان ماه ۱۳۴۶ جشن روز کودک در پیشگاه علیاحضرت شهبانو فرح و والاحضرت ولیعهد از سوی انجمن ملی حمایت کودکان در آموزشگاه حرفه‌ای فرح پهلوی برگزار شد. هنگام ورود علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد امید ملت ایران در ساعت ده و ده دقیقه از سوی گارد شاهنشاهی آیین احترام نظامی انجام و سرود ملی ایران نواخته شد. غریو شادی دختران بهیار با پخش برگه‌های تهنیت از سوی هواپیماها، شوری شگفت‌انگیز به پهنه آموزشگاه که با پرچم‌های روز کودک آذین یافته بود، داد. سرکار علیه بانو فریده دیبا، بانو فریده هویدا همسر نخست وزیر و چند تن از وزیران با بانوانشان نیز بودند. نخست دکتر عباس نفیسی رییس هیات مدیره انجمن خوش‌آمد گفت. سپس دکتر علیقلی لقمان ادهم مدیر عامل انجمن گزارش رسایی از کارهای انجمن از جمله پرورش و نگاهداری کودکان و خوراک آنان که بر پایه دستورهای علیاحضرت شهبانو انجام می‌پذیرد به آگاهی رسانید.

آنگاه چند برنامه هنری و آیین سوگند بهیاران دانش‌آموخته آموزشگاه بهیاری فرحناز پهلوی وابسته به انجمن انجام یافت و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد نمایشگاه روز کودک را که زیر سرپرستی انجمن و با همکاری جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ، وزارت کار و بیمه‌های اجتماعی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، جمعیت خیریه فرح پهلوی ، سازمان تربیتی شهر تهران ، بنگاه حمایت مادران و نوزادان ، وزارت اطلاعات ، وزارت بهداری ، پلیس مدارس ، سازمان ملی پیش‌آهنگی ایران ، گروه فرهنگی خوارزمی و سازمان فرهنگی ایران برگزار شده بود گشودند.

روز ۹ آبان ماه برای زادروز والاحضرت ولیعهد جشن ورزشی در میدان امجدیه برگزار شد. در این جشن در کنار والاحضرت شاهدخت فرحناز، سرکار علیه بانو فریده دیبا مادر گرامی علیاحضرت شهبانو و ده‌ها هزار تن از مردم تهران زادروز ولیعهد جشن گرفته شد.

- سال ۱۳۴۷

پست ایران تمبر یادبود سالگرد تاجگذاری شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو ۱۳۴۷

۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ در پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد مسابقه‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه امجدیه برگزار شد و نخستین دوره مسابقه‌ها را تیم‌های ایران و برمه آغاز کزدند.

۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ شاهنشاه آریامهر و والاحضرت همایون ولیعهد از عملیات کوهستانی یکان « تکاور » گارد شاهنشاهی دیدن فرمودند و در پایان شاهنشاه گواهینامه‌ها و جایزه‌ها این دوره را به دانش‌آموختگان دادند.

۲۳ شهریور ماه ۱۳۴۷ فرمان شاهنشاه آریامهر در بنیاد انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی به ریاست عالیه والاحضرت همایون ولیعهد به چاپ رسید.

فرمان شاهنشاه آریامهر در بنیاد انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی به ریاست عالیه والاحضرت همایون ولیعهد

عبدالعظیم ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در یک مصاحبه با رسانه‌های کشور فرمان شاهنشاه را در زمینه بنیاد « انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی » به ریاست عالیه والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی اساسنامه این انجمن را به خبرنگاران داد. [۱۰]

با تاییدات خداوند متعال
ما
محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
به منظور بالابردن سطح اطلاعات عمومی و اجتماعی و ایجاد امکان پرورش استعدادهای ورزشی و هنری و فنی روستانشینان کشور و ضرورت ارشاد افکار کشاورزان در جهت برنامه‌های آبادانی مملکت و تقویت حس مسئولیت اجتماعی و گسترش اصول و اندیشه تعاون و عادت به خدمات جمعی و بسط ارتباط میان روستاهای هم جوار و هم چنین به منظور آگاهی روستاییان به فرهنگ و سنن ملی و اصول انقلاب سفید ایران با توجه به فرهنگ و تمدن جهان امروز که از لوازم پیشرفت در دنیای کنونی است، به موجب این فرمان سازمانی به نام « انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی » به ریاست عالیه والاحضرت همایون ولایتعهد تشکیل می‌شود که بر طبق اساسنامه پیوست این فرمان وظایف محوله را انجام دهد. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق این اساسنامه نسبت به تاسیس خانه‌های فرهنگ روستایی به اتکای شرکت‌های تعاون روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی اقدام خواهد کرد.
ضمنا مقرر می‌داریم کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول برای تحقق بخشیدن به هدف‌های مورد نظر از هیچگونه همکاری دریغ ننمایند.
به تاریخ بیست و سوم شهریور ماه ۱۳۴۷ شمسی

۲۵ مهر ماه ۱۳۴۷ در آیین سالروز نیروی هوایی شاهنشاهی، هواپیماهای فانتوم در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد در جنوب کهریزک نمایش‌های جالبی انجام دادند.

۸ آبان ماه ۱۳۴۷ علیاحضرت شهبانو در پیامی به مناسبت روز کودک فرمودند: " امیدواریم زمینه‌های مساعدی بوجود آید تا شما که پاسداری فرهنگ و تمدن کهنسال خود را به عهده خواهید داشت روز به روز آماده تر شوید. بسیار خوشحالم که می‌بینم هر روز که می‌گذرد کودک ایرانی شخصیت خود را بهتر می‌شناسد."

۹ آبان ماه ۱۳۴۷ والاحضرت همایون ولیعهد به مناسبت روز کودک پیامی فرستادند.

- سال ۱۳۴۸

والاحضرت ولیعهد و فرحناز روز نخست مهر ماه
خانواده شاهنشاهی ایران

۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۸ والاحضرت همایون ولیعهد پس از گذراندن دوره مقدماتی ویژه « شیر بچگان » به جرگه مقدس پیشاهنگی پیوستند.

۱۹ شهریور ماه ۱۳۴۸ علیاحضرت شهبانو به همراه والاحضرت همایون ولیعهد از موسسه آسیایی وابسته به دانشگاه پهلوی شیراز دیدن فرمودند.[۱۱]

۲۳ شهریور ماه ۱۳۴۸ علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد از کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال بازدید فرمودند. در این دیدار والاحضرت همایون ولیعهد واحد نوین ساخت مینی بوس‌های این کارخانه را گشودند.

۳ آبان ماه ۱۳۴۸ سه فضانورد دلیر آمریکایی نیل آرمسترانگ، ادوین آلدرین و مایکل کالینز و همسرانشان در کاخ سعدآباد به پیشگاه شاهنشاه آریامهر، علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد باریافتند. این سه فضانورد نخستین کسانی بودند که پا بر روی کره ماه نهادند.

۹ آبان ماه ۱۳۴۸ در سالگرد زادروز ولیعهد ایران، جشن ورزشی باشکوهی در پیشگاه علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد برگزار شد.

۲۴ بهمن ماه ۱۳۴۸ والاحضرت همایون ولیعهد که برای یک بازدید وارد پاریس شده بودند، در یک مصاحبه تلویزیونی در « خانه ایران » در پاریس به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند.

- سال ۱۳۴۹ - هفته کودک ۹ تا ۱۵ آبان ماه

۱۱ امرداد ماه ۱۳۴۹ والاحضرت همایون ولیعهد در اردوی پیشاهنگی نیاوران با ۱۸ تن از شیربچگان در کاخ تابستانی کلاردشت شرکت فرمودند.

۵ شهریور ماه ۱۳۴۹ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و والاحضرت همایون ولیعهد و والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی و شاهپور علیرضا پهلوی جشن سالانه تیپ نیروهای ویژه هوابرد در اردوگاه تابستانی آن تیپ در ۳۵ کیلومتری کرج بر روی دریاچه سد امیرکبیر برگزار شد.

۳ مهر ماه ۱۳۴۹ در پیشگاه علیاحضرت همایون ولیعهد، فینال فوتبال « جام گندم طلایی » در ورزشگاه امجدیه برگزار شد. والاحضرت ولیعهد در پایان مسابقه‌ها کاپ‌های این جام به تیم‌های برنده اول تا سوم دادند.

۲۵ مهر ماه ۱۳۴۹ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد هواپیماهای جت اف - ۸۶ نیروی هوایی در کوشک نصرت در جاده تهران - قم نمایش‌های جالبی انجام دادند.

۸ آبان ماه ۱۳۴۹ والاحضرت همایون ولیعهد در جشن شیربچگان پیشاهنگ ایران که به مناسبت سالگرد زادروز والاحضرت برگزار شده بود شرکت کردند.

۹ آبان ماه ۱۳۴۹ در سالگرد زادروز والاحضرت همایون ولیعهد و در پیشگاه همایونی جشن ورزشی باشکوهی در ورزشگاه امجدیه برگزار شد.

- سال ۲۵۳۰ شاهنشاهی برابر با ۱۳۵۰ خورشیدی

به فرمان شاهنشاه آریامهر ولیعهد ایران ریاست عالیه هیات امنای آموزشگاه نمازی
ولیعهد در اردوی شیربچگان در کلاردشت

۴ اردیبهشت ماه ۲۵۳۰ والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران هزینه ساختمان ده مدرسه یادبود جشن‌های شاهنشاهی ایران را پرداختند.[۱۲] بنای ۲۵۰۰ مدرسه یادبود جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران از پیشنهادهای نوبلی بود که از سوی مردم ایران با شور فراوان روبرو شد. در پایان جشن‌ها بیش از ۳۲۰۰ مدرسه ساخته شد که چهره روستاهای ایران را دگرگون ساخت. بنای ۲۵۰۰ مدرسه یادبود، برنامه بزرگی بود که از سوی شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران، با همکاری کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی و سازمان‌های ملی و دولتی و یاری فرد فرد ملت ایران در درازای ۶ ماه در بیش از ۳۰۰۰ روستای ایران انجام یافت. ساختمان مدرسه‌ها بر پایه چگونگی آب و هوای ایران بر سه گروه بخش شدند: ۱ - مدرسه‌های جاهای سردسیر ۲ - مدرسه‌های جاهای بارانی ۳ - مدرسه‌های جاهای گرمسیر

۷ تیر ماه ۲۵۳۰ شاهنشاهی به فرمان شاهنشاه آریامهر والاحضرت همایون ولیعهد به ریاست عالیه هیات امنای آموزشگاه شبانه‌روزی مهدی نمازی برگزیده شدند.

۵ امرداد ماه والاحضرت همایون ولیعهد و والاحضرت فرحناز، علیرضا و لیلا رهسپار نوشهر شدند. ۱۸ امرداد ماه ۲۵۳۰ شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو از اردوی شیربچگان در دامنه بلندی‌های کلاردشت که در آن والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی نیز شرکت دارند بازدید فرمودند. ۲۱ امرداد ماه والاحضرت ولیعهد در آیین بامدادی شیربپگان شرکت فرمودند و در کلاس آموزش بهداشت و جلوگیری از خطرهای اردو، کمک‌های اولیه و سایر آموزش پیشاهنگی را فراگرفتنند و آنگاه از پل هوایی که خود آن را با ریسمان ساخته بودند گذشتند و با بکارگرفتن آموزش‌های بهداشتی که فراگرفته بودند با برانکار به کمک بیماران شتافتند. ۲۲ امرداد ماه والاحضرت همایون ولیعهد پس از گذراندن هشت روز در اردوی شیربچگان کلاردشت به نوشهر بازگشتند.

جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران

ShahanshahiIran2500YearsShirazAirport.jpg
ShahanshahiIran2500YearsPasargad18.jpg
والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران رژه تاریخ را می‌نگرند

روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۵۰ ساعت ۱۵ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر، والاحضرت فرحناز و والاحضرت علیرضا و سرکار علیه بانو فریده دیبا و آقای آتابای معاون وزارت دربار شاهنشاهی باهواپیمای ویژه که شاهنشاه خود آن را هدایت می‌کردند از تهران پرواز کردند و ساعت ۱۵ و پنجاه دقیقه در فرودگاه شیراز بر زمین نشستند. علیاحضرت شهبانو نیز نیم ساعت پیشتر به همراه ولیعهد ایران و به همراهی سپهبد شفقت ژنرال آجودان، معینیان رییس دفتر مخصوص شاهنشاه آریامهر رهسپار شیراز شدند.

دومین برنامه آیین بزرگداشت کوروش در پاسارگاد در برابر آرامگاه بنیانگذار شاهنشاهی ایران، کوروش هخامنشی در روز ۲۰ مهر ماه انجام یافت. یکان‌ها و فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران و بزرگان کشوری و لشکری و ایران شناسان ارجمند که از سر تا سر گیتی فراخوانده شده بود در این آیین باشکوه در پاسارگاد ایستاده بودند. هلیکوپتر بر زمین نشست و اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر، علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی پیاده شدند. با گام نهادن بر زمین پاسارگاد ۱۰۱ گلوله توپ شلیک شد و اعلیحضرتین و ولیعهد ایران آرام به سوی آرامگاه کوروش راه افتادند. پیش از آغاز سخنان شاهنشاه به هنگام شلیک گلوله‌های توپ شاهنشاه تاج گلی بر آرامگاه کوروش نهادند.[۱۳]

روز ۲۳ مهر ماه ۱۳۵۰ ساعت ۱۶ چهارمین رویداد جشن ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران در تخت جمشید برگزار شد. دو پیک سوار بر اسب که از مجلس شورای ملی پیام ملت ایران را دریافت کرده بودند و به سوی تخت‌جمشید تاختند، در این روز پیام سپاس ملت ایران را به پیشگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران پیشکش کردند. اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی پیام ملت را از پیک گرفت و به اعلیحضرت شاهنشاه ایران تقدیم کرد. شاهنشاه ایران پس از خواندن پیام سپاس ملت، پشت بلندگو ایستادند و رژه تاریخ جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران را با سخنان خود آغاز کردند. [۱۴]

۸ آبان ماه ۲۵۳۰ از سوی علیاحضرت ملکه پهلوی در کاخ سفید سعدآباد جشن خانوادگی زادروز ولیعهد ایران رضا پهلوی برگزار شد. هر سال علیاحضرت ملکه پهلوی جشن زادروز والاحضرت رضا پهلوی را در میان شور و شادی خاندان شاهنشاهی ایران گرامی می‌دارند. امیرعباس هویدا نخست‌وزیر، رییس مجلس سنا، رییس مجلس شورای ملی، هیات وزیرات، رییس بازرسی شاهنشاهی و شماری از سران و بزرگان کشوری و لشکری به این پذیرایی گرم و خانوادگی فراخوانده شده بودند.

۹ آبان ماه ۲۵۳۰ شاهنشاهی والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران ساعت ۷ بامداد به مناسبت آغاز هفته کودک پیامی از رادیو ایران فرستادند:

خواهران و برادران عزیزم، خوشوقتم که به مناسبت هفته کودک یک بار دیگر با شما صحبت می‌کنم. امسال برای مملکت ما سال بزرگی بود و امیدوارم در آینده نیز هر سالی که می‌گذرد برای ملت ایران ترقی و خوشبختی بیشتری همراه داشته باشد. البته مسئولیت اساسی در تامین این آینده بهتر به عهده ما کودکان امروز است بنابراین ما باید از همین حالا خودماان را برای این وظایف آماده کنیم. امیدوارم برنامه‌های هفته کودک در این باره رهنمای خوبی برای همه ما باشد.

۹ آبان ماه ۲۵۳۰ دوازدهمین سالگشت زادروز والاحضرت همایون ولیعهد در آیین باشکوهی در ورزشگاه امجدیه با بودن بیست هزار تن از مردم کشور جشن گرفته شد. والاحضرت همایون ولیعهد کیک جشن زادروز خود را به مرکز نوتوانی نوافشار بردند و آن را میان کودکان معلول پخش کردند. به مناسبت زادروز والاحضرت همایون ولیعهد و هفته کودک نوآموزان کودکستان‌ها و دانش آموزان سراسر کشور در آیین ویژه روز کودک هنبازی (شرکت ) کردند. نمایشگاه‌های بی شماری از کتاب‌های کودکان در دبستان‌ها و مدرسه‌های راهنمایی و دبیرستان‌ها گشایش یافت. در مدرسه‌های راهنمایی و دبیرستان‌ها نیز سخنرانی‌هایی از سوی آموزگاران برای شناساندن این روز و هفته کودک ایراد شد. نمایشگاهی نیز از کارهای کودکان بسیار باهوش در نمایشگاه پیشرفت‌های استان‌ها ترتیب داده شد که برای دو هفته برای بازدید همگان دایر می‌باشد. رادیو و تلویزیون ایران نیز به مناسبت روز و هفته کودک برنامه‌هایی اجرا کردند که با پیام والاحضرت پخش شد.

هم چنین از سوی انجمن ملی حمایت کودکان و با بودن دکتر علیقلی لقمان ادهم مدیر عامل انجمن ملی شماری از فراخوانده شدگان یک مهد کودک به نام یاسمن در خیابان شاهرضا گشوده شد.

۲۴ آبان ماه ۲۵۳۰ در پیشگاه علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد، والاحضرت شاهدخت فرحناز، والاحضرت شاهپور علیرضا ششمین فستیوال فیلم‌های کودکان و نوجوانان در تهران گشایش یافت.

۲۲ اسفند ماه ۲۵۳۰ والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در آیینی که در مرکز تحقیقات وزارت کار برگزار شد گواهینامه قهرمانان زبردستی فنی کارگران را بدانها دادند.

- سال ۲۵۳۱ شاهنشاهی برابر با سال ۱۳۵۱ خورشیدی

شاهنشاه آریامهر و خانواده شاهنشاهی نوروز ۱۳۵۱
علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی
والاحضرت ولیعهد و والاحضرت فرحناز به ابراز شور و هیجان مردم در امجدیه پاسخ می‌دهند
والاحضرت ولیعهد و والاحضرت فرحناز از کنکورد دیدن می‌کنند
شاهنشاه آریامهر و والاحضرت ولیعهد و خودروی پیشکش صدراعظم آلمان

۱ فروردین ماه ۲۵۳۱ شاهنشاهی والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران پیام نوروزی فرستادند و فرمودند: "امیدوارم سال نو برای تمام خانواده‌ها شاد و پرشگون باشد و همگی از رفاه بیشتر برخوردار کردند."

۵ خرداد ماه ۲۵۳۱ شاهنشاهی در پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد و والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی مسابقه فوتبال ایران و کره شمالی در ورزشگاه امجدیه برگزار شد. این بازی فوتبال برگشت، نبرد بر سر ورود به بازی‌های المپیک می‌باشد. کره شمالی همه نیروی خود را برای جبران مساوی با ایران در پیونگ یانگ بسیج کرده است. سه داور بین‌المللی فوتبال نیز روز پیش وارد تهران شدند.

۱۵ خرداد ماه ۲۵۳۱ شاهنشاهی والاحضرت همایون ولیعهد و والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی از هواپیمای مسافربری تیزتر از سدا (مافوق صوت) کنکورد در فرودگاه مهرآباد دیدن کردند. هنگام ورود والاحضرت‌ها به پاویون شاهنشاهی، خلبان و مهندسان هواپیما به پیشگاه والاحضرت‌ها شناسانده شدند و پس از آن والاحضرت‌ها به همراه دوستانشان وارد کابین خلبان شدند و از بخش‌های فنی و الکترونیکی پرواز بازدید کردند. در پایان بازدید به والاحضرت‌ها ماکت زیبایی از هواپیمای کنکورد پیشکش شد و سپس والاحضرت‌ها با هلیکوپتر به کاخ شاهنشاهی ایران بازگشتند. در بازدید از هواپیمای کنکورد سفیر انگلستان و سفیر فرانسه در دربار شاهنشاهی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران، فرمانده گارد جاویدان و یکی از رییس‌های تشریفات شاهنشاهی سرافرازی بودن در رکاب والاحضرت ولیعهد و والاحضرت فرحناز را داشتند.

۷ شهریور ماه ۲۵۳۱ شاهنشاهی والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی سفیر آلمان در دربار شاهنشاهی را در کاخ سعدآباد پذیرفتند. در این باریابی سفیر آلمان، خودرویی را که ویلی برانت صدراعظم آلمان برای ولیعهد ایران فرستاده بود پیشکش کرد. آنگاه والاحضرت همایون ولیعهد به همراه سفیر آلمان به پیشگاه شاهنشاه آریامهر باریافتند و شاهنشاه خودرو را از نزدیک دیدند.

۲۳ شهریور ماه ۲۵۳۱ شاهنشاهی به مناسبت آغاز پنجمین سال بنیادگذاری انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران پیامی فرستادند:

چهار سال پیش در چنین روزی به فرمان پدر تاجدارم اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر، انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی به ریاست من تشکیل شد. مایه کمال خرسندی است که در این مدت کوتاه با میل وافری که روستانشینان از خود نشان داده‌اند در راه رسیدن به هدف‌ها گام‌های بلند برداشته شده است، از جمله به همت روستاییان، کمک‌های نیک اندیشان و هم چنین با استفاده از اعتبارات دولتی ۷۳۰ خانه فرهنگ روستایی با عضویت بیش از ۸۲ هزار نفر از روستاییان مناطق فعالیت این خانه‌ها، می‌توانند به تمایل خود از وسایل و امکانات آنها بهره‌مند باشند. هم اکنون که پنجمین سال تشکیل انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی آغاز می‌گردد توفیق تمام کشاورزان و مسئولان امر و اشخاصی را که در تشکیل این خانه‌ها کمک نموده‌اند آرزو دارم.

۲۳ شهریور ماه ۲۵۳۱ شاهنشاهی ساعت ۱۱ بامداد ۲۱۶ تن از ورزشکاران هموند « خانه‌های فرهنگ روستایی » که برای شرکت در مسابقه‌های نهایی فوتبال « جام گندم طلایی » و « کشتی کاپ ولیعهد » و « والیبال روستاییان » که از روز ۱۳ شهریور ماه در اردوگاه منظریه به سر می‌برند در کاخ سعدآباد به پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد ایران و ریاست عالیه «  انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی » باریافتند. در این باریابی نخست عبدالعظیم ولیان وزیر تعاون و امور روستاها گزارش چگونگی برگزاری مسابقه‌های نهایی فوتبال جام گندم طلایی و کُشتی کاپ ولیعهد و والیبال روستاییان را به آگاهی همایونی رساند. در این آیین عبدالعظیم ولیان وزیر تعاون و امور روستاها کتاب یادبودی را که فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۴۷ در بنیاد انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی بر روی آن نوشته شده بود از سوی جامعه روستانشین کشور به پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد ایران تقدیم نمود.

والاحضرتا - برای کشاورزان و دهقانان آزاد کشور که اکثریت قابل توجهی از مردم وطن ما را تشکیل داده و با برخورداری از توجهات مخصوص اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بیش از سایر طبقات مردم از مزایای انقلاب سفید ایران بهره‌مند شده‌اند، تشکیل انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی به ریاست عالیه والاحضرت همایون ولیعهد ایران نشانه دیگری از جهات بی شمار علاقه و عنایت خاص شاهنشاه آریامهر به افزایش رشد اجتماعی و فکری جامعه روستانشین کشور تلقی می‌گردد. جای بسی افتخار و مباهات است که امروز والاحضرت همایون ولیعهد ایران با پذیرفتن روستازادگان ورزشکار عضو خانه‌های فرهنگ روستایی به حضور خود بار دیگر افتخاری بزرگ را به میلیون‌ها تن کشاورزان آزاد شده این مملکت اعطا فرموده‌اند.
والاحضرتا - فرمان مطاع اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در مورد تشکیل انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی به منظور بالابردن سطح اطلاعات عمومی و اجتماعی و ایجاد امکان پرورش استعدادهای ورزشی، هنری و فنی روستانشینان کشور و هم چنین ارشاد افکار کشاورزان در جهت برنامه‌های آبادانی مملکت و تقویت مسئولیت‌های اجتماعی و گسترش اصول و اندیشه تعاون در چهار سال قبل و در چنین روزی شرف‌صدور یافت و این وزارت در اجرای فرمان مطاع شاهانه با استفاده از همکاری و خودیاری صمیمانه کشاورزان و کمک‌ها و مساعدت‌های سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی تا این تاریخ نسبت به تشکیل ۷۲۲ خانه فرهنگ روستایی در مناطق مختلف کشور اقدام و برای روستاییان عضو خانه‌ها و روستانشینان دهات همجوار این فرصت بوجود آمد که از امکانات این خانه‌ها از قبیل: باشگاه‌های رادیویی، تلویزیونی، کتابخانه، نمایش فیلم‌های سینمایی، و ایراد سخنرانی و آموزش زنان روستایی در زمینه‌های مختلف و مهدهای کودک استفاده نماید.
والاحضرتا - در زمینه گسترش ورزش‌های دسته جمعی در سطح روستاها و به منظور آموزش عملی اصول و اندیشه تعاون و عادت به انجام خدمات جمعی و برقراری ارتباط میان دهات همجوار، وزارت تعاون و امور روستاها تا آنجا که امکان داشته باشد با استفاده از همکاری‌های فدراسیون فوتبال و کُشتی کشور نسبت به برگزاری مسابقات « کشتی کاپ ولیعهد » و « فوتبال جام گندم طلایی » اقدام نموده و به طوری که خاطر مبارک استخضار دارد در سال گذشته دومین دوره مسابقات نهایی فوتبال و کشتی روستازادگان عضو خانه‌های فرهنگ روستایی از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۵۰ زیر نظر فدراسیون‌های فوتبال و کشتی کشور آغاز شد و در نتیجه تیم‌های مازندران و آذربایجان شرقی و اسپهان در مسابقات فوتبال جام گندم طلایی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم و تیم‌های استان خراسان و مازندران و آذربایجان غربی در مسابقه‌های کشتی جام ولیعهد به ترتیب مقام‌های اول تا سوم و تیم‌های استان خراسان و مازندران و آذربایجان غربی در مسابقات کشتی جام ولیعهد به ترتیب مقام‌های اول و دوم و سوم را کسب کردند و با کسب اجازه قبلی از پیشگاه مبارک والاحضرت همایون ولایتعهد ایران این افتخار بزرگ نصیبشان شد که در روز شانزدهم آبان ماه ۱۳۵۰ به دریافت جوایز کاپ‌های قهرمانی خود از دست مبارک اعلیحضرت همایون ولایتعهد ایران مباهی و مفتخر گردند.
در سال جاری ورزش والیبال نیز که در تقویت روحیه همکاری‌های جسمی و رشد فکر و اندیشه فعالیت‌های تعاونی موثر می‌باشد در مسابقات ورزشی روستازادگان عضو خانه‌های فرهنگ روستایی اضافه شد و برای تعیین تیم‌هایی که در بازی‌های نهایی باید شرکت کنند از تاریخ ۱۵ تیر ماه مسابقات منطقه‌ای فوتبال و کشتی و والیبال روستانشینان عضو خانه‌های فرهنگ روستایی در مراکز استان‌های اسپهان، آذربایجان شرقی، کرانشاهان، خراسان و کرمان با شرکت کلیه تیم‌های فوتبال و کشتی و والیبال خانه‌های فرهنگ روستایی کشور انجام پذیرفت و سپس هر یک از تیم‌های برنده مسابقات فوتبال و کشتی و والیبال مناطق نامبرده همراه تیم‌های کشتی و فوتبال استان‌های مازندران و خراسان که در سال گذشته عنوان فهرمان اول مسابقات فوتبال جام گندم طلایی و کشتی کاپ ولیعهد را کسب نموده بودند، جهت شرکت در مسابقات نهایی به تهران عزیمت و در اردوگاه منظریه منتظر شدند و سومین دوره مسابقات نهایی فوتبال و کشتی و اولین دوره مسابقات والیبال روستازادگان عضو خانه‌های فرهنگ روستایی از تاریخ ۱۳ شهریور ماه جاری زیر نظر فدراسیون‌های فوتبال و کشتی و والیبال آغاز شد و در نتیجه تیم گرگان در مسابقات فوتبال جام گندم طلایی و تیم آذربایجان شرقی در مسابقات کشتی کاپ ولیعهد و تیم خراسان در مسابقات نهایی والیبال مقام‌های اول را کسب کرده‌اند.
والاحضرتا - با استفاده از فرصت اجازه می‌خواهد مراتب سپاسگزاری و جان بازی میلیون‌ها تن کشاورزان زحمتکش آزاد شده ایران را مجددا به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی خیر و نیکوکار ایران و والاحضرت همایون ولایتعهد محبوب ایران معروض و استدعا نماید که با اعطای جوایز و کاپ‌های فهرمانی به سرپرستان و مربیان تیم‌های اول تا سوم در هر رشته موجبات مباهات و سربلندی آنان را فراهم فرمایند.

روز پلیس ۱۵ مهر ماه

والاحضرت ولیعهد در روز پلیس در دانشگاه پلیس
والاحضرت ولیعهد کاپ قهرمانی جام ولیعهد را به تیم تهران می‌دهند
ValiahdIranRezaPahlaviMardom.jpg

۱۵ مهر ماه ۲۵۳۱ شاهنشاهی در روز پلیس آیین ویژه‌ای در تهران و شهرستان‌ها انجام یافت. بامداد تیمسار سپهبد صدری رییس شهربانی کل کشور به همراه همه ژنرال‌ها و رییس‌های گروه‌ها و اداره‌های شهربانی آرامگاه اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ را با نهادن تاج‌ها گل گلباران کردند. هم چنین تاج گل‌هایی به پای لوحه جان‌باختگان شهربانی نهاده شد. به مناسبت روز پلیس مردم از خدمت‌های راستین پلیس سپاسگزاری نمودند و شاخه‌های گل به ماموران پلیس پیشکش کردند. در روز پلیس سیل تلگراف‌های تهنیت به شهربانی کل کشور روان شد و انبوهی از مردم و معتمدان محلی به کلانترها رفتند و با ابراز سپاس و تهنیت به کوشش‌های پلیس ارج نهادند.

ساعت ۱۴ و چهل و پنج دقیقه والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران به مناسبت روز پلیس و برای بازدید کارهای روزانه دانشجویان دختر و پسر پلیس وارد دانشگاه پلیس گردیدند و از سوی اسداله علم وزیر دربار شاهنشاهی، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و تیمسار ارتشبد ازهای رییس ستاد بزرگ ارتشتاران و تیمسار سپهبد صدری پیشباز شدند. آنگاه والاحضرت ولیعهد در جایگاه ویژه قرارگرفتند و دسته موزیک دانشکده شهربانی سرود ملی ایران را نواخت و والاحضرت همایون ولیعهد از گارد احترام سان دیدند. سپس رییس شهربانی کل کشور خوش‌آمد گفت و یکی از افسران شهربانی قصیده‌ای را که برای روز پلیس سروده بود خواند. دختر شادروان سرپاسبان یکم جان‌باخته کمند علی احمدی سخنانی ایراد کرد و آنگاه والاحضرت ولیعهد، وی و دیگر فرزندان شادروان احمدی را مورد مهربانی همایونی قراردادند. در این آیین جودو و کاراته رژه موتورسواران، ژیمناستیک و پرش با موتور از سوی دانشجویان پلیس انجام شد و در پایان والاحضرت همایون ولیعهد جایزه‌های دو پلیس نمونه را به آنان دادند و ساعت ۱۷ و سی دقیقه از دانشگاه پلیس رهسپار کاخ شاهنشاهی ایران شدند.


۹ آبان ماه ۲۵۳۱ شاهنشاهی والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران پیامی فرستادند:

فرارسیدن هفته کودک، فرصت خوبی است تا بتوانم با شما صحبت کنم. امسال هفته کودک مقارن با ماه مبارک رمضان است، به همین سبب، برنامه‌ها وسعت همه ساله را ندارند. اما محدود بودن برنامه‌ها اثری در احساس ما که این هفته را متعلق به خود می‌دانیم نخواهدداشت. مخصوص اینکه، یادآوری دستورهای اخلاقی در این روزها موجب می‌شود خود را برای مسئولیت‌های آینده بهتر آماده کنیم و پیروزی‌های بزرگتر به دست آوریم. کودکان ایران، باید جامعه فردای خود را به سوی تمدن بزرگ رهنمون باشند. در آغاز هفته کودک، برای همه خواهران و برادران عزیزم آرزوی موفقیت می‌کنم و توفیق تمام سازمان‌هایی را که در زمینه فعالیت‌های مربوط به کودکان انجام وظیفه می‌کنند آرزومندم.

۲۹ دی ماه ۲۵۳۱ شاهنشاهی در پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی، فینال مسابقه‌های فوتبال جوانان ایران « جام والاحضرت ولیعهد » در استادیوم اهواز برگزار شد و تیم تهران با پیروزی بر تیم خوزستان نخستین دوره این جام را از آنِ خود کرد. در این دوره از مسابقه‌ها بیش از ۱۳۰۰ تیم از سراسر ایران شرکت کردند و ۱۰ تیم به دور نیمه نهایی و در مسابقه‌هایی که از روز ۲۰ دی ماه در اهواز برگزار شد، چهار تیم تهران خوزستان، و اسپهان و بوشهر به فینال رسیدند. والاحضرت همایون ولیعهد پس از برنده شدن تیم تهران، جام قهرمانی مسابقه را به کاپیتان تیم تهران دادند. در این سفر دکتر منوچهر اقبال رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و تیمسار سرلشکر بدره‌ای فرمانده گارد جاویدان سرافرازی همراهی ولیعهد ایران را داشتند.

- سال ۲۵۳۲ شاهنشاهی برابر با ۱۳۵۲ خورشیدی

والاحضرت همایون ولیعهد کاپ‌های قهرمانی روستاییان را به تیم‌های برنده می‌دهند
شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو به همراه والاحضرت‌ها روز نخست مهر ماه در مدرسه رضا پهلوی نیاوران
والاحضرت ولیعهد در فرودگاه مشهد
ولیعهد ایران در استادیوم سعدآباد مشهد جام فوتبال ولیعهد
والاحضرت همایون ولیعهد جایزه دومین دوره مسابقه‌های فوتبال جوانان را به قهرمانان می‌دهند
شهبانو و والاحضرت‌ها ولیعهد، فرحناز، علیرضا و لیلا هشتمین فستیوال فیلم کودکان را می‌گشایند

۱ فروردین ماه ۲۵۳۲ شاهنشاهی والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی برای ملت ایران پیام نوروزی فرستادند:

فرارسیدن نوروز باستانی و سال نو را شادباش می‌گویم و شادکامی و خوشبختی فراوان برای شما آرزو می‌کنم. امیدوارم سال نو برای تمام خانواده‌ها پرشگون باشد و همه از رفاه بیشتر برخوردار گردند. خداوند بزرگ یار و نگهدار همه شما باشد.

۲۳ شهریور ماه ۲۵۳۲ ورزشکاران هموند خانه‌های فرهنگ روستایی که برای انجام مسابقه‌های فینال کشتی کاپ ولیعهد و هم چنین تیم‌های برنده فوتبال جام گندم طلایی و والیبال روستاییان که مسابقه‌های آنها در مشهد و اسپهان انجام شده بود در کاخ سعدآباد به پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی ریاست عالیه انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی باریافتند. در این باریابی نخست عبدالعظیم ولیان وزیر تعاون و امور روستاها گزارش رسایی درباره روش برگزاری مسابقه‌های مسابقه‌های کشتی کاپ ولیعهد و فوتبال جام گندم طلایی و والیبال روستاییان به آگاهی همایونی رسانید. در پایان والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی کاپ‌های قهرمانی را به سرپرستان آنها دادند. سپس ولیان لوحه یادبود از سوی جامعه روستانشین کشور به پیشگاه ولیعهد ایران پیشکش کرد.

۲۴ شهریور ماه ۲۵۳۲ والاحضرت همایون ولیعهد به همراه والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی و والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی و سرکار علیه بانو فریده دیبا به مرکز گردآوری اعانه‌ها شماره ۲ میدان تجریش رفتند و یک کامیون خوراکی، کنسرو و پوشاک برای خواهران و برادران سیل زده پاکستانی فرستادند.

۱ مهر ماه ۲۵۳۲ با پیام شاهنشاه آریامهر بامداد ۳۵ هزار مدرسه زنگ‌های خود را به سدا درآوردند. شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو به همراه والاحضرت ولیعهد و والاحضرت‌ها شاهدخت فرحناز و شاهپور علیرضا به مدرسه رضا پهلوی نیاوران رفتند.

توطئه ربودن علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد ایران از سوی تروریست‌های مارکسیست

۱۰ مهر ماه ۲۵۳۲ توطئه سوءقصد به جان شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو و ربودن والاحضرت همایون ولیعهد در مراسم فستیوال فیلم کودکان آشکار شد و دوازده مارکسیست توده‌ای با شایستگی و چیرگی سازمان اطلاعات و امنیت کشور دستگیر شدند.

یک گروه دوازده تنی به نام‌های ۱- رضا علامه‌زاده فیلمبردار ۲- عباسعلی سماکار فیلمبردار ۳- طیفور بطحایی فیلمبردار ۴- رحمت اله جمشیدی خبرنگار ۵- کرامت اله دانشیان کارمند شرکت ساختمانی ۶- شکوه فرهنگ (میرزادگی ) کارمند روزنامه ۷- ابراهیم فرهنگ کارمند شرکت بازرگانی ۸- مریم اتحادیه کارمند روزنامه ۹- فرهاد قیصری کارمند ۱۰- خسرو گلسرخی ۱۱- منوچهر مقدم سلیمی.

منوچهر مقدم سلیمی از تروریست‌هایی بود که در رویداد شوم سوءقصد به جان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی دست داشت و به سه سال زندان محکوم شده و سپس آزاد شده بود. [۱۵] این تروریست‌ها بر آن بودند که به هنگامی که یکی از فیلمبرداران به نام رضا علامه زاده جایزه خود را از دست علیاحضرت شهبانو و یا والاحضرت ولیعهد دریافت می‌کرد، عباسعلی سماکار با اسلحه کمری والاحضرت ولیعهد یا یکی از خاندان شاهنشاهی ایران را گروگان بگیرد و ایرج جمشیدی چنانچه گروگان گیری و ربودن علیاحضرت و والاحضرت ولیعهد به انجام نرسد، همه را ترور کند. رضا علامه زاده که در این هنگام نزدیک علیاحضرت شهبانو و یا والاحضرت ولیعهد باید می‌بود، در کار ربودن همکاری‌های نیازین را انجام داده و به همراه طیفور بطحایی و کرامت دانشیان مسلحانه خود را وارد این رویداد شوم می‌نماید.

۱۳ مهر ماه ۲۵۳۲ هواپیمای والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران برای شرکت در فینال دومین دوره مسابقه‌های فوتبال جوانان، جام ولیعهد ساعت ۱۱ در فرودگاه مشهد بر زمین نشست. هرمز قریب رییس کل تشریفات شاهنشاهی، تیمسار سپهبد هاشمی نژاد فرمانده گارد شاهنشاهی و شماری از سران کشوری و لشکری سرافرازی همراهی ولیعهد ایران را داشتند. در فرودگاه مشهد اسداله علم وزیر دربار شاهنشاهی که از چند روز پیش به مشهد رفته بود، به همراه استاندار خراسان و نیابت تولیت عظمای آستان از ولیعهد ایران پیشباز کردند. والاحضرت ولیعهد در میان پرشورترین پیشبازهای مردم خراسان وارد مشهد شدند. مردم خراسان پیر و جوان و فرهنگیان و دانش آموزان و همه و همه که خبر ربودن و سوقصد به جان ولیعهد نوجوان ایران را شنیده بود برای پیشباز ولیعهد با فرتورهای شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد در دست به خیابان‌ها ریختند. از فرودگاه مشهد تا دروازه شهر مشهد تا کاخ ملک آباد پوشیده از مردم بود که با دیدن ولیعهد ایران غریو شادی و هلهله سر می‌دادند. مردم فریاد می‌کشیدند « زنده باشی » ، « ولیعهد سلامت باشی » ، « خدا نگهدارت » باشد.

در پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد فینال مسابقه‌های فوتبال جوانان جام ولیعهد میان تیم جوانان اسپهان و تیم خراسان برگزار شد. دیدار دو تیم با بودن بیش از ۲۰٬۰۰۰ تن تماشاگر در ورزشگاه سعدآباد و با ابراز شور و هیجان بی همانند مردم به ولیعهد ایران همراه بود و والاحضرت ولیعهد به شور مردم پاسخ گفتند. پس از نود دقیقه دروازه هر دو تیم ناگشوده ماند و بدین سان بازی به وقت اضافی کشید و سرانجام تیم اسپهان با زدن پنج گُل در برابر چهار گل بر تیم خراسان پیروز شد. پس از پایان مسابقه والاحضرت همایون ولیعهد کاپ قهرمانی را به گاپیتان تیم اسپهان داد. تیم کهکیلویه که به قهرمانی جام اخلاق دست یافته بود و هم چنین قهرمانان رشته‌های فردی نیز جایزه‌های خود را از دست ولیعهد ایران دریافت کردند. در مسابقه‌های جام والاحضرت ولیعهد تیم‌های خراسان و فارس به جایگاه دوم و سوم دست یافتند.

۹ آبان ماه ۲۵۳۲ والاحضرت همایون ولیعهد در آغاز چهاردهمین سال زادروز خود برای هفته کودک پیامی فرستادند:

خوشحالم که یک بار دیگر هفته کودک به من فرصت داد تا فرارسیدن آن را به شما خواهران و برادران عزیز تبریک بگویم و با شما صحبت کنم. حل مسائل جهان امروز را پدران ما به عهده گرفته‌اند، ولی در مسایل دنیای فردا، ما هستیم که باید در پیشرفت جامعه خود بکوشیم. رسیدن به این هدف، تنها از یک راه ممکن است و آن آگاهی و استفاده از امکاناتی است که امروز در کشور ما فراهم آمده و به ما فرصت می‌دهد تا خود را به سلاح دانش نیرومند سازیم. به امید سال‌های آرامی که در آن همه ما داناتر و وظیفه شناس تر از گذشته به کسب علم و دانش بپردازیم.
موفقیت شما و تمام سازمان‌هایی را که در زمینه فعالیت‌های کودکان می‌کوشند، از خدای بزرگ آرزو دارم.

۹ آبان ماه ۲۵۳۲ هشتمین فستیوال بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در تالار رودکی گشایش یافت. علیاحضرت شهبانو به همراه والاحضرت ولیعهد، والاحضرت شاهدخت فرحناز، والاحضرت شاهپور علیرضا و والاحضرت شاهدخت لیلا به تالار رودکی وارد شدند. در سالن ورودی تالار، لیلی امیرارجمند مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوش‌آمد گفت و هیات داوران بین‌المللی و میهمانان خارجی و هم چنین هیات داوران بین‌المللی کودکان و بازیگران فیلم‌هایی که در کانون ساخته شده بودند و هموندان شورای برگزارکننده هشتمین فستیوال بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و دارندگان سینماهایی که فیلم‌ها را نمایش می‌دهند به پیشگاه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی شناساند. آنگاه علیاحضرت و والاحضرت‌ها به درون تالار رفتند و سرود شاهنشاهی از سوی کودکان کانون خوانده شد. امسال ۱۵۵ فیلم برای شرکت در مسابقه به هشتمین فستیوال داده شده است. علیاحضرت شهبانو و والاحضرت‌ها پس از دو ساعت دیدن فیلم‌ها به کاخ شاهنشاهی بازگشتند.

- سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی برابر با ۱۳۵۳ خورشیدی

تیم ملی جوانان ایران در پیشگاه والاحضرت ولیعهد
والاحضرت ولیعهد جایزه دانش‌آموختگان دوره سپهبد امیراحمدی را می‌دهند
والاحضرت ولیعهد در بندرعباس روز نیروی دریایی شاهنشاهی ۱۴ آبان ماه
ولیعهد در نخستین پرواز سلو با هواپیمای بونانزا
تمبر پست یادبود نهم آبان

۱ فروردین ۲۵۳۳ شاهنشاهی والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی پیام نوروزی برای مردم ایران فرستادند:

فرارسیدن نوروز باستانی را به همه مردم ایران شادباش می‌گویم و در این لحظه که کشور ما سربلندتر و امیدوارتر از همیشه پا به سال تازه می‌گذارد برای هر خانواده ایرانی شادکامی و خوشبختی فراوان در سراسر سال نو آرزو می‌کنم. امیدوارم در این سال مخصوصا ما جوانان ایرانی در پیشبردن وظایفی که به عهده داریم از هر جهت کوشا باشیم تا بتوانیم خود را فرزندان شایسته‌ای برای کشور بشماریم زیرا همه می‌دانیم که سعادت ایران فردا حاصل کوشش جوانان امروز آنست. خداوند بزرگ یار و نگهدار همه شما باشد.

۱۵ اردیبهشت ماه ۲۵۳۳ والاحضرت همایون ولیعهد، والاحضرت شاهدخت فرحناز و والاحضرت علیرضا پهلوی تیم فوتبال جوانان را که در شانزدهمین دوره بازی‌های جوانان آسیایی در بانکوک مشترکا با تیم جوانان هند به مقام قهرمانی رسیده‌اند، در کاخ نیاوران پذیرفتند. در این باریابی معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان تربیت بدنی ایران با گرفتن پروانه از والاحضرت ولیعهد، کاپ قهرمانی را به پیشگاه معظم‌له تقدیم داشت. این کاپ شش ماه در دفتر والاحضرت ولیعهد نگهداری خواهد شد و سپس به هند فرستاده خواهد شد. حشمت مهاجرانی (مربی تیم)، دکتر زرکش (پزشک فدراسیون) ، سپهبد مجت معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان تربیت بدنی دوکچی، مظلومی، کامبیز آتابای (رییس فدراسیون فوتبال ایران) توتونچی، روشن، خانلو، نراقی، شریفی، یزدخواستی و گیوه‌ای باریافتند.

۲۹ اردیبهشت ماه ۲۵۳۳ والاحضرت ولیعهد در پیشگاه علیاحضرت شهبانو با یک هواپیمای بونانزا از باند فرودگاه مهرآباد یک هواپیمای یک موتوره سُلو پرواز کردند. والاحضرت ولیعهد در روزهای تعطیل و بیرون از ساعت‌های درس ، به فراگرفتن خلبانی پرداختند و تا کنون بیش از شانزده ساعت پرواز و تمرین داشته‌اند. فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی در یک پرواز سی دقیقه‌ای والاحضرت ولیعهد را آزمایش کردند و مهارت والاحضرت ولیعهد از سوی نیروی هوایی شاهنشاهی ستوده و ارزیابی شد: "دفت در کار خیلی خوب بود. مغز مکانیکی برای فراگرفتن این قبیل مسایل بسیار خوب بود. علاقه شخصی عالی، استعداد بسیار عالی."

۹ آبان ماه ۱۳۵۳ والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران پیامی به مناسبت روز کودک فرستادند:

روز کودک را به شما کودکان و نوجوانان وطنم تبریک می‌گویم. خوشحالم که هر بار هفته کودک شاهد پیشرفت‌های بیشتر میهن ماست. به خصوص امسال که به فرمان پدر تاجدارم همه کودکان این سرزمین از آموزش و تغذیه رایگان و مانند پدران و مادرانشان از بهداشت رایگان برخوردارند. تمدن بزرگ نویدی به کودکان امروز بود و ما می‌بینیم که به خواست و کوشش پدر تاجدارم از هم اکنون میهن ما در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی در آستانه این تمدن بزرگ قرار دارد.
هر اندازه امروز کوشش پدران ما در حل مسایل بزرگ و کوچک جهان و زندگی برای ما محیط مناسبتری بوجود می‌آورد به همان اندازه ما نیز باید در آماده ساختن خود برای فردا کوشش بیشتری بکار بریم تا به هنگام تمدن بزرگ پاسداران سربلند فرهنگ ایران باشیم.
برای شما کودکان و نوجوانان ایران و همه هم میهنانم موفقیت و سربلندی آرزو دارم.

ساعت ده و ۴۵ دقیقه والاحضرت همایون ولیعهد بدون برنامه از پیش نهاده به بیمارستان کودک مسعودی در میدان گمرک، خیابان عباسی وارد شدند و نوری از شادی در دل کودکان بیمار افروختند. والاحضرت ولیعهد با بیماران کوچولو سخن گفتند و دست نوازش بر سرشان کشیدند و از آنان دلجویی کردند و میان کودکان شیرینی و اسباب بازی پخش کردند. دین والاحضرت ولیعهد برای کودکان بیمار بیشتر همانند یک رویا بود. در این روز والاحضرت ولیعهد در یک گفتگوی رادیو تلویزیونی از درس، زندگی، ناشناس میان مردم رفتن، سرگرمی‌ها و دیگر کارهای اجتماعی و ورزشی سخن گفتند.

۳ مهر ماه ۲۵۳۳ در پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد جشن پایان تحصیلی دانشجویان دوره ۵۱ دانشکده افسری که به نام « دوره سپهبد احمد امیر احمدی » نامگذاری شده است برگزار شد. والاحضرت ولیعهد ساعت ۱۵ و ۵۰ دقیقه وارد دانشکده افسری شدند و از سوی امیرعباس هویدا نخست وزیر، رییس مجلس سنا، رییس مجلس شورای ملی، اسداله علم وزیر دربار شاهنشاهی، وزیر آموزش و پرورش، رییس ستاد بزرگ ارتشتاران، فرماندهان نیروی هوایی، زمینی و دریایی شاهنشاهی، معاونان وزارت دربار شاهنشاهی و ژنرال‌ها و افسران پیشباز شدند. والاحضرت ولیعهد به میدان شامگاه دانشکده افسری رفتند و در پس از انجام آیین رسمی، فرمانده دانشکده افسری گزارشی به آگاهی همایونی رساند. آنگاه والاحضرت همایون ولیعهد از ژنرال‌ها، افسران و دانشجویان دوره ۵۱ سان دیدند و سپس در جایگاه ویژه قرارگرفتند. در این هنگام یکان‌هایی که در میدان شامگاه جای گرفته بودند از برابر والاحضرت ولیعهد رژه رفتند و ساعت ۱۶ و سی و پنج دقیقه این آیین باشکوه به پایان رسید.

۱۳ آبان ماه ۲۵۳۳ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و والاحضرت همایون ولیعهد بزرگترین مانور نیروی دریایی شاهنشاهی ایران در آب‌های شاخاب پارس (خلیج پارس) و دریای عمان آغاز شد و نیروی رزمی و سرعت عمل ناوگان ایران به نمایش درآمد.

۱۴ آبان ماه ۲۵۳۳ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و والاحضرت همایون ولیعهد جشن سالروز بنیاد نیروی دریایی شاهنشاهی در باشگاه افسران نیروی دریایی در بندرعباس برگزار شد و شاهنشاه سخنانی درباره هدف بنیاد نیروی دریایی نوین ایران برای افسران و درجه‌داران و افراد نیروی دریایی ایراد فرمودند.

۲۷ آبان ماه ۲۵۳۳ با پیام والاحضرت همایون ولیعهد نخستین سمینار بررسی مسایل آموزشی فرهنگ در روستاها در تالار مرکزی وزارت فرهنگ و هنر گشایش یافت. والاحضرت در این پیام فرمودند:

... با تغییرات بزرگی که بر اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی در روستاهای کشور روی داده است لازم است روستاییان ایران هر چه بیشتر با فرهنگ ملی و مسایل میهنی کشور خود از یک طرف و با پیشرفت‌های اجتماعی و فرهنگی دنیا از طرف دیگر آشنا شوند....

۱۸ اسفند ماه ۲۵۳۳ چهل و یک تن از برندگان « مسابقه‌های مهارت فنی » در سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی در کاخ نیاوران به پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد باریافتند و جایزه‌های خود را از دست ولیعهد ایران دریافت داشتند. والاحضرت ولیعهد مدال‌های برندگان اول تا سوم در ۱۵ رشته مسابقه‌ها را دادند.

در این باریابی معینی وزیر کار و امور اجتماعی گزارشی درباره برگزاری مسابقه‌های مهارت فنی کارگران کشور به آگاهی رساند و گفت: "... در مسابقات امسال شانزده نفر کارگران دختر و زن جوان ماهر و متخصص شرکت کرده بودند که پا به پای پسران کارگر رقابت سازنده و شرافتمندانه داشتند و در رقابت نهایی سه نفر در مسابقه با برادران کارگر خود به مقام قهرمانی رسیدند. نتیجه مسابقه‌ها بدین قراراست: مقام اول استان آذربایجان شرقی - مقام دوم تهران - مقام سوم استان فارس - مقام چهارم استان خوزستان - مقام پنجم استان اسپهان - مقام ششم شهرستان اراک - مقام هفتم استان خراسان - مقام هشتم استان کرمان.

- سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی

خانواده شاهنشاهی در کنار سفره هفت سین

۳۱ فروردین ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی والاحضرت همایون ولیعهد از والاحضرت دون خوان کارلوس ولیعهد اسپانیا در فرودگاه مهرآباد پیشباز رسمی نمودند. در میهمانی شامی که از سوی والاحضرت همایون ولیعهد به سرفرازی ورود ولیعهد اسپانیا در کاخ نیاوران برگزار شد، دون خوان کارلوس عالی‌ترین نشان آن کشور را به ولیعهد ایران پیشکش کرد. ۲ اردیبهشت ماه والاحضرت دون خوان کارلوس در کاخ نیاوران به پیشگاه شاهنشاه آریامهر باریافت. ۴ اردیبهشت ماه ولیعهد اسپانیا و همسرشان والاحضرت صوفی از تهران رهسپار مادرید شدند.

والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی ریاست عالیه سازمان پیشاهنگی

والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی ریاست عالیه سازمان ملی پیشاهنگی ۱۳۵۴
KouroshRezaPahlaviCrownPrince5.jpg

روز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ قانون اصلاح ماده اول قانون سازمان ملی پیشاهنگی ایران از مجلس شورای ملی گذشت. بر پایه این قانون ماده نخست قانون سازمان ملی پیشاهنگی دگرگون شد و ریاست عالیه سازمان به والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی سپرده شد.[۱۶]

بازدید والاحضرت ولیعهد از ۱۵ - ۴ تیر ماه ۱۳۵۴ در اردوگاه پیشاهنگان نیشابور - روز چهارم تیرماه والاحضرت همایون ولایتعهد به همراه پیشاهنگان رَسَد نیاوران به اردوگاه «باغ رود» نیشابور در دامنه کوهستان‌های سرسبز بینالود وارد شدند. از آن روز سکوت یکنواخت دامنه کوهستان جای خود را به تلاش و جنب و جوش سازنده پیشاهنگان داد و فضای شهر را موج سرور و شادی فراگرفت. در و دیوار و خیابان‌ها و معابر شهر با پرچم‌های سه رنگ ایران و شعارهای ملی و میهنی با طرزی زیبا و بیسابقه آذین بندی شده بود و مردم نیشابور که در طول تاریخ بارها شاهدوستی و وطن پرستی خود را به اثبات رسانیده و در راه دفاع از استقلال کشور و حفظ نظام مقدس شاهنشاهی ایران فداکاری و جانبازی نموده‌اند مقدم مبارک والاحضرت همایون ولایتعهد را گرامی داشتند.[۱۷]

سفر والاحضرت همایون ولیعهد به مصر

حسنی مبارک به پیشباز والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در فرودگاه قاهره می‌آید
میهمانی شام در کاخ قبه
CrownPrinceRezaPahlaviEgypt2534b.jpg
CrownPrinceRezaPahlaviEgypt2534d.jpg
CrownPrinceRezaPahlaviEgypt2534g.jpg
CrownPrinceRezaPahlaviEgypt2534h.jpg
پرزیدنت سادات و ولیعهد ایران در آیین باشکوه بازگشایی کانال سوئز

۱۳ خرداد ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی به فراخوان پرزیدنت محمد انور سادات پرزیدنت کشور مصر، والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران برای شرکت در بازگشایی آبراه سوئز به کشور مصر پرواز کردند. علیاحضرت شهبانو، امیرعباس هویدا نخست وزیر، رییس مجلس سنا و رییس مجلس شورای ملی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و شماری از وزیران و بلندپایگان کشوری و لشکری برای پسواز والاحضرت ولیعهد ایران در فرودگاه مهرآباد بودند.

این سفر نه تنها نخسین سفر رسمی ولیعهد ایران به یک کشور تاریخی است بلکه همراه با یکی از رویدادهای مهم در تاریخ این منطقه از جهان می‌باشد. برای گزارش این رویداد بیش از ۴۰۰ روزنامه‌نگار از سراسر گیتی به مصر آمده‌اند. ماهواره‌های مخابراتی این رویداد تاریخی را در سراسر جهان پخش می‌کنند. کانال سوئز درست هشت سال پیش در روز ۱۵ ژوئن ۱۹۶۷ بسته شد. روز پنجشنبه ۱۵ خرداد ماه پرزیدنت سادات و والاحضرت همایون سوار بر کشتی ۶ اکتبر از این آبراه می‌گذرند و دوباره کانال سوئز بر روی کشتی‌های جهان باز خواهد شد. کانال سوئز ۱۷۳ کیلومتر درازا دارد و یکی از کهن‌ترین راه‌های آبی است که به دست بشر برای پیوند دادن دو دریای مدیترانه و دریای سرخ بوجود آمده است. اندیشه پیوند دادن دریای مدیترانه به دریای سرخ به سدها سال پیش می رسدو گویند یکی از فرعون‌های مصر نخستین کانال آب را نزدیک به دو هزار سال پیش از میلاد فروکَنده است ولی این کانال در درازای زمان از میان رفت. داریوش شاهنشاه هخامنشی کانال سوئز را دوباره کَند و پس از او بسیاری از بزرگان برای نگهداری این کانال کوشیدند. امروز پس از قرن‌ها ولیعهد کشور ایران، از دودمان شاهنشاهی ایران از کانال سوئز می‌گذرد و کانال را بازگشایی می‌کند.

والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی ساعاتی پس از نیمروز وارد فرودگاه قاهره شدند و از سوی حسنی مبارک معاون پرزیدنت سادات، ممدوح سالم نخست‌وزیر، وزیران، معاونان نخست‌وزیر، رییس هیات‌های کشوری و لشکری مصر و هموندان سفارت شاهنشاهی ایران مورد پیشباز رسمی قرارگرفتند. حسنی مبارک به والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران خوش آمد گفت. ولیعهد ایران در کت و شلوار آبی رنگ با برازندگی و فرهمندی همیشگی پس از نواخته شدن سرود ملی ایران و سرود ملی مصر از برابر گارد احترام گذشتند و در برابر پرچم مصر احترام به جای آوردند.

شامگاهان از سوی حسنی مبارک میهمانی شام باشکوهی در « کاخ قبه » به سرفرازی ورود ولیعهد ایران برگزار شد. والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی در سخنانی که ایراد فرمودند از میهمان‌نوازی دولت مصر سپاسگزاری کردند و برای ملت پاک نهاد و بزرگوار این کشور و برای رهبران مصر آرزوی بهروزی فرمودند.

۱۴ خرداد ماه ۲۵۳۴ پس از نیمروز والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی با یک هلیکوپتر نظامی از فرودگاه نظامی قاهره به سوی بندر توفیق در کرانه رود نیل در ۱۵۰ کیلومتری قاهره پرواز کردند و از سوی محمد فائن البورینی فرماندار سوئز، ژنرال سعید احمد البداوی فرمانده ارتش سوم مصر، وزیر اطلاعات مصر و شماری از بلندپایگان کشوری و فرماندهان ارتش سوم پیشباز رسمی شدند. استاندار سوئز پس از خوش‌آمدگویی سپر ویژه شهر، نشان خوش‌آمد و شادمانی مردم سوئز از ورود ولیعهد ایران را پیشکش والاحضرت همایون رضا پهلوی کرد. استاندار سوئز در سخنان خود گفت:

این برای مردم شهر سوئز که پس از هشت سال بار دیگر شاهد از سرگرفتن فعالیت‌های کانال سوئز می‌باشند سبب سرافرازی است که در این لحظات تاریخی از والاحضرت همایون ولیعهد ایران در شهر قهرمان خود پذیرایی می‌کنند.

والاحضرت همایون رضا پهلوی پس از این آیین در میان شور و شادمانی گرم مردم از منطقه نظامی ۱۴۹ بازدید فرمودند. سپس از منطقه سوئز گذشتند و از کناره‌های شرقی صحرای سینا و « خط پدافند بارلو » که با بتون و سنگ ساخته شده است دیدن فرمودند. در این بازدید سرلشکر سعید احمد البداوی فرمانده ارتش سوم مصر آرم ویژه ارتش سوم مصر را به پیشگاه والاحضرت همایون رضا پهلوی پیشکش کرد. این نشان پس از پیروزی در جنگ اکتبر ۱۹۷۳ ساخته شد. والاحضرت همایون ولیعهد ایران از شهرهای جنگ زده « پُرت سعید » و « پورت توفیق » بازدید کردند. در این بازدید والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی تاج گل با شکوهی بر آرامگاه جان‌باختگان « پورت سعید » نهادند.

ناهار را والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران میهمان ارتش سوم مصر بودند. این میهمانی در قرارگاه ارتش در سرزمین « دوبا » برگزار شد. در پایان این میهمانی فرمانده ارتش سوم مصر نشان‌های ویژه ارتش سوم مصر را به پیشگاه همایونی پیشکش کرد. رادیو تلویزیون قاهره آیین گشایش « منطقه آزاد » در پورت سعید را که والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران به نمایندگی از کشور ایران در آن شرکت دارند را پخش کرد.

۱۵ خرداد ماه ۲۵۳۴ ساعت ۱۰ و سی دقیقه بامداد (به زمان تهران) و ۱۱ و سی دقیقه به وقت مصر در پیشگاه حضرت محمد انور سادات پرزیدنت مصر و والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران و بلندپایگان کشوری و لشکری مصر و نمایندگان رسانه‌های گروهی، آیین بازگشایی کانال سوئز آغاز شد. ژنرال جمصی معاون اول نخست وزیر و وزیر جنگ، مشهور رییس سازمان کانال سوئز سخنانی ایراد کردند. آنگاه پرزیدنت انور سادات در سخنرانی تاریخی خود که به زبان‌های پارسی، آلمانی، انگلیسی، عربی و فرانسه از رادیو قاهر پخش شد، فرمودند:

کانال سوئز نماد صلح است و گشایش آن عامل موثری در همکاری میان ملت‌ها خواهد بود و کوچکترین نشانه‌ای از آثار هجوم اسراییل در آن بر جای نخواهد ماند. تاریخ معاصر یک بار دیگر شاهد بازایستادن کشتیرانی در کانال سوئز شد و آن هنگامی بود که در پنجم ژوئن ۱۹۶۷ اسراییل به مصر حمله کرد.
من امروز در برابر جهانیان اعلام می‌دارم که کانال مصر پس از جنگ پیروزمندانه ششم اکتبر ۱۹۷۳ که نیروهای ما از این راه آبی گذشته و به جنگ آزادی بخش دست زدند دیگر اثری از آثار هجوم اسراییل باقی نمانده است. بنابراین طبیعی است، این راه آبی که برای مصر اهمیت حیاتی دارد می‌بایستی گشایش می‌یافت و این خود پیروزی ما را در گذشتن از کانال سوئز به خاطر خوشبختی و پیشرفت بشریت تکمیل می‌کند.
بنابراین راه آبی سوئز می‌تواند نقش جهانی خود را که پیوستن نقاط گوناگون جهان به یکدیگر و ایجاد همکاری میان ملت‌ها است از سرگیرد. ملت مصر با دست زدن به این ابتکار در چهارچوب مسئولیتی که نسبت به بشریت دارد به ملت‌های دوست یادآور می‌شود که هنوز بخش‌هایی از سرزمینش در اشغال بیگانگان قراردارد و ساکنان این سرزمین‌ها زیر فشار بی‌رحمانه قرارگرفته و هنوز هم در رنج و محنت زندگی می‌کنند.
کشور مصر با تصمیم راسخ وظیفه مقدسی را که نسبت به بازگرداندن سرزمین‌های عربی ، بلندی‌های جولان، سینا و فلسطین به عهده دارد و هم چنین بازگردانیدن حقوق غصب شده اعراب انجام خواهد داد.


آنگاه پرزیدنت سادات اسناد گشایش کانال سوئز را دستیه کردند. پس از آن فرماندار پورت سعید یک سینی بزرگ نقره با نشان ویژه « شهر آزاد » به پرزیدنت سادات پیشکش کرد. پس از آن پنج ناو، کاروان کشتی‌های پرزیدنت انور سادات و پایورانی که در این آیین شرکت داشتند به راه افتادند و از زیر تاق نصرتی که به فرم « معبد کارناک » ساخته شده بود گذشتند. پرزیدنت سادات و والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در « کشتی ۶ اکتبر » پیشاپیش این کاروان دریایی بودند، پشت سر رزمناو ۶ اکتبر، یک رزمناو دیگر و پس از آن کشتی‌های « الحریه » ، « سوریه » و « آیدا » قرارداشتند. دیگران، روزنامه نگاران و نظامیان با چهار کشتی دیگر پشت سر کاروان پرزیدنت سادات می‌راندند. همه دژهای کهنِ بارلو با پرچم‌های مصر آذین بسته شده بود و هزاران سرباز به هنگام گذشتن رزمناو پرزیدنت سادات و ولیعهد ایران احترام نظامی به جای می‌آوردند. این کاروان باشکوه پس از شش ساعت، شامگاهان، نزدیک به ساعت ۱۹ و سی دقیقه به اسماعیلیه « عروس سوئز » در دریاچه تمساح رسید. هنگامی که ناو ششم اکتبر به چند متری ساحل رسید ۲۱ تیر توپ شلیک شد و پرزیدنت سادات به همراه والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران با یک ناوچه از رزمناو ششم اکتبر به سوی ساحل راندند. مردم اسماعیلیه با آرنگ‌های خوش‌آمد به پرزیدنت سادات و ولیعهد ایران خیابان‌ها را که جای سوزن انداختن نداشت فشرده در کنار هم غریو شادیشان بلند بود.

والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در یک ماشین روباز در کنار پرزیدنت سادات به ابراز هیجان و شادی مردم پاسخ می‌دادند. پرزیدنت سادات در یونیفورم فرماندهی نیروی دریایی و ولیعهد ایران در کت و شلوار سپید زیبایی دیده می‌شدند. پس از گذشتن از خیابان‌های شهر زیبای اسماعیلیه پرزیدنت سادات و والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران به ساختمان اداره کانال سوئز در بندرگاه رسیدند. در تالار بزرگ این بنا پرزیدنت سادات در کنار والاحضرت ولیعهد از لوحه یادبود و فرمان گشایش کانال سوئز پرده‌برداری کردند.

شب هنگام پورت سعید نورباران شد. مردم تا بامدادان نخوابیدند و در همه جا و خیابان‌ها جش برپا بود و همه شادی و پایکوبی می‌کردند. باشکوه‌ترین این جشن‌ها در پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد ایران رضا پهلوی در آمفی تاتر شهر برگزار شد که از تلویزیون قاهره پخش شد. در این جشن دست‌افشانی‌های گوناگون ملی و دست‌افشانی‌های ملی به اجرا درآمد. ساعت ۲۱ والاحضرت رضا پهلوی نیز به شادی مردم پیوستند.

کانال سوئز چهارراه آسیا - افریقا و اروپا است که رویدادهای تاریخی بسیار در آنجا رخ داده است. کار کندن کانال با وجود دشمنی انگلیس و عثمانی در سال ۱۸۵۹ از سوی کمپانی فرانسوی « یورل » آغاز شد و در ۱۸ نوامبر ۱۸۶۹ از سوی ملکه « اوژنی » با بودن پادشاهان اتریش، پروس، هلند و بیش از هفت هزار تن با شکوه فراوان برگزار شد. سرمهندس فرانسوی برای انجام کارهای کندن کانال چهارصد هزار اوراق سهام قرضه چاپ کرد و پیش‌بینی کرده بود برای اینکه کانال بازدهی کافی داشته باشد به یک ترافیک شش میلیون تُنی نیاز دارد. هنگامی که کانال سوئز در ژوییه ۱۹۵۶ از سوی پرزیدنت ناصر ملی اعلام شد، این رقم به بیست برابر افزایش یافته بود. ده سال پس از این تاریخ در سال ۱۹۶۶ آخرین سال بهره‌برداری کامل ۲۱٬۲۵۰ کشتی ۱۷۶ میلیون تن نفت و ۶۶ میلیون تن کالای دیگر از این راه آبی استفاده کردند.

شامگاهان والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران از اسماعیلیه با پسواز ژنرال الجمسی معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع و فرمانده ارتش مصر رهسپار قاهره شدند. والاحضرت همایون ولیعهد شام را میهمان پرزیدنت سادات و خانواده پرزیدنت بودند. بانو انورالسادات همسر، فرزندان پرزیدنت سادات، علم وزیر دربار شاهنشاهی و آقای اکمل معاون تشریفات کل شاهنشاهی نیز در این میهمانی سرافرازی بودن را داشتند.

والاحضرت ولیعهد در گفتگویی با رادیو تلویزیون قاهره فرمودند:

از سفرم به کشور مصر خیلی شادمان هستم. امیدوارم بار دیگر به مصر بیایم و با مردم قاهره و دیگر شهرهای مصر آشنا شوم. از مردم مصر و پیشبازی که از من کردند و از رهبران بزرگ مصر سپاسگزارم

والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران ایرانی در قاهره فداکاری و دلیری سربازان دلیر ارتش مصر را ستودند و فرمودند که در بازدید از صحرای سینا و سنگربندی‌های خط بارلو که با نیروی سربازان مصری در هم ریخته است تحت تاثیر دلاوری‌ها و از خودگذشتگی‌های سربازان مصری قرارگرفته‌اند و گذشتن دلیرانه از این سنگربندی‌ها روشن می‌سازد که هر سرباز آماده است هر کاری را در راه سربلندی کشورش انجام دهد و فداکاری و پایمردی در زندگی هر سرباز بیش از هر چیز اهمیت دارد. ...

۱۶ خرداد ماه ۲۵۳۴ سفر رسمی والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران به مصر پایان گرفت. معاون پرزیدنت حسنی مبارک والاحضرت ولیعهد را در آیین رسمی در فرودگاه قاهره پسواز کردند.

۳ شهریور ماه ۲۵۳۴ در سفر والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران به فرانسه، والاحضرت با پرزیدنت ژیسکار دستن در کاخ تابستانی ایشان دیدار کردند و ناهار را با پرزیدنت فرانسه خوردند.

۲۴ شهریور ماه ۲۵۳۴ والاحضرت همایون ولیعهد در هفتمین سالگرد انجمن خانه‌های فرهنگ روستایی پیامی فرستادند.

۲۸ شهریور ماه ۲۵۳۴ والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد برای شرکت در آیین پایان یافتن چهارمین دوره مسابقه‌های فوتبال جوانان ایران « جام ولیعهد » رهسپار تبریز شدند. والاحضرت مسابقه فینال فوتبال جوانان ایران میان تیم‌های تهران و خوزستان در « گردایه ورزشی رضا پهلوی » تبریز را تماشا کردند و جام قهرمانی را به توپچیان تیم تهران دادند. در این سفر یک روزه علم وزیر دربار شاهنشاهی، تیمسار بدره‌ای فرمانده گارد شاهنشاهی، سپهبد حجت معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان تربیت بدنی ایران و کامبیز آتابای رییس فدراسیون فوتبال در رکاب ولیعهد بودند.

۱۹ آذر ماه ۲۵۳۴ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو دیدار پایاپای مسابقه‌های فوتبال « جام نهم آبان » میان تیم رضا پهلوی با مدرسه راهنمایی خوارزمی در کاخ سعدآباد برگزار شد.

۱۴ دی ماه ۲۵۳۴ با پیام والاحضرت همایون ولیعهد سومین کنگره فدراسیون فوتبال کشور در تالار سخنرانی مجموعه ورزشی آریامهر آغاز شد. [۱۸]

۸ اسفند ماه ۲۵۳۴ کارگران متخصص و چیره‌دست برگزیده در کاخ نیاوران به پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد باریافتند و مدال‌های کار درجه اول تا سوم خود را از دست ولیعهد ایران دریافت داشتند.

۱۵ اسفند ماه ۲۵۳۴ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد آیین جشن درختکاری برگزار شد. در پایان این آیین باشکوه خبرنگاران باریافتند و شاهنشاه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفتند.

- سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی

روز گشایش جشن‌های پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان پهلوی

روز پنجشنبه یکم فروردین ماه ۲۵۳۵ روز گشایش جشن‌های ویژه پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان پهلوی در شهر ری در پهنه آرامگاه اعلیحضرت رضا شاه بزرگ پدر ایران نوین برگزار شد. امیرعباس هویدا نخست‌وزیر، عبدالله ریاضی رییس مجلس شورای ملی و جعفر شریف امامی رییس مجلس سنا، ارتشبد ازهاری رییس ستاد بزرگ ارتشتاران و بزرگان کشوری و لشکری نیز در شهر ری در پهنه آرامگاه رضا شاه بزرگ در دو سوی خیابانی که به آرامگاه رضا شاه بزرگ می‌رسید، ایستاده بودند. شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و والاحضرت ولیعهد ایران رضا پهلوی با هلی کوپتر در پهنه آرامگاه فرود آمدند. با ورود اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی ۲۱ تیر توپ شلیک شد و سپس شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و ولیعهد با کالسکه سلطنتی از میان رده نمایندگان مجلس، افسران ارتش، بزرگان کشوری و لشکری و سفیرهای کشورهای بیگانه در ایران و در میان کف زدن و غریو "جاوید شاه" به آرامی به سوی آرامگاه به راه افتادند. شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو برای ادای احترام وارد بنای آرامگاه شدند.

سفر رسمی والاحضرت همایون ولیعهد به مسکو تیر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد در میدان سرخ
والاحضرت ولیعهد تاج گلی بر مزار سرباز گمنام می‌نهند
والاحضرت همایون رضا پهلوی در شهر فضانوردان
والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد در میان پیشاهنگان شوروی
پیشباز سفیر شوروی در تهران و شاهپور عبدالرضا از والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی در فرودگاه مهرآباد بازگشت از سفر به شوروی
تکاوران گارد شاهنشاهی در پیشگاه والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی
شاهنشاه آریامهر، شهبانو و ولیعهد ایران در بازدید از برنامه‌های عمرانی آذربایجان شرقی
ShahanshahRoyalFamily11.jpg
ShahanshahAryamehrValiahdRezaPahlavi2534.jpg
ValiahdRezaPahlavi2534Shahanshahi1.jpg
شاهنشاه آریامهر، شهبانو و ولیعهد ایران در نمایشگاه کشاورزی عصر پهلوی
ShahanshahExhibitionAsrePahlavi2535g.jpg
در پیشگاه علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد ماشین افست رتاتیو اطلاعات به راه افتاد
ShahbanouValiahdEtelaat2535b.jpg
ShahbanouValiahdEtelaat2535c.jpg
ShahbanouValiahdEtelaat2535d.jpg
ShahbanouValiahdEtelaat2535f.jpg
دستگاه افست رتاتیو چاپ روزنامه
جام تنیس آریامهر در پیشگاه شاهنشاه و علیاحضرت و ولیعهد برگزار شد

روز ۱۰ تیر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی به فراخوان هیات رییسه شورای عالی شوروی والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد برای یک بازدید یازده روزه رسمی، ساعت ۹ و سی دقیقه بامداد از فرودگاه مهرآباد به مسکو پرواز کردند. علیاحضرت شهبانو به پسواز والاحضرت ولیعهد به فرودگاه آمده بودند. در این سفر اسداله علم وزیر دربار شاهنشاهی، شجاع‌الدین شفا معاون وزارت دربار شاهنشاهی، سیروس فرزانه رییس تشریفات شاهنشاهی و تیمسار سرلشکر نادر جهانبانی آجودان نظامی والاحضرت ولیعهد را همراهی می‌کنند.

هواپیمای والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد پس از سه ساعت و سی و پنج دقیقه پرواز بر فراز پانزده شهر ایران و شوروی ساعت ۱۱ و سی دقیقه در هوای ابری و مه‌آلود مسکو در فرودگاه مسکو بر زمین نشست. هواپیمای والاحضرت ولیعهد را بر فراز خاک ایران یک اسکادران جت نیروی هوایی شاهنشاهی تا مرز همراهی کردند. در پای پلکان هواپیما آقای « نیاز بکوف » قائم مقام صدر هیات رییسه اتحاد جماهیر شوروی که پرزیدنت قزافستان نیز هست به همراه شماری از بلندپایگان وزارت خارجه شوروی به پیشباز والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران ایستاده بودند. والاحضرت ولیعهد پس از ابراز احترام به پیشبازکنندگان و هموندان سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در مسکو با خودرو رهسپار کاخی که برای ماندن ایشان ویژه شده بود شدند.

ساعت سه پس از نیمروز والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران به دیدار آقای « نیازبکوف » قائم مقام صدر هیات رییسه اتحاد جماهیر شوروی در ساختمان شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی رفتند. اسداله علم، اردلان سفیر شاهنشاه آریامهر در اتحاد جماهیر شوروی و شجاع‌الدین شفا نیز در این نشست در رکاب والاحضرت همایونی بودند و از سوی اتحاد جماهیر شوروی آقای « کئورگادزه » دبیرکل هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی، رییس اداره خاورمیانه وزارت امور خارجه، رییس اداره روابط بین‌المللی شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سرافرازی بودن در این دیدار را داشتند. بلندپایگان شوروی در این دیدار سفر والاحضرت ولیعهد ایران را گامی کارساز در استوار ساختن هر بیشتر پیوندهای ایران و شوروی خواندند. آقای نیاز بکوف که میهماندار والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد در کاخ کرملین بود پس از خوش‌آمدگویی، ابراز امیدواری کرد که والاحضرت در این سفر از نزدیک با زندگی، هنر و فرهنگ مردم شوروی آشنایی یابند. وی سفر والاحضرت ولیعهد را در پایداری پیوندها و حسن همجواری دو کشور کارآ خواند و افزود ما آنچه را که در توان داریم به کار خواهیم برد که والاحضرت همایونی خاطرات دلپذیری از سفر خود به شوروی به ارمغان ببرند.

والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در پاسخ سخنان قائم مقام صدر هیات رییسه اتحاد جماهیر شوروی فرمودند:

از سخنان مهرآمیز شما سپاسگزارم و از اینکه در این سفر زمان آشنایی نزدیک با مردم شوروی را خواهم یافت بسیار خوشوقتم. امید آن دارم که این سفر در تحکیم روابط دو کشور تاثیر نیکویی داشته باشد و هر دو کشور روز به روز به یکدیگر نزدیک شوند. امیدوارم همیشه روابط ما خوب باشد و از دعوتی که هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی از من به عمل آورده‌اند سپاسگزارم و امیدوارم در این سفر با پیشرفت‌های مردم شوروی از نزدیک آشنا شوم.

۱۱ تیر ماه ۲۵۳۵ « کئورگادزه » دبیرکل هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی از والاحضرت ولیعهد درخواست کرد که از بخش‌های گوناگون کاخ شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در کرملین بازدید فرمایند. والاحضرت ولیعهد با خودرو برای دیدن میدان سرخ رهسپار شدند. والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران با گذاردن تاج گل بر آرامگاه سرباز گمنام یاد دلاوری‌ها و از خودگذشتگی‌های جوانان شوروی را در دوران تاریک جنگ جهانی دوم ارج نهادند. والاحضرت ولیعهد در پشت تاج گل زیبایی که با گل‌های سرخ و صورتی آراسته شده بود به آرامی گام برداشتند و در برابر مشعل فروزان این بنای یادبود یک دقیقه خاموش ماندند. پس از آن فرمانده پادگان مسکو به پیشگاه والاحضرت ولیعهد باریافت.

شامگاهان هنرمندان سیرک مسکو در پیشگاه والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد در بنای نوین این سیرک برنامه جالبی اجرا کردند. تماشاچیان سیرک پیوسته برای والاحضرت ولیعهد ابراز شور و هیجان می‌کردند و همه جا مردم شوروی از ولیعهد ایران به گرمی پیشباز کردند. سفر والاحضرت ولیعهد در مسکو بازتاب گسترده‌ای داشت و رسانه‌های همگانی و رادیو و تلویزیون اخبار سفر را با آب و تاب پخش کردند.

۱۳ تیر ماه ۲۵۳۵ والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد برای یک دیدار سه روزه از مسکو رهسپار کریمه شدند و از کاخ « لی وادی » [۱۹] جای برگزاری کنفرانس یالتا[۲۰] دیدن فرمودند. والاحضرت همایون رضا پهلوی به همراهی دبیرکل شورای اجرایی ایالت کریمه و شماری از بلندپایگان محلی، اسداله علم ، اردلان و شجاع‌الدین شفا با اتوبوس رهسپار شهر سواستوپل [۲۱] شدند. به هنگام ورود به سواستوپل در دروازه شهر والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی از سوی شهردار پیشباز شدند و از آنجا به منطقه ساپون [۲۲] در بلندی‌های کوه ساپون رفتند. در این منطقه والاحضرت ولیعهد از پانورامایی که کارزار یکان‌های نیروهای زمینی، هوایی و دریایی آلمان و شوروی را نشان می‌داد، دیدن کردند. این جنگ دویست و پنجاه روز به درازا کشید.

والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد در شهر سواستوپل از پانوراماهایی که کارزار ارتش روسیه و قوای انگلستان، فرانسه و ترکیه را نشان می‌داد دیدن کردند. این نبرد از سال ۱۸۵۳ تا ۱۸۵۶ به درازا کشید. والاحضرت ولیعهد از پانورامای دیگری از نبرد روز ششم ژوئن ۱۸۵۵ به درازای ۱۲۵ متر و بلندای ۱۴ متر نیز دیدن کردند که در آن نخشه مبارزه ۴۰۰۰ سرباز شوروی با نیروی دشمن را نشان می‌دهد. این پانوراما کار « فرانتس الکسیوویچ روبو » [۲۳]نقاش پرآوازه شوروی با همکاری هفده نقاش دیگر می‌باشد.

در شهر سواستوپل والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی با نهادن چند شاخه گل میخک بر آرامگاه قهرمان نبرد سواستوپل یاد سربازان جان‌باخته را گرامی داشتند. والاحضرت ولیعهد در سواستویل از چند آکواریوم حیوانات دریایی که در آن صدف‌ها، ماهی‌ها و مرجان‌های دریای سیاه گردآوری شده بود بازدید کردند. بازدیدهای والاحضرت همایون رضا پهلوی هشت ساعت به درازا کشید. ساعت چهار و نیم پس از نیمروز والاحضرت همایون ولیعهد و همراهان به یالتا بازگشتند. در میهمانی شام که به سرفرازی ورود والاحضرت ولیعهد ایران برگزار شد در سر میز شام معاون کمیته اجرایی شورای نمایندگان کارگران ایالت کریمه آقای بارانفسکی در سخنانی که ایراد کرد گفت:

والاحضرتا
میهمانان گرامی ایرانی
پروانه دهید از سوی کمیته اجرایی شورای نمایندگان کارگران ایالت کریمه و از سوی خودم بار دیگر ورود والاحضرت همایونی و همراهان را به سرزمین آفتابی کریمه خوش‌آمد بگویم. والاحضرت در مدت بازدید و اقامت خود در کریمه دیدند که در دوران جنگِ میهنیِ بزرگِ مردمِ شوروی علیه فاشیسم آلمان، سرزمین کریمه کارزار نبردهای سختی بود که پیامد آنها به اقتصاد این ایالت زیان بزرگی وارد آورد و شهرها و روستاهای آن ویران شد و بسیاری از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی کریمه نابود گردید. ولی هم اکنون ایالت کریمه نه تنها از دیدگاه اقتصادی منطقه پیشرفته است بلکه از بهترین جاهای آسودن و درمان مردم است. در کریمه شمار زیادی آسایشگاه و پالاتریوم و اردوگاه‌های پیشاهنگی وجود دارد که حاکی از توجه فراوان اتحاد شوروی به نسل جوان است ... پروانه دهید ابراز اطمینان کنم که دنباله دیدار از اتحاد شوروی برای شما از هر سویه دلپذیر و جالب توجه خواهد بود و والاحضرت خاطره خوبی از این سفر به یادگار خواهند برد. پروانه می‌خواهم تندرستی اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران را از خداوند بزرگ خواستار شوم. با آرزوی گسترش باز هم بیشتر دوستی و همکاری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران

آنگاه والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در پاسخ سخنان آقای بارانوفسکی که دومین سخنرانی رسمی والاحضرت در خارج از شکور بود، فرمودند:

آقای معاون کمیته اجرایی شورای نمایندگان کارگران ایالت کریمه
از بیانات مهرآمیز شما نسبت به خودم و همراهانم تشکر می‌نمایم و یک بار دیگر مراتب امتنان خود را از پذیرایی گرمی که در ایالت زیبای کریمه از ما شده است ابراز می‌دارم. ما در مدت اقامت خود در کریمه امکان آن را پیدا کردیم که از یک طرف زیبایی‌های طبیعی ایالت شما را ببینیم و از سوی دیگر با پیشرفت‌های فراوان آن در همه زمینه‌ها آشنا شویم. ما شهز سواستوپل را که خاطره دفاع و پیروزی تاریخی مردم آن هرگز فراموش نخواهد شد و هم چنین شهر زیبای یالتا را با علاقه فراوان دیدیم. امروز نیز از باغ عالی گیاه‌شناسی و به ویژه اردوگاه پیشاهنگی ارتدکس که مظهر روح دوستی و همکاری است بازدید کردیم. این روح صلح و دوستی امروزه اساس سیاست کشور ما نیز می‌باشد و خوشوقتیم که روابط مملکت ما با کشور بزرگ شوروی نمونه این دوستی و همکاری است.
با آرزوی گسترش روزافزون دوستی دو کشور تندرستی حضرت صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تندرستی همه حضار محترم را خواستارم.

۱۴ تیر ماه ۲۵۳۵ پیش از نیمروز والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران به سفر چهار روزه خود به یالتا در ایالت کریمه پایان دادند و با هواپیما به مسکو بازگشتند.

چهارمین روز سفر رسمی خود را بر روی آب‌های دریای سیاه و بازدید از اردوگاه پیشاهنگان سپری کردند.

۱۵ تیر ماه ۲۵۳۵ با پیام والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد دومین کنگره بزرگ دانش‌آموزان وابسته به حزب رستاخیز ملت ایران در تهران گشایش یافت.[۲۴]

۱۵ تیر ماه ۲۵۳۵ شامگاهان در کاخ « یکاتونیسکی » در کرملین میهمانی رسمی شورای عالی به سرفرازی والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران برگزار شد و کاخ یکاتونیسکی نور باران شد. والاحضرت ولیعهد ساعت ۱۹ به کاخ کرملین وارد و از سوی بلندپایگان شوروی پیشباز شدند. در این میهمانی آقای « نیازبکوف » قائم مقام صدر هیات رییسه اتحاد جماهیر شوروی، هموندان شورای عالی، هموندان شورای شهر مسکو و معاون و شماری از استادان دانشگاه مسکو و همراهان والاحضرت ولیعهد بودند. نیازبکوف سر میز شام سخنرانی ایراد کرد و پس از خوش‌آمدگویی از سوی هیات رییسه شورای عالی گفت:

والاحضرتا شما نخستین باری است که از کشور شوروی بازدید می‌فرمایید و ما این دیدار را به عنوان یکی از مظاهر روابط حسن همجواری میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی تلقی می‌کنیم، همان طوری که رهبران ایران و شوروی بارها خاطرنشان کرده‌اند، این روابط با توسعه موفقیت‌آمیز و همکاری همه سویه به سود هر دو کشور مشخص می‌شود.

نیازبکوف سپس از برنامه‌های بزرگ توسعه کشور خود سخن گفت و در پایان ابراز امیدواری کرد که والاحضرت در سفر به شوروی خاطرات دلپذیری به دست آورند. آنگاه تندرستی شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد را آرزو نمود.

والاحضرت همایون ولیعهد در پاسخ سخنان آقای نیازبکوف از بیانات مهرآمیز ایشان سپاسگزاری کردند و فرمودند:

... به نوبه خود درودهای ملت ایران را به مردم دوست اتحاد جماهیر شوروی ابراز می‌دارم از هنگامی که در کشور میهمان نواز شما هستم همه جا پذیرایی بسیار گرم و صمیمانه‌ای از ما به عمل آمده است که مایه امتنان ماست. بازدید من از ایالت زیبای کریمه از هر جهت جالب و آموزنده بود و من در این سفر فرصت آن را یافتم که با نمونه‌هایی از تاریخ قهرمانی ملت شما و از موفقیت‌های کنونی آن در زمینه‌های مختلف آشنا شوم.
خوشوقتم که در روزهای آینده با نمونه‌های دیگی از این قبیل در مسکو و در شهر قهرمان لنینگراد و شهر بزرگ کیف آشنا خواهد شد. بدیهی است که ما به عنوان ملت دوست و همجوار شما به همه موفقیت‌ها و پیشرفت‌های شما با نظر علاقه و احترام نگاه می‌کنیم.
صمیمانه خواستار پیشرفت و سعادت باز هم بیشتر همه مردم کشور بزرگ شما هستیم. همان طور که می‌دانید رابطه ایران و شوروی بر اساس حسن همجواری و دوستی و همکاری ثمربخش در زمینه‌های مختلف استوار است و امیدوارم این رابطه همکاری و دوستی روز به روز محکمتر و ثمر بخش‌تر گردد.
تندرستی و شادکامی حضرت صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی را آرزو دارم.


۱۶ تیر ماه ۲۵۳۵ در ششمین روز والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران از آرامگاه لنین بازدید و تاج گلی بر مزار لنین نهادند. سپس از آرامگاه سیاستمداران بزرگ و بلندپایگان و نام‌آوران شوروی در پای دیوار کرملین دیدن فرمودند. در این آرامگاه خاکستر سیاستمداران، دانشمندان، و پژوهشگران بزرگ شوروی و خاکستر کسانی چون یوری گاگارین نگاهداری می‌شود.

ساعاتی پس از نیمروز والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در کاخ دوستی مسکو با روسا و هموندان انجمن روابط فرهنگی شوروی و ایران و چند تن از دانشجویان بخش پارسی دانشگاه مسکو دیدار کردند. والاحضرت ولیعهد در پاسخ خوش‌آمدگویی دانشمندان و ایران‌شناسان شوروی بیاناتی ایراد فرمودند:

از بازدیدهایی که تاکنون در اتحاد شوروی کرده‌ام خیلی خوشوقتم. من نیز مانند پدرم علاقمند به تحکیم روابط دوستی و همکاری دو کشور ایران و اتحاد شوروی که روابط فرهنگی از مهمترین قسمت‌های آن است هستم. مایه خوشوقتی من است که امروز خودم را در میان دوستان فرهنگ ایران و ایران‌شناسان شوروی می‌بینم، امیدوارم فعالیت همه شما در زمینه روابط فرهنگی با ایران روز به روز با موفقیت بیشتری همراه باشد. از همه کسانی که برای تحکیم رابطه دوستی دو کشور و شناساندن فرهنگ ایران به مردم اتحاد شوروی کوشش می‌کنند تشکر می‌کنم.

شامگاهان والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در میهمانی باشکوه سفیر شاهنشاه آریامهر آقای اردلان در مسکو که در سفارت کبرای شاهنشاهی ایران به افتخار والاحضرت ولیعهد برگزار شد شرکت کردند. در این میهمانی آقای نیابکوف قائم مقام هیات رییسه شورای عالی جماهیر شوروی سوسیالیستی، اسداله علم وزیر دربار شاهنشاهی و شماری از وزیران شوروی و دیگر همراهان والاحضرت نیز بودند. پس از پایان میهمانی سفارت شاهنشاهی ایران والاحضرت ولیعهد سوار متروی مسکو برای دیدن متروی زیبا و باشکوه مسکو به ایستگاه آربات رفتند و دو ایستگاه مترو را رفتند و بازگشتند و ۵ کوپک برای بلیت پرداخت کردند. مسکو دارای زیباترین و پرهزینه‌ترین راه‌آهن زیرزمینی جهان است. والاحضرت ولیعهد در مترو و پله‌های برقی با ابراز شور و هیجان مردم مسکو روبرو شدند و با آنها دست دادند و سخن گفتند.

۱۷ تیر ماه ۲۵۳۵ والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد در شهر مسکو از بنای یادبود فضانوردی ساخته شده در سال ۱۹۶۴ بازدید فرمودند. بلندای این بنا ۱۱۲ متر می‌باشد و موشکی را به هنگام پرتاب از زمین به فضا نشان می‌دهد. آنگاه والاحضرت ولیعهد از مرکز پیش آهنگان و دانش‌آموزان ۱۱ تا ۱۷ ساله بازدید نمودند. این باشگاه در سال ۱۹۶۲ به نام فضانورد شوروی یوری گاگارین نامگذاری شد. والاحضرت ولیعهد به هنگام بازدید از رصدخانه کوچک این باشگاه، در کنار پیشاهنگان و دانش‌آموزان به چگونگی انجام یک مسافرت فضایی گوش فرادادند. پس از کوتاه زمانی به آگاهی رسید که آماده یک سفر کیهانی باشند. بر سقف تالار این رصدخانه ستاره‌ها چشمک می‌زدند و ماهواره‌ها در حرکت بودند. از بلندگو گفته شد: ما ابرها را پشت سر می‌گذاریم و به کهکشان وارد می‌شویم، هم اکنون در ونوس فرود می‌آییم. ونوس ۵۰۰ درجه گرما دارد و فشار آتمسفر آن ۴۰ بار بیشتر از کره زمین است. والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد پس از دیدن شیوه کار این رصدخانه با شور فراوان از نمایشگاه فضایی این مرکز دیدن کردند. سپس به بازدید از نمایشگاه نقاشی نوجوانان و دانش‌آموزان پرداختند. هم چنین از باغ وحش کوچک این مرکز و موزه حیوانات دیدن کردند. پس از آن والاحضرت ولیعهد از کلاس آموزش تکنیک‌های هواپیماسازی و سفینه‌های فضایی بازدید فرمودند. سپس والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد به بازدید از گالری « تری کیاکف » رفتند و بیش از یک ساعت از این گالری دیدن نمودند.

۱۷ تیر ماه ۲۵۳۵ والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد از شهرک فضانوردان و خلبانان اتحاد جماهیر شوروی دیدن کردند. در این دیدار نشان ویژه فضانوردان و خلبانان اتحاد جماهیر شوروی به پیشگاه والاحضرت همایون پیشکش شد.

۱۸ تیر ماه ۲۵۳۵ والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد در لنینگراد از موزه آرمیتاژ و از دانشکده افسری دریایی « فرونزه » بازدید کردند. والاحضرت ولیعهد از نمای شهر لنینگراد از کناره « رود نوا » که از شهر لنینگراد می‌گذرد و یکی از بزرگترین رودهای شوروی است فیلمبرداری کردند.

۱۸ تیر ماه ۲۵۳۵ میهمانی شام باشکوهی از سوی کمیته اجرایی شورای نمایندگان کارگران شهر لنینگراد به افتخار والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران برگزار شد. در این میهمانی اسداله علم وزیر دربار شاهنشاهی و سایر همراهان والاحضرت همایون نیز بودند. معاون کمیته اجرایی شورای نمایندگان کارگران پس از خوش‌آمدگویی در سخنانی گفت:

والاحضرتا
...اهالی لنینگراد مانند همه مردم شوروی نسبت به ملت و دولت ایران همسایه جنوبی خود احترام زیادی قائل هستند. با رضایت کامل خاطرنشان می‌کنم که روابط حسن همجواری اتحاد شوروی و ایران به طور موفقیت آمیز در حال توسعه می‌باشد تجربه سالیان دراز روابط شوروی و ایران به طور قاطعی نشان داده است که تماس‌های شخصی رهبران کشورهای ما نقش بزرگی را در توسعه و تحکیم این روابط ایفا می‌کنند. دیدار لئونید برژنف دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی و دیگر رهبران این کشور با شاهنشاه آریامهر در مسکو و تهران در امر گسترش بیشتر روابط و همکاری به سود طرفین سهم مهمی داشته است. ...
والاحضرتا
شما از شهر قهرمان لنینگراد بازدید فرمودید و بدین ترتیب نه تنها با تاریخ گذشته این شهر بلکه با زندگی امروزی لنینگراد نیز آشنایی یافتید. مایل هستم ابراز اطمینان کنم که دیدار والاحضرت همایون از اتحاد شوروی موجب تقویت و استواری بیشتر روابط شوروی و ایران خواهد شد.

والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در پاسخ بیانات معاون کمیته اجرایی شورای نمایندگان کارگران فرمودند:

از سخنان مهرآمیز شما تشکر می‌کنم و خوشوقتم که سفر کنونی من و همراهانم به اتحاد شوروی فرصت آن را داده است که از شهر زیبای تاریخی و قهرمان شما دیدار کنیم. برای مردم کشور ما نام لنینگراد یادآور یکی از بزرگترین مبارزات میهنی و دلیرانه تاریخ جهان است و من در اینجا از جانب ملت ایران به ۷۰۰ هزار نفر مردم قهرمان این شهر که در راه دفاع از آزادی و شرافت ملی خود جان سپردند درود می‌فرستم. خوشوقتم بگویم که شهر لنینگراد به همان اندازه که در دوران صلح نیز در راه سازندگی به پیروزی‌های بزرگی نایل گردیده‌اند و من در این راه برای شما آرزوی موفقیت باز هم بیشتر می‌کنم.
کشور ما با شهر شما ارتباط دیرینه‌ای دارد و هم اکنون قسمتی از مهمترین آثار تاریخی و فرهنگی ایران در مراکز مختلف این شهر نگاهداری می‌شود. نمونه این امر موزه بزرگ آرمیتاژ است که من امروز با خوشوقتی از آن بازدید کردم و در آنجا ده‌ها هزار اثر از ایران گردآوری شده است.
هم چنین شهر شما چند سال پیش مرکز برگزاری کنگره بین المللی بزرگداشت دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ایران بود. همکاری نزدیک اقتصادی و بازرگانی لنینگراد با کشور ما که شما به آن اشاره کردید مسلما برای هر دو طرف سودمند و ثمربخش است.
بر اساس همه این سوابق طولانی و همکاری، من برای شهر قهرمان شما و مردم آن آرزوی پیشرفت و رفاه باز هم بیشتر دارم.
تندرستی حضرت صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، ترقی و سعادت روز افزون ملل اتحاد شوروی و توسعه دوستی و همکاری ایران و شوروی را آرزومندم.


۱۹ تیر ماه ۲۵۳۵ سفر والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد به لنینگراد پایان یافت و والاحضرت رهسپار شهر « کی‌اِف » شدند. پس از نیمروز والاحضرت ولیعهد در آیینی تاج گلی بر آرامگاه سرباز گمنام نهادند و سپس با بانو « شوکین کو » معاون صدر هیات رییسه شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین دیدار کردند.

والاحضرت ولیعهد در گردشی در شهر از کلیسای کهن سوفیا دیدن نمودند. این کلیسا در قرن دوازدهم میلادی ساخته شد و در قرن هجدهم بازسازی شد. سپس والاحضرت ولیعهد از استادیوم یک صد و پانزده هزار نفری کی‌اِف بازدید فرمودند. قهرمانان فوتبال تیم فوتبال شوروی در این شهر توپ فوتبالی را که همگی دستینه کرده بوده به پیشگاه والاحضرت ولیعهد پیشکش کردند. پس از آن والاحضرت ولیعهد ساعتی بر روی آب‌های رودخانه « دنی‌پر » گردش کردند.

میهمانی شام باشکوهی از سوی هیات رییس شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین در شهر « کی‌اف » به افتخار والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران برگزار شد. در سر میز شام بانو شوکین کو در سخنانی پس از خوش‌آمد گویی ورود والاحضرت ولیعهد به اوکراین گفت: " ما بازدید شما را از اتحاد شوروی به عنوان یکی از مظاهر تحکیم و توسعه روابط اتحاد شوروی با ایران که بر پایه احترام متقابل و برابری حقوق و مداخله نکردن در امور یکدیگر و روابط اقتصادی متضمن منافع متقابل استوار است، تلقی می‌کنیم.

والاحضرت در پاسخ به بیانات بانو شوکین کو از پذیرایی گرم دولت و ملت شوروی سپاسگزاری کردند و افزودند:

... ۹ روز است که من و همراهانم در کشور پهناور و مترقی شما به سر می‌بریم و در همه این مدت با روح میهمان نوازی که مردم شما به آن شهرت دارند همه جا مورد پذیرایی گرم و صمیمانه قرارگرفته‌ایم. در این سفر من فرصت آن را یافتم که از پایتخت بزرگ اتحاد شوروی و شهرهای قهرمان مسکو و لنینگراد و کی‌اِف و شهر زیبای یالتا دیدن کنم و بسیاری از آثار تاریخی و هنری و فرهنگی و هم چنین مراکز صنعتی و کشاورزی و علمی و ورزشی این شهرها را از نزدیک ببینم.
به خوبی احساس کردم که مردم کشور شما در دوران جنگ جهانی با شهامتی فوق‌العاده در راه دفاع از حاکمیت ملی و استقلال خود پیکار کردند.
در زمان صلح نیز با کوششی پیگیر در راه سازندگی و ترقی پیکار می‌کنند و من آرزو دارم که در آینده برای نمام کشورها و ملت‌های جهان تنها صحنه پیکار همین میدان‌های سازندگی و پیشرفت باشد.
رابطه ایران با اتحاد جماهیر شوروی خوشبختانه رابطه‌ای کاملا دوستانه و متکی به همکاری‌های وسیع اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی و همکاری‌های متعدد دیگر است. سال‌هاست که مرزهای میان دو کشور، مرزهای دوستی لقب گرفته است. امیدوارم در آینده نیز این مرزها هم چنان مرز دوستی بماند.
درباره جمهوری بزرگ اوکراین باید بگویم که ما با آن نه تنها دارای رابطه دیرینه تاریخی و فرهنگی هستیم بلکه امروزه در زمینه همکاری‌های وسیع اقتصادی نیز رابطه نزدیکی داریم که امور ذوب آهن و گاز از مهمترین آنهاست. هم چنانکه تذکر دادید اعلام برادری دو شهر « اصفهان » و « زاکاژویه » نمادی از این همکاری به شمار می‌رود.
من و همراهانم فردا شهر شما را با خاطره‌ای دلپذیر ترک می‌نماییم. به این جهت مایلم امشب در این ججمع یک بار دیگر مراتب امتنان خودم و همراهانم را از همه محبت‌هایی که در این دو شب نسبت به من شده است اظهار کنم و برای کشور بزرگ و دوست اتحاد شوروی و همه مردم آن آرزوی پیشرفت و رفاه و موفقیت هر چه بیشتر بکنم.

۲۰ تیر ماه ۲۵۳۵ سفر ده روزه والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد به اتحاد جماهیر شوروی پایان یافت و والاحضرت پس از نیمروز وارد تهران شدند. در فرودگاه مهرآباد والاحضرت شاهپور عبدالرضا پهلوی و همسرشان والاحضرت پری سیما و شماری از پایوران کشوری از والاحضرت همایون ولیعهد پیشباز کردند.

از سوی والاحضرت همایون ولیعهد به هنگام ترک خاک شوروی تلگرافی به مسکو فرستاده شد.


پیام والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران به نیازبکوف
جناب آقای نیازبکوف - قائم‌مقام صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
مسکو
در این هنگام که خاک کشور همسایه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را ترک می‌کنم مایلم مراتب امتنان صمیمانه خویش را از استقبال و پذیرایی بسیار دوستانه‌ای که از طرف آن جناب و اولیای دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نسبت به من و همراهانم به عمل آمد ابراز دارم.
فرصت دیدار از کشور بزرگ شما و آشنایی با پیشرفت‌های چشمگیری که ملت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در کلیه شئون حاصل نموده‌اند برای من بسیار مغتنم بود. خوشوقتم بهترین آرزوای خود را برای سعادت و پیشرفت و رفاه روزافزون ملت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ابراز دارم
رضا پهلوی

۳ امرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی به فراخوان والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران شاهزاده مولای محمد ولیعهد مراکش وارد تهران شد. والاحضرت ولیعهد ایران و والاحضرت فرحناز پهلوی به همراه میهمان گرامی رهسپار نوشهر شدند. ۶ امرداد ماه والاحضرت ولیعهد و والاحضرت فرحناز و شاهزاده مولای محمد پس از بازدید از آرامگاه حکیم فردوسی پیر توس به اسپهان پرواز کردند. [۲۵] پس از بازدیدهای تاریخی از اسپهان و شیراز والاحضرت ولیعهد و والاحضرت فرحناز به همراه میهمان گرامی با تهران بازگشتند.

۲۸ امرداد ماه ۲۵۳۵ در پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد آیین پایان دوره یازدهم عملیات تکاوران گارد شاهنشاهی در اردوگاه تابستانی تکاوران گارد جاویدان شاهنشاهی در منطقه کوهستانی آب اسک در جاده تهران - آمل برگزار شد. آب اسک روستایی تاریخی در استان مازندران در دهستان بالا لاریجان است. با ورود والاحضرت همایون ولیعهد پیشباز نظامی انجام پذیرفت و والاحضرت ولیعهد در جایگاه ویژه قرارگرفتند. در این هنگام دسته موزیک نظامی سرود شاهنشاهی ایران را نواخت. پس از آن تیمسار سپهبد عبدالعلی بدره‌ای فرمانده گارد شاهنشاهی [۲۶] پس از خوش‌آمدگویی، گزارش رسایی به آگاهی ولیعهد ایران رساند:

...گارد شاهنشاهی از آموزش و پرورش افسران و درجه‌داران یکان تکاور که هم اکنون یازدهمین دوره خود را به پایان می‌رساند، آماده کردن مردانی نیرومند با توانی شکست ناپذیر در برابر هرگونه رویداد و سختی‌های زندگی می‌باشد که با فراگرفتن آموزش‌های گوناگون جنگی بتوانند به انجام کارهای دشوار در شرایط مختلف نبرد خود را آماده برای روبرو شدن با هرگونه رویداد نابهنگام و پیش‌بینی نشده بنماید. ...

آنگاه عملیات کوهستانی تکاوران در بلندی‌های سخت و در منطقه‌ای به پهنه چهار کیلومتر مربع انجام شد. در بخش نخست تکاوران بالارفتن از بلندها و صخره‌های سخت را به شیوه‌های گوناگون به نمایش گذاردند، سپس گذر از راه‌های سخت کوهستانی به روش‌های گوناگون انجام یافت، که در آن تکاوران بی باک و بی پروا بسیار با ابزارهایی که پیشتر برنشانده بودند از یک قله به قله دیگر جا به جا شدند. در بخش سوم، عملیات فرود از بلندی‌ها به شیوه‌های گوناگون انجام پذیرفت. در بخش پایانی، عملیات اعتماد به نفس و چگونگی جا به جا کردن آسیب‌دیدگان و نجات در کوهستان به تماشا گذاشته شد. به هنگام عملیات تکاوران گارد شاهنشاهی آمادگی رزمی خود را برای انجام عملیات سخت و سنجیده نظامی و مردم یاری نشان دادند. پس از عملیات کوهستانی، نمایش عملیات رزمی تن به تن و کاراته و جنگ با سرنیزه به اجرا درآمد. در پایان والاحضرت همایون ولیعهد جایزه افسران مربی و کمک مربی و تکاوران رتبه نخست تا سوم دوره یازدهم تکاوران گارد شاهنشاهی را به آنان دادند.

۳۱ امرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد برای بازدید از پیشرفت‌های عمرانی استان آذربایجان شرقی رهسپار تبریز شدند.

ولیعهد کاپیتان تیم
ValiahdRezaPahlaviFootballTeam2535a.jpg
ValiahdFootballTeam2535c.jpg

۶ شهریور ماه ۲۵۳۵ در پیشگاه علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی فینال مسابقه‌های بین‌المللی اسکی روی آب در دریاچه سد امیر کبیر برگزار شد. در پایان علیاحضرت شهبانو جایزه‌های قهرمانان را به آنها دادند.

۱۶ شهریور ماه ۲۵۳۵ شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی از نمایشگاه پیشرفت‌های پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی در جای نمایشگاه‌های بین المللی ایران بازدید فرمودند.

۲ مهر ماه ۲۵۳۵ در پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد فینال پنجمین دوره مسابقه‌های فوتبال جام ولیعهد در ورزشگاه معیری کرمان برگزار شد و سپس والاحضرت جام قهرمانی و مدال‌های طلا را به برندگان مسابقه دادند.

۷ مهر ماه ۲۵۳۵ والاحضرت همایون ولیعهد در مصاحبه‌ای، سال پر بار و پر از کامکاری برای همه دانش آموزان کشور پیش‌بینی فرمودند. در این گفتگو که به مناسبت آغاز سال تحصیلی نوین در مدرسه رضا پهلوی انجام یافت، والاحضرت از برنامه‌های تابستانی خود که دربرگیرنده دو سفر رسمی به بلژیک و اتحاد جماهیر شوروی و دیگر برنامه‌ها سخن گفتند. والاحضرت ولیعهد درباره ورزش فرمودند که هم اکنون در مدرسه تیم فوتبال مدرسه را آماده می‌سازند. روز آغازین مهر والاحضرت همایون ولیعهد همانند میلیون‌ها دانش آموز در ایران به مدرسه رفتند و زنگ مدرسه رضا پهلوی همانند دیگر مدرسه‌ها در سراسر کشور به سدا درآمد.

۸ مهر ماه ۲۵۳۵ علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد شرکت کنندگان در دهمین کنفرانس بین‌المللی پیشاهنگی آسیا را در کاخ سعدآباد پذیرفتند. در این باریابی ویلیام دی کن بل ریاست افتخاری کنفرانس جهانی پیشاهنگی کتاب دفتر جهانی پیشاهنگی را به پیشگاه والاحضرت ولیعهد ایران پیشکش نمود.

۱۶ مهر ماه ۲۵۳۵ در آیین باشکوهی در موسسه اطلاعات و در پیشگاه علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران، علیاحضرت پروانه به کار افتادن ماشین غول‌پیکر اُفست رتاتیو اطلاعات را دادند. ماشین افست رتاتیو می‌تواند ۱۶ برگ در چهار رنگ و با شتاب ۸۰ هزار شماره در یک ساعت چاپ کند، بازدید علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون با ماشین‌های نخستین چاپ در اطلاعات آغاز شد. آنگاه علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد از دستگاه‌های هلیوگراور که از شگفتی‌های صنعت چاپ است دیدن کردند. در پایان بازدید از ماشین‌های چاپ، علیاحضرت شهبانو و والاحضرت

۱۸ مهر ماه ۲۵۳۵ در پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح و والاحضرت همایون ولیعهد دیدار فینال مسابقه‌های انفرادی پنجمین دوره تنیس بین‌المللی « جام آریامهر » در باشگاه شاهنشاهی برگزار شد. رائول رامیرز از کشور مکزیک برنده گرانبها و زیبای مسابقه‌ها گردید و سرافرازی این را یافت که جام را از شاهنشاه آریامهر دریافت دارد.

۲۰ مهر ماه ۲۵۳۵ والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی ریاست عالیه انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی، قهرمانان مسابقه‌های جوانان هموند خانه‌های فرهنگ روستایی سراسر کشور را در کاخ سعدآباد پذیرفتند. در این آیین پس از گزارش مهندس صدقیانی وزیر تعاون، لوحه سپاس روستاییان به پیشگاه والاحضرت داده شد. در پایان این آیین والاحضرت ولیعهد جایزه قهرمانان مسابقه را به کاپیتان هر تیم دادند.

۳۰ مهر ماه ۲۵۳۵ دومین دوره مسابقه‌های فوتبال « جام نهم آبان » با شرکت ۱۲ تیم از دبیرستان‌های پایتخت و هم چنین « مدرسه رضا پهلوی » آغاز شد. این مسابقه‌ها در زمین‌های فوتبال سعدآباد و دبیرستان البرز انجام می‌گردد. تیم‌های شرکت کننده به دو گروه شش تیمی بخش شده‌اند. مسابقه‌های جام نهم آبان با همکاری اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون فوتبال ایران انجام می‌شود. قرعه کشی برای گروه بندی تیم‌ها روز ۱۹ مهر ماه در فدراسیون فوتبال انجام شد و تیم‌های شرکت کننده در دو گروه قرارگرفتند: گروه الف ) مدرسه رضا پهلوی - خوارزمی - اندیشه - رازی - ادوندتیست و ایران زمین و گروه ب) البرز - کوشش - دارالفنون - توماسیان - شهریار و هدف شماره یک

۱۳ آذر ماه ۲۵۳۵ والاحضرت همایون ولیعهد ریاست عالیه پیش‌آهنگی ایران به مناسبت آغاز بیست و چهارمین سال نهضت نوین پیشاهنگی ایران و هفته کار نیک پیامی فرستادند که در آن برای ۵۴۰٬۰۰۰ پیشاهنگ ایرانی آرزوی پیروزی و خدمتگزاری کردند و پس از اشاره به اهمیت پیشاهنگی و فلسفه آن فرمودند:

...آرزومندم که پیشاهنگان ما با اتکا به صفات پسندیده و اخلاق نیکو با انجام کارهای نیک و شرکت داوطلبانه در خدمات اجتماعی ایران عزیز ما را چنانکه شایسته مقام معنوی آن است جلوه‌گاه پاکدلی و دوستی و نیکوحاری و بشردوستی سازند و با روح میهن‌پرستی و وظیفه‌شناسی در تامین هر چه بیشتر پیشرفت و رفاه جامعه ایرانی بکوشند. در این زمنیه از همه سازمان‌های مملکتی مخصوصا وزارت آموزش و پرورش انتظار داریم در راه نیل به هدف‌های تربیتی و اجتماعی پیش‌آهنگی و بالابردن سطخ دانش و بینش پیشاهنگان و نیرومندی روحیه آنان با سازمان ملی پیش‌آهنگی ایران همکاری و تشریک مساعی کنند. ...

- بازدید ولیعهد تایلند از ایران

ولیعهد تایلند در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و شهبانو
PrinceAliRezaPahlaviAcrojetTeam1.jpg
شاهنشاه آریامهر، شهبانو، ولیعهد و والاحضرت‌ها

۱۶ آذر ماه ۲۵۳۵ به فراخوان والاحضرت همایون ولیعهد، والاحضرت « واجیرا لانگ کورن » [۲۷] ولیعهد تایلند برای یکی دیدار پنج روزه رسمی وارد تهران شدند. والاحضرت همایون ولیعهد ایران از ولیعهد تایلند در فرودگاه مهرآباد پیشباز فرمودند. والاحضرت ولیعهد تایلند از فرودگاه رهسپار شهر ری شدند و تاج گل باشکوهی بر آرامگاه اعلیحضرت رضا شاه پهلوی نهادند. شامگاهان در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد میهمانی شامی به افتخار میهمانان گرامی ایران برپاشد. در این میهمانی والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی یک قطعه نشان پهلوی به ولیعهد تایلند پیشکش کردند. ولیعهد تایلند نیز یک قطعه نشان « تاکری » که والاترین نشان کشور تایلند است را به والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی پیشکش نمودند.

۱۷ آذر ماه ۲۵۳۵ پیش از نیمروز والاحضرت ولیعهد تایلند از صنایع نظامی بازدید فرمودند. ولیعهد تایلند پس از نیمروز از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موزه پهلوی، موزه جواهرات سلطنتی دیدن کردند.[۲۸] [۲۹] روز ۱۸ آذر ماه ولیعهد تایلند رهسپار شیراز شدند و از تخت جمشید دیدن کردند. والاحضرت والاجیرا لانگ کورن ولیعهد تایلند در شیراز هم چنین از خانه فرهنگ روستایی، کارگاه قالیبافی، کلاس‌های درس شرکت سهامی زراعی ایران بازدید کردند. والاحضرت ولیعهد تایلند ناهار را در هتل داریوش تخت جمشید خوردند و پس از نیمروز از چادرهای پذیرایی از سران کشورها هنگام برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران دیدن فرمودند.[۳۰] روز پسین ولیعهد تایلند رهسپار اسپهان شدند. شامگاه ولیعهد تایلند در میهمانی که استاندار اسپهان به سرفرازی ورودشاند داده بودند شرکت کردند. روز ۲۰ آذر ماه سفر ولیعهد تایلند از ایران به پایان رسید.

۲۰ آذر ماه ۲۵۳۵ مجلس سنا ۲۱ آذر ماه روز نجات آذربایجان را « روز عید ملی نامید »

۲۱ آذر ماه ۲۵۳۵ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و والاحضرت همایون ولیعهد آیین سان و رژه یکان‌های نمونه نیروهای مسلح شاهنشاهی در اتوبان کرج برگزار شد. شاهنشاه آریامهر درباره رویدادهای آذربایجان می‌فرمایند:

...اهمیت وقایع آذربایجان به قدری آشکار است که نه تنها ایرانیان باید پیوسته به یاد این روز باشند بلکه تمام ملل آزاد جهان نیز بایستی این واقعه تاریخی را به خاطر سپرده و فراموش نکنند، زیرا خاطره آن درس غرور ملی به مردم جهان می‌آموزد.

۱۲ بهمن ماه ۲۵۳۵ در پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد آیین دوازدهمین سالگرد سپاه ترویج و آبادانی در مرکز آموزش سپاه ترویج و آبادانی در کرج برگزار شد. ولیعهد ایران از آیین نظامی و تشکیلات و تجهیزات مرکز آموزش سپاه ترویج بازدید فرمودند و ناهار را با سپاهیان خوردند. چهارده سال پیش از این، نخستین سپاهیانی که به روستاها رفتند، سپاهیان دانش بودند که در درازای دو سال خدمت مقدس نظامی، بذر سواد و فرهنگ را در دل روستاییان کاشتند. پس از آن سپاهیان بهداشت و ترویج و آبادانی برای نجات جان روستاییان و عمران و آبادانی روستاهای کشور بسیج شدند.

۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۵ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و والاحضرت همایون ولیعهد، والاحضرت علیرضا پهلوی، والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی بزرگترین برنامه نمایش هوایی نیروی هوایی شاهنشاهی با تیم اکروجت تاج طلایی و رژه هواپیماهای مدرن نیروی هوایی شاهنشاهی در پایگاه هوایی خاتمی در اسپهان انجام شد. در این آیین امیرعباس هویدا نخست وزیر، ممدوح سالم نخست‌وزیر جمهوری عربی مصر و شماری از بلندپایگان ایرانی و همراهان نخست‌وزیر مصر نیز بودند. والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی و والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی پا به پای فیلمبرداران ایران و مصری از این مانور هوایی فیلمبرداری کردند.

۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۵ والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران با ریختن سکه‌های طلا در قالب‌های بتونی، پروانه آغاز کار ساختمانی « فراگیر صنعتی رضا پهلوی » را در ۲۵ کیلومتری شهرضا دادند. ولیعهد ایران در گفتگوی کوتاهی ابراز امیدواری کردند که بنیاد این فراگیر صنعتی و همانند آن در شهرستان‌های دیگر نیازمندی‌های صنعتی کشور را برآورده نماید. والاحضرت از فرودگاه اسپهان یکراست به « فراگیر صنعتی رضا پهلوی » در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شهرضا رفتند. فرماندار شهرضا خوش‌آمد گفت و معاون فرمانده ناحیه ژاندارمری گزارش نظامی به آگاهی ولیعهد ایران رسانید. آنگاه والاحضرت ولیعهد پس از ابراز مهربانی به پیشبازکنندگان به سالن « فراگیر صنعتی رضا پهلوی » وارد شدند. ایرج ثابتی مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی کشور و حسن بهار مدیر عامل فراگیر صنعتی رضا پهلوی گزارش رسایی درباره پیشرفت‌ها و کارهای انجام شده دادند.

والاحضرت همایون رضا پهلوی پس از آن از نقشه جامع شهر صنعتی و شهر مسکونی « فراگیر » ارتباطات، خطوط آب‌رسانی، گاز رسانی، برق رسانی، و دیگر صنایعی که در این فراگیر ساخته خواهد و ماکت نمودارهای پروژه‌ها را بررسی فرمودند. آنگاه والاحضرت ولیعهد در میان پرشورترین ابراز احساسات عشایر سمیرم با ریختن سکه‌های طلا در قالب‌های بتونی پروانه آغاز پروژه « فراگیر صنعتی رضا پهلوی » را دادند.

- سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

نوروز ۲۵۳۶ شاهنشاهی
والاحضرت همایون ولیعهد با هواپیما برای نوروز به کیش می‌روند و خود خلبان جت هستند
پایان سال تحصیلی ۲۵۳۶ - ۲۵۳۵ شاهنشاهی مدرسه رضا پهلوی

۱ فروردین ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد در آغاز سال نو پیامی برای ملت ایران فرستادند.[۳۱]

خواهران و برادران عزیزم، سال تازه‌ای را که اکنون با امیدها و آرزوهای نو به همراه یکدیگر آغاز می‌کنیم، به همه شما تبریک می‌گویم و برای همگی خوشبختی و تندرستی فراوان آرزو می‌کنم. سالی که گذشت، برای ملت ما سالی پر بار و پر از پیروزی و موفقیت بود. در طی این سال ملت ایران راه خود را به سوی پیشرفت با سربلندی ادامه داد و اکنون سال جدیدی را آغاز می‌کنیم. یقین دارم مانند سال‌های گذشته برای ترقی مملکت خواهیم کوشید. در این فرصت یادآور می‌شوم که در این پیشرفت‌ها سهم اساسی را جوانان کشور بر عهده خواهندداشت، زیرا ایران فردا باید به دست جوانان امروز اداره شود. بنابراین وظیفه همگی ما است که با حداکثر شایستگی و پشتکار، خود را آماده انجام این مسئولیت بزرگ بکنیم. در عین حال همه می‌دانیم که دنیای آینده دنیای دانش و بینش خواهدبود و به همین دلیل باید به خاطر پیشرفت جامعه حداکثر کوشش را در تحصیلات خود به کار بریم. یقین دارم که به کمک یکدیگر در ایران پر افتخاری که به دست ما سپرده خواهدشد، راه پیروزمندانه امروز را با شایستگی ادامه خواهیم داد و جوابگوی انتظارات و امیدهای نسل کنونی خواهیم بود. ...

۸ فروردین‌ماه ۲۵۳۶ پیش از نیمروز والاحضرت ولایتعهد با هواپیما از جزیره کیش به جزیره خارک پرواز کردند و از تاسیسات جزیره خارک بازدید فرمودند. خارک با تأسیسات گوناگون و مدرن، یکی از مجهزترین مراکز بارگیری کشتی‌های نفتکش در دنیا است که چندی پیش نیز اسکله دوم فولادین آذرپاد آن به دست شاهنشاه آریامهر گشایش یافت و بهره‌برداری از آن آغاز شد. چند مزرعه سرپوشیده جزیره خارک یکی از دیدنی‌ترین مزرعه‌های کشور است که با روش ویژه و توجه فوق‌العاده بخشی از سبزیجات و میوه‌های بوته‌ای مورد نیاز خانواده‌های کارکنان صنایع نفت در جزیره، در آن به عمل می‌آید.

۹ فروردین‌ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد، والاحضرت شاهپور علیرضا و والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی امروز از تأسیسات صنعت نفت در آبادان و جزیره خارک دیدن فرمودند. در بازدید والاحضرت‌ها از تأسیسات صنعت نفت، دکتر منوچهر اقبال، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در رکاب همایونی بود.

۲۰ فروردین ماه ۲۵۳۶ محاکمه تروریست‌های سازمان انقلابی حزب توده عباس ملکزاده میلانی و همدستانش ۲۰ تا ۲۳ فروردین ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی جاده بازکن‌های جمهوری اسلامی آغاز شد. دادگاه عادی شماره پنج اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی به ریاست سرهنگ ابوالقاسم زینتی و با بودن دادرسان: ۱- سرهنگ دوم قضایی تورج خدایاری، ۲- سرگرد قضایی احمد یکتا خواه، ۳- سرگرد قضایی محسن مهدوی و به دادستانی سرگرد قضایی محمود گرامی برای رسیدگی به پرونده اتهامی ۱۱ تن از متهمین مقدم علیه امنیت کشور برگزار شد. [۳۲] دانشجویی که به خرج ملت و به عنوان چشم و چراغ ملت برای دانش‌اندوزی و تحصیل تکنیک‌های مدرن و پیشرفته عازم خارج از کشور می‌شود تا با دست پر به خانه برگردد، افسوس که افسون بیگانه می‌شود و به جای فراگیری علوم، دوره چریکی و خرابکاری می‌بیند و با دستی پر از بمب آتش‌زا و نارنجک و مسلسل و جزوه کمونیستی و دستورالعمل‌های خونریزی و آدم‌کشی به کشور برمی‌گردد تا راه را برای نفوذ بیگانگان باز کند.

۱۳ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران پیش از نیمروز ۱۳ اردیبهشت ماه برای یک بازدید سه روزه از برنامه‌های عمرانی و پیشرفت‌های استان خراسان با هواپیما به مشهد پرواز کردند. در این سفر امیر اسداله علم وزیر دربار شاهنشاهی، دکتر منوچهر اقبال رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، امیرقاسم معینی وزیر کشور، هوشنگ نهاوندوی رییس دفتر مخصوص اعلیحضرتین را همراهی نمودند. هواپیمای والاحضرت همایون ولیعهد در ساعت ۱۱ و پانزده دقیقه و هواپیمای شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و همراهان در ساعت ۱۱ و ۲۰ دقیقه در فرودگاه مشهد بر زمین نشست. در پای پلکان هواپیما عبدالعظیم ولیان نیابت تولیت آستان قدس رضوی و استاندار خراسان به اعلیحضرتین خوش‌آمد گفت. آنگاه فرمانده لشکر ۷۷ مشهد گزارش نظامی به آگاهی رساند و به سرافرازی ورود اعلیحضرتین و والاحضرت ولیعهد ۲۱ تیر توپ شلیک شد. شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد پس از پایان آیین نظامی و دیدن سان از گروهان تشریفاتی از برابر نمایندگان استان خراسان در سنا و مجلس شورای ملی، استادان دانشگاه فردوسی، مدیران کل، رییس اداره‌های استان خراسان، هموندان جمعیت‌های خیریه انجمن‌های ملی و گروه‌های مردم گذشتند. در پیشاپیش پیشبازکنندگان ۱۷ دختر با ۱۷ سبدگل به نشانه ۱۷ اصل انقلاب شاه و ملت ورود اعلیحضرتین و والاحضرت ولایتعهد ایران را گلباران کردند. شاهنشاه پس از پرسش از اندازه بارندگی و و خرمن غله امسال و چراگاه‌های خراسان به سوی مرکز شهر مشهد روان شدند. از فرودگاه تا مرکز شهر مشهد هزاران تن از مردم مشهد ایستاده بودند و با ابراز شور و هیجان ورود اعلیحضرتین و والاحضرت ولیعهد را گرامی داشتند.[۳۳]

۳۱ خرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی در پیشگاه شاهنشاه و شهبانو آیین پایان سال تحصیلی ۲۵۳۶ - ۲۵۳۵ مدرسه رضا پهلوی در نیاوران برگزار شد. اعلیحضرتین ساعت ۱۴ و سی دقیقه به مدرسه وارد شدند و از نمایشگاه نمونه‌ای از کارهای ساخته شده از سوی دانش آموزان، نمایشگاه الکترونیک، نمایشگاه فرتورها، خوشنویسی، تکه دوزی بازدید فرمودند. در پیایان این آیین والاحضرت همایون ولیعهد با خبرنگاران گفتگو کردند و گفتند:

به طور کلی امسال خیلی زود گذشت. ولی می‌توانم بگویم که امسال از سال‌های گذشته من نتیجه کارم خیلی بهتر بود و در ضمن با وجود بازدیدهای زیادی که با بچه‌های مدرسه داشتم مانند بازدید از جزیره هرمز، نکات دیدنی و جالب زیادی را دیدیم که خیلی برای درس و معلومات عمومی ما مفید بود و مطالب زیادی آموختیم، چه در زمانی که در مدرسه بودم، چه در زمان تعطیلات، چون که دز زمان تعطیلات هم یک سری بازدیدهایی خودم داشتم و به طور کلی کارهای زیادی هم در مدرسه انجام دادیم مثلا در کارگاه برق و بیشتر کارهای دستی و کارهای تولیدی مثل ساختن دستگاه‌های مختلف برقی، رادیو، ترانزیستور و از این قبیل ... و فعالیت‌های ورزشی زیادی هم داشتیم و همانطور که همه دوستانم می‌دانند در اوایل ماه آبان گذشته ما یک سری مسابقه‌های فوتبال داشتیم و تیم فوتبال ما برنده شد و ما امسال سعی داشتیم که عنوان قهرمانی را حفظ کنیم، چون طبیعتا تیم‌های دیگر می‌خواهند این مقام را از ما بگیرند و فکر می‌کنم کار تیم ما مشکلتر بود چون بایستی این مقام را نگه می‌داشتیم و امیدواریم که سال دیگر هم که سال آخرمان هست و دوره سوم برگذاری مسابقات است، بتوانیم باز هم این مقام قهرمانی را کسب کنیم. ...چون معمولا با اتوبوس یا هلیکوپتر به بازدیدهای داخلی می‌رویم طبیعتا مردم با دیدن این فعالیت‌ها متوجه شدند که یک خبری هست و عکس‌العملشان خیلی با محبت و جالب بود و من خیلی خوشحالم از این بابت که مردم ایران چقدر به ما علاقه دارند گاهی اوقات البته برخوردهایی داشتیم با مردم، به صورتی که معمولا در وهله اول نمی‌شناسند و خیلی طبیعی رفتار می‌کنند و تا موقعی که مرا می‌شناسند می‌توانم بگویم که خوشبختانه آن حالت هیجان به مردم دست نمی‌دهد. چند سال قبل برای خرید به مغازه‌ای می‌رفتم که صفحه یا کتابی بخرم وقتی که فروشنده‌ها مرا می‌دیدند خیلی « هول می‌شدند » و تمام مردم جمع می‌شدند و سدا می‌زدند « ولیعهد آمد » . ...

بازدید رسمی والاحضرت همایون ولیعهد ایران از مراکش

والاحضرت همایون ولیعهد در بازدید رسمی از مراکش
ولیعهد ایران از سفر مراکش و فرانسه به ایران بازمی‌گردند
ولیعهد ایران ریاست عالیه ورزش ایران
والاحضرت ولیعهد جایزه برندگان جشنواره فیلمسازان جوانان آسیا و اقیانوسیه را می‌دهند
خانواده شاهنشاهی ایران

۱۸ تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی به دعوت اعلیحضرت ملک حسن دوم پادشاه مراکش و والاحضرت سیدی محمد ولیعهد مراکش، والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران برای یک دیدار ده روزه وارد رباط پایتخت مراکش شدند. در این سفر والاحضرت‌ها شاهپور علیرضا، شاهدخت فرحناز و شاهدخت لیلا پهلوی، همراه ولیعهد ایران بودند. والاحضرت‌ها از مراکش به فرانسه پرواز کردند و چند روزی را خصوصی در فرانسه به سر بردند.

سرکار علیه بانو فریده دیبا نیز در این دو سفر همراه والاحضرت‌ها بودند. روز ۳۰ تیر ماه سرکار علیه بانو فریده دیبا و والاحضرت‌ها به تهران بازگشتند. در فرودگاه مهرآباد رییس مجلس سنا، رییس مجلس شورای ملی، تیمسار ارتشبد ازهاری رییس ستاد بزرگ ارتشتاران، هرمز قریب رییس کل تشریفات شاهنشاهی، سفیر مراکش در دربار شاهنشاهی، کاردار سفارت فرانسه، فرمانده گارد شاهنشاهی و شماری از بلندپایگان کشور و لشکری به پیشباز والاحضرت‌ها آمده بودند.

۱۴ امرداد ماه ۲۵۳۶ در پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد ایران جمبوری پیشاهنگان منطقه آسیا و اقیانوسیه در اردوگاه خیام نیشابور گشایش یافت. گروه‌های پیشاهنگان کشور ما و دیگر کشورهای جهان گروه گروه و به ترتیب وارد این اردوگاه شدند. پیشاهنگان کشورهای بنگلادش - پاکستان - اندونزی - افغانستان - کویت و هنگ کنگ در میان پیشباز گرم پیشاهنگان کشور به اردوگاه باغ رود نیشابور وارد شدند. در این جمبوری پنج هزار تن از پیشاهنگان کشورهای آسیایی و اقیانوسیه و هم چنین گروهی از پیشاهنگان چند کشور اروپایی شرکت دارند.

۷ شهریور ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون ولیعهد سرپرستی و ریاست عالیه سازمان ورزش ایران را به عهده گرفتند. سازمان تربیت بدنی ایران که در سال ۲۵۳۰ شاهنشاهی برابر با ۱۳۵۰ تازی خورشیدی بنیاد شده بود،[۳۴] منحل گردید و سازمان ورزش ایران با سرپرستی و ریاست عالیه والاحضرت همایون ولیعهد جایگزین آن شد. [۳۵] قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن در این روز از مجلس سنا و مجلس شورای ملی گذشت.

۸ شهریور ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی ریاست عالیه ورزش ایران حشمت مهاجرانی مربی تیم ملی فوتبال را در کاخ نوشهر پذیرفتند. در این باریابی گزارش بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در هنگ کنگ و کره از سوی مربی تیم ایران به آگاهی همایونی رسید. والاحضرت همایون ولیعهد پس از آگاهی از چگونگی بازی تیم و چیدمان آن خرسندی خود را ابراز داشتند و آسیب گاه‌های (نقاط ضعف) تیم را به حشمت مهاجرانی یادآور شدند و فرمودند که امیدوار هستند تیم ملی ایران در سطح بهتر و با بازی درخشانتر در صحنه مسابقه‌های جهانی ظاهر شود و بر خلاف سال ۲۵۳۳ - ۲۵۳۲ یک بازی بسیار عالی که ملت ایران انتظار نتایج آن را دارد در استرالیا ارائه دهد. والاحضرت ولیعهد یادآور شدند که انضباط و رفتار شایسته یکایک افراد تیم در درجه اول اهمیت دارد. بنابراین باید همه آنها ضمن ارائه بازی خوب و همکاری کامل نمایانگر نام نیک کشورشان ایران عزیز باشند. حضور ایران در جام جهانی آرژانتین از جهت ورزش کشور ما دارای اهمیت زیادی است به خصوص برای تعدادی از بازیکنان با کوشش و فداکاری و کسب موفقیت در این زمینه برای خود یک افتخار جاودانه کسب کند. در یک مسابقه فوتبال کار گروهی و همکاری بین اعضای تیم، مقدم بر نتیجه بازی است، و همگی باید هدفشان این باشد که یک بازی خوب ارائه دهند و مطمئنا در یک بازی خوب نتیجه دلخواه حاصل خواهد شد.

در پایان والاحضرت ولیعهد با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال فرمودند: "از خدای بزرگ خواستارم که همیشه پشت و پناه ورزشکاران و قهرمانان وطن عزیز باشد.

۱۱ شهریور ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی جایزه‌های پنجمین جشنواره فیلم‌سازان جوان آسیا و اقیانوسیه را در آیین باشکوهی در باغ ارم شیراز به برندگان جشنواره دادند. ساعت ۱۶ و سی دقیقه والاحضرت همایون ولیعهد وارد باغ ارم شدند و از سوی رضا قطبی مدیر عامل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و هوشنگ کاوسی مدیر جشنواره فیلم‌سازان جوان آسیا و اقیانوسیه پیشباز شدند. نخست والاحضرت از سه فیلم کوتاه جشنواره به نام‌های « قصه دیو و پیرزن » و « علامت سوال » ساخته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و « بچه‌های وحشی » ساخته هنگ کنگ دیدن کردند. آنگاه والاحضرت به پهنه باغ ارم رفتند، در این هنگام مدیر جشنواره گزارشی درباره جشنواره به آگاهی همایونی رساند. سپس کامران شیردل از پیشگاه والاحضرت ولیعهد درخواست کرد که جایزه برندگان را به آنان بدهند. جایزه‌ها، جایزه طلایی فریدون رهنما، دیپلم افتخاری در بخش فیلم‌های حرفه‌ای و فیلم‌های آماتور و جایزه نقره سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران با پانصد دلار برای فیلم‌های آماتور به برندگان داده شد، آنگاه والاحضرت همایون ولیعهد با چند تن از برندگان در زمینه فیلم سازی به گفتگو پرداختند. ساعت ۱۸ و سی دقیقه ولیعهد ایران رهسپار فرودگاه شیراز شدند و به تهران بازگشتند.

۲۳ شهریور ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون ولیعهد در دهمین سالگرد صدور فرمان تشکیل خانه‌های فرهنگ روستایی پیامی فرستادند:

خواهران و برادران عزیز روستایی
آغاز دهمین سال فعالیت خانه‌های فرهنگ روستایی را به یکایک شما تبریک می‌گویم و خوشوقتم که در این فرصت می‌توانیم از خدمات و فعالیت‌های این مراکز فرهنگی و روستایی طی ۹ سال اخیر با احساس رضایت و خشنودی یاد کنیم. طی یک سال گذشته تعداد خانه‌های فرهنگ روستایی باز هم افزایش یافت و به ۱۰۳۰ خانه بالغ شد. فعالیت‌های گوناگون خانه‌ها در زمینه تشکیل مراکز اسناد و آمار پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، دوره‌های آموزشی در رشته‌های مختلف تعاونی، هنری و فنی و برپایی مسابقه‌های متعدد ورزشی، انتشار نشریات مختلف و روزنامه‌های دیواری و تلویزیونی و تشکیل کلاس‌های پیکار با بیسوادی، برگزاری آیین‌های ملی و ترتیب سخنرانی‌های علمی و اجتماعی نیز در این یک سال گسترش یافت.
به این ترتیب خانه‌های فرهنگ روستایی که به نوبه خود از پدیده‌های ویژه و استثنایی انقلاب رهایی بخش و بزرگ شاه و ملت هستند تاکنون نقش انقلابی و بارز خود را در تحکیم بنیان‌های فرهنگی و آموزشی جامعه روستانشین میهن ما به خوبی نشان داده‌اند اما همان گونه که انقلاب ایران، هرگز پویایی و تداوم سازنده خود را از دست نداده و نمی‌دهد، خانه‌های فرهنگ روستایی نیز باید ابعاد خدمات و فعالیت‌های خویش را مانند گذشته روز به روز گسترش دهند و به ویژه بکوشند خصلت مردمی خود و نقشی را که در جلب مشارکت و خودیاری مردم روستاها می‌توانند داشته باشند بیش از پیش تقویت کنند.
این مراکز ملی و فرهنگی و روستایی حقا باید پایگاه‌های حزبی و میهنی توده‌های روستانشین ایران باشند و در تحقق هدف‌های اقتصادی و اجتماعی مهمی که برای آینده روستاهای میهن خود داریم نقشی اساسی ایفا کنند و به ویژه با توجه به هدف‌های عالی حزب رستاخیز ملت ایران یعنی نیرومندتر ساختن حس مسئولیت و تقویت روح مشارکت و بالابردن سطح دانش اجتماعی و آگاهی‌های سیاسی روستانشینان وظایف خویش را به بهترین و کاملترین شکل ممکن انجام دهند.
برای خواهران و برادران عضو خانه‌های فرهنگ روستایی و برای وزارت کشاورزی و عموم سازمان‌ها و افرادی که در اجرای این برنامه مهم و سازنده ملی شرکت و همکاری دارند، آرزوی موفقیت می‌کنم.

۲۵ شهریور ماه ۲۵۳۶ ششمین دوره مسابقه‌های « فوتبال جام ولیعهد » در رضاییه آغاز شد. در این بازی‌ها ۲۴ تیم شرکت دارند.

۲۹ شهریور ماه ۲۵۳۶ زمین چمن فوتبال سعدآباد میهماندار بازی دوستانه میان تیم‌های فوتبال « رضا پهلوی » و تیم فوتبال « خانه فرهنگ روستایی بومِهِن » بود. این مسابقه در زمان قانونی ۳ بر ۳ مساوی بود که ۲ گل از ۳ گل را والاحضرت ولیعهد در دروازه تیم بومهن جای دادند. در پایان یک پنالتی را نیز والاحضرت به دروازه تیم بومهن شوت کردند. تیم فوتبال رضا پهلوی برنده این دیدار دوستانه شد.

۲ مهر ماه ۲۵۳۶ بامداد روز شنبه دوم مهر ماه علیاحضرت شهبانو مانند همه مادران ایرانی فرزندان خود را به مدرسه بردند. والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی، والاحضرت شاهدخت فرحناز، والاحضرت شاهپور علیرضا و والاحضرت شاهدخت لیلا پس از آن که زنگ نواخته شد به کلاس رفتند. علیاحضرت شهبانو در گفتگویی با خبرنگاران فرمودند:[۳۶] والاحضرت ولیعهد امسال آخرین سال تحصیلی را می‌گذرانند و سال آینده به دانشکده افسری خواهند رفت.

در مدرسه رضا پهلوی، والاحضرت فرخناز در سال دوم دبیرستان علوم تجربی، والاحضرت علیرضا سال اول راهنمایی و والاحضرت لیلا سال دوم دبستان را می‌گذرانند.

۸ مهر ماه ۲۵۳۶ در پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی دیدار فینال ششمین دوره مسابقه‌های فوتبال جام ولیعهد در ورزشگاه رضاییه انجام شد. با ورود والاحضرت همایون ولیعهد به استادیوم رضا پهلوی رضاییه، بیش از ۹۰۰۰ تماشاگر به پا خاستند و به ولیعهد ایران شور و هیجان خود را ابراز داشتند. پس از شنیدن گزارش کامبیز آتابای رییس فدراسیون فوتبال کشور، ورزشکاران از برابر والاحضرت همایون ولیعهد رژه رفتند. سپس دو تیم خراسان و فارس بازی فینال را با گرفتن پروانه از پیشگاه ولیعهد ایران آغاز کردند. مسابقه فینال فارس و خراسان در پایان زمان قانونی یک به یک، مساوی به پایان رسید و بازی به زدن پنالتی کشید. تیم خراسان با یک گل بیشتر و زدن ۵ گل برنده جام ولیعهد شد. تیم‌های کرمانشاهان در برابر لرستان برنده شد و به مقام سوم دست یافت. در پایان مسابقه‌ها، والاحضرت همایون ولیعهد در میان شور و هیجان تماشاگران، جام قهرمانی را به کاپیتان تیم خراسان دادند و تیم خراسان را به تهران فراخواندند که با تیم والاحضرت همایون ولیعهد - مدرسه رضا پهلوی مسابقه بدهند. تیم کردستان نیز به دریافت جام اخلاق سرفراز شد.

۱۱ مهر ماه ۲۵۳۶ تیم فوتبال خراسان قهرمان ششمین دوره مسابقه‌های جام ولیعهد در دیداری هیجان انگیز هنر و چیرگی خود را در دیدار با تیم مدرسه رضا پهلوی به نمایش گزارد. این دیدار در ورزشگاه سعدآباد برگزار شد و ۳ بر ۱ به سود تیم قهرمان جوانان کشور به پایان رسید. والاحضرت همایون ولیعهد و دیگر بازیکنان تیم مدرسه رضا پهلوی چهره‌ای پرتوان نشان دادند ولی اشتباه دروازه بان سبب پیروزی تیم خراسان شد. داوری این مسابقه با جعفر نامدار رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال و داور بین‌المللی بود.

پرواز با فانتوم در روز نیروی هوایی شاهنشاهی

پرواز والاحضرت ولیعهد با F5 در ۲۵ مهر ماه روز نیروی هوایی شاهنشاهی ایران
زادروز فرخنده والاحضرت همایون ولیعهد ۹ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

۲۵ مهر ماه ۲۵۳۶ در سالروز نیروی هوایی شاهنشاهی در بیست و پنجم مهر ماه والاحضرت همایون ولیعهد به تنهایی نخستین بار با هواپیمای F5 که یک هواپیمای شکاری مافوق صوت است پرواز کردند. والاحضرت ولیعهد بر پایه دستور شاهنشاه آریامهر پدر تاجدارشان تا دریافت گواهینامه خلبانی هواپیماهای نظامی مانند دیگر خلبانان دنبال خواهند کرد. والاحضرت ولیعهد در سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی پرواز را با هواپیماهای سبک و مقدماتی آغاز کردند و در اردیبهشت ماه همان سال نخستین پرواز سُلُوی خود را انجام دادند. درست سی و یک سال پیش در چنین روزی شاهنشاه آریامهر پس از گذراندن دوره آموزشی پرواز با پذیرفتن گواهینامه و نشان خلبانی نظامی، افتخار و سرفرازی فراوانی را از آنِ نیروی هوایی شاهنشاهی کردند.

والاحضرت همایون ولیعهد در گفتگو با خبرنگاران ۹ آبان ماه ۲۵۳۶
ولیعهد ایران پس از پرواز با فانتوم در پیشگاه پدر تاجدار خود

۹ آبان ماه ۲۵۳۶ جشن سالگشت زادروز والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی با سیل تهنیت‌ها و تلگراف‌ها به دربار شاهنشاهی برگزار شد. والاحضرت همایون با خبرنگاران از دیدگاه‌های خود و مسئولیت هایشان بیش از ۲ ساعت و نیم به گفتگو نشستند.[۳۷]

۲۵ آبان ماه ۲۵۳۶ با انجام دیدار پایانی مسابقه‌های فوتبال « جام صدقیانی » تیم مدرسه ادونتیست با پیروزی ۵ - ۶ در برابر تیم مدرسه رضا پهلوی برنده این جام شد. بازی در زمان قانونی و زمان افزوده شده مساوی بود و کار به زدن گل‌های پنالتی کشید.

روز نجات آذربایجان پرواز والاحضرت ولیعهد با فانتوم

ولیعهد پس از پرواز با فانتوم در پیشگاه شاهنشاه آریامهر

۲۱ آذر ماه ۲۵۳۶ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولیعهد پیش از نیمروز آیین سان و رژه روز نجات آذربایجان روز ۲۱ آذر ماه در میدان سان و رزه در کیلومتر ۱۴ بزرگراه تهران - کرج برگزار شد. در این آیین والاحضرت شاهدخت فرحناز، والاحضرت شاهپور علیرضا، و والاحضرت شاهپورها غلامرضا، عبدالرضا و محمودرضا پهلوی ، جمشید آموزگار نخست وزیر، رییس مجلس سنا، رییس مجلس شورای ملی ، رییس ستاد بزرگ ارتشتاران، فرماندهان نیروهای مسلح ارتش شاهنشاهی، گروهی از بلندپایگان کشوری و انبوهی از طبقات گوناگون مردم بودند. شاهنشاه آریامهر با یونیفورم نظامی سوار بر اسب در ساعت ۱۰ بامداد به میدان سان و رژه وارد شدند. سواران گارد جاویدان شاهنشاهی معظم‌له را همراهی می‌کردند. در این روز شکوهمند والاحضرت در آیین روز نجات آذربایجان در رژه ارتش شرکت کردند و هواپیمای اف - پنج را خود خلبانی کردند.

روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به روز ۲۱ آذر ماه ، روز نجات آذربایجان و رژه یکان‌های ارتش شاهنشاهی ایران، نوشت: "والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران که تنها هفده سال دارند و فن خلبانی را پنج سال پیش آموخته‌اند، به مناسبت روز نجات آذربایجان با یک فروند جت جنگنده اف - ۵ ساخت امریکا پرواز کردند. شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو با غرور این پرواز را تماشا کردند.

۱۰ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی جیمی کارتر پرزیدنت آمریکا وارد فرودگاه مهرآباد شد و از سوی اعلیحضرتین پیشباز گردید. دیدار این پرزیدنت از حزب دموکرات آمریکا سرآغاز دگرگونی‌ها در کشور کهن شاهنشاهی ایران و منطقه خاورمیانه شد. پرزیدنت جیمی کارتر در چهار سال ریاست جمهوری خود گروه‌های اسلامی را نیرومند ساخت، طالبان را در افغانستان بنیاد نهاد و بسیار گروه‌های اسلامی واپسگرا را پشتیبانی نمود. جیمی کارتر میلیون‌ها دلار به روح الله خمینی کمک مالی در براندازی شاهنشاهی ایران کرد. جیمی کارتر از خاورمیانه ویرانه‌ای برجای گذاشت و تا به امروز خونریزی و کشتاری که جیمی کارتر در این منطقه آغاز کرد ادامه دارد.

بازدید رسمی والاحضرت ولیعهد از تایلند، استرالیا و نیوزیلند

والاحضرت ولیعهد پیام شاهنشاه را به پادشاه تایلند می‌دهند
والاحضرت ولیعهد در میهمانی نخست‌وزیر تایلند
والاحضرت ولیعهد از ولیعهد تایلند و همسرشان فیلمبرداری می‌کنند
والاحضرت ولیعهد و فرماندار کل استرالیا
والاحضرت ولیعهد در استرالیا
والاحضرت همایون هنگام ورود به نیوزیلند هنگام احترام نظامی
والاحضرت ولیعهد هنگام ورود به نیوزیلند
والاحضرت ولیعهد در میهمانی شام فرماندار کل نیوزیلند
سرپرستان سازمان ورزش و فرنشین فدراسیون‌های ورزشی به پیشگاه والاحضرت ولیعهد باریافتند ۱۶ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی
سالگرد سدمین زادروز رضا شاه بزرگ
سالگرد سدمین زادروز رضا شاه بزرگ

در جارنامه‌هایی که از سوی دربار شاهنشاهی به چاپ رسید گفته شد که والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی به سه کشور تایلند، استرالیا و نیوزیلند سفر خواهند کرد:

 • بنا به فراخوان والاحضرت « واجیرا لانگ کورن » ولیعهد تایلند والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران از تاریخ چهارشنبه چهاردهم تا یک شنبه هیجدهم دی ماه ۲۵۳۶ برابر با چهارم تا هشتم ژانویه ۱۹۷۸ به کشور تایلند تشریف فرما خواهند شد - وزیر دربار شاهنشاهی امیرعباس هویدا
 • بنا به دعوت حضرت « سر ذلمن کاون » [۳۸] فرماندار کل استرالیا والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران از تاریخ یکشنبه هیجدهم تا جمعه بیست و سوم دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی برابر با هشتم تا سیزدهم ژانویه ۱۹۷۸ به کشور استرالیا تشریف فرما خواهند شد - وزیر دربار شاهنشاهی امیرعباس هویدا
 • بنا به دعوت « سر کیت هولیوک » [۳۹] فرماندار کل نیوزیلند والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران از تاریخ آدینه بیست سوم تا سه شنبه بیست و هفتم دی ماه ۲۵۳۶ برابر با سیزده تا هفده ژانویه ۱۹۷۸ به کشور نیوزیلند تشریف فرما خواهند شد - وزیر دربار شاهنشاهی امیرعباس هویدا


۱۴ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران برای یک دیدار پنج روزه وارد بانکوک پایتخت تایلند شدند. والاحضرت « واجیرا لانگ کورن » از ولیعهد ایران در فرودگاه تایلند پیشباز کرد. در فرودگاه مهرآباد امیرعباس هویدا وزیر دربار شاهنشاهی، امیراصلان افشار رییس کل تشریفات شاهنشاهی، کاردار تایلند در تهران، سفیر استرالیا و سفیر نیوزیلند در دربار شاهنشاهی، امیر بختیار قائم مقام رییس کل تشریفات شاهنشاهی و سپهبد بدره‌ای فرمانده گارد شاهنشاهی به پسواز ولیعهد ایران آمده بودند. در این سفر سپهبد عبدالله آذر برزین آجودان نظامی والاحضرت همایون ولیعهد ایران، امیر فرهنگ ممتاز سفیر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و معاون تشریفات کل شاهنشاهی، سیروس فرزانه رییس تشریفات، مهدی حاجی منیری معاون وزارت جنگ و رییس سازمان هواپیمایی کشوری، کامبیز یزدان پناه مدیر کل اطلاعات و مطبوعات دربار شاهنشاهی، سرتیپ داود خاتمی و سرتیپ جمشید صدری و سرکار سرهنگ احمدعلی اویسی آجودان نظامی والاحضرت همراه ولیعهد ایران هستند.[۴۰]

والاحضرت ولیعهد پس از ورود به تایلند به همراه ولیعهد این کشور به میدان بزرگ بانکوک رفتند و با نهادن تاج گل بر بنای یادیود پیروزی، و یک دقیقه سکوت یادواره سربازان و جانبازان تایلند در جنگ جهانی اول را گرامی داشتند. مردم بانکوک در جا که والاحضرت ولیعهد می‌روند با خوش‌آمد و شور و هیجان مردم بانکوک و حلقه‌های گلهای « تروتیکال » روبرو می‌شوند.

سپس والاحضرت همایون ولیعهد و ولیعهد تایلند از دانشکده سلطنتی افسری تایلند بازدید کردند. در پایان همین بازدید در میدان بزرگ این مرکز نظامی پس از انجام آیین سان و رژه دانشجویان این دانشکده، والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی فرمودند: " به موجب اختیاراتی که به مناسبت سفر رسمی شان به کشور سلطنتی تایلند و بر اساس مقررات دانشکده افسری « چولا چوم لائو » به معظم‌له داده شده است، همه دانشجویان نظامی این دانشکده که در هشت ماه گذشته مورد تنبیه انضباطی قرارگرفته‌اند مورد عفو خاص قرار می‌گیرند."

این آکادمی پیش از جنگ جهانی اول بنیاد شد و کم کم در درازای سال‌ها گسترش یافت، و هم اکنون یکی از مهمترین مرکزهای آموزش نظامی افسران تایلند است و ۱۵۰۰ دانشجو دوره پنج ساله آن را می‌گذرانند. آنگاه والاحضرت از یک قصر بزرگ کهن و معبد زیبا و تاریخی بودا در بانکوک دیدن کردند. در نخستین شب ورود والاحضرت همایون ولیعهد ایران در بانکوک میهمانی با شکوهی با بودن خاندان سلطنتی و بلندپایگان کشوری و لشکری تایلند از سوی ولیعهد تایلند به افتخار ولیعهد ایران داده شد.

۱۵ دی ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون ولیعهد به همراه ولیعهد تایلند از آکادمی نیروی هوایی تایلند دیدن کردند. در آکادمی نیروی هوایی برنامه با نمایش هوایی چند فروند هواپیماهای نیروی هوایی تایلند آغاز شد. والاحضرت ولیعهد که خود خلبانی را آموخته‌اند و ماه پیش در روز نجات آذربایجان با هواپیمای شکاری اف - ۵ پرواز کرده‌اند با گرایش ویژه‌ای به گزارش‌هایی را که درباره هواپیماهای این نمایش داده شد، گوش فرادادند. از سوی نخست وزیر تایلند و همسرش به سرفرازی ورود والاحضرت ولیعهد ایران میهمانی باشکوهی در کاخ دولت در بانکوک برگزار شد. در این میهمانی هیات دولت، رییس هیات‌های نمایندگی سیاسی کشورهای خارجی در تایلند و بلندپایگان کشوری و لشکری تایلند بودند.

۱۶ دی ماه ۲۵۳۶ پیش از نیمروز والاحضرت همایون ولیعهد از سد بزرگ « بهو میبول » در شمال تایلند در منطقه « تاچ » دیدن کردند. پس از آن والاحضرت همایون ولیعهد به همراه ولیعهد تایلند و همسرشان در میان پیشباز باشکوه مردم وارد شهر « چیانگ می » شدند. پس از نیمروز والاحضرت ولیعهد با پادشاه و ملکه تایلند دیدار کردند و پیام شاهنشاه آریامهر را به پادشاه تایلند دادند. پذیرایی شام باشکوهی از سوی پادشاه و ملکه به شیوه سنتی و جالب در کاخ زیبا و باشکوه بوهنگ در بلندی‌های « چینگ می » به افتخار ولیعهد ایران داده شد. در این میهمانی نخست‌وزیر تایلند و دیگر پایوران تایلند و همراهان والاحضرت همایون ولیعهد سرافرازی شرکت داشتند.

۱۷ دی ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون ولیعهد در ۴۰ کیلومتری « چن مای » از پروژه کشاورزی جنگل‌های آن سرزمین که با همکاری دولت تایلند و سازمان‌های بین‌المللی اجرا می‌شود دیدن کردند و ناهار را به همراه ولیعهد تایلند و همسرشان در یکی از همین مزرعه‌های خوردند. والاحضرت از نمودارها و برنامه‌هایی که نشان دهنده پیشرفت برنامه‌های چایکاری بود دیدن کردند و درباره چایکاری در ایران برای کارشناسان سخنانی ایراد کردند. سپس والاحضرت ولیعهد در « بانک چای » از جا به جا کردن چوب‌های جنگلی از سوی فیل‌های آموزش دیده دیدن کردند و ساعت ۱۵ و چهل و پنج دقیقه به کاخ سلطنتی در « تن مای » بازگشتند.

۱۸ دی ماه ۲۵۳۶ سفر رسمی والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی در تایلند به پایان رسید و هنگام پرواز از تایلند به سوی استرالیا، والاحضرت ولیعهد پیامی به ولیعهد تایلند فرستادند:

در این هنگام که کشور زیبای شما را ترک می‌کنم مایلم عمیق‌ترین و گرم‌ترین تشکرات خود را به خاطر پذیرایی و مهمان نوازی گرمی که در مدت سفرم از من و همراهانم به عمل آمد به آن والاحضرت و شاهزاده خانم « سوم ساو الی » ابراز داشته و در عین حال سلامتی و کامیابی هر چه بیشتر آن والاحضرت و سعادت و نیکبختی ملت دوست تایلند را آرزو می‌کنم. رضا پهلوی

سفر رسمی والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی به استرالیا

۱۸ دی ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی برای یک دیدار رسمی وارد کانبرا پایتخت استرالیا شدند. سفیر شاهنشاه آریامهر در استرالیا و جیمز وبستر وزیر علوم و معاون فرماندار کل استرالیا و مقامات استرالیایی از والاحضرت ولیعهد پیشباز کردند. سپس والاحضرت از فرودگاه به کاخ دولت رفتند. در کاخ « سر ذلمان کاون » فرماندار کل استرالیا و همسرش به پیشباز والاحضرت ولیعهد آمدند. آنگاه والاحضرت ولیعهد و پایوران استرالیا از بنای یادبود استرالیا دیدن کردند و والاحضرت ولیعهد تاج گلی به یاد شهدای استرالیایی در جنگ‌های جهانی نهادند و سپس از تالارهای این بنا که یک موزه جنگی است دیدن کردند. در این موزه والاحضرت فرتورهای جنگ جهانی اول و ابزار جنگی سربازان استرالیایی، هواپیماها و سلاح‌های به کار برده شده در جنگ‌های اول و دوم را تماشا کردند. آنگاه والاحضرت ولیعهد از نمایشگاه برنامه ریزی ملی بازدید کردند و در این بازدید با تاریخچه بنای شهر کانبرا پایتخت استرالیا آشنا شدند. نیمروز والاحضرت همایون ولیعهد و سر ذلمان کاون فرماندار کل استرالیا و همسرشان ناهار را در میهمانی سفارت شاهنشاهی ایران در کانبرا خوردند. این نخستین باری است که فرماندار کل استرالیا به یک سفارت خارجی گام می‌نهد و این خود نشانه ارجی است که مقامات استرالیایی برای سفر ولیعهد ایران و کشور ایران می‌گذارند. شامگاهان والاحضرت ولیعد میهمان « سر زلمان کاون » فرماندار کل استرالیا و همسرش بودند. در این میهمانی گفتگوهایی میان والاحضرت همایون ولیعهد ایران و فرماندار کل استرالیا انجام شد. در این سفر والاحضرت همایون ولیعهد از شهرهای کانبرا، سیدنی، کرنس و ملبورن دیدن خواهند کرد.

۲۰ دی ماه ۲۵۳۶ بامداد والاحضرت همایون ولیعهد برای بازدید از « اکواریوم » و کف دریا با قایق شیشه‌ای، از کانبرا پایتخت استرالیا رهسپار ایالت « کویینزلند » شهر « کرن » شدند. والاحضرت به هنگام ورود به شهر کرن از سوی شهردار این شهر و نماینده ایالت « کویینزلند » پیشباز شدند و سپس با یک قایق موتوری برای بازدید از « گرین آیلند » بندر کرن را پشت سر گذاشتند. والاحضرت همایون ولیعهد در « کرین آیلند » از رصدخانه زیردریایی و اکواریوم « مرینلند » دیدن کردند و پس از نیمروز به کانبرا بازگشتند. در کانبرا والاحضرت ولیعهد از آزمایشگاه محیط زیست و سپس از باغ کشاورزی دیدن فرمودند. به هنگام بازدید رییس آزمایشگاه روشن سازی‌های نیازین در هر بخش را به آگاهی همایونی رساند.

۲۱ دی ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی از ملبورن دیدن کردند و ایرانیان ملبورن در فرودگاه پیشباز گرمی از والاحضرت ولیعهد نمودند. ولیعهد ایران در ملبورن از یک مزرعه خصوصی و یک کارخانه هواپیماسازی دولتی و یک کارخانه هواپیماسازی خصوصی دیدن کردند و پرواز نمایشی یک هواپیما را تماشا فرمودند. والاحضرت همایون ولیعهد پیش از نیمروز رهسپار شهر « سیدنی » شدند و با پیشباز گرم ایرانیانی که در این شهر زندگی می‌کنند روبرو گردیدند. والاحضرت همایون ولیعهد میان انبوه ایرانیان رفتند و با آنان گفتگو کردند. والاحضرت تا پایان سفر استرالیا در سیدنی خواهند ماند و سپس رهسپار نیوزیلند خواهند شد.

۲۲ دی ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون ولیعهد در گردهم‌آیی دانشجویان ایرانی در استرالیا فرمودند: "جوانان امروز ایران سازندگان ایران آینده هستند، ما برای اجرای برنامه‌های وسیع کشورمان به وجود افراد متخصص و کارآمد نیازمندیم. امیدوارم پس از پایان تحصیل خود همگی شما به ایران بازگردید و در این سازندگی شرکت کنید.

سفر والاحضرت همایون ولیعهد به نیوزیلند

۲۳ دی ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون ولیعهد از استرالیا به شهر « کرایست چرچ » نیوزیلند پرواز کردند و سفر پنج روزه معظم‌له آغاز شد. در فرودگاه این شهر فرماندار کل، وزیر راه، شهردار کرایست چرچ و نماینده ایالت باپورا از والاحضرت ولیعهد پیشباز گرمی کردند و آیین احترام نظامی انجام یافت. شامگاهان والاحضرت همایون در میهمانی شام وزیر راه شرکت کردند. نیوزیلند دربرگیرنده دو جزیره بزرگ و چند جزیره در اقیانوس کبیر می‌باشد و از کشورهای مشترک المنافع و وابسته به پادشاهی انگلستان است.

۲۴ دی ماه ۲۵۳۶ بامدادان والاحضرت همایون ولیعهد در دومین روز سفر خود به نیوزیلند از یک گردایه کشاورزی و دامداری دیدن کردند و ناهار را در گردایه کشاورزی خوردند و پس از نیمروز به شهر « کرایست چرچ » بازگشتند.

۲۵ دی ماه ۲۵۳۶ ساعت ۱۶ و سی دقیقه والاحضرت ولیعهد از شهر « کویینزتاون » وارد شهر ولینگتون پایتخت نیوزیلند شدند و از سوی وزیر بازرگانی و صنایع این کشور پیشباز شدند. شامگاهان والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی در میهمانی شامی که از سوی فرماندار کل نیوزیلند و همسرش برگزار شده بود شرکت فرمودند.

۲۶ دی ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون ولیعهد از « ولینگتون » پایتخت نیوزیلند برای بازدید از تاسیسات نیروگاه برق و کارخانه کاغذسازی و مزرعه‌های سرزمین‌های شمالی نیوزیلند رهسپار شمال این کشور شدند. والاحضرت ولیعهد هنگام دیدار از « ویوتاپو » در یک هواپیمای روباز فلچر نشستند. ساعت ۹ و سی دقیقه به وقت نیوزیلند در فرودگاه « اکلند » نخست وزیر نیوزیلند و دیگر بلندپایگان این کشور به پسواز والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی آمدند.

۲۷ دی ماه ۲۵۳۶ سفر دو هفته‌ای والاحضرت همایون ولیعهد به تایلند، استرالیا و نیوزیلند پایان یافت و والاحضرت ولیعهد در ساعت ۲۱ به میهن بازگشتند. در فرودگاه مهرآباد امیرعباس هویدا وزیر دربار شاهنشاهی، امیر اصلان افشار رییس کل تشریفات شاهنشاهی، تیمسار بدره‌ای فرمانده گارد شاهنشاهی، امیر بختیار قائم مقام رییس کل تشریفات شاهنشاهی و شماری از بلندپایگان کشوری و لشکری پیشباز شدند.

۱۶ بهمن ماه ۲۵۳۶ والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی ریاست عالیه سازمان ورزش ایران، معاونان، دبیرکل سازمان ورزش و رییس‌های نوین فدراسیون‌های ورزشی ایران را پذیرفتند. در این باریابی والاحضرت ولیعهد بیاناتی ایراد کردند و فرمودند:[۴۱]

از آشنایی با آقایان خیلی خوش حالم. از شش ماه پیش به این طرف که به امر شاهنشاه مسئولیت ورزش کشور به عهده من واگذار شده همیشه دلم می‌خواست فرصتی پیش بیاید که حرف‌هایی را که درباره ورزش دارم بگویم و فکرهایی که در سرم هست با همه در میان بگذارم. فکر می‌کنم امروز همان فرصتی است که انتظارش را داشتم. ... صحبت‌هایم را بار دیگر با آروزی اینکه ورزش برای همه و به خصوص جوانان به صورت یکی از حقوق اولیه اجتماعی درآید تمام می‌کنم. توفیق همه را در خدمت به شاهنشاه و ایران و جوانان ایران و فردای ایران آرزومندم ... البته برای باشگاه‌ها فکر کلی شده است به آنها کمک‌ها و راهنمایی‌های لازم داده خواهد شد.

۲۸ بهمن ماه ۲۵۳۶ ولیان نیابت تولیت عظما و استاندار خراسان به پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد باریافت. در این باریابی ولیان گزارشی از کارهایی که در ۴۰ روز گذشته در زمینه ورزش انجام شده بود را به آگاهی همایونی رساند. با ویژه ساختن یک میلیون و ۸۴ هزار متر مربع زمین: سی و سه زمین فوتبال - ۲۸ زمین والیبال - ۱۱ زمین بسکتبال - ۴ زمین هندبال - ۵ زمین دو و میدانی و یک زمین تنیس در شهرهای خراسان ساخته شده است و چمن کاری میدان‌های فوتبال در اسفند ماه به انجام خواهد رسید. بازسازی پارک ورزشی آریامهر و استخر مدرن آن در مشهد که دارای یک زمین فوتبال و چهار زمین والیبال و سه زمین بسکتبال می‌باشد، به پایان رسیده است. والاحضرت ولیعهد با ابراز خرسندی فرمودند که استخرهای شنا در منطقه‌های گوناگون استان خراسان ساخته شود تا نوجوانان و جوانان در تابستان بتوانند شنا بیاموزند و استخر داشته باشند.

جشن یک سدمین سال زادروز رضا شاه بزرگ

شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت‌ها پس از ادای احترام به بنیانگذار ایران نوین

۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی سالگرد سدمین سال زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ آیین باشکوهی در آرامگاه پدر ایران نوین برگزار شد. شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی پانزده دقیقه پس از نیم‌روز به پهنه آرامگاه وارد شدند و از گارد احترام در میان غریو "جاوید شاه" سان دیدند و همزمان سی تیر توپ شلیک شد. شاهنشاه به همراهی گارد احترام که در پس شاهنشاه آریامهر گام برمی‌داشت، از برابر یک سد تن از افسران و درجه‌داران هم‌دوره رضا شاه بزرگ که با یونیفورم نظامی ایستاده بودند، سان دیدند. پس از گذشتن از رده نظامیان دوره اعلیحضرت رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامهر از برابر سپاهیان دانش، سپاهیان بهداشت و سپاهیان ترویج و آبادانی دختر و پسر گذشتند. سپس تاج گل سپید و بسیار زیبا و شکوه‌مندی بر روی دست‌های افراد برگزیده قرارداشت، پیشاپیش شاهنشاه آریامهر به راه افتاد و در این هنگام شاهنشاه به سوی ساختمان آرامگاه رفتند. شاهنشاه آریامهر، علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد و خانواده شاهنشاهی و گروهی از امیران ارتش وارد آرامگاه رضا شاه بزرگ شدند. اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر شاهنشاه ایران تاج گل را بر روی آرامگاه رضا شاه بزرگ نهادند. در همین هنگام مارش ویژه‌ای از سوی دسته موزیک نواخته شد و شاهنشاه آریامهر و همراهان دوباره به پهنه باز آرامگاه بازگشتند. آنگاه لوحه سپاس از سوی نماینده نظامیان دوره رضا شاه بزرگ به شاهنشاه آریامهر پیشکش شد. لوح سپاس افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی در زمان رضا شاه بزرگ یک روی آن، نگاره اعلیحضرت رضا شاه بزرگ و روی دیگر لوحه نگاره "نشان پهلوی" کَنده شده است. شاهنشاه آریامهر در میان غریو "جاوید شاه" و کف زدن‌های پیوسته از رده نظامیان دوره رضا شاه بزرگ سان دیدند و آنان را مورد مهربانی قراردادند. سپس شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد از پهنه آرامگاه بیرون رفتند و به تهران بازگشتند.[۴۲]

- سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی

خانواده شاهنشاهی ایران
والاحضرت علیرضا پهلوی نخستین پرواز سُلُوی خود را انجام دادند
والاحضرت شاهپورها و شاهدخت‌ها در کنار هواپیمای بونانزا
جشن پایان سال تحصیلی مدرسه رضا پهلوی نیاوران در پیشگاه شاهنشاه و شهبانو
تیم ملی فوتبال ایران در پیشگاه والاحضرت ولیعهد ریاست عالیه ورزش ایران پیش از پرواز به جام جهانی آرژانتین

۵ خرداد ماه ۲۵۳۷ در پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی ریاست عالیه سازمان ورزش ایران سومین مسابقه بهاره موتورسواری زیر سرپرستی انجمن موتورسواران ایران در ورزشگاه انجمن در کوی شهران در بلندی‌های کن انجام یافت.

۵ خرداد ماه ۲۵۳۷ والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی تنها با هواپیما پرواز کردند. در این آیین شاهنشاه آریامهر، علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولایتعهد و والاحضرت فرحناز و والاحضرت لیلا پهلوی، والاحضرت شاهدخت فاطمه پهلوی، جانشین فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی، فرمانده گارد جاویدان شاهنشاهی و گروهی از ژنرال‌ها و افسران و خلبان‌های نیروی هوایی شاهنشاهی شرکت داشتند. شاهنشاه آریامهر، علیاحضرت شهبانو و والاحضرت شاهدخت‌ها فرحناز و لیلا در جایگاه ویژه در کنار باند پایگاه یکم شکاری قرارگرفتند و پرواز والاحضرت علیرضا را نگاه کردند. آنگاه والاحضرت علیرضا به باند فرودگاه رفتند و پس از کنترل موتور و دیگر بخش‌های فنی هواپیما، سوار هواپیما شدند و پس از دو پرواز آزمایشی، به تنهایی با یک هواپیمای یک موتوره « بونانزا » پرواز کردند. والاحضرت علیرضا پهلوی در پایان این پرواز با هواپیما در برابر جایگاه بازایستادند و از هواپیما پیاده شدند. به پیروی از یک سنت بین المللی، والاحضرت همایون ولیعهد، والاحضرت شاهدخت‌ها فرحناز و لیلا و یکی از خلبانان نیروی هوایی شاهنشاهی به نمایندگی دیگر خلبانان چند دلو (سَتل) آب بر روی والاحضرت علیرضا ریختند.

۷ خرداد ماه ۲۵۳۷ دو فدراسیون ورزشی ناشنوایان و معلولین در سازمانی به نام « سازمان پرورشی و امور اجتماعی ناشنوایان و معلولین ایران » یکی می‌شوند. اگر گفتگوهای پیوستن ورزش نابینایان نیز پیش برود، سازمان روشندلان ورزشکار نیز به سازمان پرورشی و امور اجتماعی ناشنوایان و معلولین ایران می‌پیوندد. ریاست عالیه این سازمان نوین را والاحضرت ولیعهد ایران خواهند داشت. هم اکنون بیش از ۲۰۰۰ تن ورزشکار ناشنوا و بیش از ۳۰۰ تن ورزشکار معلول در کشور می‌باشند.

۲۳ خرداد ماه ۲۵۳۷ تشریفات کل شاهنشاهی به آگاهی رساند که با فراخوان ملکه انگلستان والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران از روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه تا ۶ تیر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی به انگلستان می‌روند.

۲۹ خرداد ماه ۲۵۳۷ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو آیین جشن پایان سال تحصیلی مدرسه رضا پهلوی در نیاوران برگزار شد. والاحضرت ولیعهد دبیرستان را به پایان رساندند، والاحضرت شاهدخت فرحناز سال دوم دبیرستان رشته علوم تجربی، والاحضرت شاهپور علیرضا سال اول راهنمایی و والاحضرت شاهدخت لیلا سال دوم دبستان را پشت سر نهادند.

سفر رسمی والاحضرت همایون ولیعهد به انگستان

StampsChildernWeek9Aban2537.JPG

۳۰ خرداد ماه ۲۵۳۷ دربار شاهنشاهی به آگاهی ملت ایران رساند که والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران برای فراگرفتن دوره خلبانی با سایر خلبانان نیروی هوایی شاهنشاهی به آمریکا سفر خواهند کرد. این سفر پس از بازگشت ولیعهد از کشور انگلستان انجام خواهد یافت - وزیر دربار شاهنشاهی امیر عباس هویدا

۳۰ خرداد ماه ۲۵۳۷ والاحضرت ولیعهد به فراخوان ملکه انگلستان به سوی لندن پرواز کردند. در آیین پسواز ولیعهد ایران، شاهنشاه آریامهر، علیاحضرت شهبانو و والاحضرت شاهدخت‌ها فرحناز و لیلا و والاحضرت شاهپور علیرضا و تنی چند از خاندان شاهنشاهی در فرودگاه مهرآباد بودند. هواپیمای ولیعهد ساعت ۱۷ در فرودگاه لندن بر زمین نشست و والاحضرت از سوی لرد والاس نماینده ملکه انگلیس، سفیر شاهنشاه آریامهر در لندن و نماینده دولت انگیس و هموندان سفارت شاهنشاهی ایران پیشباز شدند و آنگاه با خودرو رهسپار کاخ ویندسور شدند.

۹ آبان ماه ۲۵۳۷ علیاحضرت شهبانو در آغاز هفته کودک پیامی فرستادند:[۴۳]

خوشحالم که آغاز این هفته را به شما کودکان عزیز کشور تبریک می‌گویم. این هفته به شما امیدهای فردای ایران اختصاص دارد و وظیفه مادران، پدران و مربیان شماست که با شناخت بیشتر مسایل شما و مسئولیتی که در فردای سازی ایران دارید در تربیت شما همت گمارند. شما کودکان عزیز باید در نهایت آرامش و با آگاهی به وظیفه بزرگی که به عهده خواهید گرفت از کلیه امکاناتی که کشور به شما و برای شما اختصاص داده است به نحو شایسته‌ای بهره گیری نمایید. شما باید بدانید که هرگونه سهل انگاری در این وظیفه مهم سبب می‌شود که ارکان بنای ایران فردا با مصالحی سست و ناپایدار ساخته شود. نظر بر اهمیت شما کودکان در اجتماع امروز باید هر روز و هر هفته سال برای شما باشد ولی اختصاص یک هفته ویژه به نام هفته کودک نمایانگر تجدید عهد سالیانه برای کسانی است که خود را وقف شما نموده‌اند تا با شما و به کمک طرح‌های نو و با نیروی تازه تری به فعالیت خود ادامه دهند. اهمیت نقش شما در دنیای امروز بدان سان است که سازمان ملل متحد سال ۱۹۷۹ را برای دنیا « سال جهانی کودک » نامگذاری نموده است تا همه ملت‌ها با دید عمیق تری مسایل مربوط به کودکان را در سراسر جهان بررسی نموده و در بهبود هر چه بیشتر وضع کودک در دنیا بکوشند. با توجه به این نکات سالی پرتلاش و مشکل از نظر دریافت مسایل کودکان در پیش داریم و به همه گروه‌های اجتماعی که با کودکان کشور در تماس هستند توصیه می‌نماییم که در این سال به اهمیت مسئولیت‌های خود واقف بوده و شرایطی ایجاد نمایند تا کودکان با پرورشی بهتر برای فردایی روشن تر پرداخت شوند. توفیق همه خدمتگزاران کودکان را از خداوند متعال خواستارم.

۹ آبان ماه ۲۵۳۷ نوزدهمین زادروز والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران با تهنیت‌های مردم و سازمان‌ها و سران کشورها به دربار شاهنشاهی آغاز شد. در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۳۹ به فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران شد. در سالروز دو سالگی ولیعهد ایران روز نهم آبان ماه روز کودک نامگذاری شد و از آن پس همه ساله در این روز آیین روز کودک برگزار می‌شود. نخستین کاری را که والاحضرت به گردن گرفتند ریاست عالیه خانه‌های فرهنگ روستایی بود و پس از آن ریاست عالیه بازی‌های جوانان و ریاست عالیه بنیاد فرهنگی رضا پهلوی، ریاست عالیه پیشاهنگی، ریاست عالیه کمیته ملی مسابقات مهارت فنی کارگران کشور، ریاست عالیه دانشگاه بوعلی همدان و سرانجام در ۹ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی ریاست عالیه سازمان ورزش ایران را دارا شدند. والاحضرت ولیعهد از بیشتر کشورهای جهان دیدن کرده‌اند و زبان‌های انگلیسی و فرانسه را به روانی زبان مادری خود پارسی می‌دانند. نخستین سفر رسمی والاحضرت ولیعهد در سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی به کشور مصر انجام شد و پس از آن والاحضرت ولیعهد از کشور اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورها دیدن کردند. والاحضرت در شهریور ماه به دعوت ملکه انگلستان از آن کشور دیدن کردند و از آنجا برای دیدن دوره خلبانی رهسپار امریکا شدند.

۹ آبان ماه ۲۵۳۷ والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در کاخ سفید با پرزیدنت کارتر دیدار و گفتگو کردند. کارتر پشتیبانی خود را از شاهنشاه ایران بازگفت و ابراز امیدواری کرد که راه پیمایی‌های ناآرام مخالفان و اعتصاب‌ها در صنعت نفت به زودی پایان یابد. دوستی و همکاری با ایران یکی از پایه‌های مهمی است که سیاست خارجی امریکا بر روی آن بنیاد شده است! هنگام این دیدار صدها تن از دانشجویان ایرانی بدون گرفتن پروانه از پلیس به عربده کشی و فریاد آرنگ‌های ضد ایران و ایرانی پرداختند. پلیس واشنگتن دو تن از دانشجویان را بازداشت کرد.

والاحضرت ولیعهد در پایگاه نیروی هوایی تگزاس سرگرم فراگرفتن خلبانی هستند.

رفتن شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو از ایران

آریامهر و شهبانو با یک توطئه بین‌المللی و همدستی شاپور بختیار و کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور ایران را ترک کردند

اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در روز ۲۶ دی ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی تهران را در پی یک توطئه بین‌المللی ترک کردند. توطئه‌ای که از سال‌ها پیش با همدستی کمونیست‌ها و اسلامیون که همگی زیر چتر کنفدراسیون دانشجویان ایرانی گرد آمده بودند به انجام رسید. توطئه‌ای که در کنفرانس گوادالوپ مُهر شد و به کارگردانی رادیو بی بی سی و سفیر امریکا در ایران در روز ۲۲ بهمن ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی ایران را ویران کرد.[۴۴][۴۵]

پس از اینکه مجلس شورای ملی به شاپور بختیار رای اعتماد داد، اعلیحضرتین با « شهباز » هواپیمای شاهنشاهی ایران که شاهنشاه خود آن را خلبانی می‌کردند از فرودگاه مهرآباد به سوی قاهره پرواز کردند. در اسوان رییس جمهوری مصر انور سادات با همسر و دخترش در پای پلکان هواپیما به پیشباز اعلیحضرتین آمدند. اعلیحضرتین پس از سفر به کشورهای مصر، اردن، آمریکا و پاناما سرانجام به مصر بازگشتند و مصر، شاهد درگذشت اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بود.

اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین باشکوهی که به دستور پرزیدنت انور سادات سازمان یافته بود و با بودن بلندپایگان کشورها در شهر قاهره و در مسجد رفاعی به خاک سپرده شدند. در همان جایی که پیکر اعلیحضرت رضا شاه بزرگ به امانت گزارده شده بود تا به ایران بازگردانده شود.[۴۶] پس از درگذشت شاهنشاه آریامهر آخرین اراده شاهنشاه با سدای علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی خوانده شد.[۴۷]

از درگذشت اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر تا روز نهم آبان ماه که والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران بیست ساله شدند، علیاحضرت شهبانو نایب‌السلطنه شدند.

سوگند والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران

آیین باشکوه خاکسپاری اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۵ امرداد ماه ۲۵۳۹ شاهنشاهی
سخنان اعلیحضرت همایون رضا پهلوی قاهره ۹ آبان ماه ۱۳۵۹
ولیعهد ایران بر پایه قانون اساسی مشروطه سوگند پادشاهی می‌خورد
جشن زناشویی رضا شاه دوم
ShahbanouRoyalFamilyPrinceRezaPahlavi.jpg
ValiahdIranRezaPahlavi1.jpg

والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران در روز ۹ آبان ماه ۲۵۳۹ شاهنشاهی بر پایه قانون اساسی مشروطه ایران در کاخ قبه در قاهره سوگند پادشاهی خوردند و فرمودند:[۴۸]

سخنان والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران قاهره ۹ آبان ماه ۱۳۵۹

به نام خداوند بخشنده مهربان و بر مبنای قانون اساسی و متمم آن، از امروز نهم آبان ماه ۱۳۵۹ هجری شمسی [ برابر با ۲۵۳۹ شاهنشاهی ] که بیست و یکمین سال زندگی را آغاز می‌کنم آمادگی در قبول مسئولیت‌ها وتعهدات خود به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلام می‌دارم و با توجه به وضع استثنایی کنونی ادای سوگند نامه مندرج در قانون اساسی را به زمانی موکول می‌کنم که تاییدات الهی شرایط آن را فراهم سازد، ولی از هم اکنون در برابر پرچم سه رنگ پر افتخار ایران سوگند یاد می‌کنم که در این مقام زندگی خود را یک سره وقف خدمت به مملکت و دفاع از استقلال و حاکمیت آن و حفظ حقوق مشروع ملت ایران کنم و همواره مجری قانون اساسی و عامل تحقق همبستگی ملی باشم. من با نظارت در اجرای دقیق مواد قانون اساسی که در آن ضمن تضمین کلیه حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی وظایف مقام سلطنت و قوای مجریه، مقننه، قضاییه و اختیارات قانونی هر یک از آنها کاملا مشخص شده است با آگاهی به همه وظایف و تکالیف آن به عهده می‌گیرم و از نظام مشروطیت ایران پاسداری می‌کنم .
هموطنان عزیز و برادران، این مسئولیت که با درگدشت جانسوز پدر بزرگوارم به عهده من محول شده است در یکی از تاریکترین ادوار تاریخ ایران آغاز می‌کنم که طی آن از یک سو اساس ملیت ایرانی و کلیه ارزش‌های تاریخ، تمدن و فرهنگ ملی ما از داخل مورد حمله قرار گرفته و از جانب دیگر بر اثر انزوای سیاسی، هرج و مرج اجتماعی، فاجعه اقتصادی و سقوط حیثیت بین المللی مملکت تمامیت ارضی میهن ما از خارج نیز دستخوش تجاوزی شده است که ما آن را محکوم می‌کنیم. خوب می‌دانم هیچ یک از شما که دل هایتان آکنده از میهن پرستی و غرور ملی است و عمیقا پایبند هویت ایرانی و آیین مقدس خویش در مفهوم واقعی اصیل آن و دل بسته به مفاخر تاریخی و میراث فرهنگ خود هستید خواهان پیدایش این وضع نبوده و نیستید زیرا اصولا هیچ ملتی تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند خواستار چنین وضعی برای خود باشد. بدین جهت است که رنج‌های درونی شما را کاملا احساس می‌کنم و اشک‌های پنهان می‌ریزم و خود را شریک همه غم‌های شما می‌دانم ، می‌دانم شما هم مانند من از ورای همه این تاریکی‌ها دیده به افق روشن فردا دوخته‌اید و در زوایای روح و قلب خود ایمان دارید که همانند سایر دوره‌های شوم گذشته در تاریخ کشور این بار نیز دوران کابوس به پایان خواهد رسید و در صبح درخشانی که از پس این شام تیره می‌دمد، ما با توجه کامل به تجارب تلخی که در همه زمینه‌ها آموخته‌ایم به یاری یکدیگر و با اتکا به اراده ملی از طریق اصلاحات منطقی که باید با مشارکت همه مردم صورت بگیرد به آرزوها و آرمان‌های خود پاسخی شایسته خواهیم داد و ایران تازه‌ای بر اساس آزادی قانون و عدالت و با برخورداری از معنویت محبت و گذشت خواهیم ساخت که سرزمین مردمی مرفه و سرفراز باشد و مقامی را که شایسته آن است در جهان احراز کند.
در این لحظه آغاز مسئولیتی بزرگ در برابر خاطره پر افتخار همه جانبازان و قهرمانان جان باخته این سرزمین که در راه دفاع از استقلال ایران جان سپردند و برای همیشه در مرز و بوم مقدس خود به خاک رفتند سر تعظیم فرود می‌آورم و شهیدان دلیر ارتش ایران و همه میهن پرستان دیگری که در بیست ماهه غم انگیز گذشته به جرم وفاداری به شرافت ملی خود جان باختند ادای احترام می‌کنم و خود را شریک آلام خانواده‌های رنج کشیده آنان می‌دانم که مانند خود من در ماتم وجود بسیار عزیزی هستند که او نیز در اندوه و نگرانی دایمی که از سرنوشت شوم وطن داشت شعله حیاتش با مرگ زودرس خاموش گردید. به همه افراد نیروهای مسلح که با وجود تحمل همه گونه بی عدالتی تحقیر و توهین به هنگام بروز خطر، دلیرانه به خاطر دفاع از مرزهای کشور خویش و حراست تمامیت ارضی آن به پا خاستند درود می‌فرستم و به شهامت آنان افتخار می‌کنم. در کشاکش .... مردم پاک سرشت ایران زمین، حماسه‌های فراوانی آفریدند شاید مقدر این باشد که ملت بزرگ ما امروز نیز به خاطر رهایی ایران حماسه دیگر بیافرینند و شناختی تازه از ایران و ایرانیان به جهانیان عرضه دارند. من که اکنون به فرمان تاریخ مرحله نوینی را در راه انجام وظیفه ملی خود آغاز می‌کنم با تار و پود وجودم سروش این حماسه سرنوشت ساز را به گوش شما می‌رسانم و به پاسخ مثبت شما که ندای شکوه مند هزاران سال افتخارات تاریخی است اطمینان دارم در آفرینش چنین حماسه‌ای شما را به یکپارچگی ملی بر پایه برابری و برادری دوری از کینه توزی و انتقام جویی و سایر جلوه‌های شوم اهریمنی دعوت می‌کنم برای همه زنان و مردان ایرانی در هر جا که هستند آرزوی بهزیستی و بهروزی دارم و از همگی می‌خواهم که امید و اعتماد خود را استوارتر سازند و در هر شرایطی با غرور کامل در دفاع از تمدن و فرهنگ و حفظ ملیت و اصالت مذهبی خویش بکوشند و به همه نیروهای ملی در داخل و خارج کشور توصیه می‌کنم که صفوف خود را در راه نجات وطن فشرده تر سازند ملت بزرگ ایران و سرنوشت تاریخ پرافتخار آن را که باید با سربلندی ادامه یابد به پروردگار یکتا می‌سپارم و از درگاه احدیتش مسئلت دارم که درهای رحمت خود را به روی همه ما بگشاید و با وجود دشواری‌های زیادی که در پیش داریم ما را در انجام وظایف ملی و انسانی خویش یاری فرماید خداوند نگهبان ایران باد.

زن و شویی شاهنشاه ایران با پرنسس یاسمن

اعلیحضرت همایون رضا پهلوی در روز ۲۲ خرداد ماه ۲۵۴۵ شاهنشاهی برابر با ۱۳۶۵ خورشیدی تازی و برابر با ۱۲ ژوئن ۱۹۸۶ بانو یاسمن اعتماد امینی را به همسری برگزیدند. ثمره این زناشویی فرخنده، والاحضرت نور پهلوی ولیعهد ایران، والاحضرت ایمان پهلوی و والاحضرت فرح پهلوی می‌باشند.

اعلیحضرت همایون رضا پهلوی با عشقی که به ایران دارند، از خود گذشته و زندگی خود را برای برقراری آزادی و دمکراسی و حقوق بشر در ایران وقف نموده‌اند.

بن‌مایه‌ها

 1. خانه‌های فرهنگ روستایی
 2. پیشاهنگی ایران
 3. بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی
 4. سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی نمایندگان مردم استان‌ها و عشایر در نخستین زادروز ولیعهد ۹ آبان ماه ۱۳۴۰
 5. پیام رادیویی علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در روز کودک ۹ آبان ماه ۱۳۴۱
 6. پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت روز کودک ۹ آبان ماه ۱۳۴۲
 7. پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به کودکان ایران در روز کودک ۹ آبان ماه ۱۳۴۳
 8. پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت روز کودک ۹ آبان ماه ۱۳۴۵
 9. تاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
 10. انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی
 11. موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی
 12. جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران/مدرسه‌های یادبود جشن‌ها
 13. سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر پاسارگاد جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۰
 14. جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران/رژه تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۵۰
 15. سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی کاخ مرمر ۲۱ فروردین ۱۳۴۴
 16. قانون اصلاح ماده اول قانون سازمان ملی پیشاهنگی ایران
 17. مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ تیر ۱۳۵۴ بازدید ولیعهد رضا پهلوی و پیشاهنگان رسد نیاوران از نیشابور
 18. جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران/استادیوم آریامهر
 19. Livadia Palace
 20. Yalta Conference, 4 - 11 Feb. 1945
 21. Sevastopol
 22. Sapun
 23. Franz Alexejewtsch Roubaud, Russian Painter
 24. حزب رستاخیز ملت ایران
 25. استاد ابوالقاسم فردوسی پدر زبان پارسی
 26. گارد جاویدان
 27. His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn
 28. جواهرات سلطنتی
 29. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 30. جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران
 31. پیام نوروزی والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران به ملت ایران ۱ فروردین ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
 32. محاکمه تروریست‌های سازمان انقلابی حزب توده عباس ملکزاده میلانی و همدستانش ۲۰ تا ۲۳ فروردین ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
 33. بازدید اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و شهبانو فرح پهلوی از پروژه‌های عمرانی مشهد ۱۳ تا ۱۶ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
 34. قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران
 35. قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن
 36. مصاحبه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی با خبرنگاران ۲ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
 37. مصاحبه والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران با خبرنگاران ۹ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
 38. Sir Zelman Cowen - Governor General Australia
 39. Sir Keith Holyoake - Governor General New Zealand
 40. دیدار رسمی والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران از تایلند استرالیا و نیوزیلند ۱۴ تا ۲۷ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
 41. بیانات والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ریاست عالیه سازمان ورزش ایران هنگام باریابی معاونان سازمان ۱۶ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
 42. جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
 43. پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در آغاز هفته کودک ۹ آبان ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی
 44. از مشروطه تا مشروعه ۲۲ بهمن ماه ۱۲۸۵ - ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷
 45. شاه رفت مرگ آمد
 46. بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی
 47. آخرین اراده محمدرضا شاه پهلوی
 48. سخنان رضا پهلوی ولیعهد ایران قاهره ۹ آبان ماه ۱۳۵۹