والاحضرت ایریانا لیلا پهلوی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران

علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی
والاحضرت ایرینا در آغوش علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
PrincessIryanaLeilaPahlavi2577Shahanshahi.jpg


والاحضرت ایرینا لیلا پهلوی - در روز ۲۶ جولای ۲۰۱۱ برابر با ۴ امرداد ماه ۲۵۷۰ شاهنشاهی [برابر با ۱۳۹۰ خورشیدی] دختر والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی والاحضرت شاهدخت ایرینا لیلا پهلوی در واشنگتن دی سی زاده شد. والاحضرت ایریانا فرزند والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی و بانو رها دیده‌ور می‌باشند.