بمبگذاری سازمان مجاهدین خلق در فروشگاه کوروش ۱۸ امرداد ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سازمان مجاهدین خلق اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران بزرگ ارتشتاران

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

سازمان چریک‌های فدایی خلق
MojahedinBombKouroshCenter18Amordad1351b.jpg
MojahedinBombKouroshCenter18Amordad1351a.jpg

بمبگذاری سازمان مجاهدین خلق در فروشگاه کوروش ۱۸ امرداد ماه ۱۳۵۱ - روز شنبه ۲۱ امرداد ماه ۱۳۵۱ تازی خورشیدی یک از تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق به نام محمد حسین مشارزاده مهرابی با بمبی وارد فروشگاه شد و به اشکوب ششم رفت تا بمب را در آنجا کارگذاری کند ولی از آنجا که چیرگی در این کار نداشت بمب در دستش منفجر شد و وی به سختی زخمی شد و از دست راستش خون فوران می‌کرد. مردمی که در فروشگاه کوروش بودند با هراس از فروشگاه بیرون ریختند و مشارزاده مهرابی که در خون خود غوطه می‌خورد از سوی کارکنان فروشگاه کوروش دستگیر شد. ماموران پلیس این تروریست قاتل مردم ایران را به بیمارستان بردند و پزشکان ناچار دست راست وی را بریدند.

در بازجویی که از محمدحسین مشارزاده مهرابی در بیمارستان انجام یافت، وی چهار تن از همدستان خود را در سازمان مجاهدین خلق که برنامه ریزان کشتار مردم در فروشگاه کوروش بودند نامبرد. مشارزاده مهرابی با همدستی پسر عمویش و یک مجاهد تروریست دیگر در بمب گذاری خودروی ژنرال آمریکایی، انجمن ایران و امریکا و روزنامه آیندگان دست داشت.


اعلامیه شهربانی کل کشور

مقارن ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه روز ۱۸ امرداد ماه ۱۳۵۱ که فروشگاه کوروش واقع در خیابان پهلوی تهران دایر و مشتریان و کارکنان فروشگاه سرگرم کار و خرید بودند یکی از افراد خرابکار وارد فروشگاه شد و هنگامی که قصد داشت در طبقه ششم ساختمان فروشگاه بمبی را کار بگذارد بمب در دست خرابکار منفجر و به دست راست و شکم وی آسیب فراوانی وارد می‌کند.
خرابکار بلافاصله با همکاری کارکنان فروشگاه وسیله ماموران دستگیر و به بیمارستان منتقل می‌شود. در بیمارستان به علت شدت جراحت وارد، پزشکان ناگزیر می‌شوند دست راستش را قطع می‌کنند و سپس در مورد جراحی صدمات وارده را ب قسمت شکم اقدام نمایند. معهذا وضع عمومی فرد خرابکار طبق اظهار پزشکان وخیم است.
بر اثر تحقیقاتی که از طرف مامورین به عمل آمده هویت وی مشخص و نام او محمدحسین مشارزاده مهرابی می‌باشد.
ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه خرابکاری همانطور که استظهار دارند این اولین بار نیست که عناصر خرابکار هنگام تلاش به منظور کشتن افراد بی گناه و اجرای مقاصد بیگانگان و عناصر خائن فربانی توطئه‌های ضد انسانی خود می‌شوند و تاکنون از این قبیل حوادث چند بار اتفاق افتاده است. سرنوشت چنین عناصر خائنی که نیات ضد بشری و جنایتکارانه دارند بهتر از این نخواهد بود که بسیاری از آنها به دست خود به کیفر برسند.


حسین مشارزاده مهرابی تروریست اسلامی هموند سازمان مجاهدین خلق زندانی شد و پس از زمانی آزاد شد و دوباره کارهای تروریستی خود را علیه امنیت کشور و براندازی مشروطه شاهنشاهی از سر گرفت. مشارزاده مهرابی تروریست انیرانی در سن ۵۳ سالگی به سال ۱۳۸۲ تازی خورشیدی در عراق نابود شد.