سپاس ملت ایران به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و سران کشورها به یادبود کوروش شاهنشاه هخامنشی در آیین ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
نخستین کنگره جهانی ایران‌شناسی - تهران ۹ تا ۱۶ شهریور ماه ۱۳۴۵ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران/سران دیگر کشورها در تخت جمشید ۲۲ مهر ماه ۱۳۵۰

سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر پاسارگاد جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۰
دو پیک اسب سوار با جامه هخامنشی پیام سپاس ملت ایران را از برابر مجلس به تخت‌جمشید می‌بَرَند
پیک ویژه پس از دریافت پیام سپاس ملت از رییس مجلس سنا و شورای ملی به روش هخامنشیان درود می‌فرستد
دو پیک پیام سپاس ملت ایران را نخست به پاسارگاد و سپس به تخت‌جمشید پیشگاه شاهنشاه آریامهر بردند
دو پیک سپاس ملت ایران را به شاهنشاه آریامهر در تخت‌جمشید می دهند
ShahanshahiIran2500PaykSepas2.jpg

سپاس ملت ایران به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و سران کشورها به یادبود کوروش شاهنشاه هخامنشی در آیین ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران - مجلس سنا و مجلس شورای ملی به نمایندگی از سوی ملت ایران از شاهنشاه ایران و سران کشورهای جهان و دانشمندان برای سازمان دادن به این آیین بزرگداشت ملی و جهانی و ارج نهادن به ملت ایران و تاریخ و فرهنگ کهن کشور ایران، نمودگار ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ایران سپاسگزاری نمودند.

ساعت ۱۱ بامداد روز ۱۷ مهر ماه ۲۵۳۰ شاهنشاهی دو سوارکار پیک با جامه دوره هخامنشیان در برابر رییس مجلس سنا و رییس مجلس شورای ملی ایستادند. دو پیک آیین درود به روش هخامنشیان را انجام دادند. سپس مهندس جعفر شریف امامی رییس مجلس سنا سخنانی ایراد کرد و گفت:

امروز یکی از روزهای باشکوه و فراموش نشدنی زندگی ماست زیرا مراسمی در این روز انجام می‌گیرد که مسلما نظیر آن در دوران زندگی ما دیگر تکرار نخواهد شد. این اقدام به خاطر آن است که پیام ملت ایران را که به تصویب نمایندگان ملت رسیده است به وسیله پیک مخصوص به تخت جمشید می‌فرستیم تا به حضور شاهنشاه آریامهر تقدیم گردد.
هم چنین این اقدام برای نشان دادن نحوه ارتباط زمان هخامنشیان است و همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در آن زمان که هیچ وسیله ارتباطی موجود نبود، مدیران این مملکت ترتیباتی اتخاذ کرده بودند که از نقطه‌ای به نقطه دیگر فرامین و مکاتبات و پیام‌ها به وسیله پیک‌های مخصوص و با اسب‌های تندرو و در کوتاهترین مدت به مقصد برسد و این نشان دهنده اداره صحیح یک کشوری است که واقعا در آن موقع بی نظیر بوده و ما به آن افتخار می‌کنیم

آنگاه رییس مجلس سنا پیام ملت را که روی پوست آهو با خط خوش نوشته شده و در نگهدانی قرارداشت به سوارکار داد تا در تخت جمشید به پیشگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران برده شود. سپس دو سوارکار بر اسب نشستند و به سوی فارس و تخت جمشید تاختند. این دو سوارکار دو درجه‌دار ارتش شاهنشاهی هستند که درازای راه تا کیلومتر ۱۲ را از راه غیراسفالت جاده تهران - قم چهارنعل می‌تازند و در آنجا پیام را به دو سوارکار تازه نفس دیگر با جامه هخامنشی که سوار بر اسب آماده تاختن هستند وا می‌سپارند. بدین سان در هر ۱۲ کیلومتر به روش هخامنشیان، دو پیک سوار بر اسب پیام را گرفته و به راه می‌افتند.

آماده سازی سوارکار و اسب از تهران تا میمه با فدراسیون چوگان بود. از « میمه » تا « ایزد خواست » سپاه اسپهان در هر ۱۲ کیلومتر اسب و سوارکار آماده ساخته و از ایزد خواست تا تخت جمشید، سپاه پارس در هر ۱۲ کیلومتر سوارکار و اسب آماده کردند. بدین سان دو شبانه روز و ۱۷ ساعت یا ۶۵ ساعت از جلوی مجلس سنا به درازا کشید تا آخرین سوارکار با جامه هخامنشی وارد تخت جمشید شد.

روز ۲۳ مهر ماه ۱۳۵۰ ساعت ۱۶ ، جشن ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران در تخت جمشید برگزار شد. در این هنگام دو پیک سوار بر اسب که از مجلس شورای ملی پیام ملت ایران را دریافت کرده بودند، از اسب به زیر آمدند، یکی از سواران در برابر شاهنشاه زانو زد و پس از ادای ادب فریاد برآورد " سپاس، شاهنشاهی را که شادی و پیروزی بخشید " و پیام سپاس ملت ایران را به پیشگاه همایونی پیشکش نمود. در این هنگام اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی پیام ملت را از پیک گرفت و به جعفر شریف امامی رییس مجلس سنا داد. جعفر شریف امامی سپاس ملت ایران را چنین خواند:

در این هنگام که آیین فرخنده بیست و پنجمین سده بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به یادبود کوروش شاهنشاه بزرگ دودمان هخامنشی آن رادمرد نامدار تاریخ ایران و ستایش اندیشه بلند و تابناک آن پایه‌گذار نخستین اصول حقوق بشر در پیشگاه با عظمت همایون محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران و بسیاری از سران کشورهای جهان با فر و شکوهی تمام انجام می‌پذیرد، مجلسین سنا و شورای ملی ایران با این پیک خجسته‌پی سپاس و پیام ملت ایران را به فرزند برومند میهن و وارث و نگهبان تاج و تخت باستانی ایران که زندگانیش پاینده و خورشید اقبالش در افق کامیابی تابنده باد تقدیم می‌دارد.
مجلسین این مراسم گرانقدر را به عنوان یادبودی از عالی‌ترین خصایص ملی و معنوی و اصیل‌ترین ارزش‌های فرهنگی و هنری ملت ایران می‌ستاید. مراسمی که پیروزی‌ها و افتخارات درخشان تاریخ کشور ما را در طول ۲۵ قرن شاهنشاهی به دوران آریامهر و اصل انقلاب ششم بهمن ماه ۱۳۴۱ و پیشرفت‌های شگرف دوران سلطنت پر برکت آن شهریار کشورمدار و نقش عظیم ایران در برقراری مبانی عدالت اجتماعی و صلح جویی و بشردوستی و استقرار اصول مقدس انقلاب سفید می‌پیوندد و پیوندهای معنوی و روحی ملت ایران را در طی قرون و اعصار آشکار و نمودار می‌سازد.
مجلسین هم چنین مراتب سپاسگزاری و قدردانی خود را به سران کشورهایی که در این بزرگداشت ملی و جهانی شرکت جسته‌اند و نیز به همه دانشمندان و کسانی که به پاس احترام به اصول انسانی و اخلاقی و خدمات ارزنده ایران به دانش و تمدن و فرهنگ جهان در این مراسم با ملت ایران پیوستگی و هماهنگی نشان داده‌اند تقدیم می‌دارد.
مجلسین این پیام را که به اتفاق آرا در تاریخ سیزدهم مهر ماه ۱۳۵۰ به تصویب رسیده است همراه با آرزوی پیروزی هر چه بیشتر ملت ایران و همه ملل جهان در راه وصول به هدف‌های عالی انسانی و تحقق آرمان‌های بشری به پیشگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران معروض می‌دارد.

نیز نگاه کنید به