ترور جلیل ایلکا مامور پلیس از سوی سازمان تروریستی مجاهدین خلق در میدان شاه ۳ خرداد ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بمبگذاری سازمان مجاهدین خلق در فروشگاه کوروش ۱۸ امرداد ماه ۱۳۵۱ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران بزرگ ارتشتاران

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

ترور سرلشکر سعید طاهری از سوی مجاهدین خلق ۲۲ امرداد ماه ۱۳۵۱
MojahedinTerroristGroupLogo.jpg

ترور جلیل ایلکا مامور پلیس از سوی سازمان تروریستی مجاهدین خلق در میدان شاه ۳ خرداد ماه ۱۳۵۱

شبانگاه ۳ خرداد ماه ۱۳۵۱ یکی از تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق سوار بر موتور در میدان شاه با دیدن مامور پلیس گشت جلیل ایلکا بسته‌ای را که در آن بمبی بود بر زمین انداخت و دور شد. پلیس گشت جلیل ایلکا پنداشت که موتور سوار متوجه افتادن بسته نشده است، بدین سبب نخست وی را سدا کرد که بسته خود را بردارد ولی تروریست سازمان مجاهدین به سرعت خود افزود و از میدان شاه دور شد. مامور پلیس جلیل ایلکا متوجه مشکوک بودن بسته گردید و برای جلوگیری از زیان جانی و مالی به مردم، به بسته نزدیک شد تا آن را از میدان دور سازد ولی درون این بسته بمب نیرومندی بود که تروریست‌های سازمان مجاهدین در آن کارگذاشته بودند. در این هنگام که مامور پلیس گشت نزدیک بسته شد، تروریست‌های سازمان مجاهدین بمب را که از راه دور کنترل می‌شد، ترکاندند. نیروی بمب چنان بود که شیشه‌های ساختمان‌های پیرامون میدان شاه شکسته شدند و مامور پلیس جلیل ایلکا در این ترور برنامه‌ریزی شده جان باخت. یادش گرامی

سازمان تروریستی مجاهدین خلق از سال ۱۳۴۴ به قتل، بمبگذاری، دزدی مسلحانه از بانک‌ها، جعل اسناد دولتی، آدم دزدی، ورود و خروجی قاچاقی از مرزهای کشور، آموزش در کمپ‌های تروریستی فلسطین، لیبی، لبنان، کوبا و ... حمل سلاح بدون پروانه، ارتباط با بیگانگان، مقاومت مسلحانه در برابر مامورین انتظامی، راهزنی هوایی، تخریب و توطئه برای برهم زدن پایه‌های حکومت مشروطه ایران پرداختند.