جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران/شب ایرانی ۲۳ مهر ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
منشور حقوق بشر کوروش درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران

جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران/سران دیگر کشورها در تخت جمشید
شاهنشاه آریامهر، حبیب بورقیبه، جودت سونای، پادگورنی
شاهنشاه آریامهر میزبان ۷۰ پادشاه و پرزیدنت و سران و بزرگان کشورها
علیاحضرت شهبانو، ملک حسین و ملکه اسپانیا در شب دوم با غذای ایرانی

روز ۲۳ مهر ماه ۱۳۵۰ رژه تاریخ ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران در ساعت ۱۶ انجام یافت.

در این شب، شب پرسپولیس، میهمانی شام، بوفه‌ای از خورش بادنجان، خورش فسنجان و پلوهای ایرانی چون شیرین پلو، باقالا پلو، آلبالو پلو و کباب بره و جوجه کباب و خاویار سلطنتی ایران بر روی میزها چیده شده بود و سران کشورها مزه خوراک‌های ایرانی را چشیدند. سران کشورها خاویار ایران را به خوشمزه‌ترین خوراک برگزیدند. دسر انجیر تازه و نوعی تمشک بود. داخل چادر نیز با کارهای هنری و دستی ایران آذین بسته شده بود. سندلی‌های آبی رنگ نبود بلکه جای نشستن همانند پشتی و مخده پایه دار برای میهمانان دور میزها چیده شده بود. شاهان و پرزیدنت‌ها خود، خوراک خود را بر می‌داشتند و هر جا که دلشان می‌خواست می‌نشستند. شبی بی همانند برای همه شاهان و رییس جمهورها و نمایندگان دین‌های گیتی، ایران‌شناسان و دیگر بزرگان کشورها.

شام این میهمانی از سوی زبردست ترین آشپزهای ایران که در تحت جمشید گردآمده بودند پخته و آماده شد. موسیقی و دست افشانی‌های ایرانی شادی بخش این شب فراموش نشدنی بود.


رهبران و سران و نمایندگان آنان که فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران را با مردم ایران جشن گرفتند و به آنان ارج نهادند، در این دو روز که میهمان مردم ایران در تخت جمشید بودند فرصتی یگانه یافتند که با همپایگان خود دوستانه بدون تشریفات و فضای سیاسی به گفتگو بنشینند. کافی شاپ گردایه جشن‌ها پاتوق پادشاهان و رییس جمهورها شد و توانستند دیدگاه‌های خود را با یکدیگر در میان بگذارند و آزادانه گفتگو کنند. برای نمونه چادر پرزیدنت پادگورنی صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی درست در همسایگی اسپرو اگنیو معاون رییس جمهوری امریکا قرارداشت. نیکلای پادگورنی با لودویک اسوبودا پرزیدنت چکسلواکی دیدار کرد. پرزیدنت هند وی. وی. گیری در تخت جمشید با نیکلای پادگورنی دیدار و گفتگو کرد، در این دیدار معاون وزارت امور خارجه شوروی نیکلای فیریوبین و یکی از مشاوران پرزیدنت هند نیز بودند. هم چنین نیکلای چائوشسکو رییس شورای دولتی جمهوری سوسیالیستی رومانی با پادگورنی دیدار و گفتگو کرد. دیدارها در فضایی گرم و دوستانه انجام یافت. حسین الشافعی معاون پرزیدنت رییس جمهور مصر با نیکلای پادگورنی در تخت جمشید و با بودن سمیح انور سفیر مصر در ایران به گفتگو پرداخت.

اسپرو اگنیو معاون پرزیدنت امریکا با کنستانتین دوم پادشاه یونان به گفتگو نشست. هم چنین اگنیو با اعلیحضرت هایل سلاسی امپراتور اتیوپی دیدار و گفتگو کرد. اگنیو گفت که دیدارش با امپراتور اتیوپی بسیار سودمند بوده است. اگنیو با چند تن دیگر از رهبرانی که در جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران هناییده بودند (شرکت کردند) گفتگو کرد. اگنیو گفت که این جشن‌ها گردهم آیی بی همانندی برای رهبران جهان فراهم ساخته که بسیار دوستانه بدون تشریفات گفتگوهای سودمند میان رهبران انجام می‌شود. کلیمازوسکی معاون پرزیدنت لهستان با اسپیرو اگنیو گفتگوهای دراز زمان داشت و درباره آلودگی محیط و دشواری‌های پنج تا شش میلیون لهستانی‌هایی که در امریکا زندگی می‌کنند رایزنی کردند. اسپیرو اگنیو که بسیار از دیدن آن همه رهبران و سران کشورها در فضایی دوستانه و دور از فشارهای سیاسی شادمان بود گفت: "گرد هم آیی تخت جمشید دارای اهمیت فراوان است و به ویژه تماس‌هایی که میان رهبران جهان برگزار شده است در آینده جهان تاثیر بسیار شایسته‌ای خواهد داشت. اندیشه شاهنشاه ایران در دگرگون ساختن تخت جمشید به یک مرکز جلب جهانگردان ابتکار جالبی است.

معاون پرزیدنت لهستان که پژوهشگر است و ریاست دانشگاه کراکوف را دارد گفت که از این زمان در جشن تخت جمشید برای یک کنکاش با سران کشورهای دیگر بهره مند شده و نیز گفتگوهای رسایی با شاهنشاه آریامهر انجام داده است.

شاهنشاه آریامهر در تخت جمشید سوار اتوبوس می‌شوند
اتوبوس‌ها رهسپار شیراز می‌شوند
سران کشورها سوار اتوبوس رهسپار فرودگاه می‌شوند ۲۴ مهر ماه ۱۳۵۰
شاهنشاه و سران دیگر کشورها در اتوبوس مردم در راه تخت‌جمشید تا شیراز غریو هلهله و جاوید شاه سر دادند

روز ۲۴ مهر ماه ۱۳۵۰ سران کشورها در کنار شاهنشاه ایران و شهبانو فرح پهلوی سوار اتوبوس‌هایی شدند که در کمپ تخت جمشید ایستاده بودند و از آنجا اتوبوس‌ها مملو شاهان و پرزیدنت‌ها راهی فرودگاه شیراز شدند. مردم در راه میان تخت جمشید تا فرودگاه ایستاده بودند و هلهله می‌کردند و غریو جاوید شاه به آسمان بلند بود. همه پادشاهان و رییس جمهورها و نمایندگان مستقیم سرانی که خود نتوانستند در این جشن‌ها باشند از دیدن مردم که برای شاهنشاهشان و میهمانش هورا می‌کشیدند، چنان دل‌هایشان از شور و هیجان مردم ایران از دیدن شاهنشاهشان و سرانی که برای بزرگداشت عظمت ایران و ایرانیان آمده بودند، فشرده می‌شد، که همه در خاطرات خود جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران را رویدادی بی همتا در گیتی خواندند. هر یک از سران کشورها نامه‌ای در ستایش فرهنگ و تاریخ ایران و سپاس از شاهنشاه ایران محمدرضا شاه پهلوی و ملت ایران نوشتند و این جشن‌ها را رویدادی تاریخی در آگاه ساختن جهانیان درباره سرچشمه فرهنگ و تمدن گیتی و شکوه و فر شاهنشاهان ایران خواندند.

همه ایرانیان، از اینکه بیش از هفتاد تن از سران کشورها به تخت جمشید میراث تاریخی که به همه انسان‌های روی زمین تعلق دارد، آمدند، سرافراز هستند. ایرانیان این دو روز جشن در تخت جمشید با سران کشورها و کارهای فرهنگی‌اشان درباره ایران و پیشبرد پژوهش‌های ایران شناسی را که در کشورشان برگزار کردند می ستایند. ایرانیان دو روزی که بزرگترین گردهم آیی سران کشورهای جهان شد و سران کشورها میهمان ملت ایران بودند را ارج می‌نهند. نوش جانشان!! و تندرستی و زندگی با افتخارشان باد که با بودنشان به شکوه جشن‌ها افزودند و به ایرانیان ارج نهادند و به ملت هایشان شناساندند که ایرانیان از کهن‌ترین و متمدن‌ترین شهرنشینان روی کره زمین هستند که قانون و حقوق بشر و احترام به یکدیگر و آزادی‌های فردی و اجتماعی و دینی از آنها برآمده است. امید است روزی راهی را که این بزرگان از تخت جمشید پشت سر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ایران تا چادرها پیمودند با سنگ‌های زیبای سخت ایرانی فرش شود و نام هر یک از این پادشاهان و پرزیدنت‌ها که گام به گام در جشن‌های دو هزار و پانصد سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران در کنار ملت ایران بودند بر روی لوحه‌ها نقش بندد و این جشن‌ها برای همیشه در یادواره تاریخ بشریت بماند.

این شب ایرانی و دیدار و گفتگوهای سران کشورها با یکدیگر، پیام بزرگ کشور کهن ایران در صلح و آرامش دنیا شد.

نیز نگاه کنید به