والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه رضا شاه پهلوی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران

درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

درگاه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
والاحضرتا زادروزتان فرخنده
زادروز والاحضرت فرحناز ۲۱ اسفند ماه ۱۳۴۱
BirthdayPrincessFarahnazPahlavi21Esfand1341.jpg
ShahbanouCrownPrinceFarahnaz.jpg
جشن پایان سال تحصیلی ۲۵۳۷ شاهنشاهی مدرسه رضا پهلوی نیاوران در پیشگاه شاهنشاه و شهبانو

والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی در روز ۲۱ اسفند ماه ۱۳۴۱ در تهران کاخ سعدآباد چشم به دنیا گشودند. نوزاد ۴ کیلو وزن دارد و شاهنشاه از شادمانی در پوست نمی‌گنجند و والاحضرت فرحناز را در آغوش می‌گیرند. هر سال در زادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز از سوی ملت ایران سیل تهنیت‌ها به پیشگاه اعلیحضرت شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو روان بود و می‌باشد.

والاحضرت فرحناز در مدرسه ویژه نیاوران دبستان و دبیرستان را پشت سر گذاشتند. در سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی به سبب آشوبی که اسلامیون و کمونیست‌ها در ایران بر پا کردند، ناچار به ترک میهن خود ایران شدند. در سال ۲۵۳۸ شاهنشاهی در دبیرستان استر واکر در سیمزبری ایالت کانتیکات نامنویسی کردند. در سال‌های ۲۵۳۹ و ۲۵۴۰ شاهنشاهی در مدرسه آمریکایی قاهره دیپلم خود را دریافت کردند.

والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی از نوجوانی از کنشگران نیکوکاری بودند و در آیین‌های گوناگون سازمان‌های خیریه شرکت می‌جستند و با این گرایش لیسانس خود را در رشته علوم اجتماعی از بنینگن کالج در ایالت ورمانت گرفتند. والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی در سال ۲۵۴۹ شاهنشاهی برابر با ۱۳۶۹ خورشیدی در رشته مددکاری اجتماعی روانشناسی کودک فوق لیسانس گرفتند.