قیام نقاب پایگاه شاهرخی ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

شاه رفت مرگ آمد

در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران
نجات قیام ایران بزرگ (نقاب) پایگاه شاهرخی ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹
تیمسار سپهبد مهدیون فرمانده پدافند نیروی هوایی شاهنشاهی
تیمسار سرتیپ آیت محققی فرمانده پایگاه سوم شکاری همدان
از راست:سروان افسر فنی نیروی هوایی بیژن ایران نژاد، سرلشکر خلبان آیت محققی، یوسف پوررضایی، سروان خلبان محمد ملک و سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری
ShahrokhiCoup18Tir1359d.jpg
ShahrokhiCoup18Tir1359b.jpg
ShahrokhiCoup18Tir1359f.jpg
تیمسار سرتیپ آیت محققی
سرهنگ داریوش جلالی
سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری
سرگرد کورس آذرتاش
سرهنگ محمد رضا نادری (هوابرد – چترباز)
ShahrokhiCoup18Tir1359f.jpg
سرهنگ خلیفه سلطانی
سرهنگ هادی ایزدی
سرهنگ علی فاریا
استوار یکم ایرج درخشنده
استوار یکم محمد بهرامی
سرگرد محمد حسین عزیزیان
سرگرد ایرج خلف بیگی


قیام نقاب پایگاه شاهرخی ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹

قیام نقاب پایگاه شاهرخی ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹

چهل سال از قیام دلاورانه پایگاه شاهرخی برای سرنگونی رژیم اسلامی و رهایی ایران از چنگال استعمار و استحمار در ایران می‌گذرد. قیام نقاب نام کودتایی بود که از پایگاه شاهرخی همدان باید آغاز می شد که کوتاه شده « نجات قیام ایران بزرگ » است. سرداران دلیر ایران زمین قرار بود در هفته دوم تا ۱۸ تیر ماه ایل‌های بختیاری، بویراحمدی، بلوچ و قشقایی با برنامه‌های از پیش ریخته شورش بر پا کنند و سپاه پاسداران را از تهران دور کنند، آنگاه در شب هجدهم تیر ماه نزدیک به ۳۰۰ تن از چتربازها به فرماندهی سرگرد آذرتاش در دسته‌های کوچک به پایگاه شاهرخی همدان نزدیک شوند. همزمان با این عملیات در پارک فرح تهران نزدیک به بیست خلبان نیروی هوایی به فرماندهی سرتیپ خلبان فرمانده آکروجت شاهنشاهی آیت محققی و ستوان رکنی گردآمده بودند و قرار بود به سی خلبان دیگر بپیوندند و پیرامون پایگاه شاهرخی جای گیرند و پس از به دست گرفتن کنترل پایگاه شاهرخی با جنگنده‌های اف ۴ و اف ۵ ، خانه خمینی، مدرسه فیضیه فم، ساختمان دادگاه انقلاب، دفتر نخست وزیر، ساختمان اطلاعات سپاه و دو پایگاه سپاه در تهران، چندین کمیته در تهران و باندهای فرودگاه‌های نیروی هوایی در تهران و چند شهر دیگر را بمباران کنند و با خاک یکسان نمایند . آنگاه تیپ ۲۳ نیروی مخصوص نقاط حساس پایتخت را زیر کنترل درمی‌آورد. پس از اشغال ساختمان مجلس شورای ملی و رادیو و تلویزیون جام جم دیگر دلاوران قیام شاهرخی بیانیه‌هایی پخش کنند و حکومت نظامی اعلام دارند و پیام‌هایی برای لشکر زرهی اهواز و یگان‌های نیروی دریایی برای گرفتن تاسیسات نفتی، برای پایگاه هوایی دزفول و هم چنین پیام‌هایی برای یگان‌هایی از ارتش برای زیر کنترل درآوردن اسپهان، مشهد و زاهدان و شیراز و کرمان بفرستند. جارنامه قیام دلاوران ایران که قرار بود روز پیروزی در ایران پخش شود چنین بود:

"هم قطاران عزیز ساعت موعود فرا رسید. ارتش وطن پرست ایران حکومت پوسیده آخوندها را برچید. کلیه واحدهای ارتش، ژاندارمری و شهربانی اعلام همبستگی نمودند. هر گونه مقاوت به شدت سرکوب خواهد شد. آماده اخذ دستورات باشید." روان همه جان باختگان میهن پرست ایران شاد

سازمان نظامیان وطن پرست ایران ( نوپا) سازمانی بود که از سوی سرهنگ دوم محمدباقر بنی عامری بازنشسته ژاندارمری با آغاز رژیم اسلامی در ایران بنیاد نهاده شد و مبارزه علیه رژیم اسلامی راه اندازی شد. سرهنگ بنی عامری از طراحان اصلی کودتای نقاب بود.

لو رفتن کودتا

کودتای قیام پایگاه شاهرخی در شب ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹ خورشیدی لو رفت. محمدعلی عمویی از سران حزب توده، سعید حجاریان که بازجویی‌ها را به گردن داشت و محمدری شهری حاکم شرع، هادی خسروشاهی نماینده خمینی در وزارت ارشاد گفتند که حزب توده این کودتا را لو داد.

۲۰ تیر ماه امیر سرلشکر بهمن باقری فرمانده پیشین نیروی هوایی دستگیر شد. سرهنگ باقری به زندان اوین برده شد. وی چندی پیش به سرپرستی شرکت هواپیمایی کشوری گمارده شده بود. کشتار افسران ارتش ۶۵ روز به شدت ادامه داشت و تا روز ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ بیش از ۱۱۵ تن از خلبانان، چتربازان، توپچیان و افراد نیروی ویژه ایران را به جرم شرکت در قیام نقاب تیرباران کردند.

روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۵۹ یازده روز پس از لو رفتن « قیام نقاب » با شیخ «ری شهری» حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارتش آغاز شد. در این روز سرتیپ خلبان آیت محققی، سرگرد خلبان فرخ زاد جهانگیری، سروان خلبان محمد ملک و سروان بیژن ایران نژاد افسر فنی نیروی هوایی تیرباران شدند. از شرم آورترین قتل‌ها در رخداد قیام نقاب تیرباران شهریار نور فرزند ۱۸ ساله امیر هوشنگ نور بود که به خارج از کشور گریخته بود. شهریار نور را زندانی کردند و به پدرش پیام فرستادند که به ایران بازگردد وگرنه پسرش را تبرباران خواهند کرد، یعنی کشتن پسر به جای پدر، ننگی که رژیم آخوندی در تاریخ بر جای گذاشت.

برخی از یگان‌هایی که در قیام نقاب پایگاه شاهرخی شرکت داشتند :

واحدهایی از نیروی زمینی: تیپ ۲۳ نیروهای مخصوص که از سوی سرلشکر خلبان منوچهر خسروداد بنیاد نهاده شد - تیپ ۵۵ هوابرد - توپخانه - لشکر ۹۲ زرهی تانک اهواز

واحدهایی از نیروی هوایی : پایگاه شاهرخی همدان - پایگاه مهرآباد تهران

واحدهایی از شهربانی کل کشور - شهربانی تهران بزرگ

نظامیان جانباخته عملیات نقاب ۱۸ تیر ۱۳۵۹

تا روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه روزی که به دستور صدام حسین ارتش عراق فرودگاه‌های ایران را بمباران کرد، یعنی ۶۵ روز، کشتار دلاوران ارتش شاهنشاهی ادامه یافت. رژیم اسلامی ۱۱۵ خلبان، چترباز، توپچی، و جان بر کفان نیروهای ویژه را اعدام کردند.

ژنرال‌های جانباخته

 1. تیمسار سپهبد خلبان سعید مهدیون - فرمانده کل عملیات نقاب فرمانده عملیات نیروی زمینی - فرمانده پایگاه یکم شکاری مهرآباد و هموند تیم آکروجت تاج طلایی
 2. تیمسار سپهبد بهرامی - فرمانده لشکر ۹۲ زرهی اهواز
 3. تیمسار سپهبد علی مرادی - جانشین فرمانده لشکر ۹۲ زرهی اهواز
 4. تیمسار سپهبد خلبان آیت محققی - فرمانده عملیات نیروی هوایی عملیات نقاب

سرهنگان جانباخته نیروی هوایی

 1. سرهنگ خلبان داریوش جلالی

افسران جانباخته نیروی هوایی

 1. سرگرد خلبان ایرج سلطانی جی
 2. سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری
 3. سروان خلبان امید علی بویری
 4. سروان خلبان بیژن ایران نژاد
 5. سروان خلبان علی اصغر سلیمانی
 6. سروان خلبان علی شفیق
 7. سروان خلبان کریم افروز
 8. سروان خلبان محمد بهروز فرد
 9. سروان خلبان محمد ملک
 10. سروان فنی ناصر زندی
 11. ستوان یکم خلبان محمد مهدی عظیمی فرد
 12. ستوان یکم خلبان نجات یحیی
 13. ستوان یکم خلبان محمد علی ثغفی
 14. ستوان یکم خلبان جلال عسکری
 15. ستوان دوم خلبان جعفر راستگو
 16. ستوان دوم خلبان ناصر رکنی
 17. ستوان دوم خلبان حسین شکری

همافران جانباخته نیروی هوایی

 1. همافر یوسف پور رضایی
 2. همافر جعفر مظاهری کاشانی

درجه داران جانباخته نیروی هوایی

 1. گروهبان شمس‌علی کریمیان

سرهنگان جانباخته نیروی زمینی

 1. سرهنگ احمد آزموده
 2. سرهنگ حسین مصطفوی قزوینی
 3. سرهنگ رحمت الله خلیفه بیگی
 4. سرهنگ سعید امیری
 5. سرهنگ علی فاریا
 6. سرهنگ غلام محسن بیگدلو
 7. سرهنگ منوچهر صادقی
 8. سرهنگ محمد رضا نادری (هوابرد – چترباز)
 9. سرهنگ نادر وحدتی پور
 10. سرهنگ هادی ایزدی
 11. سرهنگ دوم خسرو زرینه
 12. سرهنگ دوم خلیفه سلطانی

افسران جانباخته نیروی زمینی

 1. سرگرد اسماعیل نوری مقدم
 2. سرگرد ایرج خلف بیگی
 3. سرگرد بهمن پرتوی
 4. سرگرد سیروس ستوده
 5. سرگرد حسن گوهری
 6. سرگرد کاووس علیزاده
 7. سرگرد محمد حسین عزیزیان
 8. سرگرد محمد هاشم صبوحی مقدم
 9. سرگرد کورس آذرتاش
 10. سرگرد محسن جلالی قاجار (هوابرد – چترباز)
 11. سروان اسماعیل اصغری
 12. سروان سیروس دهقان
 13. سروان علی حیدر آریانا
 14. سروان غلام رضا ثابتی آزاد
 15. سروان فضل الله رئیسی
 16. سروان محمد براتی
 17. سروان نورالله نجف نژاد
 18. سروان هرمز زمان پور
 19. ستوان یکم ابراهیم استاد محمد نظری
 20. ستوان یکم محمد تاجداری
 21. ستوان دوم محمدرضا جوادی
 22. ستوان دوم ایوب حبیبی
 23. ستوانیار یکم شکرالله احمدی
 24. ستوانیار یکم منوچهر رهبر نژاد
 25. ستوانیار یکم حسین‌ها لکی
 26. ستوانیار سوم سیاوش پور فهمیده
 27. ستوانیار سوم اصغر الماسی
 28. ستوانیار سوم رسول یحیی پسند کبوجانی
 29. ستوانیار سوم محمدرضا قربان نجف آبادی
 30. ستوانیار سوم محرم علی زاهدی
 31. ستوانیار سوم فریدون جواهرنیا
 32. ستوانیار سوم فیروز آذریان

درجه داران جانباخته نیروی زمینی

 1. استوار یکم عنایت الله آزاد یگانه
 2. استوار یکم حبیب الله احمدی
 3. استوار یکم محمد بهرامی
 4. استوار یکم جمشید بخیار
 5. استوار یکم علی پور کرباسی
 6. استوار یکم ابراهیم جوادزاده
 7. استوار یکم محمد تقی خاتون آبادی
 8. استوار یکم ایرج درخشنده
 9. استوار یکم خداداد رحمتی
 10. استوار یکم جمشید رنجبر
 11. استوار یکم ناصر ساجدی
 12. استوار یکم یکم سلامت
 13. استوار یکم محمد عابدینی مقدم
 14. استوار یکم خلیل عطری
 15. استوار یکم علی اکبر عیوض زاده
 16. استوار یکم اسدالله علی پور کرباس دهی
 17. استوار یکم محمد علی فرزام
 18. استوار یکم محمد حسین فرنژاد
 19. استوار یکم جهانگیر فاتح پیروز
 20. استوار یکم جهانبخش فاتح جو
 21. استوار یکم منوچهر فتاحی نوده‌ای
 22. استوار یکم منصور ساجدی
 23. استوار یکم علی کمپانی
 24. استوار یکم لطف علی لطف الهی
 25. استوار یکم ایرج مرودشتی
 26. استوار یکم محمد علی مهرابی
 27. استوار یکم رسول یحیی پسند
 28. استوار یکم حسن کاظمی (هوابرد – چترباز)
 29. استوار یکم حسن کریم پورتاری (هوابرد – چترباز)
 30. استوار یکم قاسم نقیب زاده (هوابرد – چترباز)
 31. استوار یکم غلام حسین همدانی (هوابرد – چترباز)
 32. استوار یکم مجتبی مرادی (هوابرد – چترباز)
 33. استوار یکم محسن عسکریان (هوابرد – چترباز)
 34. استوار یکم غلامحسین قایق ور
 35. گروهبان یکم سیاویش نوروزی
 36. گروهبان یکم محمد آبادچی
 37. گروهبان یکم علی سعادتی (هوابرد – چترباز)
 38. گروهبان احمد محمدی
 39. گروهبان محمد عابدینی مقدم
 40. گروهبان محمد باقر افتخاری
 41. گروهبان محمد رسول ابریشمی
 42. گروهبان مصطفی حجازی
 43. گروهبان خلیل خباز هاشمی
 44. گروهبان غلام حسین خرقانی خوب
 45. گروهبان مرتضی فرح پور
 46. گروهبان جهانبخش فاتح جو
 47. گروهبان منصور کثیر لو
 48. گروهبان محمود کیانی فر
 49. گروهبان علی مروارید
 50. گروهبان محمد تیغ تیز
 51. گروهبان محمد جواد میر مالکی خسرو محمدی کوبایی

سرهنگان جانباخته شهربانی کل کشور

 1. سرهنگ سعید امیری
 2. سرهنگ غلام علی وارسته پور