نیروی پایداری کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کاخ جوانان درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

درگاه انقلاب مشروطه

نیروی پایداری کشور - به فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سال ۲۵۱۶ شاهنشاهی برابر با ۱۳۳۶ کوچی خورشیدی سازمان نیروی مقاومت ملی بنیاد شد و زیر سرپرستی ستاد بزرگ ارتشتاران در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها کشور به آموزش داوخواهان (داوطلب) پرداخت. شاهنشاه آریامهر هنگام بنیاد نیروی پایداری کشور فرمودند:

... ما با تمام ممالک دنیا دوست هستیم و هم چنین معاهداتی داریم که بر اساس آن دوستان ما متعهد هستند که در موقع خطر به کمک ما بیایند، ولی سیاست مستقل ملی این است که این دوستی‌ها را مغتنم بشماریم ولی نمی‌توانیم سرنوشت خود را بر اساس این دوستی‌ها معین بکنیم و یا صرفا بدان بسپاریم، بلکه سرنوشت ما در درجه اول بستگی به خود ما دارد و آنهم وابسته به آمادگی ملی ماست، نه تنها قوای مسلح مملکت، بلکه آمادگی فرد فرد این مملکت برای دفاع از این مرز و بوم و خانه خود ضروریست....

آرمان نیروی پایداری

آرمان نیروی پایداری کشور بدین قرارند:

۱- آشنایی و ترغیب فکری و عاطفی مردم به شرکت در نیروی پایداری و آگاهی آنان به فریضه‌ای که در پرتو استقلال کشور در این زمینه به عهده دارند به وسیله نیروی پایداری حزب رستاخیز ملت ایران - وزارت تعاون و امور روستاها - وزارت کار - وزارت آموزش و پرورش - وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت اطلاعات و جهانگردی
۲- آماده نمودن دربرگیرنده آموزش - هموندی - سازمان دادن و تجهیز افراد برگزیده داوخواه (داوطلب) نیروی پایداری
۳- آماده نمودن افراد برگزیده کارخانه‌ها و تاسیسات طبقه بندی شده دولتی و ملی برای پدافند از تاسیسات آن کارخانه‌ها چه دولتی و چه ملی

نیروی پایداری از دو راه نقش خود را آشکار می‌سازد:

الف - برای جلوگیری از هرگونه غافلگیریی نیروی پایداری از یورش برق آسای یک تجاوز و نفوذ استراتژیکی جلوگیری می‌کند

ب- به هنگام نیاز، یک عملیات جنگی را به یک جنگ دراز مدت ملی دگرگون می‌کند. برای فرسایش و رویارویی با برتری‌های تکنیکی یکان‌های نیروی پایداری می‌توانند این نقش را با عملیات گوناگون انجام دهند. در گام‌های نخستین جنگ، یکان‌های ارتش، نیروی اصلی پدافندی را تشکیل می‌دهند ولی برای اجرای بسیاری از عملیات، نیروهای پایداری به کار می‌روند:

- مبارزه علیه یکان‌های پراکنده دشمن.
- بریدن خط‌های مواصلاتی و ارتباطی دشمن
- کنترل منطقه‌های میان خط جبهه که یکان‌های ارتش وجود ندارند.
- نگهداری و حفاظت پشت جبهه و به کار بستن کارهای دفاع غیرنظامی در مقیاس گسترده به ویژه تخلیه و نگاهبانی از مردم و اموال آنان
- ایجاد موانع به مقیاس گسترده
- مبارزه علیه گشتی‌ها و ستون پنجم دشمن به ویژه کوشش‌هایی که از سوی دشمن برای برهم زدن یگانگی مردم به کار می‌گیرد.
- مبارزه علیه یورش‌های هوابرد دشمن


تاریخچه نیروی پایداری

در سال ۲۵۲۲ شاهنشاهی [۱۳۴۲ تازی خورشیدی] سازمان نیروی مقاومت ملی به نیروی دفاع ملی دگرگون شد و با تمام دبیرخانه‌های نیروی دفاع ملی در شماری از استان‌ها و شهرستان‌های کشور به داوخواهان آموزش داده می‌شد.

در سال ۲۵۲۵ شاهنشاهی [۱۳۴۵ تازی خورشیدی] نام نیروی پایداری برای این سازمان برگزیده شد و با بازنگری در سازمان و هدف آن، شعبه‌های آن با نام نیروهای پایداری در استان‌ها و شماری از شهرستان‌ها به آماده نمودن و آموزش افراد برای پدافند (دفاع) از خانه و کاشانه و سرزمین کشور شاهنشاهی پرداخت.

در سال ۲۵۲۷ شاهنشاهی قانون تشکیل نیروی پایداری با ۱۴ ماده و ۱۷ تبصره از در روز ۸ دی ماه از مجلس شورای ملی و در روز ۳۰ دی ماه از مجلس سنا گذشت. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ماه ۲۵۲۷ [ ۱۳۴۷] به توشیح اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر رسید.

از سال ۲۵۳۱ نیروی پایداری به ژاندارمری کشور جا به جا شد و بر پایه ماده نخست آن: از تاریخ تصویب این قانون نیروی پایداری با کلیه پرسنل و اعتبارات از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور منتقل می‌شود. کلیه اموال منقول و غیرمنقول و ابنیه و اراضی که از طرف مردم به نیروی پایداری اهداء شده است و یا از طرف دولت به نیروی مذکور واگذار گردیده‌است کماکان در اختیار نیروی پایداری باقی خواهد ماند.

از زمان تصویب این قانون در سازمان و برنامه‌های آموزشی آن به تناسب نیازمندی‌ها افزایش یافت و در سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی [۱۳۵۶ ] در ۱۵ استان بر پایه منطقه‌های ژاندارمری کشور شاهنشاهی و ۶۲ شهرستان نیروهای پایداری استقرار یافتند. برابر برنامه زمان بندی تا چند سال دیگر شمار نیروهای پایداری به ۱۳۷ خواهد رسید و در برنامه زمان بندی گام دوم در همه شهرستان‌های سراسر کشور نیروی پایداری استوار می‌شود. بدین سان سال به سال شمار ایرانیان آموزش یافته فزونی می‌یابد چنانچه در سنجش آموزش یافتگان سال ۲۵۲۵ با ۲۵۳۵ شاهنشاهی ده برابر افزایش دیده می‌شود.

از سال ۲۵۳۰ شاهنشاهی [۱۳۵۰ ] افزون بر وظایف و ماموریت‌های نیروی پایداری، آموزش پرسنل تاسیسات و سازمان‌های دولتی و ملی طبقه بندی شده (پروژه سپنتا ) و هم چنین آموزش و استخدام افراد گارد انتظامی مورد نیاز سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و آموزش افراد دلاور (چریک) نیز به این نیرو واگذار گردید.

نیروی پایداری و جنگ‌های ملی

شرکت مستقیم تمام افراد ملت در مقاومت‌های مسلحانه و یا هر گونه مبارزه دیگر برای پدافند از سرزمین هر کشور، علیه هر گونه فشار و تجاوز و خرابکاری، نیروی پایداری آن کشور را تشکیل می‌دهد و پایه اجتماعی و سیاسی جنگ‌های میهنی مردم، یک پارچگی و یگانگی ملت است که به تلاش‌های پدافندی و توانایی ملی بسیار والا می‌انجامد، زیرا جنگ‌های میهنی در حقیقت جنگی است که همه افراد یک ملت از پیر و جوان و خرد و کلان علیه دشمن متجاوز به پا می‌خیزند و به پیکار برای بیرون راندن بیگانه می‌پردازند. هر چند که با گذشت زمان به شمار سلاح‌های ویران کننده افزوده می‌شود و هر جند که در این زمان ابر قدرت‌ها، یکه تاز میدان شده‌اند، و کشورهای نیرومند و ضعیف هم مرز گشته‌اند، و به ناچار ملت‌ها برای نگاهبانی خود پیمان‌هایی را دستینه کرده‌اند، ولی تاریخ، آنچه به ویژه در قرن اخیر نشان داده است، این است که پیوستن به پیمان‌ها و افزایش نیروی ارتش، ورزیدگی آن و فراهم ساختن اسلحه‌های گوناگون و ابزار جنگی پیشرفته تنها راه نگاهبانی از کشور نمی‌باشد و هر چند آن کشور ارتش خود را نیرومند سازد، باز در برابر دست درازی کشوری قدرتمندتر شکست خواهد خورد، ولی رویدادهای تاریخ ثابت نموده است، زمانی که ملتی اراده کند که از آزادی و استقلال خود پدافند نماید، هر اندازه که ارتش تجاوز کننده نیرومند باشد اگر همه ملت یکپارچه شوند خواهند توانست هر نیرویی را در هم بکوبند.


قوانین