رادیو مشروطه - سدای ملت ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
رادیو مشروطه - سدای ملت ایران

قانون اساسی مشروطه

اینجا رادیو مشروطه سدای ملت ایران است

روز چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ نخستین فرستنده رادیویی ایران به دست والاحضرت همایون محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران گشایش یافت. نیروی این فرستنده یک دستگاه موج کوتاه ۲۰ کیلو واتی و یک دستگاه موج متوسط دو کیلو واتی بود که در شبانه روز پنج ساعت برنامه پخش می‌کرد و تنها مردم تهران و برخی شهرستان‌های نزدیک پایتخت می‌توانستند از برنامه‌های رادیو بهره‌مند شوند. از آن زمان تکنولوژی بسیار دگرگون شده است، امروزه رادیو بیشتر با بهره‌گیری از اینترنت پخش می‌شود.

وبگاه مشروطه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این پایگاه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد.

از روز ۱ دی ماه ۲۵۷۸ شاهنشاهی (برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ ) پس از درازترین شب سال، یلدا، بخش نوینی از وبگاه مشروطه، رادیو مشروطه - سدای ملت ایران را می‌گشاییم. رادیو مشروطه بیست و چهار ساعت در شبانه روز و هفت روز در هفته برنامه دارد. به وقت ایران، بامدادان موسیقی پخش می‌شود، موسیقی که ما ایرانیان از رادیو ایران در زمانی که حکومت ایران مشروطه پارلمانی شاهنشاهی بود، می‌شنیدیم، موسیقی که هر ایرانی قلبش با شنیدن آن به تپش در می‌آید و خاطرات شیرین فراموش نشدنی دوره‌های شکوفایی سرزمین آریایی ایران و رفاه و امنیت و سرافرازی ملت ایران را به یاد می‌آورد.

به فریادهای از جان برآمده مردم ایران، با رادیو مشروطه، سدایی بین المللی می‌دهیم تا همه جهانیان که گوش‌های خود را بسته‌اند، این فریادها را بشنوند و فراموش نکنند که بر پایه اصل بیست و ششم قانون اساسی مشروطه، « قدرت در دست مردم است ».

از ساعت بیست به وقت تهران، برنامه‌های ارزنده و شنیدنی جناب سرهنگ آریا باقری، جناب کیا کیامهر، دکتر سعید احمدی، دکتر روزبه آذربرزین، بانو فرزانه خردمند، جناب سرگرد مسعود سپند، جناب سیاوش آذری، بانو ایران کی‌منش، بانو پریسا، و دیگر میهن پرستان پخش می‌شود. روزهای آدینه نیمروز، ساعت دوازده، سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر، علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و اعلیحضرت رضا پهلوی از رادیو مشروطه شنیده می‌شود.

همه هم میهنان را فرا می‌خوانیم برای آزادی ایران به رادیو مشروطه گوش فرا دهند.


برنامه‌گزاران رادیو مشروطه
جناب سرهنگ آریا باقری دکتر سعید احمدی تیمسار سرتیپ ابوالفتح اقصی بانو ایران کی‌منش جناب سیاوش آذری بانو فرزانه خردمند
برنامه گنجینه خرد
برنامه پژواک
استاد کیا کیامهر برنامه راه بابک
سدای یک سرباز
اخبار روز با جناب مرتضی لطفی
ایران در راستای تاریخ
بانو پریسا
SiavashAzari.jpg
جناب سرگرد سپند
بانو فرزانه خردمند برنامه بیداری ایرانیان
جناب هومر آبرامیان


ساعت به افق تهران ساعت به وقت اروپا کیوان شید (شنبه) مهر شید (یکشنبه) مه شید (دوشنبه) بهرام شید (سه‌شنبه) تیر شید (چهارشنبه) اورمزد شید (پنجشنبه) ناهید شید (آدینه)
۶:۳۰ ۴:۰۰ سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران
۶:۴۵-۷:۳۰ ۴:۱۵-۵:۱۵ دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی
۰۷:۳۰-۰۸:۰۰ ۰۵:۳۰-۰۶:۰۰ تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا
۰۸:۳۰-۰۸:۴۰ ۶:۰۰-۶:۱۵ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۶:۱۵-۸:۱۵ جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰ ۰۸:۳۰-۰۸:۴۵ بانو ایران کی‌منش بانو ایران کی‌منش بانو ایران کی‌منش بانو ایران کی‌منش بانو ایران کی‌منش بانو ایران کی‌منش بانو ایران کی‌منش
۱۱:۳۰-۱۲:۳۰ ۹:۰۰-۱۰:۰۰ بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان
۱۲:۳۰-۱۲:۴۰ ۱۰:۰۰-۱۰:۱۰ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۱۲:۴۵-۱۴:۴۵ ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵ جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری
۱۵:۰۰-۱۵:۱۵ ۱۲:۳۰-۱۲:۴۵ تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا تاریخ ایران برای کودکان و بزرگسالان با پریسا
۱۵:۳۰۰-۱۶:۰۰ ۱۳:۰۰-۱۳:۳۰ سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
۱۶:۰۰-۱۶:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۴:۰۰ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ
۱۵:۴۵-۱۸:۴۵ ۱۴:۱۵-۱۵:۱۵ استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران
۱۹:۳۰-۱۹:۴۰ ۱۶:۰۰-۱۶:۱۵ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۱۹:۴۵-۲۰:۴۵ ۱۶:۱۵-۱۸:۱۵ جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی
۱۹:۰۰-۱۹:۱۵ ۱۸:۳۰-۱۹:۳۰ دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی
۲۲:۳۰-۲۳:۳۰ ۲۰:۰۰-۲۱:۰۰ استاد کیا کیامهر استاد کیا کیامهر استاد کیا کیامهر استاد کیا کیامهر استاد کیا کیامهر استاد کیا کیامهر استاد کیا کیامهر
۲۳:۳۰-۰۰-۳۰ ۲۱:۰۰-۲۲:۰۰ بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان بانو فرزانه خردمند با استاد کاووس پیروزی پهلوان
۰۰:۳۰-۰۱:۰۰ ۲۲:۰۰-۲۲:۳۰ بانو ایران کی‌منش بانو ایران کی‌منش بانو ایران کی‌منش بانو ایران کی‌منش بانو ایران کی‌منش بانو ایران کی‌منش بانو ایران کی‌منش
۲۲:۳۰-۲۲:۴۵ شاهنامه با استاد هومر آبرامیان شاهنامه با استاد هومر آبرامیان شاهنامه با استاد هومر آبرامیان شاهنامه با استاد هومر آبرامیان شاهنامه با استاد هومر آبرامیان شاهنامه با استاد هومر آبرامیان شاهنامه با استاد هومر آبرامیان
۰۱:۳۰-۰۱:۴۰ ۲۳:۰۰-۲۳:۱۰ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۰۲:۰۰-۰۴:۰۰ ۲۳:۳۰-۰۱:۳۰ جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری
۰۵:۰۰-۰۶:۰۰ ۱:۳۰-۲:۰۰ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ
۰۵:۰۰-۰۵:۳۰ ۲:۳۰-۳:۳۰ استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران
۳:۴۵-۴:۰۰ شاهنامه با استاد هومر آبرامیان شاهنامه با استاد هومر آبرامیان شاهنامه با استاد هومر آبرامیان شاهنامه با استاد هومر آبرامیان شاهنامه با استاد هومر آبرامیان شاهنامه با استاد هومر آبرامیان شاهنامه با استاد هومر آبرامیان

Internet Radio