رادیو مشروطه - سدای ملت ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رادیو مشروطه - سدای ملت ایران

قانون اساسی مشروطه

اینجا رادیو مشروطه سدای ملت ایران است

روز چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ نخستین فرستنده رادیویی ایران به دست والاحضرت همایون محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران گشایش یافت. نیروی این فرستنده یک دستگاه موج کوتاه ۲۰ کیلو واتی و یک دستگاه موج متوسط دو کیلو واتی بود که در شبانه روز پنج ساعت برنامه پخش می‌کرد و تنها مردم تهران و برخی شهرستان‌های نزدیک پایتخت می‌توانستند از برنامه‌های رادیو بهره‌مند شوند. از آن زمان تکنولوژی بسیار دگرگون شده است، امروزه رادیو بیشتر با بهره‌گیری از اینترنت پخش می‌شود.

وبگاه مشروطه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این پایگاه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد.

از روز ۱ دی ماه ۲۵۷۸ شاهنشاهی (برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ ) پس از درازترین شب سال، یلدا، بخش نوینی از وبگاه مشروطه، رادیو مشروطه - سدای ملت ایران را می‌گشاییم. رادیو مشروطه بیست و چهار ساعت در شبانه روز و هفت روز در هفته برنامه دارد. به وقت ایران، بامدادان موسیقی پخش می‌شود، موسیقی که ما ایرانیان از رادیو ایران در زمانی که حکومت ایران مشروطه پارلمانی شاهنشاهی بود، می‌شنیدیم، موسیقی که هر ایرانی قلبش با شنیدن آن به تپش در می‌آید و خاطرات شیرین فراموش نشدنی دوره‌های شکوفایی سرزمین آریایی ایران و رفاه و امنیت و سرافرازی ملت ایران را به یاد می‌آورد.

به فریادهای از جان برآمده مردم ایران، با رادیو مشروطه، سدایی بین المللی می‌دهیم تا همه جهانیان که گوش‌های خود را بسته‌اند، این فریادها را بشنوند و فراموش نکنند که بر پایه اصل بیست و ششم قانون اساسی مشروطه، « قدرت در دست مردم است ».

از ساعت بیست به وقت تهران، برنامه‌های ارزنده و شنیدنی جناب سرهنگ آریا باقری، جناب کیا کیامهر، دکتر سعید احمدی، دکتر روزبه آذربرزین، بانو فرزانه خردمند، جناب سرگرد مسعود سپند، جناب سیاوش آذری، بانو ایران کی‌منش، بانو پریسا، و دیگر میهن پرستان پخش می‌شود. روزهای آدینه نیمروز، ساعت دوازده، سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر، علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و اعلیحضرت رضا پهلوی از رادیو مشروطه شنیده می‌شود.

همه هم میهنان را فرا می‌خوانیم برای آزادی ایران به رادیو مشروطه گوش فرا دهند.


برنامه‌گزاران رادیو مشروطه
استاد رضا فاضلی دکتر عبدالحمید شیبانی جناب مرتضی لطفی استاد کاووس پیروزی پهلوان استاد مهرداد شیروانی بانو فرزانه خردمند
اسلام‌شناسی
جناب سیاوش آذری
آشنایی با حافظ و ادبیات ایران
استاد کیا کیامهر برنامه راه بابک
اخبار روز
تاریخ ایران برای کودکان با پریسا
کارنامه خدمات پادشاهان پهلوی
جناب رضا احمدی
گردشی در دنیای موسیقی و هنر
استاد هومر آبرامیان
بانو فرزانه خردمند برنامه بیداری ایرانیان


ساعت به افق تهران ساعت به وقت اروپا کیوان شید (شنبه) مهر شید (یکشنبه) مه شید (دوشنبه) بهرام شید (سه‌شنبه) تیر شید (چهارشنبه) اورمزد شید (پنجشنبه) ناهید شید (آدینه)
۶:۳۰ ۴:۰۰ سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران
۶:۴۵-۷:۳۰ ۴:۱۵-۵:۱۵ استاد مهرداد شیروانی - گردشی در دنیای موسیقی و هنر استاد مهرداد شیروانی - گردشی در دنیای موسیقی و هنر استاد مهرداد شیروانی - گردشی در دنیای موسیقی و هنر استاد مهرداد شیروانی - گردشی در دنیای موسیقی و هنر استاد مهرداد شیروانی - گردشی در دنیای موسیقی و هنر استاد مهرداد شیروانی - گردشی در دنیای موسیقی و هنر استاد مهرداد شیروانی - گردشی در دنیای موسیقی و هنر
۰۷:۳۰-۰۸:۰۰ ۰۵:۱۵-۰۶:۰۰ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ
۰۸:۳۰-۰۸:۴۰ ۶:۰۰-۶:۱۵ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۶:۳۰-۷:۰۰ دکلمه چامه‌های بزرگان ادب ایران دکلمه چامه‌های بزرگان ادب ایران دکلمه چامه‌های بزرگان ادب ایران دکلمه چامه‌های بزرگان ادب ایران دکلمه چامه‌های بزرگان ادب ایران دکلمه چامه‌های بزرگان ادب ایران دکلمه چامه‌های بزرگان ادب ایران
۷:۰۰-۸:۰۰ سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران
۶:۱۵-۸:۱۵ دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران
۱۰:۳۰-۱۱:۳۰ ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰ برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان
۱۱:۳۰-۱۲:۳۰ ۹:۰۰-۱۰:۰۰ استاد رضا فاضلی استاد رضا فاضلی استاد رضا فاضلی استاد رضا فاضلی استاد رضا فاضلی استاد رضا فاضلی استاد رضا فاضلی
۱۲:۳۰-۱۲:۴۰ ۱۰:۰۰-۱۰:۱۰ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۱۲:۴۵-۱۴:۴۵ ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵ جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی جناب آقای رضا احمدی
۱۵:۰۰-۱۵:۱۵ ۱۲:۳۰-۱۲:۴۵ استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران
۱۵:۳۰۰-۱۶:۰۰ ۱۳:۰۰-۱۳:۳۰ سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
۱۶:۰۰-۱۶:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۴:۰۰ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ
۱۵:۴۵-۱۸:۴۵ ۱۴:۰۰-۱۴:۱۵ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۱۴:۵۵ - ۱۴:۱۵ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ ناسیونالیسم ایرانی با بانو آتوسا صباغ
۱۵:۰۰-۱۶:۰۰ سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران سالن رم - مهرداد شیروانی و محمد گورکی در بررسی رویدادهای سیاسی ایران
۱۹:۴۵-۲۰:۴۵ ۱۶:۰۰-۱۷:۰۰ بانو فرزانه خردمند - بیداری ایرانیان بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند
۱۹:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰ برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان
۱۸:۰۰-۱۸:۱۵ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۱۸:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۸:۱۵-۱۹:۰۰ دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران
۲۱:۳۰-۲۲:۳۰ ۱۹:۰۰-۲۰:۰۰ برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان برنامه‌هایی از استاد کاووس پیروزی پهلوان
۲۲:۳۰-۲۳:۳۰ ۲۰:۰۰-۲۱:۰۰ استاد کیا کیامهر استاد کیا کیامهر استاد کیا کیامهر استاد کیا کیامهر استاد کیا کیامهر استاد کیا کیامهر استاد کیا کیامهر
۲۳:۳۰-۰۰-۳۰ ۲۱:۰۰-۲۲:۰۰ بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند
۰۰:۳۰-۰۱:۳۰ ۲۲:۰۰-۲۳:۰۰ استاد رضا فاضلی استاد رضا فاضلی استاد رضا فاضلی استاد رضا فاضلی استاد رضا فاضلی استاد رضا فاضلی استاد رضا فاضلی
۰۱:۳۰-۰۱:۴۰ ۲۳:۰۰-۲۳:۱۰ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۰۲:۰۰-۰۴:۰۰ ۲۳:۳۰-۰۱:۳۰ جناب رضا احمدی جناب رضا احمدی جناب رضا احمدی جناب رضا احمدی جناب رضا احمدی جناب رضا احمدی جناب رضا احمدی
۰۵:۰۰-۰۶:۰۰ ۱:۳۰-۲:۰۰ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ
۰۵:۰۰-۰۵:۳۰ ۲:۳۰-۳:۳۰ استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران استاد هومر آبرامیان - تاریخ و فرهنگ ایران
۳:۰۰-۴:۰۰ دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران دکتر عبدالحمید شیبانی - آشنایی با حافظ و ادبیات ایران

Internet Radio|-