دیدار پرزیدنت اوگاندا ایدی امین از ایران ۱۹-۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
درگاه شهبانو فرح پهلوی دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی


HoveydaPM IdiAminDadaOumeeTehran18Ordibehesht1353.jpg
ShahanshahAryamehr IdiAminDadaTehran18Ordibehesht1353.jpg

دیدار پرزیدنت اوگاندا ایدی امین از ایران ۱۹-۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۳

پرزیدنت ایدی امین پرزیدنت کشور آفریقایی اوگاندا در راه بازشگت از بغداد به کشورش وارد تهران شد. امیرعباس هویدا نخست وزیر، قایم مقام رییس تشریفات کل شاهنشاهی، سفیر عربستان و معاون اداری وزارت خارجه به پیشباز پرزیدنت اوگاندا آمدند. در سفر پرزیدنت بانو مادینا همسر پرزیدنت اوگاندا و دو دخترش ماریام و آریسا همراه او هستند. یک هیات از مقامات اوگاندایی، از جمله وزیر تعاون و بازاریابی آن کشور نیز وی را همراهی می کنند. پرزیدنت ایدی امین از چند کشور خاورمیانه دیدن کرده است و از بغداد وارد تهران شد.

در مهرآباد پس از انجام آیین معارفه، احترامات نظامی انجام یافت. آنگاه ایدی امین به همراه نخست وزیر رهسپار کاخ نخست وزیری شدند. پرزیدنت ایدی امین ناهار را میهمان نخست وزیر بود.

شامگاه میهمانی شام به افتخار پرزیدنت ایدی امین و همسرشان خانم مادینا در کاخ نیاوران از سوی شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو برگزار شد.

پرزیدنت ایدی امین روز ۱۹ اردیبهشت ماه پس از ۲۴ ساعت تهران را به سوی اوگاندا ترک کرد. امیرعباس هویدا نخست وزیر در فرودگاه مهرآباد میهمانان ایران را پسوار نمود.