جعفر شریف امامی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و مردم بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی

زندگی‌نامه‌ها

ترور حسنعلی منصور نخست‌وزیر ایران
شریف امامی در پیشگاه شاهنشاه آریامهر
شریف امامی نخست وزیر و کابینه‌اش به پیشگاه شاهنشاه آریامهر بارمی‌یابند
شریف امامی و کابینه در مجلس شورای ملی

مهندس جعفر شریف امامی فرزند محمدحسین نظام الاسلام در سال ۱۲۸۹ خورشیدی در تهران زاده شد و در خرداد ماه ۱۳۷۸ در نیویورک جان سپرد. پدرش از روحانیان به نام شهر تهران بود، وی فرزند میرزا عبدالکریم و میرزا عبدالکریم فرزند میرزا زین العابدین و او فرزند میرزا ابوطالب اصفهانی بود. میرزا ابوطالب اصفهانی از روحانیون آغاز دوره چیرگی ایل قاجار بر ایران می‌باشد. شریف امامی از سوی مادر هم با روحانیون پیوند دارد. مادر جعفر شریف امامی فرزند دختر میرزا ابوالقاسم حسینی از روحانیون بانفوذ و از نزدیکان حاج محمد مهدی کلباسی روحانی بزرگ اصفهان بوده است. به حاج محمد حسین در سال ۱۳۰۵ قمری از سوی ناصرالدین شاه قاجار فرنام " معتمدالشریعه " و در سال ۱۳۱۵ قمری از سوی مظفرالدین شاه فرنام " نظام الاسلام " داده شد. وی در خرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی در سن ۸۲ سالگی درگذشت و در کنار حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد. مادر شریف امامی، نبیره حاج ملاهادی مدرس تهرانی نویسنده کتاب‌هایی چون " شرح کبیره " می‌باشد.

شریف امامی، دبستان را در دبستان شریف به پایان رساند و سپس در دبیرستان آلمانی‌ها در بخش فنی دیپلم خود را گرفت. رضا شاه بزرگ برآن شدند که دانشجویانی را از سوی وزارت راه برای یادگرفتن فنون راه آهن به آلمان بفرستند. آموزش و تحصیلات مهندسین و کارگران راه آهن ایران در کشور آلمان در مدرسه رایشس بان سنترال شوله انجام شد.[۱] سی تن دانشجو که در میان آنان شریف امامی نیز بود به کشور آلمان فرستاده شدند. [۲]

شریف امامی در سال ۱۳۳۵ خورشیدی با دختر معظم السلطان پیوند زناشویی بست و دارای دو دختر به نام‌های شیرین و سیمین و یک پسر به نام علی شد. شریف امامی در سال ۱۳۰۹ خورشیدی وارد خدمت دولتی شد:

 1. معاون فنی بنگاه راه آهن دولتی ایران
 2. معاون وزارت راه و سرپرستی راه آهن ۱۳۲۹
 3. وزیر راه کابینه سپهبد رزم‌آرا ۱۳۲۹
 4. مدیر عامل سازمان برنامه در کابینه سپهبد زاهدی ۱۳۳۱ خورشیدی
 5. رییس شورای عالی سازمان برنامه
 6. سناتور انتخابی تهران در دوره دوم
 7. وزیر صنایع و معادن کابینه دکتر اقبال ۱۳۳۶ خورشیدی [۳]
 8. مامور تشکیل دولت شد ۷ شهریور ماه ۱۳۳۶ خورشیدی
 9. شریف امامی کناره گرفت و به فرمان شاهنشاه دوباره به نخست وزیری برگزیده شد ۲۰ اسفند ماه ۱۳۳۹ خورشیدی
 10. شریف امامی از نخست وزیری کناره گرفت ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ و این بار پذیرفته شد.


دیگر سمت‌های شریف امامی پس از نخست وزیری در سال ۱۳۴۰ خورشیدی:

 1. نایب التولیه بنیاد پهلوی
 2. رییس اتاق صنایع و معادن
 3. رییس هیات مدیره بانک توسعه صنعتی و معدنی
 4. سناتور انتخابی دوره چهارم مجلس در سال ۱۳۴۲ از سوی حزب ایران نوین


مهندس جعفر شریف امامی در ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۲ به ریاست مجلس سنا برگزیده شد. در دوره‌های دیگر همچنان شریف امامی به ریاست مجلس سنا برگزیده شد و پانزده سال در این سمت ماند.

در روز ۵ شهریور ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی شریف امامی به نخست وزیری برگزیده شد و از همان روز نخست دست به نابود کردن دست آوردهای سال‌ها کوشش میهن پرستان کرد و به انیرانیان که کشور را در خاک و خون و آتش کشیده بودند تا آنجا که شدنی بود امتیاز داد. شریف امامی در روز ۱۴ آبان ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی از نخست وزیری کناره گرفت و در بهمن ماه ۲۵۳۷ به امریکا رفت و در آرامش زندگی کرد.


بن‌مایه‌ها