تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(نخست وزیر قوام‌السلطنه - دوره ۴ قانونگذاری)
سطر ۸: سطر ۸:
 
}}
 
}}
  
[[پرونده:Oilpipeline Masjed Solaiman.jpg|thumb|left‎|عملیات لوله‌گذاری در آغاز ایجاد صنعت نفت ایران، توانفرسا و جانکاه]]
+
[[پرونده:Oilpipeline Masjed Solaiman.jpg|thumb|left|180px‎|عملیات لوله‌گذاری در آغاز ایجاد صنعت نفت ایران، توانفرسا و جانکاه]]
[[پرونده:FirstoildrillingMIS.jpg|thumb|left‎|کارگران با وسایل ابتدایی در کاوش نفت در مسجد سلیمان]]
+
[[پرونده:FirstoildrillingMIS.jpg|thumb|left|180px‎|کارگران با وسایل ابتدایی در کاوش نفت در مسجد سلیمان]]
[[پرونده:First oil Masjed Solayman.jpg|thumb|left‎|نخستین چاه نفت در نفتون مسجد سلیمان]]
+
[[پرونده:First oil Masjed Solayman.jpg|thumb|left|180px‎|نخستین چاه نفت در نفتون مسجد سلیمان]]
[[پرونده:Abadan the city of Oil.jpg|thumb|left‎|آبادان شهر نفت]]
+
[[پرونده:Abadan the city of Oil.jpg|thumb|left|180px‎|آبادان شهر نفت]]
[[پرونده:Shahanshah historical pressconference 1.jpg|thumb|left|شاهنشاه آریامهر در کنفرانس تاریخی مطبوعاتی کاخ نیاوران ۴ بهمن ۱۳۴۹]]
+
[[پرونده:Shahanshah historical pressconference 1.jpg|thumb|left|180px|شاهنشاه آریامهر در کنفرانس تاریخی مطبوعاتی کاخ نیاوران ۴ بهمن ۱۳۴۹]]
[[پرونده:ShahOPECSessionMajlisSena1.jpg|thumb|left|شاهنشاه آریامهر در نشست تاریخی کنفرانس اوپک در مجلس سنا]]
+
[[پرونده:ShahOPECSessionMajlisSena1.jpg|thumb|left|180px|شاهنشاه آریامهر در نشست تاریخی کنفرانس اوپک در مجلس سنا]]
[[پرونده:ShahOPECmembers1.jpg|thumb|left|شاهنشاه آریامهر اعضای کنفرانس تاریخی اوپک را به حضور پذیرفتند]]
+
[[پرونده:ShahOPECmembers1.jpg|thumb|left|180px|شاهنشاه آریامهر اعضای کنفرانس تاریخی اوپک را به حضور پذیرفتند]]
[[پرونده:Shahanshah pressbuttonOil shahluleh.jpg|thumb|left‎|شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی بهره‌برداری از شاه لوله گاز ایران را می‌گشایند. نیکلای پادگورنی نیز دیده می‌شود]]
+
[[پرونده:Shahanshah pressbuttonOil shahluleh.jpg|thumb|left|180px‎|شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی بهره‌برداری از شاه لوله گاز ایران را می‌گشایند. نیکلای پادگورنی نیز دیده می‌شود]]
[[پرونده:Kermanshahrefinery.jpg|thumb|left‎|پالایشگاه نفت کرمانشاه]]
+
[[پرونده:Kermanshahrefinery.jpg|thumb|left|180px‎|پالایشگاه نفت کرمانشاه]]
[[پرونده:Shah visits AbadanPetrochemical.jpg|thumb|left‎|شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی صنایع پتروشیمی آبادان را می گشایند]]
+
[[پرونده:Shah visits AbadanPetrochemical.jpg|thumb|left|180px‎|شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی صنایع پتروشیمی آبادان را می گشایند]]
[[پرونده:Abadan Petrochemical Complex.jpg|thumb|left‎|صنایع پتروشیمی آبادان]]
+
[[پرونده:Abadan Petrochemical Complex.jpg|thumb|left|180px‎|صنایع پتروشیمی آبادان]]
[[پرونده:Bidboland gas refinery.jpg|thumb|left‎|پالایشگاه گاز بیدبلند آغاجاری]]
+
[[پرونده:Bidboland gas refinery.jpg|thumb|left|180px‎|پالایشگاه گاز بیدبلند آغاجاری]]
[[پرونده:Kermanshahrefinery.jpg|thumb|left‎|پالایشگاه نفت کرمانشاه]]
+
[[پرونده:Kermanshahrefinery.jpg|thumb|left|180px‎|پالایشگاه نفت کرمانشاه]]
[[پرونده:Shahvisitinternationnavaloil.jpg|thumb|left‎|شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی تاسیسات شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران را می‌گشایند]]
+
[[پرونده:Shahvisitinternationnavaloil.jpg|thumb|left|180px‎|شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی تاسیسات شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران را می‌گشایند]]
[[پرونده:Abadan Catalitic facilities.jpg|thumb|left‎|تاسیسات کاتلیتیک آبادان]]
+
[[پرونده:Abadan Catalitic facilities.jpg|thumb|left|180px‎|تاسیسات کاتلیتیک آبادان]]
[[پرونده:Shahvisitkharg.jpg|thumb|left‎|شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی مجنمع پتروشیمی خارک را می‌گشایند]]
+
[[پرونده:Shahvisitkharg.jpg|thumb|left|180px‎|شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی مجنمع پتروشیمی خارک را می‌گشایند]]
[[پرونده:Eghbalpressconference1350.jpg|thumb|left‎|دکتر اقبال مدیر عامل شرکت کلی نفت ایران در مصاحبه مطبوعاتی درباره سه قرارداد نفتی امرداد ۱۳۵۰]]
+
[[پرونده:Eghbalpressconference1350.jpg|thumb|left|180px‎|دکتر اقبال مدیر عامل شرکت کلی نفت ایران در مصاحبه مطبوعاتی درباره سه قرارداد نفتی امرداد ۱۳۵۰]]
[[پرونده:ShahLAPCOinPersianGolf.jpg|thumb|left‎|شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی از تاسیسات نفتی لاپکو در خلیج فارس بازدید می‌کنند]]
+
[[پرونده:ShahLAPCOinPersianGolf.jpg|thumb|left|180px‎|شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی از تاسیسات نفتی لاپکو در خلیج فارس بازدید می‌کنند]]
[[پرونده:Tehranoilrefinery.jpg|thumb|left‎|پالایشگاه نفت تهران]]
+
[[پرونده:Tehranoilrefinery.jpg|thumb|left|180px‎|پالایشگاه نفت تهران]]
[[پرونده:Kharg oil loading terminal.jpg|thumb|left‎|اسکله بارگیری جزیره خارک در خلیج فارس]]
+
[[پرونده:Kharg oil loading terminal.jpg|thumb|left|180px‎|اسکله بارگیری جزیره خارک در خلیج فارس]]
[[پرونده:Abadan Microwave.jpg|thumb|left‎|ایستگاه ماکرویو آبادان]]
+
[[پرونده:Abadan Microwave.jpg|thumb|left|180px‎|ایستگاه ماکرویو آبادان]]
[[پرونده:IPAC excavation.jpg|thumb|left‎|اسکله حفاری ایپک در خلیج فارس]]
+
[[پرونده:IPAC excavation.jpg|thumb|left|180px|اسکله حفاری ایپک در خلیج فارس]]
 
== نخست وزیر اتابک اعظم و مشیرالدوله نخست وزیر  ==
 
== نخست وزیر اتابک اعظم و مشیرالدوله نخست وزیر  ==
 
* '''[[امتیازنامه دارسی ]]''' - در تاریخ ۷ خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی در کاخ صاحبقرانیه به امضای ناصرالدینشاه رسید
 
* '''[[امتیازنامه دارسی ]]''' - در تاریخ ۷ خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی در کاخ صاحبقرانیه به امضای ناصرالدینشاه رسید

نسخهٔ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۶

درگاه نفت درگاه محمدرضا شاه پهلوی

ملی کردن نفت و قرارداد کنسرسیوم تا الغای قرارداد کنسرسیوم

روز نفت
عملیات لوله‌گذاری در آغاز ایجاد صنعت نفت ایران، توانفرسا و جانکاه
کارگران با وسایل ابتدایی در کاوش نفت در مسجد سلیمان
نخستین چاه نفت در نفتون مسجد سلیمان
آبادان شهر نفت
شاهنشاه آریامهر در کنفرانس تاریخی مطبوعاتی کاخ نیاوران ۴ بهمن ۱۳۴۹
شاهنشاه آریامهر در نشست تاریخی کنفرانس اوپک در مجلس سنا
شاهنشاه آریامهر اعضای کنفرانس تاریخی اوپک را به حضور پذیرفتند
شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی بهره‌برداری از شاه لوله گاز ایران را می‌گشایند. نیکلای پادگورنی نیز دیده می‌شود
پالایشگاه نفت کرمانشاه
شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی صنایع پتروشیمی آبادان را می گشایند
صنایع پتروشیمی آبادان
پالایشگاه گاز بیدبلند آغاجاری
پالایشگاه نفت کرمانشاه
شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی تاسیسات شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران را می‌گشایند
تاسیسات کاتلیتیک آبادان
شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی مجنمع پتروشیمی خارک را می‌گشایند
دکتر اقبال مدیر عامل شرکت کلی نفت ایران در مصاحبه مطبوعاتی درباره سه قرارداد نفتی امرداد ۱۳۵۰
شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی از تاسیسات نفتی لاپکو در خلیج فارس بازدید می‌کنند
پالایشگاه نفت تهران
اسکله بارگیری جزیره خارک در خلیج فارس
ایستگاه ماکرویو آبادان
اسکله حفاری ایپک در خلیج فارس

محتویات

نخست وزیر اتابک اعظم و مشیرالدوله نخست وزیر

  • امتیازنامه دارسی - در تاریخ ۷ خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی در کاخ صاحبقرانیه به امضای ناصرالدینشاه رسید

نخست وزیر صمصام‌السلطنه - ۲۳ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۸ آذر ۱۲۹۰ - دوره ۲ قانونگذاری

از ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳ تهران و شمال کشور در اشغال ارتش روسیه درآمد.

نخست وزیر قوام‌السلطنه - دوره ۴ قانونگذاری

نخست‌وزیر سردار سپه - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ - دوره ۵ قانونگذاری

نخست وزیر هدایت - ۱۴ مهر۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹ - دوره ۷ و ۸ قانونگذاری

نخست وزیر فروغی دوره ۹ قانونگذاری

نخست وزیر محمود جم - ۳ آذر ۱۳۱۴ تا ۸ آبان ۱۳۱۸ - دوره ۱۰ و ۱۱ قانونگذاری

نخست وزیر محمد ساعد - ۶ فروردین ۱۳۲۳ تا ۱۸ آبان ۱۳۲۳ - دوره ۱۴ قانونگذاری

نخست وزیر احمد قوام - دوره ۱۵ قانونگذاری

نخست‌وزیر عبدالحسین هژیر - ۸ تیر ۱۳۲۷ تا ۱۶ آبان ۱۳۲۸ به ضرب گلوله فداییان اسلام کشته شد - دوره ۱۵ قانونگذاری

نخست‌وزیر محمد ساعد - ۱۶ امرداد ۱۳۲۸ تا ۲ فروردین ۱۳۲۹ - دوره ۱۵ قانونگذاری

نخست وزیر علی منصور - ۲۴ فروردین ۱۳۲۹ - ۵ تیر ۱۳۲۹ - دوره ۱۶ قانونگذاری

نخست وزیر رزم‌آرا - ۱۳ تیر ۱۳۲۹ - ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ - به ضرب گلوله فداییان اسلام کشته شد - دوره ۱۶ قانونگذاری

نخست وزیر حسین علاء ۲۱ اسفند ۱۳۲۹ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ - دوره ۱۶ قانونگذاری

نخست وزیر محمد مصدق - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ - ۲۵ تیر ۱۳۳۰ - دوره ۱۷ قانونگذاری

نخست وزیر محمد مصدق - امرداد ۱۳۳۰ - ۲۵ امرداد ۱۳۳۲ - دوره ۱۷ قانونگذاری

نخست وزیر فضل‌الله زاهدی - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۳ - اسفند ۱۳۳۳ - دوره ۱۸ قانونگذاری

نخست وزیر حسین علاء - ۲۷ فروردین ۱۳۳۴ - ۲۴ فروردین ۱۳۳۶ - دوره ۱۸ و ۱۹ قانونگذاری - با گلوله فداییان اسلام مجروح شد

نخست وزیر منوچهر اقبال (۲۵ فروردین ۱۳۳۶) - دوره ۱۹ قانونگذاری

نخست‌وزیر جعفر شریف امامی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۹ - دوره ۲۰ قانونگذاری

نخست‌وزیر اسدالله علم (۵ آبان ۱۳۴۲ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۱) - دوره ۲۱ قانونگذاری

نخست وزیر حسنعلی منصور(۱۶ اسفند ۱۳۴۲ - ۶ بهمن ۱۳۴۳) به ضرب گلوله فداییان اسلام کشته شد - دوره ۲۱ قانونگذاری

نخست وزیر امیرعباس هویدا ۱۱ بهمن ۱۳۴۳ - شهریور ۱۳۵۶ - دوره ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ قانونگذاری - در انقلاب اسلامی به دست خلخالی کشته‌شد

دوره بیست و دوم قانونگذاری

دوره بیست و سوم قانونگذاری

دوره بیست و چهارم قانونگذاری

نخست وزیر جمشید آموزگار - دوره ۲۴ قانونگذاری

نیز نگاه کنید به

‌* قانون راجع به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه و اجازه تقسیط دیون آن دولت به جمهوری اسلامی ایران - ۵ خرداد ۱۳۶۳ با حضور شورای نگهبان به تصویب‌ مجلس شورای اسلامی رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی

‌* قانون فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه - ۱۵ امرداد ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی

‌* قانون تحویل یک میلیون تن نفت مجانی به دولت سوریه - ۲۰ آذر ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید‌ شورای نگهبان رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی