تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا نخست وزیر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت آقای علی منصور نخست‌وزیر تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۰
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم
علی رزم‌آرا نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا - مصوب ۱۳ تیر ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی [۱]

مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت جناب آقای علی رزم‌آرا نخست‌وزیر که متن آن ضمیمه‌است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه سیزدهم‌تیر ماه ۱۳۲۹ به اکثریت ۹۵ رأی از ۱۰۷ نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده‌است.

کابینه جناب آقای علی رزم‌آرا نخست وزیر

  • ‌پاورقی: در جلسه سه‌شنبه ۶ تیر ماه ۱۳۲۹ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده‌اند:
۱ - آقای سپهبد علی رزم‌آرا (‌نخست‌وزیر و وزیر کشور).
۲ - آقای دکتر تقی نصر (‌وزیر دارایی) تا ورود ایشان به تهران آقای عبدالباقی شعاعی معاون‌آن وزارتخانه عهده‌دار امور مربوطه خواهند بود.
۳ - آقای محمود صلاحی (کفیل وزارت امور خارجه).
۴ - آقای محمدعلی بوذری (‌وزیر دادگستری).
۵ - آقای سرلشگر عبدالله هدایت (‌وزیر جنگ).
۶ - آقای دکتر مرتضی آزموده (‌وزیر اقتصاد ملی).
۷ - آقای دکتر شمس‌الدین جزایری (‌وزیر فرهنگ).
۸ - آقای مهندس ابراهیم مهدوی (‌وزیر کشاورزی).
۹ - آقای دکتر جهانشاه صالح (‌وزیر بهداری).
۱۰ - آقای دکتر محمد نخعی (‌وزیر کار) و تا ورودایشان به تهران آقای پرویز خوانساری معاون آن وزارتخانه عهده‌دار امور مربوطه خواهند بود.
۱۱ - تا تعیین وزیر راه آقای مهندس جعفر شریف امامی معاون آن وزارتخانه عهده‌دار امور می‌باشند.
۱۲ - تا تعیین وزیر پست و تلگراف آقای مهندس اشراقی معاون آن وزارتخانه عهده‌دار امور می‌باشند.
۱۳ - آقای دکتر محسن نصر (‌به معاونت وزارت کشور).

در جلسه یکشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۲۹:

۱ - آقای دکتر علی‌اصغر پورهمایون به سمت معاونت وزارت اقتصاد ملی
۲ - آقای دکتر آل‌بویه به سمت معاونت‌وزارت فرهنگ معرفی شدند.

در جلسه یکشنبه نوزدهم شهریور ماه ۱۳۲۹:

۱ - آقای محسن رییس به سمت وزارت امور خارجه.
۲ - آقای غلامحسین فروهر به سمت وزیر کار.
۳ -‌آقای مهندس جعفر شریف‌امامی به سمت وزارت راه.
۴ - آقای مهندس اشرافی به سمت وزارت پست و تلگراف و تلفن معرفی شده‌اند.

در جلسه سه‌شنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۲۹ آقای قدس نخعی به سمت معاونت وزارت امور خارجه معرفی شده‌است.

در جلسه یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۲۹:

۱ - آقای غلامحسین فروهر به سمت وزارت دارایی.
۲ - آقای دکتر عبدالله دفتری به سمت وزارت اقتصاد ملی معرفی شده‌اند.

در جلسه دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۲۹ آقای مهندس سمیعی به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف و تلفن معرفی شده‌است.

در جلسه پنجشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۲۹:

۱ - آقای امان‌الله اردلان به سمت وزارت کشور.
۲ - آقای اسدالله علم به سمت وزارت کار معرفی شده‌اند.

در جلسه سه‌شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۲۹ آقای یوسف جوادی به سمت معاونت وزارت دادگستری معرفی شده‌است.

در جلسه پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۲۹:

۱ - آقای دکتر افخم حکمت به سمت معاونت وزارت کشور.
۲ - آقای مهندس احمد مصدق به سمت معاونت‌وزارت راه معرفی شده‌اند.

در جلسه پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۲۹ آقای خلیل فهیمی به سمت وزیر مشاور معرفی شده‌است.

در جلسه سه‌شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۲۹ آقای دکتر عبدالحمید اعظم زنگنه به سمت وزارت فرهنگ معرفی شده‌است.

این تصمیم در جلسه سیزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

برنامه دولت جناب آقای علی رزم‌آرا نخست‌وزیر

متن برنامه

۱ - تغییر در طرز کارهای اداری کشور و واگذاری کارهای عمومی محلی به دست مردم از طریق تشکیل انجمنهای محلی در ده - بخش - شهرستان واستان و تغییر وضع زندگانی مردم ده‌نشین و ایلات به زندگانی مترقی.
۲ - بهبود در وضع اقتصادی کشور و اجرای برنامه هفت‌ساله با کمک سازمانهای محلی و تهیه کار برای بیکاران و عمران و آبادی به تناسب موقعیت هرمحل و سعی در تعدیل بودجه کشور و تقلیل هزینه عمومی.
۳ - تهیه و تقدیم لوایح قانونی به منظور تجدید نظر در مقررات و قوانینی که با مقتضیات کنونی کشور و احتیاجات مردم وفق نمی‌دهد و تأمین استقلال‌قضایی.
۴ - پایین آوردن هزینه زندگی و بالا بردن سطح زندگی عمومی و ایجاد عدالت اجتماعی.
۵ - توجه کامل به وضع فرهنگ و بهداشت و جلب همکاری مردم برای تعمیم آن از طریق انجمنهای محلی.

در سیاست خارجی رویه دولت حفظ مناسبات حسنه با کلیه کشورها بر اساس احترام متقابل و رعایت منشور ملل متفق می‌باشد.

نگاه کنید به

منبع