تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت - مصوب ۵ آبان ماه ۱۳۴۳

مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به استناد ماده ۲۰ اساسنامه شرکت ملی نفت که طبق قانون مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۴۳ در آن تجدید نظر شده آقایان

- مهندس فضل‌الله جلالی نوری و

- امیرحسین فولادوند

را به عضویت هیأت عالی نظارت شرکت‌ملی نفت انتخاب نموده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه روز سه شنبه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی