قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال به شرکت نفت فیلیپس ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

‌قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال به شرکت نفت فیلیپس ایران - مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲ تیر ماه ۱۳۵۰ مجلس سنا.


‌ماده واحده - شرکت نفت کنتینانتال ایران مجاز است که پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع خود را در قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید که درتاریخ هفتم مهر ماه ۱۳۴۸ بین آن شرکت و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردیده‌است به شرکت نفت فیلیپس ایران انتقال دهد. شرکت نفت فیلیپس‌ایران و شرکت نفت کنتینانتال ایران از تاریخ وقوع انتقال نسبت به انجام کلیه تعهدات پیمانکار کل (‌شرکت نفت کنتینانتال ایران) و تأدیه کامل مالیاتها وحقوق و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری که به موجب قرارداد سال ۱۳۴۸ مقرر است منفرداً و متضامناً مسئول خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۱.۲۴ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دوم تیر ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی