تصمیم قانونی دایر به ابراز رای ساکت در مورد استیضاح آقای جمال امامی از دولت آقای علی رزم‌آرا در موضوع نفت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای ساکت در مورد استیضاح آقای جمال امامی از دولت آقای علی رزم‌آرا در موضوع نفت - مصوب ۵ آذر ماه ۱۳۲۹

‌مجلس شورای ملی پس از طرح استیضاح آقای جمال امامی و استماع توضیحات دولت بر حسب پیشنهاد عده‌ای از آقایان نمایندگان به اکثریت رأی‌ساکت داده است.

‌تصمیم بالا در جلسه یکشنبه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت