قانون راجع به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه و اجازه تقسیط دیون آن دولت به جمهوری اسلامی ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قانون راجع به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه و اجازه تقسیط دیون آن دولت به جمهوری اسلامی ایران

قانون راجع به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه و اجازه تقسیط دیون آن دولت به جمهوری اسلامی ایران - ۵ خرداد ۱۳۶۳ با حضور شورای نگهبان به تصویب‌ مجلس شورای اسلامی رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی

ماده واحده -

  • ۱ - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون به مدت یک سال:
الف - مقدار یک میلیون تن نفت خام سبک ایران را به صورت مجانی در اختیار دولت سوریه برای مخارج جنگ با اسرائیل قرار دهد.
ب - تا مقدار ۵ میلیون تن نفت خام سبک ایران را با تخفیف ۲٫۵ دلار در هر بشکه طبق ضوابط وزارت نفت به دولت سوریه بفروشد.
  • ۲ - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به مبلغ ۹۹۳ میلیون دلار بدهی دولت سوریه به جمهوری اسلامی ایران که دولت سوریه استمهال کرده‌است به طریق ذیل عمل نماید:
الف - چهارصد و نود و سه میلیون دلار از خرداد ۱۳۶۴ (‌برابر با ژوئن ۱۹۸۵) به اقساط متساوی ماهیانه ۲۰ میلیون دلاری دریافت گردد.
ب - پانصد میلیون دلار باقیمانده از تیر ماه ۱۳۶۸ (‌مطابق با ژولای ۱۹۸۹) در دوازده قسط متساوی سه‌ماهه (‌به مدت سه سال) دریافت گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب‌ مجلس شورای اسلامی رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

منبع