تصمیم قانونی دایر به ابراز رای ساکت در مورد استیضاح آقای دکتر مصدق و عده‌ای از نمایندگان از دولت آقای علی رزم‌آرا در موضوع نفت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای ساکت در مورد استیضاح آقای دکتر مصدق و عده‌ای از نمایندگان از دولت آقای علی رزم‌آرا در موضوع نفت - مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۲۹

‌مجلس شورای ملی پس از طرح استیضاح آقایان: دکتر مصدق - حائری‌زاده - مکی - اللهیار صالح - دکتر هدایتی - دکتر علوی و استماع توضیحات ‌دولت بر حسب پیشنهاد چند نفر از آقایان نمایندگان به اکثریت رأی ساکت داده است.

‌تصمیم بالا در جلسه پنجشنبه بیست و هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت