تصمیم قانونی دایر به عدم تصدیق بیانات وزیر دارایی راجع به نفت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ دی ۱۳۲۹ نشست ۹۹

تصمیم قانونی دایر به عدم تصدیق بیانات وزیر دارایی* راجع به نفت - متخذه در جلسه ۱۴ دی ماه ۱۳۲۹ [۱]


بیانات وزیر دارایی در جلسه سه‌شنبه پنجم دی ماه ۱۳۲۹ راجع به نفت به هیچ وجه مورد تصدیق مجلس شورای ملی نمی‌باشد و مردود است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

  • پاورقی- وزیر دارایی غلامحسین فروهر بود

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ - چاپخانه مجلس - ص. ۱۳۰