تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران ۱۳۴۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز


تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران - مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی

‌مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به استناد بند ب ماده ۲۰ اساسنامه شرکت ملی نفت‌ ایران آقایان

- امیرحسین فولادوند و

- مهندس فضل‌الله جلالی‌نوری

را برای عضویت هیأت عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران انتخاب کرده است.

‌تصمیم قانونی فوق در جلسه روز سه‌شنبه دهم آبان ماده یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌آقایان دکتر

- امیر حکمت و

- مصطفی تجدد نیز در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۶۰۱۰۲۳ از طرف مجلس سنا انتخاب گردیده‌اند.