تصمیم قانونی دایر به انتخاب کمیسیون مخصوص هیجده‌نفری جهت رسیدگی به لایحه نفت

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز


تصمیم قانونی دایر به انتخاب کمیسیون مخصوص هیجده‌نفری جهت رسیدگی به لایحه نفت - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۳۶

‌مجلس شورای ملی در جلسه سه‌شنبه ۱۳۳۶۰۳۰۱۶ به منظور انتخاب کمیسیون خاص هیجده‌نفری از شعب جهت رسیدگی به لایحه توسعه و اکتشاف‌و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره موافقت نموده است. ‌ تصمیم قانونی فوق در جلسه شنبه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید. ‌

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت