‌تصميم قانونی دایر به انتخاب كميسيون ۱۸ نفری از شعب برای رسيدگی به قراردادالحاقی نفت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم
Majlis Melli 16.pdf

‌تصمیم قانونی دایر به انتخاب کمیسیون ۱۸ نفری از شعب برای رسیدگی به قراردادالحاقی نفت - مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی

‌مجلس شورای ملی در تعقیب پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان به اکثریت ۵۱ رأی از ۸۸ نفر عده حضار تصویب نمود که کمیسیون خاصی به عده‌ هیجده نفر از هر شعبه سه نفر برای بررسی به قرارداد الحاقی نفت انتخاب شود.

‌این تصمیم در جلسه سه‌شنبه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نگاه کنید به

رای‌گیری درباره کمیسیون در مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۸

نایب رئیس - بنابراین طبق ماده ۱۵۱ با ورقه رأی گرفته میشود به پیشنهاد آقایان نمایندگان محترم راجع به ارجاع لایحه به کمیسیون مخصوص عده ۸۸ نفر (در این موقع برای اخذ رأی اسامی آقا این ذیل قرائت و رأی گرفته شد) آقایان:آشتیانی‌زاده، فرهودی، صدری، اردلان، دکتر مجتهدی، مجتهدی، کشاورز صدر، ذوالفقاری، دکتر طبا، حکیمی، پالیزی، دولتشاهی، محمود محمودی، نصرتیان، افشارصادقی، فقیه‌زاده، امامی اهری، ثقه الاسلامی، حسین مکی، دکتر مصدق، دکتر شایگان، دکتر بقائی، آزاد، دکتر نبوی، عماد تربتی، نورالدین امامی، فتحعلی افشار، مهدی ارباب، گنابادی، نبوی، سلطان‌العلماء، مهدوی، ابتهاج، اسلامی، گودرزی، دکتر جلالی، بهبهانی، ملک مدنی، جمیدیه، نریمان، اللهیارصالح، سودآور، ناظرزاده، تیمورتاش، طاهری، مکرم، جمال امامی، میرمجید موسوی، عباسی، آصف، قرشی، بزرگ نیا، قبادیان، صفائی، دکتر کاسمی، فرامرزی، ظفری، گرگانی، ابریشم‌کار، دکتر راجی، بهادری، رضوی، شیبانی، رفیع، کهبد، موقر، مخبر فرهمند، شکرائی، دکتر طاهری، دولت آبادی، سالاربهزادی، برومند، میرحسینی، امیری، قره گوزلو، غضنفری، علوی، عرب شیبانی، ارباب گیو، کوراغلی، هراتی، مرتضی حکمت، علیمحمد دهقان، عزیز اعظم زنگنه، ناصر ذوالفقاری، دکتر برال، خاکباز، اقبال، محمدعلی مسعودی، خسرو قشقائی، صدرزاده، گنجه‌ای

نایب رئیس - پیشنهاد آقایان نمایندگان با ۵۱ رأی موافق از ۸۸ رأی تصویب شد از آقایان رؤسای شعب تقاضا دارم که روز پنجشنبه قبل از تشکیل جلسه علنی تشکیل جلسه بدهند و از هر شعبه ۳ نفرانتخاب کنند.

اسامی موافقین آقایان: ثقه الاسلامی، فقیه‌زاده، بهادری، مرتضی حکمت، ظفری، صدرمیرحسینی، دکتر حسن علوی، محمدتقی برومند، میرمحید موسوی، دکتر طاهر ی، دکتر راجی، محسن افشار صادقی، صفائی، دکتر جلالی، بزرگ نیا، ابوالحسن رضوی، شکرائی، سالاربهزادی، علیمحمد دهقان، کهبد، عبا سی، گودرزی، خاکباز، گیو، دکتر برال، دولتشاهی، کوراغلی، افشار، نبوی، سرتیپ‌زاده، ملک مدنی، مهدی ارباب، سعید مهدوی، محمدعلی مسعودی، پالیزی، ابریشم‌کار، هراتی، ناظرزاده، احمد حمیدیه، قره گوزلو، عبدالحسین مجتهدی، عرب شیبانی، حسن مکرم، مجید موقر، امامی، اهری، مهدی صدرزاده، محمد قرشی، غلام‌حسین ابتهاج، ناصر صدری، عماد تربتی، دولت‌آبادی

اسامی مخالفین – آقایان : دکتر مصدق، دکتر بقائی، مکی، آزاد، خسرو قشقایی، صالح، دکتر شایگان، آشتیانی‌زاده، کشاورز صدر، سید علی بهبهانی، نریمان ورقه سفید علامت امتناع یازده[۱]

گزارش کمیسیون رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۱۳۲۹ نشست ۳۹

گزارش کمیسیون رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت

نایب رئیس – مجلس وارد دستور میشود قبلاًمطالبی است که باطلاع آقایان باید برسد نتیجه انتخاب کمیسیون درشعب ششگانه قرائت میشود (بشرح زیر قرائت شد) مقام مجترم ریاست مجلس شورای ملی –بیش از ظهر امروز شعب ششگانه بمنظور انتخاب ۳ نفر از هر شعبه برای رسیدگی به لایحه الحاقی قرارداد نفت تشکیل و هر یک از شعب بترتیب زیر سه نفر انتخاب نمودند:[۲]

از شعبه اول: آقایان دکتر مصدق، دکتر علوی، ناصر ذوالفقاری
از شعبه دوم: آقایان جواد گنجه، فقیه‌زاده، ‌اللهیار صالح
از شعبه سوم: آقایان مکی، خسرو قشقائی، سرتیپ‌زاده
از شعبه چهارم: آقایان جمال امامی، جواد عامری، دکتر کاسمی
از شعبه پنجم: آقایان حائری‌زاده، فرامرزی، دکتر هدایتی
از شعبه ششم: آقایان دکتر شایگان، سیدعلی بهبهانی، پالیزی

- قرائت گزارش کمیسیون نفت

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۵

قرائت گزارش کمیسیون نفت

رئیس - یک گزارشی دیگر هم هست که قرائت میشود.[۳] (بشرح زیرقرائت شد)

اولین جلسه کمیسیون نفت روز دوشنبه ۱۲ تیرماه تشکیل و هیئت رئیسه خودرا تعیین نموده و بلافاصله بوزرات دارائی طبق نامه رسمی شرحی ارسال و تقاضا شد هر چه زودتر پرونده‌های مربوط به موضوع نفت را برای مطالعه کمیسیون ارسال دارند و ضمناً از چند نفر مطلعین نیز برای روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه دعوت شد که در کمیسیون حضوریابند. در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۲۹ طبق نامه شماره ۹۲۶ محرمانه فوری از طرف وزیر دارائی به کمیسیون رسید که عین آن ذیلاً نقل میشود محرمانه فوری – مجلس شورای ملی – کمیسیون مخصوص نفت – عطف به مرقوبه شماره ۱۶۳ مورخه ۵ تیرماه ۱۳۲۹ مبنی براینکه گزارشها و اسناد و مدارک مربوط به موضوع نفت تا روز یکشنبه ۱۱ تیرماه به آن کمیسیون ارسال گردد. استحضار میدهد چون تنظیم اوراق و اسناد مزبور و مهیا نمودن آنها تا روز یکشنبه ۱۱ تیر ماه مقدور نیست اوراق مدارک مزبور، آخر هفته جاری به آن کمیسیون ارسال خواهد شد – از طرف (وزیر دارائی) بنابراین با توجه بمفاد نامه مزبور و جریان تغییر دولت کمیسیون نفت بدون اظهار نظر دولت جدید و عدم وصول اوراق و پرونده‌های مربوطه تشکیل آن میسر نشد و اینک برای استحضار مجلس شورای ملی مراتب را بعرض میرساند. مخبر کمیسیون مخصوص نفت، حسین مکی

نیز نگاه کنید به