تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت در هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران ۱۳۴۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت در هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران ۱۳۴۶ - مصوب ۲ آبان ماه ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی [۱]

مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به استناد بند الف ماده ۲۰ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران آقایان:

- مهندس فضل‌الله جلالی نوری و

- علی مرندی

را برای مدت یک سال جهت عضویت در شورای عالی نفت انتخاب کرده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه روز سه شنبه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

آقایان:

- مصطفی تجدد و

- دکتر امیر حکمت

در تاریخ روز شنبه ۱۳۴۶۰۷۰۲۹ از طرف مجلس سنا انتخاب گردیدند

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - جلد پنجم - قوانین خرداد ۱۳۴۴ - اسفند ۱۳۴۴ - ص. ۲۶۰۹