سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سطر ۱۴: سطر ۱۴:
 
* [[بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی هیات مدیره سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ۶ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی هیات مدیره سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ۶ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی کارلوس پرز پرزیدنت ونزوئلا ۷ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی کارلوس پرز پرزیدنت ونزوئلا ۷ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 +
* [[بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام بازدید از آستان قدس رضوی ۱۳ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[مصاحبه اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی آریامهر پس از بازدید از پروژه‌های عمرانی و آبادانی خراسان ۱۶ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[مصاحبه اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی آریامهر پس از بازدید از پروژه‌های عمرانی و آبادانی خراسان ۱۶ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نهمین کنفرانس ملی کار ۲۵ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نهمین کنفرانس ملی کار ۲۵ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]

نسخهٔ ‏۹ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۰۰

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ

جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

-