بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی وزیر آموزش و پرورش درباره بانک فرهنگیان ایران ۷ تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی وزیر آموزش و پرورش درباره بانک فرهنگیان ایران ۷ تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

استقبال فرهنگیان از سهام بانک نشان داد که مردم ما امور مهم را خیلی خوب می‌فهمند و موضوع را جدی می‌گیرند و از آن استقبال می‌کنند. این بانک پدیده جدیدی است که شاید در جاهای دیگری از دنیا به این شکل وجود نداشته باشد. موضوع فروش کارخانجات به کارگران نیز بر اساس این فلسفه انجام گرفت که در نتیجه احساس همبستگی موجود میان تمام افراد جامعه ایرانی را استوارتر می‌سازد تا آنجا که زارع سرخسی نمی‌تواند نسبت به محصول کارگر اهوازی بی تفاوت بماند و بالعکس. نتیجه این خواهد شد که همه جامعه ایرانی بهم بافته می‌شود و شعر معروف « بنی آدم اعضای یکدیگرند » مصداق پیدا می‌کند.
این بانک باید موفق و سودآور باشد. این بانک باید به صورت دومین بانک مملکت در آید. منافع بانک را در طرح‌هایی بکار ببرید که فرهنگیان مملکت نسبت به تولید و خوبی کار در جاهایی که بانک سرمایه داری می‌کند احساس تعلق بنمایند. بانک باید در کلیه معاملات و فعالیت‌های یک بانک تجارتی وارد شود تا سود کافی تحصیل نماید تا بتواند آن را در راه هدف‌های رفاهی فرهنگیان به مصرف برساند.
بانک فرهنگیان باید تا آن جا که فرهنگیان می‌خواهند در حدود مقدورات خود و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی سیاست سنجیده‌ای برای مسکن فرهنگیان اتخاذ نماید و از روش‌های نوین ساختمانی، مانند روش‌های پیش ساخته و مصالح و لوازم جدید که در دنیا مورد استفاده هستند یاری بگیرد. همانطور که قبلاً مقرر داشته‌ایم باید ترتیبی بدهید که فرهنگیان جدید نیز بتوانند در آینده سهام لازم را خریداری کنند و در این مورد چنانچه لازم باشد می‌توانید در آینده به سرمایه بانک با حفظ سودآوری مطلوب اضافه کنید.

نیز نگاه کنید به