پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به کنفرانس انتقال تکنولوژی هسته‌ای - تخت جمشید ۲۱ فروردین ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به کنفرانس انتقال تکنولوژی هسته‌ای - تخت جمشید ۲۱ فروردین ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی


تاریخ بشر نمایانگر کوشش مستمر انسان در تلفیق محیط زیست و منابع آن با نیازهای اساسی انسانی از طریق کشف قوانین مختلف طبیعت و ایجاد تکنولوژی‌های گوناگون است. انسان معاصر به یاری این کوشش پیگیر که در فرهنگ‌های گوناگون و دوره‌های مختلف تاریخ صورت گرفته، به مجموعه متنوعی از اطلاعات علمی و توان تکنولوژی دست یافته است. امروزه نیاز بشر به استفاده متعادل از محیط و منابع برای نیل به یک زندگی بهتر، بیش از هر زمان دیگری آشکار است.
اکنون اکثریت قابل توجهی از نوع بشر رسالتی برای دست‌یابی به زندگی مادی و معنوی بهتر به عهده گرفته‌اند. دستاوردهای تکنولوژی، نیروی سازنده‌ای را در اختیار بشر گذاشته که می‌توان با استفاده از آن با دوگانگی جهانی و تنگناهای موجود در سطح بین‌المللی به مبارزه برخاست.
همه می‌دانیم که دوگانگی جهان بیش از هر عامل دیگری توانایی بشر را برای دستیابی به محیط زیست سالم‌تر و عادلانه‌تر محدود می‌کند.
تکنولوژی، توان لازم برای کاهش این دوگانگی را دارد. ما کاملاً آگاهیم که تکنولوژی هسته‌ای مقامی کاملاً متمایز میان دستاوردهای تکنولوژیک بشر دارد.
ظهور این تکنولوژی، توانایی خلاق بشر را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.
ما همچنین آگاهیم که استفاده از فراگرد شکست هسته‌ای به هیچ وجه نمایانگر دستاورد نهایی تکنولوژی هسته‌ای نیست، بلکه باید به استفاده از فراگرد گداخت هسته‌ای بیانجامد، که منبع انرژی مطمئن‌تر و کارآمدتری است. بنابراین گسترش سریع و منظم تکنولوژی هسته‌ای زمینه مساعدتری را برای ایجاد تکنولوژی گداخت هسته‌ای فراهم می‌آورد.
در حال حاضر منابع متعارف انرژی در ایران به فراوانی موجود است. ما از کاربرد وسیع این منابع آگاهیم، ولی در ضمن می‌دانیم که استفاده از این منابع به میزان کنونی منجر به تمام شدن زودرس آنها در آینده‌ای نزدیک خواهدشد.
علاوه بر این ما معتقدیم که استفاده از منابع موجود نفت به عنوان منبع انرژی، امری کاملاً بیهوده است. این منابع را باید سریعاً برای تولید فرآورده‌های صنعتی به کار گرفت. برای تسریع این فراگرد جایگزینی ما باید حداکثر کوشش خود را برای استفاده منطقی از منابع نفتی و هم زمان با آن تهیه منابع و تکنولوژی‌های جدید و مفیدتر به کار بریم.
سیاست ایران
سیاست درازمدت انرژی ایران در چنین برداشت‌های فکری اساسی استوار است.
ما بارها از این سیاست حمایت کرده‌ایم و از ممالک جهان، به ویژه کشورهای صنعتی، خواسته‌ایم که برای جهانی کردن این سیاست بکوشند. اما این کشورها هنوز به اندازه کافی به لزوم این امر پی نبرده‌اند. این گونه به نظر می‌رسد که کشورهای صنعتی برای هماهنگ ساختن سیاست‌های انرژی خود با واقعیت‌ها و نیازهای زمان ما و هموار کردن راه برای ایجاد تکنولوژی‌های کارآمدتر در زمینه تولید انرژی، فاقد توانایی و یا آمادگی لازم همراه با احساس مسئولیت و تعهد جهانی است. با این وجود، ایران به عنوان یک عضو مسئول جامعه جهانی، مدت‌ها است که در این مسیر اجتناب‌ناپذیر گام برمی‌دارد. ما امیدواریم که کوشش‌ها و اراده راسخ ما در جایگزین ساختن منابع مرسوم انرژی به دگرگونی این بی‌تفاوتی کمک نماید و اثرات مثبتی در فراسوی مرزهایمان داشته باشد.
ایران یک برنامه پویای بسیج ملی برای احیای سریع اجتماعی – اقتصادی آغاز کرده است. این رسالت بزرگ، مسلماً مستلزم دستیابی به منابع و تکنولوژی‌هایی به مراتب عظیم‌تر و کارورتر برای تولید انرژی است.
ما مصمم هستیم برای نیل به استقلال انرژی، منابع مختلف تولید انرژی خود را توسعه دهیم. در شرایط کنونی ما اولویت بیشتری برای انرژی هسته‌ای در یک مقیاس وسیع قائل هستیم. بر این اساس، ما قصد داریم طی ۲۰ سال آینده ظرفیت سرانه برق هسته‌ای خود را به حداقل نیم کیلو وات برسانیم.
اجرای این برنامه چشمگیر مستلزم کاربرد تکنولوژی‌ها و خدمات متعددی است، که امیدواریم آن را از طریق همکاری‌های بین‌المللی و بدون نقض قرارداد منع اشاعه سلاح هسته‌ای که از ابتدا به آن وابسته بوده‌ایم، تأمین نماییم. در اینجا مایلیم بر این اعتقاد تأکید کنیم که استفاده فزاینده از انرژی هسته‌ای، حتی در سطح وسیعی همانند ایران، می‌تواند در چهارچوب هدف‌های قرارداد منع اشاعه سلاح هسته‌ای انجام گیرد.
اراده ما برای تلفیق تکنولوژی و ارزش‌های اساسی فرهنگ ایران در زمینه تکنولوژی هسته‌ای اهمیتی به مراتب بیشتر می‌یابد. فرهنگ ایران و تکامل تاریخی آن بر اصول هماهنگی و همزیستی مسالمت‌آمیز انسان بنا شده است و از این رو پیوسته به خلق تفاهم بیشتر میان فرهنگ‌های گوناگون کمک شایان کرده است. در این چهارچوب تاریخی پیوند تکنولوژی هسته‌ای با فرهنگ ایران الزاماً متضمن استفاده انسانی از این تکنولوژی برای رستاخیز ملی ما است. تعهد عمیق ما به این پیوند، نه به خاطر خوشایند دیگران است و نه ناشی از بیم، بلکه صرفاً یکی از ویژگی‌های ذاتی فرهنگ ایران به شمار می‌رود.
این تعهد را امضای سریع قرارداد منع اشاعه سلاح هسته‌ای توسط ایران و پشتیبانی خستگی‌ناپذیر ما از این قرارداد و ماهیت برنامه هسته‌ای چشمگیر ما و نیز پیشنهاد ما برای غیر اتمی کردن این منطقه از جهان به خوبی نمایان می‌سازد. متأسفانه قرارداد منع اشاعه سلاح هسته‌ای آنچنان که انتظار می‌رفت، هنوز پوشش جهانی نیافته است.
انتقال انرژی هسته‌ای
با وجود این، ما همچنان امیدواریم کشورهایی که هنوز این قرارداد را امضا نکرده‌اند، با ایمان کامل به آن بپیوندند تا به این ترتیب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مکانیزم‌های حفاظتی آن دامنه وسیع‌تر و کارآیی بیشتری یابند.
ما یک بار دیگر اعلام می‌کنیم که سیستم‌های حفاظتی آژانس هیچ گونه مغایرتی با انتقال تکنولوژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌جویانه ندارد.
از سوی دیگر نباید از یاد برد که این قرارداد دو هدف برجسته و مکمل را شامل می‌گردد، که عبارتند از:
انتقال تکنولوژی و خلع سلاح عمومی.
مهمترین عامل برای منع اشاعه سلاح هسته‌ای، جهش سریع و اساسی به سوی خلع سلاح عمومی و توفیقی است که ما می‌توانیم به یاری یکدیگر در این زمینه حیاتی به دست آوریم.
در حقیقت آرمان منع اشاعه سلاح اتمی باید از این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت نمی‌توان مطمئن بود که بشر بتواند به کمک رفتار منفی و تبعیض‌گرا به این آرمان عالی دست یابد.
امیدواریم با استفاده از فرصتی که این گردهم‌آیی فراهم آورده است، این گونه مسائل و مسائل فنی فراگرد انتقال تکنولوژی به طور کلی، و انتقال تکنولوژی هسته‌ای به ویژه، مورد توجه و بحث قرار گیرد.