پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش هفدهمین دوره عالی مدیریت ۳۱ خرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش هفدهمین دوره عالی مدیریت ۳۱ خرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

هفدهمین دوره برنامه عالی مدیریت ایران فرصتی مناسب برای مدیران سازمان‌های خصوصی و دولتی که خود را با شرایط و نیازهای جامعه پیشرو ایران آشناتر سازند و برای نزدیک ساختن هر چه بیشتر روش‌های مدیریت با آن شرایط و نیازها به بحث و تبادل نظر بپردازند. تحولات ایران در سال‌های اخیر غالباً چنان سریع بوده که در برخی از جنبه‌ها فرصت کافی برای بازبینی و بررسی مراحل طی شده و تحکیم مراحل عادی به صورتی هماهنگ وجود نداشته است، لذا مدیران ایرانی و سطوح مختلف نه تنها وظیفه اداره سازمان‌های کوچک و بزرگ خصوصی و عمومی بر عهده دارند، بلکه در عین حال می‌باید ادارات و سازمان‌ها تحت مدیریت خویش را در مقیاسی وسیع با اهمیت نقش و وظایف خود، چه در کوتاه مدت و از دید سازمانی و چه دراز مدت و از دید وسیع مملکتی، واقف سازند. تذکر این نکته را لازم می‌دانم که در حال حاضر در بسیاری از موارد و بهره‌برداری کار در کشور جوابگوی ظرفیت‌ها و امکانات موجود نیست و حتی گاه از ۵۰ درصد تجاوز نمی‌کند. در این مورد می‌باید هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت در اصطلاح این وضع بکوشند و با توجه به ضرورت حداکثر بهره‌برداری از امکانات انسانی و مادی در ایران امروز این بهره‌گیری را به حداکثر ممکن برسانند. بدیهی است ترقیات مادی جامعه ما می‌باید با گسترش جنبه‌های معنوی و انسانی هماهنگ و همراه باشد.